IRON ORE 62% FE, CFR NORTH CHINA (PLATTS) - 保证金

开始时间 期末
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 05/2023 05/2023 4,700 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 06/2023 06/2023 4,650 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 07/2023 07/2023 4,600 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 08/2023 08/2023 4,500 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 09/2023 12/2023 4,400 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 12/2022 12/2022 4,500 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 01/2023 01/2023 4,200 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 02/2023 05/2023 4,000 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 06/2023 10/2024 3,800 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 01/2023 01/2023 4,900 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 02/2023 02/2023 4,850 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 03/2023 03/2023 4,800 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 04/2023 04/2023 4,750 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 05/2023 05/2023 4,700 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 06/2023 06/2023 4,650 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 07/2023 07/2023 4,600 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 08/2023 08/2023 4,500 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 09/2023 12/2023 4,400 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 01/2023 01/2023 4,900 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 02/2023 02/2023 4,850 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 03/2023 03/2023 4,800 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 04/2023 04/2023 4,750 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 05/2023 05/2023 4,700 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 06/2023 06/2023 4,650 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 07/2023 07/2023 4,600 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 08/2023 08/2023 4,500 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 09/2023 01/2025 4,400 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 12/2022 12/2022 4,900 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 01/2023 01/2023 4,850 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 02/2023 02/2023 4,800 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 03/2023 03/2023 4,750 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 04/2023 04/2023 4,700 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 05/2023 05/2023 4,650 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 06/2023 06/2023 4,600 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 07/2023 07/2023 4,500 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 08/2023 12/2024 4,400 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 12/2022 12/2022 4,500 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 01/2023 01/2023 4,200 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 02/2023 05/2023 4,000 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 06/2023 01/2025 3,800 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 11/2022 11/2022 4,500 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 12/2022 12/2022 4,200 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 01/2023 04/2023 4,000 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 05/2023 12/2024 3,800 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 12/2022 12/2022 4,500 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 01/2023 01/2023 4,200 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 02/2023 05/2023 4,000 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 06/2023 10/2024 3,800 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNTHETIHEATING OIL LAST DAY FINANC S23 01/2023 01/2023 4,900 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNTHETIHEATING OIL LAST DAY FINANC S23 02/2023 02/2023 4,850 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNTHETIHEATING OIL LAST DAY FINANC S23 03/2023 03/2023 4,800 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNTHETIHEATING OIL LAST DAY FINANC S23 04/2023 04/2023 4,750 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNTHETIHEATING OIL LAST DAY FINANC S23 05/2023 05/2023 4,700 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNTHETIHEATING OIL LAST DAY FINANC S23 06/2023 06/2023 4,650 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNTHETIHEATING OIL LAST DAY FINANC S23 07/2023 07/2023 4,600 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNTHETIHEATING OIL LAST DAY FINANC S23 08/2023 08/2023 4,500 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNTHETIHEATING OIL LAST DAY FINANC S23 09/2023 01/2026 4,400 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNRBOB LAST DAY FINANCIAL FUT S27 12/2022 12/2022 4,500 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNRBOB LAST DAY FINANCIAL FUT S27 01/2023 01/2023 4,200 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNRBOB LAST DAY FINANCIAL FUT S27 02/2023 05/2023 4,000 USD 6.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNRBOB LAST DAY FINANCIAL FUT S27 06/2023 12/2024 3,800 USD 6.000%
