Asset Class Navigation

Japanese Yen 증거금

Ratio Side 시작 기간 최종일 유지증거금
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00016 7

6
A

B
09/2027

03/2029
02/2028

08/2029
7,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00016 6

5
A

B
09/2027

09/2029
02/2028

02/2030
8,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00016 5

4
A

B
09/2027

03/2030
02/2028

09/2030
11,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00016 1

1
B

A
03/2028

03/2028
08/2028

08/2028
3,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00016 1

1
A

B
03/2028

09/2028
08/2028

02/2029
4,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00016 10

9
A

B
03/2028

03/2029
08/2028

08/2029
5,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00016 8

7
A

B
03/2028

09/2029
08/2028

02/2030
7,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00016 6

5
A

B
03/2028

03/2030
08/2028

09/2030
9,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00016 1

1
B

A
09/2028

09/2028
02/2029

02/2029
3,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00016 1

1
A

B
09/2028

03/2029
02/2029

08/2029
3,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00016 10

9
A

B
09/2028

09/2029
02/2029

02/2030
5,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00016 8

7
A

B
09/2028

03/2030
02/2029

09/2030
8,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00016 1

1
B

A
03/2029

03/2029
08/2029

08/2029
3,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00016 1

1
A

B
03/2029

09/2029
08/2029

02/2030
5,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00016 10

9
A

B
03/2029

03/2030
08/2029

09/2030
7,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00016 1

1
B

A
09/2029

09/2029
02/2030

02/2030
3,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00016 1

1
A

B
09/2029

03/2030
02/2030

09/2030
5,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00016 1

1
B

A
03/2030

03/2030
09/2030

09/2030
3,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 1

1
B

A
09/2020

09/2020
11/2020

11/2020
1,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 2

1
A

B
09/2020

12/2020
11/2020

02/2021
800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 3

1
A

B
09/2020

03/2021
11/2020

05/2021
1,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 4

1
A

B
09/2020

06/2021
11/2020

08/2021
2,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

1
A

B
09/2020

09/2021
11/2020

11/2021
2,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 6

1
A

B
09/2020

12/2021
11/2020

02/2022
3,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

1
A

B
09/2020

03/2022
11/2020

05/2022
4,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

1
A

B
09/2020

06/2022
11/2020

08/2022
4,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

1
A

B
09/2020

09/2022
11/2020

11/2022
4,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

1
A

B
09/2020

12/2022
11/2020

02/2023
6,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 11

1
A

B
09/2020

03/2023
11/2020

05/2023
7,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 12

1
A

B
09/2020

06/2023
11/2020

08/2023
9,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 14

1
A

B
09/2020

09/2023
11/2020

02/2024
10,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 16

1
A

B
09/2020

03/2024
11/2020

08/2024
13,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 17

1
A

B
09/2020

09/2024
11/2020

02/2025
13,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 19

1
A

B
09/2020

03/2025
11/2020

08/2025
17,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 21

1
A

B
09/2020

09/2025
11/2020

02/2026
17,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 22

1
A

B
09/2020

03/2026
11/2020

08/2026
28,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 24

1
A

B
09/2020

09/2026
11/2020

02/2027
18,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 26

1
A

B
09/2020

03/2027
11/2020

08/2027
21,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 27

1
A

B
09/2020

09/2027
11/2020

02/2028
21,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 29

1
A

B
09/2020

03/2028
11/2020

08/2028
22,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 30

1
A

B
09/2020

09/2028
11/2020

02/2029
23,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 32

1
A

B
09/2020

03/2029
11/2020

08/2029
23,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 33

1
A

B
09/2020

09/2029
11/2020

02/2030
24,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 34

1
A

B
09/2020

03/2030
11/2020

09/2030
24,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 1

1
B

A
12/2020

12/2020
02/2021

02/2021
1,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 3

2
A

B
12/2020

03/2021
02/2021

05/2021
1,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 2

1
A

B
12/2020

06/2021
02/2021

08/2021
3,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

2
A

B
12/2020

09/2021
02/2021

11/2021
3,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 3

1
A

B
12/2020

12/2021
02/2021

02/2022
4,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

2
A

B
12/2020

03/2022
02/2021

05/2022
5,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 4

1
A

B
12/2020

06/2022
02/2021

08/2022
7,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

2
A

B
12/2020

09/2022
02/2021

11/2022
7,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

1
A

B
12/2020

12/2022
02/2021

02/2023
9,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

1
A

B
12/2020

03/2023
02/2021

05/2023
10,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 6

1
A

B
12/2020

06/2023
02/2021

08/2023
12,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

1
A

B
12/2020

09/2023
02/2021

02/2024
14,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

1
A

B
12/2020

03/2024
02/2021

08/2024
17,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

1
A

B
12/2020

09/2024
02/2021

02/2025
18,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

1
A

B
12/2020

03/2025
02/2021

08/2025
21,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

1
A

B
12/2020

09/2025
02/2021

02/2026
21,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 11

1
A

B
12/2020

03/2026
02/2021

08/2026
