IRON ORE 62% FE, CFR NORTH CHINA (PLATTS) - 保证金

开始时间 期末
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE FUEL 180CST CALFUT UA 09/2022 09/2022 48,500 USD 0.03
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE FUEL 180CST CALFUT UA 10/2022 02/2023 47,500 USD 0.02
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE FUEL 180CST CALFUT UA 03/2023 12/2027 42,000 USD 0.02
NYM REFINED PRODUCTS EUROPE 1% FUEL OIL NWE CALFUT UF 08/2022 08/2022 32,903 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS EUROPE 1% FUEL OIL NWE CALFUT UF 09/2022 01/2023 66,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS EUROPE 1% FUEL OIL NWE CALFUT UF 02/2023 12/2027 63,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS EUROPE 1% FUEL OIL RDAM CALFUT UH 08/2022 08/2022 27,580 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPE 1% FUEL OIL RDAM CALFUT UH 09/2022 09/2022 56,000 USD 0.04
NYM REFINED PRODUCTS EUROPE 1% FUEL OIL RDAM CALFUT UH 10/2022 02/2023 55,000 USD 0.03
NYM REFINED PRODUCTS EUROPE 1% FUEL OIL RDAM CALFUT UH 03/2023 12/2027 47,000 USD 0.03
NYM REFINED PRODUCTS EUROPE 3.5% FUEL OIL MED CALFUT UI 08/2022 08/2022 26,129 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPE 3.5% FUEL OIL MED CALFUT UI 09/2022 07/2025 54,000 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPE JET KERO NWE CALFUT UJ 08/2022 08/2022 19,941 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPE JET KERO NWE CALFUT UJ 09/2022 01/2023 50,000 USD 0.04
NYM REFINED PRODUCTS EUROPE JET KERO NWE CALFUT UJ 02/2023 07/2025 40,000 USD 0.04
NYM REFINED PRODUCTS NY (ARGUS) VS. NY HRBR ULSD BALMO ULB 08/01/2022 08/31/2022 1,252 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS NY (ARGUS) VS. NY HRBR ULSD BALMO ULB 09/01/2022 09/30/2022 1,800 USD 0.08
NYM REFINED PRODUCTS EUROPE NAPHTHA CALFUT UN 08/2022 08/2022 28,543 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS EUROPE NAPHTHA CALFUT UN 09/2022 01/2023 70,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS EUROPE NAPHTHA CALFUT UN 02/2023 12/2025 49,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS USGC MARINE FUEL 0.5% BARGES (PLATT UP5 08/2022 08/2022 33,030 USD 7.000%
NYM REFINED PRODUCTS USGC MARINE FUEL 0.5% BARGES (PLATT UP5 09/2022 09/2022 66,675 USD 2.500%
NYM REFINED PRODUCTS USGC MARINE FUEL 0.5% BARGES (PLATT UP5 10/2022 12/2025 57,150 USD 2.500%
NYM REFINED PRODUCTS USGC MARINE FUEL 0.5% BARGES (PLATT UPB 08/01/2022 08/24/2022 44,171 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS USGC MARINE FUEL 0.5% BARGES (PLATT UPB 09/01/2022 10/24/2022 63,500 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS USGC MARINE FUEL VS EUROPEAN FOB R UPM 08/2022 08/2022 11,612 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS USGC MARINE FUEL VS EUROPEAN FOB R UPM 09/2022 09/2022 24,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS USGC MARINE FUEL VS EUROPEAN FOB R UPM 10/2022 12/2025 22,000 USD 25.000%
NYM REFINED PRODUCTS EUROPE JET KERO RDAM CALFUT UR 08/2022 08/2022 52,258 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS EUROPE JET KERO RDAM CALFUT UR 09/2022 07/2025 105,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT UV 08/2022 08/2022 26,588 USD 0.065
NYM REFINED PRODUCTS EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT UV 09/2022 09/2022 65,000 USD 0.045
NYM REFINED PRODUCTS EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT UV 10/2022 05/2023 61,000 USD 0.045
NYM REFINED PRODUCTS EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT UV 06/2023 12/2027 50,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE MOGAS 95 FUT V0 08/2022 08/2022 3,206 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE MOGAS 95 FUT V0 09/2022 07/2025 8,100 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR 1% FUEL OIL BALMO VK 08/01/2022 08/31/2022 4,869 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR 1% FUEL OIL BALMO VK 09/01/2022 09/30/2022 7,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 0.1%BRGS FOB ARA (PLATTS)FUT VL 08/2022 08/2022 142,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 0.1%BRGS FOB ARA (PLATTS)FUT VL 09/2022 09/2022 140,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 0.1%BRGS FOB ARA (PLATTS)FUT VL 10/2022 07/2025 127,500 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE GASOIL BALMO VU 08/01/2022 08/31/2022 10,434 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE GASOIL BALMO VU 09/01/2022 10/31/2022 14,400 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS GULF COAST HSFO (PLATTS) BALMO FUT VZ 08/01/2022 08/01/2022 3,326 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS GULF COAST HSFO (PLATTS) BALMO FUT VZ 08/02/2022 08/02/2022 3,477 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS GULF COAST HSFO (PLATTS) BALMO FUT VZ 08/03/2022 08/03/2022 3,643 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS GULF COAST HSFO (PLATTS) BALMO FUT VZ 08/04/2022 08/04/2022 3,825 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS GULF COAST HSFO (PLATTS) BALMO FUT VZ 08/05/2022 08/05/2022 4,026 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS GULF COAST HSFO (PLATTS) BALMO FUT VZ 08/08/2022 08/08/2022 4,250 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS GULF COAST HSFO (PLATTS) BALMO FUT VZ 08/09/2022 08/09/2022 4,499 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS GULF COAST HSFO (PLATTS) BALMO FUT VZ 08/10/2022 08/10/2022 4,781 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS GULF COAST HSFO (PLATTS) BALMO FUT VZ 08/11/2022 08/11/2022 5,100 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS GULF COAST HSFO (PLATTS) BALMO FUT VZ 08/12/2022 08/12/2022 5,464 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS GULF COAST HSFO (PLATTS) BALMO FUT VZ 08/15/2022 08/15/2022 5,884 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS GULF COAST HSFO (PLATTS) BALMO FUT VZ 08/16/2022 08/16/2022 6,375 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS GULF COAST HSFO (PLATTS) BALMO FUT VZ 08/17/2022 08/17/2022 6,954 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS GULF COAST HSFO (PLATTS) BALMO FUT VZ 08/18/2022 08/18/2022 7,650 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS GULF COAST HSFO (PLATTS) BALMO FUT VZ 08/19/2022 08/31/2022 8,500 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS GULF COAST HSFO (PLATTS) BALMO FUT VZ 09/01/2022 09/30/2022 8,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE MOGAS 95 BALMO FUT W0 08/01/2022 08/01/2022 3,354 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE MOGAS 95 BALMO FUT W0 08/02/2022 08/02/2022 3,514 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE MOGAS 95 BALMO FUT W0 08/03/2022 08/03/2022 3,690 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE MOGAS 95 BALMO FUT W0 08/04/2022 08/04/2022 3,884 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE MOGAS 95 BALMO FUT W0 08/05/2022 08/05/2022 4,100 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE MOGAS 95 BALMO FUT W0 08/08/2022 08/08/2022 4,341 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE MOGAS 95 BALMO FUT W0 08/10/2022 08/10/2022 4,612 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE MOGAS 95 BALMO FUT W0 08/11/2022 08/11/2022 4,920 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE MOGAS 95 BALMO FUT W0 08/12/2022 08/12/2022 5,271 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE MOGAS 95 BALMO FUT W0 08/15/2022 08/15/2022 5,676 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE MOGAS 95 BALMO FUT W0 08/16/2022 08/16/2022 6,150 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE MOGAS 95 BALMO FUT W0 08/17/2022 08/17/2022 6,709 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE MOGAS 95 BALMO FUT W0 08/18/2022 08/18/2022 7,380 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE MOGAS 95 BALMO FUT W0 08/19/2022 08/31/2022 8,200 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE MOGAS 95 BALMO FUT W0 09/01/2022 10/31/2022 8,100 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE MOGAS 97 FUT X0 08/2022 08/2022 4,741 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE MOGAS 97 FUT X0 09/2022 07/2025 10,500 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 0.1% CIF MED BALMO FUT X6 08/01/2022 08/31/2022 43,127 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 0.1% CIF MED BALMO FUT X6 09/01/2022 10/31/2022 62,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS ULSD 10PPM CIF MED BALMO FUT X7 08/01/2022 08/31/2022 44,171 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS ULSD 10PPM CIF MED BALMO FUT X7 09/01/2022 10/31/2022 63,500 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL BARGES RDAM BALMO X9 08/01/2022 08/31/2022 54,257 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS JET FUEL BARGES RDAM BALMO X9 09/01/2022 10/31/2022 78,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE MOGAS 97 BALMO FUT Y0 08/01/2022 08/31/2022 7,228 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS SINGAPORE MOGAS 97 BALMO FUT Y0 09/01/2022 10/31/2022 9,000 USD 0.025
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 0.1% CIF MED FUT Z4 08/2022 08/2022 115,000 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 0.1% CIF MED FUT Z4 09/2022 07/2026 113,000 USD 20.000%
