HENRY HUB NATURAL GAS - 証拠金

適用開始 適用終了
NYM REFINED PRODUCTS GROUP THREE SUB-OCT GAS (PLATTS) A9 04/2023 04/2023 8,750 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS GROUP THREE SUB-OCT GAS (PLATTS) A9 05/2023 02/2026 8,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS GRP THREE ULSD VS NY HAR ULSD BALMO AB6 03/01/2023 03/01/2023 620 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GRP THREE ULSD VS NY HAR ULSD BALMO AB6 03/02/2023 03/02/2023 648 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GRP THREE ULSD VS NY HAR ULSD BALMO AB6 03/03/2023 03/03/2023 680 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GRP THREE ULSD VS NY HAR ULSD BALMO AB6 03/06/2023 03/06/2023 714 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GRP THREE ULSD VS NY HAR ULSD BALMO AB6 03/07/2023 03/07/2023 751 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GRP THREE ULSD VS NY HAR ULSD BALMO AB6 03/08/2023 03/08/2023 793 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GRP THREE ULSD VS NY HAR ULSD BALMO AB6 03/09/2023 03/09/2023 840 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GRP THREE ULSD VS NY HAR ULSD BALMO AB6 03/10/2023 03/10/2023 892 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GRP THREE ULSD VS NY HAR ULSD BALMO AB6 03/13/2023 03/13/2023 952 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GRP THREE ULSD VS NY HAR ULSD BALMO AB6 03/14/2023 03/14/2023 1,019 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GRP THREE ULSD VS NY HAR ULSD BALMO AB6 03/15/2023 03/15/2023 1,098 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GRP THREE ULSD VS NY HAR ULSD BALMO AB6 03/16/2023 03/16/2023 1,189 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GRP THREE ULSD VS NY HAR ULSD BALMO AB6 03/17/2023 03/17/2023 1,297 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GRP THREE ULSD VS NY HAR ULSD BALMO AB6 03/20/2023 03/20/2023 1,428 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GRP THREE ULSD VS NY HAR ULSD BALMO AB6 03/21/2023 03/21/2023 1,586 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GRP THREE ULSD VS NY HAR ULSD BALMO AB6 03/22/2023 03/22/2023 1,785 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GRP THREE ULSD VS NY HAR ULSD BALMO AB6 03/23/2023 03/23/2023 2,039 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GRP THREE ULSD VS NY HAR ULSD BALMO AB6 03/24/2023 03/24/2023 2,380 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GRP THREE ULSD VS NY HAR ULSD BALMO AB6 03/27/2023 03/27/2023 2,856 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GRP THREE ULSD VS NY HAR ULSD BALMO AB6 03/28/2023 03/31/2023 3,570 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GRP THREE ULSD VS NY HAR ULSD BALMO AB6 04/03/2023 04/28/2023 1,920 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GRP THREE ULSD VS NY HAR ULSD BALMO AB6 05/01/2023 05/31/2023 1,812 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GC ULSD ARGUS CAL FUT AJ 03/2023 03/2023 2,580 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS GC ULSD ARGUS CAL FUT AJ 04/2023 02/2026 10,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS 12 MO HO CAL SPRD FUTURES AK 03/2023 03/2023 5,900 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 12 MO HO CAL SPRD FUTURES AK 04/2023 04/2023 6,000 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 12 MO HO CAL SPRD FUTURES AK 05/2023 05/2023 5,300 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 12 MO HO CAL SPRD FUTURES AK 06/2023 06/2023 4,500 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 12 MO HO CAL SPRD FUTURES AK 07/2023 07/2023 3,800 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 12 MO HO CAL SPRD FUTURES AK 08/2023 08/2023 3,200 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 12 MO HO CAL SPRD FUTURES AK 09/2023 09/2023 2,600 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 12 MO HO CAL SPRD FUTURES AK 10/2023 10/2023 2,100 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 12 MO HO CAL SPRD FUTURES AK 11/2023 11/2023 1,900 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 12 MO HO CAL SPRD FUTURES AK 12/2023 12/2023 1,700 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 12 MO HO CAL SPRD FUTURES AK 01/2024 01/2024 1,500 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 12 MO HO CAL SPRD FUTURES AK 02/2024 02/2024 1,400 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 12 MO HO CAL SPRD FUTURES AK 03/2024 03/2024 1,200 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 12 MO HO CAL SPRD FUTURES AK 04/2024 04/2024 1,100 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 12 MO HO CAL SPRD FUTURES AK 06/2024 06/2024 1,000 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 12 MO HO CAL SPRD FUTURES AK 09/2024 09/2024 850 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 12 MO HO CAL SPRD FUTURES AK 12/2024 12/2024 800 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 12 MO HO CAL SPRD FUTURES AK 03/2025 03/2025 650 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 12 MO HO CAL SPRD FUTURES AK 06/2025 06/2025 600 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 12 MO HO CAL SPRD FUTURES AK 09/2025 09/2025 300 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 12 MO HO CAL SPRD FUTURES AK 12/2025 12/2025 250 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS ULSD 10PPM CIF NW BALMO FUT B1 03/01/2023 03/31/2023 45,720 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS ULSD 10PPM CIF NW BALMO FUT B1 04/03/2023 05/31/2023 90,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 0.1% CIF NW BALMO FUT B7 03/01/2023 03/31/2023 41,910 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 0.1% CIF NW BALMO FUT B7 04/03/2023 05/31/2023 82,500 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL0.1%BRGS FOB ARA(PLATTS)BALMO B8 03/01/2023 03/31/2023 45,720 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL0.1%BRGS FOB ARA(PLATTS)BALMO B8 04/03/2023 05/31/2023 90,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS GULFCST CBOB GAS A2 VS RBOB BALMO BCR 03/01/2023 03/01/2023 462 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GULFCST CBOB GAS A2 VS RBOB BALMO BCR 03/02/2023 03/02/2023 