NIKKEI/YEN - 証拠金

NYM ENVIRONMENTAL IN DELIVERY MONTH EUROPEAN UNION ALLOWANCE (EUA) FUTURES 6U 69 EUR
NYM ENVIRONMENTAL IN DELIVERY MONTH EUROPEAN UNION ALLOWANCE (EUA) FUTURES 9G 69 EUR
NYM ENVIRONMENTAL SO2 EMISSIONS ALLOWANCE FUTURES AS 60 USD
NYM ENVIRONMENTAL CALIFORNIA CARBON ALLOWANCE FUTURES CAO 45 USD
NYM ENVIRONMENTAL CLIMATE ACTION RESERVE(CAR) FUTURES (NON-VINTAGE CO 23 USD
NYM ENVIRONMENTAL CERTIFIED EMISSION REDUCTION PLUS (CERPLUS) FUTURES CPE 2 EUR
NYM ENVIRONMENTAL REGIONAL GREENHOUSE GAS INITIATIVE (RGGI) CO2 ALLOWANCE FUTURES OR 9 USD
NYM ENVIRONMENTAL CERTIFIED EMISSION REDUCTION PLUS (CERPLUS) FUTURES PCL 2 EUR
NYM ENVIRONMENTAL SO2 EMISSIONS ALLOWANCE FUTURES S2 15 USD