Asset Class Navigation

Corn Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2021

11/2022
09/2021

11/2022
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2021

12/2022
09/2021

12/2022
230 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2021

01/2023
09/2021

03/2023
250 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2021

11/2021
10/2021

11/2021
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2021

11/2021

12/2021

01/2022
10/2021

11/2021

12/2021

01/2022
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
10/2021

11/2021

12/2021
10/2021

11/2021

12/2021
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2021

12/2021
10/2021

12/2021
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2021

01/2022
10/2021

01/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
10/2021

01/2022

04/2022
10/2021

01/2022

04/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2021

02/2022
10/2021

02/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2021

03/2022
10/2021

03/2022
105 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2021

04/2022
10/2021

04/2022
110 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
10/2021

04/2022

10/2022
10/2021

04/2022

10/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2021

05/2022
10/2021

05/2022
140 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2021

06/2022
10/2021

06/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2021

07/2022
10/2021

07/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2021

08/2022
10/2021

08/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2021

09/2022
10/2021

09/2022
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2021

10/2022
10/2021

10/2022
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2021

11/2022
10/2021

11/2022
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2021

12/2022
10/2021

12/2022
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2021

01/2023
10/2021

03/2023
230 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2021

12/2021
11/2021

12/2021
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1

1

1
A

B

B

A
11/2021

12/2021

01/2022

02/2022
11/2021

12/2021

01/2022

02/2022
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
11/2021

12/2021

01/2022
11/2021

12/2021

01/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2021

01/2022
11/2021

01/2022
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2021

02/2022
11/2021

02/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
11/2021

02/2022

05/2022
11/2021

02/2022

05/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2021

03/2022
11/2021

03/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2021

04/2022
11/2021

04/2022
105 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2021

05/2022
11/2021

05/2022
110 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
11/2021

05/2022

11/2022
11/2021

05/2022

11/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2021

06/2022
11/2021

06/2022
140 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2021

07/2022
11/2021

07/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2021

08/2022
11/2021

08/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2021

09/2022
11/2021

09/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2021

10/2022
11/2021

10/2022
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2021

11/2022
11/2021

11/2022
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2021

12/2022
11/2021

12/2022
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2021

01/2023
11/2021

03/2023
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2021

01/2022
12/2021

01/2022
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2021

01/2022

02/2022

03/2022
12/2021

01/2022

02/2022

03/2022
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
12/2021

01/2022

02/2022
12/2021

01/2022

02/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2021

02/2022
12/2021

02/2022
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2021

03/2022
12/2021

03/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
12/2021

03/2022

06/2022
12/2021

03/2022

06/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2021

04/2022
12/2021

04/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2021

05/2022
12/2021

05/2022
105 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2021

06/2022
12/2021

06/2022
110 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
12/2021

06/2022

12/2022
12/2021

06/2022

12/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2021

07/2022
12/2021

07/2022
140 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2021

08/2022
12/2021

08/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2021

09/2022
12/2021

09/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2021

10/2022
12/2021

10/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2021

11/2022
12/2021

11/2022
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2021

12/2022
12/2021

12/2022
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2021

01/2023
12/2021

03/2023
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2022

02/2022
01/2022

02/2022
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1

1

1
A

B

B

A
01/2022

02/2022

03/2022

04/2022
01/2022

02/2022

03/2022

04/2022
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
01/2022

02/2022

03/2022
01/2022

02/2022

03/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2022

03/2022
01/2022

03/2022
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2022

04/2022
01/2022

04/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
01/2022

04/2022

07/2022
01/2022

04/2022

07/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2022

05/2022
01/2022

05/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2022

06/2022
01/2022

06/2022
105 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2022

07/2022
01/2022

07/2022
110 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
01/2022

07/2022

01/2023
01/2022

07/2022

03/2023
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2022

08/2022
01/2022

08/2022
140 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2022

09/2022
01/2022

09/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2022

10/2022
01/2022

10/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2022

11/2022
01/2022

