Asset Class Navigation

Japanese Yen 保證金

Ratio Side 開始時間 期末 維持
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2022

03/2025
08/2022

05/2025
195 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2022

06/2025
08/2022

08/2025
195 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2022

09/2025
08/2022

11/2025
165 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2022

12/2025
08/2022

02/2026
185 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2022

03/2026
08/2022

05/2026
185 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2022

06/2026
08/2022

08/2026
205 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2022

09/2026
08/2022

11/2026
225 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2022

12/2026
08/2022

02/2027
230 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2022

03/2027
08/2022

05/2027
240 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2022

06/2027
08/2022

08/2027
255 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2022

09/2027
08/2022

11/2027
265 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2022

12/2027
08/2022

02/2028
265 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2022

03/2028
08/2022

05/2028
265 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2022

06/2028
08/2022

08/2028
265 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2022

09/2028
08/2022

11/2028
265 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2022

12/2028
08/2022

02/2029
270 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2022

03/2029
08/2022

05/2029
270 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2022

06/2029
08/2022

08/2029
270 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2022

09/2029
08/2022

11/2029
270 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2022

12/2029
08/2022

02/2030
270 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2022

03/2030
08/2022

05/2030
270 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2022

06/2030
08/2022

08/2030
275 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2022

09/2030
08/2022

09/2030
265 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

2

1
A

B

A

B
09/2022

12/2022

06/2023

09/2023
11/2022

02/2023

08/2023

11/2023
35 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2022

12/2022

03/2023

06/2023
11/2022

02/2023

05/2023

08/2023
35 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
09/2022

12/2022

03/2023

06/2023
11/2022

02/2023

05/2023

08/2023
25 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
09/2022

12/2022

03/2023
11/2022

02/2023

05/2023
15 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

12/2022
11/2022

02/2023
40 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
09/2022

03/2023

09/2023

03/2024
11/2022

05/2023

11/2023

05/2024
30 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2022

03/2023

09/2023

03/2024
11/2022

05/2023

11/2023

05/2024
55 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
09/2022

03/2023

09/2023
11/2022

05/2023

11/2023
30 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

03/2023
11/2022

05/2023
60 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2022

06/2023

03/2024

12/2024
11/2022

08/2023

05/2024

02/2025
30 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
09/2022

06/2023

03/2024
11/2022

08/2023

05/2024
60 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
09/2022

06/2023

03/2024

12/2024
11/2022

08/2023

05/2024

02/2025
65 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

06/2023
11/2022

08/2023
90 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2022

09/2023

09/2024

09/2025
11/2022

11/2023

11/2024

11/2025
85 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
09/2022

09/2023

09/2024
11/2022

11/2023

11/2024
35 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

09/2023
11/2022

11/2023
115 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

12/2023
11/2022

02/2024
105 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
09/2022

03/2024

09/2025
11/2022

05/2024

11/2025
75 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
09/2022

03/2024

09/2025

03/2027
11/2022

05/2024

11/2025

05/2027
55 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

03/2024
11/2022

05/2024
130 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

06/2024
11/2022

08/2024
110 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

09/2024
11/2022

11/2024
130 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

12/2024
11/2022

02/2025
145 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

03/2025
11/2022

05/2025
165 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

06/2025
11/2022

08/2025
195 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

09/2025
11/2022

11/2025
145 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

12/2025
11/2022

02/2026
165 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

03/2026
11/2022

05/2026
135 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

06/2026
11/2022

08/2026
185 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

09/2026
11/2022

11/2026
205 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

12/2026
11/2022

02/2027
195 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

03/2027
11/2022

05/2027
200 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

06/2027
11/2022

08/2027
200 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

09/2027
11/2022

11/2027
220 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

12/2027
11/2022

02/2028
225 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

03/2028
11/2022

05/2028
240 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

06/2028
11/2022

08/2028
240 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

09/2028
11/2022

11/2028
240 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

12/2028
11/2022

02/2029
240 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

03/2029
11/2022

05/2029
240 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

06/2029
11/2022

08/2029
240 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

09/2029
11/2022

11/2029
240 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