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB 5MW OFPK CALDAY DA FAD 10/08/2021 10/26/2021 180 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB 5MW OFPK CALDAY DA FAD 10/27/2021 11/30/2021 100 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB 5MW OFPK CALDAY RT FTD 10/08/2021 10/26/2021 100 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB 5MW OFPK CALDAY RT FTD 10/27/2021 11/30/2021 40 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MICHIGAN HUB PEAK CAL-DAY 5 MW MCT 10/07/2021 10/25/2021 3,800 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MICHIGAN HUB PEAK CAL-DAY 5 MW MCT 10/26/2021 10/28/2021 3,000 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MICHIGAN HUB PEAK CAL-DAY 5 MW MCT 10/29/2021 11/30/2021 2,500 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO ILLINOIS HUB PEAK CAL-DAY 5 MW MIP 10/11/2021 10/27/2021 2,000 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO ILLINOIS HUB PEAK CAL-DAY 5 MW MIP 10/28/2021 11/01/2021 1,500 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO ILLINOIS HUB PEAK CAL-DAY 5 MW MIP 11/02/2021 11/30/2021 1,260 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MICHIGAN HUB OFF-PEAK CAL 5 MW MMO 10/09/2021 10/27/2021 135 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MICHIGAN HUB OFF-PEAK CAL 5 MW MMO 10/28/2021 11/01/2021 50 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MICHIGAN HUB OFF-PEAK CAL 5 MW MMO 11/02/2021 11/30/2021 45 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MICHIGAN HUB PEAK CAL-DAY 5 MW MMP 10/11/2021 10/27/2021 2,000 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MICHIGAN HUB PEAK CAL-DAY 5 MW MMP 10/28/2021 11/01/2021 1,500 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MICHIGAN HUB PEAK CAL-DAY 5 MW MMP 11/02/2021 11/30/2021 1,155 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MINNESOTA HUB OFF-PEAK CAL 5MW MMR 10/08/2021 10/26/2021 175 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MINNESOTA HUB OFF-PEAK CAL 5MW MMR 10/27/2021 11/30/2021 150 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MINNESOTA HUB PEAK CAL-DAY 5MW MNT 10/07/2021 10/25/2021 3,000 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MINNESOTA HUB PEAK CAL-DAY 5MW MNT 10/26/2021 10/28/2021 2,500 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MINNESOTA HUB PEAK CAL-DAY 5MW MNT 10/29/2021 11/30/2021 2,425 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO ILLINOIS HUB OFF-PEAK CAL 5 MW MOI 10/09/2021 10/27/2021 135 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO ILLINOIS HUB OFF-PEAK CAL 5 MW MOI 10/28/2021 11/01/2021 50 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO ILLINOIS HUB OFF-PEAK CAL 5 MW MOI 11/02/2021 11/30/2021 45 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO ILLINOIS HUB OFF-PEAK CAL 5 MW MRI 10/08/2021 10/26/2021 150 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO ILLINOIS HUB OFF-PEAK CAL 5 MW MRI 10/27/2021 11/30/2021 105 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MICHIGAN HUB OFF-PEAK CAL 5 MW MRT 10/08/2021 10/26/2021 165 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO MICHIGAN HUB OFF-PEAK CAL 5 MW MRT 10/27/2021 11/30/2021 150 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO ILLINOIS HUB PEAK CAL-DAY 5 MW MTI 10/07/2021 10/25/2021 3,080 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO ILLINOIS HUB PEAK CAL-DAY 5 MW MTI 10/26/2021 10/28/2021 3,000 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO ILLINOIS HUB PEAK CAL-DAY 5 MW MTI 10/29/2021 11/30/2021 2,500 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENG MASS HUB DA OP DAILY NCO 10/09/2021 11/01/2021 160 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENG MASS HUB DA OP DAILY NCO 11/02/2021 11/30/2021 120 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENG NE MASSACHUSETTS OP FUT NEO 10/09/2021 11/01/2021 150 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENG NE MASSACHUSETTS OP FUT NEO 11/02/2021 11/30/2021 120 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENG NEW HAMPSHIRE ZONE OP NHO 10/09/2021 11/01/2021 150 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENG NEW HAMPSHIRE ZONE OP NHO 11/02/2021 11/30/2021 120 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENG MAINE ZONE OP 5MW FUT NMO 10/09/2021 11/01/2021 150 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENG MAINE ZONE OP 5MW FUT NMO 11/02/2021 11/30/2021 120 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENG RHDE ISLND ZNE OFFPEAK NRO 10/09/2021 11/01/2021 150 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENG RHDE ISLND ZNE OFFPEAK NRO 11/02/2021 11/30/2021 120 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENG SE MASS ZONE OP 5MW DA NSO 10/09/2021 11/01/2021 150 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENG SE MASS ZONE OP 5MW DA NSO 11/02/2021 11/30/2021 120 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENG WC MASS ZONE OP FUT NWO 10/09/2021 11/01/2021 150 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY ISO NEW ENG WC MASS ZONE OP FUT NWO 11/02/2021 11/30/2021 120 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY ONTARIO OFF-PK CALENDAR DAY FUTURES OFD 10/08/2021 10/31/2021 80 CAD 50.000%
NYM ELECTRICITY ONTARIO OFF-PK CALENDAR DAY FUTURES OFD 11/01/2021 11/30/2021 70 CAD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB 5MW PK CAL DAYHD PDD 10/08/2021 10/26/2021 2,400 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB 5MW PK CAL DAYHD PDD 10/27/2021 11/30/2021 1,300 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY PJM AEP DAYTON HUB DA OP DAILY PEO 10/09/2021 10/27/2021 160 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY PJM AEP DAYTON HUB DA OP DAILY PEO 10/28/2021 11/30/2021 50 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB 5MW PK CAL-DAY RT PTD 10/07/2021 10/25/2021 3,300 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB 5MW PK CAL-DAY RT PTD 10/26/2021 10/29/2021 1,500 USD 50.000%
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB 5MW PK CAL-DAY RT PTD 11/01/2021 11/30/2021 1,250 USD 50.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 1 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO A2 11/2021 12/2021 380 USD 5.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 1 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO A2 01/2022 01/2022 170 USD 5.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI 1 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO A2 02/2022 11/2026 120 USD 5.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 1 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURES CA 10/2021 12/2021 380 USD 5.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 1 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURES CA 01/2022 01/2022 170 USD 5.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS 1 MO CAL SPRD SYN CRUDE OIL FUTURES CA 02/2022 01/2032 120 USD 5.000%
