Asset Class Navigation

Corn Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
09/2020

01/2022
10/2020

02/2022
800 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
09/2020

03/2022
10/2020

04/2022
800 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
09/2020

05/2022
10/2020

11/2023
800 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

2

1
A

B

A
11/2020

01/2021

03/2021
12/2020

02/2021

04/2021
300 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
11/2020

01/2021
12/2020

02/2021
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
11/2020

03/2021
12/2020

04/2021
475 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
11/2020

05/2021
12/2020

06/2021
500 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
11/2020

07/2021
12/2020

07/2021
550 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
11/2020

08/2021
12/2020

08/2021
600 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
11/2020

09/2021
12/2020

10/2021
650 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
11/2020

11/2021
12/2020

12/2021
700 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
11/2020

01/2022
12/2020

02/2022
700 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
11/2020

03/2022
12/2020

04/2022
700 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
11/2020

05/2022
12/2020

11/2023
700 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2021

03/2021
02/2021

04/2021
300 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

2

1
A

B

A
01/2021

03/2021

05/2021
02/2021

04/2021

06/2021
300 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2021

05/2021
02/2021

06/2021
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2021

07/2021
02/2021

07/2021
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2021

08/2021
02/2021

08/2021
525 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2021

09/2021
02/2021

10/2021
575 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2021

11/2021
02/2021

12/2021
650 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2021

01/2022
02/2021

02/2022
650 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2021

03/2022
02/2021

04/2022
650 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2021

05/2022
02/2021

11/2023
650 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
03/2021

05/2021
04/2021

06/2021
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

2

1
A

B

A
03/2021

05/2021

07/2021
04/2021

06/2021

07/2021
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
03/2021

07/2021
04/2021

07/2021
300 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
03/2021

08/2021
04/2021

08/2021
375 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
03/2021

09/2021
04/2021

10/2021
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
03/2021

11/2021
04/2021

12/2021
525 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
03/2021

01/2022
04/2021

02/2022
525 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
03/2021

03/2022
04/2021

04/2022
550 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
03/2021

05/2022
04/2021

11/2023
600 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
05/2021

07/2021
06/2021

07/2021
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

2

1
A

B

A
05/2021

07/2021

08/2021
06/2021

07/2021

08/2021
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
05/2021

08/2021
06/2021

08/2021
300 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
05/2021

09/2021
06/2021

10/2021
325 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
05/2021

11/2021
06/2021

12/2021
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
05/2021

01/2022
06/2021

02/2022
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
05/2021

03/2022
06/2021

04/2022
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
05/2021

05/2022
06/2021

11/2023
500 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
07/2021

08/2021
07/2021

08/2021
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

2

1
A

B

A
07/2021

08/2021

09/2021
07/2021

08/2021

10/2021
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
07/2021

09/2021
07/2021

10/2021
275 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
07/2021

11/2021
07/2021

12/2021
325 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
07/2021

01/2022
07/2021

02/2022
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
07/2021

03/2022
07/2021

04/2022
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
07/2021

05/2022
07/2021

11/2023
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
08/2021

09/2021
08/2021

10/2021
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

2

1
A

B

A
08/2021

09/2021

11/2021
08/2021

10/2021

12/2021
265 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
08/2021

11/2021
08/2021

12/2021
275 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
08/2021

01/2022
08/2021

02/2022
300 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
08/2021

03/2022
08/2021

04/2022
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
08/2021

05/2022
08/2021

11/2023
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

2

1
A

B

A
09/2021

11/2021

01/2022
10/2021

12/2021

02/2022
325 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
09/2021

11/2021
10/2021

12/2021
210 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
09/2021

01/2022
10/2021

02/2022
275 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
09/2021

03/2022
10/2021

04/2022
300 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
09/2021

05/2022
10/2021

11/2023
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

2

1
A

B

A
11/2021

01/2022

03/2022
12/2021

02/2022

04/2022
325 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
11/2021

01/2022
12/2021

02/2022
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
11/2021

03/2022
12/2021

04/2022
275 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
11/2021

05/2022
12/2021

11/2023
300 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