12/2029
11/2022

02/2030
240 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

03/2030
11/2022

05/2030
240 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

06/2030
11/2022

08/2030
245 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2022

09/2030
11/2022

09/2030
265 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

2

1
A

B

A

B
12/2022

03/2023

09/2023

12/2023
02/2023

05/2023

11/2023

02/2024
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2022

03/2023

06/2023

09/2023
02/2023

05/2023

08/2023

11/2023
15 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
12/2022

03/2023

06/2023
02/2023

05/2023

08/2023
15 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
12/2022

03/2023

06/2023

09/2023
02/2023

05/2023

08/2023

11/2023
45 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2022

03/2023
02/2023

05/2023
20 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2022

06/2023

12/2023

06/2024
02/2023

08/2023

02/2024

08/2024
25 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
12/2022

06/2023

12/2023
02/2023

08/2023

02/2024
40 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
12/2022

06/2023

12/2023

06/2024
02/2023

08/2023

02/2024

08/2024
60 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2022

06/2023
02/2023

08/2023
50 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
12/2022

09/2023

06/2024

03/2025
02/2023

11/2023

08/2024

05/2025
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2022

09/2023

06/2024

03/2025
02/2023

11/2023

08/2024

05/2025
80 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
12/2022

09/2023

06/2024
02/2023

11/2023

08/2024
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2022

09/2023
02/2023

11/2023
75 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2022

12/2023

12/2024

12/2025
02/2023

02/2024

02/2025

02/2026
105 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
12/2022

12/2023

12/2024
02/2023

02/2024

02/2025
80 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2022

12/2023
02/2023

02/2024
80 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2022

03/2024
02/2023

05/2024
105 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
12/2022

06/2024

12/2025

06/2027
02/2023

08/2024

02/2026

08/2027
155 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
12/2022

06/2024

12/2025
02/2023

08/2024

02/2026
105 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2022

06/2024
02/2023

08/2024
70 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2022

09/2024
02/2023

11/2024
110 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2022

12/2024
02/2023

02/2025
115 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2022

03/2025
02/2023

05/2025
145 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2022

06/2025
02/2023

08/2025
165 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2022

09/2025
02/2023

11/2025
145 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2022

12/2025
02/2023

02/2026
145 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2022

03/2026
02/2023

05/2026
115 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2022

06/2026
02/2023

08/2026
135 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2022

09/2026
02/2023

11/2026
160 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2022

12/2026
02/2023

02/2027
165 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2022

03/2027
02/2023

05/2027
175 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2022

06/2027
02/2023

08/2027
195 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2022

09/2027
02/2023

11/2027
195 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2022

12/2027
02/2023

02/2028
200 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2022

03/2028
02/2023

05/2028
210 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2022

06/2028
02/2023

08/2028
210 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2022

09/2028
02/2023

11/2028
215 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2022

12/2028
02/2023

02/2029
215 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2022

03/2029
02/2023

05/2029
220 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2022

06/2029
02/2023

08/2029
220 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2022

09/2029
02/2023

11/2029
220 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2022

12/2029
02/2023

02/2030
220 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2022

03/2030
02/2023

05/2030
220 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2022

06/2030
02/2023

08/2030
220 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2022

09/2030
02/2023

09/2030
220 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

2

1
A

B

A

B
03/2023

06/2023

12/2023

03/2024
05/2023

08/2023

02/2024

05/2024
25 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2023

06/2023

09/2023

12/2023
05/2023

08/2023

11/2023

02/2024
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
03/2023

06/2023

09/2023

12/2023
05/2023

08/2023

11/2023

02/2024
35 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
03/2023

06/2023

09/2023
05/2023

08/2023

11/2023
35 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2023

06/2023
05/2023

08/2023
40 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2023

09/2023

03/2024

09/2024
05/2023

11/2023

05/2024

11/2024
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
03/2023

09/2023

03/2024
05/2023

11/2023

05/2024
20 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2023

09/2023
05/2023

11/2023
70 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
03/2023

09/2023

03/2024

09/2024
05/2023

11/2023

05/2024

11/2024
80 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
03/2023

12/2023

09/2024

06/2025
05/2023

02/2024

11/2024

08/2025
25 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2023

12/2023

09/2024

06/2025
05/2023

02/2024

11/2024

08/2025
70 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
03/2023

12/2023

09/2024
05/2023

02/2024

11/2024
35 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2023

12/2023
05/2023

02/2024
