IRON ORE 62% FE, CFR NORTH CHINA (PLATTS) - 保证金

开始时间 期末
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 07/2022 07/2022 1,277 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 08/2022 08/2022 1,417 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2022 09/2022 1,753 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 10/2022 10/2022 1,733 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 11/2022 11/2022 1,716 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 12/2022 12/2022 1,694 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 01/2023 01/2023 1,684 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 02/2023 02/2023 1,671 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 03/2023 03/2023 1,234 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 04/2023 04/2023 1,228 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 05/2023 05/2023 1,223 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 06/2023 06/2023 1,216 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 07/2023 07/2023 1,211 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 08/2023 08/2023 1,205 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 09/2023 09/2023 1,199 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 10/2023 10/2023 1,194 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 11/2023 11/2023 1,188 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 12/2023 12/2023 1,182 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 01/2024 01/2024 1,176 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD CRK SPRD FUT HK 02/2024 12/2024 1,173 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 02/2021 02/2021 190 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 03/2021 03/2021 1,006 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 04/2021 04/2021 1,171 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 05/2021 05/2021 1,079 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 06/2021 06/2021 1,060 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 07/2021 07/2021 1,106 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 08/2021 08/2021 1,192 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 09/2021 09/2021 1,205 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 10/2021 10/2021 1,173 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 11/2021 11/2021 1,158 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 12/2021 12/2021 1,372 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 01/2022 01/2022 1,346 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 02/2022 02/2022 1,337 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 03/2022 03/2022 1,115 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 04/2022 04/2022 1,101 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 05/2022 05/2022 1,092 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 06/2022 06/2022 1,082 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 07/2022 07/2022 1,073 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 08/2022 08/2022 1,097 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 09/2022 09/2022 1,831 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 10/2022 10/2022 1,814 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 11/2022 11/2022 1,798 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 12/2022 12/2022 1,781 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 01/2023 01/2023 1,773 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 02/2023 02/2023 1,764 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 03/2023 03/2023 1,377 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 04/2023 04/2023 1,371 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 05/2023 05/2023 1,364 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 06/2023 06/2023 1,358 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HRBR ULSD BRENT CRK SPRD FUT HOB 07/2023 02/2024 1,352 USD 8.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA CRACK SPREAD JB 02/2021 02/2021 % 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA CRACK SPREAD JB 03/2021 02/2024 1,500 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET CIF NWE VS ICE JC 02/2021 02/2021 % 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET CIF NWE VS ICE JC 03/2021 03/2021 8,000 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET CIF NWE VS ICE JC 04/2021 04/2021 6,500 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET CIF NWE VS ICE JC 05/2021 08/2021 5,500 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET CIF NWE VS ICE JC 09/2021 12/2023 3,500 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL VS NY HARB ULSD JET 02/2021 04/2021 1,800 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL VS NY HARB ULSD JET 05/2021 12/2024 1,800 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 02/01/2021 02/01/2021 189 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 02/02/2021 02/02/2021 200 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 02/03/2021 02/03/2021 211 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 02/04/2021 02/04/2021 225 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 02/05/2021 02/05/2021 239 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 02/08/2021 02/08/2021 257 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 02/09/2021 02/09/2021 276 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 02/10/2021 02/10/2021 299 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 02/11/2021 02/11/2021 326 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 02/12/2021 02/12/2021 360 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 02/15/2021 02/16/2021 399 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 02/17/2021 02/17/2021 450 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 02/18/2021 02/18/2021 514 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 02/19/2021 02/19/2021 600 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 02/22/2021 02/22/2021 720 