CORN - MARGINS

Start Period End Period
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI VS. DATED BRENT CALENDAR MONTH CLD 05/2021 05/2021 1,216 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI VS. DATED BRENT CALENDAR MONTH CLD 06/2021 11/2021 1,450 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI VS. DATED BRENT CALENDAR MONTH CLD 12/2021 12/2024 1,450 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS CPC BLEND VS MED DATED BRENT FUTURE CPD 04/2021 04/2021 % 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS CPC BLEND VS MED DATED BRENT FUTURE CPD 05/2021 05/2021 754 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS CPC BLEND VS MED DATED BRENT FUTURE CPD 06/2021 04/2022 600 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI-BRENT 2 MONTH CALENDAR FUTURES CQ 04/2021 04/2021 % 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI-BRENT 2 MONTH CALENDAR FUTURES CQ 05/2021 05/2021 675 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI-BRENT 2 MONTH CALENDAR FUTURES CQ 06/2021 06/2021 975 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI-BRENT 2 MONTH CALENDAR FUTURES CQ 07/2021 07/2021 625 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI-BRENT 2 MONTH CALENDAR FUTURES CQ 08/2021 08/2021 525 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI-BRENT 2 MONTH CALENDAR FUTURES CQ 09/2021 09/2021 425 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI-BRENT 2 MONTH CALENDAR FUTURES CQ 10/2021 12/2021 350 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI-BRENT 2 MONTH CALENDAR FUTURES CQ 11/2021 11/2021 375 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI-BRENT 2 MONTH CALENDAR FUTURES CQ 01/2022 04/2022 305 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI-BRENT 2 MONTH CALENDAR FUTURES CQ 05/2022 05/2022 280 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS EDMONTON SWEET SYNT NE2 CSN 06/2021 08/2021 2,500 USD 0.08
NYM CRUDE OIL SPREADS EDMONTON SWEET SYNT NE2 CSN 09/2021 11/2021 1,500 USD 0.08
NYM CRUDE OIL SPREADS EDMONTON SWEET SYNT NE2 CSN 12/2021 12/2025 1,000 USD 0.08
NYM CRUDE OIL SPREADS CLEARBROOK BAKKEN SWEET MONTHLY IND CSW 06/2021 06/2021 1,500 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS CLEARBROOK BAKKEN SWEET MONTHLY IND CSW 07/2021 07/2021 1,400 USD 20.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS CLEARBROOK BAKKEN SWEET MONTHLY IND CSW 08/2021 12/2024 1,200 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 3 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURES CT 04/2021 08/2021 675 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 3 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURES CT 05/2021 05/2021 975 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 3 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURES CT 06/2021 06/2021 1,275 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 3 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURES CT 07/2021 07/2021 775 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 3 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURES CT 09/2021 09/2021 575 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 3 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURES CT 10/2021 11/2021 550 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 3 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURES CT 12/2021 12/2021 475 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 3 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURES CT 01/2022 04/2022 450 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 3 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURES CT 05/2022 05/2022 350 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 6 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURES CV 04/2021 04/2021 1,425 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 6 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURES CV 05/2021 05/2021 1,525 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 6 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURES CV 06/2021 06/2021 1,625 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 6 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURES CV 07/2021 07/2021 1,075 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 6 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURES CV 08/2021 08/2021 1,050 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 6 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURES CV 09/2021 09/2021 975 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 6 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURES CV 10/2021 10/2021 1,000 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 6 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURES CV 11/2021 11/2021 950 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 6 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURES CV 12/2021 12/2021 875 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 6 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURES CV 01/2022 01/2022 850 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 6 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURES CV 02/2022 03/2022 800 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 6 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURES CV 04/2022 04/2022 750 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 6 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURES CV 05/2022 05/2022 700 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 6 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURES CV 06/2022 06/2022 675 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 6 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURES CV 12/2022 12/2022 550 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 6 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURES CV 06/2023 06/2023 450 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 6 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURES CV 12/2023 12/2023 350 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 12 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURE CX 04/2021 04/2021 2,000 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 