Asset Class Navigation

Copper 증거금

Ratio Side 시작 기간 최종일 유지증거금
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

08/2018
07/2018

08/2018
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

09/2018
07/2018

09/2018
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

10/2018
07/2018

10/2018
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

11/2018
07/2018

11/2018
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

12/2018
07/2018

12/2018
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

01/2019
07/2018

01/2019
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

02/2019
07/2018

02/2019
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

03/2019
07/2018

03/2019
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

04/2019
07/2018

04/2019
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

05/2019
07/2018

05/2019
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

06/2019
07/2018

06/2019
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

07/2019
07/2018

07/2019
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

08/2019
07/2018

08/2019
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

09/2019
07/2018

09/2019
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

10/2019
07/2018

10/2019
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

11/2019
07/2018

11/2019
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

12/2019
07/2018

12/2019
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

01/2020
07/2018

01/2020
350 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

02/2020
07/2018

02/2020
350 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

03/2020
07/2018

03/2020
350 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

04/2020
07/2018

04/2020
350 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

05/2020
07/2018

05/2020
350 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

06/2020
07/2018

06/2020
350 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

07/2020
07/2018

08/2020
350 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

09/2020
07/2018

11/2020
350 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

12/2020
07/2018

02/2021
350 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

03/2021
07/2018

04/2021
350 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

05/2021
07/2018

06/2021
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

07/2021
07/2018

08/2021
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

09/2021
07/2018

11/2021
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

12/2021
07/2018

02/2022
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

03/2022
07/2018

04/2022
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

05/2022
07/2018

06/2022
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

07/2022
07/2018

08/2022
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

09/2022
07/2018

11/2022
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

12/2022
07/2018

02/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2018

03/2023
07/2018

05/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

09/2018
08/2018

09/2018
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

10/2018
08/2018

10/2018
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

11/2018
08/2018

11/2018
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

12/2018
08/2018

12/2018
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

01/2019
08/2018

01/2019
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

02/2019
08/2018

02/2019
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

03/2019
08/2018

03/2019
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

04/2019
08/2018

04/2019
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

05/2019
08/2018

05/2019
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

06/2019
08/2018

06/2019
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

07/2019
08/2018

07/2019
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

08/2019
08/2018

08/2019
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

09/2019
08/2018

09/2019
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

10/2019
08/2018

10/2019
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

11/2019
08/2018

11/2019
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

12/2019
08/2018

12/2019
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

01/2020
08/2018

01/2020
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

02/2020
08/2018

02/2020
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

03/2020
08/2018

03/2020
325 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

04/2020
08/2018

04/2020
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

05/2020
08/2018

05/2020
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

06/2020
08/2018

06/2020
325 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

07/2020
08/2018

08/2020
350 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

09/2020
08/2018

11/2020
350 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

12/2020
08/2018

02/2021
350 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

03/2021
08/2018

04/2021
350 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

05/2021
08/2018

06/2021
350 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

07/2021
08/2018

08/2021
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

09/2021
08/2018

11/2021
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

12/2021
08/2018

02/2022
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

03/2022
08/2018

04/2022
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

05/2022
08/2018

06/2022
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

07/2022
08/2018

08/2022
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

09/2022
08/2018

11/2022
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

12/2022
08/2018

02/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2018

03/2023
08/2018

05/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

10/2018
09/2018

10/2018
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

11/2018
09/2018

11/2018
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

12/2018
09/2018

12/2018
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

01/2019
09/2018

01/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

02/2019
09/2018

02/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

03/2019
09/2018

03/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

04/2019
09/2018

04/2019
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

05/2019
09/2018

05/2019
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

06/2019
09/2018

06/2019
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

07/2019
09/2018

07/2019
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

08/2019
09/2018

08/2019
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

09/2019
09/2018

09/2019
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

10/2019
09/2018

10/2019
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

11/2019
09/2018

11/2019
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

12/2019
09/2018

12/2019
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

01/2020
09/2018

01/2020
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

02/2020
09/2018

02/2020
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

03/2020
09/2018

03/2020
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

04/2020
09/2018

04/2020
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

05/2020
09/2018

05/2020
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

06/2020
09/2018

06/2020
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

07/2020
09/2018

08/2020
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

09/2020
09/2018

11/2020
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

12/2020
09/2018

02/2021
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

03/2021
09/2018

04/2021
