Asset Class Navigation

Japanese Yen 증거금

Ratio Side 시작 기간 최종일 유지증거금
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 5

1
A

B
11/2018

08/2021
11/26/2018

11/2021
18,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 6

1
A

B
11/2018

12/2021
11/26/2018

05/2022
19,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 6

1
A

B
11/2018

06/2022
11/26/2018

11/2022
21,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 6

1
A

B
11/2018

12/2022
11/26/2018

05/24/2023
24,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 7

1
A

B
11/2018

06/2023
11/26/2018

07/31/2023
25,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 7

1
A

B
11/2018

08/2023
11/26/2018

08/05/2041
28,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 1

1
B

A
12/2018

12/2018
12/31/2018

12/31/2018
1,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 6

5
A

B
12/2018

01/2019
12/31/2018

01/30/2019
2,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 7

5
A

B
12/2018

02/2019
12/31/2018

02/25/2019
3,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 8

5
A

B
12/2018

03/2019
12/31/2018

03/04/2019
3,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 9

5
A

B
12/2018

04/2019
12/31/2018

05/28/2019
4,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 2

1
A

B
12/2018

06/2019
12/31/2018

09/2019
5,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 9

4
A

B
12/2018

10/2019
12/31/2018

10/24/2019
6,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 7

3
A

B
12/2018

11/2019
12/31/2018

03/2020
6,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 8

3
A

B
12/2018

04/2020
12/31/2018

07/2020
8,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 3

1
A

B
12/2018

08/2020
12/31/2018

01/2021
9,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 7

2
A

B
12/2018

02/2021
12/31/2018

05/20/2021
11,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 4

1
A

B
12/2018

06/2021
12/31/2018

07/26/2021
12,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 4

1
A

B
12/2018

08/2021
12/31/2018

11/2021
14,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 9

2
A

B
12/2018

12/2021
12/31/2018

05/2022
17,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 5

1
A

B
12/2018

06/2022
12/31/2018

11/2022
19,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 5

1
A

B
12/2018

12/2022
12/31/2018

05/24/2023
21,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 5

1
A

B
12/2018

06/2023
12/31/2018

07/31/2023
23,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 6

1
A

B
12/2018

08/2023
12/31/2018

08/05/2041
25,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 1

1
B

A
01/2019

01/2019
01/30/2019

01/30/2019
1,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 7

6
A

B
01/2019

02/2019
01/30/2019

02/25/2019
2,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 4

3
A

B
01/2019

03/2019
01/30/2019

03/04/2019
3,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 3

2
A

B
01/2019

04/2019
01/30/2019

05/28/2019
4,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 5

3
A

B
01/2019

06/2019
01/30/2019

09/2019
4,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 9

5
A

B
01/2019

10/2019
01/30/2019

10/24/2019
4,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 2

1
A

B
01/2019

11/2019
01/30/2019

03/2020
4,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 9

4
A

B
01/2019

04/2020
01/30/2019

07/2020
7,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 8

3
A

B
01/2019

08/2020
01/30/2019

01/2021
7,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 3

1
A

B
01/2019

02/2021
01/30/2019

05/20/2021
9,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 10

3
A

B
01/2019

06/2021
01/30/2019

07/26/2021
10,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 7

2
A

B
01/2019

08/2021
01/30/2019

11/2021
13,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 7

2
A

B
01/2019

12/2021
01/30/2019

05/2022
14,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 4

1
A

B
01/2019

06/2022
01/30/2019

11/2022
16,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 9

2
A

B
01/2019

12/2022
01/30/2019

05/24/2023
20,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 9

2
A

B
01/2019

06/2023
01/30/2019

07/31/2023
21,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 5

1
A

B
01/2019

08/2023
01/30/2019

08/05/2041
24,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 1

1
B

A
02/2019

02/2019
02/25/2019

02/25/2019
1,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 8

7
A

B
02/2019

03/2019
02/25/2019

03/04/2019
2,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 9

7
A

B
02/2019

04/2019
02/25/2019

05/28/2019
4,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 10

7
A

B
02/2019

06/2019
02/25/2019

09/2019
4,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 8

5
A

B
02/2019

10/2019
02/25/2019

10/24/2019
4,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 5

3
A

B
02/2019

11/2019
02/25/2019

03/2020
3,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 2

1
A

B
02/2019

04/2020
02/25/2019

07/2020
5,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 9

4
A

B
02/2019

08/2020
02/25/2019

01/2021
7,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 5

2
A

B
02/2019

02/2021
02/25/2019

05/20/2021
8,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 8

3
A

B
02/2019

06/2021
02/25/2019

07/26/2021
9,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 3

1
A

B
02/2019

08/2021
02/25/2019

11/2021
11,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 10

3
A

B
02/2019

12/2021
02/25/2019

05/2022
13,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 7

2
A

B
02/2019

06/2022
02/25/2019

11/2022
17,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 7

2
A

B
02/2019

12/2022
02/25/2019

05/24/2023
18,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 4

1
A

B
02/2019

06/2023
02/25/2019

07/31/2023
19,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 4

1
A

B
02/2019

08/2023
02/25/2019

08/05/2041
22,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 1

1
B

A
03/2019

03/2019
03/04/2019

03/04/2019
1,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 9

8
A

B
03/2019

04/2019
03/04/2019

05/28/2019
2,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 5

4
A

B
03/2019

06/2019
03/04/2019

09/2019
3,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 4

3
A

B
03/2019

10/2019
03/04/2019

10/24/2019
5,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 3

2
A

B
03/2019

11/2019
03/04/2019