11/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2022

12/2022
01/2022

12/2022
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
01/2022

01/2023
01/2022

03/2023
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2022

03/2022
02/2022

03/2022
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1

1

1
A

B

B

A
02/2022

03/2022

04/2022

05/2022
02/2022

03/2022

04/2022

05/2022
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
02/2022

03/2022

04/2022
02/2022

03/2022

04/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2022

04/2022
02/2022

04/2022
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2022

05/2022
02/2022

05/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
02/2022

05/2022

08/2022
02/2022

05/2022

08/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2022

06/2022
02/2022

06/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2022

07/2022
02/2022

07/2022
105 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2022

08/2022
02/2022

08/2022
110 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2022

09/2022
02/2022

09/2022
140 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2022

10/2022
02/2022

10/2022
110 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2022

11/2022
02/2022

11/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2022

12/2022
02/2022

12/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
02/2022

01/2023
02/2022

03/2023
180 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2022

04/2022

05/2022

06/2022
03/2022

04/2022

05/2022

06/2022
70 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2022

04/2022
03/2022

04/2022
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
03/2022

04/2022

05/2022
03/2022

04/2022

05/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2022

05/2022
03/2022

05/2022
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2022

06/2022
03/2022

06/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
03/2022

06/2022

09/2022
03/2022

06/2022

09/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2022

07/2022
03/2022

07/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2022

08/2022
03/2022

08/2022
105 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2022

09/2022
03/2022

09/2022
105 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2022

10/2022
03/2022

10/2022
140 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2022

11/2022
03/2022

11/2022
110 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2022

12/2022
03/2022

12/2022
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
03/2022

01/2023
03/2022

03/2023
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
04/2022

05/2022
04/2022

05/2022
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1

1

1
A

B

B

A
04/2022

05/2022

06/2022

07/2022
04/2022

05/2022

06/2022

07/2022
70 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
04/2022

05/2022

06/2022
04/2022

05/2022

06/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
04/2022

06/2022
04/2022

06/2022
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
04/2022

07/2022
04/2022

07/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
04/2022

07/2022

10/2022
04/2022

07/2022

10/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
04/2022

08/2022
04/2022

08/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
04/2022

09/2022
04/2022

09/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
04/2022

10/2022
04/2022

10/2022
105 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
04/2022

11/2022
04/2022

11/2022
140 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
04/2022

12/2022
04/2022

12/2022
110 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
04/2022

01/2023
04/2022

03/2023
150 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2022

06/2022
05/2022

06/2022
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1

1

1
A

B

B

A
05/2022

06/2022

07/2022

08/2022
05/2022

06/2022

07/2022

08/2022
70 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
05/2022

06/2022

07/2022
05/2022

06/2022

07/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2022

07/2022
05/2022

07/2022
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2022

08/2022
05/2022

08/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
05/2022

08/2022

11/2022
05/2022

08/2022

11/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2022

09/2022
05/2022

09/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2022

10/2022
05/2022

10/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2022

11/2022
05/2022

11/2022
105 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2022

12/2022
05/2022

12/2022
110 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
05/2022

01/2023
05/2022

03/2023
110 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2022

07/2022
06/2022

07/2022
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2022

07/2022

08/2022

09/2022
06/2022

07/2022

08/2022

09/2022
70 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
06/2022

07/2022

08/2022
06/2022

07/2022

08/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2022

08/2022
06/2022

08/2022
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2022

09/2022
06/2022

09/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
06/2022

09/2022

12/2022
06/2022

09/2022

12/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2022

10/2022
06/2022

10/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2022

11/2022
06/2022

11/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2022

12/2022
06/2022

12/2022
105 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
06/2022

01/2023
06/2022

03/2023
110 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2022

08/2022
07/2022

08/2022
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1

1

1
A

B

B

A
07/2022

08/2022

09/2022

10/2022
07/2022

08/2022

09/2022

10/2022
70 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
07/2022

08/2022

09/2022
07/2022

08/2022

09/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2022

09/2022
07/2022

09/2022
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2022

10/2022
07/2022

10/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
07/2022

10/2022

01/2023
07/2022

10/2022

03/2023
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2022

11/2022
07/2022

11/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2022