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

05/2021
09/2018

06/2021
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

07/2021
09/2018

08/2021
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

09/2021
09/2018

11/2021
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

12/2021
09/2018

02/2022
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

03/2022
09/2018

04/2022
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

05/2022
09/2018

06/2022
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

07/2022
09/2018

08/2022
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

09/2022
09/2018

11/2022
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

12/2022
09/2018

02/2023
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2018

03/2023
09/2018

05/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

11/2018
10/2018

11/2018
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

12/2018
10/2018

12/2018
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

01/2019
10/2018

01/2019
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

02/2019
10/2018

02/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

03/2019
10/2018

03/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

04/2019
10/2018

04/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

05/2019
10/2018

05/2019
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

06/2019
10/2018

06/2019
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

07/2019
10/2018

07/2019
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

08/2019
10/2018

08/2019
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

09/2019
10/2018

09/2019
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

10/2019
10/2018

10/2019
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

11/2019
10/2018

11/2019
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

12/2019
10/2018

12/2019
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

01/2020
10/2018

01/2020
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

02/2020
10/2018

02/2020
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

03/2020
10/2018

03/2020
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

04/2020
10/2018

04/2020
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

05/2020
10/2018

05/2020
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

06/2020
10/2018

06/2020
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

07/2020
10/2018

08/2020
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

09/2020
10/2018

11/2020
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

12/2020
10/2018

02/2021
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

03/2021
10/2018

04/2021
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

05/2021
10/2018

06/2021
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

07/2021
10/2018

08/2021
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

09/2021
10/2018

11/2021
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

12/2021
10/2018

02/2022
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

03/2022
10/2018

04/2022
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

05/2022
10/2018

06/2022
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

07/2022
10/2018

08/2022
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

09/2022
10/2018

11/2022
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

12/2022
10/2018

02/2023
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2018

03/2023
10/2018

05/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

12/2018
11/2018

12/2018
80 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

01/2019
11/2018

01/2019
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

02/2019
11/2018

02/2019
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

03/2019
11/2018

03/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

04/2019
11/2018

04/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

05/2019
11/2018

05/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

06/2019
11/2018

06/2019
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

07/2019
11/2018

07/2019
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

08/2019
11/2018

08/2019
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

09/2019
11/2018

09/2019
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

10/2019
11/2018

10/2019
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

11/2019
11/2018

11/2019
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

12/2019
11/2018

12/2019
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

01/2020
11/2018

01/2020
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

02/2020
11/2018

02/2020
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

03/2020
11/2018

03/2020
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

04/2020
11/2018

04/2020
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

05/2020
11/2018

05/2020
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

06/2020
11/2018

06/2020
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

07/2020
11/2018

08/2020
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

09/2020
11/2018

11/2020
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

12/2020
11/2018

02/2021
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

03/2021
11/2018

04/2021
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

05/2021
11/2018

06/2021
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

07/2021
11/2018

08/2021
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

09/2021
11/2018

11/2021
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

12/2021
11/2018

02/2022
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

03/2022
11/2018

04/2022
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

05/2022
11/2018

06/2022
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

07/2022
11/2018

08/2022
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

09/2022
11/2018

11/2022
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

12/2022
11/2018

02/2023
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2018

03/2023
11/2018

05/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

01/2019
12/2018

01/2019
80 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

02/2019
12/2018

02/2019
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

03/2019
12/2018

03/2019
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

04/2019
12/2018

04/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

05/2019
12/2018

05/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

06/2019
12/2018

06/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

07/2019
12/2018

07/2019
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

08/2019
12/2018

08/2019
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

09/2019
12/2018

09/2019
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

10/2019
12/2018

10/2019
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

11/2019
12/2018

11/2019
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

12/2019
12/2018

12/2019
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

01/2020
12/2018

01/2020
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

02/2020
12/2018

02/2020
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

03/2020
12/2018

03/2020
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

04/2020
12/2018

04/2020
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

05/2020
12/2018

05/2020
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

06/2020
12/2018

06/2020
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

07/2020
12/2018

08/2020
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

09/2020
12/2018

11/2020
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

12/2020
12/2018

02/2021
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

03/2021
12/2018

04/2021
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

05/2021
12/2018

06/2021
