IRON ORE 62% FE, CFR NORTH CHINA (PLATTS) - 保证金

开始时间 期末
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 08/2023 08/2023 6,850 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 09/2023 09/2023 6,700 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 10/2023 10/2023 6,650 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 11/2023 11/2023 6,600 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 12/2023 12/2023 6,550 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 01/2024 01/2024 6,500 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 02/2024 02/2024 6,450 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 03/2024 03/2024 6,400 USD 7.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 04/2024 04/2024 6,350 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 05/2024 05/2024 6,300 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 06/2024 06/2024 6,250 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 07/2024 07/2024 6,200 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 08/2024 08/2024 6,150 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 09/2024 09/2024 6,100 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 10/2024 10/2024 6,050 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 11/2024 01/2026 6,000 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 08/01/2022 08/01/2022 7,346 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 08/02/2022 08/02/2022 7,681 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 08/03/2022 08/03/2022 8,047 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 08/04/2022 08/04/2022 8,450 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 08/05/2022 08/05/2022 8,894 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 08/08/2022 08/08/2022 9,388 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 08/09/2022 08/09/2022 9,941 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 08/10/2022 08/10/2022 10,562 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 08/11/2022 08/11/2022 11,267 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 08/12/2022 08/12/2022 12,071 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 08/15/2022 08/31/2022 13,000 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 08/2022 08/2022 6,063 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 09/2022 09/2022 8,194 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 10/2022 10/2022 5,605 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 11/2022 11/2022 5,065 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 12/2022 12/2022 4,746 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 01/2023 01/2023 4,555 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 02/2023 02/2023 3,621 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 03/2023 03/2023 3,446 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 04/2023 04/2023 3,271 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 05/2023 05/2023 3,159 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 06/2023 06/2023 3,060 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 07/2023 07/2023 2,986 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 08/2023 08/2023 1,637 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 09/2023 09/2023 1,616 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 10/2023 10/2023 1,602 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 11/2023 11/2023 1,588 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 12/2023 12/2023 1,566 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 01/2024 01/2024 1,572 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 02/2024 02/2024 2,070 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 03/2024 03/2024 2,041 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 04/2024 04/2024 2,013 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 05/2024 05/2024 1,984 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 06/2024 06/2024 1,955 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 07/2024 07/2024 1,950 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 08/2024 08/2024 2,199 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 09/2024 09/2024 2,165 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 10/2024 10/2024 2,133 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 11/2024 11/2024 2,111 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 12/2024 12/2024 2,099 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 01/2025 01/2025 2,089 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 02/2025 02/2025 2,078 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 03/2025 07/2025 2,068 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 09/2022 09/2022 13,000 USD 48.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 10/2022 10/2022 12,500 USD 32.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 11/2022 11/2022 11,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 12/2022 12/2022 9,500 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 01/2023 01/2023 8,750 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 02/2023 02/2023 8,400 USD 16.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 03/2023 03/2023 8,000 USD 14.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 04/2023 04/2023 7,600 USD 14.