JAPANESE YEN - 保證金

開始時間 期末
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 09/2023 09/2023 6,000 USD 16.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 10/2023 10/2023 5,950 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 11/2023 11/2023 5,900 USD 13.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 12/2023 12/2023 5,850 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 01/2024 01/2024 5,800 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 02/2024 02/2024 5,800 USD 11.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 03/2024 03/2024 5,700 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 04/2024 04/2024 5,600 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 05/2024 05/2024 5,500 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 06/2024 06/2024 5,400 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 07/2024 07/2024 5,300 USD 9.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 08/2024 08/2024 5,200 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 09/2024 09/2024 5,100 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 10/2024 10/2024 5,000 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 11/2024 11/2024 4,900 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 12/2024 12/2024 4,800 USD 7.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 01/2025 12/2026 4,700 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LNDN TRD MRK HOL 06/2023 07/2023 7,400 USD 36.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LNDN TRD MRK HOL 08/2023 08/2023 6,500 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LNDN TRD MRK HOL 09/2023 09/2023 6,100 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 06/2023 07/2023 7,400 USD 36.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 08/2023 08/2023 6,500 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 09/2023 09/2023 6,100 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 10/2023 10/2023 6,000 USD 16.500%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 11/2023 11/2023 5,950 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 12/2023 12/2023 5,900 USD 13.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 01/2024 01/2024 5,850 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 02/2024 02/2024 5,800 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 03/2024 03/2024 5,800 USD 11.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 04/2024 04/2024 5,700 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 05/2024 05/2024 5,600 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 06/2024 06/2024 5,500 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 07/2024 07/2024 5,400 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 08/2024 08/2024 5,300 USD 9.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 09/2024 09/2024 5,200 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 10/2024 10/2024 5,100 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 11/2024 11/2024 5,000 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 12/2024 12/2024 4,900 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 01/2025 01/2025 4,800 USD 7.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 02/2025 12/2025 4,700 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 06/2023 07/2023 7,400 USD 36.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 08/2023 08/2023 6,500 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 09/2023 09/2023 6,100 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 10/2023 10/2023 6,000 USD 16.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 11/2023 11/2023 5,950 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 12/2023 12/2023 5,900 USD 13.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 01/2024 01/2024 5,850 USD 12.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY ULSD VS. NY HRBR ULSD FUT 7Y 05/2023 05/2023 % 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY ULSD VS. NY HRBR ULSD FUT 7Y 06/2023 06/2023 4,750 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY ULSD VS. NY HRBR ULSD FUT 7Y 07/2023 07/2023 4,200 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY ULSD VS. NY HRBR ULSD FUT 7Y 08/2023 05/2026 3,200 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY1%FO V. GULF COAST HSFO FUT VR 05/2023 05/2023 % 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY1%FO V. GULF COAST HSFO FUT VR 06/2023 06/2023 3,150 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY1%FO V. GULF COAST HSFO FUT VR 07/2023 07/2023 3,100 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY1%FO V. GULF COAST HSFO FUT VR 08/2023 05/2024 2,600 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY1%FO V. GULF COAST HSFO FUT VR 06/2024 05/2026 2,300 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO LOW HUD VAL CAP FUT LHV 06/2023 10/2025 4,000 USD 0.08
NYM ELECTRICITY NYISO NYC IN-CITY CAPACITY CAL MO NNC 06/2023 12/2026 4,000 USD 0.08
NYM ELECTRICITY NYISO REST OF STATE CAPACITY CAL MO NRS 06/2023 06/2023 3,500 USD 0.08
NYM ELECTRICITY NYISO REST OF STATE CAPACITY CAL MO NRS 07/2023 07/2023 2,500 USD 0.08
NYM ELECTRICITY NYISO REST OF STATE CAPACITY CAL MO NRS 08/2023 11/2023 2,000 USD 0.08
NYM ELECTRICITY NYISO REST OF STATE CAPACITY CAL MO NRS 12/2023 12/2026 1,500 USD 0.08
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE A 5MW D AH O PK K4 06/2023 07/2023 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE A 5MW D AH O PK K4 08/2023 08/2023 18 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE A 5MW D AH O PK K4 09/2023 10/2023 13 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE A 5MW D AH O PK K4 11/2023 12/2028 7 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE A 5MW D AH PK K3 06/2023 07/2023 500 USD 30.000%