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

07/2021
12/2018

08/2021
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

09/2021
12/2018

11/2021
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

12/2021
12/2018

02/2022
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

03/2022
12/2018

04/2022
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

05/2022
12/2018

06/2022
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

07/2022
12/2018

08/2022
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

09/2022
12/2018

11/2022
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

12/2022
12/2018

02/2023
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2018

03/2023
12/2018

05/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

02/2019
01/2019

02/2019
80 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

03/2019
01/2019

03/2019
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

04/2019
01/2019

04/2019
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

05/2019
01/2019

05/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

06/2019
01/2019

06/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

07/2019
01/2019

07/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

08/2019
01/2019

08/2019
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

09/2019
01/2019

09/2019
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

10/2019
01/2019

10/2019
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

11/2019
01/2019

11/2019
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

12/2019
01/2019

12/2019
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

01/2020
01/2019

01/2020
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

02/2020
01/2019

02/2020
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

03/2020
01/2019

03/2020
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

04/2020
01/2019

04/2020
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

05/2020
01/2019

05/2020
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

06/2020
01/2019

06/2020
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

07/2020
01/2019

08/2020
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

09/2020
01/2019

11/2020
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

12/2020
01/2019

02/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

03/2021
01/2019

04/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

05/2021
01/2019

06/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

07/2021
01/2019

08/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

09/2021
01/2019

11/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

12/2021
01/2019

02/2022
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

03/2022
01/2019

04/2022
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

05/2022
01/2019

06/2022
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

07/2022
01/2019

08/2022
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

09/2022
01/2019

11/2022
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

12/2022
01/2019

02/2023
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
01/2019

03/2023
01/2019

05/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

03/2019
02/2019

03/2019
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

04/2019
02/2019

04/2019
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

05/2019
02/2019

05/2019
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

06/2019
02/2019

06/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

07/2019
02/2019

07/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

08/2019
02/2019

08/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

09/2019
02/2019

09/2019
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

10/2019
02/2019

10/2019
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

11/2019
02/2019

11/2019
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

12/2019
02/2019

12/2019
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

01/2020
02/2019

01/2020
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

02/2020
02/2019

02/2020
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

03/2020
02/2019

03/2020
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

04/2020
02/2019

04/2020
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

05/2020
02/2019

05/2020
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

06/2020
02/2019

06/2020
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

07/2020
02/2019

08/2020
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

09/2020
02/2019

11/2020
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

12/2020
02/2019

02/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

03/2021
02/2019

04/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

05/2021
02/2019

06/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

07/2021
02/2019

08/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

09/2021
02/2019

11/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

12/2021
02/2019

02/2022
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

03/2022
02/2019

04/2022
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

05/2022
02/2019

06/2022
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

07/2022
02/2019

08/2022
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

09/2022
02/2019

11/2022
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

12/2022
02/2019

02/2023
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
02/2019

03/2023
02/2019

05/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

04/2019
03/2019

04/2019
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

05/2019
03/2019

05/2019
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

06/2019
03/2019

06/2019
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

07/2019
03/2019

07/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

08/2019
03/2019

08/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

09/2019
03/2019

09/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

10/2019
03/2019

10/2019
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

11/2019
03/2019

11/2019
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

12/2019
03/2019

12/2019
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

01/2020
03/2019

01/2020
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

02/2020
03/2019

02/2020
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

03/2020
03/2019

03/2020
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

04/2020
03/2019

04/2020
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

05/2020
03/2019

05/2020
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

06/2020
03/2019

06/2020
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

07/2020
03/2019

08/2020
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

09/2020
03/2019

11/2020
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

12/2020
03/2019

02/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

03/2021
03/2019

04/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

05/2021
03/2019

06/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

07/2021
03/2019

08/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

09/2021
03/2019

11/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

12/2021
03/2019

02/2022
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

03/2022
03/2019

04/2022
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

05/2022
03/2019

06/2022
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

07/2022
03/2019

08/2022
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

09/2022
03/2019

11/2022
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

12/2022
03/2019

02/2023
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
03/2019

03/2023
03/2019

05/2023
300 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

05/2019
04/2019

05/2019
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

06/2019
04/2019

06/2019
