CRUDE OIL - 保证金

开始时间 期末
FEX FEX SA $300 STRIKE 5MS CAP QUA FS 12/2026 12/2026 6,554 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE 5MS CAP QUA FS 03/2027 03/2027 16,481 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 06/2023 06/2023 6,858 AUD 25.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 09/2023 09/2023 7,375 AUD 25.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 12/2023 12/2023 5,114 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 03/2024 03/2024 11,658 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 06/2024 06/2024 5,745 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 09/2024 09/2024 5,618 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 12/2024 12/2024 4,833 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 03/2025 03/2025 11,131 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 06/2025 06/2025 5,546 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 09/2025 09/2025 5,284 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 12/2025 12/2025 3,652 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 03/2026 03/2026 8,844 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 06/2026 06/2026 5,557 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 09/2026 09/2026 5,612 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 12/2026 12/2026 3,556 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE 5MS CAP QUA FV 03/2027 03/2027 8,378 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $500 STRIKE 5M CAP POWER FUT GN 06/2023 06/2023 21,823 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $500 STRIKE 5M CAP POWER FUT GN 09/2023 09/2023 15,959 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $500 STRIKE 5M CAP POWER FUT GN 12/2023 12/2023 10,042 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $500 STRIKE 5M CAP POWER FUT GN 03/2024 03/2024 17,869 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $500 STRIKE 5M CAP POWER FUT GN 06/2024 06/2024 11,810 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $500 STRIKE 5M CAP POWER FUT GN 09/2024 09/2024 11,728 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $500 STRIKE 5M CAP POWER FUT GN 12/2024 12/2024 9,311 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $500 STRIKE 5M CAP POWER FUT GN 03/2025 03/2025 15,169 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $500 STRIKE 5M CAP POWER FUT GN 06/2025 06/2025 9,750 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $500 STRIKE 5M CAP POWER FUT GN 09/2025 09/2025 9,989 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $500 STRIKE 5M CAP POWER FUT GN 12/2025 12/2025 8,543 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $500 STRIKE 5M CAP POWER FUT GN 03/2026 03/2026 13,624 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $500 STRIKE 5M CAP POWER FUT GN 06/2026 06/2026 8,130 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $500 STRIKE 5M CAP POWER FUT GN 09/2026 09/2026 8,161 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $500 STRIKE 5M CAP POWER FUT GN 12/2026 12/2026 7,313 AUD 10.000%
FEX FEX NSW $500 STRIKE 5M CAP POWER FUT GN 03/2027 03/2027 10,991 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GQ 06/2023 06/2023 17,740 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GQ 09/2023 09/2023 14,096 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GQ 12/2023 12/2023 9,638 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GQ 03/2024 03/2024 17,192 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GQ 06/2024 06/2024 8,409 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GQ 09/2024 09/2024 8,419 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GQ 12/2024 12/2024 8,156 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GQ 03/2025 03/2025 13,263 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GQ 06/2025 06/2025 7,222 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GQ 09/2025 09/2025 7,034 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GQ 12/2025 12/2025 6,456 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GQ 03/2026 03/2026 10,498 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GQ 06/2026 06/2026 6,160 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GQ 09/2026 09/2026 6,175 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GQ 12/2026 12/2026 5,266 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GQ 03/2027 03/2027 8,792 AUD 10.000%
FEX FEX SA $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GS 06/2023 06/2023 12,091 AUD 10.000%
FEX FEX SA $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GS 09/2023 09/2023 11,123 AUD 10.000%
FEX FEX SA $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GS 12/2023 12/2023 6,514 AUD 10.000%
FEX FEX SA $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GS 03/2024 03/2024 16,228 AUD 10.000%
FEX FEX SA $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GS 06/2024 06/2024 7,160 AUD 10.000%
FEX FEX SA $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GS 09/2024 09/2024 7,013 AUD 10.000%
FEX FEX SA $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GS 12/2024 12/2024 5,666 AUD 10.000%
FEX FEX SA $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GS 03/2025 03/2025 13,371 AUD 10.000%
