Asset Class Navigation

Crude Oil 保证金

开始时间 期末 维持
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2020

06/2024
04/2020

06/2024
3,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2020

07/2024
04/2020

07/2024
3,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2020

08/2024
04/2020

08/2024
3,700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
04/2020

09/2024
04/2020

02/2030
3,700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
05/2020

06/2020

08/2020

09/2020
05/2020

06/2020

08/2020

09/2020
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
05/2020

06/2020

07/2020

08/2020
05/2020

06/2020

07/2020

08/2020
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
05/2020

06/2020

07/2020

08/2020
05/2020

06/2020

07/2020

08/2020
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
05/2020

06/2020

07/2020
05/2020

06/2020

07/2020
80 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

06/2020
05/2020

06/2020
140 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

07/2020
05/2020

07/2020
250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
05/2020

08/2020

02/2021

05/2021
05/2020

08/2020

02/2021

05/2021
230 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
05/2020

08/2020

11/2020

02/2021
05/2020

08/2020

11/2020

02/2021
225 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
05/2020

08/2020

11/2020
05/2020

08/2020

11/2020
175 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
05/2020

08/2020

11/2020

02/2021
05/2020

08/2020

11/2020

02/2021
225 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

08/2020
05/2020

08/2020
350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

09/2020
05/2020

09/2020
475 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

10/2020
05/2020

10/2020
525 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
05/2020

11/2020

11/2021

05/2022
05/2020

11/2020

11/2021

05/2022
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
05/2020

11/2020

05/2021

11/2021
05/2020

11/2020

05/2021

11/2021
375 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
05/2020

11/2020

05/2021
05/2020

11/2020

05/2021
350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
05/2020

11/2020

05/2021

11/2021
05/2020

11/2020

05/2021

11/2021
300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

11/2020
05/2020

11/2020
625 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

12/2020
05/2020

12/2020
700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

01/2021
05/2020

01/2021
750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

02/2021
05/2020

02/2021
875 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

03/2021
05/2020

03/2021
975 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

04/2021
05/2020

04/2021
1,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

05/2021
05/2020

05/2021
1,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
05/2020

05/2021

05/2022

05/2023
05/2020

05/2021

05/2022

05/2023
500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
05/2020

05/2021

05/2023

05/2024
05/2020

05/2021

05/2023

05/2024
500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
05/2020

05/2021

05/2022

05/2023
05/2020

05/2021

05/2022

05/2023
700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
05/2020

05/2021

05/2022
05/2020

05/2021

05/2022
475 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

06/2021
05/2020

06/2021
1,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

07/2021
05/2020

07/2021
1,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

08/2021
05/2020

08/2021
1,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

09/2021
05/2020

09/2021
1,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

10/2021
05/2020

10/2021
1,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

11/2021
05/2020

11/2021
1,650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

12/2021
05/2020

12/2021
1,800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

01/2022
05/2020

01/2022
1,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

02/2022
05/2020

02/2022
1,950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

03/2022
05/2020

03/2022
2,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

04/2022
05/2020

04/2022
2,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

05/2022
05/2020

05/2022
2,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

06/2022
05/2020

06/2022
2,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

07/2022
05/2020

07/2022
2,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

08/2022
05/2020

08/2022
2,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

09/2022
05/2020

09/2022
2,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

10/2022
05/2020

10/2022
2,650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

11/2022
05/2020

11/2022
2,750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

12/2022
05/2020

12/2022
2,800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

01/2023
05/2020

01/2023
2,800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

02/2023
05/2020

02/2023
2,900 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

03/2023
05/2020

03/2023
2,900 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

04/2023
05/2020

04/2023
3,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

05/2023
05/2020

05/2023
3,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

06/2023
05/2020

06/2023
3,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

07/2023
05/2020

07/2023
3,100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

08/2023
05/2020

08/2023
3,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

09/2023
05/2020

09/2023
3,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

10/2023
05/2020

10/2023
3,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

11/2023
05/2020

11/2023
3,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

12/2023