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 05/2023 05/2023 7,200 USD 13.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 06/2023 06/2023 7,050 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 07/2023 07/2023 6,950 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 08/2023 08/2023 6,850 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 09/2023 09/2023 6,700 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 10/2023 10/2023 6,650 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 11/2023 11/2023 6,600 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 12/2023 12/2023 6,550 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 01/2024 01/2024 6,500 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 02/2024 02/2024 6,450 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 03/2024 03/2024 6,400 USD 7.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 04/2024 04/2024 6,350 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 05/2024 05/2024 6,300 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 06/2024 06/2024 6,250 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 07/2024 07/2024 6,200 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 08/2024 08/2024 6,150 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 09/2024 09/2024 6,100 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 10/2024 10/2024 6,050 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 11/2024 12/2024 6,000 USD 6.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 08/01/2022 08/01/2022 6,058 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 08/02/2022 08/02/2022 6,333 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 08/03/2022 08/03/2022 6,635 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 08/04/2022 08/04/2022 6,967 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 08/05/2022 08/05/2022 7,334 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 08/08/2022 08/08/2022 7,741 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 08/09/2022 08/09/2022 8,196 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 08/10/2022 08/10/2022 8,709 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 08/11/2022 08/11/2022 9,290 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 08/12/2022 08/12/2022 9,953 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 08/15/2022 08/15/2022 10,719 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 08/16/2022 08/16/2022 10,712 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 08/17/2022 08/17/2022 10,704 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 08/18/2022 08/18/2022 10,695 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 08/19/2022 08/19/2022 10,683 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 08/22/2022 08/22/2022 10,668 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 08/23/2022 08/31/2022 10,650 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 08/2022 08/2022 6,056 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2022 09/2022 8,289 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 10/2022 10/2022 5,720 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 11/2022 11/2022 5,241 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 12/2022 12/2022 4,985 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 01/2023 01/2023 4,839 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 02/2023 02/2023 3,880 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 03/2023 03/2023 3,690 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 04/2023 04/2023 3,501 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 05/2023 05/2023 3,398 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 06/2023 06/2023 3,323 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 07/2023 07/2023 3,352 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 08/2023 08/2023 2,678 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2023 09/2023 2,634 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 10/2023 10/2023 2,593 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 11/2023 11/2023 2,551 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 12/2023 12/2023 2,508 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 01/2024 01/2024 2,661 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 02/2024 02/2024 3,002 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 03/2024 03/2024 2,952 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 04/2024 04/2024 2,901 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 05/2024 05/2024 2,847 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 06/2024 06/2024 2,797 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 07/2024 07/2024 2,752 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 08/2024 08/2024 2,393 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2024 09/2024 2,354 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 10/2024 10/2024 2,314 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 11/2024 11/2024 2,285 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 12/2024 12/2024 2,255 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 01/2025 01/2025 2,225 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 02/2025 02/2025 2,204 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 03/2025 03/2025 2,192 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 04/2025 04/2025 2,181 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 05/2025 05/2025 2,169 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 06/2025 06/2025 2,158 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 07/2025 07/2025 2,146 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 08/2025 08/2025 2,135 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2025 09/2025 2,124 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 10/2025 12/2025 2,116 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 08/2022 08/2022 7,345 USD 48.