NY HARBOR ULSD - 保证金

开始时间 期末 维持
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

01/2023
12/2022

01/2023
5,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
11/2022

01/2023

02/2023
12/2022

01/2023

02/2023
3,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

02/2023
12/2022

02/2023
6,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

03/2023
12/2022

03/2023
6,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
11/2022

03/2023

06/2023
12/2022

03/2023

06/2023
4,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

04/2023
12/2022

04/2023
6,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

05/2023
12/2022

05/2023
6,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

06/2023
12/2022

06/2023
7,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
11/2022

06/2023

12/2023
12/2022

06/2023

12/2023
6,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

07/2023
12/2022

07/2023
7,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

08/2023
12/2022

08/2023
8,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

09/2023
12/2022

09/2023
8,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

10/2023
12/2022

10/2023
8,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

11/2023
12/2022

11/2023
8,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

12/2023
12/2022

12/2023
8,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
11/2022

12/2023

12/2024
12/2022

12/2023

12/2024
8,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

01/2024
12/2022

01/2024
9,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

02/2024
12/2022

02/2024
9,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

03/2024
12/2022

03/2024
9,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

04/2024
12/2022

04/2024
9,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

05/2024
12/2022

05/2024
9,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

06/2024
12/2022

06/2024
9,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

07/2024
12/2022

07/2024
9,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

08/2024
12/2022

08/2024
9,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

09/2024
12/2022

09/2024
9,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

10/2024
12/2022

10/2024
9,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

11/2024
12/2022

11/2024
9,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

12/2024
12/2022

12/2024
9,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

01/2025
12/2022

01/2025
10,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

02/2025
12/2022

02/2025
10,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

03/2025
12/2022

03/2025
10,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

04/2025
12/2022

04/2025
10,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

05/2025
12/2022

05/2025
10,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

06/2025
12/2022

06/2025
10,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

07/2025
12/2022

07/2025
10,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

08/2025
12/2022

08/2025
10,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

09/2025
12/2022

09/2025
10,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

10/2025
12/2022

10/2025
10,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

11/2025
12/2022

11/2025
10,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2022

12/2025
12/2022

01/2026
10,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

02/2023
01/2023

02/2023
2,750 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
01/2023

02/2023

03/2023
01/2023

02/2023

03/2023
1,750 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

03/2023
01/2023

03/2023
3,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

04/2023
01/2023

04/2023
3,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
01/2023

04/2023

07/2023
01/2023

04/2023

07/2023
3,605 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

05/2023
01/2023

05/2023
3,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

06/2023
01/2023

06/2023
4,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
01/2023

07/2023

01/2024
01/2023

07/2023

01/2024
4,955 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

07/2023
01/2023

07/2023
4,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

08/2023
01/2023

08/2023
5,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

09/2023
01/2023

09/2023
5,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

10/2023
01/2023

10/2023
5,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

11/2023
01/2023

11/2023
5,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

12/2023
01/2023

12/2023
5,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

01/2024
01/2023

01/2024
5,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
01/2023

01/2024

01/2025
01/2023

01/2024

01/2025
6,255 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

02/2024
01/2023

02/2024
5,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

03/2024
01/2023

03/2024
5,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

04/2024
01/2023

04/2024
5,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

05/2024
01/2023

05/2024
5,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

06/2024
01/2023

06/2024
6,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

07/2024
01/2023

07/2024
6,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

08/2024
01/2023

08/2024
6,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

09/2024
01/2023

09/2024
6,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

10/2024
01/2023

10/2024
6,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

11/2024
01/2023

11/2024
6,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

12/2024
01/2023

12/2024
6,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

01/2025
01/2023

01/2025
6,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

02/2025
01/2023

02/2025
6,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

03/2025
01/2023

03/2025
6,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

04/2025
01/2023

04/2025
6,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

05/2025
01/2023

05/2025
6,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

06/2025
01/2023

06/2025
6,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

07/2025
01/2023

07/2025
6,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

08/2025
01/2023

08/2025
6,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

09/2025
01/2023

09/2025
6,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

10/2025
01/2023

10/2025
6,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

11/2025
01/2023

11/2025
6,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2023

12/2025
01/2023

01/2026
6,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

03/2023
02/2023

03/2023
1,550 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
02/2023

03/2023

04/2023
02/2023

03/2023

04/2023
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

04/2023
02/2023

04/2023
1,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

05/2023
02/2023

05/2023
2,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
02/2023

05/2023