03/2020
4,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 7

4
A

B
03/2019

04/2020
03/04/2019

07/2020
5,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 2

1
A

B
03/2019

08/2020
03/04/2019

01/2021
6,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 9

4
A

B
03/2019

02/2021
03/04/2019

05/20/2021
8,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 7

3
A

B
03/2019

06/2021
03/04/2019

07/26/2021
10,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 8

3
A

B
03/2019

08/2021
03/04/2019

11/2021
11,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 8

3
A

B
03/2019

12/2021
03/04/2019

05/2022
13,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 3

1
A

B
03/2019

06/2022
03/04/2019

11/2022
15,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 10

3
A

B
03/2019

12/2022
03/04/2019

05/24/2023
16,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 7

2
A

B
03/2019

06/2023
03/04/2019

07/31/2023
19,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 7

2
A

B
03/2019

08/2023
03/04/2019

08/05/2041
20,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 1

1
B

A
04/2019

04/2019
05/28/2019

05/28/2019
1,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 10

9
A

B
04/2019

06/2019
05/28/2019

09/2019
2,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 6

5
A

B
04/2019

10/2019
05/28/2019

10/24/2019
3,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 4

3
A

B
04/2019

11/2019
05/28/2019

03/2020
4,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 3

2
A

B
04/2019

04/2020
05/28/2019

07/2020
5,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 7

4
A

B
04/2019

08/2020
05/28/2019

01/2021
5,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 2

1
A

B
04/2019

02/2021
05/28/2019

05/20/2021
6,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 9

4
A

B
04/2019

06/2021
05/28/2019

07/26/2021
8,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 7

3
A

B
04/2019

08/2021
05/28/2019

11/2021
10,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 5

2
A

B
04/2019

12/2021
05/28/2019

05/2022
12,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 8

3
A

B
04/2019

06/2022
05/28/2019

11/2022
14,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 3

1
A

B
04/2019

12/2022
05/28/2019

05/24/2023
16,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 3

1
A

B
04/2019

06/2023
05/28/2019

07/31/2023
17,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 10

3
A

B
04/2019

08/2023
05/28/2019

08/05/2041
19,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 1

1
B

A
06/2019

06/2019
09/2019

09/2019
1,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 10

9
A

B
06/2019

10/2019
09/2019

10/24/2019
2,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 6

5
A

B
06/2019

11/2019
09/2019

03/2020
3,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 7

5
A

B
06/2019

04/2020
09/2019

07/2020
5,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 8

5
A

B
06/2019

08/2020
09/2019

01/2021
5,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 7

4
A

B
06/2019

02/2021
09/2019

05/20/2021
5,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 2

1
A

B
06/2019

06/2021
09/2019

07/26/2021
6,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 2

1
A

B
06/2019

08/2021
09/2019

11/2021
8,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 9

4
A

B
06/2019

12/2021
09/2019

05/2022
10,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 5

2
A

B
06/2019

06/2022
09/2019

11/2022
14,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 8

3
A

B
06/2019

12/2022
09/2019

05/24/2023
15,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 8

3
A

B
06/2019

06/2023
09/2019

07/31/2023
16,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 3

1
A

B
06/2019

08/2023
09/2019

08/05/2041
18,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 1

1
B

A
10/2019

10/2019
10/24/2019

10/24/2019
1,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 10

9
A

B
10/2019

11/2019
10/24/2019

03/2020
2,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 5

4
A

B
10/2019

04/2020
10/24/2019

07/2020
4,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 10

7
A

B
10/2019

08/2020
10/24/2019

01/2021
6,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 8

5
A

B
10/2019

02/2021
10/24/2019

05/20/2021
6,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 7

4
A

B
10/2019

06/2021
10/24/2019

07/26/2021
6,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 2

1
A

B
10/2019

08/2021
10/24/2019

11/2021
7,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 2

1
A

B
10/2019

12/2021
10/24/2019

05/2022
10,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 9

4
A

B
10/2019

06/2022
10/24/2019

11/2022
12,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 7

3
A

B
10/2019

12/2022
10/24/2019

05/24/2023
14,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 5

2
A

B
10/2019

06/2023
10/24/2019

07/31/2023
17,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 8

3
A

B
10/2019

08/2023
10/24/2019

08/05/2041
17,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 1

1
B

A
11/2019

11/2019
03/2020

03/2020
2,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 7

6
A

B
11/2019

04/2020
03/2020

07/2020
3,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 4

3
A

B
11/2019

08/2020
03/2020

01/2021
5,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 10

7
A

B
11/2019

02/2021
03/2020

05/20/2021
7,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 8

5
A

B
11/2019

06/2021
03/2020

07/26/2021
7,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 7

4
A

B
11/2019

08/2021
03/2020

11/2021
8,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 9

5
A

B
11/2019

12/2021
03/2020

05/2022
9,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 2

1
A

B
11/2019

06/2022
03/2020

11/2022
10,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 9

4
A

B
11/2019

12/2022
03/2020

05/24/2023
12,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 7

3
A

B
11/2019

06/2023
03/2020

07/31/2023
13,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 5

2
A

B
11/2019

08/2023
03/2020

08/05/2041
17,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 1

1
B

A
04/2020

04/2020
07/2020

07/2020
2,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 8

7
A

B
04/2020

08/2020
07/2020

01/2021
3,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 5

4
A

B
04/2020

02/2021
07/2020

05/20/2021
6,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 7

