Asset Class Navigation

Australian Coking Coal (Platts) Low Vol Margins

Start Period End Period
NYM COAL AUSTRALIAN COKING (PLATTS) LOW VOL ALW 10/2019 11/2019 11,500 USD 0.08
NYM COAL AUSTRALIAN COKING (PLATTS) LOW VOL ALW 12/2019 01/2020 11,250 USD 0.08
NYM COAL AUSTRALIAN COKING (PLATTS) LOW VOL ALW 02/2020 08/2020 10,250 USD 0.08
NYM COAL AUSTRALIAN COKING (PLATTS) LOW VOL ALW 09/2020 11/2020 7,500 USD 0.08
NYM COAL AUSTRALIAN COKING (PLATTS) LOW VOL ALW 12/2020 12/2022 7,000 USD 0.08