FEX FEX SA $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GS 06/2025 06/2025 5,701 AUD 10.000%
FEX FEX SA $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GS 09/2025 09/2025 5,724 AUD 10.000%
FEX FEX SA $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GS 12/2025 12/2025 4,765 AUD 10.000%
FEX FEX SA $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GS 03/2026 03/2026 11,336 AUD 10.000%
FEX FEX SA $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GS 06/2026 06/2026 5,578 AUD 10.000%
FEX FEX SA $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GS 09/2026 09/2026 5,582 AUD 10.000%
FEX FEX SA $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GS 12/2026 12/2026 4,589 AUD 10.000%
FEX FEX SA $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GS 03/2027 03/2027 11,539 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GV 06/2023 06/2023 6,858 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GV 09/2023 09/2023 6,777 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GV 12/2023 12/2023 3,921 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GV 03/2024 03/2024 8,379 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GV 06/2024 06/2024 4,130 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GV 09/2024 09/2024 4,038 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GV 12/2024 12/2024 3,474 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GV 03/2025 03/2025 7,999 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GV 06/2025 06/2025 3,989 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GV 09/2025 09/2025 3,799 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GV 12/2025 12/2025 2,626 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GV 03/2026 03/2026 5,932 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GV 06/2026 06/2026 3,728 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GV 09/2026 09/2026 3,764 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GV 12/2026 12/2026 2,387 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $500 5M STRIKE CAP POWER FUT GV 03/2027 03/2027 5,619 AUD 10.000%
FEX FEX NSW BASE LOAD 4QTR STRIP HN 06/2024 06/2024 71,353 AUD 25.000%
FEX FEX NSW BASE LOAD 4QTR STRIP HN 12/2024 06/2025 70,699 AUD 25.000%
FEX FEX NSW BASE LOAD 4QTR STRIP HN 12/2025 12/2026 70,699 AUD 10.000%
FEX FEX QLD BASE LOAD 4QTR STRIP HQ 06/2024 06/2024 64,152 AUD 25.000%
FEX FEX QLD BASE LOAD 4QTR STRIP HQ 12/2024 06/2025 60,225 AUD 25.000%
FEX FEX QLD BASE LOAD 4QTR STRIP HQ 12/2025 12/2026 60,225 AUD 10.000%
FEX FEX SA BASE LOAD 4QTR STRIP HS 06/2024 06/2024 67,098 AUD 25.000%
FEX FEX SA BASE LOAD 4QTR STRIP HS 12/2024 06/2025 65,462 AUD 25.000%
FEX FEX SA BASE LOAD 4QTR STRIP HS 12/2025 12/2026 65,462 AUD 10.000%
FEX FEX VIC BASE LOAD 4QTR STRIP HV 06/2024 06/2024 54,333 AUD 25.000%
FEX FEX VIC BASE LOAD 4QTR STRIP HV 12/2024 06/2025 52,369 AUD 25.000%
FEX FEX VIC BASE LOAD 4QTR STRIP HV 12/2025 12/2026 52,369 AUD 10.000%
FEX FEX FEX ICX 62 IRON ORE (AUD) FUTURES IO 06/2023 06/2023 800 AUD 35.000%
FEX FEX FEX ICX 62 IRON ORE (AUD) FUTURES IO 09/2023 09/2023 750 AUD 20.000%
FEX FEX FEX ICX 62 IRON ORE (AUD) FUTURES IO 12/2023 03/2025 700 AUD 15.000%
FEX FEX FEX JCC ASIA CRUDE FUT JC 05/2023 05/2023 7,500 USD 25.000%
FEX FEX FEX JCC ASIA CRUDE FUT JC 06/2023 06/2023 6,700 USD 25.000%
FEX FEX FEX JCC ASIA CRUDE FUT JC 07/2023 05/2025 6,500 USD 25.000%
FEX FEX FEX API5 NEWCASTLE COAL (AUD) NC 06/2023 09/2023 13,000 AUD 8.000%
FEX FEX FEX API5 NEWCASTLE COAL (AUD) NC 12/2023 03/2025 12,800 AUD 8.000%
FEX FEX NSW PEAK LOAD POWER FUT PN 06/2023 06/2023 22,500 AUD 38.000%
FEX FEX NSW PEAK LOAD POWER FUT PN 09/2023 09/2023 22,250 AUD 30.000%
FEX FEX NSW PEAK LOAD POWER FUT PN 12/2023 03/2027 22,000 AUD 10.000%
FEX FEX QLD PEAK LOAD POWER FUT PQ 06/2023 06/2023 25,000 AUD 38.000%
FEX FEX QLD PEAK LOAD POWER FUT PQ 09/2023 09/2023 23,000 AUD 30.000%
FEX FEX QLD PEAK LOAD POWER FUT PQ 12/2023 03/2027 19,000 AUD 10.000%
FEX FEX SA PEAK LOAD POWER FUT PS 06/2023 06/2023 24,000 AUD 38.000%
FEX FEX SA PEAK LOAD POWER FUT PS 09/2023 09/2023 18,000 AUD 30.000%
FEX FEX SA PEAK LOAD POWER FUT PS 12/2023 03/2027 17,500 AUD 10.000%
FEX FEX VIC PEAK LOAD POWER FUT PV 06/2023 06/2023 19,500 AUD 38.000%
FEX FEX VIC PEAK LOAD POWER FUT PV 09/2023 09/2023 19,000 AUD 30.000%
FEX FEX VIC PEAK LOAD POWER FUT PV 12/2023 03/2027 17,000 AUD 10.000%
FEX FEX STTM ADELAIDE GAS MONTHLY FUT SA 05/2023 05/2023 13,000 AUD 25.000%
FEX FEX STTM ADELAIDE GAS MONTHLY FUT SA 06/2023 06/2023 12,000 AUD 25.000%
FEX FEX STTM ADELAIDE GAS MONTHLY FUT SA 07/2023 04/2025 11,000 AUD 10.000%
FEX FEX STTM BRISBANE GAS MONTHLY FUT SB 05/2023 05/2023 13,000 AUD 25.000%
FEX FEX STTM BRISBANE GAS MONTHLY FUT SB 06/2023 06/2023 12,500 AUD 25.000%
FEX FEX STTM BRISBANE GAS MONTHLY FUT SB 07/2023 04/2025 11,000 AUD 10.000%
FEX FEX STTM SYDNEY GAS MONTHLY FUT SY 05/2023 05/2023 13,000 AUD 25.000%
FEX FEX STTM SYDNEY GAS MONTHLY FUT SY 06/2023 06/2023 12,000 AUD 25.000%
FEX FEX STTM SYDNEY GAS MONTHLY FUT SY 07/2023 04/2025 11,000 AUD 10.000%
FEX FEX DWGM GAS MONTHLY FUT VG 05/2023 05/2023 19,500 AUD 25.000%
