NY HARBOR ULSD - 保证金

开始时间 期末 维持
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

12/2024
01/2024

12/2024
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

01/2025
01/2024

01/2025
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

02/2025
01/2024

02/2025
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

03/2025
01/2024

03/2025
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

04/2025
01/2024

04/2025
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

05/2025
01/2024

05/2025
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

06/2025
01/2024

06/2025
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

07/2025
01/2024

07/2025
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

08/2025
01/2024

08/2025
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

09/2025
01/2024

09/2025
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

10/2025
01/2024

01/2026
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

03/2024
02/2024

03/2024
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
02/2024

03/2024

04/2024
02/2024

03/2024

04/2024
105 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

04/2024
02/2024

04/2024
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

05/2024
02/2024

05/2024
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
02/2024

05/2024

08/2024
02/2024

05/2024

08/2024
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

06/2024
02/2024

06/2024
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

07/2024
02/2024

07/2024
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

08/2024
02/2024

08/2024
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
02/2024

08/2024

02/2025
02/2024

08/2024

02/2025
455 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

09/2024
02/2024

09/2024
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

10/2024
02/2024

10/2024
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

11/2024
02/2024

11/2024
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

12/2024
02/2024

12/2024
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

01/2025
02/2024

01/2025
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

02/2025
02/2024

02/2025
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

03/2025
02/2024

03/2025
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

04/2025
02/2024

04/2025
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

05/2025
02/2024

05/2025
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

06/2025
02/2024

06/2025
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

07/2025
02/2024

07/2025
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

08/2025
02/2024

08/2025
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

09/2025
02/2024

09/2025
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

10/2025
02/2024

01/2026
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2024

04/2024
03/2024

04/2024
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
03/2024

04/2024

05/2024
03/2024

04/2024

05/2024
105 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2024

05/2024
03/2024

05/2024
350 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
03/2024

06/2024

09/2024
03/2024

06/2024

09/2024
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2024

07/2024
03/2024

07/2024
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2024

08/2024
03/2024

08/2024
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2024

09/2024
03/2024

09/2024
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
03/2024

09/2024

03/2025
03/2024

09/2024

03/2025
470 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2024

10/2024
03/2024

10/2024
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2024

11/2024
03/2024

11/2024
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2024

12/2024
03/2024

12/2024
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2024

01/2025
03/2024

01/2025
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2024

02/2025
03/2024

02/2025
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2024

03/2025
03/2024

03/2025
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2024

04/2025
03/2024

04/2025
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2024

05/2025
03/2024

05/2025
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2024

06/2025
03/2024

06/2025
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2024

07/2025
03/2024

07/2025
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2024

08/2025
03/2024

08/2025
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2024

09/2025
03/2024

09/2025
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2024

10/2025
03/2024

01/2026
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2024

05/2024
04/2024

05/2024
200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
04/2024

05/2024

06/2024
04/2024

05/2024

06/2024
125 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2024

06/2024
04/2024

06/2024
350 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2024

07/2024
04/2024

07/2024
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
04/2024

07/2024

10/2024
04/2024

07/2024

10/2024
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2024

08/2024
04/2024

08/2024
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2024

09/2024
04/2024

09/2024
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2024

10/2024
04/2024

10/2024
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
04/2024

10/2024

04/2025
04/2024

10/2024

04/2025
440 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2024

11/2024
04/2024

11/2024
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2024

12/2024
04/2024

12/2024
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2024

01/2025
04/2024

01/2025
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2024

02/2025
04/2024

02/2025
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2024

03/2025
04/2024

03/2025
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2024

04/2025
04/2024

04/2025
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2024

05/2025
04/2024

05/2025
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2024

06/2025
04/2024

06/2025
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2024

07/2025
04/2024

07/2025
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2024

08/2025
04/2024

08/2025
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2024

09/2025
04/2024

09/2025
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2024

10/2025
04/2024

01/2026
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
05/2024

06/2024

07/2024
05/2024

06/2024

07/2024
125 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2024

06/2024
05/2024

06/2024
200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2024

07/2024
05/2024

07/2024
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2024

08/2024
05/2024

08/2024
340 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
05/2024

08/2024

11/2024
05/2024

08/2024

11/2024
305 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2024

09/2024
05/2024

09/2024
420 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2024

10/2024
05/2024

10/2024
450 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2024

11/2024
05/2024

11/2024
550 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
05/2024

11/2024

05/2025
05/2024

11/2024

05/2025
420 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2024

12/2024
05/2024

12/2024
675 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2024

01/2025
05/2024

01/2025
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2024

