Asset Class Navigation

Crude Oil Options Settlements

Options


市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
行使 开盘价 最后 变化 结算 预计成交量 前一天未平仓合约
3500 Call - - - - +.93 25.55 0 0
4800 Call - 13.22B 12.25A 13.02A +.82 13.17 0 0
5000 Call - 11.51B 10.59A 11.33A +.78 11.46 0 141
5300 Call - 9.11B 8.27A 8.94A +.71 9.07 0 1
5500 Call - 7.63B 6.85A 7.48A +.67 7.60 0 100
5600 Call - 6.94B 6.19A 6.79A +.63 6.90 0 6
5700 Call - 6.28B 5.56A 6.14A +.60 6.24 0 2
5800 Call - 5.69B 4.97A 5.52A +.58 5.62 0 10
5850 Call - 5.39B 4.69A 5.22A +.56 5.32 0 802
5900 Call - 5.09B 4.42A 4.94A +.54 5.03 0 135
5950 Call - 4.81B 4.16A 4.66A +.53 4.75 1 1,501
6000 Call - 4.54B 3.91A 4.39A +.50 4.47 1 2,784
6050 Call - 4.28B 3.67A 4.13A +.48 4.21 0 75
6100 Call - 4.02B 3.44A 3.89A +.46 3.96 0 8
6150 Call - 3.78B 3.22A 3.65A +.44 3.72 0 6
6200 Call - 3.55B 3.01A 3.42A +.43 3.49 0 56
6300 Call - 3.12B 2.63A 3.00A +.38 3.06 0 118
6350 Call - 2.92B 2.45A 2.81A +.37 2.87 0 30
6400 Call - 2.72B 2.28A 2.62A +.35 2.68 0 100
6500 Call - 2.37B 1.98A 2.28A +.31 2.33 0 675
6550 Call - 2.21B 1.84A 2.13A +.29 2.17 0 6
6600 Call - 2.06B 1.71A 1.98A +.27 2.02 0 3
6650 Call - 1.92B 1.59A 1.84A +.25 1.88 0 12
6700 Call - 1.78B 1.47A 1.71A +.24 1.75 0 1,652
6750 Call - 1.66B 1.37A 1.59A +.23 1.63 3 5
6800 Call - 1.54B 1.27A 1.48A +.21 1.51 4 2,452
6850 Call - 1.43B 1.18A 1.38A +.20 1.41 3 68
6900 Call - 1.33B 1.09A 1.28A +.19 1.31 4 111
6950 Call - 1.23B 1.02A 1.19A +.17 1.21 0 5
7000 Call - 1.14B .94A 1.11A +.16 1.13 200 1,297
7050 Call - 1.06B .88A 1.03A +.15 1.05 0 3
7100 Call - .99B .82A .96A +.13 .97 0 78
7150 Call - .92B .76A .89A +.13 .91 0 24
7200 Call - .85B .70A .83A +.11 .84 0 478
7250 Call - .79B .66A .78A +.10 .78 0 15
7300 Call - .74B .62A .73A +.09 .73 0 26
7350 Call .58 .69B .58 .66 +.08 .68 3 4
7400 Call - .65B .54A .63A +.08 .64 1 102
7450 Call .50 .60 .50 .59A +.07 .60 2 2
7500 Call .50 .56B .47 .55 +.07 .56 53 10,114
7550 Call .46 .53 .44A .52A +.06 .52 11 4
7600 Call .43 .50 .42A .49A +.05 .49 2 11
7650 Call .46 .46 .46 .46 0 .46 2 0
7700 Call .44 .44 .37A .43A +.04 .43 11 200
7800 Call .31 .38B .31 .38B +.04 .38 1 1
7850 Call - .36B .32A .36B +.03 .36 1 0
7900 Call - .34B .30A .34B +.03 .34 0 1
8000 Call - .30B .27A .30B +.02 .30 2 2
8300 Call - .21B - .21B +.02 .22 0 1
8400 Call - .19B - .19B +.02 .20 0 60
8500 Call - .17B - .17B +.02 .18 1 30
8600 Call - - - - +.01 .16 1 2
8650 Call - - - - +.01 .15 0 1
8750 Call - - - - +.01 .14 0 1
8800 Call - - - - +.01 .13 0 200
8850 Call - - - - +.01 .12 0 81
9000 Call - - - - UNCH .10 0 102
9100 Call - - - - 0 .09 1 0
9300 Call - - - - +.01 .08 0 121
9600 Call - - - - 0 .06 1 0
9900 Call .04 .04 .04 .04 0 .04 5 0
10000 Call - - - - UNCH .04 0 101
11000 Call - - - - UNCH .01 0 100
3350 Put .04 .04 .04 .04 0 .04 5 0
3500 Put - - - - -.01 .05 0 828
3550 Put - - - - UNCH .06 0 1
3600 Put - - - - UNCH .07 0 1
3700 Put - - - - -.01 .08 0 1
3800 Put - - - - -.01 .10 0 2
3850 Put - - .12A .12A -.02 .11 0 5
4000 Put - - .16A .16A -.02 .15 0 1,377
4100 Put - - .20A .20A -.03 .18 1 1
4150 Put - - .21A .21A -.03 .20 0 1
4200 Put - - .24A .24A -.04 .22 0 6
4250 Put - - .26A .26A -.04 .25 0 1
4300 Put - - .28A .28A -.04 .27 0 1
4350 Put - - .31A .31A -.05 .30 0 18
4400 Put - - .34A .34A -.05 .33 1 45
4450 Put - - .37A .37A -.05 .37 0 2
4500 Put - - .41A .41A -.06 .40 0 151
4550 Put - - .45A .45A -.07 .44 0 10
4600 Put - - .49A .49A -.08 .48 0 31
4650 Put - - .54A .54A -.08 .53 0 7
4700 Put - - .59A .59A -.09 .58 0 20
4750 Put - - .64A .64A -.09 .64 0 11
4800 Put - - .70A .70A -.10 .70 0 637
4850 Put - - .77A .77A -.11 .76 0 12
4900 Put - - .83A .83A -.12 .83 0 80
4950 Put .91 .91 .91 .91 -.14 .90 4 8
5000 Put .98 1.13B .98 .99B -.14 .98 7 2,607
5050 Put - - 1.07A 1.07A -.15 1.07 0 5
5100 Put - - 1.16A 1.16A -.16 1.16 5 1,894
5150 Put - - 1.26A 1.26A -.18 1.25 2 3
5200 Put - - 1.36A 1.37B -.18 1.36 0 166
5250 Put - - 1.46A 1.47B -.20 1.46 0 5
5300 Put - 1.79B 1.58A 1.59B -.20 1.58 0 717
5350 Put - 1.92B 1.69A 1.71B -.22 1.69 0 20
5400 Put - 2.06B 1.82A 1.84B -.23 1.82 0 36
5450 Put - 2.21B 1.95A 1.98B -.25 1.95 0 1
5500 Put - 2.36B 2.08A 2.12B -.26 2.09 0 1,009
5550 Put - 2.52B 2.23A 2.27B -.28 2.23 0 12
5600 Put 2.40 2.69B 2.39A 2.42B -.28 2.39 1 3
5700 Put - 3.06B 2.71A 2.76B -.32 2.72 0 250
5800 Put - 3.46B 3.07A 3.13B -.34 3.09 0 229
5850 Put - 3.68B 3.27A 3.33B -.37 3.28 0 20
5900 Put - 3.91B 3.47A 3.54B -.38 3.49 1 35
5950 Put - 4.14B 3.68A 3.76B -.40 3.70 1 7
6000 Put - 4.39B 3.90A 3.99B -.42 3.93 0 391
6100 Put - 4.92B 4.38A 4.47B -.46 4.41 0 12
6150 Put - 5.19B 4.63A 4.73B -.48 4.66 0 0
6200 Put - 5.48B 4.90A 5.01B -.50 4.93 0 2
6250 Put 5.29 5.39B 5.17A 5.28A 0 5.21 1 0
6300 Put - 6.09B 5.46A 5.57A -.53 5.50 0 115
6500 Put - 7.40B 6.70A 6.83A -.61 6.75 0 1
Total 343 34,823