05/2020

12/2023
3,350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

01/2024
05/2020

01/2024
3,350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

02/2024
05/2020

02/2024
3,350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

03/2024
05/2020

03/2024
3,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

04/2024
05/2020

04/2024
3,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

05/2024
05/2020

05/2024
3,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

06/2024
05/2020

06/2024
3,550 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

07/2024
05/2020

07/2024
3,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

08/2024
05/2020

08/2024
3,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
05/2020

09/2024
05/2020

02/2030
3,700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
06/2020

07/2020

09/2020

10/2020
06/2020

07/2020

09/2020

10/2020
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2020

07/2020

08/2020

09/2020
06/2020

07/2020

08/2020

09/2020
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
06/2020

07/2020

08/2020

09/2020
06/2020

07/2020

08/2020

09/2020
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
06/2020

07/2020

08/2020
06/2020

07/2020

08/2020
80 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

07/2020
06/2020

07/2020
110 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

08/2020
06/2020

08/2020
200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
06/2020

09/2020

03/2021

06/2021
06/2020

09/2020

03/2021

06/2021
255 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
06/2020

09/2020

12/2020

03/2021
06/2020

09/2020

12/2020

03/2021
255 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2020

09/2020

12/2020

03/2021
06/2020

09/2020

12/2020

03/2021
225 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
06/2020

09/2020

12/2020
06/2020

09/2020

12/2020
175 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

09/2020
06/2020

09/2020
325 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

10/2020
06/2020

10/2020
425 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

11/2020
06/2020

11/2020
525 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
06/2020

12/2020

06/2021

12/2021
06/2020

12/2020

06/2021

12/2021
300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
06/2020

12/2020

12/2021

06/2022
06/2020

12/2020

12/2021

06/2022
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2020

12/2020

06/2021

12/2021
06/2020

12/2020

06/2021

12/2021
350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
06/2020

12/2020

06/2021
06/2020

12/2020

06/2021
350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

12/2020
06/2020

12/2020
625 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

01/2021
06/2020

01/2021
700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

02/2021
06/2020

02/2021
750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

03/2021
06/2020

03/2021
900 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

04/2021
06/2020

04/2021
975 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

05/2021
06/2020

05/2021
1,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

06/2021
06/2020

06/2021
1,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
06/2020

06/2021

06/2022

06/2023
06/2020

06/2021

06/2022

06/2023
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
06/2020

06/2021

06/2023

06/2024
06/2020

06/2021

06/2023

06/2024
500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
06/2020

06/2021

06/2022

06/2023
06/2020

06/2021

06/2022

06/2023
700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
06/2020

06/2021

06/2022
06/2020

06/2021

06/2022
475 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

07/2021
06/2020

07/2021
1,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

08/2021
06/2020

08/2021
1,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

09/2021
06/2020

09/2021
1,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

10/2021
06/2020

10/2021
1,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

11/2021
06/2020

11/2021
1,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

12/2021
06/2020

12/2021
1,675 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

01/2022
06/2020

01/2022
1,800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

02/2022
06/2020

02/2022
1,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

03/2022
06/2020

03/2022
1,950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

04/2022
06/2020

04/2022
2,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

05/2022
06/2020

05/2022
2,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

06/2022
06/2020

06/2022
2,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

07/2022
06/2020

07/2022
2,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

08/2022
06/2020

08/2022
2,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

09/2022
06/2020

09/2022
2,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

10/2022
06/2020

10/2022
2,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

11/2022
06/2020

11/2022
2,650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

12/2022
06/2020

12/2022
2,700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

01/2023
06/2020

01/2023
2,800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

02/2023
06/2020

02/2023
2,800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

03/2023
06/2020

03/2023
2,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

04/2023
06/2020

04/2023
2,900 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

05/2023
06/2020

05/2023
3,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

06/2023
06/2020

06/2023
3,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

07/2023
06/2020

07/2023
3,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

08/2023
06/2020

08/2023
3,100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