08/2023
02/2023

05/2023

08/2023
2,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

06/2023
02/2023

06/2023
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

07/2023
02/2023

07/2023
3,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

08/2023
02/2023

08/2023
3,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
02/2023

08/2023

02/2024
02/2023

08/2023

02/2024
4,850 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

09/2023
02/2023

09/2023
3,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

10/2023
02/2023

10/2023
4,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

11/2023
02/2023

11/2023
4,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

12/2023
02/2023

12/2023
4,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

01/2024
02/2023

01/2024
4,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

02/2024
02/2023

02/2024
4,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
02/2023

02/2024

02/2025
02/2023

02/2024

02/2025
5,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

03/2024
02/2023

03/2024
4,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

04/2024
02/2023

04/2024
4,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

05/2024
02/2023

05/2024
4,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

06/2024
02/2023

06/2024
4,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

07/2024
02/2023

07/2024
4,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

08/2024
02/2023

08/2024
4,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

09/2024
02/2023

09/2024
4,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

10/2024
02/2023

10/2024
4,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

11/2024
02/2023

11/2024
4,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

12/2024
02/2023

12/2024
4,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

01/2025
02/2023

01/2025
4,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

02/2025
02/2023

02/2025
4,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

03/2025
02/2023

03/2025
4,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

04/2025
02/2023

04/2025
4,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

05/2025
02/2023

05/2025
4,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

06/2025
02/2023

06/2025
5,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

07/2025
02/2023

07/2025
5,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

08/2025
02/2023

08/2025
5,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

09/2025
02/2023

09/2025
5,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

10/2025
02/2023

10/2025
5,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

11/2025
02/2023

11/2025
5,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2023

12/2025
02/2023

01/2026
5,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

04/2023
03/2023

04/2023
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
03/2023

04/2023

05/2023
03/2023

04/2023

05/2023
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

05/2023
03/2023

05/2023
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
03/2023

06/2023

09/2023
03/2023

06/2023

09/2023
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

07/2023
03/2023

07/2023
2,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

08/2023
03/2023

08/2023
2,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

09/2023
03/2023

09/2023
3,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
03/2023

09/2023

03/2024
03/2023

09/2023

03/2024
2,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

10/2023
03/2023

10/2023
3,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

11/2023
03/2023

11/2023
3,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

12/2023
03/2023

12/2023
3,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

01/2024
03/2023

01/2024
4,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

02/2024
03/2023

02/2024
4,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

03/2024
03/2023

03/2024
4,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
03/2023

03/2024

03/2025
03/2023

03/2024

03/2025
4,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

04/2024
03/2023

04/2024
4,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

05/2024
03/2023

05/2024
4,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

06/2024
03/2023

06/2024
4,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

07/2024
03/2023

07/2024
4,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

08/2024
03/2023

08/2024
4,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

09/2024
03/2023

09/2024
4,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

10/2024
03/2023

10/2024
4,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

11/2024
03/2023

11/2024
4,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

12/2024
03/2023

12/2024
4,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

01/2025
03/2023

01/2025
4,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

02/2025
03/2023

02/2025
4,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

03/2025
03/2023

03/2025
4,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

04/2025
03/2023

04/2025
4,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

05/2025
03/2023

05/2025
4,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

06/2025
03/2023

06/2025
4,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

07/2025
03/2023

07/2025
4,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

08/2025
03/2023

08/2025
4,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

09/2025
03/2023

09/2025
4,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

10/2025
03/2023

10/2025
4,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

11/2025
03/2023

11/2025
4,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2023

12/2025
03/2023

01/2026
4,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

05/2023
04/2023

05/2023
750 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
04/2023

05/2023

06/2023
04/2023

05/2023

06/2023
350 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

06/2023
04/2023

06/2023
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

07/2023
04/2023

07/2023
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
04/2023

07/2023

10/2023
04/2023

07/2023

10/2023
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

08/2023
04/2023

08/2023
2,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

09/2023
04/2023

09/2023
2,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

10/2023
04/2023

10/2023
3,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
04/2023

10/2023

04/2024
04/2023

10/2023

04/2024
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

11/2023
04/2023

11/2023
3,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

12/2023
04/2023

12/2023
3,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

01/2024
04/2023

01/2024
3,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

02/2024
04/2023

02/2024
3,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

03/2024
04/2023

03/2024
3,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

04/2024
04/2023

04/2024
3,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
