Asset Class Navigation

Copper 증거금

Ratio Side 시작 기간 최종일 유지증거금
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

10/2018
09/2018

10/2018
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

11/2018
09/2018

11/2018
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

12/2018
09/2018

12/2018
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

01/2019
09/2018

01/2019
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

02/2019
09/2018

02/2019
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

03/2019
09/2018

03/2019
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

04/2019
09/2018

04/2019
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

05/2019
09/2018

05/2019
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

06/2019
09/2018

06/2019
255 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

07/2019
09/2018

07/2019
255 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

08/2019
09/2018

08/2019
255 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

09/2019
09/2018

09/2019
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

10/2019
09/2018

10/2019
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

11/2019
09/2018

11/2019
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

12/2019
09/2018

12/2019
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

01/2020
09/2018

01/2020
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

02/2020
09/2018

02/2020
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

03/2020
09/2018

03/2020
390 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

04/2020
09/2018

04/2020
390 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

05/2020
09/2018

05/2020
390 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

06/2020
09/2018

06/2020
390 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

07/2020
09/2018

07/2020
390 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

08/2020
09/2018

08/2020
390 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

09/2020
09/2018

11/2020
390 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

12/2020
09/2018

02/2021
390 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

03/2021
09/2018

04/2021
390 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

05/2021
09/2018

06/2021
390 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

07/2021
09/2018

08/2021
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

09/2021
09/2018

11/2021
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

12/2021
09/2018

02/2022
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

03/2022
09/2018

04/2022
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

05/2022
09/2018

06/2022
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

07/2022
09/2018

08/2022
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

09/2022
09/2018

11/2022
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

12/2022
09/2018

02/2023
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

03/2023
09/2018

04/2023
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

05/2023
09/2018

07/2023
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

11/2018
10/2018

11/2018
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

12/2018
10/2018

12/2018
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

01/2019
10/2018

01/2019
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

02/2019
10/2018

02/2019
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

03/2019
10/2018

03/2019
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

04/2019
10/2018

04/2019
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

05/2019
10/2018

05/2019
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

06/2019
10/2018

06/2019
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

07/2019
10/2018

07/2019
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

08/2019
10/2018

08/2019
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

09/2019
10/2018

09/2019
255 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

10/2019
10/2018

10/2019
255 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

11/2019
10/2018

11/2019
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

12/2019
10/2018

12/2019
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

01/2020
10/2018

01/2020
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

02/2020
10/2018

02/2020
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

03/2020
10/2018

03/2020
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

04/2020
10/2018

04/2020
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

05/2020
10/2018

05/2020
365 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

06/2020
10/2018

06/2020
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

07/2020
10/2018

07/2020
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

08/2020
10/2018

08/2020
365 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

09/2020
10/2018

11/2020
390 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

12/2020
10/2018

02/2021
390 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

03/2021
10/2018

04/2021
390 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

05/2021
10/2018

06/2021
390 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

07/2021
10/2018

08/2021
390 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

09/2021
10/2018

11/2021
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

12/2021
10/2018

02/2022
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

03/2022
10/2018

04/2022
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

05/2022
10/2018

06/2022
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

07/2022
10/2018

08/2022
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

09/2022
10/2018

11/2022
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

12/2022
10/2018

02/2023
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

03/2023
10/2018

04/2023
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

05/2023
10/2018

07/2023
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

12/2018
11/2018

12/2018
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

01/2019
11/2018

01/2019
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

02/2019
11/2018

02/2019
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

03/2019
11/2018

03/2019
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

04/2019
11/2018

04/2019
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

05/2019
11/2018

05/2019
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

06/2019
11/2018

06/2019
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

07/2019
11/2018

07/2019
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

08/2019
11/2018

08/2019
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

09/2019
11/2018

09/2019
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

10/2019
11/2018

10/2019
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

11/2019
11/2018

11/2019
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

12/2019
11/2018

12/2019
255 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

01/2020
11/2018

01/2020
255 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

02/2020
11/2018

02/2020
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

03/2020
11/2018

03/2020
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

04/2020
11/2018

04/2020
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

05/2020
11/2018

05/2020
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

06/2020
11/2018

06/2020
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

07/2020
11/2018

07/2020
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

08/2020
11/2018

08/2020
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

09/2020
11/2018

11/2020
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

12/2020
11/2018

02/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

03/2021
11/2018

04/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

05/2021
11/2018