NYM FREIGHT TD7 NORTH SEA TO CONTINENT 80K MT TK 10/2021 10/2021 4,000 USD 5.000%
NYM FREIGHT TD7 NORTH SEA TO CONTINENT 80K MT TK 11/2021 09/2024 2,000 USD 5.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS CALENDAR FUT STRP SYNTHETIC 8P 01/2022 01/2022 9,315 USD 5.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS CALENDAR FUT STRP SYNTHETIC 8P 01/2023 01/2023 3,729 USD 5.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS CALENDAR FUT STRP SYNTHETIC 8P 01/2024 01/2026 3,072 USD 5.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS CALENDAR FUT STRP SYNTHETIC 8P 01/2027 01/2027 3,148 USD 5.000%
NYM NATURAL GAS NAT GAS CALENDAR FUT STRP SYNTHETIC 8P 01/2028 01/2032 3,528 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GRP3 ULSD VS NY HRBR ULSD FUT A6 03/2022 12/2023 680 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL VS NY HARB ULSD JET 12/2021 12/2024 1,400 USD 5.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 10/2021 10/2021 952 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 10/2021 10/2021 952 USD 45.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 10/2021 10/2021 4,000 USD 45.000%
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL FUT CU 10/2021 10/2021 2,164 USD 40.000%
NYM ETHANOL NEW YORK ETHANOL FUT EZ 10/2021 10/2021 5,800 USD 40.000%
NYM METALS PALLADIUM FUTURES NYMEX PA 10/2021 10/2021 22,500 USD 40.000%
NYM METALS PALLADIUM FUTURES NYMEX PA 11/2021 11/2021 22,000 USD 40.000%
NYM METALS MICRO PALLADIUM FUTURES PAM 10/2021 10/2021 2,250 USD 40.000%
NYM METALS MICRO PALLADIUM FUTURES PAM 11/2021 11/2021 2,200 USD 40.000%
NYM METALS PLATINUM FUTURES NYMEX PL 10/2021 10/2021 3,600 USD 40.000%
NYM REFINED PRODUCTS EIA FLAT TAX ONHWAY DIESEL FUT A5 10/2021 10/2021 2,129 USD 40.000%
NYM ELECTRICITY PJM WES HUB PEAK CAL MON REAL TIME L1 11/2021 11/2021 1,100 USD 38.000%
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE G 5MW D AH PK T3 11/2021 11/2021 1,300 USD 38.000%
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE G 5MW D AH PK T3 12/2021 12/2021 1,250 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 11/2021 11/2021 6,400 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 11/2021 11/2021 6,400 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 11/2021 11/2021 6,400 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 11/2021 11/2021 6,400 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 09/2021 11/2021 6,400 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 11/2021 11/2021 6,400 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 11/2021 11/2021 1,600 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 11/2021 11/2021 1,600 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 11/2021 11/2021 1,600 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2021 11/2021 1,600 USD 38.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2021 11/2021 1,600 USD 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 10/2021 10/2021 357 USD 38.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 10/2021 10/2021 1,500 USD 38.000%
NYM COAL COAL API2 CIF ARA ARG-MCCLOSKY FUT MTF 10/2021 10/2021 12,774 USD 35.000%
NYM ELECTRICITY JAPANESE POWER KANSAI BASE-LOAD JBK 10/2021 10/2021 1,900,000 JPY 35.000%
NYM ELECTRICITY JAPANESE POWER KANSAI BASE-LOAD JBK 11/2021 11/2021 1,100,000 JPY 35.000%
NYM ELECTRICITY JAPANESE POWER KANSAI BASE-LOAD JBK 12/2021 12/2021 1,050,000 JPY 35.000%
NYM ELECTRICITY JAPANESE POWER KANSAI BASE-LOAD JBK 01/2022 09/2023 1,000,000 JPY 35.000%
NYM ELECTRICITY JAPANESE POWER TOKYO BASE-LOAD JBT 10/2021 10/2021 2,100,000 JPY 35.000%
NYM ELECTRICITY JAPANESE POWER TOKYO BASE-LOAD JBT 11/2021 11/2021 1,400,000 JPY 35.000%
NYM ELECTRICITY JAPANESE POWER TOKYO BASE-LOAD JBT 12/2021 12/2021 1,150,000 JPY 35.000%
NYM ELECTRICITY JAPANESE POWER TOKYO BASE-LOAD JBT 01/2022 09/2023 1,100,000 JPY 35.000%
NYM ELECTRICITY JAPANESE POWER KANSAI PEAK-LOAD JPK 10/2021 10/2021 900,000 JPY 35.000%
NYM ELECTRICITY JAPANESE POWER KANSAI PEAK-LOAD JPK 11/2021 11/2021 600,000 JPY 35.000%
NYM ELECTRICITY JAPANESE POWER KANSAI PEAK-LOAD JPK 12/2021 09/2023 400,000 JPY 35.000%
NYM ELECTRICITY JAPANESE POWER DAY-AHEAD PEAKLOAD JPT 10/2021 10/2021 1,100,000 JPY 35.000%
NYM ELECTRICITY JAPANESE POWER DAY-AHEAD PEAKLOAD JPT 11/2021 11/2021 700,000 JPY 35.000%
NYM ELECTRICITY JAPANESE POWER DAY-AHEAD PEAKLOAD JPT 12/2021 09/2023 400,000 JPY 35.000%
NYM ENVIRONMENTAL IN DELIVERY MONTH EUA FUTURES 6T 12/2021 12/2021 2,300 EUR 35.000%
NYM ENVIRONMENTAL CBL CCA VINTAGE 2021 FUT CC1 10/2021 10/2021 1,050 USD 35.000%
NYM ENVIRONMENTAL CBL CCA VINTAGE 2022 FUT CC2 10/2021 10/2021 1,050 USD 35.000%
NYM ENVIRONMENTAL CBL CCA VINTAGE 2023 FUT CC3 10/2021 10/2021 1,050 USD 35.000%
NYM ENVIRONMENTAL CBL GLOBAL EMISSIONS OFFSET FUTURES GEO 10/2021 10/2021 1,500 USD 35.000%
NYM ENVIRONMENTAL CALIFORNIA LOW CARBON FUEL STANDARD LCF 10/2021 10/2021 1,250 USD 35.000%
NYM ENVIRONMENTAL CBL NATURE-BASED GLOBAL EMISSIONS O NGO 10/2021 10/2021 1,500 USD 35.000%
NYM ENVIRONMENTAL CARBON RGGI EMISSION RJ 10/2021 12/2024 300 USD 35.000%
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL FUT CU 11/2021 11/2021 5,900 USD 35.000%