04/2023

04/2024

04/2025
04/2023

04/2024

04/2025
2,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

05/2024
04/2023

05/2024
3,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

06/2024
04/2023

06/2024
3,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

07/2024
04/2023

07/2024
4,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

08/2024
04/2023

08/2024
3,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

09/2024
04/2023

09/2024
3,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

10/2024
04/2023

10/2024
3,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

11/2024
04/2023

11/2024
4,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

12/2024
04/2023

12/2024
4,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

01/2025
04/2023

01/2025
4,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

02/2025
04/2023

02/2025
4,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

03/2025
04/2023

03/2025
4,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

04/2025
04/2023

04/2025
4,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

05/2025
04/2023

05/2025
4,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

06/2025
04/2023

06/2025
4,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

07/2025
04/2023

07/2025
4,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

08/2025
04/2023

08/2025
4,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

09/2025
04/2023

09/2025
4,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

10/2025
04/2023

10/2025
4,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

11/2025
04/2023

11/2025
4,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
04/2023

12/2025
04/2023

01/2026
4,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
05/2023

06/2023

07/2023
05/2023

06/2023

07/2023
275 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2023

06/2023
05/2023

06/2023
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2023

07/2023
05/2023

07/2023
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2023

08/2023
05/2023

08/2023
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
05/2023

08/2023

11/2023
05/2023

08/2023

11/2023
1,305 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2023

09/2023
05/2023

09/2023
2,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2023

10/2023
05/2023

10/2023
2,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
05/2023

11/2023

05/2024
05/2023

11/2023

05/2024
1,650 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2023

11/2023
05/2023

11/2023
2,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2023

12/2023
05/2023

12/2023
3,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2023

01/2024
05/2023

01/2024
3,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2023

02/2024
05/2023

02/2024
3,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2023

03/2024
05/2023

03/2024
3,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2023

04/2024
05/2023

04/2024
3,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2023

05/2024
05/2023

05/2024
3,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
05/2023

05/2024

05/2025
05/2023

05/2024

05/2025
2,205 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2023

06/2024
05/2023

06/2024
3,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2023

07/2024
05/2023

07/2024
3,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2023

08/2024
05/2023

08/2024
3,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2023

09/2024
05/2023

09/2024
3,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2023

10/2024
05/2023

10/2024
3,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2023

11/2024
05/2023

11/2024
3,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2023

12/2024
05/2023

12/2024
3,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2023

01/2025
05/2023

01/2025
3,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2023

02/2025
05/2023

02/2025
3,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2023

03/2025
05/2023

03/2025
3,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2023

04/2025
05/2023

04/2025
3,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2023

05/2025
05/2023

05/2025
3,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2023

06/2025
05/2023

06/2025
3,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2023

07/2025
05/2023

07/2025
3,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2023

08/2025
05/2023

08/2025
4,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2023

09/2025
05/2023

09/2025
4,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2023

10/2025
05/2023

10/2025
4,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2023

11/2025
05/2023

11/2025
4,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
05/2023

12/2025
05/2023

01/2026
4,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
06/2023

07/2023

08/2023
06/2023

07/2023

08/2023
255 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2023

07/2023
06/2023

07/2023
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2023

08/2023
06/2023

08/2023
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
06/2023

09/2023

12/2023
06/2023

09/2023

12/2023
1,055 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2023

09/2023
06/2023

09/2023
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2023

10/2023
06/2023

10/2023
2,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2023

11/2023
06/2023

11/2023
2,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
06/2023

12/2023

06/2024
06/2023

12/2023

06/2024
1,305 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2023

12/2023
06/2023

12/2023
2,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2023

01/2024
06/2023

01/2024
2,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2023

02/2024
06/2023

02/2024
2,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2023

03/2024
06/2023

03/2024
3,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2023

04/2024
06/2023

04/2024
3,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2023

05/2024
06/2023

05/2024
3,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
06/2023

06/2024

06/2025
06/2023

06/2024

06/2025
1,805 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2023

06/2024
06/2023

06/2024
3,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2023

07/2024
06/2023

07/2024
3,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2023

08/2024
06/2023

08/2024
3,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2023

09/2024
06/2023

09/2024
3,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2023

10/2024
06/2023

10/2024
3,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2023

11/2024
06/2023

11/2024
3,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2023

12/2024
06/2023

12/2024
3,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2023

01/2025
06/2023

01/2025
3,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2023

02/2025
06/2023

02/2025
3,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2023

03/2025
06/2023

03/2025
3,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2023

04/2025
06/2023

04/2025