24,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 12

1
A

B
12/2020

09/2026
02/2021

02/2027
26,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 13

1
A

B
12/2020

03/2027
02/2021

08/2027
28,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 14

1
A

B
12/2020

09/2027
02/2021

02/2028
28,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 14

1
A

B
12/2020

03/2028
02/2021

08/2028
30,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 15

1
A

B
12/2020

09/2028
02/2021

02/2029
33,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 16

1
A

B
12/2020

03/2029
02/2021

08/2029
34,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 17

1
A

B
12/2020

09/2029
02/2021

02/2030
37,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 17

1
A

B
12/2020

03/2030
02/2021

09/2030
39,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 1

1
B

A
03/2021

03/2021
05/2021

05/2021
1,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 4

3
A

B
03/2021

06/2021
05/2021

08/2021
2,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

3
A

B
03/2021

09/2021
05/2021

11/2021
2,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 2

1
A

B
03/2021

12/2021
05/2021

02/2022
3,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

3
A

B
03/2021

03/2022
05/2021

05/2022
5,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

3
A

B
03/2021

06/2022
05/2021

08/2022
5,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 3

1
A

B
03/2021

09/2022
05/2021

11/2022
6,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

3
A

B
03/2021

12/2022
05/2021

02/2023
8,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

2
A

B
03/2021

03/2023
05/2021

05/2023
9,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 4

1
A

B
03/2021

06/2023
05/2021

08/2023
9,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

2
A

B
03/2021

09/2023
05/2021

02/2024
12,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

1
A

B
03/2021

03/2024
05/2021

08/2024
14,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 6

1
A

B
03/2021

09/2024
05/2021

02/2025
15,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 6

1
A

B
03/2021

03/2025
05/2021

08/2025
18,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

1
A

B
03/2021

09/2025
05/2021

02/2026
200,580 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

1
A

B
03/2021

03/2026
05/2021

08/2026
22,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

1
A

B
03/2021

09/2026
05/2021

02/2027
23,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

1
A

B
03/2021

03/2027
05/2021

08/2027
26,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

1
A

B
03/2021

09/2027
05/2021

02/2028
27,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

1
A

B
03/2021

03/2028
05/2021

08/2028
29,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

1
A

B
03/2021

09/2028
05/2021

02/2029
32,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 11

1
A

B
03/2021

03/2029
05/2021

08/2029
35,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 11

1
A

B
03/2021

09/2029
05/2021

02/2030
35,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 11

1
A

B
03/2021

03/2030
05/2021

09/2030
28,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 1

1
B

A
06/2021

06/2021
08/2021

08/2021
1,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

4
A

B
06/2021

09/2021
08/2021

11/2021
2,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 3

2
A

B
06/2021

12/2021
08/2021

02/2022
3,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

4
A

B
06/2021

03/2022
08/2021

05/2022
4,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 2

1
A

B
06/2021

06/2022
08/2021

08/2022
5,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

4
A

B
06/2021

09/2022
08/2021

11/2022
6,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

2
A

B
06/2021

12/2022
08/2021

02/2023
7,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

3
A

B
06/2021

03/2023
08/2021

05/2023
7,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 3

1
A

B
06/2021

06/2023
08/2021

08/2023
8,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

3
A

B
06/2021

09/2023
08/2021

02/2024
10,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 4

1
A

B
06/2021

03/2024
08/2021

08/2024
11,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

2
A

B
06/2021

09/2024
08/2021

02/2025
14,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

2
A

B
06/2021

03/2025
08/2021

08/2025
15,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

1
A

B
06/2021

09/2025
08/2021

02/2026
18,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 6

1
A

B
06/2021

03/2026
08/2021

08/2026
19,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 6

1
A

B
06/2021

09/2026
08/2021

02/2027
21,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 6

1
A

B
06/2021

03/2027
08/2021

08/2027
24,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

1
A

B
06/2021

09/2027
08/2021

02/2028
25,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

1
A

B
06/2021

03/2028
08/2021

08/2028
28,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

1
A

B
06/2021

09/2028
08/2021

02/2029
30,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

1
A

B
06/2021

03/2029
08/2021

08/2029
31,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

1
A

B
06/2021

09/2029
08/2021

02/2030
34,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

1
A

B
06/2021

03/2030
08/2021

09/2030
35,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 1

1
B

A
09/2021

09/2021
11/2021

11/2021
1,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 6

5
A

B
09/2021

12/2021
11/2021

02/2022
2,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

5
A

B
09/2021

03/2022
11/2021

05/2022
3,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

5
A

B
09/2021

06/2022
11/2021

08/2022
3,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

5
A

B
09/2021

09/2022
11/2021

11/2022
4,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 2

1
A

B
09/2021

12/2022
11/2021

02/2023
5,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

4
A

B
09/2021

03/2023
11/2021

05/2023
6,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

3
A

B
09/2021

06/2023
11/2021

08/2023
6,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