09/2023
06/2020

09/2023
3,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

10/2023
06/2020

10/2023
3,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

11/2023
06/2020

11/2023
3,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

12/2023
06/2020

12/2023
3,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

01/2024
06/2020

01/2024
3,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

02/2024
06/2020

02/2024
3,350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

03/2024
06/2020

03/2024
3,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

04/2024
06/2020

04/2024
3,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

05/2024
06/2020

05/2024
3,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

06/2024
06/2020

06/2024
3,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

07/2024
06/2020

07/2024
3,550 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

08/2024
06/2020

08/2024
3,550 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
06/2020

09/2024
06/2020

02/2030
3,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
07/2020

08/2020

09/2020

10/2020
07/2020

08/2020

09/2020

10/2020
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
07/2020

08/2020

10/2020

11/2020
07/2020

08/2020

10/2020

11/2020
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
07/2020

08/2020

09/2020

10/2020
07/2020

08/2020

09/2020

10/2020
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
07/2020

08/2020

09/2020
07/2020

08/2020

09/2020
80 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

08/2020
07/2020

08/2020
110 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

09/2020
07/2020

09/2020
200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
07/2020

10/2020

04/2021

07/2021
07/2020

10/2020

04/2021

07/2021
200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
07/2020

10/2020

01/2021

04/2021
07/2020

10/2020

01/2021

04/2021
225 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
07/2020

10/2020

01/2021

04/2021
07/2020

10/2020

01/2021

04/2021
205 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
07/2020

10/2020

01/2021
07/2020

10/2020

01/2021
175 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

10/2020
07/2020

10/2020
300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

11/2020
07/2020

11/2020
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

12/2020
07/2020

12/2020
525 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
07/2020

01/2021

07/2021

01/2022
07/2020

01/2021

07/2021

01/2022
300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
07/2020

01/2021

01/2022

07/2022
07/2020

01/2021

01/2022

07/2022
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
07/2020

01/2021

07/2021

01/2022
07/2020

01/2021

07/2021

01/2022
300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
07/2020

01/2021

07/2021
07/2020

01/2021

07/2021
305 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

01/2021
07/2020

01/2021
625 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

02/2021
07/2020

02/2021
700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

03/2021
07/2020

03/2021
750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

04/2021
07/2020

04/2021
875 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

05/2021
07/2020

05/2021
975 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

06/2021
07/2020

06/2021
1,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

07/2021
07/2020

07/2021
1,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
07/2020

07/2021

07/2022

07/2023
07/2020

07/2021

07/2022

07/2023
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
07/2020

07/2021

07/2023

07/2024
07/2020

07/2021

07/2023

07/2024
500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
07/2020

07/2021

07/2022

07/2023
07/2020

07/2021

07/2022

07/2023
700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
07/2020

07/2021

07/2022
07/2020

07/2021

07/2022
475 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

08/2021
07/2020

08/2021
1,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

09/2021
07/2020

09/2021
1,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

10/2021
07/2020

10/2021
1,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

11/2021
07/2020

11/2021
1,525 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

12/2021
07/2020

12/2021
1,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

01/2022
07/2020

01/2022
1,675 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

02/2022
07/2020

02/2022
1,800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

03/2022
07/2020

03/2022
1,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

04/2022
07/2020

04/2022
1,950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

05/2022
07/2020

05/2022
2,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

06/2022
07/2020

06/2022
2,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

07/2022
07/2020

07/2022
2,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

08/2022
07/2020

08/2022
2,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

09/2022
07/2020

09/2022
2,475 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

10/2022
07/2020

10/2022
2,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

11/2022
07/2020

11/2022
2,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

12/2022
07/2020

12/2022
2,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

01/2023
07/2020

01/2023
2,650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

02/2023
07/2020

02/2023
2,700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

03/2023
07/2020

03/2023
2,800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

04/2023
07/2020

04/2023
2,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

05/2023
07/2020

05/2023
2,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

06/2023
07/2020

06/2023