483 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GULFCST CBOB GAS A2 VS RBOB BALMO BCR 03/03/2023 03/03/2023 506 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GULFCST CBOB GAS A2 VS RBOB BALMO BCR 03/06/2023 03/06/2023 532 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GULFCST CBOB GAS A2 VS RBOB BALMO BCR 03/07/2023 03/07/2023 559 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GULFCST CBOB GAS A2 VS RBOB BALMO BCR 03/08/2023 03/08/2023 591 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GULFCST CBOB GAS A2 VS RBOB BALMO BCR 03/09/2023 03/09/2023 625 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GULFCST CBOB GAS A2 VS RBOB BALMO BCR 03/10/2023 03/10/2023 665 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GULFCST CBOB GAS A2 VS RBOB BALMO BCR 03/13/2023 03/13/2023 709 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GULFCST CBOB GAS A2 VS RBOB BALMO BCR 03/14/2023 03/14/2023 759 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GULFCST CBOB GAS A2 VS RBOB BALMO BCR 03/15/2023 03/15/2023 818 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GULFCST CBOB GAS A2 VS RBOB BALMO BCR 03/16/2023 03/16/2023 886 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GULFCST CBOB GAS A2 VS RBOB BALMO BCR 03/17/2023 03/17/2023 966 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GULFCST CBOB GAS A2 VS RBOB BALMO BCR 03/20/2023 03/20/2023 1,064 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GULFCST CBOB GAS A2 VS RBOB BALMO BCR 03/21/2023 03/21/2023 1,182 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GULFCST CBOB GAS A2 VS RBOB BALMO BCR 03/22/2023 03/22/2023 1,330 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GULFCST CBOB GAS A2 VS RBOB BALMO BCR 03/23/2023 03/23/2023 1,519 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GULFCST CBOB GAS A2 VS RBOB BALMO BCR 03/24/2023 03/24/2023 1,773 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GULFCST CBOB GAS A2 VS RBOB BALMO BCR 03/27/2023 03/27/2023 2,128 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GULFCST CBOB GAS A2 VS RBOB BALMO BCR 03/28/2023 03/31/2023 2,660 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GULFCST CBOB GAS A2 VS RBOB BALMO BCR 04/03/2023 04/28/2023 1,127 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GULFCST CBOB GAS A2 VS RBOB BALMO BCR 05/01/2023 05/31/2023 1,071 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL BULLET FUT BG 04/2023 04/2023 96,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL BULLET FUT BG 05/2023 05/2023 88,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL BULLET FUT BG 06/2023 09/2023 76,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL BULLET FUT BG 10/2023 02/2024 60,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL BULLET FUT BG 03/2024 12/2030 42,500 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 04/2023 04/2023 7,900 USD 36.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 05/2023 05/2023 7,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 06/2023 06/2023 6,700 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 07/2023 07/2023 6,600 USD 16.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 08/2023 08/2023 6,500 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 09/2023 09/2023 6,400 USD 13.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 10/2023 10/2023 6,300 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 11/2023 11/2023 6,000 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 12/2023 12/2023 5,900 USD 11.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 01/2024 01/2024 5,700 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 02/2024 02/2024 5,600 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 03/2024 03/2024 5,500 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 04/2024 04/2024 5,400 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 05/2024 05/2024 5,300 USD 9.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 06/2024 06/2024 5,200 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 07/2024 07/2024 5,100 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 08/2024 08/2024 5,000 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 09/2024 09/2024 4,900 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 10/2024 10/2024 4,800 USD 7.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 11/2024 12/2025 4,700 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS USGC MARINE FUEL 0.5% (PLATTS) (MT) BPU 03/01/2023 03/24/2023 14,224 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS USGC MARINE FUEL 0.5% (PLATTS) (MT) BPU 04/03/2023 05/23/2023 28,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 180CST BALMO BS 03/01/2023 03/31/2023 27,940 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 180CST BALMO BS 04/03/2023 04/28/2023 55,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 180CST BALMO BS 05/02/2023 05/31/2023 54,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/01/2023 03/01/2023 7,299 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/02/2023 03/02/2023 7,631 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/03/2023 03/03/2023 8,001 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/06/2023 03/06/2023 8,400 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/07/2023 03/07/2023 8,841 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/08/2023 03/08/2023 9,332 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/09/2023 03/09/2023 9,882 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/10/2023 03/10/2023 10,500 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/13/2023 03/13/2023 11,201 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/14/2023 03/14/2023 11,999 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/15/2023 03/15/2023 12,923 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/16/2023 03/16/2023 13,998 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/17/2023 03/17/2023 15,267 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/20/2023 03/20/2023 16,800 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/21/2023 03/21/2023 18,664 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/22/2023 03/22/2023 