12 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURE CX 05/2021 05/2021 2,100 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 12 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURE CX 06/2021 06/2021 2,200 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 12 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURE CX 07/2021 07/2021 1,850 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 12 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURE CX 08/2021 08/2021 1,900 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 12 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURE CX 09/2021 09/2021 1,750 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 12 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURE CX 10/2021 10/2021 1,700 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 12 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURE CX 11/2021 11/2021 1,600 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 12 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURE CX 12/2021 01/2022 1,500 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 12 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURE CX 02/2022 02/2022 1,450 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 12 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURE CX 03/2022 03/2022 1,400 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 12 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURE CX 04/2022 04/2022 1,350 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 12 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURE CX 05/2022 05/2022 1,300 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 12 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURE CX 06/2022 06/2022 1,250 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 12 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURE CX 09/2022 09/2022 1,100 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 12 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURE CX 12/2022 12/2022 975 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 12 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURE CX 03/2023 03/2023 900 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 12 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURE CX 06/2023 06/2023 825 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 12 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURE CX 09/2023 09/2023 700 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 12 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURE CX 12/2023 03/2024 600 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 12 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURE CX 06/2024 06/2024 500 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS DAKOTA ACCESS BAKKEN(NE2)MON DAB 06/2021 06/2021 3,200 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS DAKOTA ACCESS BAKKEN(NE2)MON DAB 07/2021 07/2021 2,600 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS DAKOTA ACCESS BAKKEN(NE2)MON DAB 08/2021 12/2025 1,800 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS ICE BRENT DUBAI FUT DB 04/2021 06/2021 580 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS ICE BRENT DUBAI FUT DB 07/2021 12/2021 430 USD 20.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS ICE BRENT DUBAI FUT DB 01/2022 12/2026 300 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI V. DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) FUT DCW 04/2021 04/2021 % 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI V. DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) FUT DCW 05/2021 05/2021 922 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI V. DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) FUT DCW 06/2021 07/2021 700 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI V. DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) FUT DCW 08/2021 12/2021 500 USD 20.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI V. DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) FUT DCW 01/2022 12/2026 500 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS ARGUS LLS VS. WTI (ARG) TRD M E5 06/2021 06/2021 500 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS ARGUS LLS VS. WTI (ARG) TRD M E5 07/2021 09/2021 500 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS ARGUS LLS VS. WTI (ARG) TRD M E5 10/2021 12/2026 300 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS DATED TO FRONTLINE BRENT BALMO FUT FE 04/01/2021 04/30/2021 % 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS DATED TO FRONTLINE BRENT BALMO FUT FE 05/04/2021 05/28/2021 1,300 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS DATED TO FRONTLINE BRENT BALMO FUT FE 06/01/2021 07/30/2021 1,000 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND(ARGUS) VS WTI FINCL FUT FF 04/2021 04/2021 % 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND(ARGUS) VS WTI FINCL FUT FF 05/2021 05/2021 754 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND(ARGUS) VS WTI FINCL FUT FF 06/2021 06/2021 750 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND(ARGUS) VS WTI FINCL FUT FF 07/2021 11/2021 600 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND(ARGUS) VS WTI FINCL FUT FF 12/2021 07/2022 325 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND(ARGUS) VS WTI FINCL FUT FF 08/2022 12/2026 275 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTS (ARGUS) V WTI TRD MTH FUT FH 05/2021 05/2021 % 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTS (ARGUS) V WTI TRD MTH FUT FH 06/2021 06/2021 666 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTS (ARGUS) V WTI TRD MTH FUT FH 07/2021 07/2021 900 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTS (ARGUS) V WTI TRD MTH FUT FH 08/2021 12/2021 700 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTS (ARGUS) V WTI TRD MTH FUT FH 01/2022 12/2026 400 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS DATED TO FRONTLINE BRENT CLNDR FUT FY 04/2021 07/2021 800 USD 0.05
NYM CRUDE OIL SPREADS DATED TO FRONTLINE BRENT CLNDR FUT FY 08/2021 12/2026 750 USD 0.05
