IRON ORE 62% FE, CFR NORTH CHINA (PLATTS) - 保证金

开始时间 期末
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA CRACK SPREAD JB 12/2022 12/2022 1,399 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA CRACK SPREAD JB 01/2023 01/2023 1,391 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA CRACK SPREAD JB 02/2023 02/2023 1,382 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA CRACK SPREAD JB 03/2023 03/2023 1,373 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA CRACK SPREAD JB 04/2023 04/2023 1,364 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA CRACK SPREAD JB 05/2023 05/2023 1,355 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA CRACK SPREAD JB 06/2023 06/2023 1,346 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA CRACK SPREAD JB 07/2023 07/2023 1,337 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA CRACK SPREAD JB 08/2023 08/2023 1,328 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA CRACK SPREAD JB 09/2023 09/2023 1,319 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA CRACK SPREAD JB 10/2023 10/2023 1,311 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA CRACK SPREAD JB 11/2023 11/2023 1,302 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA CRACK SPREAD JB 12/2023 12/2023 1,292 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA CRACK SPREAD JB 01/2024 01/2024 1,284 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA CRACK SPREAD JB 02/2024 02/2024 1,275 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA CRACK SPREAD JB 03/2024 03/2024 1,266 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA CRACK SPREAD JB 04/2024 04/2024 1,257 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA CRACK SPREAD JB 05/2024 05/2024 1,248 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA CRACK SPREAD JB 06/2024 06/2024 1,239 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA CRACK SPREAD JB 07/2024 07/2024 1,231 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA CRACK SPREAD JB 08/2024 09/2024 1,226 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET CIF NWE VS ICE JC 10/2021 10/2021 2,419 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET CIF NWE VS ICE JC 11/2021 11/2021 4,500 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET CIF NWE VS ICE JC 12/2021 03/2022 3,750 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET CIF NWE VS ICE JC 04/2022 12/2023 3,000 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL VS NY HARB ULSD JET 10/2021 11/2021 1,400 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL VS NY HARB ULSD JET 12/2021 12/2024 1,400 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/01/2021 10/01/2021 1,642 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/04/2021 10/04/2021 1,724 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/05/2021 10/05/2021 1,813 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/06/2021 10/06/2021 1,917 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/07/2021 10/07/2021 2,028 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/08/2021 10/08/2021 2,156 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/11/2021 10/11/2021 2,300 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/12/2021 10/12/2021 2,463 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/13/2021 10/13/2021 2,654 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/14/2021 10/14/2021 2,874 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/15/2021 10/15/2021 3,135 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/18/2021 10/18/2021 3,451 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/19/2021 10/19/2021 3,450 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/20/2021 10/20/2021 3,450 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/21/2021 10/21/2021 3,450 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/22/2021 10/22/2021 3,449 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/25/2021 10/25/2021 3,449 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/26/2021 10/26/2021 3,448 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/27/2021 10/27/2021 3,446 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/28/2021 10/28/2021 3,443 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/29/2021 10/29/2021 3,433 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/01/2021 11/01/2021 3,431 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/02/2021 11/02/2021 3,431 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/03/2021 11/03/2021 3,431 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/04/2021 11/04/2021 3,431 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/05/2021 11/05/2021 3,430 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/08/2021 11/08/2021 3,430 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/09/2021 11/09/2021 3,430 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/10/2021 11/10/2021 3,430 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/11/2021 11/11/2021 3,430 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/12/2021 11/12/2021 3,430 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/15/2021 11/15/2021 3,429 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/16/2021 11/16/2021 3,429 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/17/2021 11/17/2021 3,429 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/18/2021 11/18/2021 3,428 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/19/2021 11/19/2021 3,428 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/22/2021 11/22/2021 3,427 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/23/2021 11/23/2021 3,426 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/24/2021 11/24/2021 3,425 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/25/2021 11/25/2021 3,423 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/26/2021 11/26/2021 3,419 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/29/2021 11/29/2021 3,413 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/30/2021 11/30/2021 3,393 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 12/01/2021 12/01/2021 3,389 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 12/02/2021 12/02/2021 3,389 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 12/03/2021 12/03/2021 3,388 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 12/06/2021 12/06/2021 3,388 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 12/07/2021 12/07/2021 3,388 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 12/08/2021 12/08/2021 3,388 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 12/09/2021 12/09/2021 3,387 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 12/10/2021 12/10/2021 3,387 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 12/13/2021 12/13/2021 3,387 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 12/14/2021 12/14/2021 3,386 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 12/15/2021 12/15/2021 3,385 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 12/16/2021 12/16/2021 3,385 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 12/17/2021 12/17/2021 3,384 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 12/20/2021 12/20/2021 3,383 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 12/21/2021 12/21/2021 3,381 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 12/22/2021 12/22/2021 3,379 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 12/23/2021 12/23/2021 3,377 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 12/24/2021 12/24/2021 3,373 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 12/29/2021 12/29/2021 3,366 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 12/30/2021 12/31/2021 3,353 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 10/2021 10/2021 1,479 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 11/2021 11/2021 3,434 USD 20.