06/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

07/2021
11/2018

08/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

09/2021
11/2018

11/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

12/2021
11/2018

02/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

03/2022
11/2018

04/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

05/2022
11/2018

06/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

07/2022
11/2018

08/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

09/2022
11/2018

11/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

12/2022
11/2018

02/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

03/2023
11/2018

04/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

05/2023
11/2018

07/2023
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

01/2019
12/2018

01/2019
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

02/2019
12/2018

02/2019
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

03/2019
12/2018

03/2019
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

04/2019
12/2018

04/2019
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

05/2019
12/2018

05/2019
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

06/2019
12/2018

06/2019
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

07/2019
12/2018

07/2019
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

08/2019
12/2018

08/2019
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

09/2019
12/2018

09/2019
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

10/2019
12/2018

10/2019
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

11/2019
12/2018

11/2019
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

12/2019
12/2018

12/2019
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

01/2020
12/2018

01/2020
255 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

02/2020
12/2018

02/2020
255 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

03/2020
12/2018

03/2020
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

04/2020
12/2018

04/2020
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

05/2020
12/2018

05/2020
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

06/2020
12/2018

06/2020
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

07/2020
12/2018

07/2020
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

08/2020
12/2018

08/2020
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

09/2020
12/2018

11/2020
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

12/2020
12/2018

02/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

03/2021
12/2018

04/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

05/2021
12/2018

06/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

07/2021
12/2018

08/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

09/2021
12/2018

11/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

12/2021
12/2018

02/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

03/2022
12/2018

04/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

05/2022
12/2018

06/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

07/2022
12/2018

08/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

09/2022
12/2018

11/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

12/2022
12/2018

02/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

03/2023
12/2018

04/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

05/2023
12/2018

07/2023
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

02/2019
01/2019

02/2019
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

03/2019
01/2019

03/2019
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

04/2019
01/2019

04/2019
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

05/2019
01/2019

05/2019
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

06/2019
01/2019

06/2019
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

07/2019
01/2019

07/2019
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

08/2019
01/2019

08/2019
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

09/2019
01/2019

09/2019
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

10/2019
01/2019

10/2019
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

11/2019
01/2019

11/2019
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

12/2019
01/2019

12/2019
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

01/2020
01/2019

01/2020
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

02/2020
01/2019

02/2020
255 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

03/2020
01/2019

03/2020
255 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

04/2020
01/2019

04/2020
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

05/2020
01/2019

05/2020
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

06/2020
01/2019

06/2020
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

07/2020
01/2019

07/2020
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

08/2020
01/2019

08/2020
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

09/2020
01/2019

11/2020
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

12/2020
01/2019

02/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

03/2021
01/2019

04/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

05/2021
01/2019

06/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

07/2021
01/2019

08/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

09/2021
01/2019

11/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

12/2021
01/2019

02/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

03/2022
01/2019

04/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

05/2022
01/2019

06/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

07/2022
01/2019

08/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

09/2022
01/2019

11/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

12/2022
01/2019

02/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

03/2023
01/2019

04/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

05/2023
01/2019

07/2023
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

03/2019
02/2019

03/2019
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

04/2019
02/2019

04/2019
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

05/2019
02/2019

05/2019
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

06/2019
02/2019

06/2019
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

07/2019
02/2019

07/2019
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

08/2019
02/2019

08/2019
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

09/2019
02/2019

09/2019
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

10/2019
02/2019

10/2019
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

11/2019
02/2019

11/2019
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

12/2019
02/2019

12/2019
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

01/2020
02/2019

01/2020
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

02/2020
02/2019

02/2020
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

03/2020
02/2019

03/2020
255 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

04/2020
02/2019

04/2020
255 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

05/2020
02/2019

05/2020
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

06/2020
02/2019

06/2020
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

07/2020
02/2019

07/2020
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

08/2020
02/2019

08/2020
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

09/2020
02/2019

11/2020
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

12/2020
02/2019

02/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

03/2021
02/2019

04/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

05/2021
02/2019

06/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

07/2021
02/2019

08/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

09/2021
02/2019

11/2021
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

12/2021
02/2019