65 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2023

03/2024

03/2025

03/2026
05/2023

05/2024

05/2025

05/2026
30 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
03/2023

03/2024

03/2025
05/2023

05/2024

05/2025
60 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2023

03/2024
05/2023

05/2024
100 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2023

06/2024
05/2023

08/2024
70 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
03/2023

09/2024

03/2026

09/2027
05/2023

11/2024

05/2026

11/2027
45 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
03/2023

09/2024

03/2026
05/2023

11/2024

05/2026
95 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2023

09/2024
05/2023

11/2024
90 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2023

12/2024
05/2023

02/2025
115 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2023

03/2025
05/2023

05/2025
135 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2023

06/2025
05/2023

08/2025
165 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2023

09/2025
05/2023

11/2025
135 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2023

12/2025
05/2023

02/2026
165 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2023

03/2026
05/2023

05/2026
115 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2023

06/2026
05/2023

08/2026
135 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2023

09/2026
05/2023

11/2026
155 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2023

12/2026
05/2023

02/2027
180 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2023

03/2027
05/2023

05/2027
185 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2023

06/2027
05/2023

08/2027
195 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2023

09/2027
05/2023

11/2027
195 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2023

12/2027
05/2023

02/2028
215 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2023

03/2028
05/2023

05/2028
220 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2023

06/2028
05/2023

08/2028
220 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2023

09/2028
05/2023

11/2028
220 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2023

12/2028
05/2023

02/2029
225 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2023

03/2029
05/2023

05/2029
240 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2023

06/2029
05/2023

08/2029
240 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2023

09/2029
05/2023

11/2029
240 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2023

12/2029
05/2023

02/2030
240 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2023

03/2030
05/2023

05/2030
240 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2023

06/2030
05/2023

08/2030
240 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2023

09/2030
05/2023

09/2030
240 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

2

1
A

B

A

B
06/2023

09/2023

03/2024

06/2024
08/2023

11/2023

05/2024

08/2024
25 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2023

09/2023

12/2023

03/2024
08/2023

11/2023

02/2024

05/2024
35 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
06/2023

09/2023

12/2023

03/2024
08/2023

11/2023

02/2024

05/2024
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
06/2023

09/2023

12/2023
08/2023

11/2023

02/2024
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2023

09/2023
08/2023

11/2023
40 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2023

12/2023

06/2024

12/2024
08/2023

02/2024

08/2024

02/2025
50 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
06/2023

12/2023

06/2024

12/2024
08/2023

02/2024

08/2024

02/2025
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
06/2023

12/2023

06/2024
08/2023

02/2024

08/2024
20 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2023

12/2023
08/2023

02/2024
40 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
06/2023

03/2024

12/2024

09/2025
08/2023

05/2024

02/2025

11/2025
30 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2023

03/2024

12/2024

09/2025
08/2023

05/2024

02/2025

11/2025
65 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
06/2023

03/2024

12/2024
08/2023

05/2024

02/2025
15 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2023

03/2024
08/2023

05/2024
70 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2023

06/2024

06/2025

06/2026
08/2023

08/2024

08/2025

08/2026
90 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
06/2023

06/2024

06/2025
08/2023

08/2024

08/2025
30 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2023

06/2024
08/2023

08/2024
40 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2023

09/2024
08/2023

11/2024
70 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
06/2023

12/2024

06/2026
08/2023

02/2025

08/2026
115 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2023

12/2024
08/2023

02/2025
75 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
06/2023

12/2024

06/2026

12/2027
08/2023

02/2025

08/2026

02/2028
90 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2023

03/2025
08/2023

05/2025
115 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2023

06/2025
08/2023

08/2025
135 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2023

09/2025
08/2023

11/2025
115 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2023

12/2025
08/2023

02/2026
135 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2023

03/2026
08/2023

05/2026
115 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2023

06/2026
08/2023

08/2026
115 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2023

09/2026
08/2023

11/2026
125 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2023

12/2026
08/2023

02/2027
140 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2023

03/2027
08/2023

05/2027
180 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2023

06/2027
08/2023

08/2027
185 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2023

09/2027
08/2023

11/2027
185 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2023

12/2027
08/2023

02/2028
195 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2023

03/2028
08/2023

05/2028