WTI 原油期货

NYMEX WTI轻质原油期货(CL)是世界上最具流动性和交投最活跃的原油合约,可以提供当今全球石油市场最有效的交易方法。

NYMEX WTI价格源于俄克拉荷马州库欣,与全世界能源市场有着密切的关联。

WTI(西德克萨斯中质原油)是轻质低硫混合原油。'轻质’指的是粘稠度和硫含量低,非常适合转化成汽油和柴油。该合约的交易代码为CL,指的是“轻质原油”。   

原油市场提供在几乎所有市场条件下的交易机会,但可能高度波动。影响价格的因素有很多,包括直接因素(输油管道变化)或宏观因素(例如,经济健康程度、天气),这使得价格的风险管理至关重要。

NYMEX WTI期货提供直接投资石油市场的机会,无论您是寻求对冲风险或是对价格的走向套利,期货相对于其他交易方式都是一个关键的优势。

交易NYMEX WTI期货的优势

  • 流动性深厚的市场
  • 随着美国石油产量、亚洲使用量的增加和美国出口禁令的废除,WTI成为了世界石油价格的首选指标
  • 以少量资金控制大笔合约
  • 享受60%的长期、40%的短期资本收益待遇
  • 利用其他NYMEX的石油合约实现大量的节省和精确的敞口配置
  • NYMEX WTI与现货市场紧密联系,可降低成本