NYM CRUDE OIL SPREADS GUERNSEY LIGHT SWEET (NE2) MNTH IND GSW 06/2021 07/2021 1,600 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS GUERNSEY LIGHT SWEET (NE2) MNTH IND GSW 08/2021 11/2021 1,600 USD 20.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS GUERNSEY LIGHT SWEET (NE2) MNTH IND GSW 12/2021 12/2024 1,600 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON V. BRENT CALENDAR MONTH HBC 04/2021 04/2021 % 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON V. BRENT CALENDAR MONTH HBC 05/2021 05/2021 1,048 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON V. BRENT CALENDAR MONTH HBC 06/2021 11/2021 1,300 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON V. BRENT CALENDAR MONTH HBC 12/2021 12/2024 1,300 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. BRENT TRADE MONTH HBR 06/2021 06/2021 823 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. BRENT TRADE MONTH HBR 07/2021 12/2021 1,300 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. BRENT TRADE MONTH HBR 01/2022 12/2024 1,300 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON V DATED BRENT CAL MONTH HDB 04/2021 04/2021 % 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON V DATED BRENT CAL MONTH HDB 05/2021 05/2021 1,090 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON V DATED BRENT CAL MONTH HDB 06/2021 11/2021 1,300 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON V DATED BRENT CAL MONTH HDB 12/2021 12/2024 1,300 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON (ARGUS) VS. WTI BALMO HIB 04/01/2021 04/30/2021 % 0.05
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON (ARGUS) VS. WTI BALMO HIB 05/03/2021 05/28/2021 1,098 USD 0.05
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON (ARGUS) VS. WTI BALMO HIB 06/01/2021 06/30/2021 1,200 USD 0.05
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V. WTI FINANCIAL HIL 04/2021 04/2021 % 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V. WTI FINANCIAL HIL 05/2021 05/2021 670 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V. WTI FINANCIAL HIL 06/2021 06/2021 600 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V. WTI FINANCIAL HIL 07/2021 11/2021 500 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V. WTI FINANCIAL HIL 12/2021 11/2022 325 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V. WTI FINANCIAL HIL 12/2022 12/2024 275 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V.WTI TRADE MONTH HTB 06/01/2021 06/30/2021 1,388 USD 0.05
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. WTI TRADE MONTH HTI 06/2021 06/2021 540 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. WTI TRADE MONTH HTI 07/2021 07/2021 800 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. WTI TRADE MONTH HTI 08/2021 12/2024 650 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. WTI CALENDAR MONTH HTM 04/2021 04/2021 % 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. WTI CALENDAR MONTH HTM 05/2021 05/2021 630 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. WTI CALENDAR MONTH HTM 06/2021 06/2021 800 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. WTI CALENDAR MONTH HTM 07/2021 12/2024 650 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V.WTI TRADE MONTH HTT 06/2021 06/2021 533 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V.WTI TRADE MONTH HTT 07/2021 07/2021 600 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V.WTI TRADE MONTH HTT 08/2021 12/2021 500 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V.WTI TRADE MONTH HTT 01/2022 12/2022 325 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V.WTI TRADE MONTH HTT 01/2023 12/2024 275 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) VS. BRENT BALMO FUT LBB 04/01/2021 04/30/2021 % 0.05
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) VS. BRENT BALMO FUT LBB 05/03/2021 05/28/2021 2,289 USD 0.05
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) VS. BRENT CRUDE OIL FIN LLR 04/2021 04/2021 % 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) VS. BRENT CRUDE OIL FIN LLR 05/2021 05/2021 1,258 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) VS. BRENT CRUDE OIL FIN LLR 06/2021 07/2021 1,000 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) VS. BRENT CRUDE OIL FIN LLR 08/2021 10/2023 750 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS EDMONTON LIGHT SWEET NE2 MONTHLY LSW 06/2021 12/2025 1,200 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) VS. WTI BALMO FUT LWB 04/01/2021 04/30/2021 % 0.05
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) VS. WTI BALMO FUT LWB 05/03/2021 05/28/2021 2,289 USD 0.05
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. BRENT CAL MONTH FUT MAB 04/2021 04/2021 % 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. BRENT CAL MONTH FUT MAB 05/2021 05/2021 1,509 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. BRENT CAL MONTH FUT MAB 06/2021 11/2021 1,800 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. BRENT CAL MONTH FUT MAB 12/2021 12/2024 1,800 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. BRENT TRADE MONTH FUT MBM 06/2021 06/2021 1,200 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. BRENT TRADE MONTH FUT MBM 07/2021 12/2021 1,800 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. BRENT TRADE MONTH FUT MBM 01/2022 12/2024 1,800 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. DUBAI CAL MONTH FUT MDM 04/2021 04/2021 % 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. DUBAI CAL MONTH FUT MDM 05/2021 05/2021 1,258 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. DUBAI CAL MONTH FUT MDM 06/2021 11/2021 1,500 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. DUBAI CAL MONTH FUT MDM 12/2021 12/2024 1,500 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. DUBAI TRADE MONTH FUT MDR 06/2021 06/2021 1,000 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. DUBAI TRADE MONTH FUT MDR 07/2021 12/2021 1,500 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. DUBAI TRADE MONTH FUT MDR 01/2022 12/2024 1,500 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS EDMONTON SYNTHETIC SWEET MNTLY FUT SSW 06/2021 08/2021 1,950 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS EDMONTON SYNTHETIC SWEET MNTLY FUT SSW 09/2021 11/2021 1,950 USD 20.