21,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/23/2023 03/23/2023 23,998 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/24/2023 03/24/2023 28,001 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/27/2023 03/27/2023 33,600 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 03/28/2023 03/31/2023 42,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 04/03/2023 04/28/2023 40,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE 380CST BALMO BT 05/02/2023 05/31/2023 39,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY BUCKEYE JET FUEL (PLATTS) FUTURE BUC 03/2023 03/2023 2,838 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY BUCKEYE JET FUEL (PLATTS) FUTURE BUC 04/2023 12/2026 11,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE JET KERO BALMO BX 03/01/2023 03/31/2023 5,080 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE JET KERO BALMO BX 04/03/2023 05/31/2023 9,750 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS GULF CST CBOB GAS PLATTS A2 FUTURES CRG 03/2023 03/2023 9,225 USD 0.06
NYM REFINED PRODUCTS GULF CST CBOB GAS PLATTS A2 FUTURES CRG 04/2023 04/2023 9,200 USD 0.06
NYM REFINED PRODUCTS GULF CST CBOB GAS PLATTS A2 FUTURES CRG 05/2023 02/2026 8,800 USD 0.06
NYM REFINED PRODUCTS DATED BRENT(PLATTS) BALMO FUT DBB 03/01/2023 03/31/2023 3,175 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS DATED BRENT(PLATTS) BALMO FUT DBB 04/03/2023 05/31/2023 6,250 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6 03/01/2023 03/01/2023 8,168 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6 03/02/2023 03/02/2023 8,539 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6 03/03/2023 03/03/2023 8,953 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6 03/06/2023 03/06/2023 9,400 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6 03/07/2023 03/07/2023 9,893 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6 03/08/2023 03/08/2023 10,443 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6 03/09/2023 03/09/2023 11,059 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6 03/10/2023 03/10/2023 11,750 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6 03/13/2023 03/13/2023 12,534 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6 03/14/2023 03/14/2023 13,427 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6 03/15/2023 03/15/2023 14,461 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6 03/16/2023 03/16/2023 15,665 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6 03/17/2023 03/17/2023 17,084 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6 03/20/2023 03/20/2023 18,800 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6 03/21/2023 03/21/2023 20,886 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6 03/22/2023 03/22/2023 23,500 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6 03/23/2023 03/23/2023 26,855 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6 03/24/2023 03/24/2023 31,334 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6 03/27/2023 03/27/2023 37,600 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6 03/28/2023 03/31/2023 47,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6 04/03/2023 05/31/2023 46,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MINI JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6M 03/01/2023 03/01/2023 8,168 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MINI JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6M 03/02/2023 03/02/2023 8,539 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MINI JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6M 03/03/2023 03/03/2023 8,953 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MINI JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6M 03/06/2023 03/06/2023 9,400 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MINI JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6M 03/07/2023 03/07/2023 9,893 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MINI JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6M 03/08/2023 03/08/2023 10,443 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MINI JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6M 03/09/2023 03/09/2023 11,059 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MINI JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6M 03/10/2023 03/10/2023 11,750 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MINI JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6M 03/13/2023 03/13/2023 12,534 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MINI JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6M 03/14/2023 03/14/2023 13,427 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MINI JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6M 03/15/2023 03/15/2023 14,461 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MINI JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6M 03/16/2023 03/16/2023 15,665 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MINI JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6M 03/17/2023 03/17/2023 17,084 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MINI JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6M 03/20/2023 03/20/2023 18,800 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MINI JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6M 03/21/2023 03/21/2023 20,886 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MINI JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6M 03/22/2023 03/22/2023 23,500 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MINI JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6M 03/23/2023 03/23/2023 26,855 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MINI JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6M 03/24/2023 03/24/2023 31,334 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MINI JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6M 03/27/2023 03/27/2023 37,600 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MINI JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6M 03/28/2023 03/31/2023 47,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS MINI JAPAN NAPHTHA BALMO FUT E6M 04/03/2023 05/31/2023 