3,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

07/2023
07/2020

07/2023
2,975 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

08/2023
07/2020

08/2023
3,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

09/2023
07/2020

09/2023
3,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

10/2023
07/2020

10/2023
3,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

11/2023
07/2020

11/2023
3,100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

12/2023
07/2020

12/2023
3,100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

01/2024
07/2020

01/2024
3,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

02/2024
07/2020

02/2024
3,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

03/2024
07/2020

03/2024
3,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

04/2024
07/2020

04/2024
3,350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

05/2024
07/2020

05/2024
3,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

06/2024
07/2020

06/2024
3,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

07/2024
07/2020

07/2024
3,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

08/2024
07/2020

08/2024
3,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
07/2020

09/2024
07/2020

02/2030
3,550 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
08/2020

09/2020

11/2020

12/2020
08/2020

09/2020

11/2020

12/2020
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
08/2020

09/2020

10/2020

11/2020
08/2020

09/2020

10/2020

11/2020
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
08/2020

09/2020

10/2020

11/2020
08/2020

09/2020

10/2020

11/2020
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
08/2020

09/2020

10/2020
08/2020

09/2020

10/2020
80 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

09/2020
08/2020

09/2020
110 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

10/2020
08/2020

10/2020
200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
08/2020

11/2020

05/2021

08/2021
08/2020

11/2020

05/2021

08/2021
200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
08/2020

11/2020

02/2021

05/2021
08/2020

11/2020

02/2021

05/2021
205 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
08/2020

11/2020

02/2021

05/2021
08/2020

11/2020

02/2021

05/2021
225 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
08/2020

11/2020

02/2021
08/2020

11/2020

02/2021
175 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

11/2020
08/2020

11/2020
300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

12/2020
08/2020

12/2020
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

01/2021
08/2020

01/2021
525 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
08/2020

02/2021

02/2022

08/2022
08/2020

02/2021

02/2022

08/2022
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
08/2020

02/2021

08/2021

02/2022
08/2020

02/2021

08/2021

02/2022
250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
08/2020

02/2021

08/2021

02/2022
08/2020

02/2021

08/2021

02/2022
405 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
08/2020

02/2021

08/2021
08/2020

02/2021

08/2021
305 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

02/2021
08/2020

02/2021
625 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

03/2021
08/2020

03/2021
700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

04/2021
08/2020

04/2021
750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

05/2021
08/2020

05/2021
875 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

06/2021
08/2020

06/2021
975 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

07/2021
08/2020

07/2021
1,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

08/2021
08/2020

08/2021
1,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
08/2020

08/2021

08/2022

08/2023
08/2020

08/2021

08/2022

08/2023
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
08/2020

08/2021

08/2023

08/2024
08/2020

08/2021

08/2023

08/2024
500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
08/2020

08/2021

08/2022

08/2023
08/2020

08/2021

08/2022

08/2023
700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
08/2020

08/2021

08/2022
08/2020

08/2021

08/2022
475 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

09/2021
08/2020

09/2021
1,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

10/2021
08/2020

10/2021
1,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

11/2021
08/2020

11/2021
1,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

12/2021
08/2020

12/2021
1,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

01/2022
08/2020

01/2022
1,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

02/2022
08/2020

02/2022
1,675 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

03/2022
08/2020

03/2022
1,800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

04/2022
08/2020

04/2022
1,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

05/2022
08/2020

05/2022
1,950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

06/2022
08/2020

06/2022
2,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

07/2022
08/2020

07/2022
2,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

08/2022
08/2020

08/2022
2,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

09/2022
08/2020

09/2022
2,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

10/2022
08/2020

10/2022
2,350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

11/2022
08/2020

11/2022
2,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

12/2022
08/2020

12/2022
2,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

01/2023
08/2020

01/2023
2,550 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

02/2023
08/2020

02/2023
2,650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

03/2023
08/2020

03/2023
2,700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

04/2023
08/2020

04/2023
2,700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

05/2023