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS EDMONTON SYNTHETIC SWEET MNTLY FUT SSW 12/2021 12/2025 1,550 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTL MIDLAND VS. WTI CAL MONTH FUT TIL 04/2021 04/2021 % 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTL MIDLAND VS. WTI CAL MONTH FUT TIL 05/2021 05/2021 1,341 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTL MIDLAND VS. WTI CAL MONTH FUT TIL 06/2021 06/2021 1,450 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTL MIDLAND VS. WTI CAL MONTH FUT TIL 07/2021 08/2021 1,200 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTL MIDLAND VS. WTI CAL MONTH FUT TIL 09/2021 11/2021 1,200 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTL MIDLAND VS. WTI CAL MONTH FUT TIL 12/2021 07/2022 900 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTL MIDLAND VS. WTI CAL MONTH FUT TIL 08/2022 12/2024 600 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS URALS MED VS DATED BRENT FUTURE UMD 04/2021 04/2021 % 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS URALS MED VS DATED BRENT FUTURE UMD 05/2021 05/2021 1,258 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS URALS MED VS DATED BRENT FUTURE UMD 06/2021 12/2023 1,200 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS URALS NORTH VS MED DATED BRENT FUT UNS 04/2021 04/2021 % 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS URALS NORTH VS MED DATED BRENT FUT UNS 05/2021 05/2021 1,258 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS URALS NORTH VS MED DATED BRENT FUT UNS 06/2021 12/2023 1,200 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. BRENT WBR CAL MO WBR 04/2021 04/2021 % 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. BRENT WBR CAL MO WBR 05/2021 05/2021 1,090 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. BRENT WBR CAL MO WBR 06/2021 11/2021 1,300 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. BRENT WBR CAL MO WBR 12/2021 12/2024 1,300 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HARDISTY W CANADIAN SELECT NE2 WCC 06/2021 06/2021 1,300 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HARDISTY W CANADIAN SELECT NE2 WCC 07/2021 07/2021 1,300 USD 20.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HARDISTY W CANADIAN SELECT NE2 WCC 08/2021 12/2025 1,300 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WESTRN CANADIAN SEL(WCS) CRUDE OIL WCE 04/2021 05/2023 3,250 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WCS HOUST ARGUS VS. WTI CAL WCH 04/2021 04/2021 % 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WCS HOUST ARGUS VS. WTI CAL WCH 05/2021 05/2021 1,845 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WCS HOUST ARGUS VS. WTI CAL WCH 06/2021 07/2021 2,000 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WCS HOUST ARGUS VS. WTI CAL WCH 08/2021 12/2024 1,800 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HARDISTY W CANADIAN SELECT MONTHLY WCW 06/2021 06/2021 1,300 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HARDISTY W CANADIAN SELECT MONTHLY WCW 07/2021 07/2021 1,300 USD 20.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HARDISTY W CANADIAN SELECT MONTHLY WCW 08/2021 12/2025 1,300 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. DUBAI CAL MO FUT WDB 04/2021 04/2021 % 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. DUBAI CAL MO FUT WDB 05/2021 05/2021 1,929 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. DUBAI CAL MO FUT WDB 06/2021 11/2021 2,300 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. DUBAI CAL MO FUT WDB 12/2021 12/2024 1,300 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. BRENT TRADE MO FUT WHB 06/2021 06/2021 866 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. BRENT TRADE MO FUT WHB 07/2021 12/2021 1,300 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. BRENT TRADE MO FUT WHB 01/2022 12/2024 1,300 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. DUBAI TRADE MO FUT WHD 06/2021 06/2021 1,866 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. DUBAI TRADE MO FUT WHD 07/2021 12/2021 2,600 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. DUBAI TRADE MO FUT WHD 01/2022 12/2024 1,300 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT WHL 04/2021 05/2021 11,200 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT WHL 06/2021 03/2022 1,680 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT WHL 07/2021 07/2021 2,110 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT WHL 08/2021 08/2021 1,980 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT WHL 09/2021 09/2021 1,930 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT WHL 10/2021 10/2021 1,880 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT WHL 11/2021 11/2021 1,850 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT WHL 12/2021 12/2021 1,820 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT WHL 01/2022 01/2022 1,800 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT WHL 02/2022 02/2022 1,700 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT WHL 04/2022 04/2022 1,660 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT WHL 05/2022 05/2022 1,630 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT WHL 06/2022 06/2022 1,600 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT WHL 07/2022 07/2022 1,580 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT WHL 08/2022 08/2022 1,565 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT WHL 09/2022 09/2022 1,555 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT WHL 10/2022 10/2022 1,540 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT WHL 11/2022 11/2022 1,530 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT WHL 12/2022 12/2022 1,520 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT WHL 01/2023 01/2023 1,510 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT WHL 02/2023 02/2023 1,500 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT WHL 03/2023 03/2023 1,490 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT WHL 04/2023 04/2023 1,475 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT WHL 05/2023 05/2023 1,465 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT WHL 06/2023 06/2023 1,455 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT WHL 07/2023 07/2023 1,445 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT WHL 08/2023 08/2023 1,435 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT WHL 09/2023 09/2023 1,425 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT WHL 10/2023 10/2023 1,415 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT WHL 11/2023 11/2023 1,405 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT WHL 12/2023 02/2025 1,400 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WCS HOUST ARGUS VS WTI TRADE WHT 06/2021 06/2021 1,466 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WCS HOUST ARGUS VS WTI TRADE WHT 07/2021 08/2021 2,000 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WCS HOUST ARGUS VS WTI TRADE WHT 09/2021 12/2024 1,800 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 06/2021 06/2021 5,900 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 07/2021 07/2021 2,972 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 08/2021 08/2021 2,784 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 09/2021 09/2021 2,740 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 10/2021 10/2021 2,711 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 11/2021 11/2021 2,682 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 12/2021 12/2021 2,653 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 01/2022 01/2022 2,624 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 02/2022 02/2022 2,479 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 03/2022 03/2022 2,450 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 04/2022 04/2022 2,421 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 05/2022 05/2022 2,392 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 06/2022 06/2022 2,363 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 07/2022 07/2022 2,334 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 08/2022 08/2022 2,320 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 09/2022 09/2022 2,305 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 10/2022 10/2022 2,291 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 11/2022 11/2022 2,276 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 12/2022 12/2022 2,262 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 01/2023 01/2023 2,247 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 02/2023 02/2023 2,233 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 03/2023 03/2023 2,218 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 04/2023 04/2023 2,204 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 05/2023 05/2023 2,189 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 06/2023 06/2023 2,175 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 07/2023 07/2023 2,160 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 08/2023 08/2023 2,146 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 09/2023 09/2023 2,131 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 10/2023 10/2023 2,117 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 11/2023 11/2023 2,102 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 12/2023 12/2023 2,088 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 01/2024 01/2024 2,073 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HOUSTON BRENT SYN FUT WHZ 02/2024 02/2025 2,059 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 04/2021 04/2021 238 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 05/2021 05/2021 1,243 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 06/2021 06/2021 1,621 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 07/2021 07/2021 1,580 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 08/2021 08/2021 1,534 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 09/2021 09/2021 1,490 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 10/2021 10/2021 1,460 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 11/2021 11/2021 1,414 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 12/2021 12/2021 1,392 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 01/2022 01/2022 1,373 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 02/2022 02/2022 1,355 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 03/2022 03/2022 1,330 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 04/2022 04/2022 1,299 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 05/2022 05/2022 1,274 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 06/2022 06/2022 1,255 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 07/2022 07/2022 1,241 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 08/2022 08/2022 1,230 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 09/2022 09/2022 1,216 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 10/2022 10/2022 1,206 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 11/2022 11/2022 1,197 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 12/2022 12/2022 1,186 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 01/2023 01/2023 1,176 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 02/2023 02/2023 1,166 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 03/2023 03/2023 1,151 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 04/2023 04/2023 1,141 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 05/2023 05/2023 1,132 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 06/2023 06/2023 1,121 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 07/2023 07/2023 1,111 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 08/2023 08/2023 1,101 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 09/2023 09/2023 1,091 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 10/2023 10/2023 1,083 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 11/2023 12/2026 1,080 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND VS. BRENT WMB TRADE MO WMB 06/2021 06/2021 1,933 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND VS. BRENT WMB TRADE MO WMB 07/2021 12/2021 2,900 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND VS. BRENT WMB TRADE MO WMB 01/2022 12/2024 2,900 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND VS. DUBAI TRADE MO FUT WMD 06/2021 06/2021 1,866 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND VS. DUBAI TRADE MO FUT WMD 07/2021 12/2021 2,800 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND VS. DUBAI TRADE MO FUT WMD 01/2022 12/2024 2,800 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND VS. BRENT WMR CAL MO WMR 04/2021 04/2021 % 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND VS. BRENT WMR CAL MO WMR 05/2021 05/2021 2,432 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND VS. BRENT WMR CAL MO WMR 06/2021 11/2021 2,900 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND VS. BRENT WMR CAL MO WMR 12/2021 12/2024 2,900 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WCS CUSH ARGUS VS. WTI CAL MTH FUT WNC 04/2021 04/2021 % 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WCS CUSH ARGUS VS. WTI CAL MTH FUT WNC 05/2021 05/2021 1,509 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WCS CUSH ARGUS VS. WTI CAL MTH FUT WNC 06/2021 07/2021 1,600 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WCS CUSH ARGUS VS. WTI CAL MTH FUT WNC 08/2021 12/2026 1,400 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WCS CUSH ARGUS VS WTI TRADE MTH FUT WNT 06/2021 06/2021 1,200 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WCS CUSH ARGUS VS WTI TRADE MTH FUT WNT 07/2021 08/2021 1,600 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WCS CUSH ARGUS VS WTI TRADE MTH FUT WNT 09/2021 12/2026 1,400 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTS (ARGUS) VS. WTI FINANCIAL FUT WTA 04/2021 04/2021 % 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTS (ARGUS) VS. WTI FINANCIAL FUT WTA 05/2021 05/2021 838 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTS (ARGUS) VS. WTI FINANCIAL FUT WTA 06/2021 07/2021 900 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTS (ARGUS) VS. WTI FINANCIAL FUT WTA 08/2021 11/2021 700 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTS (ARGUS) VS. WTI FINANCIAL FUT WTA 12/2021 12/2026 500 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND VS. DUBAI CAL MO FUT WTD 04/2021 04/2021 % 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND VS. DUBAI CAL MO FUT WTD 05/2021 05/2021 2,348 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND VS. DUBAI CAL MO FUT WTD 06/2021 11/2021 2,800 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND VS. DUBAI CAL MO FUT WTD 12/2021 12/2024 2,800 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTL MIDLAND (ARGUS) VS. WTI TRADE M WTL 06/2021 06/2021 1,333 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTL MIDLAND (ARGUS) VS. WTI TRADE M WTL 07/2021 07/2021 1,800 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTL MIDLAND (ARGUS) VS. WTI TRADE M WTL 08/2021 09/2021 1,500 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTL MIDLAND (ARGUS) VS. WTI TRADE M WTL 10/2021 12/2021 750 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTL MIDLAND (ARGUS) VS. WTI TRADE M WTL 01/2022 12/2024 1,000 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND (ARG) VS. WTI TRADE MTH WTT 06/2021 06/2021 600 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND (ARG) VS. WTI TRADE MTH WTT 07/2021 07/2021 750 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND (ARG) VS. WTI TRADE MTH WTT 08/2021 09/2021 600 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND (ARG) VS. WTI TRADE MTH WTT 10/2021 12/2021 500 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND (ARG) VS. WTI TRADE MTH WTT 01/2022 08/2022 325 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND (ARG) VS. WTI TRADE MTH WTT 09/2022 12/2026 275 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS (ARGUS) V WTI TRD MTH FUT YV 05/2021 05/2021 % 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS (ARGUS) V WTI TRD MTH FUT YV 06/2021 06/2021 500 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS (ARGUS) V WTI TRD MTH FUT YV 07/2021 12/2021 600 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS (ARGUS) V WTI TRD MTH FUT YV 01/2022 12/2026 450 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS (ARGUS) V WTI FUT YX 04/2021 04/2021 % 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS (ARGUS) V WTI FUT YX 05/2021 05/2021 629 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS (ARGUS) V WTI FUT YX 06/2021 11/2021 600 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS (ARGUS) V WTI FUT YX 12/2021 12/2026 450 USD 10.000%
NYM DME Products BRENT (SPORE) VS DME OMAN BDS 04/2021 04/2021 % 0.08
NYM DME Products BRENT (SPORE) VS DME OMAN BDS 05/2021 05/2021 1,258 USD 0.08
NYM DME Products BRENT (SPORE) VS DME OMAN BDS 06/2021 04/2024 1,500 USD 0.08
NYM DME Products BRENT CRUDE VS DUBAI CRUDE DBI 04/2021 06/2021 580 USD 25.000%
NYM DME Products BRENT CRUDE VS DUBAI CRUDE DBI 07/2021 12/2021 430 USD 20.000%
NYM DME Products BRENT CRUDE VS DUBAI CRUDE DBI 01/2022 04/2024 300 USD 15.000%
NYM DME Products DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) DCD 04/2021 04/2021 % 0.08
NYM DME Products DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) DCD 05/2021 05/2021 4,025 USD 0.08
NYM DME Products DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) DCD 06/2021 06/2021 4,500 USD 0.08
NYM DME Products DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) DCD 07/2021 12/2021 4,300 USD 0.08
NYM DME Products DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) DCD 01/2022 04/2024 3,600 USD 0.08
NYM DME Products DUBAI CRUDE OIL(S&PPLATTS) FUT TAPS DCT 04/2021 04/2021 % 0.08
NYM DME Products DUBAI CRUDE OIL(S&PPLATTS) FUT TAPS DCT 05/2021 05/2021 3,360 USD 0.08
NYM DME Products DME CRUDE OIL BALMO FUT DDB 04/01/2021 04/30/2021 % 0.08
NYM DME Products DME CRUDE OIL BALMO FUT DDB 05/03/2021 05/28/2021 6,410 USD 0.08
NYM DME Products DME CRUDE OIL BALMO FUT DDB 06/01/2021 07/30/2021 7,000 USD 0.08
NYM DME Products SPORE MOGAS 92UNLD(PLTS)VS DME OMAN DDE 04/2021 04/2021 % 0.08
NYM DME Products SPORE MOGAS 92UNLD(PLTS)VS DME OMAN DDE 05/2021 05/2021 1,929 USD 0.08
NYM DME Products SPORE MOGAS 92UNLD(PLTS)VS DME OMAN DDE 06/2021 04/2024 2,100 USD 0.08