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 12/2021 12/2021 3,392 USD 20.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 01/2022 01/2022 3,355 USD 20.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 02/2022 02/2022 3,334 USD 20.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 03/2022 03/2022 3,315 USD 20.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 04/2022 04/2022 3,086 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 05/2022 05/2022 3,056 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 06/2022 06/2022 3,027 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 07/2022 07/2022 3,006 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 08/2022 08/2022 2,966 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 09/2022 09/2022 2,926 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 10/2022 10/2022 2,886 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 11/2022 11/2022 2,857 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 12/2022 12/2022 2,836 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 01/2023 01/2023 2,817 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 02/2023 02/2023 2,796 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 03/2023 03/2023 2,777 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 04/2023 04/2023 2,756 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 05/2023 05/2023 2,737 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 06/2023 06/2023 2,717 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 07/2023 07/2023 2,697 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 08/2023 08/2023 2,677 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 09/2023 09/2023 2,657 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA CARBOB GASOLINE(OPIS)FUT JL 10/2021 11/2021 4,800 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA CARBOB GASOLINE(OPIS)FUT JL 12/2021 09/2024 3,300 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA DUBAI (PLATTS) CR JNC 10/2021 10/2021 725 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA DUBAI (PLATTS) CR JNC 11/2021 12/2022 1,300 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET BARGES VS. ICE GASOIL FUT JR 10/2021 10/2021 2,177 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET BARGES VS. ICE GASOIL FUT JR 11/2021 11/2021 4,500 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET BARGES VS. ICE GASOIL FUT JR 12/2021 12/2023 4,250 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 10/2021 10/2021 2,715 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 11/2021 11/2021 3,675 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 12/2021 01/2022 3,657 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 02/2022 04/2022 3,640 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 05/2022 05/2022 3,622 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 06/2022 06/2022 3,613 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 07/2022 07/2022 3,587 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 08/2022 08/2022 3,570 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 09/2022 09/2022 3,552 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 10/2022 10/2022 3,517 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 11/2022 11/2022 3,500 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 12/2022 12/2022 3,465 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 01/2023 01/2023 3,447 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 02/2023 02/2023 3,430 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 03/2023 03/2023 3,412 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 04/2023 04/2023 3,395 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 05/2023 05/2023 3,377 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 06/2023 06/2023 3,360 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 07/2023 07/2023 3,325 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 08/2023 12/2023 3,290 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL V. NY HR BALMO JTB 10/01/2021 10/29/2021 1,217 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL V. NY HR BALMO JTB 11/01/2021 11/30/2021 1,750 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA CARBD (OPIS) VS. NY HRBR ULSD KL 10/2021 10/2021 1,500 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA CARBD (OPIS) VS. NY HRBR ULSD KL 11/2021 11/2021 3,000 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA CARBD (OPIS) VS. NY HRBR ULSD KL 12/2021 12/2023 2,900 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SINGAPORE JET DUBAI CRACK KSD 10/2021 10/2021 725 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SINGAPORE JET DUBAI CRACK KSD 11/2021 09/2022 1,250 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 10/2021 10/2021 142 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 11/2021 11/2021 330 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 12/2021 01/2022 328 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 02/2022 03/2022 327 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 04/2022 04/2022 321 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 05/2022 05/2022 319 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 06/2022 06/2022 318 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 07/2022 07/2022 316 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 08/2022 08/2022 315 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 09/2022 09/2022 313 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 10/2022 10/2022 304 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 11/2022 11/2022 303 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 12/2022 12/2022 300 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 01/2023 01/2023 298 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 02/2023 02/2023 297 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 03/2023 03/2023 295 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 04/2023 04/2023 294 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 05/2023 