46,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS EUR3.5%FUEL OIL CARG FOB MED BALMO EFF 03/01/2023 03/31/2023 26,670 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUR3.5%FUEL OIL CARG FOB MED BALMO EFF 04/03/2023 05/31/2023 52,500 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUR 1%FUEL OIL CARG FOB MED(PLATTS) EFM 03/2023 03/2023 10,322 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUR 1%FUEL OIL CARG FOB MED(PLATTS) EFM 04/2023 12/2028 40,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EAST-WEST FUEL OIL PLT BALMO FUT EWB 03/01/2023 03/31/2023 9,652 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EAST-WEST FUEL OIL PLT BALMO FUT EWB 04/03/2023 05/31/2023 19,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 03/01/2023 03/01/2023 8,863 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 03/02/2023 03/02/2023 9,266 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 03/03/2023 03/03/2023 9,715 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 03/06/2023 03/06/2023 10,200 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 03/07/2023 03/07/2023 10,735 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 03/08/2023 03/08/2023 11,332 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 03/09/2023 03/09/2023 12,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 03/10/2023 03/10/2023 12,750 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 03/13/2023 03/13/2023 13,601 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 03/14/2023 03/14/2023 14,570 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 03/15/2023 03/15/2023 15,692 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 03/16/2023 03/16/2023 16,998 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 03/17/2023 03/17/2023 18,538 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 03/20/2023 03/20/2023 20,400 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 03/21/2023 03/21/2023 22,664 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 03/22/2023 03/22/2023 25,500 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 03/23/2023 03/23/2023 29,141 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 03/24/2023 03/24/2023 34,001 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 03/27/2023 03/27/2023 40,800 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 03/28/2023 03/31/2023 51,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL CARGOES CIF NEW BALMO F3 04/03/2023 05/31/2023 50,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS FAME 0 ARGUS BIODIESEL FOB RDA RED FBD 03/2023 02/2025 5,500 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 03/01/2023 03/01/2023 1,063 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 03/02/2023 03/02/2023 1,112 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 03/03/2023 03/03/2023 1,165 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 03/06/2023 03/06/2023 1,223 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 03/07/2023 03/07/2023 1,287 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 03/08/2023 03/08/2023 1,359 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 03/09/2023 03/09/2023 1,438 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 03/10/2023 03/10/2023 1,529 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 03/13/2023 03/13/2023 1,631 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 03/14/2023 03/14/2023 1,747 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 03/15/2023 03/15/2023 1,882 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 03/16/2023 03/16/2023 2,038 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 03/17/2023 03/17/2023 2,223 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 03/20/2023 03/20/2023 2,447 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 03/21/2023 03/21/2023 2,718 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 03/22/2023 03/22/2023 3,058 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 03/23/2023 03/23/2023 3,496 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 03/24/2023 03/24/2023 4,078 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 03/27/2023 03/27/2023 4,894 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 03/28/2023 03/28/2023 6,117 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 03/29/2023 03/29/2023 6,097 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 03/30/2023 03/30/2023 6,057 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 03/31/2023 03/31/2023 5,936 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 04/03/2023 04/03/2023 2,139 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 04/04/2023 04/04/2023 2,139 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 04/05/2023 04/05/2023 2,139 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 04/06/2023 04/06/2023 2,138 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 04/11/2023 04/11/2023 2,138 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 04/12/2023 04/12/2023 2,138 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 04/13/2023 04/13/2023 2,138 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 04/14/2023 04/14/2023 2,137 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 04/17/2023 04/17/2023 2,137 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 04/18/2023 04/18/2023 2,137 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 04/19/2023 04/19/2023 2,136 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 04/20/2023 04/20/2023 2,136 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 04/21/2023 04/21/2023 2,135 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 04/24/2023 04/24/2023 2,133 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 04/25/2023 04/25/2023 2,132 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 04/26/2023 04/26/2023 2,128 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 04/27/2023 04/27/2023 2,122 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 04/28/2023 04/28/2023 2,103 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 05/02/2023 05/02/2023 1,823 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 05/03/2023 05/03/2023 1,822 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 