Asset Class Navigation

Crude Oil Options Settlements

Options


市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
行使 开盘价 最后 变化 结算 预计成交量 前一天未平仓合约
2500 Call - - - - +1.09 37.77 0 0
4000 Call - - - - +1.09 22.77 0 0
4200 Call - 21.00B 18.94A 20.64A +1.09 20.77 0 1
4250 Call - 20.51B 18.44A 20.14A +1.09 20.27 0 1
4300 Call - 20.00B 17.94A 19.63A +1.09 19.77 0 5
4350 Call - 19.51B 17.44A 19.14A +1.09 19.27 0 1
4500 Call - 18.00B 15.95A 17.63A +1.09 17.77 0 1
4600 Call - 17.00B 14.95A 16.63A +1.09 16.77 0 1
4650 Call - 16.50B 14.45A 16.13A +1.09 16.27 0 3
4700 Call - 16.00B 13.95A 15.63A +1.09 15.77 0 11
4750 Call - 15.50B 13.45A 15.13A +1.09 15.27 0 392
4800 Call - 15.00B 12.95A 14.63A +1.09 14.77 0 547
4850 Call - 14.50B 12.45A 14.13A +1.08 14.27 0 222
4900 Call - 14.06B 11.96A 13.63B +1.08 13.77 0 111
4950 Call 11.98 13.56B 11.46A 13.13B +1.08 13.27 2 4
5000 Call - 13.06B 10.96A 12.63B +1.08 12.77 0 1,620
5050 Call - 12.52B 10.47A 12.14A +1.07 12.27 0 22
5100 Call - 12.02B 9.97A 11.64A +1.08 11.78 0 190
5150 Call - 11.52B 9.48A 11.14A +1.08 11.28 0 99
5200 Call - 11.02B 8.98A 10.64A +1.07 10.78 0 130
5250 Call - 10.52B 8.49A 10.14A +1.06 10.28 0 569
5300 Call - 10.06B 8.00A 9.68A +1.06 9.79 0 643
5350 Call - 9.56B 7.51A 9.18A +1.06 9.29 0 35
5400 Call - 9.06B 7.03A 8.68A +1.05 8.80 0 239
5450 Call - 8.58B 6.54A 8.20A +1.05 8.31 0 41
5500 Call - 8.08B 6.07A 7.70A +1.04 7.82 0 1,523
5550 Call - 7.58B 5.60A 7.22A +1.03 7.33 0 115
5600 Call 6.65 7.10B 5.14A 6.72A +1.01 6.84 6 619
5650 Call - 6.62B 4.69A 6.24A +.99 6.35 0 325
5700 Call - 6.14B 4.25A 5.76A +.97 5.88 1 3,527
5750 Call - 5.66B 3.82A 5.30A +.94 5.40 0 1,207
5800 Call 3.28 5.20 3.28 4.84A +.92 4.94 83 1,316
5850 Call - 4.72B 3.02A 4.38A +.88 4.48 1 1,117
5900 Call 3.25 4.28B 2.64A 3.94A +.84 4.04 267 3,645
5950 Call 3.56 3.84B 2.30A 3.52A +.80 3.61 53 2,511
6000 Call 2.29 3.42B 1.97A 3.12B +.75 3.20 461 10,596
6050 Call 2.01 3.07 1.65A 2.72B +.69 2.80 126 3,413
6100 Call 1.54 2.66B 1.37A 2.36B +.64 2.43 406 3,892
6150 Call 1.18 2.30B 1.14A 2.00A +.58 2.09 809 3,534
6200 Call 1.09 1.98 .94A 1.68A +.51 1.77 1,303 10,450
6250 Call .80 1.68B .77A 1.40A +.45 1.48 943 3,081
6300 Call .67 1.41 .60 1.16A +.39 1.23 1,734 7,917
6350 Call .54 1.16B .50A .94A +.32 1.00 1,001 3,509
6400 Call .50 .96B .41 .76A +.27 .82 1,652 7,686
6450 Call .35 .79 .33A .62A +.22 .66 1,124 5,654
6500 Call .29 .64B .26 .50A +.18 .53 6,891 21,403
6550 Call .22 .52 .21A .40A +.14 .42 1,307 3,516
6600 Call .20 .42 .16 .30 +.11 .33 1,482 8,707
6650 Call .14 .33 .14 .25B +.09 .27 891 3,522
6700 Call .12 .27 .12 .20 +.07 .21 2,780 8,814
6750 Call .09 .22 .09 .17 +.05 .17 398 6,693
6800 Call .10 .17 .09 .13 +.04 .14 740 8,393
6850 Call .10 .15 .10 .11 +.03 .11 2,028 9,034
6900 Call .07 .12 .07 .09 +.03 .10 441 6,160
6950 Call .07 .10 .06 .07 +.02 .08 685 2,506
7000 Call .04 .09 .04 .07 +.02 .07 1,053 14,027
