Asset Class Navigation

Corn Margins

Start Period End Period
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 09/2022 09/2022 2,425 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 10/2022 10/2022 2,375 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 11/2022 11/2022 2,350 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 12/2022 12/2022 2,300 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 01/2023 01/2023 2,275 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 02/2023 02/2023 2,250 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 03/2023 03/2023 2,225 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 04/2023 04/2023 2,200 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 05/2023 05/2023 2,175 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 06/2023 06/2023 2,150 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 07/2023 07/2023 2,125 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 08/2023 08/2023 2,100 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 09/2023 09/2023 2,075 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 10/2023 10/2023 2,050 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 11/2023 11/2023 2,025 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 12/2023 02/2032 2,000 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT MARKER LONDON CLL 12/2020 01/2021 4,750 USD 42.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT MARKER LONDON CLL 02/2021 02/2021 4,100 USD 38.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT MARKER LONDON CLL 03/2021 03/2021 3,800 USD 36.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT MARKER SINGAPORE CLS 12/2020 01/2021 4,750 USD 42.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT MARKER SINGAPORE CLS 02/2021 02/2021 4,100 USD 38.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT MARKER SINGAPORE CLS 03/2021 03/2021 3,800 USD 36.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 12/2020 01/2021 4,750 USD 42.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 02/2021 02/2021 4,100 USD 38.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 03/2021 03/2021 3,800 USD 36.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 04/2021 04/2021 3,500 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 05/2021 05/2021 3,350 USD 26.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 06/2021 06/2021 3,250 USD 18.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 07/2021 07/2021 3,150 USD 18.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 08/2021 08/2021 3,100 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 09/2021 09/2021 3,050 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 10/2021 10/2021 3,000 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 11/2021 11/2021 2,950 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 12/2021 12/2021 2,900 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 01/2022 01/2022 2,800 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 06/2022 06/2022 2,550 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 12/2022 12/2022 2,300 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 11/2020 11/2020 475 USD 42.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 12/2020 12/2020 4,543 USD 38.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 01/2021 01/2021 3,989 USD 36.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 02/2021 02/2021 3,736 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 03/2021 03/2021 3,454 USD 26.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 04/2021 04/2021 3,311 USD 18.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 05/2021 05/2021 3,220 USD 18.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 06/2021 06/2021 3,136 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 07/2021 07/2021 3,080 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 08/2021 08/2021 3,034 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 09/2021 09/2021 2,983 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 10/2021 10/2021 2,933 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 11/2021 11/2021 2,871 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 12/2021 12/2021 2,781 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 01/2022 01/2022 2,732 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 02/2022 02/2022 2,689 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 03/2022 03/2022 2,634 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 04/2022 04/2022 2,582 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 05/2022 05/2022 2,535 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 06/2022 06/2022 2,484 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 07/2022 07/2022 2,441 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 08/2022 08/2022 2,409 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 09/2022 09/2022 2,365 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 10/2022 10/2022 2,333 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 11/2022 11/2022 2,292 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 12/2022 12/2022 2,266 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 01/2023 01/2023 2,241 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 02/2023 02/2023 2,218 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 03/2023 03/2023 2,191 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 04/2023 04/2023 2,167 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 05/2023 05/2023 2,143 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 06/2023 06/2023 2,115 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 07/2023 07/2023 2,091 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 08/2023 08/2023 2,067 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 09/2023 09/2023 2,041 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 10/2023 10/2023 2,017 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 11/2023 12/2028 2,000 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 02/2027 02/2027 1,999 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 11/2020 11/2020 350 USD 40.