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 09/2022 09/2022 12,500 USD 32.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 10/2022 10/2022 11,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 11/2022 11/2022 9,500 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 12/2022 12/2022 8,750 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 01/2023 01/2023 8,400 USD 16.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 02/2023 02/2023 8,000 USD 14.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 03/2023 03/2023 7,600 USD 14.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 04/2023 04/2023 7,200 USD 13.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 05/2023 05/2023 7,050 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 06/2023 06/2023 6,950 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 07/2023 07/2023 6,850 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 08/2023 08/2023 6,700 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 09/2023 09/2023 6,650 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 10/2023 10/2023 6,600 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 11/2023 11/2023 6,550 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 12/2023 12/2023 6,500 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 01/2024 01/2024 6,450 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 02/2024 02/2024 6,400 USD 7.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 03/2024 03/2024 6,350 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 04/2024 04/2024 6,300 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 05/2024 05/2024 6,250 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 06/2024 06/2024 6,200 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 07/2024 07/2024 6,150 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 08/2024 08/2024 6,100 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 09/2024 09/2024 6,050 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 10/2024 12/2025 6,000 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LNDN TRD MRK HOL 09/2022 09/2022 13,000 USD 48.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LNDN TRD MRK HOL 10/2022 10/2022 12,500 USD 32.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LNDN TRD MRK HOL 11/2022 11/2022 11,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 09/2022 09/2022 13,000 USD 48.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 10/2022 10/2022 12,500 USD 32.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 11/2022 11/2022 11,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 12/2022 12/2022 9,500 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 01/2023 01/2023 8,750 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 02/2023 02/2023 8,400 USD 16.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 03/2023 03/2023 8,000 USD 14.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 04/2023 04/2023 7,600 USD 14.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 05/2023 05/2023 7,200 USD 13.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 06/2023 06/2023 7,050 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 07/2023 07/2023 6,950 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 08/2023 08/2023 6,850 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 09/2023 09/2023 6,700 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 10/2023 10/2023 6,650 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 11/2023 11/2023 6,600 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 12/2023 12/2023 6,550 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 01/2024 01/2024 6,500 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 02/2024 02/2024 6,450 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 03/2024 03/2024 6,400 USD 7.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 04/2024 04/2024 6,350 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 05/2024 05/2024 6,300 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 06/2024 06/2024 6,250 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 07/2024 07/2024 6,200 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 08/2024 08/2024 6,150 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 09/2024 09/2024 6,100 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 10/2024 10/2024 6,050 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 11/2024 12/2024 6,000 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 09/2022 09/2022 13,000 USD 48.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 10/2022 10/2022 12,500 USD 32.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 11/2022 11/2022 11,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 12/2022 12/2022 9,500 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 01/2023 01/2023 8,750 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 02/2023 02/2023 8,400 USD 16.