IRON ORE 62% FE, CFR NORTH CHINA (PLATTS) - 保证金

开始时间 期末
NYM REFINED PRODUCTS NY ULTRA LOW S DIESEL CAL FUT YS 05/2021 05/2021 2,193 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY ULTRA LOW S DIESEL CAL FUT YS 06/2021 04/2024 4,250 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY ULSD VS. NY HRBR ULSD FUT 7Y 05/2021 05/2021 309 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY ULSD VS. NY HRBR ULSD FUT 7Y 06/2021 06/2021 575 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY ULSD VS. NY HRBR ULSD FUT 7Y 07/2021 04/2024 550 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY ULSD (PLATTS) VS NY HRBR FUT UY 05/2021 05/2021 335 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY ULSD (PLATTS) VS NY HRBR FUT UY 06/2021 12/2022 650 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY RBOB (ARGUS) V RBOB GASOLINE FUT NYR 05/2021 05/2021 645 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY RBOB (ARGUS) V RBOB GASOLINE FUT NYR 06/2021 04/2024 1,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY RBOB (ARGUS) GASOLINE FUTURES NYA 05/2021 05/2021 1,548 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY RBOB (ARGUS) GASOLINE FUTURES NYA 06/2021 04/2024 3,000 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 05/2021 05/2021 3,723 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 06/2021 06/2021 2,878 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 07/2021 07/2021 2,852 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 08/2021 08/2021 2,835 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 09/2021 09/2021 2,800 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 10/2021 10/2021 2,773 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 11/2021 11/2021 2,765 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 12/2021 12/2021 2,747 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 01/2022 01/2022 2,712 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 02/2022 02/2022 2,686 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 03/2022 03/2022 2,660 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 04/2022 04/2022 2,642 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 05/2022 05/2022 2,607 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 06/2022 06/2022 2,572 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 07/2022 07/2022 2,537 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 08/2022 08/2022 2,502 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 09/2022 09/2022 2,467 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 10/2022 10/2022 2,450 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 11/2022 11/2022 2,432 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 12/2022 01/2023 2,397 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY JTFUEL VS. NY HRBR ULSD 5U 02/2023 12/2023 2,380 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 06/2021 06/2021 5,125 USD 45.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 07/2021 07/2021 5,075 USD 27.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 08/2021 08/2021 5,000 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 09/2021 09/2021 4,950 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 10/2021 10/2021 4,850 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 11/2021 11/2021 4,775 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD TAS HOT 12/2021 12/2021 4,750 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 06/2021 06/2021 5,125 USD 45.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 07/2021 07/2021 5,075 USD 30.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 08/2021 08/2021 5,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 09/2021 09/2021 4,950 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 10/2021 10/2021 4,850 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 11/2021 11/2021 4,775 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 12/2021 12/2021 4,750 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 01/2022 01/2022 4,700 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 02/2022 02/2022 4,600 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 03/2022 03/2022 4,525 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 04/2022 04/2022 4,450 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 05/2022 05/2022 4,400 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 06/2022 06/2022 4,300 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 07/2022 07/2022 4,200 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 08/2022 08/2022 4,100 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 09/2022 09/2022 4,000 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 10/2022 10/2022 3,900 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 11/2022 11/2022 3,850 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 12/2022 12/2022 3,800 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 01/2023 02/2023 3,700 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 03/2023 12/2023 3,650 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LNDN TRD MRK HOL 06/2021 06/2021 5,125 USD 45.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LNDN TRD MRK HOL 07/2021 07/2021 5,075 USD 27.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LNDN TRD MRK HOL 08/2021 08/2021 5,000 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 05/2021 05/2021 2,306 USD 45.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 06/2021 06/2021 5,075 USD 30.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 07/2021 07/2021 5,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 08/2021 08/2021 4,950 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 09/2021 09/2021 4,850 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 10/2021 10/2021 4,775 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 11/2021 11/2021 4,750 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 12/2021 12/2021 4,700 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 01/2022 01/2022 4,600 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 02/2022 02/2022 4,525 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 03/2022 03/2022 4,450 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 04/2022 04/2022 4,400 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 05/2022 05/2022 4,300 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 06/2022 06/2022 4,200 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 07/2022 07/2022 4,100 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 08/2022 08/2022 4,000 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 09/2022 09/2022 3,900 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 10/2022 10/2022 3,850 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 11/2022 11/2022 3,800 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 12/2022 01/2023 3,700 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 02/2023 12/2024 3,650 USD 12.