195 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2023

06/2028
08/2023

08/2028
200 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2023

09/2028
08/2023

11/2028
200 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2023

12/2028
08/2023

02/2029
210 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2023

03/2029
08/2023

05/2029
220 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2023

06/2029
08/2023

08/2029
220 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2023

09/2029
08/2023

11/2029
220 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2023

12/2029
08/2023

02/2030
220 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2023

03/2030
08/2023

05/2030
220 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2023

06/2030
08/2023

08/2030
220 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2023

09/2030
08/2023

09/2030
220 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

2

1
A

B

A

B
09/2023

12/2023

06/2024

09/2024
11/2023

02/2024

08/2024

11/2024
25 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2023

12/2023

03/2024

06/2024
11/2023

02/2024

05/2024

08/2024
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
09/2023

12/2023

03/2024
11/2023

02/2024

05/2024
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
09/2023

12/2023

03/2024

06/2024
11/2023

02/2024

05/2024

08/2024
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2023

12/2023
11/2023

02/2024
10 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2023

03/2024

09/2024

03/2025
11/2023

05/2024

11/2024

05/2025
50 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
09/2023

03/2024

09/2024
11/2023

05/2024

11/2024
20 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
09/2023

03/2024

09/2024

03/2025
11/2023

05/2024

11/2024

05/2025
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2023

03/2024
11/2023

05/2024
45 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2023

06/2024

03/2025

12/2025
11/2023

08/2024

05/2025

02/2026
45 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
09/2023

06/2024

03/2025
11/2023

08/2024

05/2025
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2023

06/2024
11/2023

08/2024
10 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
09/2023

06/2024

03/2025

12/2025
11/2023

08/2024

05/2025

02/2026
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2023

09/2024

09/2025

09/2026
11/2023

11/2024

11/2025

11/2026
60 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
09/2023

09/2024

09/2025
11/2023

11/2024

11/2025
80 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2023

09/2024
11/2023

11/2024
40 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2023

12/2024
11/2023

02/2025
55 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
09/2023

03/2025

09/2026
11/2023

05/2025

11/2026
115 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2023

03/2025
11/2023

05/2025
75 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
09/2023

03/2025

09/2026

03/2028
11/2023

05/2025

11/2026

05/2028
90 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2023

06/2025
11/2023

08/2025
115 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2023

09/2025
11/2023

11/2025
85 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2023

12/2025
11/2023

02/2026
115 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2023

03/2026
11/2023

05/2026
85 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2023

06/2026
11/2023

08/2026
115 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2023

09/2026
11/2023

11/2026
115 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2023

12/2026
11/2023

02/2027
125 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2023

03/2027
11/2023

05/2027
140 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2023

06/2027
11/2023

08/2027
180 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2023

09/2027
11/2023

11/2027
185 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2023

12/2027
11/2023

02/2028
185 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2023

03/2028
11/2023

05/2028
185 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2023

06/2028
11/2023

08/2028
185 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2023

09/2028
11/2023

11/2028
185 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2023

12/2028
11/2023

02/2029
185 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2023

03/2029
11/2023

05/2029
195 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2023

06/2029
11/2023

08/2029
195 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2023

09/2029
11/2023

11/2029
195 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2023

12/2029
11/2023

02/2030
195 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2023

03/2030
11/2023

05/2030
195 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2023

06/2030
11/2023

08/2030
205 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2023

09/2030
11/2023

09/2030
205 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

2

1
A

B

A

B
12/2023

03/2024

09/2024

12/2024
02/2024

05/2024

11/2024

02/2025
10 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2023

03/2024

06/2024

09/2024
02/2024

05/2024

08/2024

11/2024
35 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
12/2023

03/2024

06/2024
02/2024

05/2024

08/2024
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2023

03/2024
02/2024

05/2024
40 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
12/2023

03/2024

06/2024

09/2024
02/2024

05/2024

08/2024

11/2024
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2023

06/2024

12/2024

06/2025
02/2024

08/2024

02/2025

08/2025
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
12/2023

06/2024

12/2024
02/2024

08/2024

02/2025
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
12/2023

06/2024

12/2024

06/2025
02/2024

08/2024

02/2025

08/2025
50 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2023

06/2024
02/2024

08/2024
15 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2023

09/2024

06/2025

03/2026
02/2024

11/2024

08/2025

05/2026
45 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
