Asset Class Navigation

Corn Margins

Start Period End Period
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 12/2021 12/2021 2,800 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 01/2022 01/2022 2,750 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 02/2022 02/2022 2,700 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 03/2022 03/2022 2,650 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 04/2022 04/2022 2,600 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 05/2022 05/2022 2,575 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 06/2022 06/2022 2,550 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 07/2022 07/2022 2,525 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 08/2022 08/2022 2,500 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 09/2022 09/2022 2,475 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 10/2022 10/2022 2,450 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 11/2022 11/2022 2,425 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 12/2022 12/2022 2,400 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 01/2023 02/2023 2,375 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 03/2023 03/2023 2,350 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 04/2023 04/2023 2,325 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 05/2023 05/2023 2,300 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 06/2023 06/2023 2,275 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 07/2023 02/2031 2,250 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT MARKER LONDON CLL 11/2020 12/2020 5,100 USD 50.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT MARKER LONDON CLL 01/2021 01/2021 4,600 USD 45.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT MARKER LONDON CLL 02/2021 02/2021 4,300 USD 36.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT MARKER SINGAPORE CLS 11/2020 12/2020 5,100 USD 50.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT MARKER SINGAPORE CLS 01/2021 01/2021 4,600 USD 45.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT MARKER SINGAPORE CLS 02/2021 02/2021 4,300 USD 36.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 11/2020 12/2020 5,100 USD 50.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 01/2021 01/2021 4,600 USD 45.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 02/2021 02/2021 4,300 USD 36.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 03/2021 03/2021 4,000 USD 33.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 04/2021 04/2021 3,700 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 05/2021 05/2021 3,500 USD 24.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 06/2021 06/2021 3,350 USD 24.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 07/2021 07/2021 3,200 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 08/2021 08/2021 3,100 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 09/2021 09/2021 3,000 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 10/2021 10/2021 2,950 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 11/2021 11/2021 2,900 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 12/2021 12/2021 2,800 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 06/2022 06/2022 2,550 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 10/2020 10/2020 1,157 USD 50.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 11/2020 11/2020 4,975 USD 45.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 12/2020 12/2020 4,504 USD 36.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 01/2021 01/2021 4,189 USD 33.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 02/2021 02/2021 3,936 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 03/2021 03/2021 3,639 USD 24.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 04/2021 04/2021 3,442 USD 24.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 05/2021 05/2021 3,305 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 06/2021 06/2021 3,172 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 07/2021 07/2021 3,061 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 08/2021 08/2021 2,984 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 09/2021 09/2021 2,933 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 10/2021 10/2021 2,866 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 11/2021 11/2021 2,785 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 12/2021 12/2021 2,731 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 01/2022 01/2022 2,682 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 02/2022 02/2022 2,639 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 03/2022 03/2022 2,592 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 04/2022 04/2022 2,566 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 05/2022 05/2022 2,542 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 06/2022 06/2022 2,517 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 07/2022 07/2022 2,491 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 08/2022 08/2022 2,467 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 09/2022 09/2022 2,440 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 10/2022 10/2022 2,416 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 11/2022 11/2022 2,392 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 12/2022 12/2022 2,375 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 01/2023 01/2023 2,366 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 02/2023 02/2023 2,343 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 03/2023 03/2023 2,316 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 04/2023 04/2023 2,292 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 05/2023 05/2023 2,268 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 06/2023 12/2028 2,250 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 02/2027 02/2027 2,249 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 10/2020 10/2020 899 USD 40.