IRON ORE 62% FE, CFR NORTH CHINA (PLATTS) - 保证金

开始时间 期末
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 12/2021 12/2021 1,761 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 01/2022 01/2022 1,665 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 02/2022 02/2022 1,540 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 03/2022 03/2022 1,572 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 04/2022 04/2022 1,479 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 05/2022 05/2022 1,461 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 06/2022 06/2022 1,465 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 07/2022 07/2022 1,506 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 08/2022 08/2022 1,483 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2022 09/2022 1,537 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 10/2022 10/2022 1,507 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 11/2022 11/2022 1,474 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 12/2022 12/2022 1,449 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 01/2023 01/2023 1,427 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 02/2023 02/2023 1,407 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 03/2023 03/2023 1,526 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 04/2023 04/2023 1,767 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 05/2023 05/2023 1,745 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 06/2023 06/2023 1,711 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 07/2023 07/2023 1,679 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 08/2023 08/2023 1,668 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2023 09/2023 1,728 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 10/2023 10/2023 1,709 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 11/2023 11/2023 1,698 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 12/2023 12/2023 1,686 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 01/2024 01/2024 1,675 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 02/2024 02/2024 1,663 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 03/2024 03/2024 1,652 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 04/2024 04/2024 1,641 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 05/2024 05/2024 1,629 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 06/2024 06/2024 1,618 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 07/2024 07/2024 1,606 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 08/2024 08/2024 1,594 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2024 12/2024 1,587 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 09/2021 09/2021 290 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 10/2021 10/2021 1,153 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 11/2021 11/2021 1,137 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 12/2021 12/2021 1,130 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 01/2022 01/2022 1,226 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 02/2022 02/2022 1,517 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 03/2022 03/2022 1,499 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 04/2022 04/2022 1,480 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 05/2022 05/2022 1,484 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 06/2022 06/2022 1,832 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 07/2022 07/2022 1,804 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 08/2022 08/2022 1,791 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 09/2022 09/2022 1,737 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 10/2022 10/2022 1,714 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 11/2022 11/2022 1,685 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 12/2022 12/2022 1,666 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 01/2023 01/2023 1,647 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 02/2023 02/2023 1,660 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 03/2023 03/2023 2,202 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 04/2023 04/2023 2,176 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 05/2023 05/2023 2,150 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 06/2023 06/2023 2,111 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 07/2023 07/2023 2,072 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 08/2023 08/2023 2,066 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 09/2023 09/2023 1,731 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 10/2023 10/2023 1,721 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 11/2023 11/2023 1,709 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 12/2023 12/2023 1,698 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 01/2024 01/2024 1,687 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 02/2024 02/2024 1,676 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 03/2024 03/2024 1,665 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 04/2024 04/2024 1,655 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 05/2024 05/2024 1,644 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 06/2024 06/2024 1,633 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 07/2024 08/2024 1,628 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA CRACK SPREAD JB 09/2021 09/2021 433 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA CRACK SPREAD JB 10/2021 08/2024 1,300 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET CIF NWE VS ICE JC 09/2021 09/2021 1,666 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET CIF NWE VS ICE JC 10/2021 10/2021 4,500 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET CIF NWE VS ICE JC 11/2021 02/2022 3,750 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET CIF NWE VS ICE JC 03/2022 12/2023 3,000 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL VS NY HARB ULSD JET 09/2021 10/2021 1,400 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL VS NY HARB ULSD JET 11/2021 12/2024 1,400 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 09/01/2021 09/01/2021 782 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 09/02/2021 09/02/2021 820 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 09/03/2021 09/03/2021 861 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 09/06/2021 09/06/2021 907 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 09/07/2021 09/07/2021 956 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 09/08/2021 09/08/2021 1,013 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 09/09/2021 09/09/2021 1,076 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 09/10/2021 09/10/2021 1,146 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 09/13/2021 09/13/2021 1,231 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 