Asset Class Navigation

Crude Oil Options Settlements

Options


市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
行使 开盘价 最后 变化 结算 预计成交量 前一天未平仓合约
2000 Call - - - - +.21 40.82 0 3
3000 Call - - - - +.21 30.82 0 0
3200 Call - - - - +.21 28.82 0 0
3500 Call - - - - +.21 25.82 0 1
3700 Call - - - - +.21 23.84 0 0
3800 Call - - - - +.20 22.86 0 0
4000 Call - 20.92B 20.55A 20.91B +.20 20.93 0 1
4100 Call - 20.07B 19.61A 19.99B +.20 19.98 0 600
4150 Call - 19.60B 19.14A 19.50B +.20 19.51 0 1
4200 Call - 19.13B 18.67A 19.03B +.20 19.04 0 0
4300 Call - 18.20B 17.76A 18.11B +.19 18.11 0 0
4500 Call - 16.38B 15.96A 16.29B +.18 16.29 0 1,234
4600 Call - 15.50B 15.08A 15.41B +.18 15.41 0 1,302
4650 Call - 15.06B 14.65A 14.96B +.18 14.98 0 650
4700 Call - 14.63B 14.23A 14.53B +.17 14.55 0 2,007
4750 Call - 14.21B 13.81A 14.12B +.18 14.13 0 2,755
4800 Call - 13.79B 13.39A 13.70B +.17 13.71 0 2,248
4850 Call - 13.37B 12.98A 13.27B +.17 13.29 0 3,878
4900 Call - 12.96B 12.57A 12.87B +.17 12.88 0 6,861
4950 Call - 12.55B 12.10A 12.46B +.17 12.48 0 800
5000 Call - 12.15B 11.70A 12.06B +.16 12.07 0 18,861
5050 Call - 11.75B 11.31A 11.66B +.17 11.68 0 3,461
5100 Call - 11.36B 10.93A 11.27B +.16 11.28 0 8,195
5150 Call - 10.97B 10.54A 10.88B +.15 10.89 0 2,551
5200 Call - 10.59B 10.17A 10.50B +.15 10.51 0 6,426
5250 Call - 10.21B 9.79A 10.12B +.15 10.13 0 1,650
5300 Call - 9.83B 9.43A 9.73B +.15 9.76 0 4,002
5350 Call - 9.46B 9.06A 9.36B +.15 9.39 0 1,775
5400 Call - 9.10B 8.70A 9.01B +.15 9.03 0 4,559
5450 Call - 8.74B 8.35A 8.64B +.14 8.67 0 2,118
5500 Call - 8.39B 8.01A 8.29B +.14 8.32 0 21,226
5550 Call - 8.04B 7.67A 7.94B +.14 7.97 0 3,765
5600 Call - 7.70B 7.33A 7.60B +.14 7.63 0 2,995
5650 Call - 7.36B 7.00A 7.26B +.13 7.29 0 1,716
5700 Call - 7.03B 6.68A 6.93B +.13 6.97 0 1,823
5750 Call - 6.70B 6.36A 6.62B +.13 6.65 0 1,152
5800 Call - 6.39B 6.05A 6.29B +.12 6.33 0 4,063
5850 Call - 6.08B 5.75A 5.98A +.12 6.02 0 210
5900 Call - 5.79B 5.46A 5.68A +.11 5.72 0 806
5950 Call - 5.50B 5.18A 5.39A +.10 5.42 0 989
6000 Call 5.10 5.22B 4.90A 5.12B +.11 5.14 50 38,297
6050 Call - 4.94B 4.64A 4.83A +.10 4.86 0 1,806
6100 Call - 4.67B 4.38A 4.57A +.09 4.59 0 991
6150 Call - 4.40B 4.13A 4.31A +.09 4.34 0 16
6200 Call - 4.15B 3.89A 4.06A +.09 4.09 0 392
6250 Call 3.95 3.95 3.66A 3.82A +.09 3.85 5 473
6300 Call - 3.68B 3.44A 3.60A +.08 3.62 0 733
6350 Call - 3.46B 3.23A 3.38A +.08 3.40 0 15
6400 Call 3.25 3.25 3.03A 3.17A +.07 3.19 5 4,028
6450 Call 2.97 3.05B 2.84A 2.98A +.07 2.99 10 1
6500 Call 2.81 2.85B 2.66A 2.79A +.07 2.80 3 34,811
6550 Call 2.61 2.67B 2.49A 2.61A +.06 2.62 10 2
6600 Call 2.44 2.50B 2.33A 2.44A +.05 2.45 1 879
6650 Call - 2.33B 2.18A 2.28A +.05 2.30 0 0
6700 Call 2.14 2.18B 2.04A 2.13A +.04 2.14 1 895
6750 Call - 2.04B 1.90A 1.99A +.04 2.00 0 650
6800 Call - 1.90B 1.78A 1.86A +.03 1.86 0 505
6850 Call - 1.77B 1.66A 1.73A +.03 1.74 0 2