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

07/2019
04/2019

07/2019
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

08/2019
04/2019

08/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

09/2019
04/2019

09/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

10/2019
04/2019

10/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

11/2019
04/2019

11/2019
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

12/2019
04/2019

12/2019
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

01/2020
04/2019

01/2020
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

02/2020
04/2019

02/2020
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

03/2020
04/2019

03/2020
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

04/2020
04/2019

04/2020
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

05/2020
04/2019

05/2020
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

06/2020
04/2019

06/2020
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

07/2020
04/2019

08/2020
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

09/2020
04/2019

11/2020
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

12/2020
04/2019

02/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

03/2021
04/2019

04/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

05/2021
04/2019

06/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

07/2021
04/2019

08/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

09/2021
04/2019

11/2021
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

12/2021
04/2019

02/2022
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

03/2022
04/2019

04/2022
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

05/2022
04/2019

06/2022
275 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

07/2022
04/2019

08/2022
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

09/2022
04/2019

11/2022
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

12/2022
04/2019

02/2023
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
04/2019

03/2023
04/2019

05/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

06/2019
05/2019

06/2019
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

07/2019
05/2019

07/2019
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

08/2019
05/2019

08/2019
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

09/2019
05/2019

09/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

10/2019
05/2019

10/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

11/2019
05/2019

11/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

12/2019
05/2019

12/2019
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

01/2020
05/2019

01/2020
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

02/2020
05/2019

02/2020
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

03/2020
05/2019

03/2020
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

04/2020
05/2019

04/2020
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

05/2020
05/2019

05/2020
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

06/2020
05/2019

06/2020
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

07/2020
05/2019

08/2020
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

09/2020
05/2019

11/2020
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

12/2020
05/2019

02/2021
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

03/2021
05/2019

04/2021
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

05/2021
05/2019

06/2021
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

07/2021
05/2019

08/2021
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

09/2021
05/2019

11/2021
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

12/2021
05/2019

02/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

03/2022
05/2019

04/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

05/2022
05/2019

06/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

07/2022
05/2019

08/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

09/2022
05/2019

11/2022
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

12/2022
05/2019

02/2023
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
05/2019

03/2023
05/2019

05/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

07/2019
06/2019

07/2019
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

08/2019
06/2019

08/2019
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

09/2019
06/2019

09/2019
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

10/2019
06/2019

10/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

11/2019
06/2019

11/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

12/2019
06/2019

12/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

01/2020
06/2019

01/2020
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

02/2020
06/2019

02/2020
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

03/2020
06/2019

03/2020
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

04/2020
06/2019

04/2020
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

05/2020
06/2019

05/2020
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

06/2020
06/2019

06/2020
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

07/2020
06/2019

08/2020
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

09/2020
06/2019

11/2020
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

12/2020
06/2019

02/2021
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

03/2021
06/2019

04/2021
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

05/2021
06/2019

06/2021
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

07/2021
06/2019

08/2021
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

09/2021
06/2019

11/2021
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

12/2021
06/2019

02/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

03/2022
06/2019

04/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

05/2022
06/2019

06/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

07/2022
06/2019

08/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

09/2022
06/2019

11/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

12/2022
06/2019

02/2023
250 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
06/2019

03/2023
06/2019

05/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

08/2019
07/2019

08/2019
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

09/2019
07/2019

09/2019
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

10/2019
07/2019

10/2019
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

11/2019
07/2019

11/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

12/2019
07/2019

12/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

01/2020
07/2019

01/2020
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

02/2020
07/2019

02/2020
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

03/2020
07/2019

03/2020
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

04/2020
07/2019

04/2020
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

05/2020
07/2019

05/2020
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

06/2020
07/2019

06/2020
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

07/2020
07/2019

08/2020
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

09/2020
07/2019

11/2020
225 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

12/2020
07/2019

02/2021
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

03/2021
07/2019

04/2021
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

05/2021
07/2019

06/2021
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

07/2021
07/2019

08/2021
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

09/2021
07/2019

11/2021
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

12/2021
07/2019

02/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

03/2022
07/2019

04/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

05/2022
07/2019

06/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

07/2022
07/2019

