IRON ORE 62% FE, CFR NORTH CHINA (PLATTS) - 保证金

开始时间 期末
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 10/2021 10/2021 1,200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 11/2021 11/2021 1,250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 12/2021 03/2022 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2022 02/2024 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 05/2022 01/2024 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 06/2022 03/2024 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 10/2022 02/2023 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 11/2022 01/2023 525 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 03/2023 03/2023 475 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 06/2023 07/2023 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 12/2023 12/2023 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 6 M CLNDR FIN COMBO H7 04/2024 04/2024 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 05/2021 05/2021 675 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 06/2021 06/2021 575 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 07/2021 09/2021 550 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 08/2021 08/2021 600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 10/2021 10/2021 700 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 11/2021 11/2021 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 12/2021 02/2022 1,050 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 01/2022 01/2022 1,100 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 03/2022 03/2022 950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2022 04/2022 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 05/2022 01/2024 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 07/2022 02/2024 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 08/2022 09/2022 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 10/2022 10/2022 350 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 11/2022 01/2023 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 12/2022 12/2022 475 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 02/2023 03/2023 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 06/2023 12/2023 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 03/2024 03/2024 325 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 5 M CLNDR FIN COMBO H8 04/2024 04/2024 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 05/2021 05/2021 475 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 06/2021 06/2021 375 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 07/2021 11/2021 300 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 08/2021 03/2023 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 09/2021 09/2021 450 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 10/2021 12/2021 500 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 01/2022 03/2022 850 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 02/2022 02/2022 950 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2022 12/2023 200 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 05/2022 09/2022 150 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 06/2022 08/2022 120 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 10/2022 02/2024 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 11/2022 12/2022 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2023 06/2023 190 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 07/2023 07/2023 175 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 03/2024 03/2024 275 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS 3 M CLNDR FIN COMBO H9 04/2024 04/2024 170 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 09/2021 09/2021 1,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 10/2021 10/2021 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 11/2021 03/2022 1,725 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2022 10/2022 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 11/2022 03/2023 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2023 03/2027 750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 04/2027 04/2027 825 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 05/2027 12/2033 875 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 09/2021 09/2021 1,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 10/2021 10/2021 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 11/2021 03/2022 1,725 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2022 10/2022 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 11/2022 03/2023 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 04/2023 12/2024 750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 09/2021 09/2021 1,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 10/2021 10/2021 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 11/2021 03/2022 1,725 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2022 10/2022 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 11/2022 03/2023 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 04/2023 12/2026 750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 09/2021 09/2021 1,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 10/2021 10/2021 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2021 03/2022 1,725 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2022 10/2022 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 11/2022 03/2023 900 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2023 03/2027 750 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 