FEX FEX DWGM GAS MONTHLY FUT VG 06/2023 06/2023 18,500 AUD 25.000%
FEX FEX DWGM GAS MONTHLY FUT VG 07/2023 04/2025 17,000 AUD 10.000%
NYM AGRICULTURE NYMEX COCOA CJ 07/2023 03/2025 1,300 USD 0.03
NYM AGRICULTURE NYMEX COFFEE KT 07/2023 03/2025 2,500 USD 0.03
NYM AGRICULTURE NYMEX COTTON TT 07/2023 07/2023 1,500 USD 0.03
NYM AGRICULTURE NYMEX COTTON TT 10/2023 05/2025 1,400 USD 0.03
NYM AGRICULTURE SUGAR 11 FUTURES NYMEX YO 07/2023 05/2025 900 USD 0.03
NYM COAL COAL API2 ARGUS/MCCLOS CAL STRP SYN CLP 01/2024 01/2024 214,500 USD 12.000%
NYM COAL COAL API2 ARGUS/MCCLOS CAL STRP SYN CLP 01/2025 01/2025 205,000 USD 12.000%
NYM COAL COAL API2 ARGUS/MCCLOS CAL STRP SYN CLP 01/2026 01/2026 192,000 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 07/2023 07/2023 58,500 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 10/2023 10/2023 57,000 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 01/2024 01/2024 55,000 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 04/2024 04/2024 54,000 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 07/2024 07/2024 53,000 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 10/2024 10/2024 52,500 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 01/2025 01/2025 52,000 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 04/2025 10/2025 51,000 USD 12.000%
NYM COAL COAL API2 ARGUS/MCCLOS CALSTRIP F2M 01/2024 01/2024 214,500 USD 12.000%
NYM COAL COAL API2 ARGUS/MCCLOS CALSTRIP F2M 01/2025 01/2025 205,000 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 07/2023 07/2023 70,000 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 10/2023 10/2023 68,000 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 01/2024 01/2024 66,000 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 04/2024 04/2024 64,000 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 07/2024 07/2024 63,000 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 10/2024 04/2025 61,500 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 07/2025 07/2025 60,000 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 10/2025 10/2025 59,000 USD 12.000%
NYM COAL CAL STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4M 01/2024 01/2024 254,500 USD 12.000%
NYM COAL CAL STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4M 01/2025 01/2025 242,000 USD 12.000%
NYM COAL COAL API4 RCH BAY ARGS MCCLOSKY FU MFF 05/2023 05/2023 2,322 USD 0.075
NYM COAL COAL API4 RCH BAY ARGS MCCLOSKY FU MFF 06/2023 06/2023 24,000 USD 0.035
NYM COAL COAL API4 RCH BAY ARGS MCCLOSKY FU MFF 07/2023 07/2023 24,000 USD 0.03
NYM COAL COAL API4 RCH BAY ARGS MCCLOSKY FU MFF 08/2023 09/2023 23,000 USD 0.03
NYM COAL COAL API4 RCH BAY ARGS MCCLOSKY FU MFF 10/2023 11/2023 23,000 USD 0.02
NYM COAL COAL API4 RCH BAY ARGS MCCLOSKY FU MFF 12/2023 04/2024 22,000 USD 0.02
NYM COAL COAL API4 RCH BAY ARGS MCCLOSKY FU MFF 05/2024 09/2024 21,000 USD 0.02
NYM COAL COAL API4 RCH BAY ARGS MCCLOSKY FU MFF 10/2024 06/2025 20,500 USD 0.02
NYM COAL COAL API4 RCH BAY ARGS MCCLOSKY FU MFF 07/2025 11/2025 20,000 USD 0.02
NYM COAL COAL API4 RCH BAY ARGS MCCLOSKY FU MFF 12/2025 12/2027 19,000 USD 0.02
NYM COAL COAL API2 CIF ARA ARG-MCCLOSKY FUT MTF 05/2023 05/2023 1,935 USD 35.000%
NYM COAL COAL API2 CIF ARA ARG-MCCLOSKY FUT MTF 06/2023 06/2023 20,000 USD 25.000%
NYM COAL COAL API2 CIF ARA ARG-MCCLOSKY FUT MTF 07/2023 07/2023 20,000 USD 20.000%
NYM COAL COAL API2 CIF ARA ARG-MCCLOSKY FUT MTF 08/2023 08/2023 19,500 USD 20.000%
NYM COAL COAL API2 CIF ARA ARG-MCCLOSKY FUT MTF 09/2023 01/2024 19,000 USD 20.000%
NYM COAL COAL API2 CIF ARA ARG-MCCLOSKY FUT MTF 02/2024 06/2024 18,000 USD 20.000%
NYM COAL COAL API2 CIF ARA ARG-MCCLOSKY FUT MTF 07/2024 07/2024 18,000 USD 10.000%
NYM COAL COAL API2 CIF ARA ARG-MCCLOSKY FUT MTF 08/2024 02/2025 17,500 USD 10.000%
NYM COAL COAL API2 CIF ARA ARG-MCCLOSKY FUT MTF 03/2025 12/2025 17,000 USD 10.000%
NYM COAL COAL API2 CIF ARA ARG-MCCLOSKY FUT MTF 01/2026 12/2027 16,000 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 06/2023 07/2023 5,800 USD 35.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 08/2023 08/2023 5,700 USD 22.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 09/2023 09/2023 5,500 USD 18.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 10/2023 10/2023 5,300 USD 17.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 11/2023 11/2023 5,000 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 12/2023 12/2023 4,800 USD 14.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 01/2024 01/2024 4,600 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 02/2024 02/2024 4,500 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 03/2024 03/2024 4,400 USD 9.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 04/2024 04/2024 4,300 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 05/2024 05/2024 4,200 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 06/2024 06/2024 4,100 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 07/2024 07/2024 4,000 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 08/2024 08/2024 3,900 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 09/2024 09/2024 3,850 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 10/2024 10/2024 3,800 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 11/2024 11/2024 3,750 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 12/2024 12/2024 3,700 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 01/2025 01/2025 3,650 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 02/2025 02/2025 3,600 USD 7.