2

1
A

B

A
01/2022

03/2022

05/2022
02/2022

04/2022

11/2023
325 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2022

03/2022
02/2022

04/2022
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
01/2022

05/2022
02/2022

11/2023
275 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
A

B
03/2022

05/2022
04/2022

11/2023
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS S 1

1
B

A
05/2022

05/2022
11/2023

11/2023
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

2

1
A

B

A
05/2020

07/2020

08/2020
06/2020

07/2020

08/2020
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
05/2020

07/2020
06/2020

07/2020
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
05/2020

08/2020
06/2020

08/2020
300 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
05/2020

09/2020
06/2020

10/2020
425 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
05/2020

11/2020
06/2020

12/2020
575 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
05/2020

01/2021
06/2020

02/2021
2,175 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
05/2020

03/2021
06/2020

04/2021
2,375 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
05/2020

05/2021
06/2020

06/2021
2,350 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
05/2020

07/2021
06/2020

07/2021
2,325 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
05/2020

08/2021
06/2020

08/2021
2,325 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
05/2020

09/2021
06/2020

10/2021
2,475 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
05/2020

11/2021
06/2020

12/2021
2,475 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
05/2020

01/2022
06/2020

02/2022
2,475 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
05/2020

03/2022
06/2020

04/2022
2,475 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
05/2020

05/2022
06/2020

11/2023
2,475 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
07/2020

08/2020
07/2020

08/2020
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

2

1
A

B

A
07/2020

08/2020

09/2020
07/2020

08/2020

10/2020
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
07/2020

09/2020
07/2020

10/2020
375 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
07/2020

11/2020
07/2020

12/2020
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
07/2020

01/2021
07/2020

02/2021
2,050 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
07/2020

03/2021
07/2020

04/2021
2,100 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
07/2020

05/2021
07/2020

06/2021
2,150 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
07/2020

07/2021
07/2020

07/2021
2,275 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
07/2020

08/2021
07/2020

08/2021
2,300 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
07/2020

09/2021
07/2020

10/2021
2,375 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
07/2020

11/2021
07/2020

12/2021
2,475 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
07/2020

01/2022
07/2020

02/2022
2,475 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
07/2020

03/2022
07/2020

04/2022
2,475 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
07/2020

05/2022
07/2020

11/2023
2,475 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

2

1
A

B

A
08/2020

09/2020

11/2020
08/2020

10/2020

12/2020
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
08/2020

09/2020
08/2020

10/2020
300 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
08/2020

11/2020
08/2020

12/2020
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
08/2020

01/2021
08/2020

02/2021
1,950 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
08/2020

03/2021
08/2020

04/2021
2,050 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
08/2020

05/2021
08/2020

06/2021
2,125 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
08/2020

07/2021
08/2020

07/2021
2,125 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
08/2020

08/2021
08/2020

08/2021
2,225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
08/2020

09/2021
08/2020

10/2021
2,300 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
08/2020

11/2021
08/2020

12/2021
2,375 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
08/2020

01/2022
08/2020

02/2022
2,375 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
08/2020

03/2022
08/2020

04/2022
2,375 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
08/2020

05/2022
08/2020

11/2023
2,375 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
09/2020

11/2020
10/2020

12/2020
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

2

1
A

B

A
09/2020

11/2020

01/2021
10/2020

12/2020

02/2021
1,700 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
09/2020

01/2021
10/2020

02/2021
1,875 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
09/2020

03/2021
10/2020

04/2021
1,950 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
09/2020

05/2021
10/2020

06/2021
1,950 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
09/2020

07/2021
10/2020

07/2021
2,000 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
09/2020

08/2021
10/2020

08/2021
1,950 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
09/2020

09/2021
10/2020

10/2021
2,000 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
09/2020

11/2021
10/2020

12/2021
2,075 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
09/2020

01/2022
10/2020

02/2022
2,075 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
09/2020

03/2022
10/2020

04/2022
2,075 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
09/2020

05/2022
10/2020

11/2023
2,075 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

2

1
A

B

A
11/2020

01/2021

03/2021
12/2020

02/2021

04/2021
1,850 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
11/2020

01/2021
12/2020

02/2021
1,725 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
11/2020

03/2021
12/2020

04/2021
1,875 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
11/2020