12/2023

09/2024

06/2025
02/2024

11/2024

08/2025
15 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2023

09/2024
02/2024

11/2024
35 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
12/2023

09/2024

06/2025

03/2026
02/2024

11/2024

08/2025

05/2026
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2023

12/2024

12/2025

12/2026
02/2024

02/2025

02/2026

02/2027
75 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
12/2023

12/2024

12/2025
02/2024

02/2025

02/2026
80 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2023

12/2024
02/2024

02/2025
55 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2023

03/2025
02/2024

05/2025
85 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
12/2023

06/2025

12/2026
02/2024

08/2025

02/2027
95 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
12/2023

06/2025

12/2026

06/2028
02/2024

08/2025

02/2027

08/2028
60 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2023

06/2025
02/2024

08/2025
105 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2023

09/2025
02/2024

11/2025
95 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2023

12/2025
02/2024

02/2026
115 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2023

03/2026
02/2024

05/2026
95 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2023

06/2026
02/2024

08/2026
115 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2023

09/2026
02/2024

11/2026
145 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2023

12/2026
02/2024

02/2027
145 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2023

03/2027
02/2024

05/2027
155 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2023

06/2027
02/2024

08/2027
170 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2023

09/2027
02/2024

11/2027
190 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2023

12/2027
02/2024

02/2028
210 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2023

03/2028
02/2024

05/2028
210 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2023

06/2028
02/2024

08/2028
210 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2023

09/2028
02/2024

11/2028
210 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2023

12/2028
02/2024

02/2029
210 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2023

03/2029
02/2024

05/2029
210 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2023

06/2029
02/2024

08/2029
210 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2023

09/2029
02/2024

11/2029
210 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2023

12/2029
02/2024

02/2030
210 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2023

03/2030
02/2024

05/2030
210 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2023

06/2030
02/2024

08/2030
210 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2023

09/2030
02/2024

09/2030
210 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

2

1
A

B

A

B
03/2024

06/2024

12/2024

03/2025
05/2024

08/2024

02/2025

05/2025
10 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2024

06/2024

09/2024

12/2024
05/2024

08/2024

11/2024

02/2025
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
03/2024

06/2024

09/2024
05/2024

08/2024

11/2024
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2024

06/2024
05/2024

08/2024
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
03/2024

06/2024

09/2024

12/2024
05/2024

08/2024

11/2024

02/2025
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
03/2024

09/2024

03/2025

09/2025
05/2024

11/2024

05/2025

11/2025
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2024

09/2024

03/2025

09/2025
05/2024

11/2024

05/2025

11/2025
55 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
03/2024

09/2024

03/2025
05/2024

11/2024

05/2025
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2024

09/2024
05/2024

11/2024
10 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2024

12/2024

09/2025

06/2026
05/2024

02/2025

11/2025

08/2026
60 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
03/2024

12/2024

09/2025
05/2024

02/2025

11/2025
35 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2024

12/2024
05/2024

02/2025
20 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
03/2024

12/2024

09/2025

06/2026
05/2024

02/2025

11/2025

08/2026
75 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2024

03/2025

03/2026

03/2027
05/2024

05/2025

05/2026

05/2027
25 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
03/2024

03/2025

03/2026
05/2024

05/2025

05/2026
80 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2024

03/2025
05/2024

05/2025
55 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2024

06/2025
05/2024

08/2025
85 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
03/2024

09/2025

03/2027

09/2028
05/2024

11/2025

05/2027

11/2028
160 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
03/2024

09/2025

03/2027
05/2024

11/2025

05/2027
45 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2024

09/2025
05/2024

11/2025
55 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2024

12/2025
05/2024

02/2026
95 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2024

03/2026
05/2024

05/2026
65 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2024

06/2026
05/2024

08/2026
95 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2024

09/2026
05/2024

11/2026
115 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2024

12/2026
05/2024

02/2027
115 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2024

03/2027
05/2024

05/2027
145 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2024

06/2027
05/2024

08/2027
155 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2024

09/2027
05/2024

11/2027
155 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2024

12/2027
05/2024

02/2028
155 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2024

03/2028
05/2024

05/2028
185 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2024

06/2028
05/2024

08/2028
185 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2024

09/2028
05/2024

11/2028
185 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2024

12/2028