5
A

B
04/2020

06/2021
07/2020

07/26/2021
8,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 3

2
A

B
04/2020

08/2021
07/2020

11/2021
9,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 5

3
A

B
04/2020

12/2021
07/2020

05/2022
9,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 7

4
A

B
04/2020

06/2022
07/2020

11/2022
8,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 9

5
A

B
04/2020

12/2022
07/2020

05/24/2023
9,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 2

1
A

B
04/2020

06/2023
07/2020

07/31/2023
10,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 2

1
A

B
04/2020

08/2023
07/2020

08/05/2041
11,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 1

1
B

A
08/2020

08/2020
01/2021

01/2021
2,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 10

9
A

B
08/2020

02/2021
01/2021

05/20/2021
4,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 5

4
A

B
08/2020

06/2021
01/2021

07/26/2021
6,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 4

3
A

B
08/2020

08/2021
01/2021

11/2021
7,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 10

7
A

B
08/2020

12/2021
01/2021

05/2022
9,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 3

2
A

B
08/2020

06/2022
01/2021

11/2022
10,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 5

3
A

B
08/2020

12/2022
01/2021

05/24/2023
9,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 7

4
A

B
08/2020

06/2023
01/2021

07/31/2023
9,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 9

5
A

B
08/2020

08/2023
01/2021

08/05/2041
10,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 1

1
B

A
02/2021

02/2021
05/20/2021

05/20/2021
2,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 10

9
A

B
02/2021

06/2021
05/20/2021

07/26/2021
3,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 6

5
A

B
02/2021

08/2021
05/20/2021

11/2021
4,540 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 9

7
A

B
02/2021

12/2021
05/20/2021

05/2022
7,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 7

5
A

B
02/2021

06/2022
05/20/2021

11/2022
8,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 3

2
A

B
02/2021

12/2022
05/20/2021

05/24/2023
11,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 8

5
A

B
02/2021

06/2023
05/20/2021

07/31/2023
11,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 5

3
A

B
02/2021

08/2023
05/20/2021

08/05/2041
10,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 1

1
B

A
06/2021

06/2021
07/26/2021

07/26/2021
2,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 10

9
A

B
06/2021

08/2021
07/26/2021

11/2021
3,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 7

6
A

B
06/2021

12/2021
07/26/2021

05/2022
5,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 5

4
A

B
06/2021

06/2022
07/26/2021

11/2022
6,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 4

3
A

B
06/2021

12/2022
07/26/2021

05/24/2023
7,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 10

7
A

B
06/2021

06/2023
07/26/2021

07/31/2023
9,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 3

2
A

B
06/2021

08/2023
07/26/2021

08/05/2041
12,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 1

1
B

A
08/2021

08/2021
11/2021

11/2021
2,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 10

9
A

B
08/2021

12/2021
11/2021

05/2022
2,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 7

6
A

B
08/2021

06/2022
11/2021

11/2022
3,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 5

4
A

B
08/2021

12/2022
11/2021

05/24/2023
5,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 4

3
A

B
08/2021

06/2023
11/2021

07/31/2023
6,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 7

5
A

B
08/2021

08/2023
11/2021

08/05/2041
8,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 1

1
B

A
12/2021

12/2021
05/2022

05/2022
2,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 10

9
A

B
12/2021

06/2022
05/2022

11/2022
3,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 8

7
A

B
12/2021

12/2022
05/2022

05/24/2023
4,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 6

5
A

B
12/2021

06/2023
05/2022

07/31/2023
6,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 9

7
A

B
12/2021

08/2023
05/2022

08/05/2041
8,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 1

1
B

A
06/2022

06/2022
11/2022

11/2022
2,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 10

9
A

B
06/2022

12/2022
11/2022

05/24/2023
2,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 9

8
A

B
06/2022

06/2023
11/2022

07/31/2023
4,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 6

5
A

B
06/2022

08/2023
11/2022

08/05/2041
6,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 1

1
B

A
12/2022

12/2022
05/24/2023

05/24/2023
2,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 10

9
A

B
12/2022

06/2023
05/24/2023

07/31/2023
3,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 9

8
A

B
12/2022

08/2023
05/24/2023

08/05/2041
6,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 1

1
B

A
06/2023

06/2023
07/31/2023

07/31/2023
2,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 10

9
A

B
06/2023

08/2023
07/31/2023

08/05/2041
3,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00010 1

1
B

A
08/2023

08/2023
08/05/2041

08/05/2041
3,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 1

1
B

A
08/2018

08/2018
08/29/2018

08/29/2018
1,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 2

1
A

B
08/2018

09/2018
08/29/2018

09/28/2018
800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 3

1
A

B
08/2018

10/2018
08/29/2018

10/25/2018
1,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 4

1
A

B
08/2018

11/2018
08/29/2018

11/26/2018
2,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 5

1
A

B
08/2018

12/2018
08/29/2018

12/31/2018
2,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 6

1
A

B
08/2018

01/2019
08/29/2018

01/30/2019
3,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

1
A

B
08/2018

02/2019
08/29/2018

02/25/2019
4,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 8

1
A

B
08/2018

03/2019
08/29/2018

03/04/2019
4,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 9

1
A

B
08/2018

04/2019
08/29/2018

05/28/2019
4,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 10

1
A

B
08/2018

06/2019
08/29/2018

09/2019
6,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 11

1
A

B
08/2018

10/2019
08/29/2018

10/24/2019
7,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 12

1
A

B