02/2025
05/2024

02/2025
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2024

03/2025
05/2024

03/2025
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2024

04/2025
05/2024

04/2025
850 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2024

05/2025
05/2024

05/2025
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2024

06/2025
05/2024

06/2025
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2024

07/2025
05/2024

07/2025
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2024

08/2025
05/2024

08/2025
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2024

09/2025
05/2024

09/2025
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2024

10/2025
05/2024

01/2026
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2024

07/2024
06/2024

07/2024
150 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
06/2024

07/2024

08/2024
06/2024

07/2024

08/2024
120 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2024

08/2024
06/2024

08/2024
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2024

09/2024
06/2024

09/2024
350 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
06/2024

09/2024

12/2024
06/2024

09/2024

12/2024
325 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2024

10/2024
06/2024

10/2024
420 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2024

11/2024
06/2024

11/2024
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2024

12/2024
06/2024

12/2024
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
06/2024

12/2024

06/2025
06/2024

12/2024

06/2025
425 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2024

01/2025
06/2024

01/2025
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2024

02/2025
06/2024

02/2025
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2024

03/2025
06/2024

03/2025
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2024

04/2025
06/2024

04/2025
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2024

05/2025
06/2024

05/2025
850 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2024

06/2025
06/2024

06/2025
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2024

07/2025
06/2024

07/2025
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2024

08/2025
06/2024

08/2025
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2024

09/2025
06/2024

09/2025
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2024

10/2025
06/2024

01/2026
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
07/2024

08/2024

09/2024
07/2024

08/2024

09/2024
155 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2024

08/2024
07/2024

08/2024
150 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2024

09/2024
07/2024

09/2024
225 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2024

10/2024
07/2024

10/2024
325 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
07/2024

10/2024

01/2025
07/2024

10/2024

01/2025
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2024

11/2024
07/2024

11/2024
450 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2024

12/2024
07/2024

12/2024
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2024

01/2025
07/2024

01/2025
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
07/2024

01/2025

07/2025
07/2024

01/2025

07/2025
540 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2024

02/2025
07/2024

02/2025
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2024

03/2025
07/2024

03/2025
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2024

04/2025
07/2024

04/2025
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2024

05/2025
07/2024

05/2025
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2024

06/2025
07/2024

06/2025
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2024

07/2025
07/2024

07/2025
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2024

08/2025
07/2024

08/2025
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2024

09/2025
07/2024

09/2025
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2024

10/2025
07/2024

01/2026
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2024

09/2024
08/2024

09/2024
150 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
08/2024

09/2024

10/2024
08/2024

09/2024

10/2024
155 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2024

10/2024
08/2024

10/2024
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2024

11/2024
08/2024

11/2024
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
08/2024

11/2024

02/2025
08/2024

11/2024

02/2025
450 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2024

12/2024
08/2024

12/2024
450 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2024

01/2025
08/2024

01/2025
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2024

02/2025
08/2024

02/2025
550 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
08/2024

02/2025

08/2025
08/2024

02/2025

08/2025
550 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2024

03/2025
08/2024

03/2025
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2024

04/2025
08/2024

04/2025
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2024

05/2025
08/2024

05/2025
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2024

06/2025
08/2024

06/2025
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2024

07/2025
08/2024

07/2025
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2024

08/2025
08/2024

08/2025
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2024

09/2025
08/2024

09/2025
850 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2024

10/2025
08/2024

01/2026
850 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2024

10/2024
09/2024

10/2024
150 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
09/2024

10/2024

11/2024
09/2024

10/2024

11/2024
170 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2024

11/2024
09/2024

11/2024
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2024

12/2024
09/2024

12/2024
350 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
09/2024

12/2024

03/2025
09/2024

12/2024

03/2025
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2024

01/2025
09/2024

01/2025
450 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2024

02/2025
09/2024

02/2025
450 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2024

03/2025
09/2024

03/2025
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2024

04/2025
09/2024

04/2025
550 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2024

05/2025
09/2024

05/2025
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2024

06/2025
09/2024

06/2025
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2024

07/2025
09/2024

07/2025
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2024

08/2025
09/2024

08/2025
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2024

09/2025
09/2024

09/2025
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2024

10/2025
09/2024

01/2026
750 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2024

11/2024
10/2024

11/2024
125 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
10/2024

11/2024

12/2024
10/2024

11/2024

12/2024
105 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2024

12/2024
10/2024

12/2024
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2024

01/2025
10/2024

01/2025
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
10/2024

01/2025

04/2025
10/2024

01/2025

04/2025
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2024

02/2025
10/2024

02/2025
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2024

03/2025
10/2024

03/2025
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2024

04/2025
10/2024

04/2025
