Asset Class Navigation

Australian Coking Coal (Platts) Low Vol Margins

Start Period End Period
NYM COAL AUSTRALIAN COKING (PLATTS) LOW VOL ALW 07/2019 10/2019 9,000 USD 0.08
NYM COAL AUSTRALIAN COKING (PLATTS) LOW VOL ALW 11/2019 05/2020 8,000 USD 0.08
NYM COAL AUSTRALIAN COKING (PLATTS) LOW VOL ALW 06/2020 08/2020 6,500 USD 0.08
NYM COAL AUSTRALIAN COKING (PLATTS) LOW VOL ALW 09/2020 12/2022 6,000 USD 0.08