Asset Class Navigation

USD Malaysian Crude Palm Oil Calendar Margins

Start Period End Period
CME AGRICULTURE USD MALAYSIAN CRUDE PALM CAL FUT CPO 06/2020 06/2020 % 0.01
CME AGRICULTURE USD MALAYSIAN CRUDE PALM CAL FUT CPO 07/2020 07/2020 2,056 USD 0.01
CME AGRICULTURE USD MALAYSIAN CRUDE PALM CAL FUT CPO 08/2020 06/2025 1,550 USD 0.01