05/2023 292 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 06/2023 06/2023 291 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 07/2023 07/2023 288 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 08/2023 12/2024 285 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 10/2021 10/2021 1,845 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 11/2021 11/2021 1,587 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 12/2021 12/2021 1,562 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 01/2022 01/2022 1,454 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 02/2022 02/2022 1,463 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 03/2022 03/2022 1,753 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 04/2022 04/2022 1,691 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 05/2022 05/2022 1,304 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 06/2022 06/2022 1,307 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 07/2022 07/2022 1,563 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 08/2022 08/2022 1,546 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 09/2022 09/2022 1,542 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 10/2022 10/2022 1,659 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 11/2022 11/2022 1,644 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 12/2022 12/2022 1,388 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 01/2023 01/2023 1,380 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 02/2023 02/2023 1,372 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 03/2023 03/2023 1,370 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 04/2023 04/2023 1,514 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 05/2023 05/2023 1,505 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 06/2023 06/2023 1,495 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 07/2023 07/2023 1,486 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 08/2023 08/2023 1,476 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 09/2023 09/2023 1,478 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 10/2023 10/2023 1,688 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 11/2023 11/2023 1,676 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 12/2023 12/2023 1,665 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 01/2024 01/2024 1,654 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 02/2024 02/2024 1,643 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 03/2024 03/2024 1,632 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 04/2024 04/2024 1,622 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 05/2024 05/2024 1,611 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 06/2024 06/2024 1,599 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 07/2024 07/2024 1,589 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 08/2024 09/2024 1,584 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS UP/DN FUT ME 10/2021 10/2021 580 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS UP/DN FUT ME 11/2021 11/2021 1,200 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS UP/DN FUT ME 12/2021 02/2022 1,150 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS UP/DN FUT ME 03/2022 12/2024 1,100 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI EAST-WEST FUEL OIL FUTURES MEW 10/2021 10/2021 435 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI EAST-WEST FUEL OIL FUTURES MEW 11/2021 11/2021 500 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI EAST-WEST FUEL OIL FUTURES MEW 12/2021 06/2022 350 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI EAST-WEST FUEL OIL FUTURES MEW 07/2022 12/2026 240 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 10/2021 10/2021 1,759 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 11/2021 11/2021 1,860 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 12/2021 12/2021 1,592 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 01/2022 01/2022 1,576 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 02/2022 02/2022 1,572 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 03/2022 03/2022 1,656 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 04/2022 04/2022 1,819 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 05/2022 05/2022 1,537 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 06/2022 06/2022 1,524 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 07/2022 07/2022 1,515 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 08/2022 08/2022 1,417 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 09/2022 09/2022 1,409 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 10/2022 10/2022 1,622 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 11/2022 11/2022 1,370 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 12/2022 12/2022 1,360 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 01/2023 01/2023 1,352 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 02/2023 02/2023 1,343 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 03/2023 03/2023 1,343 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 04/2023 04/2023 1,556 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 05/2023 05/2023 1,546 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 06/2023 06/2023 1,536 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 07/2023 07/2023 1,525 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 08/2023 08/2023 1,515 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 09/2023 09/2023 1,515 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 10/2023 10/2023 1,716 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 11/2023 11/2023 1,704 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 12/2023 12/2023 1,692 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 01/2024 01/2024 1,681 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 02/2024 02/2024 1,669 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 03/2024 03/2024 1,657 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 04/2024 04/2024 1,646 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 05/2024 05/2024 1,634 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 06/2024 06/2024 1,622 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 07/2024 07/2024 1,611 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 08/2024 12/2024 1,605 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 10/2021 10/2021 1,662 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 11/2021 11/2021 2,216 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 12/2021 12/2021 1,848 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 01/2022 01/2022 1,769 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 02/2022 02/2022 1,773 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 03/2022 03/2022 1,878 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 04/2022 04/2022 1,895 