08/2020

05/2023
2,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

06/2023
08/2020

06/2023
2,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

07/2023
08/2020

07/2023
3,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

08/2023
08/2020

08/2023
3,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

09/2023
08/2020

09/2023
3,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

10/2023
08/2020

10/2023
3,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

11/2023
08/2020

11/2023
3,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

12/2023
08/2020

12/2023
3,100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

01/2024
08/2020

01/2024
3,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

02/2024
08/2020

02/2024
3,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

03/2024
08/2020

03/2024
3,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

04/2024
08/2020

04/2024
3,350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

05/2024
08/2020

05/2024
3,350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

06/2024
08/2020

06/2024
3,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

07/2024
08/2020

07/2024
3,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

08/2024
08/2020

08/2024
3,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
08/2020

09/2024
08/2020

02/2030
3,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
09/2020

10/2020

12/2020

01/2021
09/2020

10/2020

12/2020

01/2021
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2020

10/2020

11/2020

12/2020
09/2020

10/2020

11/2020

12/2020
98 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
09/2020

10/2020

11/2020

12/2020
09/2020

10/2020

11/2020

12/2020
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
09/2020

10/2020

11/2020
09/2020

10/2020

11/2020
85 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

10/2020
09/2020

10/2020
110 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

11/2020
09/2020

11/2020
205 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
09/2020

12/2020

03/2021

06/2021
09/2020

12/2020

03/2021

06/2021
225 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
09/2020

12/2020

06/2021

09/2021
09/2020

12/2020

06/2021

09/2021
200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2020

12/2020

03/2021

06/2021
09/2020

12/2020

03/2021

06/2021
205 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
09/2020

12/2020

03/2021
09/2020

12/2020

03/2021
175 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

12/2020
09/2020

12/2020
325 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

01/2021
09/2020

01/2021
425 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

02/2021
09/2020

02/2021
525 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
09/2020

03/2021

03/2022

09/2022
09/2020

03/2021

03/2022

09/2022
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2020

03/2021

09/2021

03/2022
09/2020

03/2021

09/2021

03/2022
224 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
09/2020

03/2021

09/2021
09/2020

03/2021

09/2021
305 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
09/2020

03/2021

09/2021

03/2022
09/2020

03/2021

09/2021

03/2022
405 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

03/2021
09/2020

03/2021
625 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

04/2021
09/2020

04/2021
700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

05/2021
09/2020

05/2021
750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

06/2021
09/2020

06/2021
875 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

07/2021
09/2020

07/2021
975 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

08/2021
09/2020

08/2021
1,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

09/2021
09/2020

09/2021
1,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
09/2020

09/2021

09/2022

09/2023
09/2020

09/2021

09/2022

09/2023
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
09/2020

09/2021

09/2023

09/2024
09/2020

09/2021

09/2023

02/2030
500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2020

09/2021

09/2022

09/2023
09/2020

09/2021

09/2022

09/2023
700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
09/2020

09/2021

09/2022
09/2020

09/2021

09/2022
490 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

10/2021
09/2020

10/2021
1,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

11/2021
09/2020

11/2021
1,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

12/2021
09/2020

12/2021
1,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

01/2022
09/2020

01/2022
1,525 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

02/2022
09/2020

02/2022
1,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

03/2022
09/2020

03/2022
1,675 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

04/2022
09/2020

04/2022
1,800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

05/2022
09/2020

05/2022
1,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

06/2022
09/2020

06/2022
1,950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

07/2022
09/2020

07/2022
2,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

08/2022
09/2020

08/2022
2,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

09/2022
09/2020

09/2022
2,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

10/2022
09/2020

10/2022
2,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

11/2022
09/2020

11/2022
2,350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

12/2022
09/2020

12/2022
2,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

01/2023
09/2020

01/2023
2,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

02/2023
09/2020

02/2023
2,550 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

03/2023
09/2020

03/2023
2,650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

04/2023
09/2020

04/2023
2,650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