05/2024

02/2029
185 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2024

03/2029
05/2024

05/2029
185 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2024

06/2029
05/2024

08/2029
185 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2024

09/2029
05/2024

11/2029
185 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2024

12/2029
05/2024

02/2030
185 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2024

03/2030
05/2024

05/2030
185 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2024

06/2030
05/2024

08/2030
190 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2024

09/2030
05/2024

09/2030
190 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

2

1
A

B

A

B
06/2024

09/2024

03/2025

06/2025
08/2024

11/2024

05/2025

08/2025
40 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2024

09/2024

12/2024

03/2025
08/2024

11/2024

02/2025

05/2025
35 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
06/2024

09/2024

12/2024

03/2025
08/2024

11/2024

02/2025

05/2025
25 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
06/2024

09/2024

12/2024
08/2024

11/2024

02/2025
20 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2024

09/2024
08/2024

11/2024
40 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
06/2024

12/2024

06/2025

12/2025
08/2024

02/2025

08/2025

02/2026
15 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2024

12/2024

06/2025

12/2025
08/2024

02/2025

08/2025

02/2026
30 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
06/2024

12/2024

06/2025
08/2024

02/2025

08/2025
35 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2024

12/2024
08/2024

02/2025
55 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2024

03/2025

12/2025

09/2026
08/2024

05/2025

02/2026

11/2026
35 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
06/2024

03/2025

12/2025
08/2024

05/2025

02/2026
25 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2024

03/2025
08/2024

05/2025
80 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
06/2024

03/2025

12/2025

09/2026
08/2024

05/2025

02/2026

11/2026
65 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2024

06/2025

06/2026

06/2027
08/2024

08/2025

08/2026

08/2027
85 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
06/2024

06/2025

06/2026
08/2024

08/2025

08/2026
20 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2024

06/2025
08/2024

08/2025
115 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2024

09/2025
08/2024

11/2025
95 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
06/2024

12/2025

06/2027

12/2028
08/2024

02/2026

08/2027

02/2029
95 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
06/2024

12/2025

06/2027
08/2024

02/2026

08/2027
105 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2024

12/2025
08/2024

02/2026
115 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2024

03/2026
08/2024

05/2026
105 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2024

06/2026
08/2024

08/2026
125 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2024

09/2026
08/2024

11/2026
155 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2024

12/2026
08/2024

02/2027
155 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2024

03/2027
08/2024

05/2027
155 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2024

06/2027
08/2024

08/2027
205 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2024

09/2027
08/2024

11/2027
205 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2024

12/2027
08/2024

02/2028
205 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2024

03/2028
08/2024

05/2028
205 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2024

06/2028
08/2024

08/2028
215 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2024

09/2028
08/2024

11/2028
215 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2024

12/2028
08/2024

02/2029
225 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2024

03/2029
08/2024

05/2029
225 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2024

06/2029
08/2024

08/2029
225 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2024

09/2029
08/2024

11/2029
225 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2024

12/2029
08/2024

02/2030
225 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2024

03/2030
08/2024

05/2030
225 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2024

06/2030
08/2024

08/2030
225 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2024

09/2030
08/2024

09/2030
225 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

2

1
A

B

A

B
09/2024

12/2024

06/2025

09/2025
11/2024

02/2025

08/2025

11/2025
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2024

12/2024

03/2025

06/2025
11/2024

02/2025

05/2025

08/2025
20 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
09/2024

12/2024

03/2025
11/2024

02/2025

05/2025
20 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
09/2024

12/2024

03/2025

06/2025
11/2024

02/2025

05/2025

08/2025
40 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2024

12/2024
11/2024

02/2025
25 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2024

03/2025

09/2025

03/2026
11/2024

05/2025

11/2025

05/2026
30 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
09/2024

03/2025

09/2025
11/2024

05/2025

11/2025
15 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
09/2024

03/2025

09/2025

03/2026
11/2024

05/2025

11/2025

05/2026
55 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2024

03/2025
11/2024

05/2025
55 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
09/2024

06/2025

03/2026

12/2026
11/2024

08/2025

05/2026

02/2027
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2024

06/2025

03/2026

12/2026
11/2024

08/2025

05/2026

02/2027
55 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
09/2024

06/2025

03/2026
11/2024

08/2025

05/2026
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2024

06/2025
11/2024

08/2025
80 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2024

09/2025

09/2026

09/2027
11/2024

11/2025

11/2026

11/2027
35 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
09/2024

