Asset Class Navigation

E-mini Russell 2000 Growth Index Futures Settlements

Options


市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
开盘价 最后 变化 结算 预计成交量 前一天未平仓合约
MAR 18 - - - - UNCH 1000.82 0 0
JUN 18 - - - - +4.00 1005.90 0 0
SEP 18 - - - - +4.00 1007.50 0 0
DEC 18 - - - - +4.00 1008.40 0 0
MAR 19 - - - - +4.00 1009.30 0 0
JUN 19 - - - - +3.80 1010.30 0 0
Total - -

欢迎了解E-迷你标普500期货

无论您是对期货、期权感兴趣的新手,还是希望拓展美股期货市场经验丰富的交易员,E-迷你标普500期货为您提供充分的交易机会

欢迎了解E-迷你标普500期货