04/2027 04/2027 825 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 05/2027 12/2033 875 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 09/2021 09/2021 1,650 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 10/2021 10/2021 1,600 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 11/2021 03/2022 1,725 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 04/2022 04/2022 1,000 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 09/2021 09/2021 412 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 10/2021 10/2021 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 11/2021 03/2022 431 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2022 10/2022 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 11/2022 03/2023 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2023 03/2027 187 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 04/2027 04/2027 206 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 05/2027 12/2033 218 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 09/2021 09/2021 412 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 10/2021 10/2021 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 11/2021 03/2022 431 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2022 10/2022 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 11/2022 03/2023 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2023 03/2027 187 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 04/2027 04/2027 206 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 05/2027 02/2031 218 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 09/2021 09/2021 412 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 10/2021 10/2021 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2021 03/2022 431 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2022 10/2022 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 11/2022 03/2023 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2023 03/2027 187 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 04/2027 04/2027 206 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 05/2027 12/2033 218 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 09/2021 09/2021 412 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 10/2021 10/2021 400 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2021 03/2022 431 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2022 10/2022 250 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 11/2022 03/2023 225 USD 10.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 04/2023 12/2026 187 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 12 MO HO CAL SPRD FUTURES AK 04/2021 04/2021 1,800 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 12 MO HO CAL SPRD FUTURES AK 05/2021 05/2021 1,900 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 12 MO HO CAL SPRD FUTURES AK 06/2021 06/2021 1,500 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 12 MO HO CAL SPRD FUTURES AK 07/2021 05/2022 1,200 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 12 MO HO CAL SPRD FUTURES AK 04/2022 06/2022 1,225 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 12 MO HO CAL SPRD FUTURES AK 09/2022 09/2022 1,100 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 12 MO HO CAL SPRD FUTURES AK 12/2022 03/2023 800 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 12 MO HO CAL SPRD FUTURES AK 06/2023 06/2023 550 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 12 MO HO CAL SPRD FUTURES AK 09/2023 09/2023 450 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 12 MO HO CAL SPRD FUTURES AK 12/2023 12/2023 375 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 05/2022 05/2022 4,300 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 06/2022 06/2022 4,200 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 07/2022 07/2022 4,100 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS FM 6 MONTH OIL FUTURES NYMEX GF 04/2021 04/2021 1,150 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS FM 6 MONTH OIL FUTURES NYMEX GF 05/2021 05/2021 1,250 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS FM 6 MONTH OIL FUTURES NYMEX GF 06/2021 06/2021 1,100 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS FM 6 MONTH OIL FUTURES NYMEX GF 07/2021 07/2021 850 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS FM 6 MONTH OIL FUTURES NYMEX GF 08/2021 08/2021 750 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS FM 6 MONTH OIL FUTURES NYMEX GF 09/2021 09/2021 700 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS FM 6 MONTH OIL FUTURES NYMEX GF 10/2021 06/2022 625 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS FM 6 MONTH OIL FUTURES NYMEX GF 12/2022 12/2022 400 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS FM 6 MONTH OIL FUTURES NYMEX GF 06/2023 06/2023 350 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS FM 6 MONTH OIL FUTURES NYMEX GF 12/2023 12/2023 375 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO HO CAL SPRD FUTURES GH 04/2021 04/2021 % 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO HO CAL SPRD FUTURES GH 05/2021 05/2021 750 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO HO CAL SPRD FUTURES GH 06/2021 06/2021 350 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO HO CAL SPRD FUTURES GH 07/2021 07/2021 225 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO HO CAL SPRD FUTURES GH 08/2021 08/2021 200 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO HO CAL SPRD FUTURES GH 09/2021 11/2021 150 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO HO CAL SPRD FUTURES GH 12/2021 04/2024 125 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO HO CAL SPRD FUTURES GH 01/2022 01/2022 130 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO HO CAL SPRD FUTURES GH 05/2024 11/2024 360 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO HO CAL SPRD FUTURES GK 04/2021 04/2021 750 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO HO CAL SPRD FUTURES GK 05/2021 05/2021 850 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO HO CAL SPRD FUTURES GK 06/2021 06/2021 575 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO HO CAL SPRD FUTURES GK 07/2021 07/2021 400 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO HO CAL SPRD FUTURES GK 08/2021 08/2021 350 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO HO CAL SPRD FUTURES GK 09/2021 09/2021 275 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO HO CAL SPRD FUTURES GK 10/2021 04/2022 250 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO HO CAL SPRD FUTURES GK 11/2021 11/2021 225 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO HO CAL SPRD FUTURES GK 12/2021 03/2022 200 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO HO CAL SPRD FUTURES GK 01/2022 01/2022 230 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO HO CAL SPRD FUTURES GK 02/2022 02/2022 205 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 12 MONTH CALENDAR SYN GLS 04/2021 04/2021 2,100 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 12 MONTH CALENDAR SYN GLS 05/2021 05/2021 1,200 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 12 MONTH CALENDAR SYN GLS 06/2021 10/2021 1,150 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 12 MONTH CALENDAR SYN GLS 11/2021 03/2022 470 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 12 MONTH CALENDAR SYN GLS 04/2022 03/2024 270 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO HO CAL SPRD FUTURES GM 04/2021 04/2021 850 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO HO CAL SPRD FUTURES GM 05/2021 05/2021 950 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO HO CAL SPRD FUTURES GM 06/2021 06/2021 750 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO HO CAL SPRD FUTURES GM 07/2021 07/2021 550 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO HO CAL SPRD FUTURES GM 08/2021 08/2021 475 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO HO CAL SPRD FUTURES GM 09/2021 09/2021 375 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO HO CAL SPRD FUTURES GM 10/2021 10/2021 350 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO HO CAL SPRD FUTURES GM 11/2021 02/2022 300 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO HO CAL SPRD FUTURES GM 12/2021 03/2022 275 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO HO CAL SPRD FUTURES GM 04/2022 04/2022 325 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 1 MONTH CALENDAR SYNTHETIC GUS 04/2021 04/2021 2,800 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 1 MONTH CALENDAR SYNTHETIC GUS 05/2021 05/2021 525 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 1 MONTH CALENDAR SYNTHETIC GUS 06/2021 09/2021 450 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 1 MONTH CALENDAR SYNTHETIC GUS 10/2021 10/2021 830 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 1 MONTH CALENDAR SYNTHETIC GUS 11/2021 02/2022 280 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 1 MONTH CALENDAR SYNTHETIC GUS 03/2022 03/2022 470 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 1 MONTH CALENDAR SYNTHETIC GUS 04/2022 04/2025 270 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 6 MONTH CALENDAR SYN GVS 04/2021 04/2021 2,650 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 6 MONTH CALENDAR SYN GVS 05/2021 05/2021 1,000 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 6 MONTH CALENDAR SYN GVS 06/2021 09/2021 830 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 6 MONTH CALENDAR SYN GVS 10/2021 10/2021 1,150 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 6 MONTH CALENDAR SYN GVS 11/2021 03/2022 470 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 6 MONTH CALENDAR SYN GVS 04/2022 12/2023 270 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 2 MONTH CALENDAR SYN GWS 04/2021 04/2021 2,650 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 2 MONTH CALENDAR SYN GWS 05/2021 05/2021 525 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 2 MONTH CALENDAR SYN GWS 06/2021 08/2021 450 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 2 MONTH CALENDAR SYN GWS 09/2021 10/2021 830 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 2 MONTH CALENDAR SYN GWS 11/2021 01/2022 280 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 2 MONTH CALENDAR SYN GWS 02/2022 03/2022 470 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 2 MONTH CALENDAR SYN GWS 04/2022 04/2022 270 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 3 MONTH CALENDAR SYN GYS 04/2021 04/2021 2,650 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 3 MONTH CALENDAR SYN GYS 05/2021 05/2021 525 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 3 MONTH CALENDAR SYN GYS 06/2021 07/2021 450 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 3 MONTH CALENDAR SYN GYS 08/2021 10/2021 830 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 3 MONTH CALENDAR SYN GYS 11/2021 12/2021 280 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 3 MONTH CALENDAR SYN GYS 01/2022 03/2022 470 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS GASOIL 3 MONTH CALENDAR SYN GYS 