05/04/2023 05/04/2023 1,822 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 05/05/2023 05/05/2023 1,821 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 05/09/2023 05/09/2023 1,821 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 05/10/2023 05/10/2023 1,820 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 05/11/2023 05/11/2023 1,820 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 05/12/2023 05/12/2023 1,819 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 05/15/2023 05/15/2023 1,818 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 05/16/2023 05/16/2023 1,816 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 05/17/2023 05/17/2023 1,816 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 05/18/2023 05/18/2023 1,814 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 05/19/2023 05/19/2023 1,812 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 05/22/2023 05/22/2023 1,810 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 05/23/2023 05/23/2023 1,806 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 05/24/2023 05/24/2023 1,802 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 05/25/2023 05/25/2023 1,795 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 05/26/2023 05/26/2023 1,783 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 05/30/2023 05/30/2023 1,760 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 3.5% FUELOIL FOB RDAM CRK SPD BALMO FCB 05/31/2023 05/31/2023 1,690 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS DALY EURO 1% FOIL CGOES FOB NWE FUT FCN 03/16/2023 04/28/2023 4,500 USD 0.06
NYM REFINED PRODUCTS 1% FUEL OIL PLATTS CIF BALMO FUT FOB 03/01/2023 03/31/2023 25,400 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 1% FUEL OIL PLATTS CIF BALMO FUT FOB 04/03/2023 05/31/2023 50,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 1% FUEL OIL PLATTS FOB BALMO FUT FOM 03/01/2023 03/31/2023 23,368 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS 1% FUEL OIL PLATTS FOB BALMO FUT FOM 04/03/2023 05/31/2023 46,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS DALY EURO 3.5% FOIL BRGES FOB RDAM FOR 03/16/2023 04/28/2023 5,000 USD 0.06
NYM REFINED PRODUCTS DALY GAS EUROBOB OXY ARGS NWE BRGS GBR 03/16/2023 04/28/2023 7,500 USD 0.06
NYM REFINED PRODUCTS GULF COAST UNL 87 GAS M2 PLATS FUT GCM 03/2023 03/2023 7,800 USD 0.06
NYM REFINED PRODUCTS GULF COAST UNL 87 GAS M2 PLATS FUT GCM 04/2023 04/2023 7,750 USD 0.06
NYM REFINED PRODUCTS GULF COAST UNL 87 GAS M2 PLATS FUT GCM 05/2023 02/2026 7,700 USD 0.06
NYM REFINED PRODUCTS GULF COAST JET FUEL CLNDR FUT GE 03/2023 03/2023 10,100 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GULF COAST JET FUEL CLNDR FUT GE 04/2023 08/2023 10,000 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS GULF COAST JET FUEL CLNDR FUT GE 09/2023 02/2026 7,500 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS FM 6 MONTH OIL FUTURES NYMEX GF 03/2023 03/2023 4,750 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS FM 6 MONTH OIL FUTURES NYMEX GF 04/2023 04/2023 4,800 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS FM 6 MONTH OIL FUTURES NYMEX GF 05/2023 05/2023 4,000 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS FM 6 MONTH OIL FUTURES NYMEX GF 06/2023 06/2023 3,600 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS FM 6 MONTH OIL FUTURES NYMEX GF 07/2023 07/2023 3,100 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS FM 6 MONTH OIL FUTURES NYMEX GF 08/2023 08/2023 2,500 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS FM 6 MONTH OIL FUTURES NYMEX GF 09/2023 09/2023 2,000 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS FM 6 MONTH OIL FUTURES NYMEX GF 10/2023 10/2023 1,700 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS FM 6 MONTH OIL FUTURES NYMEX GF 11/2023 11/2023 1,500 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS FM 6 MONTH OIL FUTURES NYMEX GF 12/2023 12/2023 1,400 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS FM 6 MONTH OIL FUTURES NYMEX GF 01/2024 01/2024 1,300 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS FM 6 MONTH OIL FUTURES NYMEX GF 02/2024 02/2024 1,200 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS FM 6 MONTH OIL FUTURES NYMEX GF 03/2024 03/2024 1,000 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS FM 6 MONTH OIL FUTURES NYMEX GF 04/2024 04/2024 900 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS FM 6 MONTH OIL FUTURES NYMEX GF 06/2024 12/2024 650 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS FM 6 MONTH OIL FUTURES NYMEX GF 06/2025 06/2025 450 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS FM 6 MONTH OIL FUTURES NYMEX GF 12/2025 12/2025 250 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO HO CAL SPRD FUTURES GH 03/2023 03/2023 % 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO HO CAL SPRD FUTURES GH 04/2023 04/2023 2,250 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO HO CAL SPRD FUTURES GH 05/2023 05/2023 1,750 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO HO CAL SPRD FUTURES GH 06/2023 06/2023 1,300 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO HO CAL SPRD FUTURES GH 07/2023 07/2023 1,000 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO HO CAL SPRD FUTURES GH 08/2023 08/2023 750 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO HO CAL SPRD FUTURES GH 09/2023 09/2023 650 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO HO CAL SPRD FUTURES GH 10/2023 12/2023 550 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO HO CAL SPRD FUTURES GH 01/2024 01/2024 400 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO HO CAL SPRD FUTURES GH 02/2024 03/2024 300 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO HO CAL SPRD FUTURES GH 04/2024 12/2024 250 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO HO CAL SPRD FUTURES GH 06/2024 07/2024 225 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO HO CAL SPRD FUTURES GH 08/2024 02/2025 200 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO HO CAL SPRD FUTURES GH 03/2025 03/2025 150 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO HO CAL SPRD FUTURES GH 04/2025 05/2025 125 