Asset Class Navigation

Japanese Yen 保证金

开始时间 期末
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 03/26/2020 04/07/2020 1,900 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 04/08/2020 04/30/2020 1,950 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 05/01/2020 05/28/2020 2,000 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 05/29/2020 06/30/2020 2,070 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 07/01/2020 07/30/2020 2,130 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 07/31/2020 08/31/2020 2,200 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 09/01/2020 10/01/2020 2,260 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 10/02/2020 12/29/2020 2,430 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 12/30/2020 03/31/2021 2,620 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD USDJYC 04/01/2021 04/01/2022 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 03/26/2020 04/07/2020 1,900 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 04/08/2020 04/30/2020 1,950 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 05/01/2020 05/28/2020 2,000 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 05/29/2020 06/30/2020 2,070 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 07/01/2020 07/30/2020 2,130 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 07/31/2020 08/31/2020 2,200 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 09/01/2020 10/01/2020 2,260 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 10/02/2020 12/29/2020 2,430 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 12/30/2020 03/31/2021 2,620 JPY 0.05
CME OTC FX USD/JYC FWD NY FIXING USDJYN 04/01/2021 04/04/2022 3,320 JPY 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 03/26/2020 04/07/2020 6,850 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 04/08/2020 04/29/2020 6,860 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 04/30/2020 05/27/2020 6,870 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 05/28/2020 06/30/2020 6,875 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 07/01/2020 07/30/2020 6,885 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 07/31/2020 08/31/2020 6,895 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 09/01/2020 10/01/2020 6,900 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 10/02/2020 12/30/2020 6,925 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 12/31/2020 03/30/2021 6,950 CHF 0.05
CME OTC FX USD/SFC FWD USDSFC 03/31/2021 04/01/2022 7,100 CHF 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 03/26/2020 04/07/2020 2,950 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 04/08/2020 04/28/2020 3,050 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 04/29/2020 05/28/2020 3,175 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 05/29/2020 06/30/2020 3,310 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 07/01/2020 07/30/2020 3,450 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 07/31/2020 08/31/2020 3,585 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 09/01/2020 10/01/2020 3,720 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 10/02/2020 12/29/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 12/30/2020 03/31/2021 4,510 USD 0.05
CME OTC FX USD/THB THAI BAHT FWD USDTBC 04/01/2021 04/01/2022 6,030 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 03/26/2020 04/07/2020 3,670 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 04/08/2020 04/29/2020 3,780 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 04/30/2020 05/28/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 05/29/2020 06/30/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 07/01/2020 07/28/2020 4,260 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 07/29/2020 08/31/2020 4,420 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 09/01/2020 10/01/2020 4,590 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 10/02/2020 12/30/2020 5,100 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 12/31/2020 03/31/2021 5,560 USD 0.05
CME OTC FX USD/TRY TURKISH LIRA USDTLC 04/01/2021 04/01/2022 7,570 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 03/26/2020 04/07/2020 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 04/08/2020 04/29/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 04/30/2020 05/28/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 05/29/2020 06/30/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 07/01/2020 07/30/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 07/31/2020 08/31/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 09/01/2020 10/01/2020 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 10/02/2020 12/30/2020 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 12/31/2020 03/30/2021 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDBRL BRAZILIAN REAL NDF USDBRL 03/31/2021 04/01/2022 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 03/26/2020 04/07/2020 2,835 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 04/08/2020 04/29/2020 2,890 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 04/30/2020 05/28/2020 2,965 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 05/29/2020 06/30/2020 3,045 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 07/01/2020 07/30/2020 3,125 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 07/31/2020 08/31/2020 3,200 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 09/01/2020 10/01/2020 3,285 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 10/02/2020 12/30/2020 3,510 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 12/31/2020 03/30/2021 3,750 USD 0.05