05/2021
12/2020

06/2021
1,850 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
11/2020

07/2021
12/2020

07/2021
1,875 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
11/2020

08/2021
12/2020

08/2021
1,875 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
11/2020

09/2021
12/2020

10/2021
1,925 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
11/2020

11/2021
12/2020

12/2021
1,975 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
11/2020

01/2022
12/2020

02/2022
1,975 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
11/2020

03/2022
12/2020

04/2022
1,975 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
11/2020

05/2022
12/2020

11/2023
1,975 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
01/2021

03/2021
02/2021

04/2021
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

2

1
A

B

A
01/2021

03/2021

05/2021
02/2021

04/2021

06/2021
275 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
01/2021

05/2021
02/2021

06/2021
325 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
01/2021

07/2021
02/2021

07/2021
300 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
01/2021

08/2021
02/2021

08/2021
325 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
01/2021

09/2021
02/2021

10/2021
375 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
01/2021

11/2021
02/2021

12/2021
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
01/2021

01/2022
02/2021

02/2022
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
01/2021

03/2022
02/2021

04/2022
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
01/2021

05/2022
02/2021

11/2023
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
03/2021

05/2021
04/2021

06/2021
175 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

2

1
A

B

A
03/2021

05/2021

07/2021
04/2021

06/2021

07/2021
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
03/2021

07/2021
04/2021

07/2021
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
03/2021

08/2021
04/2021

08/2021
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
03/2021

09/2021
04/2021

10/2021
325 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
03/2021

11/2021
04/2021

12/2021
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
03/2021

01/2022
04/2021

02/2022
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
03/2021

03/2022
04/2021

04/2022
425 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
03/2021

05/2022
04/2021

11/2023
475 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
05/2021

07/2021
06/2021

07/2021
175 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

2

1
A

B

A
05/2021

07/2021

08/2021
06/2021

07/2021

08/2021
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
05/2021

08/2021
06/2021

08/2021
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
05/2021

09/2021
06/2021

10/2021
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
05/2021

11/2021
06/2021

12/2021
375 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
05/2021

01/2022
06/2021

02/2022
375 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
05/2021

03/2022
06/2021

04/2022
375 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
05/2021

05/2022
06/2021

11/2023
425 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
07/2021

08/2021
07/2021

08/2021
150 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

2

1
A

B

A
07/2021

08/2021

09/2021
07/2021

08/2021

10/2021
175 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
07/2021

09/2021
07/2021

10/2021
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
07/2021

11/2021
07/2021

12/2021
275 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
07/2021

01/2022
07/2021

02/2022
350 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
07/2021

03/2022
07/2021

04/2022
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
07/2021

05/2022
07/2021

11/2023
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
08/2021

09/2021
08/2021

10/2021
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

2

1
A

B

A
08/2021

09/2021

11/2021
08/2021

10/2021

12/2021
265 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
08/2021

11/2021
08/2021

12/2021
275 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
08/2021

01/2022
08/2021

02/2022
300 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
08/2021

03/2022
08/2021

04/2022
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
08/2021

05/2022
08/2021

11/2023
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

2

1
A

B

A
09/2021

11/2021

01/2022
10/2021

12/2021

02/2022
325 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
09/2021

11/2021
10/2021

12/2021
210 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
09/2021

01/2022
10/2021

02/2022
275 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
09/2021

03/2022
10/2021

04/2022
300 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
09/2021

05/2022
10/2021

11/2023
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

2

1
A

B

A
11/2021

01/2022

03/2022
12/2021

02/2022

04/2022
325 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
11/2021

01/2022
12/2021

02/2022
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
11/2021

03/2022
12/2021

04/2022
275 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
11/2021

05/2022
12/2021

11/2023
300 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

2

1
A

B

A
01/2022

03/2022

05/2022
02/2022

04/2022

11/2023
325 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
01/2022

03/2022
02/2022

04/2022
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
01/2022

05/2022
02/2022

11/2023
275 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
A

B
03/2022

05/2022
04/2022

11/2023
225 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS SBT 1

1
B

A
05/2022

05/2022
11/2023

11/2023
400 USD
CBT AGRICULTURE UREA (GRANULAR) CFR BRAZIL FUTURES UFB 1

1
B

A
03/2020

03/2020
09/2020

09/2020
1,400 USD
