CRUDE OIL - 保證金

開始時間 期末
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 09/2022 11/2022 8,450 USD 35.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 12/2022 12/2022 7,900 USD 31.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 01/2023 01/2023 7,700 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 02/2023 02/2023 7,500 USD 22.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 03/2023 03/2023 7,300 USD 20.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 04/2023 04/2023 7,100 USD 17.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 05/2023 05/2023 6,800 USD 14.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 06/2023 06/2023 6,600 USD 13.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 07/2023 07/2023 6,400 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 08/2023 08/2023 6,200 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 09/2023 09/2023 6,000 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 10/2023 10/2023 5,850 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 11/2023 11/2023 5,700 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 12/2023 12/2023 5,550 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 01/2024 01/2024 5,400 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 02/2024 02/2024 5,250 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 03/2024 03/2024 5,100 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 04/2024 04/2024 4,950 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 05/2024 05/2024 4,800 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 06/2024 06/2024 4,650 USD 7.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 07/2024 07/2024 4,500 USD 7.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 08/2024 08/2024 4,400 USD 7.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 09/2024 09/2024 4,250 USD 7.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 10/2024 10/2024 4,100 USD 7.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 11/2024 11/2024 4,000 USD 7.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 12/2024 12/2024 3,900 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 01/2025 01/2025 3,800 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 02/2025 02/2025 3,700 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 03/2025 03/2025 3,600 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 04/2025 04/2025 3,500 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 05/2025 05/2025 3,450 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 06/2025 06/2025 3,400 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 07/2025 07/2025 3,350 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 08/2025 08/2025 3,300 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 09/2025 09/2025 3,250 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 10/2025 10/2025 3,200 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 11/2025 11/2025 3,150 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 12/2025 12/2025 3,100 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 01/2026 01/2026 3,050 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 02/2026 02/2033 3,000 USD 6.000%

NYMEX WTI輕質原油期貨(CL)

NYMEX WTI輕質原油期貨(CL)為環球最具流動性和交投最活躍的原油合約,可以提供當今世界石油市場最有效的交易方法。

NYMEX WTI價格源於奧克拉荷馬州庫欣,與全世界能源市場有著密切關聯。

WTI(西德克薩斯中質原油)為輕質低硫混合原油。「輕質」指粘稠度和硫含量低,非常適合轉化成汽油和柴油。該合約的交易代碼為CL,指「輕質原油」。

原油市場提供幾乎所有市場條件下的交易機會,但可能高度波動。影響價格的因素眾多,包括直接因素(輸油管道變化)或宏觀因素(例,經濟健康程度、天氣),這使得價格的風險管理至關重要。

NYMEX WTI期貨提供直接參與石油市場風險敞口的機會,無論您是尋求對沖風險亦或對價格的走向套利,期貨相對於其他交易方式皆擁有關鍵優勢。

交易NYMEX WTI期貨的優勢

  • 流動性充裕的市場
  • 隨著美國石油產量、亞洲使用量增加和美國出口禁令廢除,WTI成為了世界石油價格的首選指標
  • 以少量資金控制大筆合約
  • 享受60%的長期、40%的短期資本收益優勢
  • 利用其他NYMEX的石油合約實現大量節省和精確的敞口配置
  • NYMEX WTI與現貨市場緊密聯繫,可降低成本