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 03/2023 03/2023 8,000 USD 14.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY ULSD VS. NY HRBR ULSD FUT 7Y 08/2022 08/2022 4,403 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY ULSD VS. NY HRBR ULSD FUT 7Y 09/2022 09/2022 3,000 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY ULSD VS. NY HRBR ULSD FUT 7Y 10/2022 07/2025 2,400 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY1%FO V. GULF COAST HSFO FUT VR 08/2022 08/2022 1,727 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY1%FO V. GULF COAST HSFO FUT VR 09/2022 09/2022 2,500 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY1%FO V. GULF COAST HSFO FUT VR 10/2022 07/2023 2,300 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY1%FO V. GULF COAST HSFO FUT VR 08/2023 07/2025 2,050 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO LOW HUD VAL CAP FUT LHV 08/2022 10/2024 4,000 USD 0.08
NYM ELECTRICITY NYISO NYC IN-CITY CAPACITY CAL MO NNC 08/2022 12/2025 4,000 USD 0.08
NYM ELECTRICITY NYISO REST OF STATE CAPACITY CAL MO NRS 08/2022 09/2022 3,500 USD 0.08
NYM ELECTRICITY NYISO REST OF STATE CAPACITY CAL MO NRS 10/2022 10/2022 2,500 USD 0.08
NYM ELECTRICITY NYISO REST OF STATE CAPACITY CAL MO NRS 11/2022 02/2023 2,000 USD 0.08
NYM ELECTRICITY NYISO REST OF STATE CAPACITY CAL MO NRS 03/2023 12/2025 1,500 USD 0.08
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE A 5MW D AH O PK K4 09/2022 09/2022 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE A 5MW D AH O PK K4 10/2022 10/2022 18 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE A 5MW D AH O PK K4 11/2022 12/2022 13 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE A 5MW D AH O PK K4 01/2023 12/2027 7 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE A 5MW D AH PK K3 09/2022 09/2022 500 USD 30.000%
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE A 5MW D AH PK K3 10/2022 10/2022 350 USD 30.000%
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE A 5MW D AH PK K3 11/2022 01/2023 300 USD 30.000%
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE A 5MW D AH PK K3 02/2023 12/2027 150 USD 30.000%
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE A DA OP DAILY ZAO 07/30/2022 08/16/2022 200 USD 0.2
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE A DA OP DAILY ZAO 08/17/2022 09/30/2022 60 USD 0.2
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE A LBMP FUT AN 07/22/2022 08/12/2022 3,600 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE A LBMP FUT AN 08/15/2022 09/30/2022 3,000 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE C 5 MW PEAK CAL DAY FUT N3P 08/01/2022 08/12/2022 3,000 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE C 5 MW PEAK CAL DAY FUT N3P 08/15/2022 08/22/2022 2,000 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE C 5 MW PEAK CAL DAY FUT N3P 08/23/2022 09/30/2022 1,190 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE C 5MW D AH O PK A3 07/2022 07/2022 % 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE C 5MW D AH O PK A3 08/2022 08/2022 23 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE C 5MW D AH O PK A3 09/2022 09/2022 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE C 5MW D AH O PK A3 10/2022 12/2027 12 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE C 5MW D AH PK Q5 07/2022 07/2022 % 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE C 5MW D AH PK Q5 08/2022 08/2022 783 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE C 5MW D AH PK Q5 09/2022 12/2027 450 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE C OFFPEAK CAL DAY AHEAD NCD 07/30/2022 08/16/2022 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE C OFFPEAK CAL DAY AHEAD NCD 08/17/2022 08/22/2022 75 USD 0.2
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE C OFFPEAK CAL DAY AHEAD NCD 08/23/2022 09/30/2022 55 USD 0.2
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5 MW OFFPEAK CAL DAY NOD 07/30/2022 08/16/2022 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5 MW OFFPEAK CAL DAY NOD 08/17/2022 08/22/2022 75 USD 0.2
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5 MW OFFPEAK CAL DAY NOD 08/23/2022 09/30/2022 60 USD 0.2
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5 MW PEAK CALENDAR-DAY NEP 08/01/2022 08/12/2022 3,000 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5 MW PEAK CALENDAR-DAY NEP 08/15/2022 08/22/2022 2,000 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5 MW PEAK CALENDAR-DAY NEP 08/23/2022 09/30/2022 1,150 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5MW OFF- PK CAL MO FUT 58 07/2022 07/2022 % 0.1
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5MW OFF- PK CAL MO FUT 58 08/2022 08/2022 60 USD 0.1
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5MW OFF- PK CAL MO FUT 58 09/2022 01/2023 50 USD 0.1
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5MW OFF- PK CAL MO FUT 58 02/2023 12/2027 14 USD 0.1
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5MW PK CAL MO FUT 55 07/2022 07/2022 % 0.1
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5MW PK CAL MO FUT 55 08/2022 08/2022 1,045 USD 0.1