CBT AGRICULTURE UREA (GRANULAR) CFR BRAZIL FUTURES UFB 1

1
A

B
03/2020

10/2020
09/2020

03/2021
2,900 USD
CBT AGRICULTURE UREA (GRANULAR) CFR BRAZIL FUTURES UFB 1

1
B

A
10/2020

10/2020
03/2021

03/2021
1,400 USD
CBT AGRICULTURE UREA (GRANULAR) FOB EGYPT FUTURES UFE 1

1
B

A
03/2020

03/2020
03/2021

03/2021
2,000 USD
CBT AGRICULTURE UREA (GRANULAR) FOB US GULF SWAP FUTURE UFN 1

1
B

A
03/2020

03/2020
03/2020

03/2020
1,400 USD
CBT AGRICULTURE UAN FOB FOB NOLA SWAP FUTURE UFU 1

1
B

A
03/2020

03/2020
03/2021

03/2021
2,000 USD
CBT AGRICULTURE UREA (GRANULAR) FOB US GULF FUTURES UFV 1

1
B

A
03/2020

03/2020
09/2020

09/2020
1,400 USD
CBT AGRICULTURE UREA (GRANULAR) FOB US GULF FUTURES UFV 1

1
A

B
03/2020

10/2020
09/2020

03/2021
2,900 USD
CBT AGRICULTURE UREA (GRANULAR) FOB US GULF FUTURES UFV 1

1
B

A
10/2020

10/2020
03/2021

03/2021
1,400 USD
CBT AGRICULTURE UREA (GRANULAR) FOB MIDDLE EAST FUTURES UME 1

1
A

B
03/2020

05/2020
04/2020

03/2021
1,400 USD
CBT AGRICULTURE UREA (GRANULAR) FOB MIDDLE EAST FUTURES UME 1

1
B

A
05/2020

05/2020
03/2021

03/2021
1,500 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
05/2020

07/2020
06/2020

08/2020
300 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

2

1
A

B

A
05/2020

07/2020

09/2020
06/2020

08/2020

11/2020
300 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
05/2020

09/2020
06/2020

11/2020
425 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
05/2020

12/2020
06/2020

02/2021
475 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
05/2020

03/2021
06/2020

04/2021
600 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
05/2020

05/2021
06/2020

06/2021
750 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
05/2020

07/2021
06/2020

08/2021
850 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
05/2020

09/2021
06/2020

11/2021
950 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
05/2020

12/2021
06/2020

02/2022
1,000 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
05/2020

03/2022
06/2020

04/2022
1,000 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
05/2020

05/2022
06/2020

07/2022
1,000 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

2

1
A

B

A
07/2020

09/2020

12/2020
08/2020

11/2020

02/2021
225 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
07/2020

09/2020
08/2020

11/2020
225 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
07/2020

12/2020
08/2020

02/2021
325 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
07/2020

03/2021
08/2020

04/2021
400 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
07/2020

05/2021
08/2020

06/2021
550 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
07/2020

07/2021
08/2020

08/2021
700 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
07/2020

09/2021
08/2020

11/2021
825 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
07/2020

12/2021
08/2020

02/2022
900 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
07/2020

03/2022
08/2020

04/2022
900 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
07/2020

05/2022
08/2020

07/2022
900 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
09/2020

12/2020
11/2020

02/2021
225 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

2

1
A

B

A
09/2020

12/2020

03/2021
11/2020

02/2021

04/2021
225 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
09/2020

03/2021
11/2020

04/2021
325 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
09/2020

05/2021
11/2020

06/2021
450 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
09/2020

07/2021
11/2020

08/2021
650 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
09/2020

09/2021
11/2020

11/2021
700 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
09/2020

12/2021
11/2020

02/2022
725 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
09/2020

03/2022
11/2020

04/2022
725 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
09/2020

05/2022
11/2020

07/2022
750 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
12/2020

03/2021
02/2021

04/2021
225 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

2

1
A

B

A
12/2020

03/2021

05/2021
02/2021

04/2021

06/2021
225 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
12/2020

05/2021
02/2021

06/2021
400 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
12/2020

07/2021
02/2021

08/2021
550 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
12/2020

09/2021
02/2021

11/2021
575 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
12/2020

12/2021
02/2021

02/2022
625 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
12/2020

03/2022
02/2021

04/2022
650 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
12/2020

05/2022
02/2021

07/2022
650 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
03/2021

05/2021
04/2021

06/2021
275 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

2

1
A

B

A
03/2021

05/2021

07/2021
04/2021

06/2021

08/2021
225 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
03/2021

07/2021
04/2021

08/2021
425 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
03/2021

09/2021
04/2021

11/2021
475 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
03/2021

12/2021
04/2021

02/2022
550 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
03/2021

03/2022
04/2021

04/2022
525 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
03/2021

05/2022
04/2021

07/2022
650 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
05/2021

07/2021
06/2021

08/2021
250 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

2

1
A

B

A
05/2021

07/2021

09/2021
06/2021

08/2021

11/2021
225 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
05/2021

09/2021
06/2021

11/2021
325 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
05/2021

12/2021
06/2021

02/2022
450 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
05/2021

03/2022
06/2021

04/2022
450 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
05/2021

05/2022
06/2021

07/2022
525 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