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO HO CAL SPRD FUTURES GH 06/2025 03/2026 100 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO HO CAL SPRD FUTURES GH 07/2025 10/2025 105 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO HO CAL SPRD FUTURES GH 04/2026 11/2026 350 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE GASOIL 500 PPM (PLATTS) B GHB 03/01/2023 03/31/2023 5,588 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE GASOIL 500 PPM (PLATTS) B GHB 04/03/2023 04/28/2023 11,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE GASOIL 500 PPM (PLATTS) B GHB 05/02/2023 05/31/2023 10,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE GASOIL 500 PPM (PLATTS) F GHS 03/2023 03/2023 2,645 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE GASOIL 500 PPM (PLATTS) F GHS 04/2023 08/2023 10,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE GASOIL 500 PPM (PLATTS) F GHS 09/2023 12/2025 7,000 USD 0.03
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO HO CAL SPRD FUTURES GK 03/2023 03/2023 2,250 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO HO CAL SPRD FUTURES GK 04/2023 04/2023 3,500 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO HO CAL SPRD FUTURES GK 05/2023 05/2023 2,500 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO HO CAL SPRD FUTURES GK 06/2023 06/2023 1,900 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO HO CAL SPRD FUTURES GK 07/2023 07/2023 1,400 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO HO CAL SPRD FUTURES GK 08/2023 08/2023 1,200 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO HO CAL SPRD FUTURES GK 09/2023 09/2023 1,100 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO HO CAL SPRD FUTURES GK 10/2023 10/2023 1,000 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO HO CAL SPRD FUTURES GK 11/2023 11/2023 900 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO HO CAL SPRD FUTURES GK 12/2023 12/2023 700 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO HO CAL SPRD FUTURES GK 01/2024 01/2024 600 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO HO CAL SPRD FUTURES GK 02/2024 03/2024 450 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 12 MONTH CALENDAR SYN GLS 04/2023 04/2023 5,700 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 12 MONTH CALENDAR SYN GLS 05/2023 05/2023 5,050 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 12 MONTH CALENDAR SYN GLS 06/2023 09/2023 3,650 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 12 MONTH CALENDAR SYN GLS 10/2023 02/2024 2,150 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 12 MONTH CALENDAR SYN GLS 03/2024 03/2026 270 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO HO CAL SPRD FUTURES GM 03/2023 03/2023 3,500 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO HO CAL SPRD FUTURES GM 04/2023 04/2023 4,000 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO HO CAL SPRD FUTURES GM 05/2023 05/2023 2,900 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO HO CAL SPRD FUTURES GM 06/2023 06/2023 2,200 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO HO CAL SPRD FUTURES GM 07/2023 07/2023 1,800 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO HO CAL SPRD FUTURES GM 08/2023 08/2023 1,700 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO HO CAL SPRD FUTURES GM 09/2023 09/2023 1,600 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO HO CAL SPRD FUTURES GM 10/2023 10/2023 1,400 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO HO CAL SPRD FUTURES GM 11/2023 11/2023 1,200 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO HO CAL SPRD FUTURES GM 12/2023 12/2023 1,000 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO HO CAL SPRD FUTURES GM 01/2024 01/2024 800 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO HO CAL SPRD FUTURES GM 02/2024 03/2024 700 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS SING GA V SING MF BALMO FUT GMB 03/01/2023 03/31/2023 35,560 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS SING GA V SING MF BALMO FUT GMB 04/03/2023 05/31/2023 70,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS SING GAS (PLTS) V SING MAR FUE FUT GMS 03/2023 03/2023 18,064 USD 7.000%
NYM REFINED PRODUCTS SING GAS (PLTS) V SING MAR FUE FUT GMS 04/2023 04/2023 60,000 USD 2.500%
NYM REFINED PRODUCTS SING GAS (PLTS) V SING MAR FUE FUT GMS 05/2023 12/2026 57,500 USD 2.500%
NYM REFINED PRODUCTS GAS EUROBOB NON OXY (ARGUS) BALMO GNB 03/01/2023 03/31/2023 45,720 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GAS EUROBOB NON OXY (ARGUS) BALMO GNB 04/03/2023 05/31/2023 75,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GAS EUROBOB NON OXY (ARG) NWE BRG GNO 03/2023 03/2023 19,612 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GAS EUROBOB NON OXY (ARG) NWE BRG GNO 04/2023 08/2023 75,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GAS EUROBOB NON OXY (ARG) NWE BRG GNO 09/2023 12/2026 68,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS EUR DIESEL10PPM BRGS FOB ARA(P)FUT GT 03/2023 03/2023 18,064 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS EUR DIESEL10PPM BRGS FOB ARA(P)FUT GT 04/2023 12/2025 80,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 1 MONTH CALENDAR SYNTHETIC GUS 04/2023 04/2023 3,900 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 1 MONTH CALENDAR SYNTHETIC GUS 05/2023 05/2023 3,500 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 1 MONTH CALENDAR SYNTHETIC GUS 06/2023 08/2023 2,890 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 1 MONTH CALENDAR SYNTHETIC GUS 09/2023 09/2023 3,150 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 1 MONTH CALENDAR SYNTHETIC GUS 10/2023 01/2024 1,400 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 1 MONTH CALENDAR SYNTHETIC GUS 02/2024 02/2024 2,150 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 1 MONTH CALENDAR SYNTHETIC GUS 03/2024 03/2027 270 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 6 MONTH CALENDAR SYN GVS 04/2023 04/2023 5,100 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 6 MONTH CALENDAR SYN GVS 05/2023 05/2023 4,600 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 6 MONTH CALENDAR