NYM ETHANOL NEW YORK ETHANOL FUT EZ 11/2021 11/2021 5,650 USD 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS BUTANE 5 DECIMAL D0 10/2021 10/2021 856 USD 35.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC BUTANE 5 DECIMAL SD0 10/2021 10/2021 3,600 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 11/2021 11/2021 5,550 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 11/2021 11/2021 5,350 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE TAM PLATTS PRICE 4RB 11/2021 11/2021 5,350 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 11/2021 11/2021 5,550 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 10/2021 11/2021 5,550 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS HEATING OIL TAM PLATTS PRICE HO4 11/2021 11/2021 5,550 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LNDN TRD MRK HOL 11/2021 11/2021 5,550 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS HEATING OIL TAM PLATTS PRIC HOS 11/2021 11/2021 5,550 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 11/2021 11/2021 5,550 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 10/2021 10/2021 1,320 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS E-MINI NY HRBR ULSD FUT QH 11/2021 11/2021 2,775 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS E-MINI GASOLINE FUTURES QU 11/2021 11/2021 2,675 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 10/2021 11/2021 5,350 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE TAM LONDON RBL 11/2021 11/2021 5,350 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE TAM PLATTS PR RBS 11/2021 11/2021 5,350 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB TRADE AT SETTLEMENT RBT 11/2021 11/2021 5,350 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 10/2021 10/2021 1,273 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 11/2021 11/2021 5,350 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNTHETIHEATING OIL LAST DAY FINANC S23 11/2021 11/2021 5,550 USD 35.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNRBOB LAST DAY FINANCIAL FUT S27 11/2021 11/2021 5,350 USD 35.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 11/2021 12/2021 5,100 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 12/2021 12/2021 5,000 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FIN TRAD AT SETTLE FUTURES BBT 11/2021 12/2021 5,000 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 12/2021 12/2021 5,000 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE TAM LONDON BZL 12/2021 12/2021 5,000 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE TAM SINGAPORE BZS 12/2021 12/2021 5,000 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAYTRADE AT SETTLEMENT BZT 12/2021 12/2021 5,000 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 09/2021 12/2021 5,100 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT MARKER LONDON CLL 11/2021 12/2021 5,100 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT MARKER SINGAPORE CLS 11/2021 12/2021 5,100 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 11/2021 12/2021 5,100 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 10/2021 10/2021 1,213 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 10/2021 10/2021 1,187 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 10/2021 10/2021 5,000 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 10/2021 10/2021 1,187 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL MICRO WTI CRUDE OIL FUTURES MCL 11/2021 12/2021 510 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 11/2021 12/2021 2,550 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 11/2021 12/2021 5,100 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 11/2021 12/2021 5,000 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 11/2021 12/2021 5,100 USD 30.000%
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE A 5MW D AH PK K3 11/2021 11/2021 500 USD 30.000%
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE A 5MW D AH PK K3 12/2021 12/2021 350 USD 30.000%
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE A 5MW D AH PK K3 01/2022 03/2022 300 USD 30.000%
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE A 5MW D AH PK K3 04/2022 12/2026 150 USD 30.000%
NYM ELECTRICITY PJM WES HUB PEAK CAL MON REAL TIME L1 12/2021 12/2021 1,050 USD 30.000%
NYM ELECTRICITY PJM WES HUB PEAK CAL MON REAL TIME L1 01/2022 03/2022 1,000 USD 30.000%
NYM ELECTRICITY PJM WES HUB PEAK CAL MON REAL TIME L1 04/2022 09/2022 400 USD 30.000%
NYM ELECTRICITY NYISO ZONE G 5MW D AH PK T3 01/2022 02/2022 1,200 USD 30.000%
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL FUT CU 12/2021 04/2022 5,600 USD 30.000%
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL FUT CU 05/2022 09/2024 5,300 USD 30.000%
NYM ETHANOL NEW YORK ETHANOL FUT EZ 12/2021 09/2024 5,200 USD 30.000%
NYM METALS PALLADIUM FUTURES NYMEX PA 12/2021 12/2022 21,500 USD 30.000%
NYM METALS MICRO PALLADIUM FUTURES PAM 12/2021 12/2022 2,150 USD 30.000%
NYM METALS PALLADIUM TAS PAT 12/2021 12/2021 21,500 USD 30.000%
NYM METALS PLATINUM FUTURES NYMEX PL 11/2021 10/2022 3,600 USD 30.000%
NYM METALS PLATINUM FUTURES TAS PLT 01/2022 04/2022 3,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 11/2021 11/2021 3,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 12/2021 12/2021 3,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 01/2022 01/2022 3,300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 02/2022 03/2022 3,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 04/2022 04/2022 3,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 05/2022 05/2022 2,500 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 06/2022 06/2022 2,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 07/2022 07/2022 1,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 08/2022 12/2022 1,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT 81 01/2023 12/2024 1,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 11/2021 11/2021 3,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 12/2021 12/2021 3,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 01/2022 