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 12/2020 12/2020 3,395 USD 38.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 01/2021 01/2021 3,347 USD 36.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 02/2021 02/2021 3,297 USD 33.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 03/2021 03/2021 3,247 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 04/2021 04/2021 3,197 USD 24.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 05/2021 05/2021 3,145 USD 24.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 06/2021 06/2021 3,045 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 07/2021 07/2021 2,945 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 08/2021 08/2021 2,840 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 09/2021 09/2021 2,745 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 10/2021 10/2021 2,645 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 11/2021 11/2021 2,547 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 12/2021 12/2021 2,497 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 01/2022 01/2022 2,473 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 02/2022 02/2022 2,448 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 03/2022 03/2022 2,423 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 04/2022 04/2022 2,398 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 05/2022 05/2022 2,373 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 06/2022 06/2022 2,348 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 07/2022 07/2022 2,323 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 08/2022 08/2022 2,298 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 09/2022 09/2022 2,273 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 10/2022 10/2022 2,247 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 11/2022 11/2022 2,198 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 12/2022 12/2022 2,172 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 01/2023 01/2023 2,148 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 02/2023 02/2023 2,123 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 03/2023 12/2027 2,100 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL MINI DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) FUT DBL 11/2020 11/2020 98 USD 0.08
NYM CRUDE OIL MINI DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) FUT DBL 12/2020 12/2020 400 USD 0.08
NYM CRUDE OIL MINI DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) FUT DBL 01/2021 06/2021 370 USD 0.08
NYM CRUDE OIL MINI DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) FUT DBL 07/2021 12/2022 340 USD 0.08
NYM CRUDE OIL MINI DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) BALMO DBT 11/02/2020 11/30/2020 217 USD 0.025
NYM CRUDE OIL MINI DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) BALMO DBT 12/01/2020 01/29/2021 450 USD 0.025
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL CALENDAR FUT DC 11/2020 11/2020 980 USD 0.08
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL CALENDAR FUT DC 12/2020 12/2020 4,000 USD 0.08
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL CALENDAR FUT DC 01/2021 06/2021 3,700 USD 0.08
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL CALENDAR FUT DC 07/2021 12/2025 3,400 USD 0.08
NYM CRUDE OIL DAILY WTI CALENDAR FUT DCL 11/16/2020 12/31/2020 3,500 USD 0.06
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON CRUDE OIL FUTURES HCL 10/2020 01/2021 5,500 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON CRUDE OIL FUTURES HCL 02/2021 02/2021 5,000 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON CRUDE OIL FUTURES HCL 03/2021 08/2021 4,500 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON CRUDE OIL FUTURES HCL 09/2021 02/2025 4,250 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON (ARGUS) FINANCIAL FUT HIA 11/2020 11/2020 723 USD 0.05
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON (ARGUS) FINANCIAL FUT HIA 12/2020 12/2023 3,100 USD 0.05
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON (ARGUS) TRADE MONTH FUT HTA 12/2020 12/2020 564 USD 0.05
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON (ARGUS) TRADE MONTH FUT HTA 01/2021 12/2023 3,500 USD 0.05
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON CALENDAR MONTH HTC 11/2020 11/2020 4,100 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON CALENDAR MONTH HTC 12/2020 12/2020 4,050 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON CALENDAR MONTH HTC 01/2021 02/2021 3,900 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON CALENDAR MONTH HTC 03/2021 06/2021 3,800 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON CALENDAR MONTH HTC 07/2021 12/2023 3,450 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON TRADE MONTH HTE 12/2020 01/2021 4,100 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON TRADE MONTH HTE 02/2021 02/2021 4,050 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON TRADE MONTH HTE 03/2021 04/2021 3,900 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON TRADE MONTH HTE 05/2021 08/2021 3,800 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON TRADE MONTH HTE 09/2021 12/2023 3,450 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT-EURO DENOMINATED CAL FUT IBE 11/2020 11/2020 723 EUR 0.11
NYM CRUDE OIL ICE BRENT-EURO DENOMINATED CAL FUT IBE 12/2020 02/2021 3,100 EUR 0.04
NYM CRUDE OIL ICE BRENT-EURO DENOMINATED CAL FUT IBE 03/2021 12/2028 3,100 EUR 0.025
