Asset Class Navigation

E-mini S&P 500 Options Time & Sales Globex

Options
日历日期 时间 行使 价格 规模 指标
19 Mar 2018 17:51:00 269500 CALLS 11525.0 0 Open
19 Mar 2018 17:51:00 269500 CALLS 11525.0 1 -
19 Mar 2018 17:50:57 275000 PUTS 7350.0 1 -
19 Mar 2018 17:50:27 275000 PUTS 7350.0 1 -
19 Mar 2018 17:42:54 251500 PUTS 2625.0 1 -
19 Mar 2018 17:42:54 251500 PUTS 2625.0 0 Open
19 Mar 2018 17:39:16 230000 PUTS 1200.0 0 Open
19 Mar 2018 17:39:16 230000 PUTS 1200.0 5 -
19 Mar 2018 17:36:37 250000 PUTS 2500.0 6 -
19 Mar 2018 17:36:37 250000 PUTS 2500.0 0 Open
19 Mar 2018 17:36:03 277500 PUTS 8400.0 1 -
19 Mar 2018 17:36:03 277500 PUTS 8400.0 0 Open
19 Mar 2018 17:36:03 277500 PUTS 8400.0 2 -
19 Mar 2018 17:35:45 275000 PUTS 7425.0 1 -
19 Mar 2018 17:30:44 237500 PUTS 1525.0 0 Open
19 Mar 2018 17:30:44 237500 PUTS 1525.0 2 -
19 Mar 2018 17:30:34 275000 PUTS 7475.0 1 -
19 Mar 2018 17:30:25 275000 PUTS 7400.0 2 -
19 Mar 2018 17:29:23 285000 CALLS 2700.0 1 -
19 Mar 2018 17:29:23 285000 CALLS 2700.0 0 Open
19 Mar 2018 17:25:29 275000 PUTS 7350.0 1 -
19 Mar 2018 17:23:05 280000 PUTS 9450.0 1 -
19 Mar 2018 17:15:09 240000 PUTS 1650.0 0 Open
19 Mar 2018 17:15:09 240000 PUTS 1650.0 1 -
19 Mar 2018 17:03:05 275000 PUTS 7375.0 2 -
19 Mar 2018 17:03:05 275000 PUTS 7375.0 0 Open
19 Mar 2018 17:00:11 280000 PUTS 9300.0 0 Open
19 Mar 2018 17:00:11 280000 PUTS 9300.0 1 -

E-迷你纳斯达克100指数

我们的基准E-迷你纳斯达克100指数期货流动性充分,可以让您管理在纳斯达克证券市场上市的100家美国非金融领先大盘股的敞口。这些合约提供多元化潜力,标的指数持仓跨越各个主要的行业组别,包括计算机硬件和软件、电信、生物科技等。

交易E-迷你纳斯达克100指数的优势

  • 利用交投活跃的市场及持续较窄的买卖价差
  • 单一交易管理对纳斯达克证券市场100家非金融大盘股公司的敞口
  • 把握波动性、指数相关性、行业权重和价格敞口的机会
  • 相对证券或ETF,可以降低交易成本和减少交易数量

欢迎了解E-迷你标普500期货

无论您是对期货、期权感兴趣的新手,还是希望拓展美股期货市场经验丰富的交易员,E-迷你标普500期货为您提供充分的交易机会

欢迎了解E-迷你标普500期货