01/2022 3,300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 02/2022 03/2022 3,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 04/2022 04/2022 3,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 05/2022 05/2022 2,500 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 06/2022 06/2022 2,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 07/2022 07/2022 1,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 08/2022 12/2022 1,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 01/2023 01/2025 1,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS PROPANE 5 DECIMAL B0 02/2025 12/2025 1,500 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 11/2021 11/2021 3,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 12/2021 12/2021 3,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 01/2022 01/2022 3,300 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 02/2022 03/2022 3,200 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 04/2022 04/2022 3,000 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 05/2022 05/2022 2,500 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 06/2022 06/2022 2,400 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 07/2022 07/2022 1,900 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 08/2022 12/2022 1,700 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 01/2023 01/2025 1,600 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL SB0 02/2025 12/2025 1,500 USD 30.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 11/2021 11/2021 1,400 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 12/2021 12/2021 1,300 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 11/2021 11/2021 1,400 USD 28.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS SYNTHETIC ETHANE 5 DECIMAL SC0 12/2021 12/2021 1,300 USD 28.000%
NYM REFINED PRODUCTS EIA FLAT TAX ONHWAY DIESEL FUT A5 11/2021 03/2022 4,800 USD 28.000%
NYM COAL COAL API2 CIF ARA ARG-MCCLOSKY FUT MTF 11/2021 11/2021 33,000 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON CRUDE OIL FUTURES HCL 09/2021 12/2021 5,900 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL JAPAN CRUDE COCKTAIL (DETAILED) FUT JCC 08/2021 08/2021 1,774 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL JAPAN CRUDE COCKTAIL (DETAILED) FUT JCC 09/2021 09/2021 5,500 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL JAPAN CRUDE COCKTAIL (DETAILED) FUT JCC 10/2021 11/2021 5,450 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL JAPAN CRUDE COCKTAIL (DETAILED) FUT JCC 12/2021 03/2022 5,400 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL JAPAN CRUDE COCKTAIL (DETAILED) FUT JCC 04/2022 12/2026 5,300 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL JAPAN CRUDE COCKTAIL (DETL) YEN FUT JCY 08/2021 08/2021 193,548 JPY 25.000%
NYM CRUDE OIL JAPAN CRUDE COCKTAIL (DETL) YEN FUT JCY 09/2021 09/2021 600,000 JPY 25.000%
NYM CRUDE OIL JAPAN CRUDE COCKTAIL (DETL) YEN FUT JCY 10/2021 11/2021 580,000 JPY 25.000%
NYM CRUDE OIL JAPAN CRUDE COCKTAIL (DETL) YEN FUT JCY 12/2021 03/2022 570,000 JPY 25.000%
NYM CRUDE OIL JAPAN CRUDE COCKTAIL (DETL) YEN FUT JCY 04/2022 12/2025 560,000 JPY 25.000%
NYM CRUDE OIL LOOP CRUDE OIL STORAGE FUTURES LPS 11/2021 02/2022 620 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL LOOP CRUDE OIL STORAGE FUTURES LPS 03/2022 03/2022 400 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL LOOP CRUDE OIL STORAGE FUTURES LPS 04/2022 02/2023 250 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI TRADE MONTH TCS 11/2021 11/2021 450 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI TRADE MONTH TCS 12/2021 12/2021 4,450 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI TRADE MONTH TCS 01/2022 02/2022 4,400 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI TRADE MONTH TCS 03/2022 06/2022 4,300 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI TRADE MONTH TCS 07/2022 12/2024 3,975 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI (ARGUS) TRADE MONTH FUT V7 11/2021 11/2021 5,700 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI (ARGUS) TRADE MONTH FUT V7 12/2021 12/2021 5,600 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI (ARGUS) TRADE MONTH FUT V7 01/2022 04/2022 5,400 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI (ARGUS) TRADE MONTH FUT V7 05/2022 07/2022 4,300 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI (ARGUS) TRADE MONTH FUT V7 08/2022 10/2022 3,950 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI (ARGUS) TRADE MONTH FUT V7 11/2022 12/2026 3,650 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS ARGUS V NYMEX WTI CAL MO FUT ANC 10/2021 10/2021 354 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS ARGUS V NYMEX WTI TRD MO FUT ANT 11/2021 11/2021 112 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI-BRENT CALENDAR FUT BK 10/2021 10/2021 216 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI-BRENT BULLET FUT BY 12/2021 12/2021 909 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS EDMONTON C5+ CONDENSATE MONTHLY INX CC5 11/2021 01/2022 1,500 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI VS. DATED BRENT CALENDAR MONTH CLD 10/2021 10/2021 514 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS CPC BLEND VS MED DATED BRENT FUTURE CPD 10/2021 10/2021 319 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS CPC BLEND VS MED DATED BRENT FUTURE CPD 11/2021 09/2022 600 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS CLEARBROOK BAKKEN SWEET MONTHLY IND CSW 11/2021 12/2021 1,500 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS DAKOTA ACCESS BAKKEN(NE2)MON DAB 11/2021 12/2021 3,200 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS DAKOTA ACCESS BAKKEN(NE2)MON DAB 01/2022 01/2022 2,600 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS DAKOTA ACCESS BAKKEN(NE2)MON DAB 02/2022 12/2025 