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 02/23/2021 02/23/2021 900 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 02/24/2021 02/24/2021 1,199 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 02/25/2021 02/25/2021 1,800 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 02/26/2021 02/26/2021 3,600 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 03/01/2021 03/01/2021 2,510 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 03/02/2021 03/02/2021 2,624 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 03/03/2021 03/03/2021 2,750 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 03/04/2021 03/04/2021 2,889 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 03/05/2021 03/05/2021 2,888 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 03/08/2021 03/08/2021 2,888 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 03/09/2021 03/09/2021 2,888 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 03/10/2021 03/10/2021 2,888 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 03/11/2021 03/11/2021 2,887 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 03/12/2021 03/12/2021 2,887 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 03/15/2021 03/15/2021 2,887 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 03/16/2021 03/16/2021 2,886 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 03/17/2021 03/17/2021 2,886 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 03/18/2021 03/18/2021 2,885 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 03/19/2021 03/19/2021 2,884 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 03/22/2021 03/22/2021 2,883 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 03/23/2021 03/23/2021 2,881 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 03/24/2021 03/24/2021 2,879 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 03/25/2021 03/25/2021 2,877 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 03/26/2021 03/26/2021 2,873 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 03/29/2021 03/29/2021 2,866 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 03/30/2021 03/30/2021 2,853 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 03/31/2021 03/31/2021 2,813 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 04/01/2021 04/01/2021 2,812 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 04/06/2021 04/06/2021 2,812 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 04/07/2021 04/07/2021 2,812 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 04/08/2021 04/08/2021 2,812 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 04/09/2021 04/09/2021 2,811 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 04/12/2021 04/12/2021 2,811 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 04/13/2021 04/13/2021 2,811 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 04/14/2021 04/14/2021 2,811 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 04/15/2021 04/15/2021 2,811 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 04/16/2021 04/16/2021 2,811 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 04/19/2021 04/19/2021 2,811 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 04/20/2021 04/20/2021 2,810 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 04/21/2021 04/21/2021 2,810 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 04/22/2021 04/22/2021 2,810 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 04/23/2021 04/23/2021 2,809 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 04/26/2021 04/26/2021 2,809 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 04/27/2021 04/27/2021 2,808 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 04/28/2021 04/28/2021 2,806 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 04/29/2021 04/29/2021 2,803 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 04/30/2021 04/30/2021 2,793 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 05/04/2021 05/04/2021 2,792 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 05/05/2021 05/05/2021 2,792 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 05/06/2021 05/06/2021 2,792 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 05/07/2021 05/07/2021 2,791 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 05/10/2021 05/10/2021 2,791 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 05/11/2021 05/11/2021 2,791 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 05/12/2021 05/12/2021 2,791 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 05/13/2021 05/13/2021 2,791 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 05/14/2021 05/14/2021 2,791 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 05/17/2021 05/17/2021 2,791 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 05/18/2021 05/18/2021 2,790 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 05/19/2021 05/19/2021 2,790 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 05/20/2021 05/20/2021 2,790 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 05/21/2021 05/21/2021 2,789 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 05/24/2021 05/24/2021 2,789 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 05/25/2021 05/25/2021 2,788 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 05/26/2021 05/26/2021 2,786 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 05/27/2021 05/27/2021 2,783 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS BALMO EU JET CRACK JFB 05/28/2021 05/28/2021 2,773 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 02/2021 02/2021 190 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 03/2021 03/2021 2,388 USD 25.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 04/2021 04/2021 2,815 USD 20.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 05/2021 05/2021 2,795 USD 20.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 06/2021 06/2021 2,775 USD 20.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 07/2021 07/2021 2,755 USD 20.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 08/2021 08/2021 2,734 USD 20.