SYN GVS 06/2023 08/2023 3,150 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 6 MONTH CALENDAR SYN GVS 09/2023 09/2023 3,650 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 6 MONTH CALENDAR SYN GVS 10/2023 02/2024 2,150 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 6 MONTH CALENDAR SYN GVS 03/2024 12/2025 270 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 2 MONTH CALENDAR SYN GWS 04/2023 04/2023 4,500 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 2 MONTH CALENDAR SYN GWS 05/2023 05/2023 3,500 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 2 MONTH CALENDAR SYN GWS 06/2023 07/2023 2,890 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 2 MONTH CALENDAR SYN GWS 08/2023 09/2023 3,150 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 2 MONTH CALENDAR SYN GWS 10/2023 12/2023 1,400 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 2 MONTH CALENDAR SYN GWS 01/2024 02/2024 2,150 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 2 MONTH CALENDAR SYN GWS 03/2024 03/2024 270 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL CALENDAR FUT GX 03/2023 03/2023 16,704 USD 0.25
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL CALENDAR FUT GX 04/2023 04/2023 90,800 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL CALENDAR FUT GX 05/2023 05/2023 80,368 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL CALENDAR FUT GX 06/2023 08/2023 76,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL CALENDAR FUT GX 09/2023 09/2023 64,800 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL CALENDAR FUT GX 10/2023 01/2024 60,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL CALENDAR FUT GX 02/2024 02/2024 48,625 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL CALENDAR FUT GX 03/2024 12/2029 42,500 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 3 MONTH CALENDAR SYN GYS 04/2023 04/2023 4,500 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 3 MONTH CALENDAR SYN GYS 05/2023 05/2023 3,500 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 3 MONTH CALENDAR SYN GYS 06/2023 06/2023 2,890 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 3 MONTH CALENDAR SYN GYS 07/2023 09/2023 3,150 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 3 MONTH CALENDAR SYN GYS 10/2023 11/2023 1,400 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 3 MONTH CALENDAR SYN GYS 12/2023 02/2024 2,150 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 3 MONTH CALENDAR SYN GYS 03/2024 03/2024 270 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS USGC MARINE FUEL 0.5% (PLATTS) BALM H5B 03/01/2023 03/24/2023 5,080 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS USGC MARINE FUEL 0.5% (PLATTS) BALM H5B 04/03/2023 05/23/2023 10,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS USGC MARINE FUEL 0.5% (PLATTS) FUT H5F 03/2023 03/2023 1,806 USD 7.000%
NYM REFINED PRODUCTS USGC MARINE FUEL 0.5% (PLATTS) FUT H5F 04/2023 04/2023 6,500 USD 2.500%
NYM REFINED PRODUCTS USGC MARINE FUEL 0.5% (PLATTS) FUT H5F 05/2023 12/2026 6,250 USD 2.500%
NYM REFINED PRODUCTS USGC MARINE FUEL 0.5% (PLATTS) VS. H5G 03/2023 03/2023 903 USD 7.000%
NYM REFINED PRODUCTS USGC MARINE FUEL 0.5% (PLATTS) VS. H5G 04/2023 04/2023 3,400 USD 2.500%
NYM REFINED PRODUCTS USGC MARINE FUEL 0.5% (PLATTS) VS. H5G 05/2023 12/2026 3,100 USD 2.500%
NYM REFINED PRODUCTS HEATING OIL CRK SPD SYN FUT NYMEX HC 03/2023 01/2027 600 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS USGC MARINE FUEL 0.5% (PLATTS) VS. HGB 03/01/2023 03/24/2023 2,235 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS USGC MARINE FUEL 0.5% (PLATTS) VS. HGB 04/03/2023 05/23/2023 4,400 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 03/2023 04/2023 7,900 USD 36.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 05/2023 05/2023 7,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 06/2023 06/2023 6,700 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 07/2023 07/2023 6,600 USD 16.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 08/2023 08/2023 6,500 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 09/2023 09/2023 6,400 USD 13.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 10/2023 10/2023 6,300 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 11/2023 11/2023 6,000 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 12/2023 12/2023 5,900 USD 11.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 01/2024 01/2024 5,700 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 02/2024 02/2024 5,600 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 03/2024 03/2024 5,500 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 04/2024 04/2024 5,400 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 05/2024 05/2024 5,300 USD 9.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 06/2024 06/2024 5,200 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 07/2024 07/2024 5,100 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 08/2024 08/2024 5,000 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 09/2024 09/2024 4,900 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 10/2024 10/2024 4,800 USD 7.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 11/2024 01/2027 4,700 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS HEATING OIL TAM PLATTS PRICE HO4 04/2023 04/2023 7,900 USD 36.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LNDN TRD MRK HOL 04/2023 04/2023 7,900 USD 36.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LNDN TRD MRK HOL 05/2023 05/2023 7,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LNDN TRD MRK HOL 06/2023 06/2023 6,700 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS HEATING OIL TAM PLATTS PRIC HOS 04/2023 04/2023 7,900 USD 36.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 04/2023 04/2023 7,900 USD 36.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 05/2023 05/2023 7,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 06/2023 06/2023 6,700 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 07/2023 07/2023 6,600 USD 16.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 08/2023 08/2023 6,500 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 09/2023 09/2023 6,400 USD 13.