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE A 5MW D AH PK K3 08/2023 08/2023 350 USD 30.000%
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE A 5MW D AH PK K3 09/2023 11/2023 300 USD 30.000%
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE A 5MW D AH PK K3 12/2023 12/2028 150 USD 30.000%
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE A DA OP DAILY ZAO 05/19/2023 06/06/2023 200 USD 0.2
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE A DA OP DAILY ZAO 06/07/2023 07/31/2023 60 USD 0.2
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE A LBMP FUT AN 05/11/2023 06/02/2023 3,600 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE A LBMP FUT AN 06/05/2023 07/31/2023 3,000 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE C 5 MW PEAK CAL DAY FUT N3P 05/19/2023 06/02/2023 3,000 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE C 5 MW PEAK CAL DAY FUT N3P 06/05/2023 06/12/2023 2,000 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE C 5 MW PEAK CAL DAY FUT N3P 06/13/2023 07/31/2023 1,190 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE C 5MW D AH O PK A3 05/2023 05/2023 10 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE C 5MW D AH O PK A3 06/2023 06/2023 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE C 5MW D AH O PK A3 07/2023 12/2028 12 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE C 5MW D AH PK Q5 05/2023 05/2023 145 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE C 5MW D AH PK Q5 06/2023 12/2028 450 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE C OFFPEAK CAL DAY AHEAD NCD 05/19/2023 06/06/2023 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE C OFFPEAK CAL DAY AHEAD NCD 06/07/2023 06/12/2023 75 USD 0.2
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE C OFFPEAK CAL DAY AHEAD NCD 06/13/2023 07/31/2023 55 USD 0.2
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5 MW OFFPEAK CAL DAY NOD 05/19/2023 06/06/2023 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5 MW OFFPEAK CAL DAY NOD 06/07/2023 06/12/2023 75 USD 0.2
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5 MW OFFPEAK CAL DAY NOD 06/13/2023 07/31/2023 60 USD 0.2
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5 MW PEAK CALENDAR-DAY NEP 05/19/2023 06/02/2023 3,000 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5 MW PEAK CALENDAR-DAY NEP 06/05/2023 06/12/2023 2,000 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5 MW PEAK CALENDAR-DAY NEP 06/13/2023 07/31/2023 1,150 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5MW OFF- PK CAL MO FUT 58 05/2023 05/2023 11 USD 0.1
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5MW OFF- PK CAL MO FUT 58 06/2023 10/2023 50 USD 0.1
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5MW OFF- PK CAL MO FUT 58 11/2023 12/2028 14 USD 0.1
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5MW PK CAL MO FUT 55 05/2023 05/2023 193 USD 0.1
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5MW PK CAL MO FUT 55 06/2023 06/2023 1,000 USD 0.1
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5MW PK CAL MO FUT 55 07/2023 12/2028 350 USD 0.1
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5MW O PK FUT 4M 05/2023 05/2023 120 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5MW O PK FUT 4M 06/2023 06/2023 90 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5MW O PK FUT 4M 07/2023 12/2028 23 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5 MW OFF-PEAK CAL FUT NFO 05/19/2023 06/06/2023 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5 MW OFF-PEAK CAL FUT NFO 06/07/2023 07/31/2023 75 USD 0.2
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5 MW PEAK CALENDAR-DAY NFD 05/19/2023 06/02/2023 3,000 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5 MW PEAK CALENDAR-DAY NFD 06/05/2023 06/12/2023 2,000 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5 MW PEAK CALENDAR-DAY NFD 06/13/2023 07/31/2023 1,350 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5MW PK FUT 4L 05/2023 05/2023 1,350 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5MW PK FUT 4L 06/2023 06/2023 1,300 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5MW PK FUT 4L 07/2023 08/2023 900 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5MW PK FUT 4L 09/2023 12/2028 325 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE G 5MW D AH O PK D2 06/2023 07/2023 35 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE G 5MW D AH O PK D2 08/2023 08/2023 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE G 5MW D AH O PK D2 09/2023 10/2023 13 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE G 5MW D AH O PK D2 11/2023 12/2028 8 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE G 5MW D AH PK T3 06/2023 07/2023 1,600 USD 38.000%
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE G 5MW D AH PK T3 08/2023 08/2023 1,550 USD 38.000%
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE G 5MW D AH PK T3 09/2023 10/2023 1,500 USD 30.000%
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE G 5MW D AH PK T3 11/2023 05/2024 1,000 USD 18.000%
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE G 5MW D AH PK T3 06/2024 12/2028 400 USD 18.000%
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE G DA OP DAILY ZGO 05/19/2023 06/06/2023 400 USD 0.2
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE G DA OP DAILY ZGO 06/07/2023 07/31/2023 60 USD 0.2