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 09/2021 09/2021 2,506 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 10/2021 10/2021 2,466 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 11/2021 11/2021 2,426 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 12/2021 12/2021 2,384 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 01/2022 01/2022 2,346 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 02/2022 02/2022 2,305 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 03/2022 03/2022 2,267 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 04/2022 04/2022 2,247 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 05/2022 05/2022 2,237 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 06/2022 06/2022 2,227 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 07/2022 07/2022 2,217 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 08/2022 08/2022 2,207 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 09/2022 09/2022 2,197 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 10/2022 10/2022 2,187 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 11/2022 11/2022 2,177 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 12/2022 12/2022 2,167 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 01/2023 01/2023 2,157 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS EU JET CRACK JFC 02/2023 02/2023 2,146 USD 15.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA CARBOB GASOLINE(OPIS)FUT JL 02/2021 04/2021 4,500 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA CARBOB GASOLINE(OPIS)FUT JL 05/2021 02/2024 3,000 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA DUBAI (PLATTS) CR JNC 02/2021 02/2021 % 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA DUBAI (PLATTS) CR JNC 03/2021 03/2021 1,500 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JAPAN C&F NAPHTHA DUBAI (PLATTS) CR JNC 04/2021 12/2022 1,300 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET BARGES VS. ICE GASOIL FUT JR 02/2021 02/2021 % 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET BARGES VS. ICE GASOIL FUT JR 03/2021 04/2021 4,500 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS JET BARGES VS. ICE GASOIL FUT JR 05/2021 12/2023 4,250 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 02/2021 02/2021 % 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 03/2021 03/2021 3,964 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 04/2021 04/2021 2,765 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 05/2021 05/2021 2,747 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 06/2021 06/2021 2,712 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 07/2021 07/2021 2,677 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 08/2021 08/2021 2,660 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 09/2021 09/2021 2,642 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 10/2021 10/2021 2,616 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 11/2021 11/2021 2,598 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 12/2021 12/2021 2,590 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 01/2022 01/2022 2,581 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 02/2022 02/2022 2,572 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 03/2022 03/2022 2,563 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 04/2022 04/2022 2,555 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 05/2022 05/2022 2,546 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 06/2022 06/2022 2,537 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 07/2022 07/2022 2,528 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 08/2022 08/2022 2,520 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 09/2022 09/2022 2,511 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 10/2022 10/2022 2,502 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 11/2022 11/2022 2,493 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT(OPIS) VS. NY HRBR ULSD FUT JS 12/2022 12/2023 2,485 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL V. NY HR BALMO JTB 02/01/2021 02/26/2021 % 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY BUCKEYE JET FUEL V. NY HR BALMO JTB 03/01/2021 03/31/2021 1,750 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET ARGUS UP/DN FUT JU 02/2021 02/2021 % 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET ARGUS UP/DN FUT JU 03/2021 03/2021 6,277 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET ARGUS UP/DN FUT JU 04/2021 04/2021 2,250 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET ARGUS UP/DN FUT JU 05/2021 05/2021 2,235 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET ARGUS UP/DN FUT JU 06/2021 06/2021 2,205 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET ARGUS UP/DN FUT JU 07/2021 07/2021 2,175 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET ARGUS UP/DN FUT JU 08/2021 08/2021 2,160 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET ARGUS UP/DN FUT JU 09/2021 09/2021 2,145 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET ARGUS UP/DN FUT JU 10/2021 10/2021 2,122 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET ARGUS UP/DN FUT JU 11/2021 11/2021 2,107 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET ARGUS UP/DN FUT JU 12/2021 12/2021 2,100 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET ARGUS UP/DN FUT JU 01/2022 01/2022 2,092 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET ARGUS UP/DN FUT JU 02/2022 02/2022 2,085 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET ARGUS UP/DN FUT JU 03/2022 03/2022 2,077 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET ARGUS UP/DN FUT JU 04/2022 04/2022 2,070 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET ARGUS UP/DN FUT JU 05/2022 05/2022 2,062 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET ARGUS UP/DN FUT JU 06/2022 06/2022 2,055 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET ARGUS UP/DN FUT JU 07/2022 07/2022 2,047 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET ARGUS UP/DN FUT JU 08/2022 08/2022 2,040 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET ARGUS UP/DN FUT JU 09/2022 09/2022 2,032 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET ARGUS UP/DN FUT JU 10/2022 10/2022 2,025 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET ARGUS UP/DN FUT JU 11/2022 11/2022 2,017 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET ARGUS UP/DN FUT JU 12/2022 12/2023 2,010 USD 5.000%