05/2023
09/2020

05/2023
2,700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

06/2023
09/2020

06/2023
2,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

07/2023
09/2020

07/2023
2,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

08/2023
09/2020

08/2023
3,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

09/2023
09/2020

09/2023
3,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

10/2023
09/2020

10/2023
3,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

11/2023
09/2020

11/2023
3,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

12/2023
09/2020

12/2023
3,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

01/2024
09/2020

01/2024
3,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

02/2024
09/2020

02/2024
3,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

03/2024
09/2020

03/2024
3,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

04/2024
09/2020

04/2024
3,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

05/2024
09/2020

05/2024
3,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

06/2024
09/2020

06/2024
3,350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

07/2024
09/2020

07/2024
3,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

08/2024
09/2020

08/2024
3,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
09/2020

09/2024
09/2020

02/2030
3,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
10/2020

11/2020

01/2021

02/2021
10/2020

11/2020

01/2021

02/2021
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
10/2020

11/2020

12/2020

01/2021
10/2020

11/2020

12/2020

01/2021
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2020

11/2020

12/2020

01/2021
10/2020

11/2020

12/2020

01/2021
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
10/2020

11/2020

12/2020
10/2020

11/2020

12/2020
85 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

11/2020
10/2020

11/2020
110 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

12/2020
10/2020

12/2020
205 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
10/2020

01/2021

04/2021

07/2021
10/2020

01/2021

04/2021

07/2021
225 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
10/2020

01/2021

07/2021

10/2021
10/2020

01/2021

07/2021

10/2021
200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2020

01/2021

04/2021

07/2021
10/2020

01/2021

04/2021

07/2021
180 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
10/2020

01/2021

04/2021
10/2020

01/2021

04/2021
175 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

01/2021
10/2020

01/2021
325 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

02/2021
10/2020

02/2021
425 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

03/2021
10/2020

03/2021
525 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
10/2020

04/2021

04/2022

10/2022
10/2020

04/2021

04/2022

10/2022
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
10/2020

04/2021

10/2021

04/2022
10/2020

04/2021

10/2021

04/2022
300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2020

04/2021

10/2021

04/2022
10/2020

04/2021

10/2021

04/2022
225 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
10/2020

04/2021

10/2021
10/2020

04/2021

10/2021
250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

04/2021
10/2020

04/2021
625 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

05/2021
10/2020

05/2021
700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

06/2021
10/2020

06/2021
750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

07/2021
10/2020

07/2021
875 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

08/2021
10/2020

08/2021
975 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

09/2021
10/2020

09/2021
1,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

10/2021
10/2020

10/2021
1,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
10/2020

10/2021

10/2022

10/2023
10/2020

10/2021

10/2022

10/2023
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
10/2020

10/2021

10/2023

09/2024
10/2020

10/2021

10/2023

02/2030
500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2020

10/2021

10/2022

10/2023
10/2020

10/2021

10/2022

10/2023
700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
10/2020

10/2021

10/2022
10/2020

10/2021

10/2022
475 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

11/2021
10/2020

11/2021
1,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

12/2021
10/2020

12/2021
1,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

01/2022
10/2020

01/2022
1,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

02/2022
10/2020

02/2022
1,525 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

03/2022
10/2020

03/2022
1,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

04/2022
10/2020

04/2022
1,675 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

05/2022
10/2020

05/2022
1,800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

06/2022
10/2020

06/2022
1,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

07/2022
10/2020

07/2022
1,950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

08/2022
10/2020

08/2022
2,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

09/2022
10/2020

09/2022
2,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

10/2022
10/2020

10/2022
2,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

11/2022
10/2020

11/2022
2,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

12/2022
10/2020

12/2022
2,350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

01/2023
10/2020

01/2023
2,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

02/2023
10/2020

02/2023
2,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

03/2023
10/2020

03/2023
2,550 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

04/2023
10/2020

04/2023
2,650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

05/2023
10/2020

05/2023
2,675 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

