Outrights/Vol Scans for Margins

Start Period End Period
FEX FEX QLD $300 STRIKE CAP POWER FUT GQ 09/2024 09/2024 2,208 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE CAP POWER FUT GQ 12/2024 12/2024 3,994 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE CAP POWER FUT GQ 03/2025 03/2025 7,851 AUD 10.000%
FEX FEX QLD $300 STRIKE CAP POWER FUT GQ 06/2025 06/2025 2,330 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE CAP POWER FUT GS 09/2021 09/2021 8,665 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE CAP POWER FUT GS 12/2021 12/2021 4,273 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE CAP POWER FUT GS 03/2022 03/2022 11,686 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE CAP POWER FUT GS 06/2022 06/2022 2,215 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE CAP POWER FUT GS 09/2022 09/2022 2,231 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE CAP POWER FUT GS 12/2022 12/2022 3,432 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE CAP POWER FUT GS 03/2023 03/2023 10,921 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE CAP POWER FUT GS 06/2023 06/2023 1,857 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE CAP POWER FUT GS 09/2023 09/2023 1,877 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE CAP POWER FUT GS 12/2023 12/2023 3,317 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE CAP POWER FUT GS 03/2024 03/2024 10,702 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE CAP POWER FUT GS 06/2024 06/2024 1,730 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE CAP POWER FUT GS 09/2024 09/2024 1,736 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE CAP POWER FUT GS 12/2024 12/2024 2,540 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE CAP POWER FUT GS 03/2025 03/2025 9,180 AUD 10.000%
FEX FEX SA $300 STRIKE CAP POWER FUT GS 06/2025 06/2025 1,669 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 09/2021 09/2021 3,753 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 12/2021 12/2021 2,783 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 03/2022 03/2022 8,453 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 06/2022 06/2022 1,372 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 09/2022 09/2022 1,368 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 12/2022 12/2022 1,769 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 03/2023 03/2023 7,508 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 06/2023 06/2023 1,196 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 09/2023 09/2023 1,252 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 12/2023 12/2023 2,131 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 03/2024 03/2024 7,128 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 06/2024 06/2024 983 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 09/2024 09/2024 982 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 12/2024 12/2024 2,063 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 03/2025 03/2025 7,147 AUD 10.000%
FEX FEX VIC $300 STRIKE CAP POWER FUT GV 06/2025 06/2025 665 AUD 10.000%
FEX FEX NSW BASE LOAD 4QTR STRIP HN 06/2022 06/2022 60,191 AUD 25.000%
FEX FEX NSW BASE LOAD 4QTR STRIP HN 12/2022 06/2023 35,450 AUD 25.000%
FEX FEX NSW BASE LOAD 4QTR STRIP HN 12/2023 06/2025 35,450 AUD 10.000%
FEX FEX QLD BASE LOAD 4QTR STRIP HQ 06/2022 06/2022 61,299 AUD 25.000%
FEX FEX QLD BASE LOAD 4QTR STRIP HQ 12/2022 06/2023 33,973 AUD 25.000%
FEX FEX QLD BASE LOAD 4QTR STRIP HQ 12/2023 06/2025 33,973 AUD 10.000%
FEX FEX SA BASE LOAD 4QTR STRIP HS 06/2022 06/2022 48,375 AUD 25.000%
FEX FEX SA BASE LOAD 4QTR STRIP HS 12/2022 06/2023 29,542 AUD 25.000%
FEX FEX SA BASE LOAD 4QTR STRIP HS 12/2023 06/2025 29,542 AUD 10.000%
FEX FEX VIC BASE LOAD 4QTR STRIP HV 06/2022 06/2022 44,313 AUD 25.000%
FEX FEX VIC BASE LOAD 4QTR STRIP HV 12/2022 06/2023 26,587 AUD 25.000%
FEX FEX VIC BASE LOAD 4QTR STRIP HV 12/2023 06/2025 26,587 AUD 10.000%
FEX FEX FEX ICX 62 IRON ORE (AUD) FUT IO 09/2021 09/2021 15,000 AUD 35.000%
FEX FEX FEX ICX 62 IRON ORE (AUD) FUT IO 12/2021 12/2021 13,000 AUD 20.000%
FEX FEX FEX ICX 62 IRON ORE (AUD) FUT IO 03/2022 06/2023 11,000 AUD 15.000%
FEX FEX FEX JCC ASIA CRUDE FUT JC 07/2021 07/2021 7,000 USD 25.000%
FEX FEX FEX JCC ASIA CRUDE FUT JC 08/2021 08/2021 6,500 USD 25.000%
FEX FEX FEX JCC ASIA CRUDE FUT JC 09/2021 07/2023 6,200 USD 25.000%
FEX FEX FEX API5 NEWCASTLE COAL (AUD) NC 09/2021 12/2021 5,500 AUD 8.000%
FEX FEX FEX API5 NEWCASTLE COAL (AUD) NC 03/2022 06/2023 5,000 AUD 8.000%
FEX FEX NSW PEAK LOAD POWER FUT PN 09/2021 09/2021 23,000 AUD 38.000%
FEX FEX NSW PEAK LOAD POWER FUT PN 12/2021 12/2021 13,000 AUD 30.000%
FEX FEX NSW PEAK LOAD POWER FUT PN 03/2022 06/2025 6,000 AUD 10.000%