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 05/2021 05/2021 867 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 06/2021 06/2021 1,934 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 07/2021 07/2021 1,820 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 08/2021 08/2021 1,665 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2021 09/2021 1,674 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 10/2021 10/2021 1,693 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 11/2021 11/2021 1,605 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 12/2021 12/2021 1,577 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 01/2022 01/2022 1,690 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 02/2022 02/2022 1,933 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 03/2022 03/2022 1,887 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 04/2022 04/2022 2,088 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 05/2022 05/2022 1,709 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 06/2022 06/2022 1,666 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 07/2022 07/2022 1,629 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 08/2022 08/2022 1,595 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2022 09/2022 1,557 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 10/2022 10/2022 1,744 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 11/2022 11/2022 2,134 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 12/2022 12/2022 2,087 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 01/2023 01/2023 2,071 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 02/2023 02/2023 2,039 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 03/2023 03/2023 2,017 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 04/2023 04/2023 2,002 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 05/2023 05/2023 1,474 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 06/2023 06/2023 1,462 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 07/2023 07/2023 1,450 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 08/2023 08/2023 1,439 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2023 09/2023 1,427 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 10/2023 10/2023 1,418 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 11/2023 12/2024 1,414 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/03/2021 05/03/2021 960 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/04/2021 05/04/2021 1,011 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/05/2021 05/05/2021 1,068 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/06/2021 05/06/2021 1,130 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/07/2021 05/07/2021 1,201 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/10/2021 05/10/2021 1,281 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/11/2021 05/11/2021 1,372 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/12/2021 05/12/2021 1,478 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/13/2021 05/13/2021 1,601 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/14/2021 05/14/2021 1,747 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/17/2021 05/17/2021 1,921 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/18/2021 05/18/2021 1,927 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/19/2021 05/19/2021 1,933 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/20/2021 05/20/2021 1,941 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 05/21/2021 05/28/2021 1,952 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/01/2021 06/01/2021 1,934 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/02/2021 06/02/2021 1,934 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/03/2021 06/03/2021 1,934 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/04/2021 06/04/2021 1,933 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/07/2021 06/07/2021 1,933 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/08/2021 06/08/2021 1,933 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/09/2021 06/09/2021 1,932 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/10/2021 06/10/2021 1,931 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/11/2021 06/11/2021 1,930 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/14/2021 06/14/2021 1,929 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/15/2021 06/15/2021 1,928 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/16/2021 06/16/2021 1,927 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/17/2021 06/17/2021 1,925 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/18/2021 06/18/2021 1,923 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/21/2021 06/21/2021 1,921 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/22/2021 06/22/2021 1,918 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD BALMO FUT 1H 06/23/2021 06/30/2021 1,914 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 06/2021 06/2021 5,125 USD 45.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 07/2021 07/2021 5,075 USD 30.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 08/2021 08/2021 5,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 09/2021 09/2021 4,950 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 10/2021 10/2021 4,850 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 11/2021 11/2021 4,775 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 12/2021 12/2021 4,750 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 01/2022 01/2022 4,700 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 02/2022 02/2022 4,600 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 03/2022 03/2022 4,525 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 04/2022 04/2022 4,450 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 05/2022 05/2022 4,400 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 06/2022 06/2022 4,300 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 07/2022 07/2022 4,200 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 08/2022 08/2022 4,100 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 09/2022 09/2022 4,000 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 10/2022 10/2022 3,900 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 11/2022 11/2022 3,850 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 12/2022 12/2022 3,800 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 