04/2022 04/2022 270 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS E-MINI GASOLINE FUTURES QU 03/2022 03/2022 2,200 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 03/2022 03/2022 4,400 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZI 04/2021 04/2021 % 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZI 05/2021 05/2021 800 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZI 06/2021 06/2021 400 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZI 07/2021 07/2021 350 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZI 08/2021 09/2022 300 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZI 10/2022 10/2022 275 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZI 11/2022 12/2022 250 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZI 01/2023 07/2023 200 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZI 08/2023 12/2023 175 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZI 01/2024 02/2024 150 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZI 03/2024 11/2024 600 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZJ 04/2021 04/2021 800 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZJ 05/2021 05/2021 1,000 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZJ 06/2021 06/2021 725 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZJ 07/2021 07/2021 575 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZJ 08/2021 10/2021 500 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZJ 11/2021 11/2021 400 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 2 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZJ 12/2021 04/2022 350 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZK 04/2021 04/2021 1,000 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZK 05/2021 05/2021 1,200 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZK 06/2021 06/2021 975 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZK 07/2021 07/2021 750 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZK 08/2021 08/2021 700 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZK 09/2021 09/2021 600 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZK 10/2021 10/2021 675 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZK 11/2021 11/2021 550 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZK 12/2021 04/2022 450 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZK 01/2022 03/2022 400 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZL 04/2021 04/2021 1,600 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZL 05/2021 05/2021 1,800 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZL 06/2021 06/2021 1,550 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZL 07/2021 07/2021 1,350 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZL 08/2021 08/2021 1,100 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZL 09/2021 09/2021 950 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZL 10/2021 10/2021 850 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZL 11/2021 05/2022 750 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZL 12/2021 04/2022 700 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZL 06/2022 06/2022 900 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZL 12/2022 12/2022 525 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZL 06/2023 06/2023 450 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES ZL 12/2023 12/2023 175 USD 10.000%
NYM REFINED PRODUCTS EIA FLAT TAX ONHWAY DIESEL FUT A5 10/2021 03/2024 4,200 USD 11.000%
NYM COAL COAL API2 ARGUS/MCCLOS CAL STRP SYN CLP 01/2022 01/2022 42,000 USD 12.000%
NYM COAL COAL API2 ARGUS/MCCLOS CAL STRP SYN CLP 01/2023 01/2023 41,300 USD 12.000%
NYM COAL COAL API2 ARGUS/MCCLOS CAL STRP SYN CLP 01/2024 01/2024 36,800 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 04/2021 04/2021 12,133 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 07/2021 07/2021 12,800 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 10/2021 10/2021 11,100 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 01/2022 01/2023 10,500 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 04/2023 04/2023 10,400 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 07/2023 10/2023 10,200 USD 12.000%
NYM COAL COAL API2 ARGUS/MCCLOS CALSTRIP F2M 01/2022 01/2022 42,000 USD 12.000%
NYM COAL COAL API2 ARGUS/MCCLOS CALSTRIP F2M 01/2023 01/2023 41,300 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 04/2021 04/2021 14,000 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 07/2021 07/2021 12,800 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 10/2021 10/2021 11,200 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 01/2022 01/2022 10,200 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 04/2022 04/2023 9,000 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 07/2023 07/2023 8,000 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 10/2023 10/2023 7,200 USD 12.000%
NYM COAL CAL STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4M 01/2022 01/2022 37,200 USD 12.000%
NYM COAL CAL STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4M 01/2023 01/2023 33,200 USD 12.000%
NYM COAL COAL API4 R BAY ARGUS/MCK CAL SYNT RLS 01/2022 01/2022 37,200 USD 12.000%
NYM COAL COAL API4 R BAY ARGUS/MCK CAL SYNT RLS 01/2023 01/2023 33,200 USD 12.000%
