Asset Class Navigation

Dubai Crude Oil (Platts) Financial Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
06/2019

07/2019

08/2019
06/2019

07/2019

08/2019
165 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
06/2019

07/2019
06/2019

07/2019
300 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
06/2019

08/2019

10/2019
06/2019

08/2019

10/2019
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
07/2019

08/2019
07/2019

08/2019
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
07/2019

08/2019

09/2019
07/2019

08/2019

09/2019
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
07/2019

09/2019

11/2019
07/2019

09/2019

11/2019
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
08/2019

09/2019
08/2019

09/2019
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
08/2019

09/2019

10/2019
08/2019

09/2019

10/2019
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
08/2019

10/2019

12/2019
08/2019

10/2019

12/2019
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
09/2019

10/2019
09/2019

10/2019
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
09/2019

10/2019

11/2019
09/2019

10/2019

11/2019
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
09/2019

11/2019

01/2020
09/2019

11/2019

01/2020
700 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
10/2019

11/2019
10/2019

11/2019
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
10/2019

11/2019

12/2019
10/2019

11/2019

12/2019
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
10/2019

12/2019

02/2020
10/2019

12/2019

02/2020
700 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
11/2019

12/2019
11/2019

12/2019
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
11/2019

12/2019

01/2020
11/2019

12/2019

01/2020
665 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
11/2019

01/2020

03/2020
11/2019

01/2020

03/2020
700 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
12/2019

01/2020
12/2019

01/2020
800 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
12/2019

01/2020

02/2020
12/2019

01/2020

02/2020
665 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
12/2019

02/2020

04/2020
12/2019

02/2020

04/2020
700 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
01/2020

02/2020
01/2020

02/2020
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
01/2020

02/2020

03/2020
01/2020

02/2020

03/2020
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
01/2020

03/2020

05/2020
01/2020

03/2020

05/2020
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
02/2020

03/2020
02/2020

03/2020
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
02/2020

03/2020

04/2020
02/2020

03/2020

04/2020
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
02/2020

04/2020

06/2020
02/2020

04/2020

06/2020
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
03/2020

04/2020

05/2020
03/2020

04/2020

05/2020
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
03/2020

04/2020
03/2020

04/2020
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
03/2020

05/2020

07/2020
03/2020

05/2020

07/2020
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
04/2020

05/2020

06/2020
04/2020

05/2020

06/2020
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
04/2020

05/2020
04/2020

05/2020
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
04/2020

06/2020

08/2020
04/2020

06/2020

08/2020
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
05/2020

06/2020

07/2020
05/2020

06/2020

07/2020
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
05/2020

06/2020
05/2020

06/2020
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
05/2020

07/2020

09/2020
05/2020

07/2020

09/2020
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
06/2020

07/2020

08/2020
06/2020

07/2020

08/2020
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
06/2020

07/2020
06/2020

07/2020
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
06/2020

08/2020

10/2020
06/2020

08/2020

10/2020
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
07/2020

08/2020

09/2020
07/2020

08/2020

09/2020
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
07/2020

08/2020
07/2020

08/2020
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
07/2020

09/2020

11/2020
07/2020

09/2020

11/2020
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
08/2020

09/2020
08/2020

09/2020
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
08/2020

09/2020

10/2020
08/2020

09/2020

10/2020
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
08/2020

10/2020

12/2020
08/2020

10/2020

12/2020
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
09/2020

10/2020
09/2020

10/2020
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
09/2020

10/2020

11/2020
09/2020

10/2020

11/2020
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
09/2020

11/2020

01/2021
09/2020

11/2020

01/2021
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
10/2020

11/2020
10/2020

11/2020
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
10/2020

11/2020

12/2020
10/2020

11/2020

12/2020
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
10/2020

12/2020

02/2021
10/2020

12/2020

02/2021
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
11/2020

12/2020
11/2020

12/2020
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
11/2020

12/2020

01/2021
11/2020

12/2020

01/2021
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
11/2020

01/2021

03/2021
11/2020

01/2021

03/2021
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

01/2021
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
12/2020

01/2021

02/2021
12/2020

01/2021

02/2021
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
12/2020

02/2021

04/2021
12/2020

02/2021

04/2021
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
01/2021

02/2021
01/2021

02/2021
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
01/2021

02/2021

03/2021
01/2021

02/2021

03/2021
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
01/2021

03/2021

05/2021
01/2021

03/2021

05/2021
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
02/2021

03/2021
02/2021

03/2021
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
02/2021

03/2021

04/2021
02/2021

03/2021

04/2021
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
02/2021

04/2021

06/2021
02/2021

04/2021

06/2021
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
03/2021

04/2021
03/2021

04/2021
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
03/2021

04/2021

05/2021
03/2021

04/2021

05/2021
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
03/2021

05/2021

07/2021
03/2021

05/2021

07/2021
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
04/2021

05/2021
04/2021