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 03/2025 03/2025 3,550 USD 7.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 04/2025 04/2025 3,500 USD 7.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 05/2025 05/2025 3,450 USD 7.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 06/2025 06/2025 3,400 USD 7.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 07/2025 07/2025 3,350 USD 7.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 08/2025 08/2025 3,300 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 09/2025 09/2025 3,250 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 10/2025 10/2025 3,200 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 11/2025 11/2025 3,150 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 12/2025 12/2025 3,100 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 01/2026 01/2026 3,050 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 02/2026 02/2026 3,000 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 03/2026 03/2026 2,950 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 04/2026 04/2026 2,900 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 05/2026 05/2026 2,850 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 06/2026 06/2026 2,800 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 07/2026 07/2026 2,750 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 08/2026 08/2026 2,700 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 09/2026 09/2026 2,650 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 10/2026 10/2026 2,600 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 11/2026 11/2026 2,550 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 12/2026 12/2031 2,500 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL ARGUS SOUR CRUDE IND WGT(ASCI) TRD 29 06/2023 06/2023 774 USD 0.08
NYM CRUDE OIL ARGUS SOUR CRUDE IND WGT(ASCI) TRD 29 07/2023 06/2026 6,000 USD 0.08
NYM CRUDE OIL ARGUS SOUR CRUDE IDX CAL MTH FUT 37 05/2023 05/2023 1,741 USD 0.08
NYM CRUDE OIL ARGUS SOUR CRUDE IDX CAL MTH FUT 37 06/2023 04/2026 6,000 USD 0.08
NYM CRUDE OIL ARGUS WTI FORMULA BASIS CAL FUT 39 05/2023 05/2023 1,741 USD 0.08
NYM CRUDE OIL ARGUS WTI FORMULA BASIS CAL FUT 39 06/2023 04/2026 6,000 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 05/01/2023 05/01/2023 263 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 05/02/2023 05/02/2023 276 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 05/03/2023 05/03/2023 290 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 05/04/2023 05/04/2023 305 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 05/05/2023 05/05/2023 322 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 05/08/2023 05/08/2023 341 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 05/09/2023 05/09/2023 362 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 05/10/2023 05/10/2023 386 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 05/11/2023 05/11/2023 414 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 05/12/2023 05/12/2023 446 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 05/15/2023 05/15/2023 483 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 05/16/2023 05/16/2023 526 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 05/17/2023 05/17/2023 580 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 05/18/2023 05/18/2023 644 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 05/19/2023 05/19/2023 725 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 05/22/2023 05/22/2023 828 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 05/23/2023 05/23/2023 966 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 05/24/2023 05/24/2023 1,160 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 05/25/2023 05/25/2023 1,450 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 05/26/2023 05/26/2023 1,933 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 05/30/2023 05/31/2023 5,800 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 06/01/2023 06/01/2023 5,761 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 06/02/2023 06/02/2023 5,760 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 06/05/2023 06/05/2023 5,757 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 06/06/2023 06/06/2023 5,755 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 06/07/2023 06/07/2023 5,752 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 06/08/2023 06/08/2023 5,750 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 06/09/2023 06/09/2023 5,746 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 06/12/2023 06/12/2023 5,742 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 06/13/2023 06/13/2023 5,738 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 06/14/2023 06/14/2023 5,733 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 06/15/2023 06/15/2023 5,727 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 06/16/2023 06/16/2023 5,720 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 06/20/2023 06/20/2023 5,711 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 06/21/2023 06/30/2023 5,700 USD 0.08