450 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2024

05/2025
10/2024

05/2025
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2024

06/2025
10/2024

06/2025
550 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2024

07/2025
10/2024

07/2025
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2024

08/2025
10/2024

08/2025
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2024

09/2025
10/2024

09/2025
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2024

10/2025
10/2024

01/2026
750 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2024

12/2024
11/2024

12/2024
125 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
11/2024

12/2024

01/2025
11/2024

12/2024

01/2025
105 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2024

01/2025
11/2024

01/2025
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2024

02/2025
11/2024

02/2025
350 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
11/2024

02/2025

05/2025
11/2024

02/2025

05/2025
350 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2024

03/2025
11/2024

03/2025
350 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2024

04/2025
11/2024

04/2025
450 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2024

05/2025
11/2024

05/2025
450 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2024

06/2025
11/2024

06/2025
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2024

07/2025
11/2024

07/2025
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2024

08/2025
11/2024

08/2025
550 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2024

09/2025
11/2024

09/2025
550 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2024

10/2025
11/2024

01/2026
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2024

01/2025
12/2024

01/2025
100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
12/2024

01/2025

02/2025
12/2024

01/2025

02/2025
105 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2024

02/2025
12/2024

02/2025
200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2024

03/2025
12/2024

03/2025
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
12/2024

03/2025

06/2025
12/2024

03/2025

06/2025
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2024

04/2025
12/2024

04/2025
350 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2024

05/2025
12/2024

05/2025
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2024

06/2025
12/2024

06/2025
450 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2024

07/2025
12/2024

07/2025
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2024

08/2025
12/2024

08/2025
550 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2024

09/2025
12/2024

09/2025
550 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2024

10/2025
12/2024

01/2026
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2025

02/2025
01/2025

02/2025
105 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
01/2025

02/2025

03/2025
01/2025

02/2025

03/2025
105 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2025

03/2025
01/2025

03/2025
200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2025

04/2025
01/2025

04/2025
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
01/2025

04/2025

07/2025
01/2025

04/2025

07/2025
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2025

05/2025
01/2025

05/2025
350 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2025

06/2025
01/2025

06/2025
350 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2025

07/2025
01/2025

07/2025
450 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2025

08/2025
01/2025

08/2025
450 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2025

09/2025
01/2025

09/2025
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2025

10/2025
01/2025

01/2026
550 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2025

03/2025
02/2025

03/2025
105 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
02/2025

03/2025

04/2025
02/2025

03/2025

04/2025
100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2025

04/2025
02/2025

04/2025
150 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2025

05/2025
02/2025

05/2025
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
02/2025

05/2025

08/2025
02/2025

05/2025

08/2025
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2025

06/2025
02/2025

06/2025
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2025

07/2025
02/2025

07/2025
350 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2025

08/2025
02/2025

08/2025
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2025

09/2025
02/2025

09/2025
450 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2025

10/2025
02/2025

01/2026
450 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2025

04/2025
03/2025

04/2025
100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
03/2025

04/2025

05/2025
03/2025

04/2025

05/2025
100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2025

05/2025
03/2025

05/2025
150 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2025

06/2025
03/2025

06/2025
200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2025

07/2025
03/2025

07/2025
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2025

08/2025
03/2025

08/2025
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2025

09/2025
03/2025

09/2025
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2025

10/2025
03/2025

01/2026
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2025

05/2025
04/2025

05/2025
105 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
04/2025

05/2025

06/2025
04/2025

05/2025

06/2025
100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2025

06/2025
04/2025

06/2025
150 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2025

07/2025
04/2025

07/2025
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2025

08/2025
04/2025

08/2025
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2025

09/2025
04/2025

09/2025
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2025

10/2025
04/2025

01/2026
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2025

06/2025
05/2025

06/2025
100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
05/2025

06/2025

07/2025
05/2025

06/2025

07/2025
100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2025

07/2025
05/2025

07/2025
150 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2025

08/2025
05/2025

08/2025
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2025

09/2025
05/2025

09/2025
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2025

10/2025
05/2025

01/2026
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2025

07/2025
06/2025

07/2025
100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
06/2025

07/2025

08/2025
06/2025

07/2025

08/2025
100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2025

08/2025
06/2025

08/2025
150 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2025

09/2025
06/2025

09/2025
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2025

10/2025
06/2025

01/2026
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2025

08/2025
07/2025

08/2025
100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2025

09/2025
07/2025

09/2025
150 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2025

10/2025
07/2025

01/2026
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2025

09/2025
08/2025

09/2025
100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2025

10/2025
08/2025

01/2026
150 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2025

10/2025
09/2025

01/2026
100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
B

A
10/2025

10/2025
01/2026

01/2026
350 USD