3
A

B
09/2021

09/2023
11/2021

02/2024
8,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 3

1
A

B
09/2021

03/2024
11/2021

08/2024
9,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

2
A

B
09/2021

09/2024
11/2021

02/2025
11,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 4

1
A

B
09/2021

03/2025
11/2021

08/2025
12,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 4

1
A

B
09/2021

09/2025
11/2021

02/2026
14,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

2
A

B
09/2021

03/2026
11/2021

08/2026
17,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

1
A

B
09/2021

09/2026
11/2021

02/2027
19,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

1
A

B
09/2021

03/2027
11/2021

08/2027
21,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

1
A

B
09/2021

09/2027
11/2021

02/2028
23,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 6

1
A

B
09/2021

03/2028
11/2021

08/2028
25,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 6

1
A

B
09/2021

09/2028
11/2021

02/2029
27,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 6

1
A

B
09/2021

03/2029
11/2021

08/2029
28,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

1
A

B
09/2021

09/2029
11/2021

02/2030
30,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

1
A

B
09/2021

03/2030
11/2021

09/2030
31,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 1

1
B

A
12/2021

12/2021
02/2022

02/2022
1,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

6
A

B
12/2021

03/2022
02/2022

05/2022
2,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 4

3
A

B
12/2021

06/2022
02/2022

08/2022
3,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 3

2
A

B
12/2021

09/2022
02/2022

11/2022
4,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

3
A

B
12/2021

12/2022
02/2022

02/2023
4,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

5
A

B
12/2021

03/2023
02/2022

05/2023
4,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 2

1
A

B
12/2021

06/2023
02/2022

08/2023
4,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

4
A

B
12/2021

09/2023
02/2022

02/2024
7,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

3
A

B
12/2021

03/2024
02/2022

08/2024
7,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 3

1
A

B
12/2021

09/2024
02/2022

02/2025
9,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

3
A

B
12/2021

03/2025
02/2022

08/2025
10,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

2
A

B
12/2021

09/2025
02/2022

02/2026
13,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

2
A

B
12/2021

03/2026
02/2022

08/2026
14,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 4

1
A

B
12/2021

09/2026
02/2022

02/2027
16,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

2
A

B
12/2021

03/2027
02/2022

08/2027
20,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

2
A

B
12/2021

09/2027
02/2022

02/2028
21,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

1
A

B
12/2021

03/2028
02/2022

08/2028
24,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

1
A

B
12/2021

09/2028
02/2022

02/2029
24,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

1
A

B
12/2021

03/2029
02/2022

08/2029
25,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 6

1
A

B
12/2021

09/2029
02/2022

02/2030
29,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 6

1
A

B
12/2021

03/2030
02/2022

09/2030
30,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 1

1
B

A
03/2022

03/2022
05/2022

05/2022
1,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

7
A

B
03/2022

06/2022
05/2022

08/2022
2,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

7
A

B
03/2022

09/2022
05/2022

11/2022
4,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

7
A

B
03/2022

12/2022
05/2022

02/2023
4,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

5
A

B
03/2022

03/2023
05/2022

05/2023
4,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

3
A

B
03/2022

06/2023
05/2022

08/2023
3,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 2

1
A

B
03/2022

09/2023
05/2022

02/2024
5,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

4
A

B
03/2022

03/2024
05/2022

08/2024
7,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

2
A

B
03/2022

09/2024
05/2022

02/2025
8,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

3
A

B
03/2022

03/2025
05/2022

08/2025
9,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 3

1
A

B
03/2022

09/2025
05/2022

02/2026
11,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

3
A

B
03/2022

03/2026
05/2022

08/2026
13,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

2
A

B
03/2022

09/2026
05/2022

02/2027
17,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

2
A

B
03/2022

03/2027
05/2022

08/2027
18,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 4

1
A

B
03/2022

09/2027
05/2022

02/2028
19,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 4

1
A

B
03/2022

03/2028
05/2022

08/2028
22,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

2
A

B
03/2022

09/2028
05/2022

02/2029
23,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

2
A

B
03/2022

03/2029
05/2022

08/2029
25,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

1
A

B
03/2022

09/2029
05/2022

02/2030
27,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

1
A

B
03/2022

03/2030
05/2022

09/2030
28,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 1

1
B

A
06/2022

06/2022
08/2022

08/2022
1,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

8
A

B
06/2022

09/2022
08/2022

11/2022
2,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

4
A

B
06/2022

12/2022
08/2022

02/2023
3,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 4

3
A

B
06/2022

03/2023
08/2022

05/2023
5,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 3

2
A

B
06/2022

06/2023
08/2022

08/2023
4,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

4
A

B
06/2022

09/2023
08/2022

02/2024
5,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 2

1
A

B
06/2022

03/2024
08/2022

08/2024
6,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

4
A

B
06/2022

09/2024
08/2022

02/2025
8,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

3
A

B
06/2022