08/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

09/2022
07/2019

11/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

12/2022
07/2019

02/2023
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
07/2019

03/2023
07/2019

05/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

09/2019
08/2019

09/2019
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

10/2019
08/2019

10/2019
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

11/2019
08/2019

11/2019
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

12/2019
08/2019

12/2019
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

01/2020
08/2019

01/2020
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

02/2020
08/2019

02/2020
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

03/2020
08/2019

03/2020
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

04/2020
08/2019

04/2020
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

05/2020
08/2019

05/2020
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

06/2020
08/2019

06/2020
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

07/2020
08/2019

08/2020
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

09/2020
08/2019

11/2020
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

12/2020
08/2019

02/2021
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

03/2021
08/2019

04/2021
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

05/2021
08/2019

06/2021
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

07/2021
08/2019

08/2021
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

09/2021
08/2019

11/2021
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

12/2021
08/2019

02/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

03/2022
08/2019

04/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

05/2022
08/2019

06/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

07/2022
08/2019

08/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

09/2022
08/2019

11/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

12/2022
08/2019

02/2023
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
08/2019

03/2023
08/2019

05/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

10/2019
09/2019

10/2019
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

11/2019
09/2019

11/2019
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

12/2019
09/2019

12/2019
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

01/2020
09/2019

01/2020
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

02/2020
09/2019

02/2020
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

03/2020
09/2019

03/2020
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

04/2020
09/2019

04/2020
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

05/2020
09/2019

05/2020
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

06/2020
09/2019

06/2020
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

07/2020
09/2019

08/2020
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

09/2020
09/2019

11/2020
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

12/2020
09/2019

02/2021
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

03/2021
09/2019

04/2021
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

05/2021
09/2019

06/2021
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

07/2021
09/2019

08/2021
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

09/2021
09/2019

11/2021
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

12/2021
09/2019

02/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

03/2022
09/2019

04/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

05/2022
09/2019

06/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

07/2022
09/2019

08/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

09/2022
09/2019

11/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

12/2022
09/2019

02/2023
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
09/2019

03/2023
09/2019

05/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

11/2019
10/2019

11/2019
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

12/2019
10/2019

12/2019
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

01/2020
10/2019

01/2020
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

02/2020
10/2019

02/2020
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

03/2020
10/2019

03/2020
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

04/2020
10/2019

04/2020
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

05/2020
10/2019

05/2020
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

06/2020
10/2019

06/2020
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

07/2020
10/2019

08/2020
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

09/2020
10/2019

11/2020
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

12/2020
10/2019

02/2021
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

03/2021
10/2019

04/2021
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

05/2021
10/2019

06/2021
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

07/2021
10/2019

08/2021
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

09/2021
10/2019

11/2021
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

12/2021
10/2019

02/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

03/2022
10/2019

04/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

05/2022
10/2019

06/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

07/2022
10/2019

08/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

09/2022
10/2019

11/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

12/2022
10/2019

02/2023
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
10/2019

03/2023
10/2019

05/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

12/2019
11/2019

12/2019
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

01/2020
11/2019

01/2020
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

02/2020
11/2019

02/2020
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

03/2020
11/2019

03/2020
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

04/2020
11/2019

04/2020
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

05/2020
11/2019

05/2020
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

06/2020
11/2019

06/2020
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

07/2020
11/2019

08/2020
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

09/2020
11/2019

11/2020
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

12/2020
11/2019

02/2021
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

03/2021
11/2019

04/2021
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

05/2021
11/2019

06/2021
150 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

07/2021
11/2019

08/2021
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

09/2021
11/2019

11/2021
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

12/2021
11/2019

02/2022
175 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

03/2022
11/2019

04/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

05/2022
11/2019

06/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

07/2022
11/2019

08/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

09/2022
11/2019

11/2022
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

12/2022
11/2019

02/2023
200 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
11/2019

03/2023
11/2019

05/2023
400 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2019

01/2020
12/2019

01/2020
90 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2019

02/2020
12/2019

02/2020
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2019

03/2020
12/2019

03/2020
100 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2019

04/2020
12/2019

04/2020
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2019

05/2020
12/2019

05/2020
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2019

06/2020
12/2019

06/2020
125 USD
CMX METALS COPPER FUTURES HG 1

1
A

B
12/2019

07/2020
12/2019

08/2020
150 USD