NYM COAL COAL API4 R BAY ARGUS/MCK CAL SYNT RLS 01/2024 01/2024 28,800 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 10/2021 10/2021 4,150 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 11/2021 11/2021 4,250 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 12/2021 12/2021 4,150 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FIN TRAD AT SETTLE FUTURES BBT 12/2021 12/2021 4,150 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 11/2021 11/2021 4,250 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 12/2021 12/2021 4,150 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAYTRADE AT SETTLEMENT BZT 11/2021 11/2021 4,250 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAYTRADE AT SETTLEMENT BZT 12/2021 12/2021 4,150 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 10/2021 10/2021 4,150 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 10/2021 10/2021 4,150 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 09/2021 09/2021 4,100 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 09/2021 09/2021 4,245 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 10/2021 10/2021 4,145 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 09/2021 09/2021 4,450 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 10/2021 10/2021 4,350 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 09/2021 09/2021 4,245 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 10/2021 10/2021 4,145 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 11/2021 11/2021 2,000 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 10/2021 10/2021 4,150 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 11/2021 11/2021 4,250 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 12/2021 12/2021 4,150 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 11/2021 11/2021 4,000 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 08/2021 08/2021 1,700 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 08/2021 08/2021 1,700 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 08/2021 08/2021 1,700 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 08/2021 08/2021 1,700 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 08/2021 08/2021 1,700 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 08/2021 08/2021 425 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 08/2021 08/2021 425 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 08/2021 08/2021 425 USD 12.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 08/2021 08/2021 425 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 12/2021 12/2021 4,700 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 01/2022 01/2022 4,600 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 02/2022 02/2022 4,525 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 03/2022 03/2022 4,450 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 04/2022 04/2022 4,400 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 05/2022 05/2022 4,300 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 06/2022 06/2022 4,200 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 07/2022 07/2022 4,100 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 08/2022 08/2022 4,000 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 09/2022 09/2022 3,900 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 10/2022 10/2022 3,850 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 11/2022 11/2022 3,800 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 12/2022 01/2023 3,700 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT 23 02/2023 12/2023 3,650 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 02/2022 02/2022 4,500 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 03/2022 08/2022 4,400 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES 27 09/2022 04/2024 4,300 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 12/2021 12/2021 4,700 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 01/2022 01/2022 4,600 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 02/2022 02/2022 4,525 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 03/2022 03/2022 4,450 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD BULL FUT BH 04/2022 04/2022 4,400 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 12/2021 12/2021 4,700 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 01/2022 01/2022 4,600 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 02/2022 02/2022 4,525 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 03/2022 03/2022 4,450 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 04/2022 04/2022 4,400 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 05/2022 05/2022 4,300 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 06/2022 06/2022 4,200 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 07/2022 07/2022 4,100 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 08/2022 08/2022 4,000 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 09/2022 09/2022 3,900 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 10/2022 10/2022 3,850 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 11/2022 11/2022 3,800 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 12/2022 01/2023 3,700 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HARBOR ULSD FUT HO 02/2023 01/2025 3,650 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 11/2021 11/2021 4,700 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 12/2021 12/2021 4,600 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 01/2022 01/2022 4,525 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 02/2022 02/2022 4,450 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 03/2022 03/2022 4,400 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 04/2022 04/2022 4,300 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 05/2022 05/2022 