09/2025

09/2026
11/2024

11/2025

11/2026
90 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2024

09/2025
11/2024

11/2025
65 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2024

12/2025
11/2024

02/2026
95 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
09/2024

03/2026

09/2027

03/2029
11/2024

05/2026

11/2027

05/2029
15 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
09/2024

03/2026

09/2027
11/2024

05/2026

11/2027
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2024

03/2026
11/2024

05/2026
65 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2024

06/2026
11/2024

08/2026
105 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2024

09/2026
11/2024

11/2026
125 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2024

12/2026
11/2024

02/2027
135 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2024

03/2027
11/2024

05/2027
135 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2024

06/2027
11/2024

08/2027
150 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2024

09/2027
11/2024

11/2027
170 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2024

12/2027
11/2024

02/2028
180 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2024

03/2028
11/2024

05/2028
180 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2024

06/2028
11/2024

08/2028
180 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2024

09/2028
11/2024

11/2028
180 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2024

12/2028
11/2024

02/2029
180 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2024

03/2029
11/2024

05/2029
185 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2024

06/2029
11/2024

08/2029
185 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2024

09/2029
11/2024

11/2029
185 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2024

12/2029
11/2024

02/2030
185 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2024

03/2030
11/2024

05/2030
195 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2024

06/2030
11/2024

08/2030
195 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
09/2024

09/2030
11/2024

09/2030
195 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
12/2024

03/2025

06/2025

09/2025
02/2025

05/2025

08/2025

11/2025
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

2

1
A

B

A

B
12/2024

03/2025

09/2025

12/2025
02/2025

05/2025

11/2025

02/2026
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2024

03/2025

06/2025

09/2025
02/2025

05/2025

08/2025

11/2025
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
12/2024

03/2025

06/2025
02/2025

05/2025

08/2025
35 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2024

03/2025
02/2025

05/2025
40 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2024

06/2025

12/2025

06/2026
02/2025

08/2025

02/2026

08/2026
15 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
12/2024

06/2025

12/2025
02/2025

08/2025

02/2026
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
12/2024

06/2025

12/2025

06/2026
02/2025

08/2025

02/2026

08/2026
40 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2024

06/2025
02/2025

08/2025
65 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2024

09/2025

06/2026

03/2027
02/2025

11/2025

08/2026

05/2027
20 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
12/2024

09/2025

06/2026
02/2025

11/2025

08/2026
60 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
12/2024

09/2025

06/2026

03/2027
02/2025

11/2025

08/2026

05/2027
50 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2024

09/2025
02/2025

11/2025
45 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2024

12/2025

12/2026

12/2027
02/2025

02/2026

02/2027

02/2028
50 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
12/2024

12/2025

12/2026
02/2025

02/2026

02/2027
105 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2024

12/2025
02/2025

02/2026
80 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2024

03/2026
02/2025

05/2026
45 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
12/2024

06/2026

12/2027

06/2029
02/2025

08/2026

02/2028

08/2029
30 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
12/2024

06/2026

12/2027
02/2025

08/2026

02/2028
20 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2024

06/2026
02/2025

08/2026
80 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2024

09/2026
02/2025

11/2026
105 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2024

12/2026
02/2025

02/2027
110 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2024

03/2027
02/2025

05/2027
110 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2024

06/2027
02/2025

08/2027
120 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2024

09/2027
02/2025

11/2027
145 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2024

12/2027
02/2025

02/2028
155 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2024

03/2028
02/2025

05/2028
175 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2024

06/2028
02/2025

08/2028
175 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2024

09/2028
02/2025

11/2028
170 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2024

12/2028
02/2025

02/2029
170 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2024

03/2029
02/2025

05/2029
170 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2024

06/2029
02/2025

08/2029
170 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2024

09/2029
02/2025

11/2029
170 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2024

12/2029
02/2025

02/2030
170 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2024

03/2030
02/2025

05/2030
170 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2024

06/2030
02/2025

08/2030
175 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
12/2024

09/2030
02/2025

09/2030
175 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
03/2025

06/2025

09/2025

12/2025
05/2025

08/2025

11/2025

02/2026
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

2

1
A

B

A

B
03/2025

06/2025

12/2025

03/2026
05/2025

08/2025

02/2026

05/2026
55 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2025

06/2025

09/2025

12/2025
