Asset Class Navigation

Soybean Meal Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2020

05/2020
04/2020

06/2020
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
03/2020

05/2020

07/2020
04/2020

06/2020

07/2020
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2020

07/2020
04/2020

07/2020
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2020

08/2020
04/2020

08/2020
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2020

09/2020
04/2020

09/2020
275 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2020

10/2020
04/2020

11/2020
300 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2020

12/2020
04/2020

12/2020
350 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2020

01/2021
04/2020

02/2021
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2020

03/2021
04/2020

04/2021
525 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2020

05/2021
04/2020

06/2021
550 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2020

07/2021
04/2020

07/2021
550 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2020

08/2021
04/2020

08/2021
625 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2020

09/2021
04/2020

09/2021
650 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2020

10/2021
04/2020

11/2021
650 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2020

12/2021
04/2020

12/2021
650 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2020

01/2022
04/2020

12/2023
650 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2020

07/2020
06/2020

07/2020
150 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
05/2020

07/2020

08/2020
06/2020

07/2020

08/2020
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2020

08/2020
06/2020

08/2020
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2020

09/2020
06/2020

09/2020
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2020

10/2020
06/2020

11/2020
275 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2020

12/2020
06/2020

12/2020
325 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2020

01/2021
06/2020

02/2021
425 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2020

03/2021
06/2020

04/2021
500 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2020

05/2021
06/2020

06/2021
550 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2020

07/2021
06/2020

07/2021
525 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2020

08/2021
06/2020

08/2021
600 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2020

09/2021
06/2020

09/2021
600 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2020

10/2021
06/2020

11/2021
650 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2020

12/2021
06/2020

12/2021
650 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2020

01/2022
06/2020

12/2023
650 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2020

08/2020
07/2020

08/2020
150 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
07/2020

08/2020

09/2020
07/2020

08/2020

09/2020
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2020

09/2020
07/2020

09/2020
175 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2020

10/2020
07/2020

11/2020
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2020

12/2020
07/2020

12/2020
275 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2020

01/2021
07/2020

02/2021
350 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2020

03/2021
07/2020

04/2021
425 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2020

05/2021
07/2020

06/2021
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2020

07/2021
07/2020

07/2021
500 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2020

08/2021
07/2020

08/2021
525 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2020

09/2021
07/2020

09/2021
600 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2020

10/2021
07/2020

11/2021
600 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2020

12/2021
07/2020

12/2021
600 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2020

01/2022
07/2020

12/2023
600 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2020

09/2020
08/2020

09/2020
150 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
08/2020

09/2020

10/2020
08/2020

09/2020

11/2020
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2020

10/2020
08/2020

11/2020
175 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2020

12/2020
08/2020

12/2020
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2020

01/2021
08/2020

02/2021
325 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2020

03/2021
08/2020

04/2021
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2020

05/2021
08/2020

06/2021
425 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2020

07/2021
08/2020

07/2021
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2020

08/2021
08/2020

08/2021
500 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2020

09/2021
08/2020

09/2021
500 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2020

10/2021
08/2020

11/2021
575 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2020

12/2021
08/2020

12/2021
600 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2020

01/2022
08/2020

12/2023
600 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
09/2020

10/2020

12/2020
09/2020

11/2020

12/2020
205 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2020

10/2020
09/2020

11/2020
150 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2020

12/2020
09/2020

12/2020
205 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2020

01/2021
09/2020

02/2021
275 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2020

03/2021
09/2020

04/2021
350 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2020

05/2021
09/2020

06/2021
375 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2020

07/2021
09/2020

07/2021
425 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2020

08/2021
09/2020

08/2021
475 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2020

09/2021
09/2020

09/2021
500 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2020

10/2021
09/2020

11/2021
550 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2020

12/2021
09/2020

12/2021
550 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2020

01/2022
09/2020

12/2023
550 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2020

12/2020
11/2020

12/2020
205 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
10/2020

12/2020

01/2021
11/2020

12/2020

02/2021
205 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2020

01/2021
11/2020

02/2021
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2020

03/2021
11/2020

04/2021
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2020

05/2021
11/2020

06/2021
325 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2020

07/2021
11/2020

07/2021
350 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2020

08/2021
11/2020

08/2021
425 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2020

09/2021
11/2020

09/2021
475 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2020

10/2021
11/2020

11/2021
500 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2020

12/2021
11/2020

12/2021
500 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2020

01/2022
11/2020

12/2023
500 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

02/2021
150 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
12/2020

01/2021

03/2021
12/2020

02/2021

04/2021
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

04/2021
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2020

05/2021
12/2020

06/2021
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2020

07/2021
12/2020

07/2021
300 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2020

08/2021
12/2020

08/2021
325 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2020

09/2021
12/2020

09/2021
425 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2020

10/2021
12/2020

11/2021
475 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2020

12/2021
12/2020

12/2021
500 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2020

01/2022
12/2020

12/2023
475 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
01/2021

03/2021

05/2021
02/2021

04/2021

06/2021
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2021

03/2021
02/2021

04/2021
135 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2021

05/2021
02/2021

06/2021
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2021

07/2021
02/2021

07/2021
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2021

08/2021
02/2021

08/2021
280 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2021

09/2021
02/2021

09/2021
375 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2021

10/2021
02/2021

11/2021
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2021

12/2021
02/2021

12/2021
475 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2021

01/2022
02/2021

12/2023
500 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
03/2021

05/2021

07/2021
04/2021

06/2021

07/2021
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2021

05/2021
04/2021

06/2021
135 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2021

07/2021
04/2021

07/2021
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2021

08/2021
04/2021

08/2021
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2021

09/2021
04/2021

09/2021
375 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2021

10/2021
04/2021

11/2021
425 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2021

12/2021
04/2021

12/2021
425 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2021

01/2022
04/2021

12/2023
425 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
05/2021

07/2021

08/2021
06/2021

07/2021

08/2021
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2021

07/2021
06/2021

07/2021
135 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2021

08/2021
06/2021

08/2021
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2021

09/2021
06/2021

09/2021
350 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2021

10/2021
06/2021

11/2021
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2021

12/2021
06/2021

12/2021
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2021

01/2022
06/2021

12/2023
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2021

08/2021
07/2021

08/2021
135 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
07/2021

08/2021

09/2021
07/2021

08/2021

09/2021
220 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2021

09/2021
07/2021

09/2021
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2021

10/2021
07/2021

11/2021
350 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2021

12/2021
07/2021

12/2021
350 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2021

01/2022
07/2021

12/2023
350 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
08/2021

09/2021

10/2021
08/2021

09/2021

11/2021
220 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2021

09/2021
08/2021

09/2021
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2021

10/2021
08/2021

11/2021
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2021

12/2021
08/2021

12/2021
300 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2021

01/2022
08/2021

12/2023
350 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
09/2021

10/2021

12/2021
09/2021

11/2021

12/2021
220 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2021

10/2021
09/2021

11/2021
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2021

12/2021
09/2021

12/2021
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2021

01/2022
09/2021

12/2023
300 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
10/2021

12/2021

01/2022
11/2021

12/2021

12/2023
220 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2021

12/2021
11/2021

12/2021
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2021

01/2022
11/2021

12/2023
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2021

01/2022
12/2021

12/2023
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
B

A
01/2022

01/2022
12/2023

12/2023
250 USD