03/2025
08/2022

08/2025
10,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

3
A

B
06/2022

09/2025
08/2022

02/2026
11,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

3
A

B
06/2022

03/2026
08/2022

08/2026
13,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 3

1
A

B
06/2022

09/2026
08/2022

02/2027
15,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

3
A

B
06/2022

03/2027
08/2022

08/2027
16,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

2
A

B
06/2022

09/2027
08/2022

02/2028
19,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

2
A

B
06/2022

03/2028
08/2022

08/2028
20,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 4

1
A

B
06/2022

09/2028
08/2022

02/2029
22,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 4

1
A

B
06/2022

03/2029
08/2022

08/2029
24,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 4

1
A

B
06/2022

09/2029
08/2022

02/2030
24,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

2
A

B
06/2022

03/2030
08/2022

09/2030
26,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 1

1
B

A
09/2022

09/2022
11/2022

11/2022
1,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

9
A

B
09/2022

12/2022
11/2022

02/2023
2,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 6

5
A

B
09/2022

03/2023
11/2022

05/2023
3,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 4

3
A

B
09/2022

06/2023
11/2022

08/2023
4,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 3

2
A

B
09/2022

09/2023
11/2022

02/2024
5,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

4
A

B
09/2022

03/2024
11/2022

08/2024
5,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 2

1
A

B
09/2022

09/2024
11/2022

02/2025
6,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

4
A

B
09/2022

03/2025
11/2022

08/2025
8,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

3
A

B
09/2022

09/2025
11/2022

02/2026
10,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

2
A

B
09/2022

03/2026
11/2022

08/2026
12,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

3
A

B
09/2022

09/2026
11/2022

02/2027
14,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 3

1
A

B
09/2022

03/2027
11/2022

08/2027
16,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 3

1
A

B
09/2022

09/2027
11/2022

02/2028
17,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

3
A

B
09/2022

03/2028
11/2022

08/2028
19,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

3
A

B
09/2022

09/2028
11/2022

02/2029
21,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

2
A

B
09/2022

03/2029
11/2022

08/2029
24,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

2
A

B
09/2022

09/2029
11/2022

02/2030
25,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 4

1
A

B
09/2022

03/2030
11/2022

09/2030
26,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 1

1
B

A
12/2022

12/2022
02/2023

02/2023
1,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

9
A

B
12/2022

03/2023
02/2023

05/2023
2,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 6

5
A

B
12/2022

06/2023
02/2023

08/2023
3,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

5
A

B
12/2022

09/2023
02/2023

02/2024
5,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

5
A

B
12/2022

03/2024
02/2023

08/2024
5,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

4
A

B
12/2022

09/2024
02/2023

02/2025
5,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 2

1
A

B
12/2022

03/2025
02/2023

08/2025
6,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 2

1
A

B
12/2022

09/2025
02/2023

02/2026
8,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

4
A

B
12/2022

03/2026
02/2023

08/2026
10,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

2
A

B
12/2022

09/2026
02/2023

02/2027
14,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

3
A

B
12/2022

03/2027
02/2023

08/2027
15,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

3
A

B
12/2022

09/2027
02/2023

02/2028
16,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 3

1
A

B
12/2022

03/2028
02/2023

08/2028
18,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 3

1
A

B
12/2022

09/2028
02/2023

02/2029
19,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

3
A

B
12/2022

03/2029
02/2023

08/2029
20,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

3
A

B
12/2022

09/2029
02/2023

02/2030
22,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

2
A

B
12/2022

03/2030
02/2023

09/2030
26,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 1

1
B

A
03/2023

03/2023
05/2023

05/2023
1,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

9
A

B
03/2023

06/2023
05/2023

08/2023
2,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

4
A

B
03/2023

09/2023
05/2023

02/2024
4,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

7
A

B
03/2023

03/2024
05/2023

08/2024
6,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

5
A

B
03/2023

09/2024
05/2023

02/2025
6,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

4
A

B
03/2023

03/2025
05/2023

08/2025
6,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 2

1
A

B
03/2023

09/2025
05/2023

02/2026
7,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 2

1
A

B
03/2023

03/2026
05/2023

08/2026
10,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

4
A

B
03/2023

09/2026
05/2023

02/2027
12,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

3
A

B
03/2023

03/2027
05/2023

08/2027
14,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

2
A

B
03/2023

09/2027
05/2023

02/2028
17,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

3
A

B
03/2023

03/2028
05/2023

08/2028
17,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

3
A

B
03/2023

09/2028
05/2023

02/2029
18,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 3

1
A

B
03/2023

03/2029
05/2023

08/2029
19,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 3

1
A

B
03/2023

09/2029
05/2023

02/2030
20,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

3
A

B
03/2023

03/2030
05/2023

09/2030
22,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 1

1
B

A
06/2023

06/2023
08/2023

08/2023
2,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

6
A

B
06/2023

09/2023
08/2023

02/2024