12/2022
07/2022

12/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
07/2022

01/2023
07/2022

03/2023
105 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2022

09/2022
08/2022

09/2022
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1

1

1
A

B

B

A
08/2022

09/2022

10/2022

11/2022
08/2022

09/2022

10/2022

11/2022
70 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
08/2022

09/2022

10/2022
08/2022

09/2022

10/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2022

10/2022
08/2022

10/2022
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2022

11/2022
08/2022

11/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2022

12/2022
08/2022

12/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
08/2022

01/2023
08/2022

03/2023
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2022

10/2022
09/2022

10/2022
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2022

10/2022

11/2022

12/2022
09/2022

10/2022

11/2022

12/2022
70 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
09/2022

10/2022

11/2022
09/2022

10/2022

11/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2022

11/2022
09/2022

11/2022
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2022

12/2022
09/2022

12/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
09/2022

01/2023
09/2022

03/2023
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2022

11/2022
10/2022

11/2022
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
10/2022

11/2022

12/2022
10/2022

11/2022

12/2022
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2022

11/2022

12/2022

01/2023
10/2022

11/2022

12/2022

03/2023
70 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2022

12/2022
10/2022

12/2022
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
10/2022

01/2023
10/2022

03/2023
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2022

12/2022
11/2022

12/2022
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

2

1
A

B

A
11/2022

12/2022

01/2023
11/2022

12/2022

03/2023
90 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
11/2022

01/2023
11/2022

03/2023
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
A

B
12/2022

01/2023
12/2022

03/2023
80 USD
CBT INTEREST RATES FED FUNDS 41 1

1
B

A
01/2023

01/2023
03/2023

03/2023
85 USD
CBT INTEREST RATES 30 YEAR MAC SWAP FUTURES B1U 1

1
B

A
06/2020

06/2020
09/2020

09/2020
100 USD
CBT INTEREST RATES 20-YEAR MAC SWAP FUTURES E1U 1

1
B

A
06/2020

06/2020
09/2020

09/2020
100 USD
CBT INTEREST RATES 5 YEAR MAC SWAP F1U 1

1
B

A
06/2020

06/2020
09/2020

09/2020
75 USD
CBT INTEREST RATES ERIS 7-YR SWAP FUTURE LIB 1

1
B

A
12/2013

12/2013
09/2020

09/2020
260 USD
CBT INTEREST RATES ERIS 3-YR SWAP FUTURE LIC 1

1
B

A
06/2017

06/2017
09/2020

09/2020
50 USD
CBT INTEREST RATES ERIS 4-YR SWAP FUTURE LID 1

1
B

A
06/2016

06/2016
09/2020

09/2020
50 USD
CBT INTEREST RATES ERIS 30-YR SWAP FUTURE LIE 1

1
B

A
12/2012

12/2012
09/2020

09/2020
650 USD
CBT INTEREST RATES ERIS 12-YR SWAP FUTURE LII 1

1
B

A
03/2016

03/2016
09/2020

09/2020
400 USD
CBT INTEREST RATES ERIS 15-YR SWAP FUTURE LIL 1

1
B

A
03/2016

03/2016
09/2020

09/2020
400 USD
CBT INTEREST RATES ERIS 20-YR SWAP FUTURE LIO 1

1
B

A
03/2016

03/2016
09/2020

09/2020
650 USD
CBT INTEREST RATES ERIS 2-YR SWAP FUTURE LIT 1

1
B

A
06/2018

06/2018
09/2020

09/2020
40 USD
CBT INTEREST RATES ERIS 5-YR SWAP FUTURE LIW 1

1
B

A
06/2015

06/2015
03/2018

03/2018
25 USD
CBT INTEREST RATES ERIS 5-YR SWAP FUTURE LIW 1

1
A

B
06/2015

06/2018
03/2018

03/2020
755 USD
CBT INTEREST RATES ERIS 5-YR SWAP FUTURE LIW 1

1
A

B
06/2015

06/2020
03/2018

09/2020
1,220 USD
CBT INTEREST RATES ERIS 5-YR SWAP FUTURE LIW 1

1
B

A
06/2018

06/2018
03/2020

03/2020
50 USD
CBT INTEREST RATES ERIS 5-YR SWAP FUTURE LIW 1

1
A

B
06/2018

06/2020
03/2020

09/2020
490 USD
CBT INTEREST RATES ERIS 5-YR SWAP FUTURE LIW 1

1
B

A
06/2020

06/2020
09/2020

09/2020
50 USD
CBT INTEREST RATES ERIS 10-YR SWAP FUTURE LIY 1

1
B

A
12/2012

12/2012
09/2020

09/2020
75 USD
CBT INTEREST RATES 10 YEAR MAC SWAP FUTURES N1U 1

1
B

A
06/2020

06/2020
09/2020

09/2020
75 USD
CBT INTEREST RATES 7-YEAR MAC SWAP FUTURES S1U 1

1
B

A
06/2020

06/2020
09/2020

09/2020
100 USD
CBT INTEREST RATES 2 YEAR MAC SWAP FUTURES T1U 1

1
B

A
06/2020

06/2020
09/2020

09/2020
100 USD
CBT INTEREST RATES ULTRA 10-YEAR U.S. TREASURY NOTE FUTURES TN 1

2

1
A

B

A
06/2020

09/2020

12/2020
06/2020

09/2020

12/2020
300 USD
CBT INTEREST RATES ULTRA 10-YEAR U.S. TREASURY NOTE FUTURES TN 1

1
B

A
03/2020

03/2020
09/2020

09/2020
710 USD
CBT INTEREST RATES ULTRA 10-YEAR U.S. TREASURY NOTE FUTURES TN 1

1
A

B
03/2020

12/2020
09/2020

12/2020
760 USD
CBT INTEREST RATES ULTRA 10-YEAR U.S. TREASURY NOTE FUTURES TN 1

1
B

A
12/2020

12/2020
12/2020

12/2020
760 USD
CBT INTEREST RATES ULTRA LONG TREASURY BOND UBE 1

2

1
A

B

A
06/2020

09/2020

12/2020
06/2020

09/2020

12/2020
65 USD
CBT INTEREST RATES ULTRA LONG TREASURY BOND UBE 1

1
B

A
03/2020

03/2020
12/2020

12/2020
1,800 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 48 1

1
A

B
04/2020

06/2020
04/2020

06/2020
1,100 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 48 1

1
A

B
04/2020

08/2020
04/2020

08/2020
1,450 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 48 1

1
A

B
04/2020

10/2020
04/2020

10/2020
1,450 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 48 1

1
A

B
04/2020

12/2020
04/2020

12/2020
1,450 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 48 1

1
A

B
04/2020

02/2021
04/2020

08/2021
1,600 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 48 1

1
A

B
06/2020

08/2020
06/2020

08/2020
600 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 48 1

1
A

B
06/2020

10/2020
06/2020

10/2020
700 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 48 1

1
A

B
06/2020

12/2020
06/2020

12/2020
800 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 48 1

1
A

B
06/2020

02/2021
06/2020

08/2021
1,200 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 48 1

1
A

B
08/2020

10/2020
08/2020

10/2020
450 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 48 1

1
A

B
08/2020

12/2020
08/2020

12/2020
600 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 48 1

1
A

B
08/2020

02/2021
08/2020

08/2021
1,000 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 48 1

