Asset Class Navigation

Australian Coking Coal (Platts) Low Vol Margins

Start Period End Period
NYM COAL AUSTRALIAN COKING (PLATTS) LOW VOL ALW 03/2020 05/2020 11,500 USD 0.08
NYM COAL AUSTRALIAN COKING (PLATTS) LOW VOL ALW 06/2020 07/2020 11,250 USD 0.08
NYM COAL AUSTRALIAN COKING (PLATTS) LOW VOL ALW 08/2020 02/2021 10,250 USD 0.08
NYM COAL AUSTRALIAN COKING (PLATTS) LOW VOL ALW 03/2021 05/2021 7,500 USD 0.08
NYM COAL AUSTRALIAN COKING (PLATTS) LOW VOL ALW 06/2021 12/2023 7,000 USD 0.08