06/2023
10/2020

06/2023
2,700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

07/2023
10/2020

07/2023
2,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

08/2023
10/2020

08/2023
2,800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

09/2023
10/2020

09/2023
3,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

10/2023
10/2020

10/2023
2,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

11/2023
10/2020

11/2023
2,900 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

12/2023
10/2020

12/2023
2,975 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

01/2024
10/2020

01/2024
3,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

02/2024
10/2020

02/2024
3,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

03/2024
10/2020

03/2024
3,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

04/2024
10/2020

04/2024
3,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

05/2024
10/2020

05/2024
3,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

06/2024
10/2020

06/2024
3,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

07/2024
10/2020

07/2024
3,350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

08/2024
10/2020

08/2024
3,350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
10/2020

09/2024
10/2020

02/2030
3,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
11/2020

12/2020

02/2021

03/2021
11/2020

12/2020

02/2021

03/2021
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
11/2020

12/2020

01/2021

02/2021
11/2020

12/2020

01/2021

02/2021
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
11/2020

12/2020

01/2021
11/2020

12/2020

01/2021
85 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
11/2020

12/2020

01/2021

02/2021
11/2020

12/2020

01/2021

02/2021
110 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

12/2020
11/2020

12/2020
110 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

01/2021
11/2020

01/2021
200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
11/2020

02/2021

08/2021

11/2021
11/2020

02/2021

08/2021

11/2021
205 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
11/2020

02/2021

05/2021

08/2021
11/2020

02/2021

05/2021

08/2021
180 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
11/2020

02/2021

05/2021
11/2020

02/2021

05/2021
175 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

02/2021
11/2020

02/2021
325 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
11/2020

02/2021

05/2021

08/2021
11/2020

02/2021

05/2021

08/2021
225 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

03/2021
11/2020

03/2021
425 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

04/2021
11/2020

04/2021
525 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

05/2021
11/2020

05/2021
625 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
11/2020

05/2021

05/2022

11/2022
11/2020

05/2021

05/2022

11/2022
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
11/2020

05/2021

11/2021

05/2022
11/2020

05/2021

11/2021

05/2022
225 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
11/2020

05/2021

11/2021
11/2020

05/2021

11/2021
250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
11/2020

05/2021

11/2021

05/2022
11/2020

05/2021

11/2021

05/2022
300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

06/2021
11/2020

06/2021
700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

07/2021
11/2020

07/2021
750 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

08/2021
11/2020

08/2021
875 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

09/2021
11/2020

09/2021
975 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

10/2021
11/2020

10/2021
1,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

11/2021
11/2020

11/2021
1,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
11/2020

11/2021

11/2022

11/2023
11/2020

11/2021

11/2022

11/2023
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
11/2020

11/2021

11/2022

11/2023
11/2020

11/2021

11/2022

11/2023
700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
11/2020

11/2021

11/2022
11/2020

11/2021

11/2022
500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

12/2021
11/2020

12/2021
1,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

01/2022
11/2020

01/2022
1,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

02/2022
11/2020

02/2022
1,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

03/2022
11/2020

03/2022
1,525 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

04/2022
11/2020

04/2022
1,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

05/2022
11/2020

05/2022
1,675 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

06/2022
11/2020

06/2022
1,800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

07/2022
11/2020

07/2022
1,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

08/2022
11/2020

08/2022
1,950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

09/2022
11/2020

09/2022
2,025 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

10/2022
11/2020

10/2022
2,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

11/2022
11/2020

11/2022
2,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

12/2022
11/2020

12/2022
2,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

01/2023
11/2020

01/2023
2,350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

02/2023
11/2020

02/2023
2,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

03/2023
11/2020

03/2023
2,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

04/2023
11/2020

04/2023
2,500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

05/2023
11/2020

05/2023
2,550 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

06/2023
11/2020

06/2023
2,650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

07/2023
11/2020

07/2023
2,650 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

08/2023
11/2020

08/2023