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 05/2022 05/2022 1,448 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 06/2022 06/2022 1,484 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 07/2022 07/2022 1,579 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 08/2022 08/2022 1,561 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 09/2022 09/2022 1,598 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 10/2022 10/2022 1,673 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 11/2022 11/2022 1,416 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 12/2022 12/2022 1,399 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 01/2023 01/2023 1,385 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 02/2023 02/2023 1,373 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 03/2023 03/2023 1,437 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 04/2023 04/2023 1,571 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 05/2023 05/2023 1,561 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 06/2023 06/2023 1,550 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 07/2023 07/2023 1,539 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 08/2023 08/2023 1,529 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 09/2023 09/2023 1,590 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 10/2023 10/2023 1,508 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 11/2023 11/2023 1,496 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 12/2023 12/2023 1,483 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 01/2024 01/2024 1,472 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 02/2024 02/2024 1,459 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 03/2024 03/2024 1,448 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 04/2024 04/2024 1,436 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 05/2024 05/2024 1,424 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 06/2024 06/2024 1,412 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 07/2024 07/2024 1,400 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 08/2024 08/2024 1,387 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 09/2024 09/2024 1,380 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIGASOI 0.1%BRGSFOB ARA (P)VS.LOW MGB 10/2021 10/2021 3,397 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIGASOI 0.1%BRGSFOB ARA (P)VS.LOW MGB 11/2021 11/2021 4,555 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIGASOI 0.1%BRGSFOB ARA (P)VS.LOW MGB 12/2021 03/2022 4,515 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIGASOI 0.1%BRGSFOB ARA (P)VS.LOW MGB 04/2022 04/2022 4,446 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIGASOI 0.1%BRGSFOB ARA (P)VS.LOW MGB 05/2022 08/2022 4,410 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIGASOI 0.1%BRGSFOB ARA (P)VS.LOW MGB 09/2022 09/2022 4,210 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIGASOI 0.1%BRGSFOB ARA (P)VS.LOW MGB 10/2022 12/2023 4,130 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN GSL .1% PLTS CRGS CIFNWE VS GSL MGF 10/2021 10/2021 2,985 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN GSL .1% PLTS CRGS CIFNWE VS GSL MGF 11/2021 11/2021 3,995 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN GSL .1% PLTS CRGS CIFNWE VS GSL MGF 12/2021 03/2022 3,955 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN GSL .1% PLTS CRGS CIFNWE VS GSL MGF 04/2022 04/2022 3,886 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN GSL .1% PLTS CRGS CIFNWE VS GSL MGF 05/2022 08/2022 3,850 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN GSL .1% PLTS CRGS CIFNWE VS GSL MGF 09/2022 09/2022 3,650 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN GSL .1% PLTS CRGS CIFNWE VS GSL MGF 10/2022 12/2023 3,570 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN ULSD 10PPM CRGS CIF NWE VS GSL MGN 10/2021 10/2021 150 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN ULSD 10PPM CRGS CIF NWE VS GSL MGN 11/2021 11/2021 140 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN ULSD 10PPM CRGS CIF NWE VS GSL MGN 12/2021 01/2022 77 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN ULSD 10PPM CRGS CIF NWE VS GSL MGN 02/2022 12/2023 52 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN JET KERO BRGES FOB RDAM VS GSL MJB 10/2021 10/2021 217 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN JET KERO BRGES FOB RDAM VS GSL MJB 11/2021 11/2021 450 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN JET KERO BRGES FOB RDAM VS GSL MJB 12/2021 12/2023 425 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN JETKERO CRGOS CIF NWE VS GASOIL MJC 10/2021 10/2021 241 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN JETKERO CRGOS CIF NWE VS GASOIL MJC 11/2021 11/2021 450 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN JETKERO CRGOS CIF NWE VS GASOIL MJC 12/2021 03/2022 375 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN JETKERO CRGOS CIF NWE VS GASOIL MJC 04/2022 12/2023 300 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR RESIDUAL FUEL CRACK FUT ML 10/2021 10/2021 1,209 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR RESIDUAL FUEL CRACK FUT ML 11/2021 09/2024 2,300 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 1% FUEL OIL CARGO CRACK MNS 10/2021 11/2021 1,079 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 1% FUEL OIL CARGO CRACK MNS 12/2021 12/2022 952 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT FL(PLATTS) VS.NY HRBR ULSD FU MQ 10/2021 10/2021 1,838 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT FL(PLATTS) VS.NY HRBR ULSD FU MQ 11/2021 12/2023 3,800 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 380CST VS 3.5% FUEL OIL FUT MSB 10/2021 10/2021 16,535 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 380CST VS 3.5% FUEL OIL FUT MSB 11/2021 11/2021 7,800 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 380CST VS 3.5% FUEL OIL FUT MSB 12/2021 12/2021 6,900 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 380CST VS 3.5% FUEL OIL FUT MSB 01/2022 04/2022 6,840 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 380CST VS 3.5% FUEL OIL FUT MSB 05/2022 07/2022 5,700 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 380CST VS 3.5% FUEL OIL FUT MSB 08/2022 10/2022 5,400 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 380CST VS 3.5% FUEL OIL FUT MSB 11/2022 12/2024 7,020 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIEURDIESEL10 PPM BRGS ARA(P)VS.L MUD 10/2021 11/2021 260 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIEURDIESEL10 PPM BRGS ARA(P)VS.L MUD 12/2021 12/2021 210 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIEURDIESEL10 PPM BRGS ARA(P)VS.L MUD 01/2022 12/2023 140 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 10/2021 10/2021 15,889 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 11/2021 11/2021 9,131 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 