1
A

B
10/2020

12/2020
10/2020

12/2020
375 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 48 1

1
A

B
10/2020

02/2021
10/2020

08/2021
1,000 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 48 1

1
A

B
12/2020

02/2021
12/2020

08/2021
1,000 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE 48 1

1
B

A
02/2021

02/2021
08/2021

08/2021
1,000 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE 62 1

1
A

B
03/2020

05/2020
04/2020

05/2020
1,950 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE 62 1

1
A

B
03/2020

08/2020
04/2020

08/2020
1,950 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE 62 1

1
A

B
03/2020

09/2020
04/2020

09/2020
1,950 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE 62 1

1
A

B
03/2020

10/2020
04/2020

10/2020
2,535 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE 62 1

1
A

B
03/2020

11/2020
04/2020

03/2021
2,700 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE 62 1

1
A

B
05/2020

08/2020
05/2020

08/2020
750 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE 62 1

1
A

B
05/2020

09/2020
05/2020

09/2020
1,000 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE 62 1

1
A

B
05/2020

10/2020
05/2020

10/2020
1,200 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE 62 1

1
A

B
05/2020

11/2020
05/2020

03/2021
1,800 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE 62 1

1
A

B
08/2020

09/2020
08/2020

09/2020
700 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE 62 1

1
A

B
08/2020

10/2020
08/2020

10/2020
900 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE 62 1

1
A

B
08/2020

11/2020
08/2020

03/2021
1,700 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE 62 1

1
A

B
09/2020

10/2020
09/2020

10/2020
750 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE 62 1

1
A

B
09/2020

11/2020
09/2020

03/2021
1,500 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE 62 1

1
A

B
10/2020

11/2020
10/2020

03/2021
900 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE 62 1

1
B

A
11/2020

11/2020
03/2021

03/2021
900 USD
CME AGRICULTURE BLOCK CHEESE BLK 1

1
A

B
05/2020

06/2020
05/2020

06/2020
500 USD
CME AGRICULTURE BLOCK CHEESE BLK 1

1
A

B
06/2020

07/2020
06/2020

07/2020
1,035 USD
CME AGRICULTURE BLOCK CHEESE BLK 1

1
A

B
07/2020

08/2020
07/2020

08/2020
665 USD
CME AGRICULTURE BLOCK CHEESE BLK 1

1
A

B
08/2020

09/2020
08/2020

09/2020
565 USD
CME AGRICULTURE BLOCK CHEESE BLK 1

1
A

B
09/2020

10/2020
09/2020

10/2020
475 USD
CME AGRICULTURE BLOCK CHEESE BLK 1

1
A

B
10/2020

11/2020
10/2020

11/2020
475 USD
CME AGRICULTURE BLOCK CHEESE BLK 1

1
A

B
11/2020

12/2020
11/2020

12/2020
475 USD
CME AGRICULTURE BLOCK CHEESE BLK 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

01/2021
475 USD
CME AGRICULTURE BLOCK CHEESE BLK 1

1
A

B
01/2021

02/2021
01/2021

02/2021
475 USD
CME AGRICULTURE BLOCK CHEESE BLK 1

1
A

B
02/2021

03/2021
02/2021

03/2021
475 USD
CME AGRICULTURE BLOCK CHEESE BLK 1

1
A

B
03/2021

04/2021
03/2021

04/2021
475 USD
CME AGRICULTURE BLOCK CHEESE BLK 1

1
A

B
04/2021

05/2021
04/2021

05/2021
475 USD
CME AGRICULTURE BLOCK CHEESE BLK 1

1
A

B
05/2021

06/2021
05/2021

06/2021
475 USD
CME AGRICULTURE BLOCK CHEESE BLK 1

1
A

B
06/2021

07/2021
06/2021

07/2021
475 USD
CME AGRICULTURE BLOCK CHEESE BLK 1

1
A

B
07/2021

08/2021
07/2021

08/2021
475 USD
CME AGRICULTURE BLOCK CHEESE BLK 1

1
A

B
08/2021

09/2021
08/2021

09/2021
475 USD
CME AGRICULTURE BLOCK CHEESE BLK 1

1
A

B
09/2021

10/2021
09/2021

10/2021
475 USD
CME AGRICULTURE BLOCK CHEESE BLK 1

1
A

B
10/2021

11/2021
10/2021

11/2021
475 USD
CME AGRICULTURE BLOCK CHEESE BLK 1

1
A

B
11/2021

12/2021
11/2021

12/2021
475 USD
CME AGRICULTURE BLOCK CHEESE BLK 1

1
A

B
12/2021

01/2022
12/2021

01/2022
475 USD
CME AGRICULTURE BLOCK CHEESE BLK 1

1
A

B
01/2022

02/2022
01/2022

02/2022
475 USD
CME AGRICULTURE BLOCK CHEESE BLK 1

1
A

B
02/2022

03/2022
02/2022

03/2022
475 USD
CME AGRICULTURE BLOCK CHEESE BLK 1

1
A

B
03/2020

04/2020
03/2020

07/2020
1,910 USD
CME AGRICULTURE BLOCK CHEESE BLK 1

1
A

B
03/2020

08/2020
03/2020

03/2022
920 USD
CME AGRICULTURE BLOCK CHEESE BLK 1

1
B

A
04/2020

04/2020
07/2020

07/2020
990 USD
CME AGRICULTURE BLOCK CHEESE BLK 1

1
A

B
04/2020

08/2020
07/2020

03/2022
1,550 USD
CME AGRICULTURE BLOCK CHEESE BLK 1

1
B

A
08/2020

08/2020
03/2022

03/2022
550 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
03/2020

04/2020
03/2020

06/2020
2,100 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
03/2020

07/2020
03/2020

11/2020
2,050 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
03/2020

12/2020
03/2020

03/2022
2,160 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
04/2020

04/2020
06/2020

06/2020
900 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
04/2020

07/2020
06/2020

11/2020
1,020 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
04/2020

12/2020
06/2020

03/2022
1,370 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
07/2020

07/2020
11/2020

11/2020
1,000 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
07/2020

12/2020
11/2020

03/2022
1,350 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
12/2020

12/2020
03/2022

03/2022
1,200 USD
CME AGRICULTURE MALAYSIAN PALM OIL CALENDAR SWAP FUTURE CPC 1

1
B

A
03/2020

03/2020
03/2025

03/2025
450 USD
CME AGRICULTURE CRUDE PALM OIL CPO 1

1
B

A
03/2020

03/2020
03/2025

03/2025
450 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED CHEESE CSC 1

1
A

B
05/2020

06/2020
05/2020

06/2020
460 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED CHEESE CSC 1

1
A

B
06/2020

07/2020
06/2020

07/2020
940 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED CHEESE CSC 1

1
A

B
07/2020

08/2020
07/2020

08/2020
430 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED CHEESE CSC 1

1
A

B
08/2020

09/2020
08/2020

09/2020
500 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED CHEESE CSC 1

1
A

B
09/2020

10/2020
09/2020

10/2020
430 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED CHEESE CSC 1

1
A

B
10/2020

11/2020
10/2020

11/2020
430 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED CHEESE CSC 1

1
A

B
11/2020

12/2020
11/2020

12/2020
430 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED CHEESE CSC 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