3,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 4

3
A

B
06/2023

03/2024
08/2023

08/2024
5,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

7
A

B
06/2023

09/2024
08/2023

02/2025
7,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

5
A

B
06/2023

03/2025
08/2023

08/2025
7,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

4
A

B
06/2023

09/2025
08/2023

02/2026
8,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

5
A

B
06/2023

03/2026
08/2023

08/2026
9,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 2

1
A

B
06/2023

09/2026
08/2023

02/2027
10,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

4
A

B
06/2023

03/2027
08/2023

08/2027
12,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

3
A

B
06/2023

09/2027
08/2023

02/2028
13,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

2
A

B
06/2023

03/2028
08/2023

08/2028
17,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

2
A

B
06/2023

09/2028
08/2023

02/2029
19,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

3
A

B
06/2023

03/2029
08/2023

08/2029
20,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

3
A

B
06/2023

09/2029
08/2023

02/2030
20,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 3

1
A

B
06/2023

03/2030
08/2023

09/2030
21,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 1

1
B

A
09/2023

09/2023
02/2024

02/2024
2,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

7
A

B
09/2023

03/2024
02/2024

08/2024
3,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

4
A

B
09/2023

09/2024
02/2024

02/2025
6,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

5
A

B
09/2023

03/2025
02/2024

08/2025
8,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 3

2
A

B
09/2023

09/2025
02/2024

02/2026
9,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

3
A

B
09/2023

03/2026
02/2024

08/2026
9,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

4
A

B
09/2023

09/2026
02/2024

02/2027
8,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

5
A

B
09/2023

03/2027
02/2024

08/2027
9,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 2

1
A

B
09/2023

09/2027
02/2024

02/2028
10,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 2

1
A

B
09/2023

03/2028
02/2024

08/2028
11,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

4
A

B
09/2023

09/2028
02/2024

02/2029
13,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

3
A

B
09/2023

03/2029
02/2024

08/2029
15,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

2
A

B
09/2023

09/2029
02/2024

02/2030
16,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

2
A

B
09/2023

03/2030
02/2024

09/2030
20,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 1

1
B

A
03/2024

03/2024
08/2024

08/2024
2,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

9
A

B
03/2024

09/2024
08/2024

02/2025
4,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

4
A

B
03/2024

03/2025
08/2024

08/2025
6,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 4

3
A

B
03/2024

09/2025
08/2024

02/2026
7,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

7
A

B
03/2024

03/2026
08/2024

08/2026
9,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 3

2
A

B
03/2024

09/2026
08/2024

02/2027
10,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

3
A

B
03/2024

03/2027
08/2024

08/2027
9,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

4
A

B
03/2024

09/2027
08/2024

02/2028
9,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

5
A

B
03/2024

03/2028
08/2024

08/2028
10,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 2

1
A

B
03/2024

09/2028
08/2024

02/2029
12,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 2

1
A

B
03/2024

03/2029
08/2024

08/2029
13,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

4
A

B
03/2024

09/2029
08/2024

02/2030
14,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

4
A

B
03/2024

03/2030
08/2024

09/2030
14,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 1

1
B

A
09/2024

09/2024
02/2025

02/2025
2,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

9
A

B
09/2024

03/2025
02/2025

08/2025
3,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 6

5
A

B
09/2024

09/2025
02/2025

02/2026
4,540 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

7
A

B
09/2024

03/2026
02/2025

08/2026
7,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

5
A

B
09/2024

09/2026
02/2025

02/2027
8,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 3

2
A

B
09/2024

03/2027
02/2025

08/2027
11,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

5
A

B
09/2024

09/2027
02/2025

02/2028
11,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

3
A

B
09/2024

03/2028
02/2025

08/2028
10,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

4
A

B
09/2024

09/2028
02/2025

02/2029
11,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

5
A

B
09/2024

03/2029
02/2025

08/2029
12,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 2

1
A

B
09/2024

09/2029
02/2025

02/2030
11,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 2

1
A

B
09/2024

03/2030
02/2025

09/2030
13,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 1

1
B

A
03/2025

03/2025
08/2025

08/2025
2,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

9
A

B
03/2025

09/2025
08/2025

02/2026
3,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

6
A

B
03/2025

03/2026
08/2025

08/2026
5,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

4
A

B
03/2025

09/2026
08/2025

02/2027
6,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 4

3
A

B
03/2025

03/2027
08/2025

08/2027
7,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

7
A

B
03/2025

09/2027
08/2025

02/2028
9,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 3

2
A

B
03/2025

03/2028
08/2025

08/2028
12,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

5
A

B
03/2025

09/2028
08/2025

02/2029
13,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

3
A

B
03/2025

03/2029
08/2025

08/2029
13,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

4
A

B
03/2025

09/2029
08/2025

02/2030
13,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

5
A

B
03/2025

03/2030
08/2025

09/2030
13,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 1