09/14/2021 09/14/2021 1,326 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 09/15/2021 09/15/2021 1,435 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 09/16/2021 09/16/2021 1,565 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 09/17/2021 09/17/2021 1,723 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 09/20/2021 09/20/2021 1,916 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 09/21/2021 09/21/2021 2,155 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 09/22/2021 09/22/2021 2,462 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 09/23/2021 09/23/2021 2,872 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 09/24/2021 09/24/2021 3,449 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 09/27/2021 09/27/2021 3,448 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 09/28/2021 09/28/2021 3,446 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 09/29/2021 09/29/2021 3,443 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 09/30/2021 09/30/2021 3,433 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/01/2021 10/01/2021 3,431 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/04/2021 10/04/2021 3,431 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/05/2021 10/05/2021 3,431 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/06/2021 10/06/2021 3,430 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/07/2021 10/07/2021 3,430 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/08/2021 10/08/2021 3,430 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/11/2021 10/11/2021 3,430 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/12/2021 10/12/2021 3,430 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/13/2021 10/13/2021 3,430 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/14/2021 10/14/2021 3,429 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/15/2021 10/15/2021 3,429 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/18/2021 10/18/2021 3,429 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/19/2021 10/19/2021 3,428 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/20/2021 10/20/2021 3,428 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/21/2021 10/21/2021 3,427 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/22/2021 10/22/2021 3,426 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/25/2021 10/25/2021 3,425 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/26/2021 10/26/2021 3,423 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/27/2021 10/27/2021 3,419 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/28/2021 10/28/2021 3,413 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 10/29/2021 10/29/2021 3,393 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/01/2021 11/01/2021 3,391 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/02/2021 11/02/2021 3,391 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/03/2021 11/03/2021 3,391 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/04/2021 11/04/2021 3,391 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/05/2021 11/05/2021 3,390 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/08/2021 11/08/2021 3,390 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/09/2021 11/09/2021 3,390 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/10/2021 11/10/2021 3,390 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/11/2021 11/11/2021 3,390 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/12/2021 11/12/2021 3,390 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/15/2021 11/15/2021 3,389 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/16/2021 11/16/2021 3,389 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/17/2021 11/17/2021 3,389 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/18/2021 11/18/2021 3,388 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/19/2021 11/19/2021 3,388 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/22/2021 11/22/2021 3,387 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/23/2021 11/23/2021 3,386 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/24/2021 11/24/2021 3,385 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/25/2021 11/25/2021 3,383 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/26/2021 11/26/2021 3,379 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/29/2021 11/29/2021 3,373 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 11/30/2021 11/30/2021 3,353 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 09/2021 09/2021 654 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 10/2021 10/2021 3,434 USD 20.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 11/2021 11/2021 3,394 USD 20.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 12/2021 12/2021 3,354 USD 20.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 01/2022 01/2022 3,335 USD 20.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 02/2022 02/2022 3,314 USD 20.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 03/2022 03/2022 3,086 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 04/2022 04/2022 3,056 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 05/2022 05/2022 3,027 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 06/2022 06/2022 3,006 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 07/2022 07/2022 2,966 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 08/2022 08/2022 2,926 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 09/2022 09/2022 2,886 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 10/2022 10/2022 2,857 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 11/2022 11/2022 2,837 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 12/2022 12/2022 2,816 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 01/2023 01/2023 2,797 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 02/2023 02/2023 2,776 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 03/2023 03/2023 2,757 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 04/2023 04/2023 2,736 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 05/2023 05/2023 2,717 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 06/2023 06/2023 2,697 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 07/2023 07/2023 2,677 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 08/2023 08/2023 2,657 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA CARBOB GASOLINE(OPIS)FUT JL 09/2021 10/2021 4,800 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA CARBOB GASOLINE(OPIS)FUT JL 11/2021 08/2024 3,300 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA DUBAI (PLATTS) CR JNC 09/2021 09/2021 500 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA DUBAI (PLATTS) CR JNC 10/2021 12/2022 1,300 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET BARGES VS. ICE GASOIL FUT JR 09/2021 09/2021 1,500 