07/2021

09/2021
08/2021

11/2021
250 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

2

1
A

B

A
07/2021

09/2021

12/2021
08/2021

11/2021

02/2022
225 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
07/2021

12/2021
08/2021

02/2022
325 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
07/2021

03/2022
08/2021

04/2022
450 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
07/2021

05/2022
08/2021

07/2022
550 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
09/2021

12/2021
11/2021

02/2022
250 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

2

1
A

B

A
09/2021

12/2021

03/2022
11/2021

02/2022

04/2022
300 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
09/2021

03/2022
11/2021

04/2022
375 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
09/2021

05/2022
11/2021

07/2022
450 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
12/2021

03/2022
02/2022

04/2022
250 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

2

1
A

B

A
12/2021

03/2022

05/2022
02/2022

04/2022

07/2022
300 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
12/2021

05/2022
02/2022

07/2022
425 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
A

B
03/2022

05/2022
04/2022

07/2022
350 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT W 1

1
B

A
05/2022

05/2022
07/2022

07/2022
250 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
05/2020

07/2020
06/2020

08/2020
28 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

2

1
A

B

A
05/2020

07/2020

09/2020
06/2020

08/2020

11/2020
25 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
05/2020

09/2020
06/2020

11/2020
50 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
05/2020

12/2020
06/2020

02/2021
65 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
05/2020

03/2021
06/2020

04/2021
87 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
05/2020

05/2021
06/2020

06/2021
85 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
05/2020

07/2021
06/2020

08/2021
110 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
05/2020

09/2021
06/2020

11/2021
110 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
05/2020

12/2021
06/2020

02/2022
110 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
05/2020

03/2022
06/2020

04/2022
155 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
05/2020

05/2022
06/2020

12/2023
155 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
07/2020

09/2020
08/2020

11/2020
25 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

2

1
A

B

A
07/2020

09/2020

12/2020
08/2020

11/2020

02/2021
23 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
07/2020

12/2020
08/2020

02/2021
40 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
07/2020

03/2021
08/2020

04/2021
82 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
07/2020

05/2021
08/2020

06/2021
75 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
07/2020

07/2021
08/2020

08/2021
100 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
07/2020

09/2021
08/2020

11/2021
115 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
07/2020

12/2021
08/2020

02/2022
115 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
07/2020

03/2022
08/2020

04/2022
115 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
07/2020

05/2022
08/2020

12/2023
145 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

2

1
A

B

A
09/2020

12/2020

03/2021
11/2020

02/2021

04/2021
22 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
09/2020

12/2020
11/2020

02/2021
25 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
09/2020

03/2021
11/2020

04/2021
62 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
09/2020

05/2021
11/2020

06/2021
70 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
09/2020

07/2021
11/2020

08/2021
85 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
09/2020

09/2021
11/2020

11/2021
125 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
09/2020

12/2021
11/2020

02/2022
125 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
09/2020

03/2022
11/2020

04/2022
125 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
09/2020

05/2022
11/2020

12/2023
135 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
12/2020

03/2021
02/2021

04/2021
32 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

2

1
A

B

A
12/2020

03/2021

05/2021
02/2021

04/2021

06/2021
50 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
12/2020

05/2021
02/2021

06/2021
60 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
12/2020

07/2021
02/2021

08/2021
75 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
12/2020

09/2021
02/2021

11/2021
110 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
12/2020

12/2021
02/2021

02/2022
115 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
12/2020

03/2022
02/2021

04/2022
125 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
12/2020

05/2022
02/2021

12/2023
135 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
03/2021

05/2021
04/2021

06/2021
27 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

2

1
A

B

A
03/2021

05/2021

07/2021
04/2021

06/2021

08/2021
32 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
03/2021

07/2021
04/2021

08/2021
72 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
03/2021

09/2021
04/2021

11/2021
92 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
03/2021

12/2021
04/2021

02/2022
117 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
03/2021

03/2022
04/2021

04/2022
122 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
03/2021

05/2022
04/2021

12/2023
142 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
05/2021

07/2021
06/2021

08/2021
50 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

2

1
A

B

A
05/2021

07/2021

09/2021
06/2021

08/2021

11/2021
45 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
05/2021

09/2021
06/2021

11/2021
70 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