3,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2023

05/2025
06/2023

05/2025
3,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2023

06/2025
06/2023

06/2025
3,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2023

07/2025
06/2023

07/2025
3,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2023

08/2025
06/2023

08/2025
3,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2023

09/2025
06/2023

09/2025
3,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2023

10/2025
06/2023

10/2025
3,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2023

11/2025
06/2023

11/2025
3,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
06/2023

12/2025
06/2023

01/2026
3,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2023

08/2023
07/2023

08/2023
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
07/2023

08/2023

09/2023
07/2023

08/2023

09/2023
305 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2023

09/2023
07/2023

09/2023
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2023

10/2023
07/2023

10/2023
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
07/2023

10/2023

01/2024
07/2023

10/2023

01/2024
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2023

11/2023
07/2023

11/2023
2,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2023

12/2023
07/2023

12/2023
2,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2023

01/2024
07/2023

01/2024
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
07/2023

01/2024

07/2024
07/2023

01/2024

07/2024
920 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2023

02/2024
07/2023

02/2024
2,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2023

03/2024
07/2023

03/2024
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2023

04/2024
07/2023

04/2024
2,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2023

05/2024
07/2023

05/2024
2,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2023

06/2024
07/2023

06/2024
2,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
07/2023

07/2024

07/2025
07/2023

07/2024

07/2025
1,405 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2023

07/2024
07/2023

07/2024
2,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2023

08/2024
07/2023

08/2024
2,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2023

09/2024
07/2023

09/2024
2,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2023

10/2024
07/2023

10/2024
2,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2023

11/2024
07/2023

11/2024
2,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2023

12/2024
07/2023

12/2024
2,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2023

01/2025
07/2023

01/2025
2,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2023

02/2025
07/2023

02/2025
2,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2023

03/2025
07/2023

03/2025
2,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2023

04/2025
07/2023

04/2025
3,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2023

05/2025
07/2023

05/2025
3,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2023

06/2025
07/2023

06/2025
3,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2023

07/2025
07/2023

07/2025
3,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2023

08/2025
07/2023

08/2025
3,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2023

09/2025
07/2023

09/2025
3,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2023

10/2025
07/2023

10/2025
3,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2023

11/2025
07/2023

11/2025
3,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
07/2023

12/2025
07/2023

01/2026
3,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
08/2023

09/2023

10/2023
08/2023

09/2023

10/2023
240 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2023

09/2023
08/2023

09/2023
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2023

10/2023
08/2023

10/2023
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
08/2023

11/2023

02/2024
08/2023

11/2023

02/2024
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2023

11/2023
08/2023

11/2023
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2023

12/2023
08/2023

12/2023
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2023

01/2024
08/2023

01/2024
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
08/2023

02/2024

08/2024
08/2023

02/2024

08/2024
680 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2023

02/2024
08/2023

02/2024
1,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2023

03/2024
08/2023

03/2024
2,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2023

04/2024
08/2023

04/2024
2,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2023

05/2024
08/2023

05/2024
2,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2023

06/2024
08/2023

06/2024
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2023

07/2024
08/2023

07/2024
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2023

08/2024
08/2023

08/2024
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
08/2023

08/2024

08/2025
08/2023

08/2024

08/2025
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2023

09/2024
08/2023

09/2024
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2023

10/2024
08/2023

10/2024
2,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2023

11/2024
08/2023

11/2024
2,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2023

12/2024
08/2023

12/2024
2,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2023

01/2025
08/2023

01/2025
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2023

02/2025
08/2023

02/2025
2,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2023

03/2025
08/2023

03/2025
2,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2023

04/2025
08/2023

04/2025
2,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2023

05/2025
08/2023

05/2025
2,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2023

06/2025
08/2023

06/2025
2,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2023

07/2025
08/2023

07/2025
2,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2023

08/2025
08/2023

08/2025
2,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2023

09/2025
08/2023

09/2025
2,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2023

10/2025
08/2023

10/2025
2,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2023

11/2025
08/2023

11/2025
2,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
08/2023

12/2025
08/2023

01/2026
2,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2023

10/2023
09/2023

10/2023
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
09/2023

10/2023

11/2023
09/2023

10/2023

11/2023
230 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2023

11/2023
09/2023

11/2023
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2023

12/2023
09/2023

12/2023
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2023

01/2024
09/2023

01/2024
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2023

02/2024
09/2023

02/2024
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2023

03/2024
09/2023

03/2024
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
09/2023

03/2024

09/2024
09/2023

03/2024

09/2024
520 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2023