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 11/2020 11/2020 3,600 USD 40.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 12/2020 12/2020 3,600 USD 38.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 01/2021 01/2021 3,600 USD 36.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 02/2021 02/2021 3,400 USD 33.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 03/2021 03/2021 3,350 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 04/2021 04/2021 3,300 USD 24.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 05/2021 05/2021 3,250 USD 24.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 06/2021 06/2021 3,200 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 07/2021 07/2021 3,150 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 08/2021 08/2021 3,050 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 09/2021 09/2021 2,950 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 10/2021 10/2021 2,850 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 11/2021 11/2021 2,750 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 12/2021 12/2021 2,650 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 01/2022 01/2022 2,550 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 02/2022 02/2022 2,500 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 03/2022 03/2022 2,475 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 04/2022 04/2022 2,450 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/02/2020 11/02/2020 530 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/03/2020 11/03/2020 557 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/04/2020 11/04/2020 589 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/05/2020 11/05/2020 623 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/06/2020 11/06/2020 662 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/09/2020 11/09/2020 706 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/10/2020 11/10/2020 757 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/11/2020 11/11/2020 815 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/12/2020 11/12/2020 883 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/13/2020 11/13/2020 962 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/16/2020 11/16/2020 1,060 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/17/2020 11/17/2020 1,177 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/18/2020 11/18/2020 1,325 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/19/2020 11/19/2020 1,514 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/20/2020 11/20/2020 1,766 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/23/2020 11/23/2020 2,120 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/24/2020 11/24/2020 2,650 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/25/2020 11/25/2020 3,533 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/26/2020 11/27/2020 3,500 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/30/2020 11/30/2020 3,400 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/01/2020 12/01/2020 3,395 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/02/2020 12/02/2020 3,395 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/03/2020 12/03/2020 3,395 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/04/2020 12/04/2020 3,394 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/07/2020 12/07/2020 3,394 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/08/2020 12/08/2020 3,394 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/09/2020 12/09/2020 3,393 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/10/2020 12/10/2020 3,393 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/11/2020 12/11/2020 3,392 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/14/2020 12/14/2020 3,392 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/15/2020 12/15/2020 3,391 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/16/2020 12/16/2020 3,390 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/17/2020 12/17/2020 3,390 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/18/2020 12/18/2020 3,388 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/21/2020 12/21/2020 3,387 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/22/2020 12/22/2020 3,385 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/23/2020 12/23/2020 3,383 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/24/2020 12/24/2020 3,380 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/29/2020 12/29/2020 3,366 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/30/2020 12/31/2020 3,350 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 01/04/2021 01/04/2021 3,347 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 01/05/2021 01/05/2021 3,347 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 01/06/2021 01/06/2021 3,347 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 01/07/2021 01/07/2021 3,346 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 01/08/2021 01/08/2021 3,346 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 01/11/2021 01/11/2021 3,346 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 01/12/2021 01/12/2021 3,346 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 01/13/2021 01/13/2021 3,345 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 01/14/2021 01/14/2021 3,345 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 01/15/2021 01/15/2021 3,345 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 01/18/2021 01/19/2021 3,344 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 01/20/2021 01/20/2021 3,343 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 01/21/2021 01/21/2021 3,342 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 01/22/2021 01/22/2021 3,341 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 01/25/2021 01/25/2021 3,340 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 01/26/2021 01/26/2021 3,337 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 01/27/2021 01/27/2021 3,333 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 01/28/2021 01/28/2021 3,325 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 01/29/2021 01/29/2021 3,300 USD 0.025
