Asset Class Navigation

E-mini S&P 500 Options Time & Sales Globex

Options
日历日期 时间 行使 价格 规模 指标
17 Jan 2018 17:53:49 276500 CALLS 5275.0 8 -
17 Jan 2018 17:53:49 276500 CALLS 5275.0 2 -
17 Jan 2018 17:53:19 276500 CALLS 5275.0 2 -
17 Jan 2018 17:53:18 276500 CALLS 5275.0 2 -
17 Jan 2018 17:52:59 276500 CALLS 5275.0 1 -
17 Jan 2018 17:52:59 276500 CALLS 5275.0 0 Open
17 Jan 2018 17:52:59 276500 CALLS 5275.0 1 -
17 Jan 2018 17:52:59 276500 CALLS 5275.0 4 -
17 Jan 2018 17:38:59 280000 CALLS 3225.0 0 Open
17 Jan 2018 17:38:59 280000 CALLS 3225.0 2 -
17 Jan 2018 17:38:59 280000 CALLS 3225.0 1 -
17 Jan 2018 17:36:41 285000 CALLS 1300.0 1 -
17 Jan 2018 17:31:39 285000 CALLS 1300.0 1 -
17 Jan 2018 17:31:08 285000 CALLS 1300.0 5 -
17 Jan 2018 17:26:37 277000 PUTS 3900.0 1 -
17 Jan 2018 17:26:37 277000 PUTS 3900.0 0 Open
17 Jan 2018 17:25:24 285000 CALLS 1300.0 4 -
17 Jan 2018 17:24:39 285000 CALLS 1300.0 1 -
17 Jan 2018 17:24:39 285000 CALLS 1300.0 0 Open
17 Jan 2018 17:24:06 265000 PUTS 1500.0 1 -
17 Jan 2018 17:24:06 265000 PUTS 1500.0 0 Open
17 Jan 2018 17:16:31 269500 PUTS 2100.0 4 -
17 Jan 2018 17:16:31 269500 PUTS 2100.0 0 Open
17 Jan 2018 17:15:57 270000 PUTS 2175.0 4 -
17 Jan 2018 17:15:57 270000 PUTS 2175.0 0 Open
17 Jan 2018 17:11:24 278000 CALLS 4400.0 1 -
17 Jan 2018 17:11:24 278000 CALLS 4400.0 0 Open
17 Jan 2018 17:08:11 272000 PUTS 2525.0 1 -
17 Jan 2018 17:07:35 277500 PUTS 4100.0 0 Open
17 Jan 2018 17:07:35 277500 PUTS 4100.0 1 -
17 Jan 2018 17:07:35 272000 PUTS 2500.0 1 -
17 Jan 2018 17:07:35 272000 PUTS 2500.0 0 Open

E-迷你纳斯达克100指数

我们的基准E-迷你纳斯达克100指数期货流动性充分,可以让您管理在纳斯达克证券市场上市的100家美国非金融领先大盘股的敞口。这些合约提供多元化潜力,标的指数持仓跨越各个主要的行业组别,包括计算机硬件和软件、电信、生物科技等。

交易E-迷你纳斯达克100指数的优势

  • 利用交投活跃的市场及持续较窄的买卖价差
  • 单一交易管理对纳斯达克证券市场100家非金融大盘股公司的敞口
  • 把握波动性、指数相关性、行业权重和价格敞口的机会
  • 相对证券或ETF,可以降低交易成本和减少交易数量

欢迎了解E-迷你标普500期货

无论您是对期货、期权感兴趣的新手,还是希望拓展美股期货市场经验丰富的交易员,E-迷你标普500期货为您提供充分的交易机会

欢迎了解E-迷你标普500期货