05/2021

12/2021
06/2021

02/2022
90 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
05/2021

03/2022
06/2021

04/2022
95 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
05/2021

05/2022
06/2021

12/2023
115 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
07/2021

09/2021
08/2021

11/2021
35 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

2

1
A

B

A
07/2021

09/2021

12/2021
08/2021

11/2021

02/2022
40 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
07/2021

12/2021
08/2021

02/2022
40 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
07/2021

03/2022
08/2021

04/2022
50 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
07/2021

05/2022
08/2021

12/2023
65 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
09/2021

12/2021
11/2021

02/2022
35 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

2

1
A

B

A
09/2021

12/2021

03/2022
11/2021

02/2022

04/2022
40 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
09/2021

03/2022
11/2021

04/2022
40 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
09/2021

05/2022
11/2021

12/2023
55 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
12/2021

03/2022
02/2022

04/2022
35 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

2

1
A

B

A
12/2021

03/2022

05/2022
02/2022

04/2022

12/2023
40 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
12/2021

05/2022
02/2022

12/2023
50 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
A

B
03/2022

05/2022
04/2022

12/2023
44 USD
CBT AGRICULTURE CORN YC 1

1
B

A
05/2022

05/2022
12/2023

12/2023
50 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

2

1
A

B

A
05/2020

07/2020

08/2020
06/2020

07/2020

08/2020
37 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
05/2020

07/2020
06/2020

07/2020
50 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
05/2020

08/2020
06/2020

08/2020
52 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
05/2020

09/2020
06/2020

10/2020
77 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
05/2020

11/2020
06/2020

12/2020
99 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
05/2020

01/2021
06/2020

02/2021
112 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
05/2020

03/2021
06/2020

04/2021
155 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
05/2020

05/2021
06/2020

06/2021
152 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
05/2020

07/2021
06/2020

07/2021
148 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
05/2020

08/2021
06/2020

08/2021
150 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
05/2020

09/2021
06/2020

10/2021
180 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
05/2020

11/2021
06/2020

12/2021
180 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
05/2020

01/2022
06/2020

02/2022
180 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
05/2020

03/2022
06/2020

04/2022
180 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
05/2020

05/2022
06/2020

11/2023
180 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
07/2020

08/2020
07/2020

08/2020
42 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

2

1
A

B

A
07/2020

08/2020

09/2020
07/2020

08/2020

10/2020
37 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
07/2020

09/2020
07/2020

10/2020
67 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
07/2020

11/2020
07/2020

12/2020
74 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
07/2020

01/2021
07/2020

02/2021
87 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
07/2020

03/2021
07/2020

04/2021
100 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
07/2020

05/2021
07/2020

06/2021
112 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
07/2020

07/2021
07/2020

07/2021
138 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
07/2020

08/2021
07/2020

08/2021
145 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
07/2020

09/2021
07/2020

10/2021
160 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
07/2020

11/2021
07/2020

12/2021
180 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
07/2020

01/2022
07/2020

02/2022
180 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
07/2020

03/2022
07/2020

04/2022
180 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
07/2020

05/2022
07/2020

11/2023
180 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

2

1
A

B

A
08/2020

09/2020

11/2020
08/2020

10/2020

12/2020
37 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
08/2020

09/2020
08/2020

10/2020
60 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
08/2020

11/2020
08/2020

12/2020
72 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
08/2020

01/2021
08/2020

02/2021
75 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
08/2020

03/2021
08/2020

04/2021
98 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
08/2020

05/2021
08/2020

06/2021
115 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
08/2020

07/2021
08/2020

07/2021
116 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
08/2020

08/2021
08/2020

08/2021
138 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
08/2020

09/2021
08/2020

10/2021
153 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
08/2020

11/2021
08/2020

12/2021
168 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
08/2020

01/2022
08/2020

02/2022
168 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
08/2020

03/2022
08/2020

04/2022
168 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
08/2020

05/2022
08/2020

11/2023
168 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
09/2020

11/2020
10/2020

12/2020
42 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

2

1
A

B

A
09/2020

11/2020

01/2021
10/2020

12/2020

02/2021
41 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
09/2020

01/2021
10/2020

02/2021
60 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
09/2020

03/2021
10/2020

04/2021
78 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