6900 Call - 1.66B 1.55A 1.62A +.02 1.62 0 917
6950 Call - 1.55B 1.45A 1.51A +.01 1.50 0 50
7000 Call 1.42 1.45 1.35A 1.40 +.01 1.40 165 27,538
7050 Call - 1.34B 1.26A 1.31A UNCH 1.30 0 4
7100 Call - 1.25B 1.18A 1.22A +.01 1.22 0 603
7150 Call - 1.16B 1.10A 1.14A +.01 1.14 0 4
7200 Call 1.07 1.09B 1.03A 1.06A +.01 1.06 10 240
7250 Call - 1.01B .96A .99A +.01 .99 52 342
7300 Call - .94B .90A .92A UNCH .92 0 2,609
7350 Call - .88B .84A .86A UNCH .86 0 2
7400 Call - .83B .79A .81A UNCH .80 0 3,405
7450 Call - .77B .74A .76A UNCH .75 0 4
7500 Call .74 .74 .70A .71A -.01 .70 218 29,263
7550 Call - .68B .66A .67A -.01 .66 0 2
7600 Call .63 .64B .63 .63 UNCH .62 26 513
7650 Call - .60B .58A .59A -.01 .58 0 1
7700 Call .55 .57B .54 .55A -.01 .54 78 4,301
7750 Call .54 .54 .52 .52 -.01 .51 1,260 1
7800 Call .49 .50B .49 .49 -.01 .48 10 592
7850 Call - - .46A .47B -.01 .46 0 3
7900 Call - - - - -.01 .43 0 1,170
7950 Call - - - - -.01 .41 0 50
8000 Call .38 .41 .38 .40 -.01 .39 248 19,274
8050 Call - .38B - .38B UNCH .37 0 3
8100 Call - - - - -.01 .35 0 399
8150 Call - - - - -.01 .33 0 125
8200 Call - - - - -.01 .31 0 196
8250 Call - - - - UNCH .30 0 7
8300 Call - - - - -.01 .28 0 4
8500 Call - - - - UNCH .24 0 5,222
8600 Call - - - - +.01 .22 0 503
8700 Call - - - - UNCH .20 0 141
8800 Call - - - - +.01 .19 0 0
8900 Call - - - - +.02 .18 0 400
9000 Call .16 .16 .15 .15 +.01 .16 259 13,786
9100 Call - - - - +.01 .15 0 850
9250 Call - - - - +.01 .13 0 20
9300 Call - - - - +.01 .13 0 150
9500 Call - - - - +.01 .11 0 5,761
9600 Call - - - - +.01 .10 0 201
9800 Call - - - - +.01 .09 0 10
9950 Call - - - - +.01 .08 0 10
10000 Call .07 .07 .07 .07 UNCH .07 500 17,311
10100 Call - - - - UNCH .07 0 0
10200 Call - - - - -.01 .06 0 10
10500 Call - - - - -.01 .05 0 470
11000 Call - - - - -.01 .03 0 531
11100 Call - - - - -.01 .03 0 1
11500 Call - - - - -.02 .02 0 228
11700 Call - - - - -.01 .02 0 1
11800 Call - - - - -.01 .02 0 1
12000 Call - - - - -.01 .02 0 3,878
12500 Call - - - - -.01 .01 0 11,196
13000 Call - - - - -.01 .01 0 78
13500 Call - - - - -.01 .01 0 4
13750 Call - - - - -.01 .01 0 1
14000 Call - - - - UNCH .01 0 491
15000 Call - - - - UNCH .01 0 1,083
15500 Call - - - - UNCH .01 0 294
17500 Call - - - - UNCH .01 0 20
19500 Call - - - - UNCH .01 0 1
20000 Call - - - - UNCH .01 0 147
1500 Put - - - - UNCH .01 0 3
2000 Put .01 .01 .01 .01 UNCH .01 1 641
2450 Put - - - - UNCH .01 0 66
2500 Put - - - - UNCH .01 0 865
2700 Put - - - - UNCH .01 0 238
2750 Put - - - - +.01 .02 0 7
2800 Put - - - - UNCH .02 0 81
2850 Put - - - - UNCH .02 0 40
2900 Put - - - - UNCH .02 0 40
2950 Put - - - - UNCH .03 0 20
3000 Put - - - - UNCH .03 0 5,991
3100 Put - - - - UNCH .04 0 617
3150 Put - - - - UNCH .04 0 1
3200 Put - - - - UNCH .05 0 311
3250 Put - - - - -.01 .05 0 250
3300 Put - - - - UNCH .06 0 391
3350 Put - - - - UNCH .07 0 1
3400 Put - - - - -.01 .07 0 473