02/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

03/2022
02/2019

04/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

05/2022
02/2019

06/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

07/2022
02/2019

08/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

09/2022
02/2019

11/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

12/2022
02/2019

02/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

03/2023
02/2019

04/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

05/2023
02/2019

07/2023
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

04/2019
03/2019

04/2019
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

05/2019
03/2019

05/2019
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

06/2019
03/2019

06/2019
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

07/2019
03/2019

07/2019
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

08/2019
03/2019

08/2019
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

09/2019
03/2019

09/2019
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

10/2019
03/2019

10/2019
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

11/2019
03/2019

11/2019
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

12/2019
03/2019

12/2019
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

01/2020
03/2019

01/2020
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

02/2020
03/2019

02/2020
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

03/2020
03/2019

03/2020
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

04/2020
03/2019

04/2020
255 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

05/2020
03/2019

05/2020
255 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

06/2020
03/2019

06/2020
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

07/2020
03/2019

07/2020
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

08/2020
03/2019

08/2020
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

09/2020
03/2019

11/2020
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

12/2020
03/2019

02/2021
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

03/2021
03/2019

04/2021
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

05/2021
03/2019

06/2021
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

07/2021
03/2019

08/2021
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

09/2021
03/2019

11/2021
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

12/2021
03/2019

02/2022
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

03/2022
03/2019

04/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

05/2022
03/2019

06/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

07/2022
03/2019

08/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

09/2022
03/2019

11/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

12/2022
03/2019

02/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

03/2023
03/2019

04/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

05/2023
03/2019

07/2023
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

05/2019
04/2019

05/2019
110 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

06/2019
04/2019

06/2019
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

07/2019
04/2019

07/2019
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

08/2019
04/2019

08/2019
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

09/2019
04/2019

09/2019
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

10/2019
04/2019

10/2019
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

11/2019
04/2019

11/2019
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

12/2019
04/2019

12/2019
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

01/2020
04/2019

01/2020
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

02/2020
04/2019

02/2020
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

03/2020
04/2019

03/2020
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

04/2020
04/2019

04/2020
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

05/2020
04/2019

05/2020
255 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

06/2020
04/2019

06/2020
255 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

07/2020
04/2019

07/2020
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

08/2020
04/2019

08/2020
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

09/2020
04/2019

11/2020
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

12/2020
04/2019

02/2021
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

03/2021
04/2019

04/2021
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

05/2021
04/2019

06/2021
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

07/2021
04/2019

08/2021
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

09/2021
04/2019

11/2021
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

12/2021
04/2019

02/2022
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

03/2022
04/2019

04/2022
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

05/2022
04/2019

06/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

07/2022
04/2019

08/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

09/2022
04/2019

11/2022
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

12/2022
04/2019

02/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

03/2023
04/2019

04/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

05/2023
04/2019

07/2023
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

06/2019
05/2019

06/2019
110 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

07/2019
05/2019

07/2019
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

08/2019
05/2019

08/2019
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

09/2019
05/2019

09/2019
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

10/2019
05/2019

10/2019
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

11/2019
05/2019

11/2019
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

12/2019
05/2019

12/2019
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

01/2020
05/2019

01/2020
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

02/2020
05/2019

02/2020
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

03/2020
05/2019

03/2020
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

04/2020
05/2019

04/2020
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

05/2020
05/2019

05/2020
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

06/2020
05/2019

06/2020
255 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

07/2020
05/2019

07/2020
255 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

08/2020
05/2019

08/2020
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

09/2020
05/2019

11/2020
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

12/2020
05/2019

02/2021
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

03/2021
05/2019

04/2021
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

05/2021
05/2019

06/2021
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

07/2021
05/2019

08/2021
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

09/2021
05/2019

11/2021
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

12/2021
05/2019

02/2022
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

03/2022
05/2019

04/2022
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

05/2022
05/2019

06/2022
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

07/2022
05/2019

08/2022
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

09/2022
05/2019

11/2022
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

12/2022
05/2019

02/2023
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

03/2023
05/2019

04/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

05/2023
05/2019

07/2023
330 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

07/2019
06/2019

07/2019
110 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

08/2019
06/2019

08/2019
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

09/2019
06/2019

09/2019
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