01/2021
430 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED CHEESE CSC 1

1
A

B
01/2021

02/2021
01/2021

02/2021
430 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED CHEESE CSC 1

1
A

B
02/2021

03/2021
02/2021

03/2021
430 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED CHEESE CSC 1

1
A

B
03/2021

04/2021
03/2021

04/2021
430 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED CHEESE CSC 1

1
A

B
04/2021

05/2021
04/2021

05/2021
430 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED CHEESE CSC 1

1
A

B
05/2021

06/2021
05/2021

06/2021
430 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED CHEESE CSC 1

1
A

B
06/2021

07/2021
06/2021

07/2021
430 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED CHEESE CSC 1

1
A

B
07/2021

08/2021
07/2021

08/2021
430 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED CHEESE CSC 1

1
A

B
08/2021

09/2021
08/2021

09/2021
430 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED CHEESE CSC 1

1
A

B
09/2021

10/2021
09/2021

10/2021
430 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED CHEESE CSC 1

1
A

B
10/2021

11/2021
10/2021

11/2021
430 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED CHEESE CSC 1

1
A

B
11/2021

12/2021
11/2021

12/2021
430 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED CHEESE CSC 1

1
A

B
12/2021

01/2022
12/2021

01/2022
430 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED CHEESE CSC 1

1
A

B
01/2022

02/2022
01/2022

02/2022
430 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED CHEESE CSC 1

1
A

B
02/2022

03/2022
02/2022

03/2022
430 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED CHEESE CSC 1

1
A

B
03/2020

04/2020
03/2020

07/2020
1,880 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED CHEESE CSC 1

1
A

B
03/2020

08/2020
03/2020

03/2022
1,150 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED CHEESE CSC 1

1
B

A
04/2020

04/2020
07/2020

07/2020
900 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED CHEESE CSC 1

1
A

B
04/2020

08/2020
07/2020

03/2022
1,235 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED CHEESE CSC 1