01/2023 02/2023 3,700 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 03/2023 12/2023 3,650 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 05/2021 05/2021 721 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 06/2021 06/2021 1,567 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 07/2021 07/2021 1,431 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 08/2021 08/2021 1,417 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 09/2021 09/2021 1,475 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 10/2021 10/2021 1,559 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 11/2021 11/2021 1,601 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 12/2021 12/2021 1,573 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 01/2022 01/2022 1,555 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 02/2022 02/2022 1,841 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 03/2022 03/2022 1,803 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 04/2022 04/2022 1,793 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 05/2022 05/2022 1,491 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 06/2022 06/2022 1,462 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 07/2022 07/2022 1,434 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 08/2022 08/2022 1,405 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 09/2022 09/2022 1,377 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 10/2022 10/2022 1,405 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 11/2022 11/2022 2,325 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 12/2022 12/2022 2,275 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 01/2023 01/2023 2,259 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 02/2023 02/2023 2,226 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 03/2023 03/2023 2,210 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 04/2023 04/2023 2,193 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 05/2023 05/2023 1,715 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 06/2023 06/2023 1,702 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 07/2023 07/2023 1,689 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 08/2023 08/2023 1,676 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 09/2023 09/2023 1,663 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 10/2023 10/2023 1,650 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 11/2023 11/2023 1,637 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 12/2023 04/2024 1,625 USD 8.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 05/03/2021 05/03/2021 2,562 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 05/04/2021 05/04/2021 2,697 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 05/05/2021 05/05/2021 2,847 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 05/06/2021 05/06/2021 3,014 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 05/07/2021 05/07/2021 3,203 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 05/10/2021 05/10/2021 3,416 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 05/11/2021 05/11/2021 3,660 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 05/12/2021 05/12/2021 3,942 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 05/13/2021 05/13/2021 4,270 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 05/14/2021 05/14/2021 4,659 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 05/17/2021 05/28/2021 5,125 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BALMO FUT 1G 06/01/2021 06/30/2021 5,075 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HO (PLATTS) VS NY HRBR ULSD YH 05/2021 05/2021 774 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HO (PLATTS) VS NY HRBR ULSD YH 06/2021 12/2022 1,250 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 05/2021 06/2021 5,125 USD 45.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 07/2021 07/2021 5,075 USD 27.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 08/2021 08/2021 5,000 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 09/2021 09/2021 4,950 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 10/2021 10/2021 4,850 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 11/2021 11/2021 4,775 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 12/2021 12/2021 4,750 USD 15.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 01/2022 01/2022 4,700 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 02/2022 02/2022 4,600 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 03/2022 03/2022 4,525 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 04/2022 04/2022 4,450 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 05/2022 05/2022 4,400 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 06/2022 06/2022 4,300 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 07/2022 07/2022 4,200 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 08/2022 08/2022 4,100 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 09/2022 09/2022 4,000 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 10/2022 10/2022 3,900 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 11/2022 11/2022 3,850 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 12/2022 12/2022 3,800 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 01/2023 02/2023 3,700 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 03/2023 01/2025 3,650 USD 12.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR RESIDUAL FUEL CRACK FUT ML 05/2021 05/2021 1,290 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR RESIDUAL FUEL CRACK FUT ML 06/2021 04/2024 2,300 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR RESIDUAL FUEL 1.0% S FUT MM 05/2021 05/2021 2,632 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR RESIDUAL FUEL 1.0% S FUT MM 06/2021 10/2021 5,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR RESIDUAL FUEL 1.0% S FUT MM 11/2021 08/2025 4,600 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 05/2021 05/2021 1,004 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 06/2021 06/2021 2,183 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 07/2021 07/2021 2,148 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 08/2021 08/2021 2,135 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 09/2021 09/2021 2,110 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 10/2021 10/2021 2,092 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 11/2021 11/2021 2,012 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 12/2021 12/2021 1,954 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 01/2022 01/2022 1,931 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 02/2022 02/2022 