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 11/2020 11/2020 3,795 USD 38.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 12/2020 12/2020 3,695 USD 36.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 01/2021 01/2021 3,647 USD 33.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 02/2021 02/2021 3,597 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 03/2021 03/2021 3,547 USD 24.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 04/2021 04/2021 3,495 USD 24.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 05/2021 05/2021 3,395 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 06/2021 06/2021 3,295 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 07/2021 07/2021 3,195 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 08/2021 08/2021 3,090 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 09/2021 09/2021 2,995 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 10/2021 10/2021 2,895 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 11/2021 11/2021 2,797 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 12/2021 12/2021 2,745 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 01/2022 01/2022 2,697 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 02/2022 02/2022 2,650 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 03/2022 03/2022 2,647 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 04/2022 04/2022 2,597 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 05/2022 05/2022 2,547 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 06/2022 06/2022 2,497 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 07/2022 07/2022 2,447 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 08/2022 08/2022 2,397 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 09/2022 09/2022 2,347 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 10/2022 10/2022 2,297 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 11/2022 11/2022 2,247 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 12/2022 12/2022 2,195 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 01/2023 03/2023 2,150 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 04/2023 04/2023 2,147 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 05/2023 12/2027 2,100 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL MINI DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) FUT DBL 10/2020 10/2020 149 USD 0.08
NYM CRUDE OIL MINI DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) FUT DBL 11/2020 11/2020 400 USD 0.08
NYM CRUDE OIL MINI DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) FUT DBL 12/2020 05/2021 370 USD 0.08
NYM CRUDE OIL MINI DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) FUT DBL 06/2021 12/2022 340 USD 0.08
NYM CRUDE OIL MINI DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) BALMO DBT 10/01/2020 10/30/2020 268 USD 0.025
NYM CRUDE OIL MINI DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) BALMO DBT 11/02/2020 12/31/2020 450 USD 0.025
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL CALENDAR FUT DC 10/2020 10/2020 1,490 USD 0.08
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL CALENDAR FUT DC 11/2020 11/2020 4,000 USD 0.08
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL CALENDAR FUT DC 12/2020 05/2021 3,700 USD 0.08
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL CALENDAR FUT DC 06/2021 12/2025 3,400 USD 0.08
NYM CRUDE OIL DAILY WTI CALENDAR FUT DCL 10/14/2020 11/30/2020 3,500 USD 0.06
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON CRUDE OIL FUTURES HCL 09/2020 12/2020 5,500 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON CRUDE OIL FUTURES HCL 01/2021 01/2021 5,000 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON CRUDE OIL FUTURES HCL 02/2021 07/2021 4,500 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON CRUDE OIL FUTURES HCL 08/2021 02/2024 4,250 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON (ARGUS) FINANCIAL FUT HIA 10/2020 10/2020 1,100 USD 0.05
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON (ARGUS) FINANCIAL FUT HIA 11/2020 12/2023 3,100 USD 0.05
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON (ARGUS) TRADE MONTH FUT HTA 11/2020 11/2020 466 USD 0.05
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON (ARGUS) TRADE MONTH FUT HTA 12/2020 12/2023 3,500 USD 0.05
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON CALENDAR MONTH HTC 10/2020 10/2020 4,100 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON CALENDAR MONTH HTC 11/2020 11/2020 4,050 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON CALENDAR MONTH HTC 12/2020 01/2021 3,900 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON CALENDAR MONTH HTC 02/2021 05/2021 3,800 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON CALENDAR MONTH HTC 06/2021 12/2023 3,450 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON TRADE MONTH HTE 11/2020 12/2020 4,100 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON TRADE MONTH HTE 01/2021 01/2021 4,050 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON TRADE MONTH HTE 02/2021 03/2021 3,900 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON TRADE MONTH HTE 04/2021 07/2021 3,800 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON TRADE MONTH HTE 08/2021 12/2023 3,450 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT-EURO DENOMINATED CAL FUT IBE 10/2020 10/2020 1,100 EUR 0.11
NYM CRUDE OIL ICE BRENT-EURO DENOMINATED CAL FUT IBE 11/2020 01/2021 3,100 EUR 0.04
NYM CRUDE OIL ICE BRENT-EURO DENOMINATED CAL FUT IBE 02/2021 12/2028 3,100 EUR 0.025