08/2018

11/2019
08/29/2018

03/2020
9,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 14

1
A

B
08/2018

04/2020
08/29/2018

07/2020
10,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 16

1
A

B
08/2018

08/2020
08/29/2018

01/2021
13,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 17

1
A

B
08/2018

02/2021
08/29/2018

05/20/2021
13,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 19

1
A

B
08/2018

06/2021
08/29/2018

07/26/2021
17,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 21

1
A

B
08/2018

08/2021
08/29/2018

11/2021
17,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 22

1
A

B
08/2018

12/2021
08/29/2018

05/2022
28,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 24

1
A

B
08/2018

06/2022
08/29/2018

11/2022
18,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 26

1
A

B
08/2018

12/2022
08/29/2018

05/24/2023
21,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 27

1
A

B
08/2018

06/2023
08/29/2018

07/31/2023
21,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 29

1
A

B
08/2018

08/2023
08/29/2018

08/05/2041
22,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 1

1
B

A
09/2018

09/2018
09/28/2018

09/28/2018
1,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 3

2
A

B
09/2018

10/2018
09/28/2018

10/25/2018
1,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 2

1
A

B
09/2018

11/2018
09/28/2018

11/26/2018
3,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 5

2
A

B
09/2018

12/2018
09/28/2018

12/31/2018
3,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 3

1
A

B
09/2018

01/2019
09/28/2018

01/30/2019
4,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

2
A

B
09/2018

02/2019
09/28/2018

02/25/2019
5,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 4

1
A

B
09/2018

03/2019
09/28/2018

03/04/2019
7,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 9

2
A

B
09/2018

04/2019
09/28/2018

05/28/2019
7,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 5

1
A

B
09/2018

06/2019
09/28/2018

09/2019
9,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 5

1
A

B
09/2018

10/2019
09/28/2018

10/24/2019
10,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 6

1
A

B
09/2018

11/2019
09/28/2018

03/2020
12,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

1
A

B
09/2018

04/2020
09/28/2018

07/2020
14,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 8

1
A

B
09/2018

08/2020
09/28/2018

01/2021
17,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 9

1
A

B
09/2018

02/2021
09/28/2018

05/20/2021
18,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 10

1
A

B
09/2018

06/2021
09/28/2018

07/26/2021
21,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 10

1
A

B
09/2018

08/2021
09/28/2018

11/2021
21,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 11

1
A

B
09/2018

12/2021
09/28/2018

05/2022
24,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 12

1
A

B
09/2018

06/2022
09/28/2018

11/2022
26,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 13

1
A

B
09/2018

12/2022
09/28/2018

05/24/2023
28,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 14

1
A

B
09/2018

06/2023
09/28/2018

07/31/2023
28,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 14

1
A

B
09/2018

08/2023
09/28/2018

08/05/2041
30,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 1

1
B

A
10/2018

10/2018
10/25/2018

10/25/2018
1,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 4

3
A

B
10/2018

11/2018
10/25/2018

11/26/2018
2,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 5

3
A

B
10/2018

12/2018
10/25/2018

12/31/2018
2,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 2

1
A

B
10/2018

01/2019
10/25/2018

01/30/2019
3,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

3
A

B
10/2018

02/2019
10/25/2018

02/25/2019
5,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 8

3
A

B
10/2018

03/2019
10/25/2018

03/04/2019
5,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 3

1
A

B
10/2018

04/2019
10/25/2018

05/28/2019
6,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 10

3
A

B
10/2018

06/2019
10/25/2018

09/2019
8,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

2
A

B
10/2018

10/2019
10/25/2018

10/24/2019
9,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 4

1
A

B
10/2018

11/2019
10/25/2018

03/2020
9,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 9

2
A

B
10/2018

04/2020
10/25/2018

07/2020
12,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 5

1
A

B
10/2018

08/2020
10/25/2018

01/2021
14,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 6

1
A

B
10/2018

02/2021
10/25/2018

05/20/2021
15,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 6

1
A

B
10/2018

06/2021
10/25/2018

07/26/2021
18,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

1
A

B
10/2018

08/2021
10/25/2018

11/2021
200,580 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

1
A

B
10/2018

12/2021
10/25/2018

05/2022
22,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 8

1
A

B
10/2018

06/2022
10/25/2018

11/2022
23,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 9

1
A

B
10/2018

12/2022
10/25/2018

05/24/2023
26,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 9

1
A

B
10/2018

06/2023
10/25/2018

07/31/2023
27,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 10

1
A

B
10/2018

08/2023
10/25/2018

08/05/2041
29,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 1

1
B

A
11/2018

11/2018
11/26/2018

11/26/2018
1,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 5

4
A

B
11/2018

12/2018
11/26/2018

12/31/2018
2,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 3

2
A

B
11/2018

01/2019
11/26/2018

01/30/2019
3,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

4
A

B
11/2018

02/2019
11/26/2018

02/25/2019
4,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 2

1
A

B
11/2018

03/2019
11/26/2018

03/04/2019
5,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 9

4
A

B
11/2018

04/2019
11/26/2018

05/28/2019
6,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 5

2
A

B
11/2018

06/2019
11/26/2018

09/2019
7,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 8

3
A

B
11/2018

10/2019
11/26/2018

10/24/2019
7,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 3

1
A

B
11/2018

11/2019
11/26/2018

03/2020
8,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 10

3
A

B
11/2018

04/2020
11/26/2018

07/2020
10,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 4

1
A

B
11/2018

08/2020
11/26/2018