4,200 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 06/2022 06/2022 4,100 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 07/2022 07/2022 4,000 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 08/2022 08/2022 3,900 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 09/2022 09/2022 3,850 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 10/2022 10/2022 3,800 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 11/2022 12/2022 3,700 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS NY HRBR ULSD FIN FUT MP 01/2023 12/2024 3,650 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS E-MINI NY HRBR ULSD FUT QH 12/2021 12/2021 2,350 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS E-MINI NY HRBR ULSD FUT QH 01/2022 01/2022 2,300 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS E-MINI NY HRBR ULSD FUT QH 02/2022 02/2022 2,262 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS E-MINI NY HRBR ULSD FUT QH 03/2022 03/2022 2,225 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS E-MINI NY HRBR ULSD FUT QH 04/2022 04/2022 2,200 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS E-MINI GASOLINE FUTURES QU 02/2022 02/2022 2,250 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 02/2022 02/2022 4,500 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 03/2022 08/2022 4,400 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FUTURES RB 09/2022 01/2025 4,300 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 01/2022 01/2022 4,500 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 02/2022 07/2022 4,400 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB CALENDAR FUT RL 08/2022 12/2024 4,300 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES RT 02/2022 02/2022 4,500 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNTHETIHEATING OIL LAST DAY FINANC S23 12/2021 12/2021 4,700 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNTHETIHEATING OIL LAST DAY FINANC S23 01/2022 01/2022 4,600 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNTHETIHEATING OIL LAST DAY FINANC S23 02/2022 02/2022 4,525 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNTHETIHEATING OIL LAST DAY FINANC S23 03/2022 03/2022 4,450 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNTHETIHEATING OIL LAST DAY FINANC S23 04/2022 04/2022 4,400 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNTHETIHEATING OIL LAST DAY FINANC S23 05/2022 05/2022 4,300 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNTHETIHEATING OIL LAST DAY FINANC S23 06/2022 06/2022 4,200 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNTHETIHEATING OIL LAST DAY FINANC S23 07/2022 07/2022 4,100 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNTHETIHEATING OIL LAST DAY FINANC S23 08/2022 08/2022 4,000 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNTHETIHEATING OIL LAST DAY FINANC S23 09/2022 09/2022 3,900 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNTHETIHEATING OIL LAST DAY FINANC S23 10/2022 10/2022 3,850 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNTHETIHEATING OIL LAST DAY FINANC S23 11/2022 11/2022 3,800 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNTHETIHEATING OIL LAST DAY FINANC S23 12/2022 01/2023 3,700 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNTHETIHEATING OIL LAST DAY FINANC S23 02/2023 01/2026 3,650 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNRBOB LAST DAY FINANCIAL FUT S27 02/2022 02/2022 4,500 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNRBOB LAST DAY FINANCIAL FUT S27 03/2022 08/2022 4,400 USD 12.000%
NYM REFINED PRODUCTS SYNRBOB LAST DAY FINANCIAL FUT S27 09/2022 12/2024 4,300 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 09/2021 09/2021 4,300 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 10/2021 10/2021 4,350 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FIN TRAD AT SETTLE FUTURES BBT 10/2021 10/2021 4,350 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 10/2021 10/2021 4,350 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAYTRADE AT SETTLEMENT BZT 10/2021 10/2021 4,350 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 09/2021 09/2021 4,300 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 09/2021 09/2021 4,300 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 08/2021 08/2021 4,252 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 08/2021 08/2021 4,340 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 08/2021 08/2021 4,550 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL MINI BRENT FINANCIAL FUTURES MBC 08/2021 08/2021 4,340 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 10/2021 10/2021 2,075 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SYNCRUDE OIL LAST DAY FINANCI S26 09/2021 09/2021 4,300 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SYNTHETIC BRENT FINANCIAL FUTURES SBB 10/2021 10/2021 4,350 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL BULLET FUTURES WS 10/2021 10/2021 4,150 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS ARGUS V NYMEX WTI CAL MO FUT ANC 05/2021 06/2021 700 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS ARGUS V NYMEX WTI TRD MO FUT ANT 06/2021 07/2021 675 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS EDMONTON C5+ CONDENSATE MONTHLY INX CC5 11/2021 12/2024 1,000 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI VS. DATED BRENT CALENDAR MONTH CLD 05/2021 10/2021 1,450 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS CLEARBROOK BAKKEN SWEET MONTHLY IND CSW 07/2021 12/2024 1,200 