Asset Class Navigation

Soybean Meal Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
12/2020

01/2021

03/2021
12/2020

02/2021

04/2021
350 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

02/2021
425 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

04/2021
750 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2020

05/2021
12/2020

06/2021
800 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2020

07/2021
12/2020

07/2021
800 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2020

08/2021
12/2020

08/2021
900 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2020

09/2021
12/2020

09/2021
900 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2020

10/2021
12/2020

11/2021
1,000 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2020

12/2021
12/2020

12/2021
1,100 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2020

01/2022
12/2020

02/2022
1,200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2020

03/2022
12/2020

04/2022
1,200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2020

05/2022
12/2020

06/2022
1,200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2020

07/2022
12/2020

07/2022
1,200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2020

08/2022
12/2020

08/2022
1,200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2020

09/2022
12/2020

09/2022
1,200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2020

10/2022
12/2020

12/2023
1,200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2021

03/2021
02/2021

04/2021
350 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
01/2021

03/2021

05/2021
02/2021

04/2021

06/2021
300 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2021

05/2021
02/2021

06/2021
525 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2021

07/2021
02/2021

07/2021
675 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2021

08/2021
02/2021

08/2021
725 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2021

09/2021
02/2021

09/2021
850 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2021

10/2021
02/2021

11/2021
950 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2021

12/2021
02/2021

12/2021
1,000 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2021

01/2022
02/2021

02/2022
1,050 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2021

03/2022
02/2021

04/2022
1,050 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2021

05/2022
02/2021

06/2022
1,075 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2021

07/2022
02/2021

07/2022
1,150 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2021

08/2022
02/2021

08/2022
1,150 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2021

09/2022
02/2021

09/2022
1,150 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2021

10/2022
02/2021

12/2023
1,150 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
03/2021

05/2021

07/2021
04/2021

06/2021

07/2021
275 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2021

05/2021
04/2021

06/2021
350 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2021

07/2021
04/2021

07/2021
500 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2021

08/2021
04/2021

08/2021
525 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2021

09/2021
04/2021

09/2021
600 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2021

10/2021
04/2021

11/2021
750 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2021

12/2021
04/2021

12/2021
750 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2021

01/2022
04/2021

02/2022
800 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2021

03/2022
04/2021

04/2022
800 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2021

05/2022
04/2021

06/2022
925 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2021

07/2022
04/2021

07/2022
975 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2021

08/2022
04/2021

08/2022
1,050 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2021

09/2022
04/2021

09/2022
1,100 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2021

10/2022
04/2021

12/2023
1,100 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2021

07/2021
06/2021

07/2021
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
05/2021

07/2021

08/2021
06/2021

07/2021

08/2021
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2021

08/2021
06/2021

08/2021
300 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2021

09/2021
06/2021

09/2021
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2021

10/2021
06/2021

11/2021
500 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2021

12/2021
06/2021

12/2021
600 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2021

01/2022
06/2021

02/2022
650 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2021

03/2022
06/2021

04/2022
650 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2021

05/2022
06/2021

06/2022
750 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2021

07/2022
06/2021

07/2022
800 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2021

08/2022
06/2021

08/2022
825 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2021

09/2022
06/2021

09/2022
850 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2021

10/2022
06/2021

12/2023
900 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2021

08/2021
07/2021

08/2021
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
07/2021

08/2021

09/2021
07/2021

08/2021

09/2021
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2021

09/2021
07/2021

09/2021
275 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2021

10/2021
07/2021

11/2021
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2021

12/2021
07/2021

12/2021
480 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2021

01/2022
07/2021

02/2022
550 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2021

03/2022
07/2021

04/2022
600 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2021

05/2022
07/2021

06/2022
750 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2021

07/2022
07/2021

07/2022
750 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2021

08/2022
07/2021

08/2022
800 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2021

09/2022
07/2021

09/2022
800 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2021

10/2022
07/2021

12/2023
850 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2021

09/2021
08/2021

09/2021
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
08/2021

09/2021

10/2021
08/2021

09/2021

11/2021
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2021

10/2021
08/2021

11/2021
325 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2021

12/2021
08/2021

12/2021
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2021

01/2022
08/2021

02/2022
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2021

03/2022
08/2021

04/2022
500 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2021

05/2022
08/2021

06/2022
700 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2021

07/2022
08/2021

07/2022
700 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2021

08/2022
08/2021

08/2022
725 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2021

09/2022
08/2021

09/2022
750 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2021

10/2022
08/2021

12/2023
800 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2021

10/2021
09/2021

11/2021
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
09/2021

10/2021

12/2021
09/2021

11/2021

12/2021
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2021

12/2021
09/2021

12/2021
325 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2021

01/2022
09/2021

02/2022
375 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2021

03/2022
09/2021

04/2022
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2021

05/2022
09/2021

06/2022
600 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2021

07/2022
09/2021

07/2022
625 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2021

08/2022
09/2021

08/2022
650 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2021

09/2022
09/2021

09/2022
650 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2021

10/2022
09/2021

12/2023
650 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2021

12/2021
11/2021

12/2021
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
10/2021

12/2021

01/2022
11/2021

12/2021

02/2022
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2021

01/2022
11/2021

02/2022
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2021

03/2022
11/2021

04/2022
350 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2021

05/2022
11/2021

06/2022
500 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2021

07/2022
11/2021

07/2022
500 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2021

08/2022
11/2021

08/2022
500 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2021

09/2022
11/2021

09/2022
500 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2021

10/2022
11/2021

12/2023
550 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
12/2021

01/2022

03/2022
12/2021

02/2022

04/2022
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2021

01/2022
12/2021

02/2022
175 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2021

03/2022
12/2021

04/2022
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2021

05/2022
12/2021

06/2022
350 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2021

07/2022
12/2021

07/2022
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2021

08/2022
12/2021

08/2022
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2021

09/2022
12/2021

09/2022
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2021

10/2022
12/2021

12/2023
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
01/2022

03/2022

05/2022
02/2022

04/2022

06/2022
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2022

03/2022
02/2022

04/2022
175 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2022

05/2022
02/2022

06/2022
275 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2022

07/2022
02/2022

07/2022
350 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2022

08/2022
02/2022

08/2022
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2022

09/2022
02/2022

09/2022
425 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2022

10/2022
02/2022

12/2023
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2022

05/2022
04/2022

06/2022
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
03/2022

05/2022

07/2022
04/2022

06/2022

07/2022
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2022

07/2022
04/2022

07/2022
275 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2022

08/2022
04/2022

08/2022
350 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2022

09/2022
04/2022

09/2022
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2022

10/2022
04/2022

12/2023
425 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
05/2022

07/2022

08/2022
06/2022

07/2022

08/2022
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2022

07/2022
06/2022

07/2022
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2022

08/2022
06/2022

08/2022
275 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2022

09/2022
06/2022

09/2022
350 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2022

10/2022
06/2022

12/2023
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
07/2022

08/2022

09/2022
07/2022

08/2022

09/2022
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2022

08/2022
07/2022

08/2022
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2022

09/2022
07/2022

09/2022
275 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2022

10/2022
07/2022

12/2023
350 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
08/2022

09/2022

10/2022
08/2022

09/2022

12/2023
275 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2022

09/2022
08/2022

09/2022
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2022

10/2022
08/2022

12/2023
325 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2022

10/2022
09/2022

12/2023
325 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
B

A
10/2022

10/2022
12/2023

12/2023
250 USD