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 10/2020 10/2020 4,000 USD 40.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 11/2020 11/2020 4,000 USD 38.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 12/2020 12/2020 4,000 USD 36.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 01/2021 01/2021 3,800 USD 33.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 02/2021 02/2021 3,700 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 03/2021 03/2021 3,650 USD 24.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 04/2021 04/2021 3,600 USD 24.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 05/2021 05/2021 3,550 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 06/2021 06/2021 3,500 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 07/2021 07/2021 3,400 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 08/2021 08/2021 3,300 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 09/2021 09/2021 3,200 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 10/2021 10/2021 3,100 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 11/2021 11/2021 3,000 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 12/2021 12/2021 2,900 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 01/2022 01/2022 2,800 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 02/2022 02/2022 2,750 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 03/2022 03/2022 2,700 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 10/01/2020 10/01/2020 1,082 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 10/02/2020 10/02/2020 1,133 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 10/05/2020 10/05/2020 1,190 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 10/06/2020 10/06/2020 1,252 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 10/07/2020 10/07/2020 1,322 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 10/08/2020 10/08/2020 1,399 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 10/09/2020 10/09/2020 1,487 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 10/12/2020 10/12/2020 1,586 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 10/13/2020 10/13/2020 1,699 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 10/14/2020 10/14/2020 1,830 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 10/15/2020 10/15/2020 1,983 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 10/16/2020 10/16/2020 2,163 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 10/19/2020 10/19/2020 2,380 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 10/20/2020 10/20/2020 2,644 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 10/21/2020 10/21/2020 2,975 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 10/22/2020 10/22/2020 3,400 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 10/23/2020 10/23/2020 3,966 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 10/26/2020 10/26/2020 3,960 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 10/27/2020 10/27/2020 3,950 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 10/28/2020 10/28/2020 3,933 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 10/29/2020 10/29/2020 3,900 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 10/30/2020 10/30/2020 3,800 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/02/2020 11/02/2020 3,795 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/03/2020 11/03/2020 3,794 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/04/2020 11/04/2020 3,794 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/05/2020 11/05/2020 3,794 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/06/2020 11/06/2020 3,793 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/09/2020 11/09/2020 3,792 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/10/2020 11/10/2020 3,792 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/11/2020 11/11/2020 3,792 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/12/2020 11/12/2020 3,791 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/13/2020 11/13/2020 3,790 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/16/2020 11/16/2020 3,790 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/17/2020 11/17/2020 3,788 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/18/2020 11/18/2020 3,787 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/19/2020 11/19/2020 3,785 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/20/2020 11/20/2020 3,783 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/23/2020 11/23/2020 3,780 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/24/2020 11/24/2020 3,775 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/25/2020 11/25/2020 3,766 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/26/2020 11/27/2020 3,750 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 11/30/2020 11/30/2020 3,700 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/01/2020 12/01/2020 3,695 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/02/2020 12/02/2020 3,695 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/03/2020 12/03/2020 3,695 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/04/2020 12/04/2020 3,694 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/07/2020 12/07/2020 3,694 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/08/2020 12/08/2020 3,694 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/09/2020 12/09/2020 3,693 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/10/2020 12/10/2020 3,693 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/11/2020 12/11/2020 3,692 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/14/2020 12/14/2020 3,692 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/15/2020 12/15/2020 3,691 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/16/2020 12/16/2020 3,690 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/17/2020 12/17/2020 3,690 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/18/2020 12/18/2020 3,688 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/21/2020 12/21/2020 3,687 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/22/2020 12/22/2020 3,685 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/23/2020 12/23/2020 3,683 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/24/2020 12/24/2020 3,680 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/29/2020 12/29/2020 3,666 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 12/30/2020 12/31/2020 3,650 USD 0.025