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE G DAY-AHEAD PK CAL DAY GN 05/11/2023 05/25/2023 9,800 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE G DAY-AHEAD PK CAL DAY GN 05/26/2023 06/02/2023 9,500 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE G DAY-AHEAD PK CAL DAY GN 06/05/2023 07/31/2023 5,000 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE J 5MW D AH O PK D4 06/2023 07/2023 35 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE J 5MW D AH O PK D4 08/2023 08/2023 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE J 5MW D AH O PK D4 09/2023 10/2023 15 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE J 5MW D AH O PK D4 11/2023 12/2028 8 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE J 5MW D AH PK D3 06/2023 07/2023 800 USD 0.12
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE J 5MW D AH PK D3 08/2023 08/2023 500 USD 0.08
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE J 5MW D AH PK D3 09/2023 12/2023 400 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE J 5MW D AH PK D3 01/2024 12/2028 150 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE J DA OP DAILY ZJO 05/19/2023 06/06/2023 230 USD 0.2
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE J DA OP DAILY ZJO 06/07/2023 07/31/2023 60 USD 0.2
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 05/2023 05/2023 1,657 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 06/2023 06/2023 17,309 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 07/2023 07/2023 15,286 USD 0.07
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 08/2023 08/2023 12,676 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 09/2023 09/2023 12,903 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 10/2023 10/2023 12,552 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 11/2023 11/2023 12,423 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 12/2023 12/2023 12,181 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 01/2024 01/2024 10,173 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 02/2024 02/2024 10,156 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 03/2024 03/2024 11,821 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 04/2024 04/2024 11,702 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 05/2024 05/2024 11,744 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 06/2024 06/2024 14,003 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 07/2024 07/2024 13,327 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 08/2024 08/2024 13,254 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 09/2024 09/2024 13,112 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 10/2024 10/2024 12,975 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 11/2024 11/2024 12,959 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 12/2024 12/2024 13,984 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 01/2025 01/2025 13,838 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 02/2025 02/2025 13,683 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 03/2025 03/2025 13,534 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 04/2025 04/2025 13,457 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 05/2025 05/2025 13,480 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 06/2025 06/2025 15,511 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 07/2025 07/2025 15,422 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 08/2025 08/2025 15,333 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 09/2025 09/2025 15,243 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 10/2025 10/2025 15,154 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 11/2025 11/2025 15,063 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 12/2025 12/2025 14,971 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 01/2026 01/2026 14,885 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 02/2026 02/2026 14,795 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 03/2026 03/2026 14,706 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 04/2026 04/2026 14,617 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 05/2026 05/2026 14,527 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 06/2026 06/2026 14,438 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 07/2026 07/2026 14,348 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 08/2026 08/2026 14,254 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 09/2026 09/2026 14,169 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 10/2026 10/2026 14,080 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 11/2026 05/2027 13,994 USD 0.06
NYM AGRICULTURE NYMEX COCOA CJ 07/2023 05/2025 1,300 USD 0.03
NYM AGRICULTURE NYMEX COFFEE KT 07/2023 05/2025 2,500 USD 0.03
NYM AGRICULTURE NYMEX COTTON TT 07/2023 07/2023 1,500 USD 0.03
NYM AGRICULTURE NYMEX COTTON TT 10/2023 05/2025 1,400 USD 0.03
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 06/2023 07/2023 4,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 08/2023 08/2023 3,800 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 09/2023 09/2023 3,700 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 10/2023 10/2023 3,600 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 11/2023 11/2023 3,500 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 12/2023 12/2023 3,400 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 01/2024 01/2024 3,300 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 02/2024 02/2024 3,200 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 03/2024 03/2024 3,100 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2024 06/2024 1,900 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 07/2024 09/2024 1,900 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 10/2024 02/2025 1,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 03/2025 03/2025 1,850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2025 04/2025 1,750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 