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 10/2023 10/2023 6,300 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS JAPAN C&F NAPHTHA FUT JA 03/2023 03/2023 8,178 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JAPAN C&F NAPHTHA FUT JA 04/2023 08/2023 46,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JAPAN C&F NAPHTHA FUT JA 09/2023 02/2026 37,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS EIA FLAT TAX US RETAIL GASOLINE FUT JE 03/2023 03/2023 3,096 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS EIA FLAT TAX US RETAIL GASOLINE FUT JE 04/2023 09/2023 9,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS EIA FLAT TAX US RETAIL GASOLINE FUT JE 10/2023 02/2026 6,500 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS EURO 3.5% FUEL OIL RDAM BALMO KR 03/01/2023 03/01/2023 6,256 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS EURO 3.5% FUEL OIL RDAM BALMO KR 03/02/2023 03/02/2023 6,541 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS EURO 3.5% FUEL OIL RDAM BALMO KR 03/03/2023 03/03/2023 6,858 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS EURO 3.5% FUEL OIL RDAM BALMO KR 03/06/2023 03/06/2023 7,200 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS EURO 3.5% FUEL OIL RDAM BALMO KR 03/07/2023 03/07/2023 7,578 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS EURO 3.5% FUEL OIL RDAM BALMO KR 03/08/2023 03/08/2023 7,999 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS EURO 3.5% FUEL OIL RDAM BALMO KR 03/09/2023 03/09/2023 8,470 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS EURO 3.5% FUEL OIL RDAM BALMO KR 03/10/2023 03/10/2023 9,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS EURO 3.5% FUEL OIL RDAM BALMO KR 03/13/2023 03/13/2023 9,601 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS EURO 3.5% FUEL OIL RDAM BALMO KR 03/14/2023 03/14/2023 10,285 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS EURO 3.5% FUEL OIL RDAM BALMO KR 03/15/2023 03/15/2023 11,077 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS EURO 3.5% FUEL OIL RDAM BALMO KR 03/16/2023 03/16/2023 11,998 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS EURO 3.5% FUEL OIL RDAM BALMO KR 03/17/2023 03/17/2023 13,086 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS EURO 3.5% FUEL OIL RDAM BALMO KR 03/20/2023 03/20/2023 14,400 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS EURO 3.5% FUEL OIL RDAM BALMO KR 03/21/2023 03/21/2023 15,998 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS EURO 3.5% FUEL OIL RDAM BALMO KR 03/22/2023 03/22/2023 18,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS EURO 3.5% FUEL OIL RDAM BALMO KR 03/23/2023 03/23/2023 20,570 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS EURO 3.5% FUEL OIL RDAM BALMO KR 03/24/2023 03/24/2023 24,001 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS EURO 3.5% FUEL OIL RDAM BALMO KR 03/27/2023 03/27/2023 28,800 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS EURO 3.5% FUEL OIL RDAM BALMO KR 03/28/2023 03/31/2023 36,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS EURO 3.5% FUEL OIL RDAM BALMO KR 04/03/2023 04/28/2023 35,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS EURO 3.5% FUEL OIL RDAM BALMO KR 05/02/2023 05/31/2023 33,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE JET KEROSENE FUT KS 03/2023 03/2023 3,225 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE JET KEROSENE FUT KS 04/2023 08/2023 11,500 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE JET KEROSENE FUT KS 09/2023 12/2025 8,500 USD 0.03
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE NAPHTHA BALMO KU 03/01/2023 03/31/2023 5,080 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE NAPHTHA BALMO KU 04/03/2023 04/28/2023 10,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE NAPHTHA BALMO KU 05/02/2023 05/31/2023 8,250 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS EURO 1% FUEL OIL NEW BALMO KX 03/01/2023 03/31/2023 30,480 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS EURO 1% FUEL OIL NEW BALMO KX 04/03/2023 04/28/2023 60,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS EURO 1% FUEL OIL NEW BALMO KX 05/02/2023 05/31/2023 50,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 03/01/2023 03/01/2023 8,690 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 03/02/2023 03/02/2023 9,085 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 03/03/2023 03/03/2023 9,525 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 03/06/2023 03/06/2023 10,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 03/07/2023 03/07/2023 10,525 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 03/08/2023 03/08/2023 11,110 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 03/09/2023 03/09/2023 11,765 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 03/10/2023 03/10/2023 12,500 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 03/13/2023 03/13/2023 13,335 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 03/14/2023 03/14/2023 14,285 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 03/15/2023 03/15/2023 15,385 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 03/16/2023 03/16/2023 16,665 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 03/17/2023 03/17/2023 18,175 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 03/20/2023 03/20/2023 20,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 03/21/2023 03/21/2023 22,220 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 03/22/2023 03/22/2023 25,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 03/23/2023 03/23/2023 28,570 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 03/24/2023 03/24/2023 33,335 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 03/27/2023 03/27/2023 40,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 03/28/2023 03/31/2023 50,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPEAN NAPHTHA BALMO KZ 04/03/2023 05/31/2023 48,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS LL JET (OPIS) FUT LL 03/2023 02/2026 8,250 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS LA CARB DIESEL (OPIS) LX 03/2023 03/2023 2,967 USD 0.07