05/2021
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
04/2021

05/2021

06/2021
04/2021

05/2021

06/2021
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
04/2021

06/2021

08/2021
04/2021

06/2021

08/2021
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
05/2021

06/2021
05/2021

06/2021
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
05/2021

06/2021

07/2021
05/2021

06/2021

07/2021
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
05/2021

07/2021

09/2021
05/2021

07/2021

09/2021
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
06/2021

07/2021
06/2021

07/2021
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
06/2021

07/2021

08/2021
06/2021

07/2021

08/2021
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
06/2021

08/2021

10/2021
06/2021

08/2021

10/2021
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
07/2021

08/2021
07/2021

08/2021
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
07/2021

08/2021

09/2021
07/2021

08/2021

09/2021
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
07/2021

09/2021

11/2021
07/2021

09/2021

11/2021
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
08/2021

09/2021
08/2021

09/2021
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
08/2021

09/2021

10/2021
08/2021

09/2021

10/2021
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
08/2021

10/2021

12/2021
08/2021

10/2021

12/2021
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
09/2021

10/2021
09/2021

10/2021
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
09/2021

10/2021

11/2021
09/2021

10/2021

11/2021
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
09/2021

11/2021

01/2022
09/2021

11/2021

01/2022
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
10/2021

11/2021
10/2021

11/2021
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
10/2021

11/2021

12/2021
10/2021

11/2021

12/2021
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
10/2021

12/2021

02/2022
10/2021

12/2021

02/2022
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
11/2021

12/2021
11/2021

12/2021
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
11/2021

12/2021

01/2022
11/2021

12/2021

01/2022
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
11/2021

01/2022

03/2022
11/2021

01/2022

03/2022
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
12/2021

01/2022
12/2021

01/2022
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
12/2021

01/2022

02/2022
12/2021

01/2022

02/2022
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
12/2021

02/2022

04/2022
12/2021

02/2022

04/2022
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
01/2022

02/2022
01/2022

02/2022
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
01/2022

02/2022

03/2022
01/2022

02/2022

03/2022
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
01/2022

03/2022

05/2022
01/2022

03/2022

05/2022
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
02/2022

03/2022
02/2022

03/2022
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
02/2022

03/2022

04/2022
02/2022

03/2022

04/2022
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
02/2022

04/2022

06/2022
02/2022

04/2022

06/2022
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
03/2022

04/2022
03/2022

04/2022
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
03/2022

04/2022

05/2022
03/2022

04/2022

05/2022
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
03/2022

05/2022

07/2022
03/2022

05/2022

07/2022
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
04/2022

05/2022
04/2022

05/2022
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
04/2022

05/2022

06/2022
04/2022

05/2022

06/2022
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
04/2022

06/2022

08/2022
04/2022

06/2022

08/2022
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
05/2022

06/2022
05/2022

06/2022
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
05/2022

06/2022

07/2022
05/2022

06/2022

07/2022
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
05/2022

07/2022

09/2022
05/2022

07/2022

09/2022
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
06/2022

07/2022
06/2022

07/2022
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
06/2022

07/2022

08/2022
06/2022

07/2022

08/2022
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
06/2022

08/2022

10/2022
06/2022

08/2022

10/2022
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
07/2022

08/2022
07/2022

08/2022
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
07/2022

08/2022

09/2022
07/2022

08/2022

09/2022
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
07/2022

09/2022

11/2022
07/2022

09/2022

11/2022
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
08/2022

09/2022
08/2022

09/2022
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
08/2022

09/2022

10/2022
08/2022

09/2022

10/2022
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
08/2022

10/2022

12/2022
08/2022

10/2022

12/2022
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
09/2022

10/2022
09/2022

10/2022
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
09/2022

10/2022

11/2022
09/2022

10/2022

11/2022
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
09/2022

11/2022

01/2023
09/2022

11/2022

01/2023
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
10/2022

11/2022
10/2022

11/2022
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
10/2022

11/2022

12/2022
10/2022

11/2022

12/2022
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
10/2022

12/2022

02/2023
10/2022

12/2022

02/2023
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
11/2022

12/2022
11/2022

12/2022
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
11/2022

12/2022

01/2023
11/2022

12/2022

01/2023
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
11/2022

01/2023

03/2023
11/2022

01/2023

03/2023
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
12/2022

01/2023
12/2022

01/2023
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
12/2022

01/2023

02/2023
12/2022

01/2023

02/2023
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
12/2022

02/2023

04/2023
12/2022

02/2023

04/2023
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
01/2023

02/2023
01/2023

02/2023
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
01/2023

02/2023

03/2023
01/2023

02/2023

03/2023
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
01/2023

03/2023

05/2023
01/2023

03/2023

05/2023
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
02/2023

03/2023
02/2023

03/2023
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
02/2023

03/2023

04/2023
02/2023

03/2023

04/2023
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