NYM CRUDE OIL JAPAN CRUDE COCKTAIL (DETAILED) FUT JCC 08/2020 08/2020 2,096 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL JAPAN CRUDE COCKTAIL (DETAILED) FUT JCC 09/2020 11/2020 6,500 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL JAPAN CRUDE COCKTAIL (DETAILED) FUT JCC 12/2020 11/2025 6,000 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL LOOP CRUDE OIL STORAGE FUTURES LPS 11/2020 12/2020 620 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL LOOP CRUDE OIL STORAGE FUTURES LPS 01/2021 02/2021 800 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL LOOP CRUDE OIL STORAGE FUTURES LPS 03/2021 03/2021 500 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL LOOP CRUDE OIL STORAGE FUTURES LPS 04/2021 02/2022 350 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL LOOP GULF COAST SOUR CRUDE OIL MB 09/2020 11/2023 5,000 USD 0.05
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 10/2020 10/2020 899 USD 40.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 11/2020 11/2020 3,795 USD 38.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 12/2020 12/2020 3,695 USD 36.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 01/2021 01/2021 3,647 USD 33.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 02/2021 02/2021 3,597 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 03/2021 03/2021 3,547 USD 24.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 04/2021 04/2021 3,495 USD 24.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 05/2021 05/2021 3,395 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 06/2021 06/2021 3,295 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 07/2021 07/2021 3,195 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 08/2021 08/2021 3,090 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 09/2021 09/2021 2,995 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 10/2021 10/2021 2,895 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 11/2021 11/2021 2,797 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 12/2021 12/2021 2,745 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 01/2022 01/2022 2,697 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 02/2022 02/2022 2,650 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 03/2022 03/2022 2,647 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 04/2022 04/2022 2,597 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 05/2022 05/2022 2,547 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 06/2022 06/2022 2,497 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 07/2022 07/2022 2,447 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 08/2022 08/2022 2,397 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 09/2022 09/2022 2,347 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 10/2022 10/2022 2,297 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 11/2022 11/2022 2,247 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 12/2022 12/2022 2,195 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 01/2023 03/2023 2,150 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 04/2023 04/2023 2,147 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 05/2023 12/2026 2,100 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL MINI DATED BRENT (PLATTS) FINANCIAL MDB 10/2020 10/2020 170 USD 0.1
NYM CRUDE OIL MINI DATED BRENT (PLATTS) FINANCIAL MDB 11/2020 03/2021 480 USD 0.1
NYM CRUDE OIL MINI DATED BRENT (PLATTS) FINANCIAL MDB 04/2021 12/2023 525 USD 0.05
NYM CRUDE OIL MARS (ARGUS) TRADE MONTH FUT MO 11/2020 11/2020 413 USD 0.05
NYM CRUDE OIL MARS (ARGUS) TRADE MONTH FUT MO 12/2020 12/2025 3,100 USD 0.05
NYM CRUDE OIL MARS(ARGUS) CALENDAR FUT MX 10/2020 10/2020 1,100 USD 0.05
NYM CRUDE OIL MARS(ARGUS) CALENDAR FUT MX 11/2020 12/2025 3,100 USD 0.05
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 11/2020 12/2020 2,550 USD 50.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 01/2021 01/2021 2,300 USD 45.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 02/2021 02/2021 2,150 USD 36.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 03/2021 03/2021 2,000 USD 33.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 04/2021 04/2021 1,850 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 05/2021 05/2021 1,750 USD 24.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 06/2021 06/2021 1,675 USD 24.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 07/2021 07/2021 1,600 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 08/2021 08/2021 1,550 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 09/2021 09/2021 1,500 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 10/2021 10/2021 1,475 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 11/2021 11/2021 1,450 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 12/2021 12/2021 1,400 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 01/2022 01/2022 1,375 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 02/2022 02/2022 1,350 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 03/2022 03/2022 1,325 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 04/2022 04/2022 1,300 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 05/2022 05/2022 1,287 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 06/2022 06/2022 1,275 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 07/2022 07/2022 1,262 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 08/2022 08/2022 1,250 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 09/2022 09/2022 1,237 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 10/2022 10/2022 1,225 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 11/2022 11/2022 1,212 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 12/2022 12/2022 1,200 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 01/2023 02/2023 1,187 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 03/2023 03/2023 1,175 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 04/2023 04/2023 1,162 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 05/2023 05/2023 1,150 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 06/2023 06/2023 1,137 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 07/2023 12/2025 1,125 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 11/2020 12/2020 5,100 USD 50.