NYM CRUDE OIL JAPAN CRUDE COCKTAIL (DETAILED) FUT JCC 09/2020 09/2020 1,300 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL JAPAN CRUDE COCKTAIL (DETAILED) FUT JCC 10/2020 12/2020 6,500 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL JAPAN CRUDE COCKTAIL (DETAILED) FUT JCC 01/2021 11/2025 6,000 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL LOOP CRUDE OIL STORAGE FUTURES LPS 12/2020 01/2021 620 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL LOOP CRUDE OIL STORAGE FUTURES LPS 02/2021 03/2021 800 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL LOOP CRUDE OIL STORAGE FUTURES LPS 04/2021 04/2021 500 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL LOOP CRUDE OIL STORAGE FUTURES LPS 05/2021 03/2022 350 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL LOOP GULF COAST SOUR CRUDE OIL MB 10/2020 12/2023 5,000 USD 0.05
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 11/2020 11/2020 350 USD 40.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 12/2020 12/2020 3,395 USD 38.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 01/2021 01/2021 3,347 USD 36.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 02/2021 02/2021 3,297 USD 33.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 03/2021 03/2021 3,247 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 04/2021 04/2021 3,197 USD 24.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 05/2021 05/2021 3,145 USD 24.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 06/2021 06/2021 3,045 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 07/2021 07/2021 2,945 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 08/2021 08/2021 2,840 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 09/2021 09/2021 2,745 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 10/2021 10/2021 2,645 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 11/2021 11/2021 2,547 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 12/2021 12/2021 2,497 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 01/2022 01/2022 2,473 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 02/2022 02/2022 2,448 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 03/2022 03/2022 2,423 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 04/2022 04/2022 2,398 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 05/2022 05/2022 2,373 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 06/2022 06/2022 2,348 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 07/2022 07/2022 2,323 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 08/2022 08/2022 2,298 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 09/2022 09/2022 2,273 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 10/2022 10/2022 2,247 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 11/2022 11/2022 2,198 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 12/2022 12/2022 2,172 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 01/2023 01/2023 2,148 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 02/2023 02/2023 2,123 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 03/2023 12/2026 2,100 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL MINI DATED BRENT (PLATTS) FINANCIAL MDB 11/2020 11/2020 112 USD 0.1
NYM CRUDE OIL MINI DATED BRENT (PLATTS) FINANCIAL MDB 12/2020 04/2021 480 USD 0.1
NYM CRUDE OIL MINI DATED BRENT (PLATTS) FINANCIAL MDB 05/2021 12/2023 525 USD 0.05
NYM CRUDE OIL MARS (ARGUS) TRADE MONTH FUT MO 12/2020 12/2020 500 USD 0.05
NYM CRUDE OIL MARS (ARGUS) TRADE MONTH FUT MO 01/2021 12/2025 3,100 USD 0.05
NYM CRUDE OIL MARS(ARGUS) CALENDAR FUT MX 11/2020 11/2020 723 USD 0.05
NYM CRUDE OIL MARS(ARGUS) CALENDAR FUT MX 12/2020 12/2025 3,100 USD 0.05
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 12/2020 01/2021 2,375 USD 42.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 02/2021 02/2021 2,050 USD 38.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 03/2021 03/2021 1,900 USD 36.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 04/2021 04/2021 1,750 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 05/2021 05/2021 1,675 USD 26.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 06/2021 06/2021 1,625 USD 18.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 07/2021 07/2021 1,575 USD 18.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 08/2021 08/2021 1,550 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 09/2021 09/2021 1,525 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 10/2021 10/2021 1,500 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 11/2021 11/2021 1,475 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 12/2021 12/2021 1,450 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 01/2022 01/2022 1,400 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 02/2022 02/2022 1,375 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 03/2022 03/2022 1,350 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 04/2022 04/2022 1,325 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 05/2022 05/2022 1,300 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 06/2022 06/2022 1,275 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 07/2022 07/2022 1,250 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 08/2022 08/2022 1,225 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 09/2022 09/2022 1,212 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 10/2022 10/2022 1,187 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 11/2022 11/2022 1,175 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 12/2022 12/2022 1,150 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 01/2023 01/2023 1,137 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 02/2023 02/2023 1,125 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 03/2023 03/2023 1,112 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 04/2023 04/2023 1,100 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 05/2023 05/2023 1,087 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 06/2023 06/2023 1,075 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 07/2023 07/2023 1,062 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 08/2023 08/2023 1,050 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 09/2023 09/2023 1,037 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 10/2023 10/2023 1,025 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 11/2023 11/2023 1,012 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 12/2023 12/2026 1,000 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 12/2020 01/2021 4,750 USD 42.