7050 Call .05 .08 .04 .06 +.02 .06 206 4,723
7100 Call .03 .07 .03 .06A +.01 .05 289 6,548
7150 Call .04 .05 .04 .05 +.02 .05 44 1,710
7200 Call .03 .05 .03 .05 +.01 .04 761 3,518
7250 Call .03 .04B .03 .03 +.02 .04 14 5,909
7300 Call .02 .03 .02 .03 +.01 .03 108 7,278
7350 Call .03 .03 .03 .03 +.01 .03 101 3,841
7400 Call .02 .03 .02 .03 +.01 .03 368 2,669
7450 Call .02 .03 .02 .02 UNCH .02 101 3,299
7500 Call .02 .02 .01 .02 +.01 .02 262 7,002
7550 Call .02 .02 .02 .02 +.01 .02 2 1,295
7600 Call .02 .02 .02 .02 +.01 .02 10 6,166
7650 Call - - - - UNCH .01 0 1,282
7700 Call - - - - UNCH .01 117 4,252
7750 Call - - - - UNCH .01 8 1,775
7800 Call .01 .01 .01 .01 UNCH .01 50 7,165
7850 Call .01 .01 .01 .01 UNCH .01 25 1,445
7900 Call .01 .01 .01 .01 UNCH .01 600 1,074
7950 Call .01 .01 .01 .01 UNCH .01 482 1,895
8000 Call .01 .01 .01 .01 UNCH .01 100 20,535
8050 Call - - - - UNCH .01 0 1,458
8100 Call - - - - UNCH .01 0 806
8150 Call - - - - UNCH .01 0 1,459
8200 Call - - - - UNCH .01 0 2,684
8250 Call - - - - UNCH .01 0 1,534
8300 Call - - - - UNCH .01 0 1,552
8350 Call - - - - UNCH .01 0 315
8400 Call - - - - UNCH .01 0 556
8450 Call - - - - UNCH .01 0 816
8500 Call - - - - UNCH .01 0 621
8550 Call - - - - UNCH .01 0 578
8600 Call - - - - UNCH .01 0 824
8650 Call - - - - UNCH .01 0 408
8700 Call - - - - UNCH .01 0 172
8750 Call - - - - UNCH .01 0 213
8800 Call - - - - UNCH .01 0 1,075
8850 Call - - - - UNCH .01 0 38
8900 Call - - - - UNCH .01 0 458
8950 Call - - - - UNCH .01 0 72
9000 Call - - - - UNCH .01 0 158
9050 Call - - - - UNCH .01 0 68
9100 Call - - - - UNCH .01 0 515
9300 Call - - - - UNCH .01 0 115
9500 Call - - - - UNCH .01 0 349
9750 Call - - - - UNCH .01 0 26
10000 Call - - - - UNCH .01 0 654
10500 Call - - - - UNCH .01 0 100
11000 Call - - - - UNCH .01 0 100
2500 Put - - - - UNCH .01 0 85
2700 Put - - - - UNCH .01 0 15
2900 Put - - - - UNCH .01 0 6
3000 Put - - - - UNCH .01 0 200
3050 Put - - - - UNCH .01 0 10
3100 Put - - - - UNCH .01 0 26
3150 Put - - - - UNCH .01 0 1
3200 Put - - - - UNCH .01 0 7
3300 Put - - - - UNCH .01 0 119
3400 Put - - - - UNCH .01 0 87
3450 Put - - - - UNCH .01 0 35
3500 Put - - - - UNCH .01 0 980
3550 Put - - - - UNCH .01 0 12
3600 Put - - - - UNCH .01 0 112
3650 Put - - - - UNCH .01 0 44
3700 Put - - - - UNCH .01 0 877
3750 Put - - - - UNCH .01 0 304
3800 Put - - - - UNCH .01 0 1,026
3850 Put - - - - UNCH .01 0 897
3900 Put - - - - UNCH .01 0 143
3950 Put - - - - UNCH .01 0 611
4000 Put - - - - UNCH .01 0 2,414
4050 Put - - - - UNCH .01 0 693
4100 Put - - - - UNCH .01 0 706
4150 Put - - - - UNCH .01 0 640
4200 Put - - - - UNCH .01 0 1,081
4250 Put - - - - UNCH .01 0 736
4300 Put - - - - UNCH .01 0 1,005
4350 Put - - - - UNCH .01 0 903
4400 Put - - - - UNCH .01 0 1,418
4450 Put - - - - UNCH .01 0 558
4500 Put - - - - UNCH .01 0 4,839
4550 Put - - - - UNCH .01 0 1,703
4600 Put .01 .01 .01 .01 UNCH .01 6 2,312