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5MW PK CAL MO FUT 55 09/2022 09/2022 1,000 USD 0.1
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE E 5MW PK CAL MO FUT 55 10/2022 12/2027 350 USD 0.1
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5MW O PK FUT 4M 07/2022 08/2022 120 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5MW O PK FUT 4M 09/2022 09/2022 90 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5MW O PK FUT 4M 10/2022 12/2027 23 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5 MW OFF-PEAK CAL FUT NFO 07/30/2022 08/16/2022 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5 MW OFF-PEAK CAL FUT NFO 08/17/2022 09/30/2022 75 USD 0.2
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5 MW PEAK CALENDAR-DAY NFD 08/01/2022 08/12/2022 3,000 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5 MW PEAK CALENDAR-DAY NFD 08/15/2022 08/22/2022 2,000 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5 MW PEAK CALENDAR-DAY NFD 08/23/2022 09/30/2022 1,350 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5MW PK FUT 4L 07/2022 08/2022 1,350 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5MW PK FUT 4L 09/2022 09/2022 1,300 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5MW PK FUT 4L 10/2022 11/2022 900 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE F 5MW PK FUT 4L 12/2022 12/2027 325 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE G 5MW D AH O PK D2 09/2022 09/2022 35 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE G 5MW D AH O PK D2 10/2022 10/2022 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE G 5MW D AH O PK D2 11/2022 12/2022 13 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE G 5MW D AH O PK D2 01/2023 12/2027 8 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE G 5MW D AH PK T3 09/2022 09/2022 1,600 USD 38.000%
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE G 5MW D AH PK T3 10/2022 10/2022 1,550 USD 38.000%
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE G 5MW D AH PK T3 11/2022 12/2022 1,500 USD 30.000%
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE G 5MW D AH PK T3 01/2023 07/2023 1,000 USD 18.000%
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE G 5MW D AH PK T3 08/2023 12/2027 400 USD 18.000%
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE G DA OP DAILY ZGO 07/30/2022 08/16/2022 400 USD 0.2
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE G DA OP DAILY ZGO 08/17/2022 09/30/2022 60 USD 0.2
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE G DAY-AHEAD PK CAL DAY GN 07/22/2022 08/05/2022 9,800 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE G DAY-AHEAD PK CAL DAY GN 08/08/2022 08/12/2022 9,500 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE G DAY-AHEAD PK CAL DAY GN 08/15/2022 09/30/2022 5,000 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE J 5MW D AH O PK D4 09/2022 09/2022 35 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE J 5MW D AH O PK D4 10/2022 10/2022 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE J 5MW D AH O PK D4 11/2022 12/2022 15 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE J 5MW D AH O PK D4 01/2023 12/2027 8 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE J 5MW D AH PK D3 09/2022 09/2022 800 USD 0.12
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE J 5MW D AH PK D3 10/2022 10/2022 500 USD 0.08
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE J 5MW D AH PK D3 11/2022 02/2023 400 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE J 5MW D AH PK D3 03/2023 12/2027 150 USD 0.06
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE J DA OP DAILY ZJO 07/30/2022 08/16/2022 230 USD 0.2
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE J DA OP DAILY ZJO 08/17/2022 09/30/2022 60 USD 0.2
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 08/2022 08/2022 25,982 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 09/2022 09/2022 23,449 USD 0.07
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 10/2022 10/2022 19,373 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 11/2022 11/2022 19,076 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 12/2022 12/2022 18,692 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 01/2023 01/2023 18,343 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 02/2023 02/2023 17,979 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 03/2023 03/2023 14,852 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 04/2023 04/2023 14,670 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 05/2023 05/2023 16,884 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 06/2023 06/2023 16,524 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 07/2023 07/2023 16,445 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 08/2023 08/2023 19,549 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 09/2023 09/2023 18,564 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 10/2023 10/2023 18,494 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 11/2023 11/2023 18,421 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 12/2023 12/2023 18,272 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 01/2024 01/2024 18,212 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 02/2024 02/2024 19,626 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 