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 02/2021 02/2021 4,100 USD 38.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 03/2021 03/2021 3,800 USD 36.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 04/2021 04/2021 3,500 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 05/2021 05/2021 3,350 USD 26.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 06/2021 06/2021 3,250 USD 18.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 07/2021 07/2021 3,150 USD 18.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 08/2021 08/2021 3,100 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 09/2021 09/2021 3,050 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 10/2021 10/2021 3,000 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 11/2021 11/2021 2,950 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 12/2021 12/2021 2,900 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 01/2022 01/2022 2,800 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 02/2022 02/2022 2,750 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 03/2022 03/2022 2,700 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 04/2022 04/2022 2,650 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 05/2022 05/2022 2,600 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 06/2022 06/2022 2,550 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 07/2022 07/2022 2,500 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 08/2022 08/2022 2,450 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 09/2022 09/2022 2,425 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 10/2022 10/2022 2,375 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 11/2022 11/2022 2,350 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 12/2022 12/2022 2,300 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 01/2023 01/2023 2,275 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 02/2023 02/2023 2,250 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 03/2023 03/2023 2,225 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 04/2023 04/2023 2,200 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 05/2023 05/2023 2,175 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 06/2023 06/2023 2,150 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 07/2023 07/2023 2,125 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 08/2023 08/2023 2,100 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 09/2023 09/2023 2,075 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 10/2023 10/2023 2,050 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 11/2023 11/2023 2,025 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 12/2023 09/2029 2,000 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 12/2020 01/2021 3,600 USD 40.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 02/2021 02/2021 3,400 USD 38.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 03/2021 03/2021 3,350 USD 36.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 04/2021 04/2021 3,300 USD 33.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 05/2021 05/2021 3,250 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 06/2021 06/2021 3,200 USD 24.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 07/2021 07/2021 3,150 USD 24.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 08/2021 08/2021 3,050 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 09/2021 09/2021 2,950 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 10/2021 10/2021 2,850 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 11/2021 11/2021 2,750 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 12/2021 12/2021 2,650 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 01/2022 01/2022 2,550 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 02/2022 02/2022 2,500 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 03/2022 03/2022 2,475 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 04/2022 04/2022 2,450 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 05/2022 05/2022 2,425 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 06/2022 06/2022 2,400 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 07/2022 07/2022 2,375 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 08/2022 08/2022 2,350 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 09/2022 09/2022 2,325 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 10/2022 10/2022 2,300 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 11/2022 11/2022 2,275 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 12/2022 12/2022 2,250 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 01/2023 01/2023 2,200 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 02/2023 02/2023 2,175 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 03/2023 03/2023 2,150 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 04/2023 04/2023 2,125 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 05/2023 10/2029 2,100 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI TRADE MONTH TCS 12/2020 12/2020 % 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI TRADE MONTH TCS 01/2021 01/2021 4,350 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI TRADE MONTH TCS 02/2021 02/2021 4,450 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI TRADE MONTH TCS 03/2021 04/2021 4,400 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI TRADE MONTH TCS 05/2021 08/2021 4,300 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI TRADE MONTH TCS 09/2021 12/2023 3,975 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL EUROPE DATED BRENT FUT UB 11/2020 11/2020 1,120 USD 0.1