12/2021 12/2021 9,997 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 01/2022 01/2022 7,242 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 02/2022 02/2022 7,175 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 03/2022 03/2022 7,109 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 04/2022 04/2022 11,328 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 05/2022 05/2022 6,446 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 06/2022 06/2022 6,413 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 07/2022 07/2022 6,380 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 08/2022 08/2022 6,346 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 09/2022 09/2022 6,313 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 10/2022 10/2022 7,302 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 11/2022 11/2022 7,261 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 12/2022 12/2022 7,011 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 01/2023 04/2023 6,844 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 05/2023 09/2024 6,678 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 10/01/2021 10/01/2021 1,764 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 10/04/2021 10/04/2021 1,853 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 10/05/2021 10/05/2021 1,949 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 10/06/2021 10/06/2021 2,057 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 10/07/2021 10/07/2021 2,179 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 10/08/2021 10/08/2021 2,317 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 10/11/2021 10/11/2021 2,468 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 10/12/2021 10/12/2021 2,647 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 10/13/2021 10/13/2021 2,851 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 10/14/2021 10/14/2021 3,088 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 10/15/2021 10/15/2021 3,370 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 10/18/2021 10/29/2021 3,707 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 11/01/2021 11/30/2021 926 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 12/01/2021 12/31/2021 1,013 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/01/2021 10/01/2021 2,276 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/04/2021 10/04/2021 2,391 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/05/2021 10/05/2021 2,515 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/06/2021 10/06/2021 2,656 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/07/2021 10/07/2021 2,810 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/08/2021 10/08/2021 2,989 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/11/2021 10/11/2021 3,186 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/12/2021 10/12/2021 3,416 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/13/2021 10/13/2021 3,677 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/14/2021 10/14/2021 3,984 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/15/2021 10/15/2021 4,347 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/18/2021 10/18/2021 4,783 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/19/2021 10/19/2021 4,783 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/20/2021 10/20/2021 4,782 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/21/2021 10/21/2021 4,782 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/22/2021 10/22/2021 4,781 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/25/2021 10/25/2021 4,781 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/26/2021 10/26/2021 4,779 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/27/2021 10/27/2021 4,777 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/28/2021 10/28/2021 4,773 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/29/2021 10/29/2021 4,761 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/01/2021 11/01/2021 1,819 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/02/2021 11/02/2021 1,819 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/03/2021 11/03/2021 1,819 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/04/2021 11/04/2021 1,819 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/05/2021 11/05/2021 1,819 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/08/2021 11/08/2021 1,819 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/09/2021 11/09/2021 1,819 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/10/2021 11/10/2021 1,819 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/11/2021 11/11/2021 1,819 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/12/2021 11/12/2021 1,819 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/15/2021 11/15/2021 1,818 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/16/2021 11/16/2021 1,819 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/17/2021 11/17/2021 1,818 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/18/2021 11/18/2021 1,818 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/19/2021 11/19/2021 1,818 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/22/2021 11/22/2021 1,817 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/23/2021 11/23/2021 1,817 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/24/2021 11/24/2021 1,816 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/25/2021 11/25/2021 1,815 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/26/2021 11/26/2021 1,814 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/29/2021 11/29/2021 1,810 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/30/2021 11/30/2021 1,801 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/01/2021 12/01/2021 1,613 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/02/2021 12/02/2021 1,613 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/03/2021 12/03/2021 1,613 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/06/2021 12/06/2021 1,613 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/07/2021 12/07/2021 1,613 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/08/2021 12/08/2021 1,613 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/09/2021 12/09/2021 1,613 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/10/2021 12/10/2021 1,613 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/13/2021 12/13/2021 1,612 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/14/2021 12/14/2021 1,612 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/15/2021 12/15/2021 1,612 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/16/2021 12/16/2021 1,612 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/17/2021 12/17/2021 1,611 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/20/2021 12/20/2021 1,611 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/21/2021 12/21/2021 1,610 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/22/2021 12/22/2021 1,609 