05/2025 11/2025 1,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 12/2025 03/2026 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2026 12/2035 1,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 06/2023 07/2023 4,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 08/2023 08/2023 3,800 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 09/2023 09/2023 3,700 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 10/2023 10/2023 3,600 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 11/2023 11/2023 3,500 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 12/2023 12/2023 3,400 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 01/2024 01/2024 3,300 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 02/2024 02/2024 3,200 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 03/2024 03/2024 3,100 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2024 06/2024 1,900 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 07/2024 09/2024 1,900 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 10/2024 02/2025 1,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 03/2025 03/2025 1,850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2025 04/2025 1,750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 05/2025 11/2025 1,700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 12/2025 03/2026 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2026 12/2028 1,550 USD 10.000%
CBT AGRICULTURE OATS FUTURES O 07/2023 09/2023 1,800 USD 25.000%
CBT AGRICULTURE OATS FUTURES O 12/2023 09/2025 1,600 USD 16.000%
CBT AGRICULTURE OLD/NEW CROP WHEAT SYNT CAL S CW6 12/2023 12/2023 600 USD 25.000%
NYM DME Products OMAN CRUDE FINANCIAL ZG 07/2023 08/2023 8,000 USD 0.07
NYM DME Products OMAN CRUDE FINANCIAL ZG 09/2023 10/2023 6,200 USD 0.05
NYM DME Products OMAN CRUDE FINANCIAL ZG 11/2023 03/2024 5,700 USD 0.03
NYM DME Products OMAN CRUDE FINANCIAL ZG 04/2024 12/2028 5,000 USD 0.03
NYM DME Products OMAN CRUDE OIL TAM FUT OQB 05/2023 08/2023 8,000 USD 0.07
NYM DME Products OMAN CRUDE OIL TAM FUT OQB 09/2023 10/2023 6,200 USD 0.05
NYM DME Products OMAN CRUDE OIL TAM MARKER SYN OQ1 07/2023 08/2023 8,000 USD 0.07
NYM DME Products OMAN CRUDE OIL TAM MARKER SYN OQ1 09/2023 10/2023 6,200 USD 0.05
NYM DME Products OMAN CRUDE OIL TAM MARKER SYN OQ1 11/2023 03/2024 5,700 USD 0.03
NYM DME Products OMAN CRUDE OIL TAM MARKER SYN OQ1 04/2024 12/2028 5,000 USD 0.03
CME INTEREST RATES ONE MONTH EURODOLLAR FUTURES EM 06/2023 06/2023 750 USD 30.000%
CME INTEREST RATES ONE-MONTH SOFR FUTURES SR1 05/2023 06/2023 550 USD 40.000%
CME INTEREST RATES ONE-MONTH SOFR FUTURES SR1 07/2023 07/2023 900 USD 40.000%
CME INTEREST RATES ONE-MONTH SOFR FUTURES SR1 08/2023 08/2023 1,300 USD 35.000%
CME INTEREST RATES ONE-MONTH SOFR FUTURES SR1 09/2023 09/2023 1,650 USD 30.000%
CME INTEREST RATES ONE-MONTH SOFR FUTURES SR1 10/2023 06/2024 1,800 USD 30.000%
NYM ELECTRICITY ONTARIO OFF-PK CAL-MO FUTURES OFM 06/2023 07/2023 20 CAD 0.1
NYM ELECTRICITY ONTARIO OFF-PK CAL-MO FUTURES OFM 08/2023 08/2023 15 CAD 0.1
NYM ELECTRICITY ONTARIO OFF-PK CAL-MO FUTURES OFM 09/2023 12/2027 10 CAD 0.1
NYM ELECTRICITY ONTARIO OFF-PK CALENDAR DAY FUTURES OFD 05/18/2023 06/11/2023 80 CAD 50.000%
NYM ELECTRICITY ONTARIO OFF-PK CALENDAR DAY FUTURES OFD 06/12/2023 07/31/2023 70 CAD 50.000%
NYM ELECTRICITY ONTARIO PEAK CAL-DAY FUTURES OPD 05/18/2023 06/06/2023 3,500 CAD 0.2
NYM ELECTRICITY ONTARIO PEAK CAL-DAY FUTURES OPD 06/07/2023 07/31/2023 1,450 CAD 0.2
NYM ELECTRICITY ONTARIO PEAK CAL-MONTH FUTURES OPM 06/2023 07/2023 450 CAD 0.1
NYM ELECTRICITY ONTARIO PEAK CAL-MONTH FUTURES OPM 08/2023 08/2023 280 CAD 0.1
NYM ELECTRICITY ONTARIO PEAK CAL-MONTH FUTURES OPM 09/2023 05/2024 250 CAD 0.1
NYM ELECTRICITY ONTARIO PEAK CAL-MONTH FUTURES OPM 06/2024 12/2027 200 CAD 0.1
NYM METALS PALLADIUM FUTURES NYMEX PA 05/2023 06/2023 20,000 USD 40.000%
NYM METALS PALLADIUM FUTURES NYMEX PA 07/2023 07/2023 19,500 USD 40.000%
NYM METALS PALLADIUM FUTURES NYMEX PA 08/2023 06/2024 19,000 USD 30.000%
NYM METALS PALLADIUM TAS PAT 06/2023 06/2023 20,000 USD 40.000%
NYM METALS PALLADIUM TAS PAT 09/2023 09/2023 19,000 USD 30.000%
NYM ELECTRICITY PALO VERDE DAY AHEAD OFF PEAK DAILY QVD 05/23/2023 07/31/2023 30 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PALO VERDE DAY AHEAD OFF PEAK FIX OVD 06/2023 07/2023 30 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PALO VERDE DAY AHEAD OFF PEAK FIX OVD 08/2023 10/2023 20 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PALO VERDE DAY AHEAD OFF PEAK FIX OVD 11/2023 12/2028 15 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PALO VERDE DAY AHEAD PEAK DAILY FIX VDP 05/23/2023 06/01/2023 1,500 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PALO VERDE DAY AHEAD PEAK DAILY FIX VDP 06/02/2023 06/09/2023 1,000 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PALO VERDE DAY AHEAD PEAK DAILY FIX VDP 06/10/2023 07/31/2023 750 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PALO VERDE DAY AHEAD PEAK FIX PRICE PVD 06/2023 07/2023 500 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PALO VERDE DAY AHEAD PEAK FIX PRICE PVD 08/2023 11/2023 300 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PALO VERDE DAY AHEAD PEAK FIX PRICE PVD 12/2023 12/2028 175 USD 0.08
CME WEATHER PARIS CAT MAY SEA STRIP G1K 09/2024 09/2024 1,694 EUR 25.000%
CME WEATHER PARIS DEC HEAT SEA STRIP D1Z 02/2024 02/2024 677 EUR 25.000%
CME WEATHER PARIS HDD INDEX FUTURE D1 10/2023 10/2023 363 EUR 25.000%
CME WEATHER PARIS HDD INDEX FUTURE D1 11/2023 11/2023 572 EUR 25.000%
CME WEATHER PARIS HDD INDEX FUTURE D1 12/2023 12/2023 455 EUR 25.000%
CME WEATHER PARIS HDD INDEX FUTURE D1 01/2024 01/2025 325 EUR 25.000%