NYM CRUDE OIL EUROPE DATED BRENT FUT UB 12/2020 04/2021 4,800 USD 0.1
NYM CRUDE OIL EUROPE DATED BRENT FUT UB 05/2021 10/2026 5,250 USD 0.05
NYM CRUDE OIL WTI (ARGUS) TRADE MONTH FUT V7 12/2020 12/2020 7,100 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI (ARGUS) TRADE MONTH FUT V7 01/2021 01/2021 6,400 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI (ARGUS) TRADE MONTH FUT V7 02/2021 05/2021 5,400 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI (ARGUS) TRADE MONTH FUT V7 06/2021 08/2021 4,300 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI (ARGUS) TRADE MONTH FUT V7 09/2021 11/2021 3,950 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI (ARGUS) TRADE MONTH FUT V7 12/2021 12/2025 3,650 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 12/2020 01/2021 4,750 USD 42.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 02/2021 02/2021 4,100 USD 38.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 03/2021 03/2021 3,800 USD 36.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 04/2021 04/2021 3,500 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 05/2021 05/2021 3,350 USD 26.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 06/2021 06/2021 3,250 USD 18.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 07/2021 07/2021 3,150 USD 18.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 08/2021 08/2021 3,100 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 09/2021 09/2021 3,050 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 10/2021 10/2021 3,000 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 11/2021 11/2021 2,950 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 12/2021 12/2021 2,900 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 01/2022 01/2022 2,800 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 02/2022 02/2022 2,750 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 03/2022 03/2022 2,700 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 04/2022 04/2022 2,650 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 05/2022 05/2022 2,600 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 06/2022 06/2022 2,550 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 07/2022 07/2022 2,500 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 08/2022 08/2022 2,450 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 09/2022 09/2022 2,425 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 10/2022 10/2022 2,375 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 11/2022 11/2022 2,350 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 12/2022 12/2022 2,300 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 01/2023 01/2023 2,275 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 02/2023 02/2023 2,250 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 03/2023 03/2023 2,225 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 04/2023 04/2023 2,200 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 05/2023 05/2023 2,175 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 06/2023 06/2023 2,150 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 07/2023 07/2023 2,125 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 08/2023 08/2023 2,100 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 09/2023 09/2023 2,075 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 10/2023 10/2023 2,050 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 11/2023 11/2023 2,025 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 12/2023 12/2029 2,000 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI MIDLAND (ARGUS) TRADE MONTH FUT WTI 12/2020 12/2020 500 USD 0.1
NYM CRUDE OIL WTI MIDLAND (ARGUS) TRADE MONTH FUT WTI 01/2021 01/2021 3,050 USD 0.07
NYM CRUDE OIL WTI MIDLAND (ARGUS) TRADE MONTH FUT WTI 02/2021 05/2021 2,850 USD 0.05
NYM CRUDE OIL WTI MIDLAND (ARGUS) TRADE MONTH FUT WTI 06/2021 12/2025 2,600 USD 0.05
NYM CRUDE OIL WTS (ARGUS) FINANCIAL FUTURES WTS 11/2020 11/2020 723 USD 0.1
NYM CRUDE OIL WTS (ARGUS) FINANCIAL FUTURES WTS 12/2020 12/2020 2,900 USD 0.07
NYM CRUDE OIL WTS (ARGUS) FINANCIAL FUTURES WTS 01/2021 04/2021 2,700 USD 0.05
NYM CRUDE OIL WTS (ARGUS) FINANCIAL FUTURES WTS 05/2021 12/2025 2,500 USD 0.05
NYM CRUDE OIL LLS (ARGUS) CALENDAR FUT XA 11/2020 11/2020 3,050 USD 0.05
NYM CRUDE OIL LLS (ARGUS) CALENDAR FUT XA 12/2020 04/2021 3,000 USD 0.05
NYM CRUDE OIL LLS (ARGUS) CALENDAR FUT XA 05/2021 12/2025 2,900 USD 0.05
NYM CRUDE OIL WTI MIDLAND (ARGUS) FINANCIAL FUT XB 11/2020 11/2020 723 USD 0.05
NYM CRUDE OIL WTI MIDLAND (ARGUS) FINANCIAL FUT XB 12/2020 12/2025 3,100 USD 0.05
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 1 M CLNDR FIN COMBO 2A 01/2021 01/2021 825 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 1 M CLNDR FIN COMBO 2A 02/2021 02/2021 300 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 1 M CLNDR FIN COMBO 2A 03/2021 03/2021 200 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 1 M CLNDR FIN COMBO 2A 04/2021 06/2021 150 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 1 M CLNDR FIN COMBO 2A 07/2021 12/2021 125 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 1 M CLNDR FIN COMBO 2A 01/2022 02/2023 100 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 1 M CLNDR FIN COMBO 2A 03/2023 05/2023 80 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 1 M CLNDR FIN COMBO 2A 06/2023 06/2023 70 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 1 M CLNDR FIN COMBO 2A 07/2023 02/2025 60 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 1 M CLNDR FIN COMBO 2A 03/2025 11/2025 50 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS ARGUS SOUR CRUDE INDX VS WTI DIF FUT 36 12/2020 12/2020 400 USD 0.08
NYM CRUDE OIL SPREADS ARGUS SOUR CRUDE INDX VS WTI DIF FUT 36 01/2021 11/2023 1,500 USD 0.08