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/23/2021 12/23/2021 1,608 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/24/2021 12/24/2021 1,607 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/29/2021 12/29/2021 1,604 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 12/30/2021 12/31/2021 1,598 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FUEL OIL CRK SPRD BALMO NFC 10/01/2021 10/29/2021 3,060 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FUEL OIL CRK SPRD BALMO NFC 11/01/2021 11/30/2021 4,400 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FO (PLATTS) V GF CO HSFO BAL NFG 10/01/2021 10/29/2021 1,391 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FO (PLATTS) V GF CO HSFO BAL NFG 11/01/2021 11/30/2021 2,000 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 10/2021 10/2021 1,001 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 11/2021 11/2021 2,292 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 12/2021 12/2021 2,260 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 01/2022 01/2022 2,263 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 02/2022 03/2022 2,248 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 04/2022 04/2022 2,217 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 05/2022 05/2022 2,184 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 06/2022 06/2022 2,178 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 07/2022 07/2022 2,162 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 08/2022 08/2022 2,147 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 09/2022 09/2022 2,038 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 10/2022 10/2022 1,974 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 11/2022 11/2022 1,961 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 12/2022 12/2022 1,936 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 01/2023 01/2023 1,926 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 02/2023 02/2023 1,911 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 03/2023 03/2023 1,899 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 04/2023 04/2023 1,886 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 05/2023 05/2023 1,874 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 06/2023 06/2023 1,861 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 07/2023 07/2023 1,838 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 08/2023 12/2024 1,811 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 09/2023 11/2024 1,813 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 10/2021 10/2021 2,050 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 11/2021 11/2021 1,819 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 12/2021 12/2021 1,614 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 01/2022 01/2022 1,593 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 02/2022 02/2022 1,498 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 03/2022 03/2022 1,498 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 04/2022 04/2022 1,621 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 05/2022 05/2022 1,607 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 06/2022 06/2022 1,594 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 07/2022 07/2022 1,584 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 08/2022 08/2022 1,567 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 09/2022 09/2022 1,544 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 10/2022 10/2022 1,447 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 11/2022 11/2022 1,435 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 12/2022 12/2022 1,426 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 01/2023 01/2023 1,418 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 02/2023 02/2023 1,409 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 03/2023 03/2023 1,408 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 04/2023 04/2023 1,552 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 05/2023 05/2023 1,543 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 06/2023 06/2023 1,533 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 07/2023 07/2023 1,524 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 08/2023 08/2023 1,514 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 09/2023 09/2023 1,520 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 10/2023 10/2023 1,803 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 11/2023 11/2023 1,792 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 12/2023 12/2023 1,779 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 01/2024 01/2024 1,769 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 02/2024 02/2024 1,757 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 03/2024 03/2024 1,746 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 04/2024 04/2024 1,734 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 05/2024 05/2024 1,723 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 06/2024 06/2024 1,711 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 07/2024 07/2024 1,700 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 08/2024 12/2024 1,694 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK NOB 01/2025 12/2025 7,256 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NEW YORK FUEL OIL 1% V. EURO 1% FO NYF 10/2021 10/2021 629 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NEW YORK FUEL OIL 1% V. EURO 1% FO NYF 11/2021 09/2024 1,200 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY FO 1% VS EURO 1%FOB NWE BALMO NYG 10/01/2021 10/29/2021 1,669 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY FO 1% VS EURO 1%FOB NWE BALMO NYG 11/01/2021 11/30/2021 1,900 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 10/2021 10/2021 897 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 11/2021 11/2021 1,644 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 12/2021 12/2021 1,623 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 01/2022 01/2022 1,686 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 02/2022 02/2022 1,557 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 03/2022 03/2022 1,367 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 04/2022 04/2022 1,424 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 05/2022 05/2022 1,405 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 06/2022 06/2022 1,395 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 07/2022 07/2022 1,554 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 08/2022 08/2022 1,529 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 09/2022 09/2022 1,524 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 10/2022 10/2022 1,642 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 11/2022 11/2022 1,619 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS RBOB GAS VS. BRENT CRCK SPRD FUT RBB 12/2022 12/2022 1,552 USD 0.08