CME WEATHER PARIS HDD INDEX FUTURE D1 02/2024 02/2024 284 EUR 25.000%
CME WEATHER PARIS HDD INDEX FUTURE D1 03/2024 03/2026 235 EUR 25.000%
CME WEATHER PARIS HDD INDEX FUTURE D1 04/2024 04/2026 156 EUR 25.000%
CME WEATHER PARIS HDD INDEX FUTURE D1 10/2024 10/2025 121 EUR 25.000%
CME WEATHER PARIS HDD INDEX FUTURE D1 11/2024 11/2025 229 EUR 25.000%
CME WEATHER PARIS HDD INDEX FUTURE D1 12/2024 12/2025 304 EUR 25.000%
CME WEATHER PARIS HDD INDEX FUTURE D1 02/2025 02/2026 274 EUR 25.000%
CME WEATHER PARIS HDD INDEX FUTURE D1 01/2026 01/2026 324 EUR 25.000%
CME WEATHER PARIS JUL CAT SEA STRIP G1N 08/2023 08/2023 770 EUR 25.000%
CME WEATHER PARIS MONTH CAT FUTURE G1 07/2023 07/2023 1,300 EUR 25.000%
CME WEATHER PARIS MONTH CAT FUTURE G1 08/2023 08/2023 1,012 EUR 25.000%
CME WEATHER PARIS MONTH CAT FUTURE G1 09/2023 09/2023 616 EUR 25.000%
CME WEATHER PARIS MONTH CAT FUTURE G1 10/2023 10/2025 328 EUR 25.000%
CME WEATHER PARIS MONTH CAT FUTURE G1 04/2024 04/2025 278 EUR 25.000%
CME WEATHER PARIS MONTH CAT FUTURE G1 05/2024 05/2026 372 EUR 25.000%
CME WEATHER PARIS MONTH CAT FUTURE G1 06/2024 06/2024 450 EUR 25.000%
CME WEATHER PARIS MONTH CAT FUTURE G1 07/2024 07/2025 521 EUR 25.000%
CME WEATHER PARIS MONTH CAT FUTURE G1 08/2024 08/2025 507 EUR 25.000%
CME WEATHER PARIS MONTH CAT FUTURE G1 09/2024 09/2025 411 EUR 25.000%
CME WEATHER PARIS MONTH CAT FUTURE G1 06/2025 06/2026 451 EUR 25.000%
CME WEATHER PARIS MONTH CAT FUTURE G1 04/2026 04/2026 277 EUR 25.000%
CME WEATHER PARIS NOV HEAT SEA STRIP D1X 03/2024 03/2024 1,024 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 06/2023 07/2023 1,000 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 08/2023 08/2023 950 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 09/2023 09/2023 925 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 10/2023 10/2023 900 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 11/2023 11/2023 875 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 12/2023 12/2023 850 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 01/2024 01/2024 825 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 02/2024 02/2024 800 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 03/2024 03/2024 775 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2024 06/2024 475 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 07/2024 09/2024 475 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 10/2024 02/2025 475 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 03/2025 03/2025 462 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2025 04/2025 437 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 05/2025 11/2025 425 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 12/2025 03/2026 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2026 04/2033 387 USD 10.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 05/2023 06/2023 4,500 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 07/2023 12/2025 4,000 USD 0.08
CME WEATHER PHILADELPHIA HDD INDEX FUT H6 10/2023 10/2023 780 USD 0.25
CME WEATHER PHILADELPHIA HDD INDEX FUT H6 11/2023 11/2023 1,236 USD 25.000%
CME WEATHER PHILADELPHIA HDD INDEX FUT H6 12/2023 12/2023 921 USD 25.000%
CME WEATHER PHILADELPHIA HDD INDEX FUT H6 01/2024 01/2025 741 USD 25.000%
CME WEATHER PHILADELPHIA HDD INDEX FUT H6 02/2024 02/2024 634 USD 25.000%
CME WEATHER PHILADELPHIA HDD INDEX FUT H6 03/2024 03/2026 501 USD 25.000%
CME WEATHER PHILADELPHIA HDD INDEX FUT H6 04/2024 04/2026 244 USD 25.000%
CME WEATHER PHILADELPHIA HDD INDEX FUT H6 10/2024 10/2025 156 USD 25.000%
CME WEATHER PHILADELPHIA HDD INDEX FUT H6 11/2024 11/2025 412 USD 25.000%
CME WEATHER PHILADELPHIA HDD INDEX FUT H6 12/2024 12/2025 614 USD 25.000%
CME WEATHER PHILADELPHIA HDD INDEX FUT H6 01/2026 01/2026 740 USD 25.000%
CME WEATHER PHILADELPHIA HDD INDEX FUT H6 02/2026 02/2026 613 USD 25.000%
CME WEATHER PHILADELPHIA HEAT SEA STRIP H6X 03/2024 03/2024 1,584 USD 25.000%
CME WEATHER PHILADELPHIA HEAT SEA STRIP H6Z 02/2024 02/2024 1,082 USD 25.000%
CME WEATHER PHILIDELHIA COOL SEA STRIP K6K 09/2024 09/2024 1,470 USD 25.000%
CME WEATHER PHILIDELPHIA CDD FUTURES K6 07/2023 07/2023 1,880 USD 25.000%
CME WEATHER PHILIDELPHIA CDD FUTURES K6 08/2023 08/2023 970 USD 25.000%
CME WEATHER PHILIDELPHIA CDD FUTURES K6 09/2023 09/2023 255 USD 25.000%
CME WEATHER PHILIDELPHIA CDD FUTURES K6 10/2023 10/2025 32 USD 25.000%
CME WEATHER PHILIDELPHIA CDD FUTURES K6 04/2024 04/2026 15 USD 25.000%
CME WEATHER PHILIDELPHIA CDD FUTURES K6 05/2024 05/2026 76 USD 25.000%
CME WEATHER PHILIDELPHIA CDD FUTURES K6 06/2024 06/2026 231 USD 25.000%
CME WEATHER PHILIDELPHIA CDD FUTURES K6 07/2024 07/2025 376 USD 25.000%
CME WEATHER PHILIDELPHIA CDD FUTURES K6 08/2024 08/2025 324 USD 25.000%
CME WEATHER PHILIDELPHIA CDD FUTURES K6 09/2024 09/2025 170 USD 25.000%
CME WEATHER PHILIDELPHIA COOL SEA STRIP K6N 08/2023 08/2023 874 USD 25.000%
NYM ELECTRICITY PJM AECO ZONE OFF-PEAK CAL DA FUT PFO 05/19/2023 06/06/2023 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM AECO ZONE OFF-PEAK CAL DA FUT PFO 06/07/2023 06/12/2023 100 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM AECO ZONE OFF-PEAK CAL DA FUT PFO 06/13/2023 07/31/2023 75 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM AD HUB 5MW REAL TIME O PK V3 06/2023 07/2023 70 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM AD HUB 5MW REAL TIME O PK V3 08/2023 08/2023 65 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM AD HUB 5MW REAL TIME O PK V3 09/2023 10/2023 60 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM AD HUB 5MW REAL TIME O PK V3 11/2023 05/2024 45 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM AD HUB 5MW REAL TIME O PK V3 06/2024 12/2028 15 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM AD HUB 5MW REAL TIME PK Z9 06/2023 07/2023 1,800 USD 0.15