NYM CRUDE OIL DATED BRENT (PLATTS) DAILY FUT 7G 05/17/2023 07/31/2023 6,500 USD 0.025
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL CALENDAR FUT STRP SYNTH 8S 01/2024 01/2028 50,000 USD 0.02
NYM CRUDE OIL SEMI-ANNUAL STRIP FOR CRUDE OIL SNT 8SS 07/2023 01/2028 20,000 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL QUARTERLY FUT SYNTH STRP 8T 07/2023 04/2024 15,000 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL ARGUS LLS TRADE MONTH FUT A4 06/2023 06/2023 774 USD 0.05
NYM CRUDE OIL ARGUS LLS TRADE MONTH FUT A4 07/2023 12/2028 6,000 USD 0.05
NYM CRUDE OIL WTS (ARGUS) TRADE MONTH FUT AY 06/2023 06/2023 200 USD 0.05
NYM CRUDE OIL WTS (ARGUS) TRADE MONTH FUT AY 07/2023 07/2023 5,612 USD 0.05
NYM CRUDE OIL WTS (ARGUS) TRADE MONTH FUT AY 08/2023 12/2028 6,000 USD 0.05
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 07/2023 07/2023 5,800 USD 35.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 08/2023 08/2023 5,700 USD 22.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 09/2023 09/2023 5,500 USD 18.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 10/2023 10/2023 5,300 USD 17.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 11/2023 11/2023 5,000 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 12/2023 12/2023 4,900 USD 13.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 01/2024 01/2024 4,700 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 02/2024 02/2024 4,600 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 03/2024 03/2024 4,500 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 04/2024 04/2024 4,400 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 05/2024 05/2024 4,300 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 06/2024 06/2024 4,250 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 07/2024 07/2024 4,200 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 08/2024 08/2024 4,150 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 09/2024 09/2024 4,100 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 10/2024 10/2024 4,000 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 11/2024 11/2024 3,900 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 12/2024 12/2024 3,850 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 01/2025 01/2025 3,800 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 02/2025 02/2025 3,700 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 03/2025 03/2025 3,600 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 04/2025 04/2025 3,500 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 05/2025 05/2025 3,450 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 06/2025 06/2025 3,400 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 07/2025 07/2025 3,350 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 08/2025 08/2025 3,300 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 09/2025 09/2025 3,250 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 10/2025 10/2025 3,200 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 11/2025 11/2025 3,150 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 12/2025 12/2025 3,100 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 01/2026 01/2026 3,050 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 02/2026 02/2026 3,000 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 03/2026 03/2026 2,950 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 04/2026 04/2026 2,900 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 05/2026 05/2026 2,850 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 06/2026 06/2026 2,800 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 07/2026 07/2026 2,750 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 08/2026 08/2026 2,700 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 09/2026 09/2026 2,650 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 10/2026 10/2026 2,600 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 11/2026 11/2026 2,550 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 12/2026 12/2030 2,500 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FIN TRAD AT SETTLE FUTURES BBT 06/2023 07/2023 5,800 USD 35.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FIN TRAD AT SETTLE FUTURES BBT 08/2023 08/2023 5,700 USD 22.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FIN TRAD AT SETTLE FUTURES BBT 09/2023 09/2023 5,500 USD 18.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FIN TRAD AT SETTLE FUTURES BBT 10/2023 10/2023 5,300 USD 17.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FIN TRAD AT SETTLE FUTURES BBT 11/2023 11/2023 5,000 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FIN TRAD AT SETTLE FUTURES BBT 12/2023 12/2023 4,900 USD 13.000%
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL BALMO BI 05/02/2023 05/31/2023 4,894 USD 0.025
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL BALMO BI 06/01/2023 07/31/2023 10,300 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT CALENDAR FUT STRP BPS 01/2024 01/2026 60,000 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL BRENT QUARTERLY FUTURES STRIP SYNTH BQS 07/2023 04/2024 15,000 USD 0.08