FEX FEX QLD PEAK LOAD POWER FUT PQ 09/2021 09/2021 25,000 AUD 38.000%
FEX FEX QLD PEAK LOAD POWER FUT PQ 12/2021 12/2021 10,500 AUD 30.000%
FEX FEX QLD PEAK LOAD POWER FUT PQ 03/2022 06/2025 5,500 AUD 10.000%
FEX FEX SA PEAK LOAD POWER FUT PS 09/2021 09/2021 12,000 AUD 38.000%
FEX FEX SA PEAK LOAD POWER FUT PS 12/2021 12/2021 8,000 AUD 30.000%
FEX FEX SA PEAK LOAD POWER FUT PS 03/2022 06/2025 6,000 AUD 10.000%
FEX FEX VIC PEAK LOAD POWER FUT PV 09/2021 09/2021 15,000 AUD 38.000%
FEX FEX VIC PEAK LOAD POWER FUT PV 12/2021 12/2021 7,200 AUD 30.000%
FEX FEX VIC PEAK LOAD POWER FUT PV 03/2022 06/2025 7,000 AUD 10.000%
NYM AGRICULTURE NYMEX COCOA CJ 09/2021 07/2023 1,300 USD 0.03
NYM AGRICULTURE NYMEX COFFEE KT 09/2021 07/2023 2,500 USD 0.03
NYM AGRICULTURE NYMEX COTTON TT 10/2021 10/2021 1,500 USD 0.03
NYM AGRICULTURE NYMEX COTTON TT 12/2021 07/2023 1,400 USD 0.03
NYM AGRICULTURE SUGAR 11 FUTURES NYMEX YO 10/2021 07/2023 900 USD 0.03
NYM COAL COAL API5 FOB NEWCASTLE ARG/MC FUT ACM 07/2021 07/2021 4,500 USD 0.08
NYM COAL COAL API5 FOB NEWCASTLE ARG/MC FUT ACM 08/2021 12/2022 4,000 USD 0.08
NYM COAL COAL API2 ARGUS/MCCLOS CAL STRP SYN CLP 01/2022 01/2022 55,500 USD 12.000%
NYM COAL COAL API2 ARGUS/MCCLOS CAL STRP SYN CLP 01/2023 01/2023 52,800 USD 12.000%
NYM COAL COAL API2 ARGUS/MCCLOS CAL STRP SYN CLP 01/2024 01/2024 47,600 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 07/2021 07/2021 15,290 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 10/2021 10/2021 18,500 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 01/2022 01/2022 14,900 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 04/2022 04/2022 13,600 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 07/2022 04/2023 13,500 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 07/2023 07/2023 13,200 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLOS SYNT F2B 10/2023 01/2024 12,600 USD 12.000%
NYM COAL COAL API2 ARGUS/MCCLOS CALSTRIP F2M 01/2022 01/2022 55,500 USD 12.000%
NYM COAL COAL API2 ARGUS/MCCLOS CALSTRIP F2M 01/2023 01/2023 52,800 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 07/2021 07/2021 15,490 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 10/2021 10/2021 18,700 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 01/2022 01/2022 14,400 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 04/2022 04/2022 12,900 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 07/2022 07/2023 10,500 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 10/2023 10/2023 9,500 USD 12.000%
NYM COAL QRT STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4B 01/2024 01/2024 8,700 USD 12.000%
NYM COAL CAL STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4M 01/2022 01/2022 48,300 USD 12.000%
NYM COAL CAL STRP COAL ARG/MCLS FOB RB SYNT F4M 01/2023 01/2023 41,000 USD 12.000%
NYM COAL COAL (ICI4) INDONESIAN COAL INDEX ICI 07/2021 07/2021 5,600 USD 0.08
NYM COAL COAL (ICI4) INDONESIAN COAL INDEX ICI 08/2021 11/2021 5,500 USD 0.08
NYM COAL COAL (ICI4) INDONESIAN COAL INDEX ICI 12/2021 12/2023 5,200 USD 0.08
NYM COAL MICRO COAL FOB NEWCASTLE FUT M5F 07/2021 07/2021 45 USD 0.08
NYM COAL MICRO COAL FOB NEWCASTLE FUT M5F 08/2021 12/2022 40 USD 0.08
NYM COAL COAL API4 RCH BAY ARGS MCCLOSKY FU MFF 07/2021 07/2021 1,290 USD 0.075
NYM COAL COAL API4 RCH BAY ARGS MCCLOSKY FU MFF 08/2021 08/2021 7,200 USD 0.035
NYM COAL COAL API4 RCH BAY ARGS MCCLOSKY FU MFF 09/2021 09/2021 7,000 USD 0.03
NYM COAL COAL API4 RCH BAY ARGS MCCLOSKY FU MFF 10/2021 10/2021 6,700 USD 0.03
NYM COAL COAL API4 RCH BAY ARGS MCCLOSKY FU MFF 11/2021 11/2021 6,000 USD 0.03
NYM COAL COAL API4 RCH BAY ARGS MCCLOSKY FU MFF 12/2021 12/2021 6,000 USD 0.02
NYM COAL COAL API4 RCH BAY ARGS MCCLOSKY FU MFF 01/2022 01/2022 5,300 USD 0.02
NYM COAL COAL API4 RCH BAY ARGS MCCLOSKY FU MFF 02/2022 02/2022 4,800 USD 0.02
NYM COAL COAL API4 RCH BAY ARGS MCCLOSKY FU MFF 03/2022 06/2022 4,300 USD 0.02
NYM COAL COAL API4 RCH BAY ARGS MCCLOSKY FU MFF 07/2022 10/2023 3,500 USD 0.02
NYM COAL COAL API4 RCH BAY ARGS MCCLOSKY FU MFF 11/2023 12/2023 3,000 USD 0.02
NYM COAL COAL API4 RCH BAY ARGS MCCLOSKY FU MFF 01/2024 12/2025 2,900 USD 0.02
NYM COAL COAL API2 CIF ARA ARG-MCCLOSKY FUT MTF 07/2021 07/2021 1,290 USD 35.000%
NYM COAL COAL API2 CIF ARA ARG-MCCLOSKY FUT MTF 08/2021 08/2021 7,300 USD 25.000%
NYM COAL COAL API2 CIF ARA ARG-MCCLOSKY FUT MTF 09/2021 09/2021 6,700 USD 20.000%
NYM COAL COAL API2 CIF ARA ARG-MCCLOSKY FUT MTF 10/2021 10/2021 6,400 USD 20.000%
NYM COAL COAL API2 CIF ARA ARG-MCCLOSKY FUT MTF 11/2021 11/2021 6,200 USD 20.000%
NYM COAL COAL API2 CIF ARA ARG-MCCLOSKY FUT MTF 12/2021 12/2021 5,900 USD 20.000%
NYM COAL COAL API2 CIF ARA ARG-MCCLOSKY FUT MTF 01/2022 01/2022 5,400 USD 20.000%