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET BARGES VS. ICE GASOIL FUT JR 10/2021 10/2021 4,500 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET BARGES VS. ICE GASOIL FUT JR 11/2021 12/2023 4,250 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 09/2021 09/2021 1,202 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 10/2021 10/2021 3,675 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 11/2021 12/2021 3,657 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 01/2022 03/2022 3,640 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 04/2022 04/2022 3,622 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 05/2022 05/2022 3,613 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 06/2022 06/2022 3,587 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 07/2022 07/2022 3,570 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 08/2022 08/2022 3,552 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 09/2022 09/2022 3,517 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 10/2022 10/2022 3,500 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 11/2022 11/2022 3,465 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 12/2022 12/2022 3,447 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 01/2023 01/2023 3,430 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 02/2023 02/2023 3,412 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 03/2023 03/2023 3,395 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 04/2023 04/2023 3,377 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 05/2023 05/2023 3,360 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 06/2023 06/2023 3,325 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 07/2023 12/2023 3,290 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL V. NY HR BALMO JTB 09/01/2021 09/30/2021 1,010 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL V. NY HR BALMO JTB 10/01/2021 10/29/2021 1,750 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA CARBD (OPIS) VS. NY HRBR ULSD KL 09/2021 09/2021 1,033 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA CARBD (OPIS) VS. NY HRBR ULSD KL 10/2021 10/2021 3,000 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA CARBD (OPIS) VS. NY HRBR ULSD KL 11/2021 12/2023 2,900 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SINGAPORE JET DUBAI CRACK KSD 09/2021 09/2021 500 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SINGAPORE JET DUBAI CRACK KSD 10/2021 08/2022 1,250 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 09/2021 09/2021 62 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 10/2021 10/2021 330 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 11/2021 12/2021 328 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 01/2022 02/2022 327 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 03/2022 03/2022 321 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 04/2022 04/2022 319 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 05/2022 05/2022 318 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 06/2022 06/2022 316 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 07/2022 07/2022 315 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 08/2022 08/2022 313 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 09/2022 09/2022 304 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 10/2022 10/2022 303 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 11/2022 11/2022 300 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 12/2022 12/2022 298 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 01/2023 01/2023 297 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 02/2023 02/2023 295 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 03/2023 03/2023 294 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 04/2023 04/2023 292 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 05/2023 05/2023 291 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 06/2023 06/2023 288 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 07/2023 12/2024 285 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 09/2021 09/2021 821 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 10/2021 10/2021 1,587 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 11/2021 11/2021 1,567 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 12/2021 12/2021 1,453 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 01/2022 01/2022 1,462 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 02/2022 02/2022 1,754 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 03/2022 03/2022 1,691 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 04/2022 04/2022 1,304 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 05/2022 05/2022 1,307 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 06/2022 06/2022 1,563 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 07/2022 07/2022 1,546 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 08/2022 08/2022 1,540 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 09/2022 09/2022 1,659 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 10/2022 10/2022 1,644 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 11/2022 11/2022 1,389 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 12/2022 12/2022 1,380 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 01/2023 01/2023 1,372 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 02/2023 02/2023 1,372 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 03/2023 03/2023 1,514 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 04/2023 04/2023 1,505 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 05/2023 05/2023 1,495 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 06/2023 06/2023 1,486 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 07/2023 07/2023 1,476 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 08/2023 08/2023 1,477 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 09/2023 09/2023 1,687 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 10/2023 10/2023 1,677 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 11/2023 11/2023 1,665 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 12/2023 12/2023 1,654 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 01/2024 01/2024 1,643 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 02/2024 02/2024 1,632 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 03/2024 03/2024 1,621 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 04/2024 04/2024 1,611 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 05/2024 05/2024 1,600 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 06/2024 06/2024 1,589 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 07/2024 08/2024 1,584 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS UP/DN FUT ME 09/2021 09/2021 400 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS UP/DN FUT ME 10/2021 10/2021 1,200 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS UP/DN FUT ME 11/2021 01/2022 1,150 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS UP/DN FUT ME 02/2022 12/2024 1,100 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI EAST-WEST FUEL OIL FUTURES MEW 09/2021 09/2021 300 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI EAST-WEST FUEL OIL FUTURES MEW 10/2021 10/2021 500 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI EAST-WEST FUEL OIL FUTURES MEW 11/2021 05/2022 350 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI EAST-WEST FUEL OIL FUTURES MEW 06/2022 12/2026 240 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 09/2021 09/2021 890 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 10/2021 10/2021 1,860 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 11/2021 11/2021 1,593 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 12/2021 12/2021 1,576 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 01/2022 01/2022 1,571 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 02/2022 02/2022 1,657 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 03/2022 03/2022 1,819 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 04/2022 04/2022 1,537 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 05/2022 05/2022 1,524 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 06/2022 06/2022 1,515 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 07/2022 07/2022 1,417 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 08/2022 08/2022 1,408 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 09/2022 09/2022 1,622 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 10/2022 10/2022 1,370 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 11/2022 11/2022 1,361 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 12/2022 12/2022 1,352 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 01/2023 01/2023 1,343 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 02/2023 02/2023 1,345 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 03/2023 03/2023 1,556 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 04/2023 04/2023 1,546 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 05/2023 05/2023 1,536 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 06/2023 06/2023 1,525 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 07/2023 07/2023 1,515 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 08/2023 08/2023 1,513 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 09/2023 09/2023 1,716 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 10/2023 10/2023 1,704 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 11/2023 11/2023 1,693 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 12/2023 12/2023 1,680 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 01/2024 01/2024 1,669 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 02/2024 02/2024 1,657 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 03/2024 03/2024 1,646 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 04/2024 04/2024 1,634 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 05/2024 05/2024 1,622 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 06/2024 06/2024 1,611 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 07/2024 12/2024 1,605 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 09/2021 09/2021 840 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 10/2021 10/2021 2,460 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 11/2021 11/2021 2,040 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 12/2021 12/2021 1,848 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 01/2022 01/2022 1,769 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 02/2022 02/2022 1,773 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 03/2022 03/2022 1,796 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 04/2022 04/2022 1,464 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 05/2022 05/2022 1,448 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 06/2022 06/2022 1,484 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 07/2022 07/2022 1,579 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 08/2022 08/2022 1,561 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 09/2022 09/2022 1,598 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 10/2022 10/2022 1,434 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 11/2022 11/2022 1,416 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 12/2022 12/2022 1,399 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 01/2023 01/2023 1,385 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 02/2023 02/2023 1,373 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 03/2023 03/2023 1,437 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 04/2023 04/2023 1,571 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 05/2023 05/2023 1,561 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 06/2023 06/2023 1,550 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 07/2023 07/2023 1,539 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 08/2023 08/2023 1,529 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 09/2023 09/2023 1,402 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 10/2023 10/2023 1,508 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 11/2023 11/2023 1,496 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 12/2023 12/2023 1,483 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 01/2024 01/2024 1,472 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 02/2024 02/2024 1,459 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 03/2024 03/2024 1,448 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 04/2024 04/2024 1,436 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 05/2024 05/2024 1,424 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 06/2024 06/2024 1,412 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 07/2024 07/2024 1,400 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 08/2024 08/2024 1,387 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIGASOI 0.1%BRGSFOB ARA (P)VS.LOW MGB 09/2021 09/2021 1,504 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIGASOI 0.1%BRGSFOB ARA (P)VS.LOW MGB 10/2021 10/2021 4,549 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIGASOI 0.1%BRGSFOB ARA (P)VS.LOW MGB 11/2021 02/2022 4,515 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIGASOI 0.1%BRGSFOB ARA (P)VS.LOW MGB 03/2022 03/2022 4,441 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIGASOI 0.1%BRGSFOB ARA (P)VS.LOW MGB 04/2022 07/2022 4,410 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIGASOI 0.1%BRGSFOB ARA (P)VS.LOW MGB 08/2022 08/2022 4,227 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIGASOI 0.1%BRGSFOB ARA (P)VS.LOW MGB 09/2022 