NYM ELECTRICITY PJM AD HUB 5MW REAL TIME PK Z9 08/2023 08/2023 1,600 USD 0.1
NYM ELECTRICITY PJM AD HUB 5MW REAL TIME PK Z9 09/2023 10/2023 1,300 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM AD HUB 5MW REAL TIME PK Z9 11/2023 05/2024 1,100 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM AD HUB 5MW REAL TIME PK Z9 06/2024 12/2028 300 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM AECO DA OFF-PEAK X1 05/2023 05/2023 4 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM AECO DA OFF-PEAK X1 06/2023 08/2023 25 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM AECO DA OFF-PEAK X1 09/2023 05/2029 10 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM AECO DA PEAK Y1 05/2023 05/2023 96 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM AECO DA PEAK Y1 06/2023 06/2023 450 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM AECO DA PEAK Y1 07/2023 05/2029 200 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM AECO ZONE PEAK CALDAY DA FUT JPP 05/19/2023 06/07/2023 2,500 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM AECO ZONE PEAK CALDAY DA FUT JPP 06/08/2023 07/31/2023 2,400 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM AEP 50 MW CAL STRIP SYNTH PAS 01/2024 01/2024 1,632,000 USD 0.25
NYM ELECTRICITY PJM AEP DAYTON HUB DA OP DAILY PEO 05/19/2023 06/07/2023 160 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY PJM AEP DAYTON HUB DA OP DAILY PEO 06/08/2023 07/31/2023 50 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY PJM AEP DAYTON HUB DA PEAK DAILY PAP 05/19/2023 06/07/2023 2,000 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM AEP DAYTON HUB DA PEAK DAILY PAP 06/08/2023 07/31/2023 1,200 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM AEP DAYTON HUB RT OP DAILY AOR 05/18/2023 06/05/2023 450 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM AEP DAYTON HUB RT OP DAILY AOR 06/06/2023 07/31/2023 70 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM AEP-DAYTON HUB RT PK CALDAY 5MW VD 05/24/2023 06/07/2023 6,500 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM AEP-DAYTON HUB RT PK CALDAY 5MW VD 06/08/2023 06/15/2023 5,500 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM AEP-DAYTON HUB RT PK CALDAY 5MW VD 06/16/2023 07/31/2023 3,000 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM APS ZONE DA OFF-PEAK W4 05/2023 05/2023 5 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM APS ZONE DA OFF-PEAK W4 06/2023 06/2023 25 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM APS ZONE DA OFF-PEAK W4 07/2023 03/2024 10 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM APS ZONE DA OFF-PEAK W4 04/2024 05/2029 7 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM APS ZONE DA PEAK S4 05/2023 05/2023 96 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM APS ZONE DA PEAK S4 06/2023 06/2023 400 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM APS ZONE DA PEAK S4 07/2023 05/2029 200 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM APS ZONE OFF-PEAK CAL DAY AHEAD PZO 05/19/2023 06/06/2023 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM APS ZONE OFF-PEAK CAL DAY AHEAD PZO 06/07/2023 06/12/2023 100 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM APS ZONE OFF-PEAK CAL DAY AHEAD PZO 06/13/2023 07/31/2023 75 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM APS ZONE PEAK CALDAY DA FUT PZP 05/19/2023 06/07/2023 2,500 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM APS ZONE PEAK CALDAY DA FUT PZP 06/08/2023 07/31/2023 2,000 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM ASTI ZONE OFF PEAK RT MO MOR 05/2023 05/2023 1 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM ASTI ZONE OFF PEAK RT MO MOR 06/2023 12/2028 8 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM ASTI ZONE PEAK DA MO MOD 05/2023 05/2023 6 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM ASTI ZONE PEAK DA MO MOD 06/2023 07/2023 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM ASTI ZONE PEAK DA MO MOD 08/2023 12/2028 17 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM ASTI ZONE PEAK RT MO MPR 05/2023 05/2023 80 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM ASTI ZONE PEAK RT MO MPR 06/2023 04/2024 300 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM ASTI ZONE PEAK RT MO MPR 05/2024 12/2028 150 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM ATSI ZONE MONTHLY DAILY MPD 05/2023 05/2023 161 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM ATSI ZONE MONTHLY DAILY MPD 06/2023 07/2023 1,000 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM ATSI ZONE MONTHLY DAILY MPD 08/2023 04/2024 260 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM ATSI ZONE MONTHLY DAILY MPD 05/2024 12/2028 210 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM ATSI ZONE OFF PEAK CALDAY RT FU PRO 05/18/2023 06/05/2023 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM ATSI ZONE OFF PEAK CALDAY RT FU PRO 06/06/2023 06/11/2023 125 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM ATSI ZONE OFF PEAK CALDAY RT FU PRO 06/12/2023 07/31/2023 75 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM ATSI ZONE OFF-PEAK CAL DAY AHEA PHO 05/19/2023 06/06/2023 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM ATSI ZONE OFF-PEAK CAL DAY AHEA PHO 06/07/2023 06/12/2023 100 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM ATSI ZONE OFF-PEAK CAL DAY AHEA PHO 06/13/2023 07/31/2023 75 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM ATSI ZONE PEAK CALDAY DA FUT PHP 05/19/2023 06/07/2023 2,500 