Asset Class Navigation

E-mini S&P 500 Options Time & Sales Globex

Options
日历日期 时间 行使 价格 规模 指标
20 Mar 2018 17:54:45 260000 PUTS 4750.0 4 -
20 Mar 2018 17:54:32 260000 PUTS 4750.0 1 -
20 Mar 2018 17:54:16 260000 PUTS 4750.0 1 -
20 Mar 2018 17:54:02 260000 PUTS 4750.0 1 -
20 Mar 2018 17:46:52 265000 PUTS 5875.0 1 -
20 Mar 2018 17:44:43 230000 PUTS 1425.0 1 -
20 Mar 2018 17:44:43 230000 PUTS 1425.0 0 Open
20 Mar 2018 17:43:24 276000 CALLS 5650.0 1 -
20 Mar 2018 17:43:24 276000 CALLS 5650.0 0 Open
20 Mar 2018 17:39:36 265000 PUTS 5850.0 1 -
20 Mar 2018 17:27:40 260000 PUTS 4750.0 7 -
20 Mar 2018 17:27:39 260000 PUTS 4775.0 20 -
20 Mar 2018 17:27:39 260000 PUTS 4750.0 2 -
20 Mar 2018 17:27:39 260000 PUTS 4750.0 7 -
20 Mar 2018 17:17:03 292000 CALLS 750.0 0 Open
20 Mar 2018 17:17:03 292000 CALLS 750.0 1 -
20 Mar 2018 17:16:18 260000 PUTS 4700.0 1 -
20 Mar 2018 17:14:19 273000 CALLS 7350.0 0 Open
20 Mar 2018 17:14:19 273000 CALLS 7350.0 1 -
20 Mar 2018 17:13:56 275000 CALLS 6200.0 1 -
20 Mar 2018 17:10:11 265000 PUTS 5825.0 0 Open
20 Mar 2018 17:10:11 265000 PUTS 5825.0 1 -
20 Mar 2018 17:06:48 279000 CALLS 4175.0 0 Open
20 Mar 2018 17:06:48 279000 CALLS 4175.0 1 -
20 Mar 2018 17:05:46 254500 PUTS 3650.0 1 -
20 Mar 2018 17:05:46 254500 PUTS 3650.0 0 Open
20 Mar 2018 17:02:49 240000 PUTS 2150.0 0 Open
20 Mar 2018 17:02:49 240000 PUTS 2150.0 30 -
20 Mar 2018 17:02:37 260000 PUTS 4750.0 0 Open
20 Mar 2018 17:02:37 260000 PUTS 4750.0 10 -
20 Mar 2018 17:00:24 275000 CALLS 6275.0 1 -
20 Mar 2018 17:00:24 275000 CALLS 6275.0 0 Open
20 Mar 2018 17:00:21 272000 CALLS 8075.0 0 Open
20 Mar 2018 17:00:21 272000 CALLS 8075.0 1 -

E-迷你纳斯达克100指数

我们的基准E-迷你纳斯达克100指数期货流动性充分,可以让您管理在纳斯达克证券市场上市的100家美国非金融领先大盘股的敞口。这些合约提供多元化潜力,标的指数持仓跨越各个主要的行业组别,包括计算机硬件和软件、电信、生物科技等。

交易E-迷你纳斯达克100指数的优势

  • 利用交投活跃的市场及持续较窄的买卖价差
  • 单一交易管理对纳斯达克证券市场100家非金融大盘股公司的敞口
  • 把握波动性、指数相关性、行业权重和价格敞口的机会
  • 相对证券或ETF,可以降低交易成本和减少交易数量

欢迎了解E-迷你标普500期货

无论您是对期货、期权感兴趣的新手,还是希望拓展美股期货市场经验丰富的交易员,E-迷你标普500期货为您提供充分的交易机会

欢迎了解E-迷你标普500期货