Asset Class Navigation

Australian Coking Coal (Platts) Low Vol Margins

Start Period End Period
NYM COAL AUSTRALIAN COKING (PLATTS) LOW VOL ALW 06/2020 08/2020 11,500 USD 0.08
NYM COAL AUSTRALIAN COKING (PLATTS) LOW VOL ALW 09/2020 10/2020 11,250 USD 0.08
NYM COAL AUSTRALIAN COKING (PLATTS) LOW VOL ALW 11/2020 05/2021 10,250 USD 0.08
NYM COAL AUSTRALIAN COKING (PLATTS) LOW VOL ALW 06/2021 08/2021 7,500 USD 0.08
NYM COAL AUSTRALIAN COKING (PLATTS) LOW VOL ALW 09/2021 12/2023 7,000 USD 0.08