05/2025

08/2025

11/2025

02/2026
35 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
03/2025

06/2025

09/2025
05/2025

08/2025

11/2025
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2025

06/2025
05/2025

08/2025
40 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2025

09/2025

03/2026

09/2026
05/2025

11/2025

05/2026

11/2026
15 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
03/2025

09/2025

03/2026

09/2026
05/2025

11/2025

05/2026

11/2026
35 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
03/2025

09/2025

03/2026
05/2025

11/2025

05/2026
55 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2025

09/2025
05/2025

11/2025
10 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2025

12/2025

09/2026

06/2027
05/2025

02/2026

11/2026

08/2027
20 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
03/2025

12/2025

09/2026
05/2025

02/2026

11/2026
60 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
03/2025

12/2025

09/2026

06/2027
05/2025

02/2026

11/2026

08/2027
50 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2025

12/2025
05/2025

02/2026
40 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
03/2025

03/2026

03/2027

03/2028
05/2025

05/2026

05/2027

05/2028
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
03/2025

03/2026

03/2027
05/2025

05/2026

05/2027
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2025

03/2026
05/2025

05/2026
15 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2025

06/2026
05/2025

08/2026
35 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
03/2025

09/2026

03/2028

09/2029
05/2025

11/2026

05/2028

11/2029
30 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
03/2025

09/2026

03/2028
05/2025

11/2026

05/2028
20 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2025

09/2026
05/2025

11/2026
55 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2025

12/2026
05/2025

02/2027
60 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2025

03/2027
05/2025

05/2027
85 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2025

06/2027
05/2025

08/2027
85 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2025

09/2027
05/2025

11/2027
120 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2025

12/2027
05/2025

02/2028
120 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2025

03/2028
05/2025

05/2028
130 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2025

06/2028
05/2025

08/2028
130 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2025

09/2028
05/2025

11/2028
130 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2025

12/2028
05/2025

02/2029
130 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2025

03/2029
05/2025

05/2029
135 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2025

06/2029
05/2025

08/2029
135 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2025

09/2029
05/2025

11/2029
130 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2025

12/2029
05/2025

02/2030
140 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2025

03/2030
05/2025

05/2030
140 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2025

06/2030
05/2025

08/2030
145 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
03/2025

09/2030
05/2025

09/2030
145 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
06/2025

09/2025

12/2025

03/2026
08/2025

11/2025

02/2026

05/2026
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

2

1
A

B

A

B
06/2025

09/2025

03/2026

06/2026
08/2025

11/2025

05/2026

08/2026
55 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2025

09/2025

12/2025

03/2026
08/2025

11/2025

02/2026

05/2026
55 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
06/2025

09/2025

12/2025
08/2025

11/2025

02/2026
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2025

09/2025
08/2025

11/2025
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2025

12/2025

06/2026

12/2026
08/2025

02/2026

08/2026

02/2027
15 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
06/2025

12/2025

06/2026

12/2026
08/2025

02/2026

08/2026

02/2027
35 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
06/2025

12/2025

06/2026
08/2025

02/2026

08/2026
55 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2025

12/2025
08/2025

02/2026
10 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
06/2025

03/2026

12/2026

09/2027
08/2025

05/2026

02/2027

11/2027
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2025

03/2026

12/2026

09/2027
08/2025

05/2026

02/2027

11/2027
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
06/2025

03/2026

12/2026
08/2025

05/2026

02/2027
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2025

03/2026
08/2025

05/2026
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2025

06/2026

06/2027

06/2028
08/2025

08/2026

08/2027

08/2028
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
06/2025

06/2026

06/2027
08/2025

08/2026

08/2027
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2025

06/2026
08/2025

08/2026
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2025

09/2026
08/2025

11/2026
20 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

3

3

1
A

B

A

B
06/2025

12/2026

06/2028

12/2029
08/2025

02/2027

08/2028

02/2030
30 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

2

1
A

B

A
06/2025

12/2026

06/2028
08/2025

02/2027

08/2028
5 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2025

12/2026
08/2025

02/2027
30 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2025

03/2027
08/2025

05/2027
60 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2025

06/2027
08/2025

08/2027
60 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2025

09/2027
08/2025

11/2027
65 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2025

12/2027
08/2025

02/2028
80 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2025

03/2028
08/2025

05/2028
85 USD
CME INTEREST RATES EURODOLLAR EED 1

1
A

B
06/2025

06/2028
08/2025

08/2028
85 USD

日圓 /美元外匯期貨

芝商所日圓期貨提供世界第三大經濟體的風險敞口,同時為您提供機會防範貨幣風險,或者表達您對日本經濟的看法。

日圓代表亞洲貨幣基準,為日圓╱美元期貨創造強大而且具有流動性市場。

交易日圓的優勢

  • 在流動性充分的市場靈活交易
  • 中央清算產品的資本效率
  • 沿曲線提供完整和價差交易機會
  • 所有外匯產品提供保證金效率