1,910 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 03/2022 03/2022 1,892 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 04/2022 04/2022 1,837 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 05/2022 05/2022 1,786 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 06/2022 06/2022 1,761 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 07/2022 07/2022 1,738 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 08/2022 08/2022 1,711 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 09/2022 09/2022 1,686 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 10/2022 10/2022 1,674 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 11/2022 11/2022 1,661 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 12/2022 12/2022 1,636 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 01/2023 01/2023 1,638 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 02/2023 12/2024 1,624 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 07/2023 11/2024 1,626 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR 1% FUEL OIL BALMO VK 05/03/2021 05/28/2021 5,028 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR 1% FUEL OIL BALMO VK 06/01/2021 06/30/2021 7,000 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY FO 1% VS EURO 1%FOB NWE BALMO NYG 05/04/2021 05/28/2021 1,724 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY FO 1% VS EURO 1%FOB NWE BALMO NYG 06/01/2021 06/30/2021 1,900 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL VS NY HARB ULSD JET 05/2021 06/2021 1,200 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL VS NY HARB ULSD JET 07/2021 12/2024 1,200 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL V. NY HR BALMO JTB 05/03/2021 05/28/2021 1,257 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL V. NY HR BALMO JTB 06/01/2021 06/30/2021 1,750 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY BUCKEYE JET FUEL (PLATTS) FUTURE BUC 05/2021 05/2021 2,167 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NY BUCKEYE JET FUEL (PLATTS) FUTURE BUC 06/2021 12/2024 4,200 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FUEL OIL CRK SPRD BALMO NFC 05/04/2021 05/28/2021 3,161 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FUEL OIL CRK SPRD BALMO NFC 06/01/2021 06/30/2021 4,400 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FO (PLATTS) V GF CO HSFO BAL NFG 05/03/2021 05/28/2021 1,436 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FO (PLATTS) V GF CO HSFO BAL NFG 06/01/2021 06/30/2021 2,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NY (ARGUS) VS. NY HRBR ULSD BALMO ULB 05/03/2021 05/28/2021 502 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NY (ARGUS) VS. NY HRBR ULSD BALMO ULB 06/01/2021 06/30/2021 700 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/04/2021 05/04/2021 2,340 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/05/2021 05/05/2021 2,471 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/06/2021 05/06/2021 2,614 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/07/2021 05/07/2021 2,780 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/10/2021 05/10/2021 2,963 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/11/2021 05/11/2021 3,178 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/12/2021 05/12/2021 3,420 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/13/2021 05/13/2021 3,706 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/14/2021 05/14/2021 4,044 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/17/2021 05/17/2021 4,449 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/18/2021 05/18/2021 4,448 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/19/2021 05/19/2021 4,447 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/20/2021 05/20/2021 4,446 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/21/2021 05/21/2021 4,444 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/24/2021 05/24/2021 4,442 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/25/2021 05/25/2021 4,438 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/26/2021 05/26/2021 4,432 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/27/2021 05/27/2021 4,419 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/28/2021 05/28/2021 4,382 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/01/2021 06/01/2021 1,661 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/02/2021 06/02/2021 1,661 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/03/2021 06/03/2021 1,661 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/04/2021 06/04/2021 1,661 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/07/2021 06/07/2021 1,661 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/08/2021 06/08/2021 1,661 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/09/2021 06/09/2021 1,661 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/10/2021 06/10/2021 1,661 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/11/2021 06/11/2021 1,660 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/14/2021 06/14/2021 1,660 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/15/2021 06/15/2021 1,660 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/16/2021 06/16/2021 1,660 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/17/2021 06/17/2021 1,660 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/18/2021 06/18/2021 1,659 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/21/2021 06/21/2021 1,659 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/22/2021 06/22/2021 1,658 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/23/2021 06/23/2021 1,658 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/24/2021 06/24/2021 1,657 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/25/2021 06/25/2021 1,655 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/28/2021 06/28/2021 1,653 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/29/2021 06/29/2021 1,648 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 06/30/2021 06/30/2021 1,634 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/01/2021 07/01/2021 1,464 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/02/2021 07/02/2021 1,464 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/05/2021 07/06/2021 1,464 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/07/2021 07/07/2021 1,464 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/08/2021 07/08/2021 1,464 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/09/2021 07/09/2021 1,464 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/12/2021 07/12/2021 1,464 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/13/2021 07/13/2021 1,464 