NYM COAL COAL API2 CIF ARA ARG-MCCLOSKY FUT MTF 02/2022 02/2022 4,900 USD 20.000%
NYM COAL COAL API2 CIF ARA ARG-MCCLOSKY FUT MTF 03/2022 04/2022 4,600 USD 20.000%
NYM COAL COAL API2 CIF ARA ARG-MCCLOSKY FUT MTF 05/2022 08/2022 4,500 USD 20.000%
NYM COAL COAL API2 CIF ARA ARG-MCCLOSKY FUT MTF 09/2022 08/2023 4,500 USD 10.000%
NYM COAL COAL API2 CIF ARA ARG-MCCLOSKY FUT MTF 09/2023 03/2024 4,200 USD 10.000%
NYM COAL COAL API2 CIF ARA ARG-MCCLOSKY FUT MTF 04/2024 07/2024 4,000 USD 10.000%
NYM COAL COAL API2 CIF ARA ARG-MCCLOSKY FUT MTF 08/2024 12/2025 3,800 USD 10.000%
NYM COAL COAL API4 R BAY ARGUS/MCK CAL SYNT RLS 01/2022 01/2022 48,300 USD 12.000%
NYM COAL COAL API4 R BAY ARGUS/MCK CAL SYNT RLS 01/2023 01/2023 41,000 USD 12.000%
NYM COAL COAL API4 R BAY ARGUS/MCK CAL SYNT RLS 01/2024 01/2024 34,800 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 09/2021 09/2021 5,450 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 10/2021 10/2021 5,350 USD 22.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 11/2021 11/2021 5,250 USD 17.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 12/2021 12/2021 5,150 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 01/2022 01/2022 5,050 USD 13.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 02/2022 02/2022 4,950 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 03/2022 03/2022 4,850 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 04/2022 04/2022 4,750 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 05/2022 05/2022 4,650 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 06/2022 06/2022 4,550 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 07/2022 07/2022 4,450 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 08/2022 08/2022 4,350 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 09/2022 09/2022 4,200 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 10/2022 10/2022 4,100 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 11/2022 11/2022 4,000 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 12/2022 12/2022 3,925 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 01/2023 01/2023 3,850 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 02/2023 02/2023 3,775 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 03/2023 03/2023 3,700 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 04/2023 04/2023 3,650 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 05/2023 05/2023 3,600 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 06/2023 06/2023 3,550 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 07/2023 07/2023 3,500 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 08/2023 08/2023 3,450 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 09/2023 09/2023 3,350 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 10/2023 10/2023 3,300 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 11/2023 11/2023 3,250 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 12/2023 12/2023 3,200 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 01/2024 01/2024 3,150 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 02/2024 02/2024 3,100 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 03/2024 03/2024 3,050 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 04/2024 04/2024 3,000 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 05/2024 05/2024 2,950 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 06/2024 06/2024 2,900 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 07/2024 07/2024 2,850 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 08/2024 08/2024 2,800 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT 26 09/2024 12/2029 2,750 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL ARGUS SOUR CRUDE IND WGT(ASCI) TRD 29 08/2021 08/2021 % 0.08
NYM CRUDE OIL ARGUS SOUR CRUDE IND WGT(ASCI) TRD 29 09/2021 08/2024 4,000 USD 0.08
NYM CRUDE OIL ARGUS SOUR CRUDE IDX CAL MTH FUT 37 07/2021 07/2021 903 USD 0.08
NYM CRUDE OIL ARGUS SOUR CRUDE IDX CAL MTH FUT 37 08/2021 07/2024 4,000 USD 0.08
NYM CRUDE OIL ARGUS WTI FORMULA BASIS CAL FUT 39 07/2021 07/2021 903 USD 0.08