1
B

A
08/2020

08/2020
03/2022

03/2022
500 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
04/2020

05/2020
04/2020

05/2020
520 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
05/2020

06/2020
05/2020

06/2020
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
06/2020

07/2020
06/2020

07/2020
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
07/2020

08/2020
07/2020

08/2020
1,010 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
08/2020

09/2020
08/2020

09/2020
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
09/2020

10/2020
09/2020

10/2020
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
10/2020

11/2020
10/2020

11/2020
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
11/2020

12/2020
11/2020

12/2020
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

01/2021
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
01/2021

02/2021
01/2021

02/2021
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
02/2021

03/2021
02/2021

03/2021
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
03/2021

04/2021
03/2021

04/2021
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
04/2021

05/2021
04/2021

05/2021
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
05/2021

06/2021
05/2021

06/2021
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
06/2021

07/2021
06/2021

07/2021
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
07/2021

08/2021
07/2021

08/2021
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
08/2021

09/2021
08/2021

09/2021
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
09/2021

10/2021
09/2021

10/2021
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
10/2021

11/2021
10/2021

11/2021
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
11/2021

12/2021
11/2021

12/2021
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
12/2021

01/2022
12/2021

01/2022
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
01/2022

02/2022
01/2022

02/2022
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
02/2022

03/2022
02/2022

03/2022
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
03/2020

04/2020
03/2020

07/2020
1,600 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
03/2020

08/2020
03/2020

03/2022
770 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
B

A
04/2020

04/2020
07/2020

07/2020
1,000 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
A

B
04/2020

08/2020
07/2020

03/2022
1,235 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III DA 1

1
B

A
08/2020

08/2020
03/2022

03/2022
400 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS IV DK 1

1
A

B
03/2020

04/2020
03/2020

07/2020
1,800 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS IV DK 1

1
A

B
03/2020

08/2020
03/2020

03/2022
1,800 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS IV DK 1

1
B

A
04/2020

04/2020
07/2020

07/2020
840 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS IV DK 1

1
A

B
04/2020

08/2020
07/2020

03/2022
1,270 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS IV DK 1

1
B

A
08/2020

08/2020
03/2022

03/2022
1,200 USD
CME AGRICULTURE DRY WHEY DY 1

1
A

B
03/2020

04/2020
03/2020

04/2020
1,150 USD
CME AGRICULTURE DRY WHEY DY 1

1
A

B
03/2020

05/2020
03/2020

02/2021
1,780 USD
CME AGRICULTURE DRY WHEY DY 1

1
A

B
03/2020

03/2021
03/2020

03/2022
1,565 USD
CME AGRICULTURE DRY WHEY DY 1

1
A

B
04/2020

05/2020
04/2020

02/2021
1,660 USD
CME AGRICULTURE DRY WHEY DY 1

1
A

B
04/2020

03/2021
04/2020

03/2022
1,390 USD
CME AGRICULTURE DRY WHEY DY 1

1
B

A
05/2020

05/2020
02/2021

02/2021
1,400 USD
CME AGRICULTURE DRY WHEY DY 1

1
A

B
05/2020

03/2021
02/2021

03/2022
1,530 USD
CME AGRICULTURE DRY WHEY DY 1

1
B

A
03/2021

03/2021
03/2022

03/2022
1,350 USD
CME AGRICULTURE S&P GSCI EXCESS RETURN GA 1

1
B

A
04/2020

04/2020
07/2020

07/2020
300 USD
CME AGRICULTURE S&P GSCI GDM 1

1
B

A
04/2020

04/2020
06/2020

06/2020
500 USD
CME AGRICULTURE S&P GSCI GDT 1

1
B

A
04/2020

04/2020
06/2020

06/2020
500 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE GFT 1

1
A

B
03/2020

05/2020
04/2020

05/2020
1,950 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE GFT 1

1
A

B
03/2020

08/2020
04/2020

08/2020
1,950 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE GFT 1

1
A

B
03/2020

09/2020
04/2020

09/2020
6,000 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE GFT 1

1
A

B
03/2020

10/2020
04/2020

10/2020
6,585 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE GFT 1

1
A

B
03/2020

11/2020
04/2020

03/2021
6,750 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE GFT 1

1
A

B
05/2020

08/2020
05/2020

08/2020
750 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE GFT 1

1
A

B
05/2020

09/2020
05/2020

09/2020
5,050 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE GFT 1

1
A

B
05/2020

10/2020
05/2020

10/2020
5,250 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE GFT 1

1
A

B
05/2020

11/2020
05/2020

03/2021
5,850 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE GFT 1

1
A

B
08/2020

09/2020
08/2020

09/2020
4,750 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE GFT 1

1
A

B
08/2020

10/2020
08/2020

10/2020
4,950 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE GFT 1

1
A

B
08/2020

11/2020
08/2020

03/2021
5,750 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE GFT 1

1
A

B
09/2020

10/2020
09/2020

10/2020
750 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE GFT 1

1
A

B
09/2020

11/2020
09/2020

03/2021
1,500 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE GFT 1

1
A

B
10/2020

11/2020
10/2020

03/2021
900 USD
CME AGRICULTURE FEEDER CATTLE GFT 1

1
B

A
11/2020

11/2020
03/2021

03/2021
900 USD
CME AGRICULTURE S&P GSCI GI 1

1
B

A
04/2020

04/2020
06/2020

06/2020
500 USD
CME AGRICULTURE S&P GSCI EXCESS RETURN GII 1

1
B

A
04/2020

04/2020
07/2020

07/2020
300 USD
CME AGRICULTURE S&P GSCI EXCESS RETURN GIT 1

1
B

A
04/2020

04/2020
07/2020

07/2020
300 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

2

1
A

B

A
04/2020

05/2020

06/2020
04/2020

05/2020

06/2020
1,650 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

2

1
A

B

A
05/2020

06/2020

07/2020
05/2020

06/2020

07/2020
1,050 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

2

1
A

B

A
05/2020

06/2020

07/2020
05/2020

06/2020

07/2020
1,950 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

2

1
A

B

A
06/2020

07/2020

08/2020
06/2020

07/2020

08/2020
900 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

2

1
A

B

A
06/2020

07/2020

08/2020
06/2020

07/2020

08/2020
1,050 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