1,800 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS ICE BRENT DUBAI FUT DB 10/2021 10/2021 520 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS ICE BRENT DUBAI FUT DB 11/2021 11/2021 500 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI V. DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) FUT DCW 10/2021 10/2021 390 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI V. DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) FUT DCW 11/2021 12/2021 700 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS ARGUS LLS VS. WTI (ARG) TRD M E5 11/2021 11/2021 108 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS DATED TO FRONTLINE BRENT BALMO FUT FE 10/01/2021 10/29/2021 873 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND(ARGUS) VS WTI FINCL FUT FF 10/2021 10/2021 212 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTS (ARGUS) V WTI TRD MTH FUT FH 11/2021 11/2021 100 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS GUERNSEY LIGHT SWEET (NE2) MNTH IND GSW 11/2021 12/2021 1,100 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V. WTI FINANCIAL HIL 10/2021 10/2021 230 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V.WTI TRADE MONTH HTT 11/2021 11/2021 108 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) VS. BRENT CRUDE OIL FIN LLR 10/2021 10/2021 532 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS EDMONTON LIGHT SWEET NE2 MONTHLY LSW 11/2021 12/2025 1,200 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. BRENT CAL MONTH FUT MAB 10/2021 10/2021 638 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. BRENT TRADE MONTH FUT MBM 11/2021 11/2021 300 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS EDMONTON SYNTHETIC SWEET MNTLY FUT SSW 11/2021 02/2022 1,950 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTL MIDLAND VS. WTI CAL MONTH FUT TIL 10/2021 10/2021 567 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS URALS MED VS DATED BRENT FUTURE UMD 10/2021 10/2021 532 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS URALS MED VS DATED BRENT FUTURE UMD 11/2021 12/2023 1,200 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS URALS NORTH VS MED DATED BRENT FUT UNS 10/2021 10/2021 532 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS URALS NORTH VS MED DATED BRENT FUT UNS 11/2021 12/2023 1,200 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. BRENT WBR CAL MO WBR 10/2021 10/2021 461 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WCS HOUST ARGUS VS. WTI CAL WCH 10/2021 10/2021 780 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WCS HOUST ARGUS VS. WTI CAL WCH 11/2021 12/2021 2,000 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WCS HOUST ARGUS VS. WTI CAL WCH 01/2022 12/2024 1,800 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HARDISTY W CANADIAN SELECT MONTHLY WCW 11/2021 12/2021 1,300 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. DUBAI CAL MO FUT WDB 10/2021 10/2021 709 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. BRENT TRADE MO FUT WHB 11/2021 11/2021 216 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. DUBAI TRADE MO FUT WHD 11/2021 11/2021 333 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WCS HOUST ARGUS VS WTI TRADE WHT 11/2021 11/2021 366 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WCS HOUST ARGUS VS WTI TRADE WHT 12/2021 01/2022 2,000 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WCS HOUST ARGUS VS WTI TRADE WHT 02/2022 12/2024 1,800 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 10/2021 10/2021 445 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND VS. BRENT WMB TRADE MO WMB 11/2021 11/2021 483 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND VS. DUBAI TRADE MO FUT WMD 11/2021 11/2021 466 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND VS. BRENT WMR CAL MO WMR 10/2021 10/2021 1,029 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WCS CUSH ARGUS VS. WTI CAL MTH FUT WNC 10/2021 10/2021 638 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WCS CUSH ARGUS VS WTI TRADE MTH FUT WNT 11/2021 11/2021 300 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTS (ARGUS) VS. WTI FINANCIAL FUT WTA 10/2021 10/2021 266 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND VS. DUBAI CAL MO FUT WTD 10/2021 10/2021 993 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTL MIDLAND (ARGUS) VS. WTI TRADE M WTL 11/2021 11/2021 283 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND (ARG) VS. WTI TRADE MTH WTT 11/2021 11/2021 116 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS (ARGUS) V WTI TRD MTH FUT YV 11/2021 11/2021 183 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS (ARGUS) V WTI FUT YX 10/2021 10/2021 354 USD 25.000%
NYM DME Products BRENT CRUDE VS DUBAI CRUDE DBI 10/2021 11/2021 580 USD 25.000%
NYM DME Products SPORE JET KEROSENE VS DME OMAN DKR 10/2021 10/2021 620 USD 25.000%
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB PEAK 5 MW STRP SYN 7EM 01/2022 01/2025 25,500 USD 25.000%
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB PEAK 5 MW STRP SYN 7EM 01/2023 01/2023 25,400 USD 25.000%
NYM ELECTRICITY MISO INDIANA HUB PEAK 5 MW STRP SYN 7EM 01/2024 01/2026 25,600 USD 25.000%
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB RT OF-PK STRP 50 MW OO6 01/2022 01/2022 1,264,000 USD 25.000%
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB RT OF-PK STRP 50 MW OO6 01/2023 01/2023 563,520 USD 25.000%
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB RT OF-PK STRP 50 MW OO6 01/2024 01/2024 562,560 USD 25.000%
NYM ELECTRICITY PJM NI HUB 50 LMP CAL STRIP SYNTH PNS 01/2022 01/2022 442,200 USD 25.000%
NYM ELECTRICITY PJM NI HUB 50 LMP CAL STRIP SYNTH PNS 01/2023 01/2023 330,200 USD 25.000%
NYM ELECTRICITY PJM NI HUB 50 LMP CAL STRIP SYNTH PNS 01/2024 01/2026 332,800 USD 25.000%