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 01/2021 01/2021 4,600 USD 45.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 02/2021 02/2021 4,300 USD 36.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 03/2021 03/2021 4,000 USD 33.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 04/2021 04/2021 3,700 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 05/2021 05/2021 3,500 USD 24.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 06/2021 06/2021 3,350 USD 24.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 07/2021 07/2021 3,200 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 08/2021 08/2021 3,100 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 09/2021 09/2021 3,000 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 10/2021 10/2021 2,950 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 11/2021 11/2021 2,900 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 12/2021 12/2021 2,800 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 01/2022 01/2022 2,750 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 02/2022 02/2022 2,700 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 03/2022 03/2022 2,650 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 04/2022 04/2022 2,600 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 05/2022 05/2022 2,575 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 06/2022 06/2022 2,550 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 07/2022 07/2022 2,525 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 08/2022 08/2022 2,500 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 09/2022 09/2022 2,475 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 10/2022 10/2022 2,450 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 11/2022 11/2022 2,425 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 12/2022 12/2022 2,400 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 01/2023 02/2023 2,375 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 03/2023 03/2023 2,350 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 04/2023 04/2023 2,325 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 05/2023 05/2023 2,300 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 06/2023 06/2023 2,275 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 07/2023 09/2029 2,250 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 11/2020 12/2020 4,000 USD 40.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 01/2021 01/2021 3,800 USD 38.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 02/2021 02/2021 3,700 USD 36.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 03/2021 03/2021 3,650 USD 33.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 04/2021 04/2021 3,600 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 05/2021 05/2021 3,550 USD 24.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 06/2021 06/2021 3,500 USD 24.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 07/2021 07/2021 3,400 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 08/2021 08/2021 3,300 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 09/2021 09/2021 3,200 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 10/2021 10/2021 3,100 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 11/2021 11/2021 3,000 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 12/2021 12/2021 2,900 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 01/2022 01/2022 2,800 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 02/2022 02/2022 2,750 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 03/2022 03/2022 2,700 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 04/2022 05/2022 2,650 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 06/2022 06/2022 2,600 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 07/2022 07/2022 2,550 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 08/2022 08/2022 2,500 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 09/2022 09/2022 2,450 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 10/2022 10/2022 2,400 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 11/2022 11/2022 2,350 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 12/2022 12/2022 2,300 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 01/2023 01/2023 2,250 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 02/2023 02/2023 2,200 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 03/2023 06/2023 2,150 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 07/2023 10/2029 2,100 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI TRADE MONTH TCS 11/2020 11/2020 % 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI TRADE MONTH TCS 12/2020 12/2020 4,500 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI TRADE MONTH TCS 01/2021 01/2021 4,450 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI TRADE MONTH TCS 02/2021 03/2021 4,400 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI TRADE MONTH TCS 04/2021 07/2021 4,300 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI TRADE MONTH TCS 08/2021 12/2023 3,975 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL EUROPE DATED BRENT FUT UB 10/2020 10/2020 1,703 USD 0.1
NYM CRUDE OIL EUROPE DATED BRENT FUT UB 11/2020 03/2021 4,800 USD 0.1
NYM CRUDE OIL EUROPE DATED BRENT FUT UB 04/2021 09/2026 5,250 USD 0.05