2

1
A

B

A
06/2020

07/2020

08/2020
06/2020

07/2020

08/2020
1,950 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

2

1
A

B

A
07/2020

08/2020

10/2020
07/2020

08/2020

10/2020
600 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

2

1
A

B

A
07/2020

08/2020

10/2020
07/2020

08/2020

10/2020
1,650 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

2

1
A

B

A
07/2020

08/2020

10/2020
07/2020

08/2020

10/2020
750 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

2

1
A

B

A
08/2020

10/2020

12/2020
08/2020

10/2020

12/2020
950 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

2

1
A

B

A
08/2020

10/2020

12/2020
08/2020

10/2020

12/2020
2,000 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

2

1
A

B

A
08/2020

10/2020

12/2020
08/2020

10/2020

12/2020
1,100 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

2

1
A

B

A
10/2020

12/2020

02/2021
10/2020

12/2020

02/2021
2,100 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

2

1
A

B

A
10/2020

12/2020

02/2021
10/2020

12/2020

02/2021
3,150 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

2

1
A

B

A
10/2020

12/2020

02/2021
10/2020

12/2020

02/2021
2,250 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

2

1
A

B

A
12/2020

02/2021

04/2021
12/2020

02/2021

04/2021
2,450 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

2

1
A

B

A
12/2020

02/2021

04/2021
12/2020

02/2021

04/2021
3,500 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

2

1
A

B

A
12/2020

02/2021

04/2021
12/2020

02/2021

04/2021
2,600 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

2

1
A

B

A
02/2021

04/2021

05/2021
02/2021

04/2021

05/2021
600 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

2

1
A

B

A
02/2021

04/2021

05/2021
02/2021

04/2021

05/2021
1,650 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

2

1
A

B

A
02/2021

04/2021

05/2021
02/2021

04/2021

05/2021
750 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

2

1
A

B

A
04/2021

05/2021

06/2021
04/2021

05/2021

06/2021
600 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

2

1
A

B

A
04/2021

05/2021

06/2021
04/2021

05/2021

06/2021
1,650 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

2

1
A

B

A
04/2021

05/2021

06/2021
04/2021

05/2021

06/2021
750 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

2

1
A

B

A
05/2021

06/2021

07/2021
05/2021

06/2021

07/2021
600 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

2

1
A

B

A
05/2021

06/2021

07/2021
05/2021

06/2021

07/2021
1,650 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

2

1
A

B

A
05/2021

06/2021

07/2021
05/2021

06/2021

07/2021
750 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

1
A

B
04/2020

05/2020
04/2020

05/2020
4,000 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

1
A

B
04/2020

06/2020
04/2020

06/2020
1,600 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

1
A

B
04/2020

07/2020
04/2020

07/2020
1,900 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

1
A

B
04/2020

08/2020
04/2020

08/2020
1,900 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

1
A

B
04/2020

10/2020
04/2020

10/2020
1,900 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

1
A

B
04/2020

12/2020
04/2020

12/2020
2,050 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

1
A

B
04/2020

02/2021
04/2020

07/2021
3,900 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

1
A

B
05/2020

06/2020
05/2020

06/2020
3,550 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

1
A

B
05/2020

07/2020
05/2020

07/2020
3,300 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

1
A

B
05/2020

08/2020
05/2020

08/2020
3,400 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

1
A

B
05/2020

10/2020
05/2020

10/2020
3,650 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

1
A

B
05/2020

12/2020
05/2020

12/2020
2,950 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

1
A

B
05/2020

02/2021
05/2020

07/2021
1,500 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

1
A

B
06/2020

07/2020
06/2020

07/2020
880 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

1
A

B
06/2020

08/2020
06/2020

08/2020
1,225 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

1
A

B
06/2020

10/2020
06/2020

10/2020
1,400 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

1
A

B
06/2020

12/2020
06/2020

12/2020
1,450 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

1
A

B
06/2020

02/2021
06/2020

07/2021
3,600 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

1
A

B
07/2020

08/2020
07/2020

08/2020
550 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

1
A

B
07/2020

10/2020
07/2020

10/2020
800 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

1
A

B
07/2020

12/2020
07/2020

12/2020
900 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

1
A

B
07/2020

02/2021
07/2020

07/2021
3,100 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

1
A

B
08/2020

10/2020
08/2020

10/2020
600 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

1
A

B
08/2020

12/2020
08/2020

12/2020
850 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

1
A

B
08/2020

02/2021
08/2020

07/2021
3,100 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

1
A

B
10/2020

12/2020
10/2020

12/2020
700 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

1
A

B
10/2020

02/2021
10/2020

07/2021
3,050 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

1
A

B
12/2020

02/2021
12/2020

07/2021
2,800 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG HET 1

1
B

A
02/2021

02/2021
07/2021

07/2021
850 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III JQ 1

1
A

B
04/2020

05/2020
04/2020

05/2020
260 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III JQ 1

1
A

B
05/2020

06/2020
05/2020

06/2020
200 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III JQ 1

1
A

B
06/2020

07/2020
06/2020

07/2020
200 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III JQ 1

1
A

B
07/2020

08/2020
07/2020

08/2020
352 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III JQ 1

1
A

B
08/2020

09/2020
08/2020

09/2020
200 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III JQ 1

1
A

B
09/2020

10/2020
09/2020

10/2020
200 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III JQ 1

1
A

B
10/2020

11/2020
10/2020

11/2020
200 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III JQ 1

1
A

B
11/2020

12/2020
11/2020

12/2020
200 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III JQ 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