1
B

A
09/2025

09/2025
02/2026

02/2026
2,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

9
A

B
09/2025

03/2026
02/2026

08/2026
2,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

6
A

B
09/2025

09/2026
02/2026

02/2027
3,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

4
A

B
09/2025

03/2027
02/2026

08/2027
5,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 4

3
A

B
09/2025

09/2027
02/2026

02/2028
6,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

5
A

B
09/2025

03/2028
02/2026

08/2028
8,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

7
A

B
09/2025

09/2028
02/2026

02/2029
10,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 3

2
A

B
09/2025

03/2029
02/2026

08/2029
14,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

5
A

B
09/2025

09/2029
02/2026

02/2030
13,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

5
A

B
09/2025

03/2030
02/2026

09/2030
13,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 1

1
B

A
03/2026

03/2026
08/2026

08/2026
2,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

9
A

B
03/2026

09/2026
08/2026

02/2027
3,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

7
A

B
03/2026

03/2027
08/2026

08/2027
4,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 6

5
A

B
03/2026

09/2027
08/2026

02/2028
6,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

7
A

B
03/2026

03/2028
08/2026

08/2028
8,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 4

3
A

B
03/2026

09/2028
08/2026

02/2029
9,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

5
A

B
03/2026

03/2029
08/2026

08/2029
11,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 3

2
A

B
03/2026

09/2029
08/2026

02/2030
12,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 3

2
A

B
03/2026

03/2030
08/2026

09/2030
15,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 1

1
B

A
09/2026

09/2026
02/2027

02/2027
2,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

9
A

B
09/2026

03/2027
02/2027

08/2027
2,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

8
A

B
09/2026

09/2027
02/2027

02/2028
4,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 6

5
A

B
09/2026

03/2028
02/2027

08/2028
6,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

4
A

B
09/2026

09/2028
02/2027

02/2029
8,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 4

3
A

B
09/2026

03/2029
02/2027

08/2029
10,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

5
A

B
09/2026

09/2029
02/2027

02/2030
11,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

7
A

B
09/2026

03/2030
02/2027

09/2030
13,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 1

1
B

A
03/2027

03/2027
08/2027

08/2027
2,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

9
A

B
03/2027

09/2027
08/2027

02/2028
3,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

8
A

B
03/2027

03/2028
08/2027

08/2028
6,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

6
A

B
03/2027

09/2028
08/2027

02/2029
7,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

4
A

B
03/2027

03/2029
08/2027

08/2029
9,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 9

7
A

B
03/2027

09/2029
08/2027

02/2030
10,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 4

3
A

B
03/2027

03/2030
08/2027

09/2030
12,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 1

1
B

A
09/2027

09/2027
02/2028

02/2028
2,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

9
A

B
09/2027

03/2028
02/2028

08/2028
3,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

9
A

B
09/2027

09/2028
02/2028

02/2029
5,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 7

6
A

B
09/2027

03/2029
02/2028

08/2029
7,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 6

5
A

B
09/2027

09/2029
02/2028

02/2030
8,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 5

4
A

B
09/2027

03/2030
02/2028

09/2030
11,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 1

1
B

A
03/2028

03/2028
08/2028

08/2028
3,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 1

1
A

B
03/2028

09/2028
08/2028

02/2029
4,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

9
A

B
03/2028

03/2029
08/2028

08/2029
5,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

7
A

B
03/2028

09/2029
08/2028

02/2030
7,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 6

5
A

B
03/2028

03/2030
08/2028

09/2030
9,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 1

1
B

A
09/2028

09/2028
02/2029

02/2029
3,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 1

1
A

B
09/2028

03/2029
02/2029

08/2029
3,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

9
A

B
09/2028

09/2029
02/2029

02/2030
5,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 8

7
A

B
09/2028

03/2030
02/2029

09/2030
8,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 1

1
B

A
03/2029

03/2029
08/2029

08/2029
3,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 1

1
A

B
03/2029

09/2029
08/2029

02/2030
5,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 10

9
A

B
03/2029

03/2030
08/2029

09/2030
7,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 1

1
B

A
09/2029

09/2029
02/2030

02/2030
3,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 1

1
A

B
09/2029

03/2030
02/2030

09/2030
5,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00017 1

1
B

A
03/2030

03/2030
09/2030

09/2030
3,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 1

1
B

A
09/2020

09/2020
11/2020

11/2020
1,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 2

1
A

B
09/2020

12/2020
11/2020

02/2021
800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 3

1
A

B
09/2020

03/2021
11/2020

05/2021
1,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 4

1
A

B
09/2020

06/2021
11/2020

08/2021
2,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 5

1
A

B
09/2020

09/2021
11/2020

11/2021
2,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 6

1
A

B
09/2020

12/2021
11/2020

02/2022
3,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 7

1
A

B
09/2020

03/2022
11/2020

05/2022
4,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 8

1
A

B
09/2020

06/2022
11/2020

08/2022
4,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 9

1
A

B