10/2019
06/2019

10/2019
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

11/2019
06/2019

11/2019
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

12/2019
06/2019

12/2019
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

01/2020
06/2019

01/2020
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

02/2020
06/2019

02/2020
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

03/2020
06/2019

03/2020
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

04/2020
06/2019

04/2020
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

05/2020
06/2019

05/2020
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

06/2020
06/2019

06/2020
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

07/2020
06/2019

07/2020
255 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

08/2020
06/2019

08/2020
255 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

09/2020
06/2019

11/2020
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

12/2020
06/2019

02/2021
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

03/2021
06/2019

04/2021
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

05/2021
06/2019

06/2021
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

07/2021
06/2019

08/2021
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

09/2021
06/2019

11/2021
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

12/2021
06/2019

02/2022
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

03/2022
06/2019

04/2022
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

05/2022
06/2019

06/2022
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

07/2022
06/2019

08/2022
305 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

09/2022
06/2019

11/2022
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

12/2022
06/2019

02/2023
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

03/2023
06/2019

04/2023
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

05/2023
06/2019

07/2023
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

08/2019
07/2019

08/2019
110 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

09/2019
07/2019

09/2019
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

10/2019
07/2019

10/2019
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

11/2019
07/2019

11/2019
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

12/2019
07/2019

12/2019
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

01/2020
07/2019

01/2020
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

02/2020
07/2019

02/2020
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

03/2020
07/2019

03/2020
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

04/2020
07/2019

04/2020
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

05/2020
07/2019

05/2020
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

06/2020
07/2019

06/2020
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

07/2020
07/2019

07/2020
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

08/2020
07/2019

08/2020
255 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

09/2020
07/2019

11/2020
255 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

12/2020
07/2019

02/2021
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

03/2021
07/2019

04/2021
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

05/2021
07/2019

06/2021
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

07/2021
07/2019

08/2021
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

09/2021
07/2019

11/2021
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

12/2021
07/2019

02/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

03/2022
07/2019

04/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

05/2022
07/2019

06/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

07/2022
07/2019

08/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

09/2022
07/2019

11/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

12/2022
07/2019

02/2023
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

03/2023
07/2019

04/2023
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

05/2023
07/2019

07/2023
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

09/2019
08/2019

09/2019
110 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

10/2019
08/2019

10/2019
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

11/2019
08/2019

11/2019
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

12/2019
08/2019

12/2019
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

01/2020
08/2019

01/2020
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

02/2020
08/2019

02/2020
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

03/2020
08/2019

03/2020
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

04/2020
08/2019

04/2020
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

05/2020
08/2019

05/2020
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

06/2020
08/2019

06/2020
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

07/2020
08/2019

07/2020
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

08/2020
08/2019

08/2020
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

09/2020
08/2019

11/2020
255 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

12/2020
08/2019

02/2021
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

03/2021
08/2019

04/2021
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

05/2021
08/2019

06/2021
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

07/2021
08/2019

08/2021
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

09/2021
08/2019

11/2021
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

12/2021
08/2019

02/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

03/2022
08/2019

04/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

05/2022
08/2019

06/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

07/2022
08/2019

08/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

09/2022
08/2019

11/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

12/2022
08/2019

02/2023
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

03/2023
08/2019

04/2023
280 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

05/2023
08/2019

07/2023
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

10/2019
09/2019

10/2019
110 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

11/2019
09/2019

11/2019
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

12/2019
09/2019

12/2019
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

01/2020
09/2019

01/2020
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

02/2020
09/2019

02/2020
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

03/2020
09/2019

03/2020
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

04/2020
09/2019

04/2020
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

05/2020
09/2019

05/2020
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

06/2020
09/2019

06/2020
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

07/2020
09/2019

07/2020
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

08/2020
09/2019

08/2020
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

09/2020
09/2019

11/2020
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

12/2020
09/2019

02/2021
255 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

03/2021
09/2019

04/2021
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

05/2021
09/2019

06/2021
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

07/2021
09/2019

08/2021
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

09/2021
09/2019

11/2021
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

12/2021
09/2019

02/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

03/2022
09/2019

04/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

05/2022
09/2019

06/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

07/2022
09/2019

08/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

09/2022
09/2019

11/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

12/2022
09/2019