NYM CRUDE OIL WTI (ARGUS) TRADE MONTH FUT V7 11/2020 11/2020 7,100 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI (ARGUS) TRADE MONTH FUT V7 12/2020 12/2020 6,400 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI (ARGUS) TRADE MONTH FUT V7 01/2021 04/2021 5,400 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI (ARGUS) TRADE MONTH FUT V7 05/2021 07/2021 4,300 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI (ARGUS) TRADE MONTH FUT V7 08/2021 10/2021 3,950 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI (ARGUS) TRADE MONTH FUT V7 11/2021 12/2025 3,650 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 11/2020 12/2020 5,100 USD 50.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 01/2021 01/2021 4,600 USD 45.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 02/2021 02/2021 4,300 USD 36.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 03/2021 03/2021 4,000 USD 33.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 04/2021 04/2021 3,700 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 05/2021 05/2021 3,500 USD 24.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 06/2021 06/2021 3,350 USD 24.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 07/2021 07/2021 3,200 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 08/2021 08/2021 3,100 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 09/2021 09/2021 3,000 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 10/2021 10/2021 2,950 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 11/2021 11/2021 2,900 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 12/2021 12/2021 2,800 USD 16.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 01/2022 01/2022 2,750 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 02/2022 02/2022 2,700 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 03/2022 03/2022 2,650 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 04/2022 04/2022 2,600 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 05/2022 05/2022 2,575 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 06/2022 06/2022 2,550 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 07/2022 07/2022 2,525 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 08/2022 08/2022 2,500 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 09/2022 09/2022 2,475 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 10/2022 10/2022 2,450 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 11/2022 11/2022 2,425 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 12/2022 12/2022 2,400 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 01/2023 02/2023 2,375 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 03/2023 03/2023 2,350 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 04/2023 04/2023 2,325 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 05/2023 05/2023 2,300 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 06/2023 06/2023 2,275 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 07/2023 12/2028 2,250 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI MIDLAND (ARGUS) TRADE MONTH FUT WTI 11/2020 11/2020 413 USD 0.1
NYM CRUDE OIL WTI MIDLAND (ARGUS) TRADE MONTH FUT WTI 12/2020 12/2020 3,050 USD 0.07
NYM CRUDE OIL WTI MIDLAND (ARGUS) TRADE MONTH FUT WTI 01/2021 04/2021 2,850 USD 0.05
NYM CRUDE OIL WTI MIDLAND (ARGUS) TRADE MONTH FUT WTI 05/2021 12/2025 2,600 USD 0.05
NYM CRUDE OIL WTS (ARGUS) FINANCIAL FUTURES WTS 10/2020 10/2020 1,100 USD 0.1
NYM CRUDE OIL WTS (ARGUS) FINANCIAL FUTURES WTS 11/2020 11/2020 2,900 USD 0.07
NYM CRUDE OIL WTS (ARGUS) FINANCIAL FUTURES WTS 12/2020 03/2021 2,700 USD 0.05
NYM CRUDE OIL WTS (ARGUS) FINANCIAL FUTURES WTS 04/2021 12/2025 2,500 USD 0.05
NYM CRUDE OIL LLS (ARGUS) CALENDAR FUT XA 10/2020 10/2020 3,050 USD 0.05
NYM CRUDE OIL LLS (ARGUS) CALENDAR FUT XA 11/2020 03/2021 3,000 USD 0.05
NYM CRUDE OIL LLS (ARGUS) CALENDAR FUT XA 04/2021 12/2025 2,900 USD 0.05
NYM CRUDE OIL WTI MIDLAND (ARGUS) FINANCIAL FUT XB 10/2020 10/2020 1,100 USD 0.05
NYM CRUDE OIL WTI MIDLAND (ARGUS) FINANCIAL FUT XB 11/2020 12/2025 3,100 USD 0.05
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 1 M CLNDR FIN COMBO 2A 12/2020 12/2020 900 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 1 M CLNDR FIN COMBO 2A 01/2021 01/2021 475 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 1 M CLNDR FIN COMBO 2A 02/2021 02/2021 425 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 1 M CLNDR FIN COMBO 2A 03/2021 03/2021 350 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 1 M CLNDR FIN COMBO 2A 04/2021 04/2021 275 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 1 M CLNDR FIN COMBO 2A 05/2021 05/2021 250 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 1 M CLNDR FIN COMBO 2A 06/2021 07/2021 225 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 1 M CLNDR FIN COMBO 2A 08/2021 08/2021 200 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 1 M CLNDR FIN COMBO 2A 09/2021 09/2021 175 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 1 M CLNDR FIN COMBO 2A 10/2021 10/2021 150 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 1 M CLNDR FIN COMBO 2A 11/2021 12/2021 130 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 1 M CLNDR FIN COMBO 2A 01/2022 12/2022 120 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 1 M CLNDR FIN COMBO 2A 01/2023 01/2023 105 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 1 M CLNDR FIN COMBO 2A 02/2023 04/2023 80 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 1 M CLNDR FIN COMBO 2A 05/2023 05/2023 70 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 1 M CLNDR FIN COMBO 2A 06/2023 01/2025 60 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 1 M CLNDR FIN COMBO 2A 02/2025 11/2025 50 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS ARGUS SOUR CRUDE INDX VS WTI DIF FUT 36 11/2020 11/2020 350 USD 0.08
NYM CRUDE OIL SPREADS ARGUS SOUR CRUDE INDX VS WTI DIF FUT 36 12/2020 11/2023 1,500 USD 0.08
NYM CRUDE OIL SPREADS ARGUS SOUR CRD IDX VS WTI DIFF CAL 38 10/2020 10/2020 790 USD 0.08
NYM CRUDE OIL SPREADS ARGUS SOUR CRD IDX VS WTI DIFF CAL 38 11/2020 09/2023 1,750 USD 0.08