NYM ELECTRICITY PJM NI HUB 50 LMP CAL STRIP SYNTH PNS 01/2025 01/2025 331,500 USD 25.000%
NYM ETHANOL METHNL CFR CHINA SPECIFIC(ICIS) FUT CMS 10/2021 10/2021 2,900 USD 25.000%
NYM ETHANOL METHNL CFR CHINA SPECIFIC(ICIS) FUT CMS 11/2021 11/2021 2,800 USD 25.000%
NYM ETHANOL METHNL CFR CHINA SPECIFIC(ICIS) FUT CMS 12/2021 12/2022 2,700 USD 25.000%
NYM ETHANOL METHANOL T2 FOB RDAM (ICIS) FUTURES MT2 10/2021 10/2021 4,000 EUR 25.000%
NYM ETHANOL METHANOL T2 FOB RDAM (ICIS) FUTURES MT2 11/2021 12/2022 3,900 EUR 25.000%
NYM ETHANOL METHANOL FOBHOUSTON (ARGUS) MTH 10/2021 10/2021 4,800 USD 25.000%
NYM ETHANOL METHANOL FOBHOUSTON (ARGUS) MTH 11/2021 12/2022 4,600 USD 25.000%
NYM ETHANOL UCO T1 CIF ARA EXCLNG DTY (PRI) FUT UCE 10/2021 09/2022 7,000 USD 25.000%
NYM ETHANOL UCOME BIODIESEL (RED CMPLT) FOB FUT UCR 10/2021 03/2023 10,000 USD 25.000%
NYM ETHANOL UCOME BIO FO (REDCT)(AR) VS LSG FUT UCS 10/2021 03/2023 7,000 USD 25.000%
NYM ETHANOL UCO T1 CIF ARA EXL DTY VS LSG FUT USG 10/2021 09/2022 5,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) FUTURE ACB 10/2021 10/2021 4,500 USD 25.000%
NYM FREIGHT FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) FUTURE ACB 11/2021 06/2022 4,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) FUTURE ACB 07/2022 12/2026 2,700 USD 25.000%
NYM FREIGHT FREIGHT ROUTE TD25 (BALTIC) FUTURE AEB 10/2021 10/2021 4,500 USD 25.000%
NYM FREIGHT FREIGHT ROUTE TD25 (BALTIC) FUTURE AEB 11/2021 06/2022 4,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT FREIGHT ROUTE TD25 (BALTIC) FUTURE AEB 07/2022 12/2026 2,700 USD 25.000%
NYM FREIGHT LNG FREIGHT ROUTE BLNG1 (BALTIC) FU BF1 10/2021 11/2021 25,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT LNG FREIGHT ROUTE BLNG1 (BALTIC) FU BF1 12/2021 12/2021 17,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT LNG FREIGHT ROUTE BLNG1 (BALTIC) FU BF1 01/2022 04/2022 14,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT LNG FREIGHT ROUTE BLNG1 (BALTIC) FU BF1 05/2022 12/2023 13,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT LNG FREIGHT ROUTE BLNG2 (BALTIC) FU BF2 10/2021 11/2021 40,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT LNG FREIGHT ROUTE BLNG2 (BALTIC) FU BF2 12/2021 12/2021 17,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT LNG FREIGHT ROUTE BLNG2 (BALTIC) FU BF2 01/2022 12/2023 14,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT LNG FREIGHT ROUTE BLNG3(BALTIC) FUT BF3 10/2021 11/2021 25,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT LNG FREIGHT ROUTE BLNG3(BALTIC) FUT BF3 12/2021 12/2021 17,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT LNG FREIGHT ROUTE BLNG3(BALTIC) FUT BF3 01/2022 04/2022 14,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT LNG FREIGHT ROUTE BLNG3(BALTIC) FUT BF3 05/2022 12/2023 13,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT LNG FREIGHT ROUTE BLNG1G (LNG FUEL) BL1 10/2021 11/2021 25,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT LNG FREIGHT ROUTE BLNG1G (LNG FUEL) BL1 12/2021 12/2021 17,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT LNG FREIGHT ROUTE BLNG1G (LNG FUEL) BL1 01/2022 04/2022 14,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT LNG FREIGHT ROUTE BLNG1G (LNG FUEL) BL1 05/2022 12/2023 13,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT LNG FREIGHT ROUTE BLNG2G (LNG FUEL) BL2 10/2021 11/2021 40,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT LNG FREIGHT ROUTE BLNG2G (LNG FUEL) BL2 12/2021 12/2021 17,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT LNG FREIGHT ROUTE BLNG2G (LNG FUEL) BL2 01/2022 12/2023 14,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT LNG FREIGHT ROUTE BLNG3G (LNG FUEL) BL3 10/2021 11/2021 25,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT LNG FREIGHT ROUTE BLNG3G (LNG FUEL) BL3 12/2021 12/2021 17,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT LNG FREIGHT ROUTE BLNG3G (LNG FUEL) BL3 01/2022 04/2022 14,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT LNG FREIGHT ROUTE BLNG3G (LNG FUEL) BL3 05/2022 12/2023 13,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT FREIGHT ROUTE LIQUEFIED PETROLEUM G FLJ 10/2021 11/2021 11,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT FREIGHT ROUTE LIQUEFIED PETROLEUM G FLJ 12/2021 03/2022 10,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT FREIGHT ROUTE LIQUEFIED PETROLEUM G FLJ 04/2022 12/2023 9,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT FREIGHT ROUTE TC17 (BALTIC) FUTURES T7C 10/2021 10/2021 6,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT FREIGHT ROUTE TC17 (BALTIC) FUTURES T7C 11/2021 12/2026 5,500 USD 25.000%
NYM FREIGHT FREIGHT ROUTE TC18 (BALTIC) FUTURES T8C 10/2021 11/2021 6,100 USD 25.000%
NYM FREIGHT FREIGHT ROUTE TC18 (BALTIC) FUTURES T8C 12/2021 03/2022 6,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT FREIGHT ROUTE TC18 (BALTIC) FUTURES T8C 04/2022 10/2023 5,900 USD 25.000%
NYM FREIGHT FREIGHT ROUTE TC18 (BALTIC) FUTURES T8C 11/2023 12/2024 5,800 USD 25.000%
NYM FREIGHT FREIGHT ROUTE TC7 (BALTIC) FUTURES TC7 10/2021 10/2021 4,700 USD 25.000%
NYM FREIGHT FREIGHT ROUTE TC7 (BALTIC) FUTURES TC7 11/2021 12/2026 4,500 USD 25.000%
NYM FREIGHT FREIGHT ROUTE TD19 (BALTIC) FUTURES TDM 10/2021 12/2026 2,700 USD 25.000%
NYM FREIGHT FREIGHT ROUTE TD3C FUTURES TL 10/2021 10/2021 6,500 USD 25.000%
NYM FREIGHT FREIGHT ROUTE TD3C FUTURES TL 11/2021 11/2021 4,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT FREIGHT ROUTE TD3C FUTURES TL 12/2021 03/2022 3,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT FREIGHT ROUTE TD3C FUTURES TL 04/2022 10/2023 2,500 USD 25.000%
NYM FREIGHT FREIGHT ROUTE TD3C FUTURES TL 11/2023 12/2026 1,300 USD 25.000%
NYM FREIGHT MINI FREIGHT ROUTE TD3C (BALTIC) DA TLD 10/13/2021 01/26/2022 250 USD 25.000%
NYM FREIGHT USGC TO CHINA (PLATTS) DIRTY FREIGH USC 10/2021 10/2021 6,500 USD 25.000%