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 07/2023 07/2023 5,800 USD 35.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 08/2023 08/2023 5,700 USD 22.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 09/2023 09/2023 5,500 USD 18.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 10/2023 10/2023 5,300 USD 17.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 11/2023 11/2023 5,000 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 12/2023 12/2023 4,900 USD 13.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 01/2024 01/2024 4,700 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 02/2024 02/2024 4,600 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 03/2024 03/2024 4,500 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 04/2024 04/2024 4,400 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 05/2024 05/2024 4,300 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 06/2024 06/2024 4,250 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 07/2024 07/2024 4,200 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 08/2024 08/2024 4,150 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 09/2024 09/2024 4,100 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 10/2024 10/2024 4,000 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 11/2024 11/2024 3,900 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 12/2024 12/2024 3,850 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 01/2025 01/2025 3,800 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 02/2025 02/2025 3,700 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 03/2025 03/2025 3,600 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 04/2025 04/2025 3,500 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 05/2025 05/2025 3,450 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 06/2025 06/2025 3,400 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 07/2025 07/2025 3,350 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 08/2025 08/2025 3,300 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 09/2025 09/2025 3,250 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 10/2025 10/2025 3,200 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 11/2025 11/2025 3,150 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 12/2025 12/2025 3,100 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 01/2026 01/2026 3,050 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 02/2026 02/2026 3,000 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 03/2026 03/2026 2,950 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 04/2026 04/2026 2,900 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 05/2026 05/2026 2,850 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 06/2026 06/2026 2,800 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 07/2026 07/2026 2,750 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 08/2026 08/2026 2,700 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 09/2026 09/2026 2,650 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 10/2026 10/2026 2,600 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 11/2026 11/2026 2,550 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 12/2026 03/2031 2,500 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE TAM LONDON BZL 07/2023 07/2023 5,800 USD 35.000%
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE TAM LONDON BZL 08/2023 08/2023 5,700 USD 22.000%
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE TAM LONDON BZL 09/2023 09/2023 5,500 USD 18.000%
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE TAM SINGAPORE BZS 07/2023 07/2023 5,800 USD 35.000%
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE TAM SINGAPORE BZS 08/2023 08/2023 5,700 USD 22.000%
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE TAM SINGAPORE BZS 09/2023 09/2023 5,500 USD 18.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAYTRADE AT SETTLEMENT BZT 07/2023 07/2023 5,800 USD 35.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAYTRADE AT SETTLEMENT BZT 08/2023 08/2023 5,700 USD 22.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAYTRADE AT SETTLEMENT BZT 09/2023 09/2023 5,500 USD 18.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAYTRADE AT SETTLEMENT BZT 10/2023 10/2023 5,300 USD 17.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAYTRADE AT SETTLEMENT BZT 11/2023 11/2023 5,000 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAYTRADE AT SETTLEMENT BZT 12/2023 12/2023 4,900 USD 13.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAYTRADE AT SETTLEMENT BZT 01/2024 01/2024 4,700 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAYTRADE AT SETTLEMENT BZT 02/2024 02/2024 4,600 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAYTRADE AT SETTLEMENT BZT 03/2024 03/2024 4,500 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAYTRADE AT SETTLEMENT BZT 04/2024 04/2024 4,400 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAYTRADE AT SETTLEMENT BZT 05/2024 05/2024 4,300 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAYTRADE AT SETTLEMENT BZT 06/2024 06/2024 4,250 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAYTRADE AT SETTLEMENT BZT 12/2024 12/2024 3,850 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 05/2023 07/2023 5,800 USD 35.