12/2023 4,130 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN GSL .1% PLTS CRGS CIFNWE VS GSL MGF 09/2021 09/2021 1,322 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN GSL .1% PLTS CRGS CIFNWE VS GSL MGF 10/2021 10/2021 3,989 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN GSL .1% PLTS CRGS CIFNWE VS GSL MGF 11/2021 02/2022 3,955 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN GSL .1% PLTS CRGS CIFNWE VS GSL MGF 03/2022 03/2022 3,881 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN GSL .1% PLTS CRGS CIFNWE VS GSL MGF 04/2022 07/2022 3,850 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN GSL .1% PLTS CRGS CIFNWE VS GSL MGF 08/2022 08/2022 3,667 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN GSL .1% PLTS CRGS CIFNWE VS GSL MGF 09/2022 12/2023 3,570 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN ULSD 10PPM CRGS CIF NWE VS GSL MGN 09/2021 09/2021 150 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN ULSD 10PPM CRGS CIF NWE VS GSL MGN 10/2021 10/2021 140 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN ULSD 10PPM CRGS CIF NWE VS GSL MGN 11/2021 12/2021 77 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN ULSD 10PPM CRGS CIF NWE VS GSL MGN 01/2022 12/2023 52 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN JET KERO BRGES FOB RDAM VS GSL MJB 09/2021 09/2021 150 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN JET KERO BRGES FOB RDAM VS GSL MJB 10/2021 10/2021 450 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN JET KERO BRGES FOB RDAM VS GSL MJB 11/2021 12/2023 425 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN JETKERO CRGOS CIF NWE VS GASOIL MJC 09/2021 09/2021 166 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN JETKERO CRGOS CIF NWE VS GASOIL MJC 10/2021 10/2021 450 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN JETKERO CRGOS CIF NWE VS GASOIL MJC 11/2021 02/2022 375 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN JETKERO CRGOS CIF NWE VS GASOIL MJC 03/2022 12/2023 300 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR RESIDUAL FUEL CRACK FUT ML 09/2021 09/2021 833 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR RESIDUAL FUEL CRACK FUT ML 10/2021 08/2024 2,300 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 1% FUEL OIL CARGO CRACK MNS 09/2021 10/2021 1,079 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 1% FUEL OIL CARGO CRACK MNS 11/2021 12/2022 952 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT FL(PLATTS) VS.NY HRBR ULSD FU MQ 09/2021 09/2021 1,266 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT FL(PLATTS) VS.NY HRBR ULSD FU MQ 10/2021 12/2023 3,800 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 380CST VS 3.5% FUEL OIL FUT MSB 09/2021 09/2021 8,621 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 380CST VS 3.5% FUEL OIL FUT MSB 10/2021 10/2021 7,800 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 380CST VS 3.5% FUEL OIL FUT MSB 11/2021 11/2021 6,900 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 380CST VS 3.5% FUEL OIL FUT MSB 12/2021 03/2022 6,840 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 380CST VS 3.5% FUEL OIL FUT MSB 04/2022 06/2022 5,700 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 380CST VS 3.5% FUEL OIL FUT MSB 07/2022 09/2022 5,400 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 380CST VS 3.5% FUEL OIL FUT MSB 10/2022 12/2024 7,020 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIEURDIESEL10 PPM BRGS ARA(P)VS.L MUD 09/2021 10/2021 260 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIEURDIESEL10 PPM BRGS ARA(P)VS.L MUD 11/2021 11/2021 210 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIEURDIESEL10 PPM BRGS ARA(P)VS.L MUD 12/2021 12/2023 140 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 09/2021 09/2021 7,037 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 10/2021 10/2021 9,131 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 11/2021 11/2021 9,997 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 12/2021 12/2021 7,242 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 01/2022 01/2022 7,175 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 02/2022 02/2022 7,109 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 03/2022 03/2022 11,328 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 04/2022 04/2022 6,446 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 05/2022 05/2022 6,413 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 06/2022 06/2022 6,380 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 07/2022 07/2022 6,346 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 08/2022 08/2022 6,313 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 09/2022 09/2022 7,302 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 10/2022 10/2022 7,261 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 11/2022 11/2022 7,011 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 12/2022 03/2023 6,844 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 04/2023 08/2024 6,678 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 09/01/2021 09/01/2021 841 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 09/02/2021 09/02/2021 882 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 09/03/2021 09/03/2021 926 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 09/07/2021 09/07/2021 1,026 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 09/08/2021 09/08/2021 1,089 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 09/09/2021 09/09/2021 1,156 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 09/10/2021 09/10/2021 1,234 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 09/13/2021 09/13/2021 1,323 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 09/14/2021 09/14/2021 1,423 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 09/15/2021 09/15/2021 1,541 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 09/16/2021 09/16/2021 1,682 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 09/17/2021 09/17/2021 1,853 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 09/20/2021 09/20/2021 2,057 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 09/21/2021 09/21/2021 2,317 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 09/22/2021 09/22/2021 2,647 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 09/23/2021 09/23/2021 3,088 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 09/24/2021 09/30/2021 3,707 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 10/01/2021 10/29/2021 926 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 11/01/2021 11/30/2021 1,013 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/01/2021 09/01/2021 1,084 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/02/2021 09/02/2021 1,135 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/03/2021 09/03/2021 1,195 