09/2020

09/2022
11/2020

11/2022
4,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 10

1
A

B
09/2020

12/2022
11/2020

02/2023
6,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 11

1
A

B
09/2020

03/2023
11/2020

05/2023
7,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 12

1
A

B
09/2020

06/2023
11/2020

08/2023
9,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 14

1
A

B
09/2020

09/2023
11/2020

02/2024
10,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 16

1
A

B
09/2020

03/2024
11/2020

08/2024
13,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 17

1
A

B
09/2020

09/2024
11/2020

02/2025
13,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 19

1
A

B
09/2020

03/2025
11/2020

08/2025
17,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 21

1
A

B
09/2020

09/2025
11/2020

02/2026
17,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 22

1
A

B
09/2020

03/2026
11/2020

08/2026
28,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 24

1
A

B
09/2020

09/2026
11/2020

02/2027
18,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 26

1
A

B
09/2020

03/2027
11/2020

08/2027
21,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 27

1
A

B
09/2020

09/2027
11/2020

02/2028
21,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 29

1
A

B
09/2020

03/2028
11/2020

08/2028
22,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 30

1
A

B
09/2020

09/2028
11/2020

02/2029
23,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 32

1
A

B
09/2020

03/2029
11/2020

08/2029
23,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 33

1
A

B
09/2020

09/2029
11/2020

02/2030
24,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 34

1
A

B
09/2020

03/2030
11/2020

09/2030
24,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 1

1
B

A
12/2020

12/2020
02/2021

02/2021
1,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 3

2
A

B
12/2020

03/2021
02/2021

05/2021
1,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 2

1
A

B
12/2020

06/2021
02/2021

08/2021
3,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 5

2
A

B
12/2020

09/2021
02/2021

11/2021
3,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 3

1
A

B
12/2020

12/2021
02/2021

02/2022
4,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 7

2
A

B
12/2020

03/2022
02/2021

05/2022
5,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 4

1
A

B
12/2020

06/2022
02/2021

08/2022
7,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 9

2
A

B
12/2020

09/2022
02/2021

11/2022
7,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 5

1
A

B
12/2020

12/2022
02/2021

02/2023
9,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 5

1
A

B
12/2020

03/2023
02/2021

05/2023
10,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 6

1
A

B
12/2020

06/2023
02/2021

08/2023
12,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 7

1
A

B
12/2020

09/2023
02/2021

02/2024
14,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 8

1
A

B
12/2020

03/2024
02/2021

08/2024
17,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 9

1
A

B
12/2020

09/2024
02/2021

02/2025
18,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 10

1
A

B
12/2020

03/2025
02/2021

08/2025
21,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 10

1
A

B
12/2020

09/2025
02/2021

02/2026
21,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 11

1
A

B
12/2020

03/2026
02/2021

08/2026
24,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 12

1
A

B
12/2020

09/2026
02/2021

02/2027
26,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 13

1
A

B
12/2020

03/2027
02/2021

08/2027
28,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 14

1
A

B
12/2020

09/2027
02/2021

02/2028
28,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 14

1
A

B
12/2020

03/2028
02/2021

08/2028
30,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 15

1
A

B
12/2020

09/2028
02/2021

02/2029
33,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 16

1
A

B
12/2020

03/2029
02/2021

08/2029
34,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 17

1
A

B
12/2020

09/2029
02/2021

02/2030
37,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 17

1
A

B
12/2020

03/2030
02/2021

09/2030
39,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 1

1
B

A
03/2021

03/2021
05/2021

05/2021
1,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 4

3
A

B
03/2021

06/2021
05/2021

08/2021
2,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 5

3
A

B
03/2021

09/2021
05/2021

11/2021
2,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 2

1
A

B
03/2021

12/2021
05/2021

02/2022
3,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 7

3
A

B
03/2021

03/2022
05/2021

05/2022
5,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 8

3
A

B
03/2021

06/2022
05/2021

08/2022
5,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 3

1
A

B
03/2021

09/2022
05/2021

11/2022
6,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 10

3
A

B
03/2021

12/2022
05/2021

02/2023
8,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 7

2
A

B
03/2021

03/2023
05/2021

05/2023
9,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 4

1
A

B
03/2021

06/2023
05/2021

08/2023
9,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 9

2
A

B
03/2021

09/2023
05/2021

02/2024
12,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 5

1
A

B
03/2021

03/2024
05/2021

08/2024
14,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 6

1
A

B
03/2021

09/2024
05/2021

02/2025
15,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 6

1
A

B
03/2021

03/2025
05/2021

08/2025
18,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 7

1
A

B
03/2021

09/2025
05/2021

02/2026
200,580 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 7

1
A

B
03/2021

03/2026
05/2021

08/2026
22,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 8

1
A

B
03/2021

09/2026
05/2021

02/2027
23,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 9

1
A

B
03/2021

03/2027
05/2021

08/2027
26,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 9

1
A

B
03/2021

09/2027
05/2021

02/2028
27,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 10

1
A

B
03/2021

03/2028
05/2021