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM ATSI ZONE PEAK CALDAY DA FUT PHP 06/08/2023 07/31/2023 2,000 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM ATSI ZONE PEAK CALDAY RT FUT PRP 05/18/2023 06/01/2023 4,000 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM ATSI ZONE PEAK CALDAY RT FUT PRP 06/02/2023 06/09/2023 2,500 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM ATSI ZONE PEAK CALDAY RT FUT PRP 06/12/2023 07/31/2023 2,000 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM BGE DA OFF-PEAK R3 05/2023 05/2023 10 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM BGE DA OFF-PEAK R3 06/2023 06/2023 38 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM BGE DA OFF-PEAK R3 07/2023 05/2029 15 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM BGE DA PEAK E3 05/2023 05/2023 201 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM BGE DA PEAK E3 06/2023 06/2023 1,200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM BGE DA PEAK E3 07/2023 08/2023 750 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM BGE DA PEAK E3 09/2023 05/2029 180 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM BGE ZONE OFF-PEAK CAL D PBO 05/19/2023 06/06/2023 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM BGE ZONE OFF-PEAK CAL D PBO 06/07/2023 06/12/2023 100 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM BGE ZONE OFF-PEAK CAL D PBO 06/13/2023 07/31/2023 75 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM BGE ZONE PEAK CAL DAY FUT PBP 05/19/2023 06/07/2023 2,500 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM BGE ZONE PEAK CAL DAY FUT PBP 06/08/2023 07/31/2023 2,000 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM COMED 5MW D AH O PK D9 05/2023 05/2023 6 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM COMED 5MW D AH O PK D9 06/2023 06/2023 26 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM COMED 5MW D AH O PK D9 07/2023 08/2023 18 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM COMED 5MW D AH O PK D9 09/2023 12/2028 10 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM COMED 5MW D AH PK D8 05/2023 05/2023 800 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM COMED 5MW D AH PK D8 06/2023 06/2023 550 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM COMED 5MW D AH PK D8 07/2023 08/2023 430 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM COMED 5MW D AH PK D8 09/2023 12/2028 220 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM COMED ZONE OFF-PK DAY AHEAD FUT PCO 05/19/2023 06/06/2023 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM COMED ZONE OFF-PK DAY AHEAD FUT PCO 06/07/2023 06/12/2023 100 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM COMED ZONE OFF-PK DAY AHEAD FUT PCO 06/13/2023 07/31/2023 75 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM COMED ZONE PEAK CALDAY DA FUT PCP 05/19/2023 06/07/2023 2,500 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM COMED ZONE PEAK CALDAY DA FUT PCP 06/08/2023 06/12/2023 2,000 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM COMED ZONE PEAK CALDAY DA FUT PCP 06/13/2023 07/31/2023 1,600 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM DAILY JD 05/24/2023 06/07/2023 8,500 USD 0.4
NYM ELECTRICITY PJM DAILY JD 06/08/2023 06/15/2023 7,000 USD 0.4
NYM ELECTRICITY PJM DAILY JD 06/16/2023 07/31/2023 5,000 USD 0.4
NYM ELECTRICITY PJM DAILY LOAD FORECAST FUT PDJ 05/22/2023 06/09/2023 450 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM DAYTON DA OFF-PEAK R7 06/2023 07/2023 71 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM DAYTON DA OFF-PEAK R7 08/2023 08/2023 66 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM DAYTON DA OFF-PEAK R7 09/2023 10/2023 61 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM DAYTON DA OFF-PEAK R7 11/2023 05/2024 46 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM DAYTON DA OFF-PEAK R7 06/2024 06/2029 16 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM DAYTON DA PEAK D7 06/2023 07/2023 1,835 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM DAYTON DA PEAK D7 08/2023 08/2023 1,615 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM DAYTON DA PEAK D7 09/2023 10/2023 1,310 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM DAYTON DA PEAK D7 11/2023 05/2024 1,110 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM DAYTON DA PEAK D7 06/2024 06/2029 310 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM DPL DA OFF-PEAK E8 05/2023 05/2023 6 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM DPL DA OFF-PEAK E8 06/2023 06/2023 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM DPL DA OFF-PEAK E8 07/2023 03/2024 15 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM DPL DA OFF-PEAK E8 04/2024 05/2029 8 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM DPL DA PEAK L8 05/2023 05/2023 56 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM DPL DA PEAK L8 06/2023 05/2029 150 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM DPL ZONE OFF PEAK CALDAY DA FUT PUP 05/19/2023 06/07/2023 3,000 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM DPL ZONE OFF PEAK CALDAY DA FUT PUP 06/08/2023 06/12/2023 2,500 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM DPL ZONE OFF PEAK CALDAY DA FUT PUP 06/13/2023 07/31/2023 2,000 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM DPL ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PUO 05/19/2023 06/06/2023 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM DPL ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PUO 06/07/2023 06/12/2023 130 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM DPL ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PUO 06/13/2023 07/31/2023 75 