09/2020

05/2021
10/2020

06/2021
80 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
09/2020

07/2021
10/2020

07/2021
91 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
09/2020

08/2021
10/2020

08/2021
83 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
09/2020

09/2021
10/2020

10/2021
93 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
09/2020

11/2021
10/2020

12/2021
108 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
09/2020

01/2022
10/2020

02/2022
108 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
09/2020

03/2022
10/2020

04/2022
108 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
09/2020

05/2022
10/2020

11/2023
108 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

2

1
A

B

A
11/2020

01/2021

03/2021
12/2020

02/2021

04/2021
60 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
11/2020

01/2021
12/2020

02/2021
38 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
11/2020

03/2021
12/2020

04/2021
71 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
11/2020

05/2021
12/2020

06/2021
68 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
11/2020

07/2021
12/2020

07/2021
74 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
11/2020

08/2021
12/2020

08/2021
76 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
11/2020

09/2021
12/2020

10/2021
86 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
11/2020

11/2021
12/2020

12/2021
96 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
11/2020

01/2022
12/2020

02/2022
96 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
11/2020

03/2022
12/2020

04/2022
96 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
11/2020

05/2022
12/2020

11/2023
96 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
01/2021

03/2021
02/2021

04/2021
48 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

2

1
A

B

A
01/2021

03/2021

05/2021
02/2021

04/2021

06/2021
56 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
01/2021

05/2021
02/2021

06/2021
70 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
01/2021

07/2021
02/2021

07/2021
66 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
01/2021

08/2021
02/2021

08/2021
73 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
01/2021

09/2021
02/2021

10/2021
83 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
01/2021

11/2021
02/2021

12/2021
98 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
01/2021

01/2022
02/2021

02/2022
98 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
01/2021

03/2022
02/2021

04/2022
98 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
01/2021

05/2022
02/2021

11/2023
98 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
03/2021

05/2021
04/2021

06/2021
37 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

2

1
A

B

A
03/2021

05/2021

07/2021
04/2021

06/2021

07/2021
41 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
03/2021

07/2021
04/2021

07/2021
48 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
03/2021

08/2021
04/2021

08/2021
55 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
03/2021

09/2021
04/2021

10/2021
70 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
03/2021

11/2021
04/2021

12/2021
85 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
03/2021

01/2022
04/2021

02/2022
85 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
03/2021

03/2022
04/2021

04/2022
90 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
03/2021

05/2022
04/2021

11/2023
100 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
05/2021

07/2021
06/2021

07/2021
36 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

2

1
A

B

A
05/2021

07/2021

08/2021
06/2021

07/2021

08/2021
41 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
05/2021

08/2021
06/2021

08/2021
48 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
05/2021

09/2021
06/2021

10/2021
53 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
05/2021

11/2021
06/2021

12/2021
78 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
05/2021

01/2022
06/2021

02/2022
78 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
05/2021

03/2022
06/2021

04/2022
78 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
05/2021

05/2022
06/2021

11/2023
88 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
07/2021

08/2021
07/2021

08/2021
32 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

2

1
A

B

A
07/2021

08/2021

09/2021
07/2021

08/2021

10/2021
37 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
07/2021

09/2021
07/2021

10/2021
47 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
07/2021

11/2021
07/2021

12/2021
57 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
07/2021

01/2022
07/2021

02/2022
72 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
07/2021

03/2022
07/2021

04/2022
82 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
07/2021

05/2022
07/2021

11/2023
82 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
08/2021

09/2021
08/2021

10/2021
40 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

2

1
A

B

A
08/2021

09/2021

11/2021
08/2021

10/2021

12/2021
53 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
08/2021

11/2021
08/2021

12/2021
55 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
08/2021

01/2022
08/2021

02/2022
60 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
08/2021

03/2022
08/2021

04/2022
80 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
08/2021

05/2022
08/2021

11/2023
80 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

2

1
A

B

A
09/2021

11/2021

01/2022
10/2021

12/2021

02/2022
65 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
09/2021

11/2021
10/2021

12/2021
42 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
09/2021

01/2022
10/2021

02/2022
55 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
09/2021

03/2022
10/2021

04/2022
60 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
09/2021

05/2022