3450 Put - - - - -.01 .08 0 0
3500 Put .09 .09 .09 .09 UNCH .09 933 21,592
3550 Put - - - - -.01 .10 0 1
3600 Put - - - - -.01 .11 0 747
3650 Put - - - - -.01 .12 0 1
3700 Put - - - - UNCH .14 0 169
3750 Put - - - - -.01 .15 0 2,354
3800 Put - - - - UNCH .17 0 1,887
3900 Put - - - - -.01 .20 0 222
3950 Put - - .22A .22A -.01 .22 0 6
4000 Put - - .25A .25A -.01 .25 932 26,239
4050 Put .26 .26 .26 .26 -.01 .27 100 1
4100 Put - - .29A .29A -.01 .30 0 2,485
4150 Put - - .33A .33A -.01 .33 0 100
4200 Put - - .36A .36A -.01 .36 0 8,124
4250 Put - - .40A .40A -.02 .39 0 77
4300 Put - - .43A .43A -.02 .43 2 965
4350 Put - - .47A .47A -.02 .47 0 1
4400 Put .54 .54 .50 .51 -.02 .51 1,276 572
4450 Put - .59B .57A .57A -.02 .56 1 477
4500 Put .67 .67 .60 .60 -.03 .61 514 26,643
4600 Put - .76B .73A .73A -.03 .72 0 1,178
4650 Put - .83B .80A .80A -.03 .79 0 1
4700 Put - .90B .86A .86A -.03 .86 0 2,688
4750 Put - .98B .94A .94A -.04 .93 0 956
4800 Put 1.07 1.07 1.00 1.00 -.03 1.01 2 6,048
4850 Put 1.13 1.15B 1.09A 1.09A -.04 1.09 76 501
4900 Put - 1.24B 1.17A 1.17A -.03 1.18 0 1,629
4950 Put 1.27 1.33B 1.26A 1.26A -.04 1.27 1 17
5000 Put 1.39 1.44 1.34 1.34 -.04 1.36 338 27,958
5050 Put - 1.53B 1.45A 1.45A -.04 1.46 0 1,300
5100 Put 1.62 1.64B 1.56A 1.56A -.05 1.56 1 2,697
5150 Put - 1.76B 1.66A 1.66A -.05 1.67 0 521
5200 Put - 1.87B 1.78A 1.78A -.05 1.78 0 1,658
5250 Put - 2.00B 1.89A 1.89A -.05 1.90 0 519
5300 Put - 2.13B 2.02A 2.02A -.06 2.02 0 1,010
5350 Put - 2.26B 2.14A 2.14A -.06 2.15 0 253
5400 Put 2.32 2.40B 2.28A 2.28A -.06 2.28 1 1,252
5450 Put - 2.54B 2.41A 2.41A -.06 2.42 0 550
5500 Put 2.59 2.69B 2.54 2.55B -.06 2.56 226 10,951
5550 Put - 2.85B 2.70A 2.70A -.07 2.71 0 893
5600 Put - 3.01B 2.85A 2.85A -.07 2.86 0 1,755
5650 Put - 3.17B 3.01A 3.01A -.08 3.02 0 1,000
5700 Put - 3.34B 3.17A 3.17A -.08 3.19 100 1,313
5750 Put - 3.52B 3.34A 3.35B -.08 3.36 0 6
5800 Put - 3.71B 3.52A 3.53B -.09 3.54 0 86
5850 Put - 3.91B 3.71A 3.72B -.09 3.73 0 18
5900 Put - 4.11B 3.90A 3.91B -.09 3.92 0 656
5950 Put 4.19 4.32B 4.10A 4.12B -.10 4.12 1 118
6000 Put - 4.54B 4.31A 4.33B -.10 4.33 0 3,504
6050 Put 4.64 4.76B 4.52A 4.54B -.11 4.54 1 667
6100 Put - 5.00B 4.75A 4.77B -.12 4.77 0 71
6200 Put - 5.49B 5.23A 5.25B -.13 5.25 0 6
6250 Put - 5.76B 5.48A 5.51B -.12 5.51 0 5
6300 Put 5.82 6.03B 5.74A 5.77B -.13 5.77 85 162
6350 Put - 6.32B 6.01A 6.05B -.13 6.05 0 1
6400 Put - 6.58B 6.30A 6.34B -.13 6.34 0 15
6500 Put - 7.21B 6.90A 6.93B -.14 6.94 150 500
6700 Put - 8.56B 8.20A 8.25B -.16 8.26 0 1
7000 Put - 10.80B 10.42A 10.48A -.20 10.49 0 230
7100 Put - 11.61B 11.22A 11.28A -.20 11.30 0 1
7150 Put - 12.03B 11.63A 11.69A -.20 11.71 0 1
7200 Put - 12.45B 12.04A 12.11A -.20 12.13 0 5
8000 Put - - - - -.22 19.42 0 4
8300 Put - - - - -.22 22.31 0 100
8800 Put - - - - -.21 27.22 0 0
9000 Put - - - - -.21 29.20 0 0
10000 Put - - - - -.21 39.18 0 300
Total 7,652 529,406