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA CARBD (OPIS) VS. NY HRBR ULSD KL 02/2021 02/2021 % 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA CARBD (OPIS) VS. NY HRBR ULSD KL 03/2021 03/2021 4,200 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA CARBD (OPIS) VS. NY HRBR ULSD KL 04/2021 12/2023 3,500 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SINGAPORE JET DUBAI CRACK KSD 02/2021 02/2021 % 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SINGAPORE JET DUBAI CRACK KSD 03/2021 03/2021 1,500 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS SINGAPORE JET DUBAI CRACK KSD 04/2021 02/2022 1,250 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 02/2021 02/2021 % 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 03/2021 03/2021 185 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 04/2021 04/2021 222 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 05/2021 05/2021 220 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 06/2021 06/2021 217 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 07/2021 07/2021 214 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 08/2021 08/2021 213 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 09/2021 09/2021 202 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 10/2021 10/2021 200 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 11/2021 11/2021 198 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 12/2021 12/2021 198 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 01/2022 01/2022 197 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 02/2022 02/2022 196 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 03/2022 03/2022 189 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 04/2022 04/2022 189 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 05/2022 05/2022 188 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 06/2022 06/2022 187 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 07/2022 07/2022 186 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 08/2022 08/2022 186 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 09/2022 09/2022 185 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 10/2022 10/2022 184 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 11/2022 11/2022 183 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST ULSD PLATTS UP/DN FUT LT 12/2022 12/2024 183 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 02/2021 02/2021 190 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 03/2021 03/2021 2,454 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 04/2021 04/2021 1,637 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 05/2021 05/2021 1,342 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 06/2021 06/2021 1,333 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 07/2021 07/2021 1,323 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 08/2021 08/2021 1,320 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 09/2021 09/2021 1,229 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 10/2021 10/2021 846 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 11/2021 11/2021 840 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 12/2021 12/2021 992 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 01/2022 01/2022 976 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 02/2022 02/2022 968 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 03/2022 03/2022 1,037 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 04/2022 04/2022 1,027 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 05/2022 05/2022 869 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 06/2022 06/2022 865 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 07/2022 07/2022 860 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 08/2022 08/2022 860 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 09/2022 09/2022 952 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 10/2022 10/2022 947 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 11/2022 11/2022 943 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 12/2022 12/2022 938 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 01/2023 01/2023 933 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 02/2023 02/2023 936 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 03/2023 03/2023 1,064 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 04/2023 04/2023 1,059 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 05/2023 05/2023 1,053 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 06/2023 06/2023 1,048 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI ARGUS MOGAS CRACK MAC 07/2023 02/2024 1,042 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS UP/DN FUT ME 02/2021 02/2021 % 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS UP/DN FUT ME 03/2021 03/2021 1,200 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS UP/DN FUT ME 04/2021 04/2021 1,100 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS UP/DN FUT ME 05/2021 07/2021 950 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS UP/DN FUT ME 08/2021 12/2021 900 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GLFCST JET PLATTS UP/DN FUT ME 01/2022 12/2024 800 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI EAST-WEST FUEL OIL FUTURES MEW 02/2021 02/2021 % 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI EAST-WEST FUEL OIL FUTURES MEW 03/2021 03/2021 1,200 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI EAST-WEST FUEL OIL FUTURES MEW 