NYM DME Products DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) BALMO FUT DDI 04/01/2021 04/30/2021 % 0.025
NYM DME Products DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) BALMO FUT DDI 05/03/2021 05/31/2021 5,494 USD 0.025
NYM DME Products DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) BALMO FUT DDI 06/01/2021 07/30/2021 6,000 USD 0.025
NYM DME Products DME OMAN CRUDE VS DUBAI PLATTS FUT DDO 04/2021 05/2021 1,300 USD 0.08
NYM DME Products DME OMAN CRUDE VS DUBAI PLATTS FUT DDO 06/2021 04/2024 1,250 USD 0.08
NYM DME Products DUBAI CRUDEOILS&P PLATTS BALMO TAPS DDT 04/01/2021 04/30/2021 % 0.025
NYM DME Products DUBAI CRUDEOILS&P PLATTS BALMO TAPS DDT 05/03/2021 05/31/2021 5,019 USD 0.025
NYM DME Products BRENT CRUDE OIL VS. DUBAI CRUDE OIL DHI 04/01/2021 04/30/2021 % 0.05
NYM DME Products BRENT CRUDE OIL VS. DUBAI CRUDE OIL DHI 05/04/2021 05/28/2021 663 USD 0.05
NYM DME Products BRENT CRUDE OIL VS. DUBAI CRUDE OIL DHI 06/01/2021 07/30/2021 725 USD 0.05
NYM DME Products SPORE JET KEROSENE VS DME OMAN DKR 04/2021 04/2021 % 25.000%
NYM DME Products SPORE JET KEROSENE VS DME OMAN DKR 05/2021 05/2021 1,467 USD 25.000%
NYM DME Products SPORE JET KEROSENE VS DME OMAN DKR 06/2021 10/2021 1,600 USD 20.000%
NYM DME Products SPORE JET KEROSENE VS DME OMAN DKR 11/2021 04/2024 1,500 USD 15.000%
NYM DME Products DUBAI CRUDEOIL S&PPLATTS MTH MARKER DM1 04/2021 04/2021 % 0.08
NYM DME Products DUBAI CRUDEOIL S&PPLATTS MTH MARKER DM1 05/2021 05/2021 3,360 USD 0.08
NYM DME Products DUBAI CRUDEOIL S&PPLATTS DLY MARKER DM2 04/01/2021 04/30/2021 % 0.025
NYM DME Products DUBAI CRUDEOIL S&PPLATTS DLY MARKER DM2 05/03/2021 05/31/2021 5,019 USD 0.025
NYM DME Products SING FUEL OIL 180 V. 380 CST FUT DSD 04/2021 04/2021 % 0.05
NYM DME Products SING FUEL OIL 180 V. 380 CST FUT DSD 05/2021 05/2021 4,361 USD 0.05
NYM DME Products SING FUEL OIL 180 V. 380 CST FUT DSD 06/2021 06/2021 4,100 USD 0.05
NYM DME Products SING FUEL OIL 180 V. 380 CST FUT DSD 07/2021 10/2021 2,800 USD 0.05
NYM DME Products SING FUEL OIL 180 V. 380 CST FUT DSD 11/2021 12/2026 1,700 USD 0.05
NYM DME Products SINGAPORE FUEL OIL 380CST PLATT FUT DSE 04/2021 04/2021 % 0.07
NYM DME Products SINGAPORE FUEL OIL 380CST PLATT FUT DSE 05/2021 05/2021 22,645 USD 0.07
NYM DME Products SINGAPORE FUEL OIL 380CST PLATT FUT DSE 06/2021 06/2021 22,000 USD 0.04
NYM DME Products SINGAPORE FUEL OIL 380CST PLATT FUT DSE 07/2021 07/2021 20,000 USD 0.025
NYM DME Products SINGAPORE FUEL OIL 380CST PLATT FUT DSE 08/2021 12/2026 19,500 USD 0.025
NYM DME Products SINGAPORE FUEL OIL180CST PLATTS FUT DUP 04/2021 04/2021 % 0.05
NYM DME Products SINGAPORE FUEL OIL180CST PLATTS FUT DUP 05/2021 05/2021 30,193 USD 0.05
NYM DME Products SINGAPORE FUEL OIL180CST PLATTS FUT DUP 06/2021 06/2021 34,000 USD 0.03
NYM DME Products SINGAPORE FUEL OIL180CST PLATTS FUT DUP 07/2021 11/2021 29,000 USD 0.02
NYM DME Products SINGAPORE FUEL OIL180CST PLATTS FUT DUP 12/2021 12/2026 25,000 USD 0.02
NYM DME Products DME OMAN CRUDE CAL FUT ODO 04/2021 05/2021 4,500 USD 8.000%
NYM DME Products DME OMAN CRUDE CAL FUT ODO 06/2021 07/2021 4,300 USD 8.000%
NYM DME Products DME OMAN CRUDE CAL FUT ODO 08/2021 12/2021 4,000 USD 8.000%
NYM DME Products DME OMAN CRUDE CAL FUT ODO 01/2022 04/2024 3,500 USD 8.000%
NYM DME Products DME OMAN CRUDE OIL OQ 03/2021 07/2021 6,500 USD 0.07
NYM DME Products DME OMAN CRUDE OIL OQ 08/2021 09/2021 5,600 USD 0.05
NYM DME Products DME OMAN CRUDE OIL OQ 10/2021 02/2022 4,900 USD 0.03
NYM DME Products DME OMAN CRUDE OIL OQ 03/2022 12/2026 4,100 USD 0.03
NYM DME Products OMAN CRUDE OIL TAM MARKER SYN OQ1 06/2021 07/2021 6,500 USD 0.07
NYM DME Products OMAN CRUDE OIL TAM MARKER SYN OQ1 08/2021 09/2021 5,600 USD 0.05
NYM DME Products OMAN CRUDE OIL TAM MARKER SYN OQ1 10/2021 02/2022 4,900 USD 0.03
NYM DME Products OMAN CRUDE OIL TAM MARKER SYN OQ1 03/2022 12/2026 4,100 USD 0.03
NYM DME Products OMAN CRUDE OIL TAM FUT OQB 04/2021 07/2021 6,500 USD 0.07
NYM DME Products OMAN CRUDE OIL TAM FUT OQB 08/2021 09/2021 5,600 USD 0.05
NYM DME Products OMAN CRUDE FINANCIAL ZG 06/2021 07/2021 6,500 USD 0.07
NYM DME Products OMAN CRUDE FINANCIAL ZG 08/2021 09/2021 5,600 USD 0.05
NYM DME Products OMAN CRUDE FINANCIAL ZG 10/2021 02/2022 4,900 USD 0.03
NYM DME Products OMAN CRUDE FINANCIAL ZG 03/2022 12/2026 4,100 USD 0.03
NYM ELECTRICITY CAISO NP15 EZGNHUB5 MW P DAY A 1Y 05/2021 06/2021 400 USD 0.025
NYM ELECTRICITY CAISO NP15 EZGNHUB5 MW P DAY A 1Y 07/2021 11/2021 300 USD 0.025
NYM ELECTRICITY CAISO NP15 EZGNHUB5 MW P DAY A 1Y 12/2021 12/2026 200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY CAISO SP15 EZGNHUB5 MW P DAY A 1Z 05/2021 06/2021 400 USD 0.025
NYM ELECTRICITY CAISO SP15 EZGNHUB5 MW P DAY A 1Z 07/2021 08/2021 300 USD 0.025
NYM ELECTRICITY CAISO SP15 EZGNHUB5 MW P DAY A 1Z 09/2021 12/2026 200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM WEST HUB REAL-TIME PK 5 MW SYN 28A 01/2022 01/2022 33,150 USD 10.000%
NYM ELECTRICITY PJM WEST HUB REAL-TIME PK 5 MW SYN 28A 01/2023 01/2023 33,020 USD 10.000%
NYM ELECTRICITY PJM WEST HUB REAL-TIME PK 5 MW SYN 28A 01/2024 01/2024 33,280 USD 10.000%
NYM ELECTRICITY CAISO NP15 EZGNHUB5 MW OFF P D 2D 05/2021 06/2021 20 USD 0.025
NYM ELECTRICITY CAISO NP15 EZGNHUB5 MW OFF P D 2D 07/2021 12/2026 10 USD 0.025
NYM ELECTRICITY CAISO SP15 EZGNHUB5 MW OFF P D 2E 05/2021 06/2021 20 USD 0.025
NYM ELECTRICITY CAISO SP15 EZGNHUB5 MW OFF P D 2E 07/2021 12/2026 10 USD 0.025
NYM ELECTRICITY CAISO NP15 EZGNHUB5 PEAK CLN D 2F 04/20/2021 06/30/2021 950 USD 0.05
NYM ELECTRICITY CAISO SP15 EZGNHUB5 PEAK CLN D 2H 04/20/2021 06/30/2021 1,125 USD 0.05
NYM ELECTRICITY CAISO NP15 EZGNHUB5 OFF P CLN 2J 04/20/2021 06/30/2021 35 USD 0.05
NYM ELECTRICITY CAISO SP15 EZGNHUB5 OFF P CLN 2K 04/20/2021 06/30/2021 35 USD 0.05
NYM ELECTRICITY CAISO NP15 EZGNHUB5 OFF P CLN 2Z 04/20/2021 06/30/2021 35 USD 0.05
NYM ELECTRICITY CAISO NP15 EZGNHUB5 MW OFF P D 3X 06/2021 06/2021 20 USD 0.05
NYM ELECTRICITY CAISO NP15 EZGNHUB5 MW OFF P D 3X 07/2021 12/2026 10 USD 0.05
NYM ELECTRICITY CAISO NP15 EZGNHUB5 PEAK CLN D 3Z 04/20/2021 06/30/2021 675 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM METED ZONE OFFPK CAL MO LMP FUT 46 04/2021 04/2021 % 0.08