03/2024 03/2024 19,473 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 04/2024 04/2024 19,320 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 05/2024 05/2024 19,166 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 06/2024 06/2024 19,011 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 07/2024 07/2024 18,990 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 08/2024 08/2024 21,812 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 09/2024 09/2024 21,632 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 10/2024 10/2024 21,454 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 11/2024 11/2024 21,279 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 12/2024 12/2024 21,185 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 01/2025 01/2025 21,100 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 02/2025 02/2025 21,010 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 03/2025 06/2026 20,926 USD 0.06
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S SF3 06/2025 07/2026 20,925 USD 0.06
NYM AGRICULTURE NYMEX COCOA CJ 09/2022 07/2024 1,300 USD 0.03
NYM AGRICULTURE NYMEX COFFEE KT 09/2022 07/2024 2,500 USD 0.03
NYM AGRICULTURE NYMEX COTTON TT 10/2022 10/2022 1,500 USD 0.03
NYM AGRICULTURE NYMEX COTTON TT 12/2022 07/2024 1,400 USD 0.03
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 09/2022 09/2022 11,300 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 10/2022 10/2022 11,000 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 11/2022 11/2022 11,000 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 12/2022 12/2022 11,000 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 01/2023 01/2023 11,000 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 02/2023 02/2023 11,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 03/2023 03/2023 8,800 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2023 04/2023 5,300 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 05/2023 05/2023 4,850 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 06/2023 06/2023 4,750 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 07/2023 07/2023 4,600 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 08/2023 08/2023 4,500 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 09/2023 10/2023 4,400 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 11/2023 11/2023 3,600 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 12/2023 02/2024 3,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 03/2024 03/2024 3,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2024 02/2025 2,950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 03/2025 03/2025 2,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2025 04/2025 2,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 05/2025 05/2025 2,750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 06/2025 11/2025 2,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 12/2025 03/2026 2,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2026 12/2034 2,500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 09/2022 09/2022 11,300 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 10/2022 10/2022 11,000 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 11/2022 11/2022 11,000 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 12/2022 12/2022 11,000 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 01/2023 01/2023 11,000 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 02/2023 02/2023 11,000 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 03/2023 03/2023 8,800 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2023 04/2023 5,300 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 05/2023 05/2023 4,850 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 06/2023 06/2023 4,750 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 07/2023 07/2023 4,600 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 08/2023 08/2023 4,500 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 09/2023 10/2023 4,400 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 11/2023 11/2023 3,600 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 12/2023 02/2024 3,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 03/2024 03/2024 3,400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2024 02/2025 2,950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 03/2025 03/2025 2,900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2025 04/2025 2,800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 05/2025 05/2025 2,750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 06/2025 11/2025 2,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 12/2025 03/2026 2,550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2026 12/2027 2,500 USD 10.000%
NYM DME Products OMAN CRUDE FINANCIAL ZG 10/2022 10/2022 10,600 USD 0.07
NYM DME Products OMAN CRUDE FINANCIAL ZG 11/2022 12/2022 10,000 USD 0.05
NYM DME Products OMAN CRUDE FINANCIAL ZG 01/2023 05/2023 9,500 USD 0.03
NYM DME Products OMAN CRUDE FINANCIAL ZG 06/2023 12/2027 8,500 USD 0.03
NYM DME Products OMAN CRUDE OIL TAM FUT OQB 08/2022 10/2022 10,600 USD 0.07
NYM DME Products OMAN CRUDE OIL TAM FUT OQB 11/2022 12/2022 10,000 USD 0.05
NYM DME Products OMAN CRUDE OIL TAM MARKER SYN OQ1 10/2022 10/2022 10,600 USD 0.07
