Asset Class Navigation

USD Malaysian Crude Palm Oil Calendar Margins

Start Period End Period
CME AGRICULTURE USD MALAYSIAN CRUDE PALM CAL FUT CPO 05/2019 04/2024 575 USD 0.01