NYM ELECTRICITY PJM METED ZONE OFFPK CAL MO LMP FUT 46 05/2021 05/2021 30 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM METED ZONE OFFPK CAL MO LMP FUT 46 06/2021 06/2021 26 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM METED ZONE OFFPK CAL MO LMP FUT 46 07/2021 08/2021 15 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM METED ZONE OFFPK CAL MO LMP FUT 46 09/2021 12/2026 10 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM METED ZONE PK CAL LMP FUTURES 47 04/2021 04/2021 % 0.08
NYM ELECTRICITY PJM METED ZONE PK CAL LMP FUTURES 47 05/2021 05/2021 650 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM METED ZONE PK CAL LMP FUTURES 47 06/2021 06/2021 600 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM METED ZONE PK CAL LMP FUTURES 47 07/2021 10/2021 350 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM METED ZONE PK CAL LMP FUTURES 47 11/2021 12/2026 150 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZONE PK CAL LMP FUT 49 04/2021 04/2021 % 0.08
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZONE PK CAL LMP FUT 49 05/2021 05/2021 700 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZONE PK CAL LMP FUT 49 06/2021 06/2021 600 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZONE PK CAL LMP FUT 49 07/2021 12/2026 220 USD 0.08
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5MW PK FUT 4L 04/2021 05/2021 1,350 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5MW PK FUT 4L 06/2021 06/2021 1,300 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5MW PK FUT 4L 07/2021 08/2021 900 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5MW PK FUT 4L 09/2021 12/2026 325 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5MW O PK FUT 4M 04/2021 05/2021 120 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5MW O PK FUT 4M 06/2021 06/2021 90 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5MW O PK FUT 4M 07/2021 12/2026 23 USD 0.06
NYM ELECTRICITY PJM PECO Z5 MW PK CLM DA LMP 4N 04/2021 04/2021 % 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PECO Z5 MW PK CLM DA LMP 4N 05/2021 05/2021 420 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PECO Z5 MW PK CLM DA LMP 4N 06/2021 06/2021 370 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PECO Z5 MW PK CLM DA LMP 4N 07/2021 03/2022 140 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PECO Z5 MW PK CLM DA LMP 4N 04/2022 12/2026 110 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PECO Z5 MW OFPK CLM DA LMP 4P 04/2021 04/2021 % 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PECO Z5 MW OFPK CLM DA LMP 4P 05/2021 05/2021 24 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PECO Z5 MW OFPK CLM DA LMP 4P 06/2021 06/2021 20 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PECO Z5 MW OFPK CLM DA LMP 4P 07/2021 03/2022 10 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM PECO Z5 MW OFPK CLM DA LMP 4P 04/2022 12/2026 5 USD 0.025
NYM ELECTRICITY MID IND TRAN SO IL HUB5MW PEAK 4Q 04/2021 04/2021 % 0.05
NYM ELECTRICITY MID IND TRAN SO IL HUB5MW PEAK 4Q 05/2021 05/2021 700 USD 0.05
NYM ELECTRICITY MID IND TRAN SO IL HUB5MW PEAK 4Q 06/2021 06/2021 500 USD 0.05
NYM ELECTRICITY MID IND TRAN SO IL HUB5MW PEAK 4Q 07/2021 12/2026 200 USD 0.05
NYM ELECTRICITY MID IND TRAN SO IL HUB5MW OFFP 4R 04/2021 04/2021 % 0.05
NYM ELECTRICITY MID IND TRAN SO IL HUB5MW OFFP 4R 05/2021 05/2021 30 USD 0.05
NYM ELECTRICITY MID IND TRAN SO IL HUB5MW OFFP 4R 06/2021 06/2021 20 USD 0.05
NYM ELECTRICITY MID IND TRAN SO IL HUB5MW OFFP 4R 07/2021 12/2026 10 USD 0.05
NYM ELECTRICITY CAISO NP15 EZGNHUB5 MW P DAY A 4X 06/2021 06/2021 500 USD 0.05
NYM ELECTRICITY CAISO NP15 EZGNHUB5 MW P DAY A 4X 07/2021 11/2021 300 USD 0.05
NYM ELECTRICITY CAISO NP15 EZGNHUB5 MW P DAY A 4X 12/2021 12/2026 200 USD 0.05
NYM ELECTRICITY CAISO SP15 EZGNHUB5 OFF P CLN 4Z 04/20/2021 06/30/2021 35 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZN OFF-PK CAL LMP FUT 50 04/2021 04/2021 % 0.08
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZN OFF-PK CAL LMP FUT 50 05/2021 05/2021 20 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZN OFF-PK CAL LMP FUT 50 06/2021 06/2021 10 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM PENELEC ZN OFF-PK CAL LMP FUT 50 07/2021 12/2026 7 USD 0.08
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5MW PK CAL MO FUT 55 04/2021 04/2021 % 0.1
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5MW PK CAL MO FUT 55 05/2021 05/2021 1,200 USD 0.1
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5MW PK CAL MO FUT 55 06/2021 06/2021 1,000 USD 0.1
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5MW PK CAL MO FUT 55 07/2021 12/2026 350 USD 0.1
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5MW OFF- PK CAL MO FUT 58 04/2021 04/2021 % 0.1
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5MW OFF- PK CAL MO FUT 58 05/2021 05/2021 70 USD 0.1
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5MW OFF- PK CAL MO FUT 58 06/2021 10/2021 50 USD 0.1
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5MW OFF- PK CAL MO FUT 58 11/2021 12/2026 14 USD 0.1
NYM ELECTRICITY CAISO SP15 EZGNHUB5 MW OFF P D 5X 06/2021 06/2021 15 USD 0.05
NYM ELECTRICITY CAISO SP15 EZGNHUB5 MW OFF P D 5X 07/2021 12/2026 10 USD 0.05
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB PEAK 5 MW STRP SYN 7EM 01/2022 01/2025 25,500 USD 25.000%
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB PEAK 5 MW STRP SYN 7EM 01/2023 01/2023 25,400 USD 25.000%
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB PEAK 5 MW STRP SYN 7EM 01/2024 01/2026 25,600 USD 25.000%
NYM ELECTRICITY CAISO SP15 EZGNHUB5 MW P DAY A 9X 06/2021 06/2021 500 USD 0.05
NYM ELECTRICITY CAISO SP15 EZGNHUB5 MW P DAY A 9X 07/2021 08/2021 400 USD 0.05
NYM ELECTRICITY CAISO SP15 EZGNHUB5 MW P DAY A 9X 09/2021 11/2021 300 USD 0.05
NYM ELECTRICITY CAISO SP15 EZGNHUB5 MW P DAY A 9X 12/2021 04/2022 200 USD 0.05
NYM ELECTRICITY CAISO SP15 EZGNHUB5 MW P DAY A 9X 05/2022 12/2026 100 USD 0.05
NYM ELECTRICITY CAISO SP15 EZGNHUB5 PEAK CLN D 9Z 04/20/2021 05/03/2021 1,500 USD 0.05