10/2021

11/2023
80 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

2

1
A

B

A
11/2021

01/2022

03/2022
12/2021

02/2022

04/2022
65 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
11/2021

01/2022
12/2021

02/2022
45 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
11/2021

03/2022
12/2021

04/2022
55 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
11/2021

05/2022
12/2021

11/2023
60 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

2

1
A

B

A
01/2022

03/2022

05/2022
02/2022

04/2022

11/2023
65 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
01/2022

03/2022
02/2022

04/2022
45 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
01/2022

05/2022
02/2022

11/2023
55 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
A

B
03/2022

05/2022
04/2022

11/2023
45 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEANS YK 1

1
B

A
05/2022

05/2022
11/2023

11/2023
80 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
05/2020

07/2020
06/2020

08/2020
60 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

2

1
A

B

A
05/2020

07/2020

09/2020
06/2020

08/2020

11/2020
60 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
05/2020

09/2020
06/2020

11/2020
85 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
05/2020

12/2020
06/2020

02/2021
67 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
05/2020

03/2021
06/2020

04/2021
92 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
05/2020

05/2021
06/2020

06/2021
122 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
05/2020

07/2021
06/2020

08/2021
142 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
05/2020

09/2021
06/2020

11/2021
162 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
05/2020

12/2021
06/2020

02/2022
172 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
05/2020

03/2022
06/2020

04/2022
172 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
05/2020

05/2022
06/2020

07/2022
172 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

2

1
A

B

A
07/2020

09/2020

12/2020
08/2020

11/2020

02/2021
17 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
07/2020

09/2020
08/2020

11/2020
45 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
07/2020

12/2020
08/2020

02/2021
37 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
07/2020

03/2021
08/2020

04/2021
52 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
07/2020

05/2021
08/2020

06/2021
82 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
07/2020

07/2021
08/2020

08/2021
112 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
07/2020

09/2021
08/2020

11/2021
137 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
07/2020

12/2021
08/2020

02/2022
152 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
07/2020

03/2022
08/2020

04/2022
152 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
07/2020

05/2022
08/2020

07/2022
152 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
09/2020

12/2020
11/2020

02/2021
17 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

2

1
A

B

A
09/2020

12/2020

03/2021
11/2020

02/2021

04/2021
17 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
09/2020

03/2021
11/2020

04/2021
37 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
09/2020

05/2021
11/2020

06/2021
62 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
09/2020

07/2021
11/2020

08/2021
102 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
09/2020

09/2021
11/2020

11/2021
112 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
09/2020

12/2021
11/2020

02/2022
117 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
09/2020

03/2022
11/2020

04/2022
117 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
09/2020

05/2022
11/2020

07/2022
122 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
12/2020

03/2021
02/2021

04/2021
45 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

2

1
A

B

A
12/2020

03/2021

05/2021
02/2021

04/2021

06/2021
45 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
12/2020

05/2021
02/2021

06/2021
80 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
12/2020

07/2021
02/2021

08/2021
110 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
12/2020

09/2021
02/2021

11/2021
115 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
12/2020

12/2021
02/2021

02/2022
125 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
12/2020

03/2022
02/2021

04/2022
130 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
12/2020

05/2022
02/2021

07/2022
130 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
03/2021

05/2021
04/2021

06/2021
55 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

2

1
A

B

A
03/2021

05/2021

07/2021
04/2021

06/2021

08/2021
45 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
03/2021

07/2021
04/2021

08/2021
85 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
03/2021

09/2021
04/2021

11/2021
95 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
03/2021

12/2021
04/2021

02/2022
110 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
03/2021

03/2022
04/2021

04/2022
105 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
03/2021

05/2022
04/2021

07/2022
130 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
05/2021

07/2021
06/2021

08/2021
50 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

2

1
A

B

A
05/2021

07/2021

09/2021
06/2021

08/2021

11/2021
45 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
05/2021

09/2021
06/2021

11/2021
65 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
05/2021

12/2021
06/2021

02/2022
90 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
05/2021

03/2022
06/2021

04/2022
90 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
05/2021

05/2022
06/2021

07/2022
105 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

1
A

B
07/2021

09/2021
08/2021

11/2021
50 USD
CBT AGRICULTURE WHEAT YW 1

2

1
A

B

A
07/2021

09/2021

12/2021
08/2021

11/2021

02/2022
45 USD