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS ICE BRENT DUBAI FUT DB 12/2021 12/2026 300 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI V. DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) FUT DCW 12/2021 12/2026 500 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS ARGUS LLS VS. WTI (ARG) TRD M E5 06/2021 08/2021 500 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS DATED TO FRONTLINE BRENT BALMO FUT FE 05/04/2021 06/30/2021 1,000 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND(ARGUS) VS WTI FINCL FUT FF 05/2021 05/2021 750 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTS (ARGUS) V WTI TRD MTH FUT FH 06/2021 06/2021 900 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS GUERNSEY LIGHT SWEET (NE2) MNTH IND GSW 11/2021 12/2024 1,600 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON V. BRENT CALENDAR MONTH HBC 05/2021 10/2021 1,300 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. BRENT TRADE MONTH HBR 06/2021 11/2021 1,300 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON V DATED BRENT CAL MONTH HDB 05/2021 10/2021 1,300 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V. WTI FINANCIAL HIL 05/2021 05/2021 600 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. WTI TRADE MONTH HTI 06/2021 06/2021 800 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. WTI CALENDAR MONTH HTM 05/2021 05/2021 800 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON ARGUS V.WTI TRADE MONTH HTT 06/2021 06/2021 600 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. BRENT CAL MONTH FUT MAB 05/2021 10/2021 1,800 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. BRENT TRADE MONTH FUT MBM 06/2021 11/2021 1,800 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. DUBAI CAL MONTH FUT MDM 05/2021 10/2021 1,500 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS VS. DUBAI TRADE MONTH FUT MDR 06/2021 11/2021 1,500 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS EDMONTON SYNTHETIC SWEET MNTLY FUT SSW 11/2021 12/2025 1,550 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTL MIDLAND VS. WTI CAL MONTH FUT TIL 05/2021 05/2021 1,450 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTL MIDLAND VS. WTI CAL MONTH FUT TIL 06/2021 07/2021 1,200 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. BRENT WBR CAL MO WBR 05/2021 10/2021 1,300 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HARDISTY W CANADIAN SELECT NE2 WCC 07/2021 12/2025 1,300 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS HARDISTY W CANADIAN SELECT MONTHLY WCW 07/2021 12/2025 1,300 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. DUBAI CAL MO FUT WDB 05/2021 10/2021 2,300 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. BRENT TRADE MO FUT WHB 06/2021 11/2021 1,300 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI HOUSTON VS. DUBAI TRADE MO FUT WHD 06/2021 11/2021 2,600 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 05/2021 05/2021 1,581 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS LLS (ARGUS) V WTI FUT WJ 06/2021 06/2021 1,546 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND VS. BRENT WMB TRADE MO WMB 06/2021 11/2021 2,900 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND VS. DUBAI TRADE MO FUT WMD 06/2021 11/2021 2,800 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND VS. BRENT WMR CAL MO WMR 05/2021 10/2021 2,900 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WCS CUSH ARGUS VS. WTI CAL MTH FUT WNC 05/2021 06/2021 1,600 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WCS CUSH ARGUS VS WTI TRADE MTH FUT WNT 06/2021 07/2021 1,600 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTS (ARGUS) VS. WTI FINANCIAL FUT WTA 05/2021 06/2021 900 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND VS. DUBAI CAL MO FUT WTD 05/2021 10/2021 2,800 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTL MIDLAND (ARGUS) VS. WTI TRADE M WTL 06/2021 06/2021 1,800 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTL MIDLAND (ARGUS) VS. WTI TRADE M WTL 07/2021 08/2021 1,500 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND (ARG) VS. WTI TRADE MTH WTT 06/2021 06/2021 750 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS WTI MIDLAND (ARG) VS. WTI TRADE MTH WTT 07/2021 08/2021 600 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS (ARGUS) V WTI TRD MTH FUT YV 06/2021 11/2021 600 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL SPREADS MARS (ARGUS) V WTI FUT YX 05/2021 10/2021 600 USD 15.000%
NYM DME Products BRENT CRUDE VS DUBAI CRUDE DBI 12/2021 03/2024 300 USD 15.000%
NYM DME Products SPORE JET KEROSENE VS DME OMAN DKR 10/2021 03/2024 1,500 USD 15.000%
NYM ELECTRICITY PJM WES HUB PEAK CAL MON REAL TIME L1 04/2022 12/2026 130 USD 15.000%
NYM ENVIRONMENTAL IN DELIVERY MONTH EUA FUTURES 6T 09/2021 12/2025 2,300 EUR 15.000%
NYM ENVIRONMENTAL CBL CCA VINTAGE 2021 FUT CC1 05/2021 12/2023 600 USD 15.000%
NYM ENVIRONMENTAL CBL CCA VINTAGE 2022 FUT CC2 05/2021 12/2024 600 USD 15.000%
NYM ENVIRONMENTAL CBL CCA VINTAGE 2023 FUT CC3 05/2021 12/2025 600 USD 15.000%
NYM ENVIRONMENTAL CBL GLOBAL EMISSIONS OFFSET FUTURES GEO 07/2021 12/2024 440 USD 15.000%
NYM ENVIRONMENTAL CALIFORNIA LOW CARBON FUEL STANDARD LCF 05/2021 03/2023 1,250 USD 15.000%
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL 1 MTH SYN CAL SPD 1CE 04/2021 04/2021 4,450 USD 15.000%
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL 1 MTH SYN CAL SPD 1CE 05/2021 05/2021 850 USD 15.000%
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL 1 MTH SYN CAL SPD 1CE 06/2021 02/2024 450 USD 15.000%