NYM CRUDE OIL ARGUS WTI FORMULA BASIS CAL FUT 39 08/2021 07/2024 4,000 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 07/01/2021 07/01/2021 259 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 07/02/2021 07/02/2021 272 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 07/06/2021 07/06/2021 286 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 07/07/2021 07/07/2021 303 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 07/08/2021 07/08/2021 320 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 07/09/2021 07/09/2021 340 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 07/12/2021 07/12/2021 362 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 07/13/2021 07/13/2021 389 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 07/14/2021 07/14/2021 419 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 07/15/2021 07/15/2021 453 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 07/16/2021 07/16/2021 494 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 07/19/2021 07/19/2021 545 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 07/20/2021 07/20/2021 605 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 07/21/2021 07/21/2021 681 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 07/22/2021 07/22/2021 778 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 07/23/2021 07/23/2021 908 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 07/26/2021 07/26/2021 1,090 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 07/27/2021 07/27/2021 1,362 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 07/28/2021 07/28/2021 1,816 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 07/29/2021 07/29/2021 2,725 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 07/30/2021 07/30/2021 5,450 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 08/02/2021 08/02/2021 5,418 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 08/03/2021 08/03/2021 5,416 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 08/04/2021 08/04/2021 5,415 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 08/05/2021 08/05/2021 5,413 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 08/06/2021 08/06/2021 5,411 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 08/09/2021 08/09/2021 5,408 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 08/10/2021 08/10/2021 5,406 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 08/11/2021 08/11/2021 5,403 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 08/12/2021 08/12/2021 5,400 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 08/13/2021 08/13/2021 5,396 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 08/16/2021 08/16/2021 5,391 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 08/17/2021 08/17/2021 5,385 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 08/18/2021 08/18/2021 5,380 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 08/19/2021 08/19/2021 5,372 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 08/20/2021 08/20/2021 5,362 USD 0.08
NYM CRUDE OIL WTI BALMO FUT 42 08/23/2021 08/31/2021 5,350 USD 0.08
NYM CRUDE OIL DATED BRENT (PLATTS) DAILY FUT 7G 07/20/2021 10/29/2021 4,300 USD 0.025
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL CALENDAR FUT STRP SYNTH 8S 01/2022 01/2026 50,000 USD 0.02
NYM CRUDE OIL SEMI-ANNUAL STRIP FOR CRUDE OIL SNT 8SS 01/2022 07/2026 20,000 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL QUARTERLY FUT SYNTH STRP 8T 10/2021 07/2022 15,000 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL ARGUS LLS TRADE MONTH FUT A4 08/2021 08/2021 % 0.05
NYM CRUDE OIL ARGUS LLS TRADE MONTH FUT A4 09/2021 12/2026 4,000 USD 0.05
NYM CRUDE OIL WTS (ARGUS) TRADE MONTH FUT AY 08/2021 08/2021 % 0.05
NYM CRUDE OIL WTS (ARGUS) TRADE MONTH FUT AY 09/2021 09/2021 3,612 USD 0.05
NYM CRUDE OIL WTS (ARGUS) TRADE MONTH FUT AY 10/2021 12/2026 4,000 USD 0.05
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 09/2021 09/2021 5,000 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 10/2021 10/2021 5,000 USD 22.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 11/2021 11/2021 4,950 USD 17.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 12/2021 12/2021 4,850 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 01/2022 01/2022 4,750 USD 13.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 02/2022 02/2022 4,700 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 03/2022 03/2022 4,650 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 04/2022 04/2022 4,600 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 05/2022 05/2022 4,525 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 06/2022 06/2022 4,450 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 07/2022 07/2022 4,400 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 08/2022 08/2022 4,300 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 09/2022 09/2022 4,200 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 10/2022 10/2022 4,100 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 11/2022 11/2022 4,025 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 12/2022 12/2022 3,975 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 01/2023 01/2023 3,925 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 02/2023 02/2023 3,875 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 03/2023 03/2023 3,825 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 