WTI 原油期货

NYMEX WTI轻质原油期货(CL)是世界上最具流动性和交投最活跃的原油合约,可以提供当今全球石油市场最有效的交易方法。

NYMEX WTI价格源于俄克拉荷马州库欣,与全世界能源市场有着密切的关联。

WTI(西德克萨斯中质原油)是轻质低硫混合原油。'轻质’指的是粘稠度和硫含量低,非常适合转化成汽油和柴油。该合约的交易代码为CL,指的是“轻质原油”。   

原油市场提供在几乎所有市场条件下的交易机会,但可能高度波动。影响价格的因素有很多,包括直接因素(输油管道变化)或宏观因素(例如,经济健康程度、天气),这使得价格的风险管理至关重要。

NYMEX WTI期货提供直接投资石油市场的机会,无论您是寻求对冲风险或是对价格的走向套利,期货相对于其他交易方式都是一个关键的优势。

交易NYMEX WTI期货的优势

  • 流动性深厚的市场
  • 随着美国石油产量、亚洲使用量的增加和美国出口禁令的废除,WTI成为了世界石油价格的首选指标
  • 以少量资金控制大笔合约
  • 享受60%的长期、40%的短期资本收益待遇
  • 利用其他NYMEX的石油合约实现大量的节省和精确的敞口配置
  • NYMEX WTI与现货市场紧密联系,可降低成本