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL 1 MTH SYN CAL SPD 1CE 10/2021 10/2021 1,050 USD 15.000%
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL 2 MTH SYN CAL SPD 2CE 04/2021 04/2021 3,550 USD 15.000%
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL 2 MTH SYN CAL SPD 2CE 05/2021 05/2021 1,600 USD 15.000%
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL 2 MTH SYN CAL SPD 2CE 06/2021 08/2021 950 USD 15.000%
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL 2 MTH SYN CAL SPD 2CE 09/2021 10/2021 1,650 USD 15.000%
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL 2 MTH SYN CAL SPD 2CE 11/2021 02/2022 1,200 USD 15.000%
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL 3 MTH SYN CAL SPD 3CE 04/2021 04/2021 3,550 USD 15.000%
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL 3 MTH SYN CAL SPD 3CE 05/2021 05/2021 1,600 USD 15.000%
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL 3 MTH SYN CAL SPD 3CE 06/2021 07/2021 950 USD 15.000%
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL 3 MTH SYN CAL SPD 3CE 08/2021 10/2021 1,650 USD 15.000%
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL 3 MTH SYN CAL SPD 3CE 11/2021 01/2022 1,200 USD 15.000%
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL 6 MTH SYN CAL SPD 6CE 04/2021 04/2021 3,550 USD 15.000%
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL 6 MTH SYN CAL SPD 6CE 05/2021 05/2021 2,300 USD 15.000%
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL 6 MTH SYN CAL SPD 6CE 06/2021 10/2021 1,650 USD 15.000%
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL 6 MTH SYN CAL SPD 6CE 11/2021 11/2021 1,200 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HH 07/2021 07/2021 1,750 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS EUROPEAN MARKER HENRY HUB (NG) HHE 07/2021 07/2021 1,750 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS HH TAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HHT 07/2021 07/2021 1,750 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS FUTURES HP 07/2021 07/2021 1,750 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 07/2021 07/2021 1,750 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT NGT 07/2021 07/2021 1,750 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT NN 07/2021 07/2021 437 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS PER MONTH HENRY HUB FUT NNE 07/2021 07/2021 437 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT NNT 07/2021 07/2021 437 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS HENRY HUB PENULTIMATE NP 07/2021 07/2021 437 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS PANHANDLE BASIS FUT PH 11/2021 12/2021 625 USD 15.000%
NYM NATURAL GAS E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 07/2021 07/2021 437 USD 15.000%
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT C0 04/2022 12/2025 400 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL(ICE) CRACK SPREAD 1000MT FUT GOC 10/2021 10/2021 1,855 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL(ICE) CRACK SPREAD 1000MT FUT GOC 11/2021 11/2021 1,790 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL(ICE) CRACK SPREAD 1000MT FUT GOC 12/2021 12/2021 1,764 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL(ICE) CRACK SPREAD 1000MT FUT GOC 01/2022 01/2022 1,743 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL(ICE) CRACK SPREAD 1000MT FUT GOC 02/2022 02/2022 1,715 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL(ICE) CRACK SPREAD 1000MT FUT GOC 03/2022 03/2022 1,643 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL(ICE) CRACK SPREAD 1000MT FUT GOC 04/2022 04/2022 1,600 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL(ICE) CRACK SPREAD 1000MT FUT GOC 05/2022 05/2022 1,586 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL(ICE) CRACK SPREAD 1000MT FUT GOC 06/2022 06/2022 1,573 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL(ICE) CRACK SPREAD 1000MT FUT GOC 07/2022 07/2022 1,563 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL(ICE) CRACK SPREAD 1000MT FUT GOC 08/2022 08/2022 1,548 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL(ICE) CRACK SPREAD 1000MT FUT GOC 09/2022 09/2022 1,536 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL(ICE) CRACK SPREAD 1000MT FUT GOC 10/2022 10/2022 1,523 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL(ICE) CRACK SPREAD 1000MT FUT GOC 11/2022 11/2022 1,511 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL(ICE) CRACK SPREAD 1000MT FUT GOC 12/2022 12/2022 1,498 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL(ICE) CRACK SPREAD 1000MT FUT GOC 01/2023 01/2023 1,488 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL(ICE) CRACK SPREAD 1000MT FUT GOC 02/2023 02/2023 1,473 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL(ICE) CRACK SPREAD 1000MT FUT GOC 03/2023 03/2023 1,461 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL(ICE) CRACK SPREAD 1000MT FUT GOC 04/2023 04/2023 1,448 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL(ICE) CRACK SPREAD 1000MT FUT GOC 05/2023 05/2023 1,436 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL(ICE) CRACK SPREAD 1000MT FUT GOC 06/2023 06/2023 1,423 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL(ICE) CRACK SPREAD 1000MT FUT GOC 07/2023 07/2023 1,413 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL(ICE) CRACK SPREAD 1000MT FUT GOC 08/2023 08/2023 1,398 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GASOIL(ICE) CRACK SPREAD 1000MT FUT GOC 09/2023 09/2023 1,388 USD 15.000%