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/06/2021 09/06/2021 1,255 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/07/2021 09/07/2021 1,327 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/08/2021 09/08/2021 1,404 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/09/2021 09/09/2021 1,494 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/10/2021 09/10/2021 1,592 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/13/2021 09/13/2021 1,703 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/14/2021 09/14/2021 1,835 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/15/2021 09/15/2021 1,989 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/16/2021 09/16/2021 2,172 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/17/2021 09/17/2021 2,390 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/20/2021 09/20/2021 2,655 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/21/2021 09/21/2021 2,988 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/22/2021 09/22/2021 3,415 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/23/2021 09/23/2021 3,982 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/24/2021 09/24/2021 4,781 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/27/2021 09/27/2021 4,779 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/28/2021 09/28/2021 4,777 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/29/2021 09/29/2021 4,773 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 09/30/2021 09/30/2021 4,761 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/01/2021 10/01/2021 1,819 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/04/2021 10/04/2021 1,819 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/05/2021 10/05/2021 1,819 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/06/2021 10/06/2021 1,819 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/07/2021 10/07/2021 1,819 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/08/2021 10/08/2021 1,819 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/11/2021 10/11/2021 1,819 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/12/2021 10/12/2021 1,819 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/13/2021 10/13/2021 1,819 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/14/2021 10/14/2021 1,818 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/15/2021 10/15/2021 1,819 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/18/2021 10/18/2021 1,818 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/19/2021 10/19/2021 1,818 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/20/2021 10/20/2021 1,818 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/21/2021 10/21/2021 1,817 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/22/2021 10/22/2021 1,817 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/25/2021 10/25/2021 1,816 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/26/2021 10/26/2021 1,815 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/27/2021 10/27/2021 1,814 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/28/2021 10/28/2021 1,810 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 10/29/2021 10/29/2021 1,801 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/01/2021 11/01/2021 1,614 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/02/2021 11/02/2021 1,614 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/03/2021 11/03/2021 1,614 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/04/2021 11/04/2021 1,614 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/05/2021 11/05/2021 1,614 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/08/2021 11/08/2021 1,614 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/09/2021 11/09/2021 1,614 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/10/2021 11/10/2021 1,614 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/11/2021 11/11/2021 1,614 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/12/2021 11/12/2021 1,614 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/15/2021 11/15/2021 1,614 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/16/2021 11/16/2021 1,614 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/17/2021 11/17/2021 1,613 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/18/2021 11/18/2021 1,613 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/19/2021 11/19/2021 1,613 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/22/2021 11/22/2021 1,613 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/23/2021 11/23/2021 1,612 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/24/2021 11/24/2021 1,612 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/25/2021 11/25/2021 1,611 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/26/2021 11/26/2021 1,609 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/29/2021 11/29/2021 1,607 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 11/30/2021 11/30/2021 1,598 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FUEL OIL CRK SPRD BALMO NFC 09/01/2021 09/30/2021 2,540 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FUEL OIL CRK SPRD BALMO NFC 10/01/2021 10/29/2021 4,400 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FO (PLATTS) V GF CO HSFO BAL NFG 09/01/2021 09/30/2021 1,154 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY 1% FO (PLATTS) V GF CO HSFO BAL NFG 10/01/2021 10/29/2021 2,000 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 09/2021 09/2021 442 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 10/2021 10/2021 2,290 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 11/2021 12/2021 2,260 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 01/2022 01/2022 2,250 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 02/2022 02/2022 2,248 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 03/2022 03/2022 2,212 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 04/2022 04/2022 2,187 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 05/2022 05/2022 2,178 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 06/2022 06/2022 2,159 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 07/2022 07/2022 2,149 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 08/2022 08/2022 2,046 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 09/2022 09/2022 1,974 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 10/2022 10/2022 1,961 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 11/2022 11/2022 1,936 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 12/2022 12/2022 1,924 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 01/2023 01/2023 1,913 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 02/2023 02/2023 1,899 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 03/2023 03/2023 1,886 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL NLS 04/2023 04/2023 1,874 USD 0.05