NYM CRUDE OIL SPREADS ARGUS SOUR CRD IDX VS WTI DIFF CAL 38 11/2020 11/2020 700 USD 0.08
NYM CRUDE OIL SPREADS ARGUS SOUR CRD IDX VS WTI DIFF CAL 38 12/2020 10/2023 1,750 USD 0.08
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 12/2020 12/2020 2,900 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 01/2021 01/2021 2,200 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 02/2021 02/2021 1,700 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 03/2021 03/2021 1,500 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 04/2021 10/2021 1,300 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 05/2021 01/2022 1,225 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 06/2021 06/2021 1,350 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 11/2021 11/2021 1,250 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 12/2021 12/2021 1,200 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 03/2022 03/2022 1,100 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 06/2022 06/2022 975 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 09/2022 09/2022 800 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 12/2022 03/2023 650 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 06/2023 06/2023 625 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 09/2023 09/2023 600 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 12/2023 12/2023 550 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 12 M CLNDR FIN COMB 3B 01/2021 01/2021 1,125 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 12 M CLNDR FIN COMB 3B 02/2021 02/2021 1,400 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 12 M CLNDR FIN COMB 3B 03/2021 03/2021 1,300 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 12 M CLNDR FIN COMB 3B 04/2021 04/2021 1,200 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 12 M CLNDR FIN COMB 3B 05/2021 06/2021 1,000 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 12 M CLNDR FIN COMB 3B 07/2021 07/2021 900 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 12 M CLNDR FIN COMB 3B 08/2021 08/2021 850 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 12 M CLNDR FIN COMB 3B 09/2021 10/2021 800 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 12 M CLNDR FIN COMB 3B 11/2021 03/2022 750 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 12 M CLNDR FIN COMB 3B 12/2021 12/2021 700 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 12 M CLNDR FIN COMB 3B 06/2022 09/2023 600 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 12 M CLNDR FIN COMB 3B 12/2023 12/2023 550 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 4A 12/2020 12/2020 3,250 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 4A 01/2021 01/2021 1,625 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 4A 02/2021 02/2021 1,075 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 4A 03/2021 03/2021 900 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 4A 04/2021 04/2021 675 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 4A 05/2021 12/2021 625 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 4A 07/2021 01/2022 600 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 4A 11/2021 11/2021 650 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 4A 06/2022 06/2022 550 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 4A 12/2022 12/2022 500 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 4A 06/2023 06/2023 400 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 4A 12/2023 12/2023 300 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO 4B 01/2021 01/2021 975 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO 4B 02/2021 02/2021 800 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO 4B 03/2021 03/2021 700 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO 4B 04/2021 05/2021 650 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO 4B 06/2021 07/2021 625 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO 4B 08/2021 08/2021 600 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO 4B 09/2021 09/2021 550 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO 4B 10/2021 10/2021 500 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO 4B 11/2021 01/2022 450 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO 4B 12/2021 12/2022 400 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO 4B 06/2023 06/2023 380 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO 4B 12/2023 12/2023 275 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS DATED BRENT VS. BRENT SECOND MO FUT 59 11/13/2020 02/25/2021 1,750 USD 0.07
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 3 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 5A 12/2020 12/2020 3,800 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 3 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 5A 01/2021 01/2021 1,275 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 3 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 5A 02/2021 02/2021 775 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 3 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 5A 03/2021 03/2021 575 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 3 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 5A 04/2021 04/2021 375 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 3 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 5A 05/2021 12/2021 325 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 3 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 5A 11/2021 11/2021 350 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 3 M CLNDR FIN COMBO 5B 01/2021 01/2021 900 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 3 M CLNDR FIN COMBO 5B 02/2021 02/2021 500 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 3 M CLNDR FIN COMBO 5B 03/2021 03/2021 400 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 3 M CLNDR FIN COMBO 5B 04/2021 06/2021 350 USD 10.000%