02/2023
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

03/2023
09/2019

04/2023
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

05/2023
09/2019

07/2023
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

11/2019
10/2019

11/2019
110 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

12/2019
10/2019

12/2019
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

01/2020
10/2019

01/2020
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

02/2020
10/2019

02/2020
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

03/2020
10/2019

03/2020
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

04/2020
10/2019

04/2020
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

05/2020
10/2019

05/2020
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

06/2020
10/2019

06/2020
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

07/2020
10/2019

07/2020
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

08/2020
10/2019

08/2020
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

09/2020
10/2019

11/2020
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

12/2020
10/2019

02/2021
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

03/2021
10/2019

04/2021
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

05/2021
10/2019

06/2021
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

07/2021
10/2019

08/2021
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

09/2021
10/2019

11/2021
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

12/2021
10/2019

02/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

03/2022
10/2019

04/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

05/2022
10/2019

06/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

07/2022
10/2019

08/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

09/2022
10/2019

11/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

12/2022
10/2019

02/2023
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

03/2023
10/2019

04/2023
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

05/2023
10/2019

07/2023
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

12/2019
11/2019

12/2019
110 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

01/2020
11/2019

01/2020
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

02/2020
11/2019

02/2020
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

03/2020
11/2019

03/2020
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

04/2020
11/2019

04/2020
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

05/2020
11/2019

05/2020
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

06/2020
11/2019

06/2020
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

07/2020
11/2019

07/2020
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

08/2020
11/2019

08/2020
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

09/2020
11/2019

11/2020
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

12/2020
11/2019

02/2021
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

03/2021
11/2019

04/2021
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

05/2021
11/2019

06/2021
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

07/2021
11/2019

08/2021
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

09/2021
11/2019

11/2021
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

12/2021
11/2019

02/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

03/2022
11/2019

04/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

05/2022
11/2019

06/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

07/2022
11/2019

08/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

09/2022
11/2019

11/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

12/2022
11/2019

02/2023
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

03/2023
11/2019

04/2023
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

05/2023
11/2019

07/2023
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2019

01/2020
12/2019

01/2020
110 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2019

02/2020
12/2019

02/2020
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2019

03/2020
12/2019

03/2020
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2019

04/2020
12/2019

04/2020
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2019

05/2020
12/2019

05/2020
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2019

06/2020
12/2019

06/2020
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2019

07/2020
12/2019

07/2020
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2019

08/2020
12/2019

08/2020
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2019

09/2020
12/2019

11/2020
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2019

12/2020
12/2019

02/2021
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2019

03/2021
12/2019

04/2021
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2019

05/2021
12/2019

06/2021
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2019

07/2021
12/2019

08/2021
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2019

09/2021
12/2019

11/2021
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2019

12/2021
12/2019

02/2022
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2019

03/2022
12/2019

04/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2019

05/2022
12/2019

06/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2019

07/2022
12/2019

08/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2019

09/2022
12/2019

11/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2019

12/2022
12/2019

02/2023
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2019

03/2023
12/2019

04/2023
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2019

05/2023
12/2019

07/2023
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

02/2020
01/2020

02/2020
110 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

03/2020
01/2020

03/2020
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

04/2020
01/2020

04/2020
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

05/2020
01/2020

05/2020
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

06/2020
01/2020

06/2020
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

07/2020
01/2020

07/2020
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

08/2020
01/2020

08/2020
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

09/2020
01/2020

11/2020
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

12/2020
01/2020

02/2021
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

03/2021
01/2020

04/2021
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

05/2021
01/2020

06/2021
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

07/2021
01/2020

08/2021
170 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

09/2021
01/2020

11/2021
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

12/2021
01/2020

02/2022
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

03/2022
01/2020

04/2022
195 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

05/2022
01/2020

06/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

07/2022
01/2020

08/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

09/2022
01/2020

11/2022
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

12/2022
01/2020

02/2023
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

03/2023
01/2020

04/2023
220 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2020

05/2023
01/2020

07/2023
440 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

03/2020
02/2020

03/2020
110 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

04/2020
02/2020

04/2020
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

05/2020
02/2020

05/2020
120 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

06/2020
02/2020

06/2020
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

07/2020
02/2020

07/2020
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

08/2020
02/2020

08/2020
145 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2020

09/2020
02/2020

11/2020
170 USD