01/2021
11,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 9

2
A

B
11/2018

02/2021
11/26/2018

05/20/2021
14,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 9

2
A

B
11/2018

06/2021
11/26/2018

07/26/2021
15,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 5

1
A

B
11/2018

08/2021
11/26/2018

11/2021
18,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 6

1
A

B
11/2018

12/2021
11/26/2018

05/2022
19,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 6

1
A

B
11/2018

06/2022
11/26/2018

11/2022
21,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 6

1
A

B
11/2018

12/2022
11/26/2018

05/24/2023
24,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

1
A

B
11/2018

06/2023
11/26/2018

07/31/2023
25,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

1
A

B
11/2018

08/2023
11/26/2018

08/05/2041
28,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 1

1
B

A
12/2018

12/2018
12/31/2018

12/31/2018
1,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 6

5
A

B
12/2018

01/2019
12/31/2018

01/30/2019
2,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

5
A

B
12/2018

02/2019
12/31/2018

02/25/2019
3,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 8

5
A

B
12/2018

03/2019
12/31/2018

03/04/2019
3,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 9

5
A

B
12/2018

04/2019
12/31/2018

05/28/2019
4,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 2

1
A

B
12/2018

06/2019
12/31/2018

09/2019
5,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 9

4
A

B
12/2018

10/2019
12/31/2018

10/24/2019
6,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

3
A

B
12/2018

11/2019
12/31/2018

03/2020
6,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 8

3
A

B
12/2018

04/2020
12/31/2018

07/2020
8,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 3

1
A

B
12/2018

08/2020
12/31/2018

01/2021
9,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

2
A

B
12/2018

02/2021
12/31/2018

05/20/2021
11,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 4

1
A

B
12/2018

06/2021
12/31/2018

07/26/2021
12,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 4

1
A

B
12/2018

08/2021
12/31/2018

11/2021
14,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 9

2
A

B
12/2018

12/2021
12/31/2018

05/2022
17,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 5

1
A

B
12/2018

06/2022
12/31/2018

11/2022
19,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 5

1
A

B
12/2018

12/2022
12/31/2018

05/24/2023
21,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 5

1
A

B
12/2018

06/2023
12/31/2018

07/31/2023
23,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 6

1
A

B
12/2018

08/2023
12/31/2018

08/05/2041
25,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 1

1
B

A
01/2019

01/2019
01/30/2019

01/30/2019
1,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

6
A

B
01/2019

02/2019
01/30/2019

02/25/2019
2,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 4

3
A

B
01/2019

03/2019
01/30/2019

03/04/2019
3,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 3

2
A

B
01/2019

04/2019
01/30/2019

05/28/2019
4,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 5

3
A

B
01/2019

06/2019
01/30/2019

09/2019
4,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 9

5
A

B
01/2019

10/2019
01/30/2019

10/24/2019
4,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 2

1
A

B
01/2019

11/2019
01/30/2019

03/2020
4,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 9

4
A

B
01/2019

04/2020
01/30/2019

07/2020
7,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 8

3
A

B
01/2019

08/2020
01/30/2019

01/2021
7,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 3

1
A

B
01/2019

02/2021
01/30/2019

05/20/2021
9,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 10

3
A

B
01/2019

06/2021
01/30/2019

07/26/2021
10,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

2
A

B
01/2019

08/2021
01/30/2019

11/2021
13,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

2
A

B
01/2019

12/2021
01/30/2019

05/2022
14,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 4

1
A

B
01/2019

06/2022
01/30/2019

11/2022
16,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 9

2
A

B
01/2019

12/2022
01/30/2019

05/24/2023
20,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 9

2
A

B
01/2019

06/2023
01/30/2019

07/31/2023
21,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 5

1
A

B
01/2019

08/2023
01/30/2019

08/05/2041
24,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 1

1
B

A
02/2019

02/2019
02/25/2019

02/25/2019
1,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 8

7
A

B
02/2019

03/2019
02/25/2019

03/04/2019
2,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 9

7
A

B
02/2019

04/2019
02/25/2019

05/28/2019
4,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 10

7
A

B
02/2019

06/2019
02/25/2019

09/2019
4,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 8

5
A

B
02/2019

10/2019
02/25/2019

10/24/2019
4,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 5

3
A

B
02/2019

11/2019
02/25/2019

03/2020
3,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 2

1
A

B
02/2019

04/2020
02/25/2019

07/2020
5,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 9

4
A

B
02/2019

08/2020
02/25/2019

01/2021
7,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 5

2
A

B
02/2019

02/2021
02/25/2019

05/20/2021
8,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 8

3
A

B
02/2019

06/2021
02/25/2019

07/26/2021
9,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 3

1
A

B
02/2019

08/2021
02/25/2019

11/2021
11,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 10

3
A

B
02/2019

12/2021
02/25/2019

05/2022
13,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

2
A

B
02/2019

06/2022
02/25/2019

11/2022
17,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

2
A

B
02/2019

12/2022
02/25/2019

05/24/2023
18,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 4

1
A

B
02/2019

06/2023
02/25/2019

07/31/2023
19,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 4

1
A

B
02/2019

08/2023
02/25/2019

08/05/2041
22,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 1

1
B

A
03/2019

03/2019
03/04/2019

03/04/2019
1,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 9

8
A

B
03/2019

04/2019
03/04/2019

05/28/2019
2,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 5

4
A

B
03/2019

06/2019
03/04/2019

09/2019
3,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 4

3
A

B