04/2021 04/2021 700 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI EAST-WEST FUEL OIL FUTURES MEW 05/2021 11/2021 450 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI EAST-WEST FUEL OIL FUTURES MEW 12/2021 12/2026 330 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 02/2021 02/2021 190 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 03/2021 03/2021 1,236 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 04/2021 04/2021 1,230 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 05/2021 05/2021 1,051 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 06/2021 06/2021 1,042 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 07/2021 07/2021 1,036 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 08/2021 08/2021 1,094 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 09/2021 09/2021 1,192 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 10/2021 10/2021 999 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 11/2021 11/2021 981 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 12/2021 12/2021 963 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 01/2022 01/2022 879 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 02/2022 02/2022 868 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 03/2022 03/2022 992 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 04/2022 04/2022 836 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 05/2022 05/2022 832 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 06/2022 06/2022 828 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 07/2022 07/2022 823 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 08/2022 08/2022 824 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 09/2022 09/2022 956 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 10/2022 10/2022 951 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 11/2022 11/2022 946 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 12/2022 12/2022 940 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 01/2023 01/2023 936 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 02/2023 02/2023 936 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 03/2023 03/2023 1,056 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 04/2023 04/2023 1,051 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 05/2023 05/2023 1,045 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 06/2023 06/2023 1,039 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 3.5% FUEL OIL FOB CRK SPD FUT MFR 07/2023 12/2024 1,033 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 02/2021 02/2021 239 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 03/2021 03/2021 1,260 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 04/2021 04/2021 1,574 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 05/2021 05/2021 1,273 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 06/2021 06/2021 1,179 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 07/2021 07/2021 1,174 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 08/2021 08/2021 1,231 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 09/2021 09/2021 1,217 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 10/2021 10/2021 932 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 11/2021 11/2021 954 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 12/2021 12/2021 1,022 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 01/2022 01/2022 1,013 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 02/2022 02/2022 1,025 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 03/2022 03/2022 1,088 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 04/2022 04/2022 923 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 05/2022 05/2022 915 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 06/2022 06/2022 906 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 07/2022 07/2022 896 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 08/2022 08/2022 932 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 09/2022 09/2022 1,024 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 10/2022 10/2022 1,016 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 11/2022 11/2022 1,010 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 12/2022 12/2022 1,000 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 01/2023 01/2023 993 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 02/2023 02/2023 1,022 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 03/2023 03/2023 1,071 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 04/2023 04/2023 1,066 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 05/2023 05/2023 1,060 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 06/2023 06/2023 1,053 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 07/2023 07/2023 1,047 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 08/2023 08/2023 1,042 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 09/2023 09/2023 1,035 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 10/2023 10/2023 1,030 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 11/2023 11/2023 1,023 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 12/2023 12/2023 1,017 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 01/2024 01/2024 1,011 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD MG 02/2024 02/2024 1,008 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIGASOI 0.1%BRGSFOB ARA (P)VS.LOW MGB 02/2021 02/2021 1,484 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIGASOI 0.1%BRGSFOB ARA (P)VS.LOW MGB 03/2021 03/2021 4,321 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIGASOI 0.1%BRGSFOB ARA (P)VS.LOW MGB 04/2021 07/2021 4,515 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIGASOI 0.1%BRGSFOB ARA (P)VS.LOW MGB 08/2021 08/2021 4,359 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIGASOI 0.1%BRGSFOB ARA (P)VS.LOW MGB 09/2021 12/2021 4,270 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIGASOI 0.1%BRGSFOB ARA (P)VS.LOW MGB 01/2022 01/2022 4,179 