04/2023 04/2023 3,775 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 05/2023 05/2023 3,725 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 06/2023 06/2023 3,675 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 07/2023 07/2023 3,625 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 08/2023 08/2023 3,575 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 09/2023 09/2023 3,525 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 10/2023 10/2023 3,475 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 11/2023 11/2023 3,425 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 12/2023 12/2023 3,375 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 01/2024 01/2024 3,325 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 02/2024 02/2024 3,275 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 03/2024 03/2024 3,225 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 04/2024 04/2024 3,175 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 05/2024 05/2024 3,125 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 06/2024 06/2024 3,075 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 07/2024 07/2024 3,025 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES BB 08/2024 12/2028 3,000 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FIN TRAD AT SETTLE FUTURES BBT 08/2021 09/2021 5,000 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FIN TRAD AT SETTLE FUTURES BBT 10/2021 10/2021 5,000 USD 22.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FIN TRAD AT SETTLE FUTURES BBT 11/2021 11/2021 4,950 USD 17.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FIN TRAD AT SETTLE FUTURES BBT 12/2021 12/2021 4,850 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FIN TRAD AT SETTLE FUTURES BBT 01/2022 01/2022 4,750 USD 13.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FIN TRAD AT SETTLE FUTURES BBT 02/2022 02/2022 4,700 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FIN TRAD AT SETTLE FUTURES BBT 12/2022 12/2022 3,975 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL BALMO BI 07/01/2021 07/30/2021 1,616 USD 0.025
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL BALMO BI 08/02/2021 10/29/2021 4,500 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT CALENDAR FUT STRP BPS 01/2022 01/2024 60,000 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL BRENT QUARTERLY FUTURES STRIP SYNTH BQS 10/2021 07/2022 15,000 USD 0.08
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 09/2021 09/2021 5,000 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 10/2021 10/2021 5,000 USD 22.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 11/2021 11/2021 4,950 USD 17.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 12/2021 12/2021 4,850 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 01/2022 01/2022 4,750 USD 13.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 02/2022 02/2022 4,700 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 03/2022 03/2022 4,650 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 04/2022 04/2022 4,600 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 05/2022 05/2022 4,525 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 06/2022 06/2022 4,450 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 07/2022 07/2022 4,400 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 08/2022 08/2022 4,300 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 09/2022 09/2022 4,200 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 10/2022 10/2022 4,100 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 11/2022 11/2022 4,025 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 12/2022 12/2022 3,975 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 01/2023 01/2023 3,925 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 02/2023 02/2023 3,875 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 03/2023 03/2023 3,825 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 04/2023 04/2023 3,775 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 05/2023 05/2023 3,725 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 06/2023 06/2023 3,675 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 07/2023 07/2023 3,625 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 08/2023 08/2023 3,575 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 09/2023 09/2023 3,525 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 10/2023 10/2023 3,475 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 11/2023 11/2023 3,425 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 12/2023 12/2023 3,375 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 01/2024 01/2024 3,325 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 02/2024 02/2024 3,275 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 03/2024 03/2024 3,225 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 04/2024 04/2024 3,175 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 05/2024 05/2024 3,125 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 06/2024 06/2024 3,075 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 07/2024 07/2024 3,025 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAY CONTRACT BZ 08/2024 03/2029 3,000 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE TAM LONDON BZL 09/2021 09/2021 5,000 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE TAM LONDON BZL 10/2021 10/2021 5,000 USD 22.000%