02/2023

04/2023

06/2023
02/2023

04/2023

06/2023
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
03/2023

04/2023
03/2023

04/2023
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
03/2023

04/2023

05/2023
03/2023

04/2023

05/2023
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
03/2023

05/2023

07/2023
03/2023

05/2023

07/2023
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
04/2023

05/2023
04/2023

05/2023
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
04/2023

05/2023

06/2023
04/2023

05/2023

06/2023
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
04/2023

06/2023

08/2023
04/2023

06/2023

08/2023
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
05/2023

06/2023
05/2023

06/2023
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
05/2023

06/2023

07/2023
05/2023

06/2023

07/2023
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
05/2023

07/2023

09/2023
05/2023

07/2023

09/2023
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
06/2023

07/2023
06/2023

07/2023
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
06/2023

07/2023

08/2023
06/2023

07/2023

08/2023
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
06/2023

08/2023

10/2023
06/2023

08/2023

10/2023
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
07/2023

08/2023
07/2023

08/2023
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
07/2023

08/2023

09/2023
07/2023

08/2023

09/2023
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
07/2023

09/2023

11/2023
07/2023

09/2023

11/2023
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
08/2023

09/2023
08/2023

09/2023
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
08/2023

09/2023

10/2023
08/2023

09/2023

10/2023
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
08/2023

10/2023

12/2023
08/2023

10/2023

12/2023
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
09/2023

10/2023
09/2023

10/2023
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
09/2023

10/2023

11/2023
09/2023

10/2023

11/2023
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
09/2023

11/2023

01/2024
09/2023

11/2023

01/2024
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
10/2023

11/2023
10/2023

11/2023
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
10/2023

11/2023

12/2023
10/2023

11/2023

12/2023
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
10/2023

12/2023

02/2024
10/2023

12/2023

02/2024
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
11/2023

12/2023
11/2023

12/2023
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
11/2023

12/2023

01/2024
11/2023

12/2023

01/2024
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
11/2023

01/2024

03/2024
11/2023

01/2024

03/2024
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
12/2023

01/2024
12/2023

01/2024
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
12/2023

01/2024

02/2024
12/2023

01/2024

02/2024
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
12/2023

02/2024

04/2024
12/2023

02/2024

04/2024
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
01/2024

02/2024
01/2024

02/2024
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
01/2024

02/2024

03/2024
01/2024

02/2024

03/2024
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
01/2024

03/2024

05/2024
01/2024

03/2024

05/2024
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
02/2024

03/2024
02/2024

03/2024
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
02/2024

03/2024

04/2024
02/2024

03/2024

04/2024
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
02/2024

04/2024

06/2024
02/2024

04/2024

06/2024
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
03/2024

04/2024
03/2024

04/2024
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
03/2024

04/2024

05/2024
03/2024

04/2024

05/2024
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
03/2024

05/2024

07/2024
03/2024

05/2024

07/2024
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
04/2024

05/2024
04/2024

05/2024
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
04/2024

05/2024

06/2024
04/2024

05/2024

06/2024
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
04/2024

06/2024

08/2024
04/2024

06/2024

08/2024
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
05/2024

06/2024
05/2024

06/2024
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
05/2024

06/2024

07/2024
05/2024

06/2024

07/2024
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
05/2024

07/2024

09/2024
05/2024

07/2024

09/2024
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
06/2024

07/2024
06/2024

07/2024
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
06/2024

07/2024

08/2024
06/2024

07/2024

08/2024
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
06/2024

08/2024

10/2024
06/2024

08/2024

10/2024
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
07/2024

08/2024
07/2024

08/2024
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
07/2024

08/2024

09/2024
07/2024

08/2024

09/2024
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
07/2024

09/2024

11/2024
07/2024

09/2024

11/2024
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
08/2024

09/2024
08/2024

09/2024
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
08/2024

09/2024

10/2024
08/2024

09/2024

10/2024
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
08/2024

10/2024

12/2024
08/2024

10/2024

12/2024
100 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
09/2024

10/2024
09/2024

10/2024
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
09/2024

10/2024

11/2024
09/2024

10/2024

11/2024
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
10/2024

11/2024
10/2024

11/2024
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

2

1
A

B

A
10/2024

11/2024

12/2024
10/2024

11/2024

12/2024
65 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
11/2024

12/2024
11/2024

12/2024
200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
05/2019

06/2019
05/2019

06/2019
3,666 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
05/2019

07/2019
05/2019

12/2019
3,566 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
05/2019

01/2020
05/2019

12/2024
2,916 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
06/2019

07/2019
06/2019

12/2019
600 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
06/2019

01/2020
06/2019

12/2024
1,350 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
B

A
07/2019

07/2019
12/2019

12/2019
410 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
A

B
07/2019

01/2020
12/2019

12/2024
1,200 USD
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES DC 1

1
B

A
01/2020

01/2020
12/2024

12/2024
550 USD