Asset Class Navigation

Australian Coking Coal (Platts) Low Vol Margins

Start Period End Period
NYM COAL AUSTRALIAN COKING (PLATTS) LOW VOL ALW 09/2020 10/2020 11,500 USD 0.08
NYM COAL AUSTRALIAN COKING (PLATTS) LOW VOL ALW 11/2020 12/2020 11,250 USD 0.08
NYM COAL AUSTRALIAN COKING (PLATTS) LOW VOL ALW 01/2021 07/2021 10,250 USD 0.08
NYM COAL AUSTRALIAN COKING (PLATTS) LOW VOL ALW 08/2021 10/2021 7,500 USD 0.08
NYM COAL AUSTRALIAN COKING (PLATTS) LOW VOL ALW 11/2021 12/2023 7,000 USD 0.08