4650 Put - - - - UNCH .01 0 1,335
4700 Put .01 .01 .01 .01 UNCH .01 4 2,544
4750 Put - - - - UNCH .01 0 1,564
4800 Put .01 .01 .01 .01 UNCH .01 10 10,732
4850 Put .01 .01 .01 .01 UNCH .01 30 1,434
4900 Put .01 .01 .01 .01 UNCH .01 52 3,084
4950 Put .02 .02 .01 .01 -.01 .01 41 1,700
5000 Put .02 .02 .01 .02 -.01 .01 430 11,667
5050 Put .03 .03 .02 .02 -.01 .01 109 1,488
5100 Put .02 .02 .02 .02 -.02 .01 351 2,294
5150 Put .04 .04 .02 .02 -.02 .01 24 1,162
5200 Put .04 .04 .02 .02 -.02 .02 513 5,874
5250 Put .04 .05B .02 .02 -.02 .02 25 2,180
5300 Put .06 .07 .03 .03 -.03 .02 151 9,816
5350 Put .06 .07B .03 .04 -.03 .03 158 1,988
5400 Put .06 .09B .04 .04 -.03 .04 234 5,603
5450 Put .10 .10 .04 .05 -.04 .04 187 2,689
5500 Put .13 .15 .05 .06 -.05 .05 2,333 12,252
5550 Put .18 .18 .06 .06 -.06 .06 1,144 3,120
5600 Put .20 .22 .07 .08 -.08 .07 2,684 6,372
5650 Put .22 .24 .09 .09 -.10 .09 1,195 4,691
5700 Put .32 .32 .10 .11 -.12 .11 3,840 12,377
5750 Put .31 .37B .13A .14 -.14 .14 711 4,279
5800 Put .40 .50 .16 .17 -.18 .17 3,642 15,869
5850 Put .58 .58 .20 .21 -.21 .22 1,588 4,111
5900 Put .64 .73 .25 .27 -.25 .27 4,333 12,805
5950 Put .81 .86B .32 .35B -.30 .34 1,124 3,050
6000 Put .95 1.06 .39 .44B -.34 .43 7,736 17,326
6050 Put 1.14 1.25B .49 .55B -.39 .54 1,541 4,052
6100 Put 1.34 1.48B .61 .68 -.46 .66 2,054 8,227
6150 Put 1.72 1.73B .75A .84B -.51 .82 2,447 3,647
6200 Put 1.97 2.02B .92 1.03B -.58 1.00 2,065 9,729
6250 Put 1.74 2.35B 1.11A 1.25B -.64 1.21 596 2,666
6300 Put 2.55 2.69B 1.34A 1.50B -.70 1.46 776 7,422
6350 Put 2.08 3.07B 1.60A 1.80B -.77 1.73 76 1,592
6400 Put 2.30 3.47B 1.90A 2.12B -.82 2.05 24 6,118
6450 Put - 3.88B 2.24A 2.46A -.87 2.39 3 1,522
6500 Put 2.97 4.32B 2.60A 2.82B -.91 2.76 70 2,801
6550 Put - 4.77B 2.96A 3.22A -.95 3.15 0 773
6600 Put - 5.23B 3.38A 3.64B -.98 3.56 0 1,297
6650 Put - 5.69B 3.80A 4.08B -1.00 3.99 0 402
6700 Put - 6.17B 4.23A 4.52B -1.02 4.44 0 402
6750 Put - 6.65B 4.68A 5.00B -1.03 4.90 0 85
6800 Put - 7.13B 5.14A 5.46B -1.05 5.36 0 50
6850 Put - 7.62B 5.60A 5.94B -1.06 5.84 0 39
6900 Put - 8.11B 6.08A 6.42B -1.06 6.32 0 25
6950 Put - 8.60B 6.56A 6.92B -1.06 6.81 0 56
7000 Put - 9.09B 7.04A 7.40B -1.07 7.30 0 4
7100 Put - 10.08B 8.02A 8.38B -1.07 8.28 0 34
7150 Put - 10.58B 8.52A 8.88B -1.08 8.77 0 6
7200 Put - 11.08B 9.00A 9.38B -1.07 9.27 0 107
7250 Put - 11.57B 9.50A 9.88B -1.08 9.76 0 5
7300 Put - 12.07B 10.02A 10.39B -1.08 10.26 0 1
7350 Put 12.05 12.11B 10.48A 10.90A 0 10.75 4 0
7400 Put 12.55 13.07B 10.97A 11.40A -1.08 11.25 30 146
7450 Put 12.56 13.57B 11.47A 11.90A -1.08 11.75 3 128
7500 Put - 14.07B 12.01A 12.38B -1.09 12.24 0 233
7550 Put - 14.56B 12.51A 12.88B -1.09 12.74 0 8
7600 Put - 15.06B 13.01A 13.37B -1.09 13.24 0 5
7650 Put - 15.56B 13.50A 13.87B -1.08 13.74 0 22
7950 Put - - - - -1.09 16.73 0 20
8100 Put - 20.06B 17.99A 18.36B -1.09 18.23 0 508
Total 74,660 524,548