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIGASOI 0.1%BRGSFOB ARA (P)VS.LOW MGB 02/2022 12/2023 4,130 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN GSL .1% PLTS CRGS CIFNWE VS GSL MGF 02/2021 02/2021 1,484 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN GSL .1% PLTS CRGS CIFNWE VS GSL MGF 03/2021 03/2021 3,457 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN GSL .1% PLTS CRGS CIFNWE VS GSL MGF 04/2021 07/2021 3,605 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN GSL .1% PLTS CRGS CIFNWE VS GSL MGF 08/2021 08/2021 3,449 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN GSL .1% PLTS CRGS CIFNWE VS GSL MGF 09/2021 12/2021 3,360 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN GSL .1% PLTS CRGS CIFNWE VS GSL MGF 01/2022 01/2022 3,269 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN GSL .1% PLTS CRGS CIFNWE VS GSL MGF 02/2022 12/2023 3,220 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN ULSD 10PPM CRGS CIF NWE VS GSL MGN 02/2021 03/2021 200 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN ULSD 10PPM CRGS CIF NWE VS GSL MGN 04/2021 04/2021 140 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN ULSD 10PPM CRGS CIF NWE VS GSL MGN 05/2021 06/2021 77 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN ULSD 10PPM CRGS CIF NWE VS GSL MGN 07/2021 12/2023 52 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN JET KERO BRGES FOB RDAM VS GSL MJB 02/2021 02/2021 % 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN JET KERO BRGES FOB RDAM VS GSL MJB 03/2021 04/2021 450 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN JET KERO BRGES FOB RDAM VS GSL MJB 05/2021 12/2023 425 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN JETKERO CRGOS CIF NWE VS GASOIL MJC 02/2021 02/2021 % 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN JETKERO CRGOS CIF NWE VS GASOIL MJC 03/2021 03/2021 800 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN JETKERO CRGOS CIF NWE VS GASOIL MJC 04/2021 04/2021 650 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN JETKERO CRGOS CIF NWE VS GASOIL MJC 05/2021 08/2021 550 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MIN JETKERO CRGOS CIF NWE VS GASOIL MJC 09/2021 12/2023 350 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR RESIDUAL FUEL CRACK FUT ML 02/2021 02/2021 % 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR RESIDUAL FUEL CRACK FUT ML 03/2021 03/2021 2,500 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NY HARBOR RESIDUAL FUEL CRACK FUT ML 04/2021 02/2024 2,300 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 1% FUEL OIL CARGO CRACK MNS 02/2021 04/2021 1,460 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 1% FUEL OIL CARGO CRACK MNS 05/2021 12/2022 1,143 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT FL(PLATTS) VS.NY HRBR ULSD FU MQ 02/2021 02/2021 % 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS LA JT FL(PLATTS) VS.NY HRBR ULSD FU MQ 03/2021 12/2023 2,400 USD 0.025
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 380CST VS 3.5% FUEL OIL FUT MSB 02/2021 02/2021 % 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 380CST VS 3.5% FUEL OIL FUT MSB 03/2021 03/2021 8,260 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 380CST VS 3.5% FUEL OIL FUT MSB 04/2021 04/2021 7,315 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 380CST VS 3.5% FUEL OIL FUT MSB 05/2021 05/2021 5,760 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 380CST VS 3.5% FUEL OIL FUT MSB 06/2021 09/2021 5,680 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 380CST VS 3.5% FUEL OIL FUT MSB 10/2021 12/2021 3,550 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 380CST VS 3.5% FUEL OIL FUT MSB 01/2022 03/2022 3,300 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI 380CST VS 3.5% FUEL OIL FUT MSB 04/2022 12/2024 4,290 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIEURDIESEL10 PPM BRGS ARA(P)VS.L MUD 02/2021 04/2021 360 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIEURDIESEL10 PPM BRGS ARA(P)VS.L MUD 05/2021 05/2021 300 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINIEURDIESEL10 PPM BRGS ARA(P)VS.L MUD 06/2021 12/2023 200 USD 0.05
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 02/2021 02/2021 % 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 03/2021 03/2021 22,964 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 04/2021 04/2021 6,776 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 05/2021 05/2021 7,361 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 06/2021 06/2021 5,290 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 07/2021 08/2021 5,223 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 09/2021 09/2021 8,173 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 10/2021 02/2022 4,641 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 03/2022 06/2022 5,456 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 07/2022 09/2022 5,373 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOB(ARGUS) NWE BRGS MXB 10/2022 02/2024 5,290 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 02/01/2021 02/26/2021 % 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 03/01/2021 03/01/2021 2,417 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 03/02/2021 03/02/2021 2,528 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 03/03/2021 03/03/2021 2,648 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 03/04/2021 03/31/2021 2,781 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 04/01/2021 04/30/2021 686 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS MINI RBOB V. EBOBARG NWE BRGS BALMO MXR 05/04/2021 05/28/2021 744 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/01/2021 02/01/2021 189 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/02/2021 02/02/2021 200 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/03/2021 02/03/2021 211 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/04/2021 02/04/2021 225 