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 08/2023 08/2023 5,700 USD 22.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 09/2023 09/2023 5,500 USD 18.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 10/2023 10/2023 5,300 USD 17.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 11/2023 11/2023 5,000 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 12/2023 12/2023 4,800 USD 14.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 01/2024 01/2024 4,600 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 02/2024 02/2024 4,500 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 03/2024 03/2024 4,400 USD 9.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 04/2024 04/2024 4,300 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 05/2024 05/2024 4,200 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 06/2024 06/2024 4,100 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 07/2024 07/2024 4,000 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 08/2024 08/2024 3,900 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 09/2024 09/2024 3,850 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 10/2024 10/2024 3,800 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 11/2024 11/2024 3,750 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 12/2024 12/2024 3,700 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 01/2025 01/2025 3,650 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 02/2025 02/2025 3,600 USD 7.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 03/2025 03/2025 3,550 USD 7.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 04/2025 04/2025 3,500 USD 7.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 05/2025 05/2025 3,450 USD 7.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 06/2025 06/2025 3,400 USD 7.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 07/2025 07/2025 3,350 USD 7.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 08/2025 08/2025 3,300 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 09/2025 09/2025 3,250 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 10/2025 10/2025 3,200 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 11/2025 11/2025 3,150 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 12/2025 12/2025 3,100 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 01/2026 01/2026 3,050 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 02/2026 02/2026 3,000 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 03/2026 03/2026 2,950 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 04/2026 04/2026 2,900 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 05/2026 05/2026 2,850 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 06/2026 06/2026 2,800 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 07/2026 07/2026 2,750 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 08/2026 08/2026 2,700 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 09/2026 09/2026 2,650 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 10/2026 10/2026 2,600 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 11/2026 11/2026 2,550 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 12/2026 02/2034 2,500 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT MARKER LONDON CLL 06/2023 07/2023 5,800 USD 35.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT MARKER LONDON CLL 08/2023 08/2023 5,700 USD 22.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT MARKER LONDON CLL 09/2023 09/2023 5,500 USD 18.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT MARKER SINGAPORE CLS 06/2023 07/2023 5,800 USD 35.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT MARKER SINGAPORE CLS 08/2023 08/2023 5,700 USD 22.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT MARKER SINGAPORE CLS 09/2023 09/2023 5,500 USD 18.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 07/2023 07/2023 5,800 USD 35.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 08/2023 08/2023 5,700 USD 22.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 09/2023 09/2023 5,500 USD 18.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 10/2023 10/2023 5,300 USD 17.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 11/2023 11/2023 5,000 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 12/2023 12/2023 4,800 USD 14.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 01/2024 01/2024 4,600 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 02/2024 02/2024 4,500 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 03/2024 03/2024 4,400 USD 9.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 04/2024 04/2024 4,300 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 05/2024 05/2024 4,200 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 06/2024 06/2024 4,100 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 07/2024 07/2024 4,000 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 12/2024 12/2024 3,700 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 06/2025 06/2025 3,400 USD 7.