CME OTC FX USDCKC CZECH KORUNA FWD USDCKC 03/31/2021 04/01/2022 4,650 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 03/26/2020 04/07/2020 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 04/08/2020 04/29/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 04/30/2020 05/28/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 05/29/2020 06/30/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 07/01/2020 07/30/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 07/31/2020 08/31/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 09/01/2020 09/28/2020 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 09/29/2020 12/30/2020 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 12/31/2020 03/31/2021 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF USDCNY 04/01/2021 04/01/2022 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 03/26/2020 04/06/2020 2,270 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 04/07/2020 04/30/2020 2,285 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 05/01/2020 05/27/2020 2,310 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 05/28/2020 06/30/2020 2,340 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 07/01/2020 07/30/2020 2,365 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 07/31/2020 08/31/2020 2,390 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 09/01/2020 10/01/2020 2,420 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 10/02/2020 12/29/2020 2,500 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 12/30/2020 03/29/2021 2,570 USD 0.05
CME OTC FX USDDKC DANISH KRONE USDDKC 03/30/2021 04/01/2022 2,920 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 03/26/2020 04/06/2020 1,970 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 04/07/2020 04/29/2020 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 04/30/2020 05/28/2020 2,060 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 05/29/2020 06/30/2020 2,120 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 07/01/2020 07/30/2020 2,170 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 07/31/2020 08/31/2020 2,220 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 09/01/2020 10/01/2020 2,280 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 10/02/2020 12/30/2020 2,430 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 12/31/2020 03/29/2021 2,600 USD 0.05
CME OTC FX USDMPC MEXICAN PESO FWD USDMPC 03/30/2021 04/01/2022 3,330 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 03/26/2020 04/06/2020 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 04/07/2020 04/29/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 04/30/2020 05/27/2020 3,860 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 05/28/2020 06/30/2020 3,930 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 07/01/2020 07/30/2020 4,000 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 07/31/2020 08/31/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 09/01/2020 10/01/2020 4,150 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 10/02/2020 12/30/2020 4,350 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 12/31/2020 03/29/2021 4,550 USD 0.05
CME OTC FX USDNKC NORWEGIAN KRONE USDNKC 03/30/2021 04/01/2022 5,800 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 03/26/2020 04/07/2020 4,100 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 04/08/2020 04/29/2020 4,130 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 04/30/2020 05/28/2020 4,180 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 05/29/2020 06/30/2020 4,230 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 07/01/2020 07/30/2020 4,280 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 07/31/2020 08/31/2020 4,330 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 09/01/2020 10/01/2020 4,380 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 10/02/2020 12/30/2020 4,520 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 12/31/2020 03/31/2021 4,670 USD 0.05
CME OTC FX USDPZC POLISH ZLOTY USDPZC 04/01/2021 04/01/2022 5,520 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 03/26/2020 04/07/2020 1,590 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 04/08/2020 04/29/2020 1,615 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 04/30/2020 05/28/2020 1,650 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 05/29/2020 06/30/2020 1,690 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 07/01/2020 07/29/2020 1,725 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 07/30/2020 08/31/2020 1,760 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 09/01/2020 10/01/2020 1,800 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 10/02/2020 12/30/2020 1,900 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 12/31/2020 03/30/2021 2,010 USD 0.05
CME OTC FX USDSDC SINGAPORE DOLLAR USDSDC 03/31/2021 04/01/2022 2,520 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 03/26/2020 04/07/2020 3,230 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 04/08/2020 04/29/2020 3,260 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 04/30/2020 05/28/2020 3,300 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 05/29/2020 06/30/2020 3,340 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 07/01/2020 07/30/2020 3,380 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 07/31/2020 08/31/2020 3,420 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 09/01/2020 10/01/2020 3,465 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 10/02/2020 12/29/2020 3,580 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 12/30/2020 03/30/2021 3,700 USD 0.05
CME OTC FX USDSKC SWEDISH KRONA USDSKC 03/31/2021 04/01/2022 4,250 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 03/26/2020 04/07/2020 3,500 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 04/08/2020 04/29/2020 3,550 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 04/30/2020 05/28/2020 3,620 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 05/29/2020 06/30/2020 3,680 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 07/01/2020 07/30/2020 3,740 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 07/31/2020 08/31/2020 3,800 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 09/01/2020 10/01/2020 3,870 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 10/02/2020 12/30/2020 4,050 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 12/31/2020 03/30/2021 4,240 USD 0.05
CME OTC FX USDZRC SOUTH AFRICAN RAND USDZRC 03/31/2021 04/01/2022 5,000 USD 0.05
CME REAL ESTATE WASH DC CSI HOUSING INDEX FUTURES WDC 05/2020 02/2025 1,000 USD 0.01
CME EQUITY INDEX YEN DENOMINATED NIKKEI MARKER NIM 04/2020 12/2025 900,000 JPY 35.000%
CME EQUITY INDEX YEN DENOMINATED TOPIX FUTURES TPY 06/2020 06/2021 825,000 JPY 35.000%

日元/美元期货

CME日元期货提供世界第三大经济体的投资机会,同时为您提供机会防范货币风险,或者表达您对日本经济的看法。

日元代表亚洲货币基准,为日元/美元期货创造强大而且具有流动性的市场。

交易日元的优势

  • 在流动性充分的市场灵活交易
  • 中央清算产品的资本效率
  • 沿曲线提供直接和价差交易机会
  • 所有外汇产品提供保证金效率