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/05/2021 02/05/2021 239 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/08/2021 02/08/2021 257 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/09/2021 02/09/2021 276 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/10/2021 02/10/2021 299 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/11/2021 02/11/2021 326 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/12/2021 02/12/2021 360 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/15/2021 02/16/2021 399 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/17/2021 02/17/2021 450 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/18/2021 02/18/2021 514 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/19/2021 02/19/2021 600 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/22/2021 02/22/2021 720 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/23/2021 02/23/2021 900 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/24/2021 02/24/2021 1,199 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/25/2021 02/25/2021 1,800 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 02/26/2021 02/26/2021 3,600 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/01/2021 03/01/2021 2,834 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/02/2021 03/02/2021 2,965 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/03/2021 03/03/2021 3,105 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/04/2021 03/04/2021 3,262 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/05/2021 03/05/2021 3,262 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/08/2021 03/08/2021 3,261 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/09/2021 03/09/2021 3,261 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/10/2021 03/10/2021 3,261 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/11/2021 03/11/2021 3,260 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/12/2021 03/12/2021 3,260 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/15/2021 03/15/2021 3,259 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/16/2021 03/16/2021 3,259 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/17/2021 03/17/2021 3,258 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/18/2021 03/18/2021 3,257 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/19/2021 03/19/2021 3,256 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/22/2021 03/22/2021 3,255 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/23/2021 03/23/2021 3,253 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/24/2021 03/24/2021 3,250 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/25/2021 03/25/2021 3,247 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/26/2021 03/26/2021 3,242 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/29/2021 03/29/2021 3,234 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/30/2021 03/30/2021 3,217 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 03/31/2021 03/31/2021 3,167 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/01/2021 04/01/2021 1,213 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/06/2021 04/06/2021 1,214 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/07/2021 04/07/2021 1,215 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/08/2021 04/08/2021 1,217 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/09/2021 04/09/2021 1,218 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/12/2021 04/12/2021 1,220 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/13/2021 04/13/2021 1,221 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/14/2021 04/14/2021 1,223 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/15/2021 04/15/2021 1,225 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/16/2021 04/16/2021 1,228 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/19/2021 04/19/2021 1,231 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/20/2021 04/20/2021 1,235 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/21/2021 04/21/2021 1,240 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/22/2021 04/22/2021 1,247 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/23/2021 04/23/2021 1,255 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/26/2021 04/26/2021 1,267 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/27/2021 04/27/2021 1,285 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/28/2021 04/28/2021 1,315 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/29/2021 04/29/2021 1,375 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 04/30/2021 04/30/2021 1,554 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/04/2021 05/04/2021 1,247 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/05/2021 05/05/2021 1,247 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/06/2021 05/06/2021 1,247 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/07/2021 05/07/2021 1,247 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/10/2021 05/10/2021 1,247 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/11/2021 05/11/2021 1,247 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/12/2021 05/12/2021 1,247 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/13/2021 05/13/2021 1,246 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/14/2021 05/14/2021 1,247 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/17/2021 05/17/2021 1,246 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/18/2021 05/18/2021 1,246 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/19/2021 05/19/2021 1,246 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/20/2021 05/20/2021 1,246 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/21/2021 05/21/2021 1,246 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/24/2021 05/24/2021 1,245 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/25/2021 05/25/2021 1,245 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/26/2021 05/26/2021 1,244 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO NBB 05/27/2021 05/27/2021 1,242 USD 0.08