08/2028
29,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 10

1
A

B
03/2021

09/2028
05/2021

02/2029
32,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 11

1
A

B
03/2021

03/2029
05/2021

08/2029
35,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 11

1
A

B
03/2021

09/2029
05/2021

02/2030
35,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 11

1
A

B
03/2021

03/2030
05/2021

09/2030
28,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 1

1
B

A
06/2021

06/2021
08/2021

08/2021
1,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 5

4
A

B
06/2021

09/2021
08/2021

11/2021
2,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 3

2
A

B
06/2021

12/2021
08/2021

02/2022
3,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 7

4
A

B
06/2021

03/2022
08/2021

05/2022
4,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 2

1
A

B
06/2021

06/2022
08/2021

08/2022
5,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 9

4
A

B
06/2021

09/2022
08/2021

11/2022
6,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 5

2
A

B
06/2021

12/2022
08/2021

02/2023
7,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 8

3
A

B
06/2021

03/2023
08/2021

05/2023
7,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 3

1
A

B
06/2021

06/2023
08/2021

08/2023
8,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 10

3
A

B
06/2021

09/2023
08/2021

02/2024
10,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 4

1
A

B
06/2021

03/2024
08/2021

08/2024
11,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 9

2
A

B
06/2021

09/2024
08/2021

02/2025
14,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 9

2
A

B
06/2021

03/2025
08/2021

08/2025
15,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 5

1
A

B
06/2021

09/2025
08/2021

02/2026
18,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 6

1
A

B
06/2021

03/2026
08/2021

08/2026
19,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 6

1
A

B
06/2021

09/2026
08/2021

02/2027
21,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 6

1
A

B
06/2021

03/2027
08/2021

08/2027
24,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 7

1
A

B
06/2021

09/2027
08/2021

02/2028
25,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 7

1
A

B
06/2021

03/2028
08/2021

08/2028
28,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 8

1
A

B
06/2021

09/2028
08/2021

02/2029
30,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 8

1
A

B
06/2021

03/2029
08/2021

08/2029
31,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 8

1
A

B
06/2021

09/2029
08/2021

02/2030
34,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 9

1
A

B
06/2021

03/2030
08/2021

09/2030
35,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 1

1
B

A
09/2021

09/2021
11/2021

11/2021
1,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 6

5
A

B
09/2021

12/2021
11/2021

02/2022
2,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 7

5
A

B
09/2021

03/2022
11/2021

05/2022
3,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 8

5
A

B
09/2021

06/2022
11/2021

08/2022
3,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 9

5
A

B
09/2021

09/2022
11/2021

11/2022
4,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 2

1
A

B
09/2021

12/2022
11/2021

02/2023
5,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 9

4
A

B
09/2021

03/2023
11/2021

05/2023
6,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 7

3
A

B
09/2021

06/2023
11/2021

08/2023
6,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 8

3
A

B
09/2021

09/2023
11/2021

02/2024
8,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 3

1
A

B
09/2021

03/2024
11/2021

08/2024
9,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 7

2
A

B
09/2021

09/2024
11/2021

02/2025
11,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 4

1
A

B
09/2021

03/2025
11/2021

08/2025
12,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 4

1
A

B
09/2021

09/2025
11/2021

02/2026
14,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 9

2
A

B
09/2021

03/2026
11/2021

08/2026
17,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 5

1
A

B
09/2021

09/2026
11/2021

02/2027
19,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 5

1
A

B
09/2021

03/2027
11/2021

08/2027
21,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 5

1
A

B
09/2021

09/2027
11/2021

02/2028
23,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 6

1
A

B
09/2021

03/2028
11/2021

08/2028
25,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 6

1
A

B
09/2021

09/2028
11/2021

02/2029
27,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 6

1
A

B
09/2021

03/2029
11/2021

08/2029
28,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 7

1
A

B
09/2021

09/2029
11/2021

02/2030
30,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 7

1
A

B
09/2021

03/2030
11/2021

09/2030
31,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 1

1
B

A
12/2021

12/2021
02/2022

02/2022
1,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 7

6
A

B
12/2021

03/2022
02/2022

05/2022
2,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 4

3
A

B
12/2021

06/2022
02/2022

08/2022
3,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 3

2
A

B
12/2021

09/2022
02/2022

11/2022
4,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 5

3
A

B
12/2021

12/2022
02/2022

02/2023
4,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 9

5
A

B
12/2021

03/2023
02/2022

05/2023
4,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 2

1
A

B
12/2021

06/2023
02/2022

08/2023
4,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 9

4
A

B
12/2021

09/2023
02/2022

02/2024
7,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 8

3
A

B
12/2021

03/2024
02/2022

08/2024
7,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 3

1
A

B
12/2021

09/2024
02/2022

02/2025
9,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00018 10

3
A

B
12/2021

03/2025
02/2022

08/2025
10,800 USD

일본 엔

CME 일본엔/미국달러(JPY/USD) 선물은 일본 경제에 대한 여러분의 투자 의견을 대변할 수 있으며 해당 통화의 리스크 관리 도구로 활용 할 수 있습니다.

일본엔/미국달러 선물거래의 이점

  • 유동성이 풍부한 시장
  • 자본효율적인 중앙집중 청산 방식의 상품
  • 만기곡선 전반에 대한 아웃라이트 및 스프레드 거래 기회 제공
  • CME그룹 통화 상품군 전체에 걸친 증거금 상쇄 혜택