NYM DME Products OMAN CRUDE OIL TAM MARKER SYN OQ1 11/2022 12/2022 10,000 USD 0.05
NYM DME Products OMAN CRUDE OIL TAM MARKER SYN OQ1 01/2023 05/2023 9,500 USD 0.03
NYM DME Products OMAN CRUDE OIL TAM MARKER SYN OQ1 06/2023 12/2027 8,500 USD 0.03
NYM ELECTRICITY ONTARIO OFF-PK CAL-MO FUTURES OFM 09/2022 09/2022 20 CAD 0.1
NYM ELECTRICITY ONTARIO OFF-PK CAL-MO FUTURES OFM 10/2022 10/2022 15 CAD 0.1
NYM ELECTRICITY ONTARIO OFF-PK CAL-MO FUTURES OFM 11/2022 12/2026 10 CAD 0.1
NYM ELECTRICITY ONTARIO OFF-PK CALENDAR DAY FUTURES OFD 07/29/2022 08/21/2022 80 CAD 50.000%
NYM ELECTRICITY ONTARIO OFF-PK CALENDAR DAY FUTURES OFD 08/22/2022 09/30/2022 70 CAD 50.000%
NYM ELECTRICITY ONTARIO PEAK CAL-DAY FUTURES OPD 07/29/2022 08/16/2022 3,500 CAD 0.2
NYM ELECTRICITY ONTARIO PEAK CAL-DAY FUTURES OPD 08/17/2022 09/30/2022 1,450 CAD 0.2
NYM ELECTRICITY ONTARIO PEAK CAL-MONTH FUTURES OPM 09/2022 09/2022 450 CAD 0.1
NYM ELECTRICITY ONTARIO PEAK CAL-MONTH FUTURES OPM 10/2022 10/2022 280 CAD 0.1
NYM ELECTRICITY ONTARIO PEAK CAL-MONTH FUTURES OPM 11/2022 07/2023 250 CAD 0.1
NYM ELECTRICITY ONTARIO PEAK CAL-MONTH FUTURES OPM 08/2023 12/2026 200 CAD 0.1
NYM METALS PALLADIUM FUTURES NYMEX PA 08/2022 08/2022 27,000 USD 40.000%
NYM METALS PALLADIUM FUTURES NYMEX PA 09/2022 09/2022 26,500 USD 40.000%
NYM METALS PALLADIUM FUTURES NYMEX PA 10/2022 09/2023 26,000 USD 30.000%
NYM METALS PALLADIUM TAS PAT 09/2022 09/2022 26,500 USD 40.000%
NYM ELECTRICITY PALO VERDE DAY AHEAD OFF PEAK DAILY QVD 08/03/2022 09/30/2022 30 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PALO VERDE DAY AHEAD OFF PEAK FIX OVD 09/2022 09/2022 30 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PALO VERDE DAY AHEAD OFF PEAK FIX OVD 10/2022 12/2022 20 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PALO VERDE DAY AHEAD OFF PEAK FIX OVD 01/2023 12/2027 15 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PALO VERDE DAY AHEAD PEAK DAILY FIX VDP 08/03/2022 08/11/2022 1,500 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PALO VERDE DAY AHEAD PEAK DAILY FIX VDP 08/12/2022 08/19/2022 1,000 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PALO VERDE DAY AHEAD PEAK DAILY FIX VDP 08/20/2022 09/30/2022 750 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PALO VERDE DAY AHEAD PEAK FIX PRICE PVD 09/2022 09/2022 500 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PALO VERDE DAY AHEAD PEAK FIX PRICE PVD 10/2022 01/2023 300 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PALO VERDE DAY AHEAD PEAK FIX PRICE PVD 02/2023 12/2027 175 USD 0.08
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 09/2022 09/2022 2,825 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 10/2022 10/2022 2,750 USD 24.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 11/2022 11/2022 2,750 USD 22.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 12/2022 12/2022 2,750 USD 19.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 01/2023 01/2023 2,750 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 02/2023 02/2023 2,750 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 03/2023 03/2023 2,200 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2023 04/2023 1,325 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 05/2023 05/2023 1,212 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 06/2023 06/2023 1,187 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 07/2023 07/2023 1,150 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 08/2023 08/2023 1,125 USD 14.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 09/2023 10/2023 1,100 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 11/2023 11/2023 900 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 12/2023 02/2024 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 03/2024 03/2024 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2024 02/2025 737 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 03/2025 03/2025 725 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2025 04/2025 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 05/2025 05/2025 687 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 06/2025 11/2025 662 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 12/2025 03/2026 637 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2026 06/2032 625 USD 10.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 08/2022 08/2022 5,700 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT PGP 09/2022 12/2024 5,500 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM AECO ZONE OFF-PEAK CAL DA FUT PFO 07/30/2022 08/16/2022 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM AECO ZONE OFF-PEAK CAL DA FUT PFO 08/17/2022 08/22/2022 100 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM AECO ZONE OFF-PEAK CAL DA FUT PFO 08/23/2022 09/30/2022 75 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM AD HUB 5MW REAL TIME O PK V3 09/2022 09/2022 85 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM AD HUB 5MW REAL TIME O PK V3 10/2022 10/2022 80 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM AD HUB 5MW REAL TIME O PK V3 11/2022 12/2022 75 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM AD HUB 5MW REAL TIME O PK V3 01/2023 07/2023 55 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM AD HUB 5MW REAL TIME O PK V3 08/2023 12/2027 14 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM AD HUB 5MW REAL TIME PK Z9 09/2022 09/2022 2,350 USD 0.15