01/2021
200 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III JQ 1

1
A

B
01/2021

02/2021
01/2021

02/2021
200 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III JQ 1

1
A

B
02/2021

03/2021
02/2021

03/2021
200 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III JQ 1

1
A

B
03/2021

04/2021
03/2021

04/2021
200 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III JQ 1

1
A

B
04/2021

05/2021
04/2021

05/2021
200 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III JQ 1

1
A

B
05/2021

06/2021
05/2021

06/2021
200 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III JQ 1

1
A

B
06/2021

07/2021
06/2021

07/2021
200 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III JQ 1

1
A

B
07/2021

08/2021
07/2021

08/2021
200 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III JQ 1

1
A

B
08/2021

09/2021
08/2021

09/2021
200 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III JQ 1

1
A

B
09/2021

10/2021
09/2021

10/2021
200 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III JQ 1

1
A

B
10/2021

11/2021
10/2021

11/2021
200 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III JQ 1

1
A

B
11/2021

12/2021
11/2021

12/2021
200 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III JQ 1

1
A

B
12/2021

01/2022
12/2021

01/2022
200 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III JQ 1

1
A

B
01/2022

02/2022
01/2022

02/2022
200 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III JQ 1

1
A

B
02/2022

03/2022
02/2022

03/2022
200 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III JQ 1

1
A

B
03/2020

04/2020
03/2020

07/2020
545 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III JQ 1

1
A

B
03/2020

08/2020
03/2020

03/2022
282 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III JQ 1

1
B

A
04/2020

04/2020
07/2020

07/2020
500 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III JQ 1

1
A

B
04/2020

08/2020
07/2020

03/2022
465 USD
CME AGRICULTURE MILK CLASS III JQ 1

1
B

A
08/2020

08/2020
03/2022

03/2022
200 USD
CME AGRICULTURE RANDOM LENGTH LUMBER LB 1

1
B

A
03/2020

03/2020
05/2021

05/2021
2,100 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE LET 1

1
A

B
04/2020

06/2020
04/2020

06/2020
1,100 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE LET 1

1
A

B
04/2020

08/2020
04/2020

08/2020
1,450 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE LET 1

1
A

B
04/2020

10/2020
04/2020

10/2020
1,450 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE LET 1

1
A

B
04/2020

12/2020
04/2020

12/2020
1,450 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE LET 1

1
A

B
04/2020

02/2021
04/2020

08/2021
1,600 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE LET 1

1
A

B
06/2020

08/2020
06/2020

08/2020
600 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE LET 1

1
A

B
06/2020

10/2020
06/2020

10/2020
700 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE LET 1

1
A

B
06/2020

12/2020
06/2020

12/2020
800 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE LET 1

1
A

B
06/2020

02/2021
06/2020

08/2021
1,200 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE LET 1

1
A

B
08/2020

10/2020
08/2020

10/2020
450 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE LET 1

1
A

B
08/2020

12/2020
08/2020

12/2020
600 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE LET 1

1
A

B
08/2020

02/2021
08/2020

08/2021
1,000 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE LET 1

1
A

B
10/2020

12/2020
10/2020

12/2020
375 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE LET 1

1
A

B
10/2020

02/2021
10/2020

08/2021
1,000 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE LET 1

1
A

B
12/2020

02/2021
12/2020

08/2021
1,000 USD
CME AGRICULTURE LIVE CATTLE LET 1

1
B

A
02/2021

02/2021
08/2021

08/2021
1,000 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

2

1
A

B

A
04/2020

05/2020

06/2020
04/2020

05/2020

06/2020
1,650 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

2

1
A

B

A
05/2020

06/2020

07/2020
05/2020

06/2020

07/2020
1,050 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

2

1
A

B

A
05/2020

06/2020

07/2020
05/2020

06/2020

07/2020
1,950 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

2

1
A

B

A
06/2020

07/2020

08/2020
06/2020

07/2020

08/2020
900 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

2

1
A

B

A
06/2020

07/2020

08/2020
06/2020

07/2020

08/2020
1,050 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

2

1
A

B

A
06/2020

07/2020

08/2020
06/2020

07/2020

08/2020
1,950 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

2

1
A

B

A
07/2020

08/2020

10/2020
07/2020

08/2020

10/2020
600 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

2

1
A

B

A
07/2020

08/2020

10/2020
07/2020

08/2020

10/2020
1,650 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

2

1
A

B

A
07/2020

08/2020

10/2020
07/2020

08/2020

10/2020
750 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

2

1
A

B

A
08/2020

10/2020

12/2020
08/2020

10/2020

12/2020
950 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

2

1
A

B

A
08/2020

10/2020

12/2020
08/2020

10/2020

12/2020
2,000 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

2

1
A

B

A
08/2020

10/2020

12/2020
08/2020

10/2020

12/2020
1,100 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

2

1
A

B

A
10/2020

12/2020

02/2021
10/2020

12/2020

02/2021
950 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

2

1
A

B

A
10/2020

12/2020

02/2021
10/2020

12/2020

02/2021
2,000 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

2

1
A

B

A
10/2020

12/2020

02/2021
10/2020

12/2020

02/2021
1,100 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

2

1
A

B

A
12/2020

02/2021

04/2021
12/2020

02/2021

04/2021
600 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

2

1
A

B

A
12/2020

02/2021

04/2021
12/2020

02/2021

04/2021
1,650 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

2

1
A

B

A
12/2020

02/2021

04/2021
12/2020

02/2021

04/2021
750 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

2

1
A

B

A
02/2021

04/2021

05/2021
02/2021

04/2021

05/2021
600 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

2

1
A

B

A
02/2021

04/2021

05/2021
02/2021

04/2021

05/2021
1,650 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

2

1
A

B

A
02/2021

04/2021

05/2021
02/2021

04/2021

05/2021
750 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

2

1
A

B

A
04/2021

05/2021

06/2021
04/2021

05/2021

06/2021
600 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

2

1
A

B

A
04/2021

05/2021

06/2021
04/2021

05/2021

06/2021
1,650 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

2

1
A

B

A
04/2021

05/2021

06/2021
04/2021

05/2021

06/2021
750 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

2

1
A

B

A
05/2021

06/2021

07/2021
05/2021

06/2021

07/2021
600 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

2

1
A

B

A
05/2021

06/2021

07/2021
05/2021

06/2021

07/2021
1,650 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

2

1
A

B

A
05/2021

06/2021

07/2021
05/2021

06/2021

07/2021
750 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

1
A

B
04/2020

05/2020
04/2020

05/2020
1,500 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

1
A

B
04/2020

06/2020
04/2020

06/2020
1,600 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

1
A

B
04/2020

07/2020
04/2020

07/2020
1,900 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

1
A

B
04/2020

08/2020
04/2020

08/2020
1,900 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

1
A

B
04/2020

10/2020
04/2020

10/2020
1,900 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

1
A

B
04/2020

12/2020
04/2020

12/2020
2,050 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

1
A

B
04/2020

02/2021
04/2020

07/2021
2,050 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

1
A

B
05/2020

06/2020
05/2020

06/2020
1,050 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

1
A

B
05/2020

07/2020
05/2020

07/2020
1,400 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

1
A

B
05/2020

08/2020
05/2020

08/2020
1,500 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

1
A

B
05/2020

10/2020
05/2020

10/2020
1,750 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

1
A

B
05/2020

12/2020
05/2020

12/2020
1,750 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

1
A

B
05/2020

02/2021
05/2020

07/2021
2,150 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

1
A

B
06/2020

07/2020
06/2020

07/2020
880 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

1
A

B
06/2020

08/2020
06/2020

08/2020
1,225 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

1
A

B
06/2020

10/2020
06/2020

10/2020
1,400 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

1
A

B
06/2020

12/2020
06/2020

12/2020
1,450 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

1
A

B
06/2020

02/2021
06/2020

07/2021
1,750 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

1
A

B
07/2020

08/2020
07/2020

08/2020
550 USD
CME AGRICULTURE LEAN HOG LN 1

1
A

B
07/2020

10/2020
07/2020

10/2020
800 USD