03/2019

10/2019
03/04/2019

10/24/2019
5,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 3

2
A

B
03/2019

11/2019
03/04/2019

03/2020
4,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

4
A

B
03/2019

04/2020
03/04/2019

07/2020
5,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 2

1
A

B
03/2019

08/2020
03/04/2019

01/2021
6,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 9

4
A

B
03/2019

02/2021
03/04/2019

05/20/2021
8,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

3
A

B
03/2019

06/2021
03/04/2019

07/26/2021
10,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 8

3
A

B
03/2019

08/2021
03/04/2019

11/2021
11,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 8

3
A

B
03/2019

12/2021
03/04/2019

05/2022
13,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 3

1
A

B
03/2019

06/2022
03/04/2019

11/2022
15,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 10

3
A

B
03/2019

12/2022
03/04/2019

05/24/2023
16,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

2
A

B
03/2019

06/2023
03/04/2019

07/31/2023
19,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

2
A

B
03/2019

08/2023
03/04/2019

08/05/2041
20,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 1

1
B

A
04/2019

04/2019
05/28/2019

05/28/2019
1,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 10

9
A

B
04/2019

06/2019
05/28/2019

09/2019
2,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 6

5
A

B
04/2019

10/2019
05/28/2019

10/24/2019
3,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 4

3
A

B
04/2019

11/2019
05/28/2019

03/2020
4,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 3

2
A

B
04/2019

04/2020
05/28/2019

07/2020
5,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

4
A

B
04/2019

08/2020
05/28/2019

01/2021
5,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 2

1
A

B
04/2019

02/2021
05/28/2019

05/20/2021
6,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 9

4
A

B
04/2019

06/2021
05/28/2019

07/26/2021
8,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

3
A

B
04/2019

08/2021
05/28/2019

11/2021
10,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 5

2
A

B
04/2019

12/2021
05/28/2019

05/2022
12,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 8

3
A

B
04/2019

06/2022
05/28/2019

11/2022
14,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 3

1
A

B
04/2019

12/2022
05/28/2019

05/24/2023
16,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 3

1
A

B
04/2019

06/2023
05/28/2019

07/31/2023
17,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 10

3
A

B
04/2019

08/2023
05/28/2019

08/05/2041
19,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 1

1
B

A
06/2019

06/2019
09/2019

09/2019
1,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 10

9
A

B
06/2019

10/2019
09/2019

10/24/2019
2,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 6

5
A

B
06/2019

11/2019
09/2019

03/2020
3,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

5
A

B
06/2019

04/2020
09/2019

07/2020
5,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 8

5
A

B
06/2019

08/2020
09/2019

01/2021
5,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

4
A

B
06/2019

02/2021
09/2019

05/20/2021
5,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 2

1
A

B
06/2019

06/2021
09/2019

07/26/2021
6,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 2

1
A

B
06/2019

08/2021
09/2019

11/2021
8,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 9

4
A

B
06/2019

12/2021
09/2019

05/2022
10,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 5

2
A

B
06/2019

06/2022
09/2019

11/2022
14,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 8

3
A

B
06/2019

12/2022
09/2019

05/24/2023
15,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 8

3
A

B
06/2019

06/2023
09/2019

07/31/2023
16,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 3

1
A

B
06/2019

08/2023
09/2019

08/05/2041
18,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 1

1
B

A
10/2019

10/2019
10/24/2019

10/24/2019
1,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 10

9
A

B
10/2019

11/2019
10/24/2019

03/2020
2,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 5

4
A

B
10/2019

04/2020
10/24/2019

07/2020
4,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 10

7
A

B
10/2019

08/2020
10/24/2019

01/2021
6,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 8

5
A

B
10/2019

02/2021
10/24/2019

05/20/2021
6,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

4
A

B
10/2019

06/2021
10/24/2019

07/26/2021
6,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 2

1
A

B
10/2019

08/2021
10/24/2019

11/2021
7,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 2

1
A

B
10/2019

12/2021
10/24/2019

05/2022
10,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 9

4
A

B
10/2019

06/2022
10/24/2019

11/2022
12,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

3
A

B
10/2019

12/2022
10/24/2019

05/24/2023
14,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 5

2
A

B
10/2019

06/2023
10/24/2019

07/31/2023
17,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 8

3
A

B
10/2019

08/2023
10/24/2019

08/05/2041
17,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 1

1
B

A
11/2019

11/2019
03/2020

03/2020
2,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

6
A

B
11/2019

04/2020
03/2020

07/2020
3,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 4

3
A

B
11/2019

08/2020
03/2020

01/2021
5,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 10

7
A

B
11/2019

02/2021
03/2020

05/20/2021
7,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 8

5
A

B
11/2019

06/2021
03/2020

07/26/2021
7,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

4
A

B
11/2019

08/2021
03/2020

11/2021
8,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 9

5
A

B
11/2019

12/2021
03/2020

05/2022
9,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 2

1
A

B
11/2019

06/2022
03/2020

11/2022
10,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 9

4
A

B
11/2019

12/2022
03/2020

05/24/2023
12,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

3
A

B
11/2019

06/2023
03/2020

07/31/2023
13,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 5

2
A

B
11/2019

08/2023
03/2020

08/05/2041
17,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 1

1
B

A
04/2020

04/2020
07/2020

07/2020
2,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 8

7
A

B
04/2020

08/2020
07/2020

01/2021
3,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 5