NYM FREIGHT USGC TO CHINA (PLATTS) DIRTY FREIGH USC 11/2021 11/2021 5,200 USD 25.000%
NYM FREIGHT USGC TO CHINA (PLATTS) DIRTY FREIGH USC 12/2021 12/2026 4,700 USD 25.000%
NYM FREIGHT USGC TO UK CONTINENT (PLATTS) DIRTY USE 10/2021 12/2026 3,700 USD 25.000%
NYM FREIGHT CROSS NORTH SEA DRTY FRT 80K BALMO XUB 10/01/2021 10/29/2021 4,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT CROSS NORTH SEA DRTY FRT 80K BALMO XUB 11/01/2021 12/31/2021 2,500 USD 25.000%
NYM FREIGHT CROSS NORTH SEA DRTY FRGHT 80KT FUT XUK 10/2021 10/2021 2,400 USD 25.000%
NYM FREIGHT CROSS NORTH SEA DRTY FRGHT 80KT FUT XUK 11/2021 12/2021 2,000 USD 25.000%
NYM FREIGHT CROSS NORTH SEA DRTY FRGHT 80KT FUT XUK 01/2022 12/2023 1,400 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 11/2021 04/2022 80,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 05/2022 10/2022 20,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) BAC JKB 11/2022 12/2023 11,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 12/2021 04/2022 80,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 05/2022 10/2022 20,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN/KOREA MARKER (PLATTS) FRO JKF 11/2022 12/2023 11,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 11/2021 04/2022 80,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 05/2022 10/2022 20,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MARKER PLATTS FUT JKM 11/2022 12/2026 11,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 11/2021 04/2022 9,000,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 05/2022 10/2022 2,250,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS LNG JAPAN KOREA MRK YEN FUT JKY 11/2022 12/2026 1,230,000 JPY 25.000%
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 10/03/2021 02/27/2022 90,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS GULF COAST LNG EXPORT FUTURES LNG 03/06/2022 10/29/2023 18,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 11/2021 11/2021 91,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 12/2021 12/2021 90,700 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT NBP 01/2022 12/2024 85,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HOUSTON SHIP CHANNEL BASIS FUT NH 11/2021 11/2021 500 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS HOUSTON SHIP CHANNEL BASIS FUT NH 12/2021 12/2021 250 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 11/2021 11/2021 28,451 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 12/2021 12/2021 88,200 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 01/2022 03/2022 85,900 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 04/2022 04/2022 23,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 05/2022 12/2022 17,900 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NAT GAS FIN M-1 AVG PRC TTB 01/2023 12/2026 11,600 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 11/2021 12/2021 88,200 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 01/2022 03/2022 85,900 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 04/2022 04/2022 23,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 05/2022 12/2022 17,900 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FRONT MTH FUT TTE 01/2023 12/2024 11,600 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 10/2021 12/2021 19,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 01/2022 03/2022 18,500 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 04/2022 04/2022 5,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 05/2022 12/2022 3,850 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS CAL MONTH FUT TTF 01/2023 12/2031 2,500 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 11/2021 12/2021 19,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 01/2022 03/2022 18,500 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 04/2022 04/2022 5,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 05/2022 12/2022 3,850 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN CAL M TTG 01/2023 12/2026 2,900 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 10/2021 10/2021 4,433 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 11/2021 11/2021 19,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 12/2021 02/2022 18,500 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 03/2022 03/2022 5,000 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 04/2022 11/2022 3,850 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FIN DAY AHEAD TTI 12/2022 12/2026 2,900 EUR 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 10/2021 12/2021 20,600 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 01/2022 01/2022 20,500 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 02/2022 07/2022 19,500 GBP 25.000%
NYM NATURAL GAS UK NBP NAT GAS CAL MTH FUT UKG 08/2022 12/2026 4,000 GBP 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 10/2021 10/2021 1,419 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 11/2021 11/2021 3,900 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 12/2021 12/2021 3,600 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 01/2022 08/2022 3,300 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 09/2022 09/2023 1,800 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT 8K 10/2023 12/2025 1,700 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 11/2021 11/2021 48,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 12/2021 01/2022 40,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 02/2022 04/2022 33,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT 9N 05/2022 10/2025 28,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 10/2021 10/2021 15,967 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 11/2021 11/2021 45,000 USD 25.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT BEF 12/2021 12/2024 35,000 USD 25.000%