2,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

09/2023
11/2020

09/2023
2,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

10/2023
11/2020

10/2023
3,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

11/2023
11/2020

11/2023
3,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

12/2023
11/2020

12/2023
3,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

01/2024
11/2020

01/2024
3,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

02/2024
11/2020

02/2024
3,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

03/2024
11/2020

03/2024
3,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

04/2024
11/2020

04/2024
3,100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

05/2024
11/2020

05/2024
3,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

06/2024
11/2020

06/2024
3,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

07/2024
11/2020

07/2024
3,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

08/2024
11/2020

08/2024
3,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
11/2020

09/2024
11/2020

02/2030
3,350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
12/2020

01/2021

03/2021

04/2021
12/2020

01/2021

03/2021

04/2021
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2020

01/2021

02/2021

03/2021
12/2020

01/2021

02/2021

03/2021
100 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
12/2020

01/2021

02/2021
12/2020

01/2021

02/2021
85 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
12/2020

01/2021

02/2021

03/2021
12/2020

01/2021

02/2021

03/2021
110 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2020

01/2021
12/2020

01/2021
110 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2020

02/2021
12/2020

02/2021
200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
12/2020

03/2021

09/2021

12/2021
12/2020

03/2021

09/2021

12/2021
200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2020

03/2021

06/2021

09/2021
12/2020

03/2021

06/2021

09/2021
175 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
12/2020

03/2021

06/2021
12/2020

03/2021

06/2021
175 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
12/2020

03/2021

06/2021

09/2021
12/2020

03/2021

06/2021

09/2021
225 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2020

03/2021
12/2020

03/2021
325 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2020

04/2021
12/2020

04/2021
425 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2020

05/2021
12/2020

05/2021
525 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2020

06/2021
12/2020

06/2021
625 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
12/2020

06/2021

12/2021

06/2022
12/2020

06/2021

12/2021

06/2022
300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

2

1
A

B

A

B
12/2020

06/2021

06/2022

12/2022
12/2020

06/2021

06/2022

12/2022
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2020

06/2021

12/2021

06/2022
12/2020

06/2021

12/2021

06/2022
224 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
12/2020

06/2021

12/2021
12/2020

06/2021

12/2021
250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2020

07/2021
12/2020

07/2021
700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2020

08/2021
12/2020

08/2021
775 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2020

09/2021
12/2020

09/2021
875 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2020

10/2021
12/2020

10/2021
975 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2020

11/2021
12/2020

11/2021
1,050 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2020

12/2021
12/2020

12/2021
1,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

3

3

1
A

B

A

B
12/2020

12/2021

12/2022

12/2023
12/2020

12/2021

12/2022

12/2023
400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2020

12/2021

12/2022

12/2023
12/2020

12/2021

12/2022

12/2023
700 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

2

1
A

B

A
12/2020

12/2021

12/2022
12/2020

12/2021

12/2022
500 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2020

01/2022
12/2020

01/2022
1,250 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2020

02/2022
12/2020

02/2022
1,400 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2020

03/2022
12/2020

03/2022
1,450 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2020

04/2022
12/2020

04/2022
1,550 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2020

05/2022
12/2020

05/2022
1,600 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2020

06/2022
12/2020

06/2022
1,675 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2020

07/2022
12/2020

07/2022
1,800 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2020

08/2022
12/2020

08/2022
1,850 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2020

09/2022
12/2020

09/2022
1,950 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2020

10/2022
12/2020

10/2022
2,000 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2020

11/2022
12/2020

11/2022
2,150 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2020

12/2022
12/2020

12/2022
2,200 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2020

01/2023
12/2020

01/2023
2,300 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2020

02/2023
12/2020

02/2023
2,350 USD
NYM CRUDE OIL LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES CL 1

1
A

B
12/2020

03/2023
12/2020

03/2023
2,400 USD

WTI 原油期货

NYMEX WTI轻质原油期货(CL)是世界上最具流动性和交投最活跃的原油合约,可以提供当今全球石油市场最有效的交易方法。

NYMEX WTI价格源于俄克拉荷马州库欣,与全世界能源市场有着密切的关联。

WTI(西德克萨斯中质原油)是轻质低硫混合原油。'轻质’指的是粘稠度和硫含量低,非常适合转化成汽油和柴油。该合约的交易代码为CL,指的是“轻质原油”。   

原油市场提供在几乎所有市场条件下的交易机会,但可能高度波动。影响价格的因素有很多,包括直接因素(输油管道变化)或宏观因素(例如,经济健康程度、天气),这使得价格的风险管理至关重要。

NYMEX WTI期货提供直接投资石油市场的机会,无论您是寻求对冲风险或是对价格的走向套利,期货相对于其他交易方式都是一个关键的优势。

交易NYMEX WTI期货的优势

  • 流动性深厚的市场
  • 随着美国石油产量、亚洲使用量的增加和美国出口禁令的废除,WTI成为了世界石油价格的首选指标
  • 以少量资金控制大笔合约
  • 享受60%的长期、40%的短期资本收益待遇
  • 利用其他NYMEX的石油合约实现大量的节省和精确的敞口配置
  • NYMEX WTI与现货市场紧密联系,可降低成本