WTI 原油期货

NYMEX WTI轻质原油期货(CL)是世界上最具流动性和交投最活跃的原油合约,可以提供当今全球石油市场最有效的交易方法。

NYMEX WTI价格源于俄克拉荷马州库欣,与全世界能源市场有着密切的关联。

WTI(西德克萨斯中质原油)是轻质低硫混合原油。'轻质’指的是粘稠度和硫含量低,非常适合转化成汽油和柴油。该合约的交易代码为CL,指的是“轻质原油”。   

原油市场提供在几乎所有市场条件下的交易机会,但可能高度波动。影响价格的因素有很多,包括直接因素(输油管道变化)或宏观因素(例如,经济健康程度、天气),这使得价格的风险管理至关重要。

NYMEX WTI期货提供直接投资石油市场的机会,无论您是寻求对冲风险或是对价格的走向套利,期货相对于其他交易方式都是一个关键的优势。

交易NYMEX WTI期货的优势

  • 流动性深厚的市场
  • 随着美国石油产量、亚洲使用量的增加和美国出口禁令的废除,WTI成为了世界石油价格的首选指标
  • 以少量资金控制大笔合约
  • 享受60%的长期、40%的短期资本收益待遇
  • 利用其他NYMEX的石油合约实现大量的节省和精确的敞口配置
  • NYMEX WTI与现货市场紧密联系,可降低成本