Asset Class Navigation

Australian Coking Coal (Platts) Low Vol Margins

Start Period End Period
NYM COAL AUSTRALIAN COKING (PLATTS) LOW VOL ALW 12/2019 01/2020 11,500 USD 0.08
NYM COAL AUSTRALIAN COKING (PLATTS) LOW VOL ALW 02/2020 03/2020 11,250 USD 0.08
NYM COAL AUSTRALIAN COKING (PLATTS) LOW VOL ALW 04/2020 10/2020 10,250 USD 0.08
NYM COAL AUSTRALIAN COKING (PLATTS) LOW VOL ALW 11/2020 01/2021 7,500 USD 0.08
NYM COAL AUSTRALIAN COKING (PLATTS) LOW VOL ALW 02/2021 12/2022 7,000 USD 0.08