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 05/2023 05/2023 527 USD 35.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 06/2023 06/2023 5,761 USD 22.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 07/2023 07/2023 5,630 USD 18.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 08/2023 08/2023 5,439 USD 17.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 09/2023 09/2023 5,195 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 10/2023 10/2023 4,936 USD 14.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 11/2023 11/2023 4,733 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 12/2023 12/2023 4,565 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 01/2024 01/2024 4,466 USD 9.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 02/2024 02/2024 4,365 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 03/2024 03/2024 4,270 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 04/2024 04/2024 4,172 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 05/2024 05/2024 4,068 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 06/2024 06/2024 3,968 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 07/2024 07/2024 3,884 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 08/2024 08/2024 3,831 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 09/2024 09/2024 3,785 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 10/2024 10/2024 3,734 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 11/2024 11/2024 3,685 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 12/2024 12/2024 3,633 USD 7.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 01/2025 01/2025 3,580 USD 7.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 02/2025 02/2025 3,534 USD 7.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 03/2025 03/2025 3,483 USD 7.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 04/2025 04/2025 3,435 USD 7.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 05/2025 05/2025 3,383 USD 7.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 06/2025 06/2025 3,335 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 07/2025 07/2025 3,284 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 08/2025 08/2025 3,233 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 09/2025 09/2025 3,185 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 10/2025 10/2025 3,132 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 11/2025 11/2025 3,086 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 12/2025 12/2025 3,034 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 01/2026 01/2026 2,980 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 02/2026 02/2026 2,936 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 03/2026 03/2026 2,884 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 04/2026 04/2026 2,833 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 05/2026 05/2026 2,782 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 06/2026 06/2026 2,735 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 07/2026 07/2026 2,681 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 08/2026 08/2026 2,633 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 09/2026 09/2026 2,585 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 10/2026 10/2026 2,531 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 11/2026 12/2031 2,500 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 02/2027 02/2027 2,499 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 05/2023 05/2023 517 USD 35.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 06/2023 06/2023 5,690 USD 22.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 07/2023 07/2023 5,490 USD 18.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 08/2023 08/2023 5,287 USD 17.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 09/2023 09/2023 4,995 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 10/2023 10/2023 4,891 USD 13.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 11/2023 11/2023 4,695 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 12/2023 12/2023 4,590 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 01/2024 01/2024 4,495 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 02/2024 02/2024 4,395 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 03/2024 03/2024 4,297 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 04/2024 04/2024 4,247 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 05/2024 05/2024 4,197 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 06/2024 06/2024 4,147 USD 6.000%

WTI 原油期货

NYMEX WTI轻质原油期货(CL)是世界上最具流动性和交投最活跃的原油合约,可以提供当今全球石油市场最有效的交易方法。

NYMEX WTI价格源于俄克拉荷马州库欣,与全世界能源市场有着密切的关联。

WTI(西德克萨斯中质原油)是轻质低硫混合原油。'轻质’指的是粘稠度和硫含量低,非常适合转化成汽油和柴油。该合约的交易代码为CL,指的是“轻质原油”。   

原油市场提供在几乎所有市场条件下的交易机会,但可能高度波动。影响价格的因素有很多,包括直接因素(输油管道变化)或宏观因素(例如,经济健康程度、天气),这使得价格的风险管理至关重要。

NYMEX WTI期货提供直接投资石油市场的机会,无论您是寻求对冲风险或是对价格的走向套利,期货相对于其他交易方式都是一个关键的优势。

交易NYMEX WTI期货的优势

  • 流动性深厚的市场
  • 随着美国石油产量、亚洲使用量的增加和美国出口禁令的废除,WTI成为了世界石油价格的首选指标
  • 以少量资金控制大笔合约
  • 享受60%的长期、40%的短期资本收益待遇
  • 利用其他NYMEX的石油合约实现大量的节省和精确的敞口配置
  • NYMEX WTI与现货市场紧密联系,可降低成本