04/2024
09/2023

04/2024
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2023

05/2024
09/2023

05/2024
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2023

06/2024
09/2023

06/2024
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2023

07/2024
09/2023

07/2024
1,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2023

08/2024
09/2023

08/2024
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2023

09/2024
09/2023

09/2024
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
09/2023

09/2024

09/2025
09/2023

09/2024

09/2025
905 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2023

10/2024
09/2023

10/2024
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2023

11/2024
09/2023

11/2024
1,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2023

12/2024
09/2023

12/2024
2,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2023

01/2025
09/2023

01/2025
2,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2023

02/2025
09/2023

02/2025
2,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2023

03/2025
09/2023

03/2025
2,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2023

04/2025
09/2023

04/2025
2,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2023

05/2025
09/2023

05/2025
2,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2023

06/2025
09/2023

06/2025
2,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2023

07/2025
09/2023

07/2025
2,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2023

08/2025
09/2023

08/2025
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2023

09/2025
09/2023

09/2025
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2023

10/2025
09/2023

10/2025
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2023

11/2025
09/2023

11/2025
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
09/2023

12/2025
09/2023

01/2026
2,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2023

11/2023
10/2023

11/2023
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
10/2023

11/2023

12/2023
10/2023

11/2023

12/2023
220 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2023

12/2023
10/2023

12/2023
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2023

01/2024
10/2023

01/2024
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2023

02/2024
10/2023

02/2024
950 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2023

03/2024
10/2023

03/2024
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
10/2023

04/2024

10/2024
10/2023

04/2024

10/2024
420 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2023

04/2024
10/2023

04/2024
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2023

05/2024
10/2023

05/2024
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2023

06/2024
10/2023

06/2024
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2023

07/2024
10/2023

07/2024
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2023

08/2024
10/2023

08/2024
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2023

09/2024
10/2023

09/2024
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2023

10/2024
10/2023

10/2024
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
10/2023

10/2024

10/2025
10/2023

10/2024

10/2025
1,005 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2023

11/2024
10/2023

11/2024
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2023

12/2024
10/2023

12/2024
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2023

01/2025
10/2023

01/2025
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2023

02/2025
10/2023

02/2025
1,900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2023

03/2025
10/2023

03/2025
2,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2023

04/2025
10/2023

04/2025
2,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2023

05/2025
10/2023

05/2025
2,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2023

06/2025
10/2023

06/2025
2,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2023

07/2025
10/2023

07/2025
2,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2023

08/2025
10/2023

08/2025
2,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2023

09/2025
10/2023

09/2025
2,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2023

10/2025
10/2023

10/2025
2,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2023

11/2025
10/2023

11/2025
2,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
10/2023

12/2025
10/2023

01/2026
2,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2023

12/2023
11/2023

12/2023
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
11/2023

12/2023

01/2024
11/2023

12/2023

01/2024
200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2023

01/2024
11/2023

01/2024
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2023

02/2024
11/2023

02/2024
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2023

03/2024
11/2023

03/2024
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2023

04/2024
11/2023

04/2024
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2023

05/2024
11/2023

05/2024
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
11/2023

05/2024

11/2024
11/2023

05/2024

11/2024
505 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2023

06/2024
11/2023

06/2024
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2023

07/2024
11/2023

07/2024
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2023

08/2024
11/2023

08/2024
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2023

09/2024
11/2023

09/2024
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2023

10/2024
11/2023

10/2024
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2023

11/2024
11/2023

11/2024
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2023

12/2024
11/2023

12/2024
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2023

01/2025
11/2023

01/2025
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2023

02/2025
11/2023

02/2025
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2023

03/2025
11/2023

03/2025
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2023

04/2025
11/2023

04/2025
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2023

05/2025
11/2023

05/2025
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2023

06/2025
11/2023

06/2025
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2023

07/2025
11/2023

07/2025
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2023

08/2025
11/2023

08/2025
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2023

09/2025
11/2023

09/2025
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2023

10/2025
11/2023

10/2025
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2023

11/2025
11/2023

11/2025
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
11/2023

12/2025
11/2023

01/2026
1,800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
12/2023

01/2024

02/2024
12/2023

01/2024

02/2024
160 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2023

01/2024
12/2023

01/2024
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2023

02/2024
12/2023

02/2024
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2023

04/2024
12/2023

04/2024
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2023

05/2024
12/2023

05/2024