NYM REFINED PRODUCTS ULSD 10PPM CIF MED FUT Z6 08/2022 08/2022 48,387 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS ULSD 10PPM CIF MED FUT Z6 09/2022 07/2026 100,000 USD 0.05
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZI 08/2022 08/2022 % 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZI 09/2022 09/2022 2,100 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZI 10/2022 10/2022 1,250 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZI 11/2022 11/2022 1,010 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZI 12/2022 12/2022 850 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZI 01/2023 01/2023 700 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZI 02/2023 02/2023 675 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZI 03/2023 11/2025 600 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZI 04/2023 05/2023 550 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZI 06/2023 06/2023 475 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZI 07/2023 08/2023 450 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZI 09/2023 01/2024 350 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZI 10/2023 10/2023 320 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZI 11/2023 11/2023 310 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZI 12/2023 12/2023 400 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZI 02/2024 02/2024 300 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZI 03/2024 03/2024 200 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZI 04/2024 06/2025 150 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZJ 08/2022 08/2022 2,300 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZJ 09/2022 09/2022 3,500 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZJ 10/2022 10/2022 2,150 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZJ 11/2022 11/2022 1,700 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZJ 12/2022 12/2022 1,600 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZJ 01/2023 01/2023 1,250 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZJ 02/2023 02/2023 1,000 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZJ 03/2023 03/2023 950 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZJ 04/2023 06/2023 850 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZJ 07/2023 07/2023 825 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZJ 08/2023 08/2023 660 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZK 08/2022 08/2022 3,700 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZK 09/2022 09/2022 4,000 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZK 10/2022 10/2022 2,800 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZK 11/2022 11/2022 2,700 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZK 12/2022 12/2022 2,000 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZK 01/2023 01/2023 1,650 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZK 02/2023 02/2023 1,400 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZK 03/2023 03/2023 1,300 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZK 04/2023 06/2023 1,200 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZK 05/2023 05/2023 1,250 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZK 07/2023 07/2023 1,000 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZK 08/2023 08/2023 900 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZL 08/2022 08/2022 5,100 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZL 09/2022 09/2022 5,400 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZL 10/2022 10/2022 4,100 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZL 11/2022 11/2022 3,800 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZL 12/2022 12/2022 3,100 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZL 01/2023 01/2023 2,500 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZL 02/2023 04/2023 2,250 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZL 05/2023 05/2023 2,000 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZL 06/2023 06/2023 1,650 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZL 07/2023 07/2023 1,600 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZL 08/2023 08/2023 1,550 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZL 09/2023 09/2023 1,500 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZL 12/2023 12/2023 950 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZL 06/2024 06/2024 475 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZL 12/2024 12/2024 300 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZL 06/2025 06/2025 150 USD 10.000%