4
A

B
04/2020

02/2021
07/2020

05/20/2021
6,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

5
A

B
04/2020

06/2021
07/2020

07/26/2021
8,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 3

2
A

B
04/2020

08/2021
07/2020

11/2021
9,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 5

3
A

B
04/2020

12/2021
07/2020

05/2022
9,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

4
A

B
04/2020

06/2022
07/2020

11/2022
8,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 9

5
A

B
04/2020

12/2022
07/2020

05/24/2023
9,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 2

1
A

B
04/2020

06/2023
07/2020

07/31/2023
10,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 2

1
A

B
04/2020

08/2023
07/2020

08/05/2041
11,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 1

1
B

A
08/2020

08/2020
01/2021

01/2021
2,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 10

9
A

B
08/2020

02/2021
01/2021

05/20/2021
4,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 5

4
A

B
08/2020

06/2021
01/2021

07/26/2021
6,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 4

3
A

B
08/2020

08/2021
01/2021

11/2021
7,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 10

7
A

B
08/2020

12/2021
01/2021

05/2022
9,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 3

2
A

B
08/2020

06/2022
01/2021

11/2022
10,100 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 5

3
A

B
08/2020

12/2022
01/2021

05/24/2023
9,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

4
A

B
08/2020

06/2023
01/2021

07/31/2023
9,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 9

5
A

B
08/2020

08/2023
01/2021

08/05/2041
10,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 1

1
B

A
02/2021

02/2021
05/20/2021

05/20/2021
2,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 10

9
A

B
02/2021

06/2021
05/20/2021

07/26/2021
3,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 6

5
A

B
02/2021

08/2021
05/20/2021

11/2021
4,540 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 9

7
A

B
02/2021

12/2021
05/20/2021

05/2022
7,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

5
A

B
02/2021

06/2022
05/20/2021

11/2022
8,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 3

2
A

B
02/2021

12/2022
05/20/2021

05/24/2023
11,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 8

5
A

B
02/2021

06/2023
05/20/2021

07/31/2023
11,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 5

3
A

B
02/2021

08/2023
05/20/2021

08/05/2041
10,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 1

1
B

A
06/2021

06/2021
07/26/2021

07/26/2021
2,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 10

9
A

B
06/2021

08/2021
07/26/2021

11/2021
3,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

6
A

B
06/2021

12/2021
07/26/2021

05/2022
5,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 5

4
A

B
06/2021

06/2022
07/26/2021

11/2022
6,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 4

3
A

B
06/2021

12/2022
07/26/2021

05/24/2023
7,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 10

7
A

B
06/2021

06/2023
07/26/2021

07/31/2023
9,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 3

2
A

B
06/2021

08/2023
07/26/2021

08/05/2041
12,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 1

1
B

A
08/2021

08/2021
11/2021

11/2021
2,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 10

9
A

B
08/2021

12/2021
11/2021

05/2022
2,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

6
A

B
08/2021

06/2022
11/2021

11/2022
3,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 5

4
A

B
08/2021

12/2022
11/2021

05/24/2023
5,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 4

3
A

B
08/2021

06/2023
11/2021

07/31/2023
6,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 7

5
A

B
08/2021

08/2023
11/2021

08/05/2041
8,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 1

1
B

A
12/2021

12/2021
05/2022

05/2022
2,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 10

9
A

B
12/2021

06/2022
05/2022

11/2022
3,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 8

7
A

B
12/2021

12/2022
05/2022

05/24/2023
4,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 6

5
A

B
12/2021

06/2023
05/2022

07/31/2023
6,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 9

7
A

B
12/2021

08/2023
05/2022

08/05/2041
8,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 1

1
B

A
06/2022

06/2022
11/2022

11/2022
2,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 10

9
A

B
06/2022

12/2022
11/2022

05/24/2023
2,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 9

8
A

B
06/2022

06/2023
11/2022

07/31/2023
4,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 6

5
A

B
06/2022

08/2023
11/2022

08/05/2041
6,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 1

1
B

A
12/2022

12/2022
05/24/2023

05/24/2023
2,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 10

9
A

B
12/2022

06/2023
05/24/2023

07/31/2023
3,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 9

8
A

B
12/2022

08/2023
05/24/2023

08/05/2041
6,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 1

1
B

A
06/2023

06/2023
07/31/2023

07/31/2023
2,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 10

9
A

B
06/2023

08/2023
07/31/2023

08/05/2041
3,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00011 1

1
B

A
08/2023

08/2023
08/05/2041

08/05/2041
3,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 1

1
B

A
08/2018

08/2018
08/29/2018

08/29/2018
1,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 2

1
A

B
08/2018

09/2018
08/29/2018

09/28/2018
800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 3

1
A

B
08/2018

10/2018
08/29/2018

10/25/2018
1,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 4

1
A

B
08/2018

11/2018
08/29/2018

11/26/2018
2,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 5

1
A

B
08/2018

12/2018
08/29/2018

12/31/2018
2,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 6

1
A

B
08/2018

01/2019
08/29/2018

01/30/2019
3,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 7

1
A

B
08/2018

02/2019
08/29/2018

02/25/2019
4,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 8

1
A

B
08/2018

03/2019
08/29/2018

03/04/2019
4,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 9

1
A

B
08/2018

04/2019
08/29/2018

05/28/2019
4,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 10

1
A

B
08/2018

06/2019
08/29/2018

09/2019
6,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 11

1
A

B
08/2018