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2023

06/2024
12/2023

06/2024
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
12/2023

06/2024

12/2024
12/2023

06/2024

12/2024
405 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2023

07/2024
12/2023

07/2024
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2023

08/2024
12/2023

08/2024
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2023

09/2024
12/2023

09/2024
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2023

10/2024
12/2023

10/2024
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2023

11/2024
12/2023

11/2024
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2023

12/2024
12/2023

12/2024
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2023

01/2025
12/2023

01/2025
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2023

02/2025
12/2023

02/2025
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2023

03/2025
12/2023

03/2025
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2023

04/2025
12/2023

04/2025
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2023

05/2025
12/2023

05/2025
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2023

06/2025
12/2023

06/2025
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2023

07/2025
12/2023

07/2025
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2023

08/2025
12/2023

08/2025
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2023

09/2025
12/2023

09/2025
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2023

10/2025
12/2023

10/2025
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2023

11/2025
12/2023

11/2025
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
12/2023

12/2025
12/2023

01/2026
1,700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

02/2024
01/2024

02/2024
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
01/2024

02/2024

03/2024
01/2024

02/2024

03/2024
150 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

03/2024
01/2024

03/2024
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

04/2024
01/2024

04/2024
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
01/2024

04/2024

07/2024
01/2024

04/2024

07/2024
325 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

05/2024
01/2024

05/2024
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

06/2024
01/2024

06/2024
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

07/2024
01/2024

07/2024
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
01/2024

07/2024

01/2025
01/2024

07/2024

01/2025
405 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

08/2024
01/2024

08/2024
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

09/2024
01/2024

09/2024
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

10/2024
01/2024

10/2024
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

11/2024
01/2024

11/2024
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

12/2024
01/2024

12/2024
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

01/2025
01/2024

01/2025
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

02/2025
01/2024

02/2025
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

03/2025
01/2024

03/2025
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

04/2025
01/2024

04/2025
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

05/2025
01/2024

05/2025
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

06/2025
01/2024

06/2025
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

07/2025
01/2024

07/2025
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

08/2025
01/2024

08/2025
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

09/2025
01/2024

09/2025
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

10/2025
01/2024

10/2025
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

11/2025
01/2024

11/2025
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
01/2024

12/2025
01/2024

01/2026
1,600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

03/2024
02/2024

03/2024
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
02/2024

03/2024

04/2024
02/2024

03/2024

04/2024
125 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

04/2024
02/2024

04/2024
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

05/2024
02/2024

05/2024
650 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
02/2024

05/2024

08/2024
02/2024

05/2024

08/2024
305 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

06/2024
02/2024

06/2024
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

07/2024
02/2024

07/2024
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

08/2024
02/2024

08/2024
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
02/2024

08/2024

02/2025
02/2024

08/2024

02/2025
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

09/2024
02/2024

09/2024
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

10/2024
02/2024

10/2024
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

11/2024
02/2024

11/2024
1,000 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

12/2024
02/2024

12/2024
1,100 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

01/2025
02/2024

01/2025
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

02/2025
02/2024

02/2025
1,200 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

03/2025
02/2024

03/2025
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

04/2025
02/2024

04/2025
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

05/2025
02/2024

05/2025
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

06/2025
02/2024

06/2025
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

07/2025
02/2024

07/2025
1,300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

08/2025
02/2024

08/2025
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

09/2025
02/2024

09/2025
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

10/2025
02/2024

10/2025
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

11/2025
02/2024

11/2025
1,400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
02/2024

12/2025
02/2024

01/2026
1,500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
03/2024

04/2024

05/2024
03/2024

04/2024

05/2024
150 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2024

04/2024
03/2024

04/2024
300 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2024

05/2024
03/2024

05/2024
500 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
03/2024

06/2024

09/2024
03/2024

06/2024

09/2024
250 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2024

07/2024
03/2024

07/2024
600 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2024

08/2024
03/2024

08/2024
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2024

09/2024
03/2024

09/2024
700 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

2

1
A

B

A
03/2024

09/2024

03/2025
03/2024

09/2024

03/2025
400 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2024

10/2024
03/2024

10/2024
800 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2024

11/2024
03/2024

11/2024
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2024

12/2024
03/2024

12/2024
900 USD
NYM REFINED PRODUCTS NEW YORK HARBOR NO. 2 HEATING OIL FUTURES HO 1

1
A

B
03/2024

01/2025
03/2024

01/2025
1,000 USD