NYM ELECTRICITY PJM AD HUB 5MW REAL TIME PK Z9 10/2022 10/2022 2,300 USD 0.1
NYM ELECTRICITY PJM AD HUB 5MW REAL TIME PK Z9 11/2022 12/2022 1,800 USD 0.08
NYM ELECTRICITY PJM AD HUB 5MW REAL TIME PK Z9 01/2023 07/2023 1,100 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM AD HUB 5MW REAL TIME PK Z9 08/2023 12/2027 300 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM AECO DA OFF-PEAK X1 07/2022 07/2022 % 0.05
NYM ELECTRICITY PJM AECO DA OFF-PEAK X1 08/2022 08/2022 26 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM AECO DA OFF-PEAK X1 09/2022 11/2022 25 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM AECO DA OFF-PEAK X1 12/2022 07/2028 10 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM AECO DA PEAK Y1 07/2022 07/2022 % 0.05
NYM ELECTRICITY PJM AECO DA PEAK Y1 08/2022 08/2022 522 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM AECO DA PEAK Y1 09/2022 09/2022 450 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM AECO DA PEAK Y1 10/2022 07/2028 200 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM AECO ZONE PEAK CALDAY DA FUT JPP 08/01/2022 08/17/2022 2,500 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM AECO ZONE PEAK CALDAY DA FUT JPP 08/18/2022 09/30/2022 2,400 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM AEP 50 MW CAL STRIP SYNTH PAS 01/2023 01/2023 1,946,000 USD 0.25
NYM ELECTRICITY PJM AEP DAYTON HUB DA OP DAILY PEO 07/30/2022 08/17/2022 160 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY PJM AEP DAYTON HUB DA OP DAILY PEO 08/18/2022 09/30/2022 50 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY PJM AEP DAYTON HUB DA PEAK DAILY PAP 08/01/2022 08/17/2022 2,000 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM AEP DAYTON HUB DA PEAK DAILY PAP 08/18/2022 09/30/2022 1,200 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM AEP DAYTON HUB RT OP DAILY AOR 07/29/2022 08/15/2022 450 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM AEP DAYTON HUB RT OP DAILY AOR 08/16/2022 09/30/2022 70 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM AEP-DAYTON HUB RT PK CALDAY 5MW VD 08/04/2022 08/17/2022 6,500 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM AEP-DAYTON HUB RT PK CALDAY 5MW VD 08/18/2022 08/25/2022 5,500 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM AEP-DAYTON HUB RT PK CALDAY 5MW VD 08/26/2022 09/30/2022 3,000 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM APS ZONE DA OFF-PEAK W4 07/2022 07/2022 % 0.05
NYM ELECTRICITY PJM APS ZONE DA OFF-PEAK W4 08/2022 08/2022 30 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM APS ZONE DA OFF-PEAK W4 09/2022 09/2022 25 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM APS ZONE DA OFF-PEAK W4 10/2022 06/2023 10 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM APS ZONE DA OFF-PEAK W4 07/2023 07/2028 7 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM APS ZONE DA PEAK S4 07/2022 07/2022 % 0.05
NYM ELECTRICITY PJM APS ZONE DA PEAK S4 08/2022 08/2022 522 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM APS ZONE DA PEAK S4 09/2022 09/2022 400 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM APS ZONE DA PEAK S4 10/2022 07/2028 200 USD 0.05
NYM ELECTRICITY PJM APS ZONE OFF-PEAK CAL DAY AHEAD PZO 07/30/2022 08/16/2022 150 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM APS ZONE OFF-PEAK CAL DAY AHEAD PZO 08/17/2022 08/22/2022 100 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM APS ZONE OFF-PEAK CAL DAY AHEAD PZO 08/23/2022 09/30/2022 75 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM APS ZONE PEAK CALDAY DA FUT PZP 08/01/2022 08/17/2022 2,500 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM APS ZONE PEAK CALDAY DA FUT PZP 08/18/2022 09/30/2022 2,000 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM ASTI ZONE OFF PEAK RT MO MOR 07/2022 07/2022 % 0.025
NYM ELECTRICITY PJM ASTI ZONE OFF PEAK RT MO MOR 08/2022 08/2022 8 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM ASTI ZONE OFF PEAK RT MO MOR 09/2022 12/2027 8 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM ASTI ZONE PEAK DA MO MOD 07/2022 07/2022 % 0.025
NYM ELECTRICITY PJM ASTI ZONE PEAK DA MO MOD 08/2022 08/2022 34 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM ASTI ZONE PEAK DA MO MOD 09/2022 10/2022 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM ASTI ZONE PEAK DA MO MOD 11/2022 12/2027 17 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM ASTI ZONE PEAK RT MO MPR 07/2022 07/2022 % 0.025
NYM ELECTRICITY PJM ASTI ZONE PEAK RT MO MPR 08/2022 08/2022 435 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM ASTI ZONE PEAK RT MO MPR 09/2022 07/2023 300 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM ASTI ZONE PEAK RT MO MPR 08/2023 12/2027 150 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM ATSI ZONE MONTHLY DAILY MPD 07/2022 07/2022 % 0.025
NYM ELECTRICITY PJM ATSI ZONE MONTHLY DAILY MPD 08/2022 08/2022 870 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM ATSI ZONE MONTHLY DAILY MPD 09/2022 10/2022 1,000 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM ATSI ZONE MONTHLY DAILY MPD 11/2022 07/2023 260 USD 0.025
NYM ELECTRICITY PJM ATSI ZONE MONTHLY DAILY MPD 08/2023 12/2027 210 USD 0.025