10/2019
08/29/2018

10/24/2019
7,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 12

1
A

B
08/2018

11/2019
08/29/2018

03/2020
9,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 14

1
A

B
08/2018

04/2020
08/29/2018

07/2020
10,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 16

1
A

B
08/2018

08/2020
08/29/2018

01/2021
13,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 17

1
A

B
08/2018

02/2021
08/29/2018

05/20/2021
13,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 19

1
A

B
08/2018

06/2021
08/29/2018

07/26/2021
17,250 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 21

1
A

B
08/2018

08/2021
08/29/2018

11/2021
17,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 22

1
A

B
08/2018

12/2021
08/29/2018

05/2022
28,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 24

1
A

B
08/2018

06/2022
08/29/2018

11/2022
18,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 26

1
A

B
08/2018

12/2022
08/29/2018

05/24/2023
21,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 27

1
A

B
08/2018

06/2023
08/29/2018

07/31/2023
21,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 29

1
A

B
08/2018

08/2023
08/29/2018

08/05/2041
22,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 1

1
B

A
09/2018

09/2018
09/28/2018

09/28/2018
1,450 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 3

2
A

B
09/2018

10/2018
09/28/2018

10/25/2018
1,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 2

1
A

B
09/2018

11/2018
09/28/2018

11/26/2018
3,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 5

2
A

B
09/2018

12/2018
09/28/2018

12/31/2018
3,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 3

1
A

B
09/2018

01/2019
09/28/2018

01/30/2019
4,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 7

2
A

B
09/2018

02/2019
09/28/2018

02/25/2019
5,700 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 4

1
A

B
09/2018

03/2019
09/28/2018

03/04/2019
7,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 9

2
A

B
09/2018

04/2019
09/28/2018

05/28/2019
7,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 5

1
A

B
09/2018

06/2019
09/28/2018

09/2019
9,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 5

1
A

B
09/2018

10/2019
09/28/2018

10/24/2019
10,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 6

1
A

B
09/2018

11/2019
09/28/2018

03/2020
12,400 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 7

1
A

B
09/2018

04/2020
09/28/2018

07/2020
14,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 8

1
A

B
09/2018

08/2020
09/28/2018

01/2021
17,850 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 9

1
A

B
09/2018

02/2021
09/28/2018

05/20/2021
18,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 10

1
A

B
09/2018

06/2021
09/28/2018

07/26/2021
21,050 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 10

1
A

B
09/2018

08/2021
09/28/2018

11/2021
21,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 11

1
A

B
09/2018

12/2021
09/28/2018

05/2022
24,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 12

1
A

B
09/2018

06/2022
09/28/2018

11/2022
26,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 13

1
A

B
09/2018

12/2022
09/28/2018

05/24/2023
28,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 14

1
A

B
09/2018

06/2023
09/28/2018

07/31/2023
28,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 14

1
A

B
09/2018

08/2023
09/28/2018

08/05/2041
30,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 1

1
B

A
10/2018

10/2018
10/25/2018

10/25/2018
1,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 4

3
A

B
10/2018

11/2018
10/25/2018

11/26/2018
2,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 5

3
A

B
10/2018

12/2018
10/25/2018

12/31/2018
2,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 2

1
A

B
10/2018

01/2019
10/25/2018

01/30/2019
3,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 7

3
A

B
10/2018

02/2019
10/25/2018

02/25/2019
5,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 8

3
A

B
10/2018

03/2019
10/25/2018

03/04/2019
5,950 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 3

1
A

B
10/2018

04/2019
10/25/2018

05/28/2019
6,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 10

3
A

B
10/2018

06/2019
10/25/2018

09/2019
8,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 7

2
A

B
10/2018

10/2019
10/25/2018

10/24/2019
9,900 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 4

1
A

B
10/2018

11/2019
10/25/2018

03/2020
9,550 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 9

2
A

B
10/2018

04/2020
10/25/2018

07/2020
12,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 5

1
A

B
10/2018

08/2020
10/25/2018

01/2021
14,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 6

1
A

B
10/2018

02/2021
10/25/2018

05/20/2021
15,650 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 6

1
A

B
10/2018

06/2021
10/25/2018

07/26/2021
18,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 7

1
A

B
10/2018

08/2021
10/25/2018

11/2021
200,580 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 7

1
A

B
10/2018

12/2021
10/25/2018

05/2022
22,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 8

1
A

B
10/2018

06/2022
10/25/2018

11/2022
23,750 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 9

1
A

B
10/2018

12/2022
10/25/2018

05/24/2023
26,800 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 9

1
A

B
10/2018

06/2023
10/25/2018

07/31/2023
27,350 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 10

1
A

B
10/2018

08/2023
10/25/2018

08/05/2041
29,200 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 1

1
B

A
11/2018

11/2018
11/26/2018

11/26/2018
1,600 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 5

4
A

B
11/2018

12/2018
11/26/2018

12/31/2018
2,500 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 3

2
A

B
11/2018

01/2019
11/26/2018

01/30/2019
3,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 7

4
A

B
11/2018

02/2019
11/26/2018

02/25/2019
4,300 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 2

1
A

B
11/2018

03/2019
11/26/2018

03/04/2019
5,000 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 9

4
A

B
11/2018

04/2019
11/26/2018

05/28/2019
6,150 USD
CME ERIS Flex ERIS FUTURES Z00012 5

2
A

B
11/2018

06/2019
11/26/2018

09/2019
7,150 USD

일본 엔

CME 일본엔/미국달러(JPY/USD) 선물은 일본 경제에 대한 여러분의 투자 의견을 대변할 수 있으며 해당 통화의 리스크 관리 도구로 활용 할 수 있습니다.

일본엔/미국달러 선물거래의 이점

  • 유동성이 풍부한 시장
  • 자본효율적인 중앙집중 청산 방식의 상품
  • 만기곡선 전반에 대한 아웃라이트 및 스프레드 거래 기회 제공
  • CME그룹 통화 상품군 전체에 걸친 증거금 상쇄 혜택