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/14/2021 07/14/2021 1,464 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/15/2021 07/15/2021 1,464 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/16/2021 07/16/2021 1,464 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/19/2021 07/19/2021 1,464 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/20/2021 07/20/2021 1,463 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/21/2021 07/21/2021 1,463 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/22/2021 07/22/2021 1,463 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/23/2021 07/23/2021 1,462 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/26/2021 07/26/2021 1,462 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/27/2021 07/27/2021 1,461 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/28/2021 07/28/2021 1,460 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/29/2021 07/29/2021 1,457 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 07/30/2021 07/30/2021 1,448 USD 0.08
NYM NATURAL GAS NGPL LA NY 06/2021 12/2026 100 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK ULSD (ARGUS) FUT 5Y 05/2021 05/2021 2,064 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK ULSD (ARGUS) FUT 5Y 06/2021 04/2024 4,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK JET FUEL (PLATTS) FUT 1Q 05/2021 04/2024 3,150 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK JET FUEL (ARGUS) FUT 4Y 05/2021 04/2024 3,150 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NEW YORK HUB ZONE J PEAK DAILY JN 04/26/2021 06/30/2021 4,500 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HEATING OIL PLATTS FUT YF 05/2021 05/2021 1,961 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HEATING OIL PLATTS FUT YF 06/2021 04/2024 3,800 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NEW YORK FUEL OIL 1% V. EURO 1% FO NYF 05/2021 05/2021 670 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NEW YORK FUEL OIL 1% V. EURO 1% FO NYF 06/2021 04/2024 1,200 USD 0.08
NYM ETHANOL NEW YORK ETHANOL FUT EZ 05/2021 05/2021 5,600 USD 25.000%
NYM ETHANOL NEW YORK ETHANOL FUT EZ 06/2021 06/2021 5,450 USD 25.000%
NYM ETHANOL NEW YORK ETHANOL FUT EZ 07/2021 04/2024 5,000 USD 25.000%
NYM ELECTRICITY NEW ENGLAND HUB PEAK DAILY CE 04/26/2021 05/17/2021 6,500 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NEW ENGLAND HUB PEAK DAILY CE 05/18/2021 06/30/2021 5,000 USD 0.05
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK R6 05/2021 05/2021 812 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK R6 06/2021 06/2021 1,100 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK R6 07/2021 09/2021 700 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK R6 10/2021 12/2026 250 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNT MASS 5MW D AH O PK L9 05/2021 05/2021 33 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNT MASS 5MW D AH O PK L9 06/2021 06/2021 45 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL W CNT MASS 5MW D AH O PK L9 07/2021 12/2026 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK P4 05/2021 05/2021 812 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK P4 06/2021 06/2021 1,200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK P4 07/2021 08/2021 500 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK P4 09/2021 12/2026 200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK P5 05/2021 05/2021 33 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK P5 06/2021 06/2021 40 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK P5 07/2021 08/2021 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK P5 09/2021 12/2026 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHODE IL 5MW D AH O PK U5 05/2021 05/2021 33 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHODE IL 5MW D AH O PK U5 06/2021 06/2021 40 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHODE IL 5MW D AH O PK U5 07/2021 12/2026 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK U4 05/2021 05/2021 812 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK U4 06/2021 06/2021 1,100 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK U4 07/2021 08/2021 700 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK U4 09/2021 12/2026 250 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH PK U2 05/2021 05/2021 812 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH PK U2 06/2021 06/2021 1,000 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH PK U2 07/2021 12/2026 700 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH O PK U3 05/2021 05/2021 33 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH O PK U3 06/2021 12/2026 40 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 05/2021 05/2021 508 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 06/2021 06/2021 750 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 07/2021 09/2021 450 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 10/2021 03/2022 220 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK P7 04/2022 12/2026 150 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 05/2021 05/2021 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 06/2021 06/2021 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 07/2021 08/2021 25 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 09/2021 03/2022 13 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK P8 04/2022 12/2026 10 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH PK P9 05/2021 05/2021 745 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH PK P9 06/2021 06/2021 1,000 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH PK P9 07/2021 08/2021 700 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH PK P9 09/2021 12/2026 225 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH O EAK W2 05/2021 05/2021 33 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH O EAK W2 06/2021 06/2021 45 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL MAINE 5MW D AH O EAK W2 07/2021 12/2026 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK U6 06/2021 06/2021 1,000 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK U6 07/2021 07/2021 600 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK U6 08/2021 10/2021 400 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK U6 11/2021 12/2026 150 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 06/2021 06/2021 30 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 07/2021 07/2021 26 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 08/2021 09/2021 15 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 10/2021 04/2022 11 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK H2 05/2022 12/2026 9 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK P2 05/2021 05/2021 812 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK P2 06/2021 06/2021 1,200 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK P2 07/2021 09/2021 850 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK P2 10/2021 12/2026 250 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK P3 05/2021 05/2021 40 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK P3 06/2021 06/2021 45 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK P3 07/2021 08/2021 35 USD 0.025