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 11/2020 11/2020 2,900 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 12/2020 12/2020 4,100 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 01/2021 01/2021 3,900 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 02/2021 02/2021 3,150 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 03/2021 03/2021 2,450 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 04/2021 04/2021 2,075 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 05/2021 05/2021 1,950 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 06/2021 06/2021 1,800 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 07/2021 07/2021 1,675 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 08/2021 08/2021 1,575 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 09/2021 09/2021 1,500 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 10/2021 10/2021 1,400 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 11/2021 11/2021 1,300 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 12/2021 12/2021 1,225 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 03/2022 03/2022 1,050 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 06/2022 06/2022 950 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 09/2022 09/2022 750 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 12/2022 03/2023 650 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 12 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 3A 06/2023 09/2023 600 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 12 M CLNDR FIN COMB 3B 12/2020 12/2020 3,500 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 12 M CLNDR FIN COMB 3B 01/2021 01/2021 2,900 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 12 M CLNDR FIN COMB 3B 02/2021 02/2021 2,300 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 12 M CLNDR FIN COMB 3B 03/2021 03/2021 1,900 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 12 M CLNDR FIN COMB 3B 04/2021 04/2021 1,750 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 12 M CLNDR FIN COMB 3B 05/2021 05/2021 1,550 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 12 M CLNDR FIN COMB 3B 06/2021 12/2021 1,400 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 12 M CLNDR FIN COMB 3B 03/2022 03/2022 1,250 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 12 M CLNDR FIN COMB 3B 06/2022 06/2022 1,050 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 12 M CLNDR FIN COMB 3B 09/2022 09/2022 900 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 12 M CLNDR FIN COMB 3B 12/2022 12/2022 800 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 12 M CLNDR FIN COMB 3B 03/2023 06/2023 700 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 12 M CLNDR FIN COMB 3B 09/2023 09/2023 600 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 4A 11/2020 11/2020 3,500 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 4A 12/2020 12/2020 3,350 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 4A 01/2021 01/2021 3,200 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 4A 02/2021 02/2021 1,900 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 4A 03/2021 03/2021 1,775 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 4A 04/2021 04/2021 1,450 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 4A 05/2021 05/2021 1,225 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 4A 06/2021 06/2021 1,100 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 4A 07/2021 07/2021 1,050 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 4A 08/2021 08/2021 1,000 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 4A 09/2021 09/2021 925 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 4A 10/2021 10/2021 800 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 4A 11/2021 11/2021 775 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 4A 12/2021 12/2021 700 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 4A 06/2022 06/2022 525 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 4A 12/2022 12/2022 450 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 4A 06/2023 06/2023 350 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO 4B 12/2020 12/2020 2,100 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO 4B 01/2021 01/2021 1,750 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO 4B 02/2021 02/2021 1,600 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO 4B 03/2021 03/2021 1,400 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO 4B 04/2021 04/2021 1,200 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO 4B 05/2021 05/2021 1,150 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO 4B 06/2021 06/2021 1,000 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO 4B 07/2021 07/2021 875 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO 4B 08/2021 08/2021 750 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO 4B 09/2021 10/2021 725 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO 4B 11/2021 12/2021 700 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO 4B 06/2022 06/2022 650 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO 4B 12/2022 12/2022 450 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO 4B 06/2023 06/2023 350 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS DATED BRENT VS. BRENT SECOND MO FUT 59 10/13/2020 01/25/2021 1,750 USD 0.07
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 3 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 5A 11/2020 11/2020 4,300 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 3 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 5A 12/2020 01/2021 2,375 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 3 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 5A 02/2021 02/2021 1,250 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 3 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 5A 03/2021 03/2021 1,050 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 3 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 5A 04/2021 04/2021 875 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 3 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO 5A 05/2021 05/2021 750 USD 10.000%