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM DUQUESNE 5MW D AH PK D5 05/2023 05/2023 700 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM DUQUESNE 5MW D AH PK D5 06/2023 06/2023 500 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM DUQUESNE 5MW D AH PK D5 07/2023 12/2028 220 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM DUQUESNE ZONE OFF PEAK CALDAY F PQP 05/19/2023 06/07/2023 2,500 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM DUQUESNE ZONE OFF PEAK CALDAY F PQP 06/08/2023 06/12/2023 2,000 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM DUQUESNE ZONE OFF PEAK CALDAY F PQP 06/13/2023 07/31/2023 1,810 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM DUQUESNE ZONE OFF-PEAK CALDAY F PQO 05/19/2023 06/06/2023 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM DUQUESNE ZONE OFF-PEAK CALDAY F PQO 06/07/2023 06/12/2023 100 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM DUQUESNE ZONE OFF-PEAK CALDAY F PQO 06/13/2023 07/31/2023 70 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM DUQUS 5MW D AH O PK D6 05/2023 05/2023 6 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM DUQUS 5MW D AH O PK D6 06/2023 06/2023 28 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM DUQUS 5MW D AH O PK D6 07/2023 12/2028 10 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM EASTERN HUB OFF-PEAK CALDAY FUT PYO 05/19/2023 06/06/2023 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM EASTERN HUB OFF-PEAK CALDAY FUT PYO 06/07/2023 06/12/2023 120 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM EASTERN HUB OFF-PEAK CALDAY FUT PYO 06/13/2023 07/31/2023 75 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM EASTERN HUB PEAK CALDAY DA FUT PYP 05/19/2023 06/07/2023 3,000 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM EASTERN HUB PEAK CALDAY DA FUT PYP 06/08/2023 06/12/2023 2,500 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM EASTERN HUB PEAK CALDAY DA FUT PYP 06/13/2023 07/31/2023 2,000 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM EASTERNH DA OFF-PEAK F4 05/2023 05/2023 6 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM EASTERNH DA OFF-PEAK F4 06/2023 06/2023 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM EASTERNH DA OFF-PEAK F4 07/2023 05/2029 12 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM EASTERNH DA PEAK E9 05/2023 05/2023 112 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM EASTERNH DA PEAK E9 06/2023 06/2023 400 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM EASTERNH DA PEAK E9 07/2023 05/2029 220 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM JCPL DA OFF-PEAK F2 05/2023 05/2023 6 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM JCPL DA OFF-PEAK F2 06/2023 07/2023 20 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM JCPL DA OFF-PEAK F2 08/2023 05/2029 10 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM JCPL DA PEAK J2 05/2023 05/2023 112 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM JCPL DA PEAK J2 06/2023 06/2023 500 USD 0.12
NYM ELECTRICITY PJM JCPL DA PEAK J2 07/2023 03/2024 200 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM JCPL DA PEAK J2 04/2024 05/2029 180 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM JCPL PEAK CALDAY DAY AHEAD FUT PPL 05/19/2023 06/07/2023 2,500 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM JCPL PEAK CALDAY DAY AHEAD FUT PPL 06/08/2023 06/12/2023 2,370 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM JCPL PEAK CALDAY DAY AHEAD FUT PPL 06/13/2023 07/31/2023 2,000 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM JCPL ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PTO 05/19/2023 06/06/2023 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM JCPL ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PTO 06/07/2023 06/12/2023 100 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM JCPL ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PTO 06/13/2023 07/31/2023 80 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM METED ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PMO 05/19/2023 06/06/2023 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM METED ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PMO 06/07/2023 06/12/2023 100 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM METED ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT PMO 06/13/2023 07/31/2023 80 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM METED ZONE OFFPK CAL MO LMP FUT 46 05/2023 05/2023 4 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM METED ZONE OFFPK CAL MO LMP FUT 46 06/2023 06/2023 26 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM METED ZONE OFFPK CAL MO LMP FUT 46 07/2023 08/2023 15 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM METED ZONE OFFPK CAL MO LMP FUT 46 09/2023 12/2028 10 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM METED ZONE PEAK CALDAY DA PHY PMP 05/19/2023 06/07/2023 2,500 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM METED ZONE PEAK CALDAY DA PHY PMP 06/08/2023 06/12/2023 2,330 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM METED ZONE PEAK CALDAY DA PHY PMP 06/13/2023 07/31/2023 2,000 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM METED ZONE PK CAL LMP FUTURES 47 05/2023 05/2023 104 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM METED ZONE PK CAL LMP FUTURES 47 06/2023 06/2023 600 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM METED ZONE PK CAL LMP FUTURES 47 07/2023 10/2023 350 USD 0.08

日圓 /美元外匯期貨

芝商所日圓期貨提供世界第三大經濟體的風險敞口,同時為您提供機會防範貨幣風險,或者表達您對日本經濟的看法。

日圓代表亞洲貨幣基準,為日圓╱美元期貨創造強大而且具有流動性市場。

交易日圓的優勢

  • 在流動性充分的市場靈活交易
  • 中央清算產品的資本效率
  • 沿曲線提供完整和價差交易機會
  • 所有外匯產品提供保證金效率