NYM ELECTRICITY NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK P3 09/2021 12/2026 20 USD 0.025
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 05/12/2021 05/19/2021 110 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE NBD 05/20/2021 06/30/2021 100 GBP 0.08
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 06/2021 06/2021 2,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 07/2021 07/2021 1,800 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 08/2021 08/2021 1,750 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 09/2021 09/2021 1,700 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 10/2021 10/2021 1,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 11/2021 03/2022 1,725 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 04/2022 05/2022 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2021 06/2021 2,000 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 07/2021 07/2021 1,800 USD 17.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 08/2021 08/2021 1,750 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 09/2021 09/2021 1,700 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 10/2021 10/2021 1,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2021 03/2022 1,725 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2022 10/2022 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2022 03/2023 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2023 04/2027 750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 05/2027 05/2027 825 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 06/2027 12/2033 875 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 06/2021 06/2021 750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 07/2021 07/2021 675 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 08/2021 08/2021 650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 09/2021 09/2021 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 10/2021 10/2021 1,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 11/2021 11/2021 1,250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 12/2021 03/2022 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2022 02/2024 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 05/2022 01/2024 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 07/2022 03/2024 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 10/2022 02/2023 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 11/2022 01/2023 525 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 03/2023 03/2023 475 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 06/2023 07/2023 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 12/2023 12/2023 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2024 05/2024 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 06/2021 06/2021 675 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 07/2021 07/2021 575 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 08/2021 09/2021 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 10/2021 10/2021 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 11/2021 11/2021 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 12/2021 02/2022 1,050 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 01/2022 01/2022 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 03/2022 03/2022 950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2022 04/2022 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 05/2022 01/2024 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 07/2022 02/2024 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 08/2022 09/2022 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 10/2022 10/2022 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 11/2022 01/2023 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 12/2022 12/2022 475 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 02/2023 03/2023 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 06/2023 12/2023 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 03/2024 03/2024 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2024 05/2024 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 06/2021 06/2021 475 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 07/2021 07/2021 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 08/2021 03/2023 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 09/2021 09/2021 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 10/2021 12/2021 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 11/2021 11/2021 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2022 03/2022 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 02/2022 02/2022 950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2022 12/2023 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 05/2022 05/2022 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 06/2022 09/2022 120 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 10/2022 02/2024 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 11/2022 12/2022 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2023 06/2023 190 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 07/2023 07/2023 175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 03/2024 03/2024 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2024 05/2024 170 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 06/2021 03/2023 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 07/2021 07/2021 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 08/2021 08/2021 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 09/2021 09/2021 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 10/2021 10/2021 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 11/2021 02/2024 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 12/2021 03/2024 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 01/2022 01/2022 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 02/2022 03/2022 800 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 04/2022 04/2024 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 2 M CLNDR FIN COMBO G9 05/2022 08/2022 125 USD 10.000%