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE TAM LONDON BZL 11/2021 11/2021 4,950 USD 17.000%
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE TAM LONDON BZL 12/2021 12/2021 4,850 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE TAM SINGAPORE BZS 09/2021 09/2021 5,000 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE TAM SINGAPORE BZS 10/2021 10/2021 5,000 USD 22.000%
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE TAM SINGAPORE BZS 11/2021 11/2021 4,950 USD 17.000%
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE TAM SINGAPORE BZS 12/2021 12/2021 4,850 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAYTRADE AT SETTLEMENT BZT 09/2021 09/2021 5,000 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAYTRADE AT SETTLEMENT BZT 10/2021 10/2021 5,000 USD 22.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAYTRADE AT SETTLEMENT BZT 11/2021 11/2021 4,950 USD 17.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAYTRADE AT SETTLEMENT BZT 12/2021 12/2021 4,850 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAYTRADE AT SETTLEMENT BZT 01/2022 01/2022 4,750 USD 13.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAYTRADE AT SETTLEMENT BZT 02/2022 02/2022 4,700 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAYTRADE AT SETTLEMENT BZT 03/2022 03/2022 4,650 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL BRENT LAST DAYTRADE AT SETTLEMENT BZT 12/2022 12/2022 3,975 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 07/2021 09/2021 5,450 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 10/2021 10/2021 5,350 USD 22.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 11/2021 11/2021 5,250 USD 17.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 12/2021 12/2021 5,150 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 01/2022 01/2022 5,050 USD 13.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 02/2022 02/2022 4,950 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 03/2022 03/2022 4,850 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 04/2022 04/2022 4,750 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 05/2022 05/2022 4,650 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 06/2022 06/2022 4,550 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 07/2022 07/2022 4,450 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 08/2022 08/2022 4,350 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 09/2022 09/2022 4,200 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 10/2022 10/2022 4,100 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 11/2022 11/2022 4,000 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 12/2022 12/2022 3,925 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 01/2023 01/2023 3,850 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 02/2023 02/2023 3,775 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 03/2023 03/2023 3,700 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 04/2023 04/2023 3,650 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 05/2023 05/2023 3,600 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 06/2023 06/2023 3,550 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 07/2023 07/2023 3,500 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 08/2023 08/2023 3,450 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 09/2023 09/2023 3,350 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 10/2023 10/2023 3,300 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 11/2023 11/2023 3,250 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 12/2023 12/2023 3,200 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 01/2024 01/2024 3,150 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 02/2024 02/2024 3,100 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 03/2024 03/2024 3,050 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 04/2024 04/2024 3,000 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 05/2024 05/2024 2,950 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 06/2024 06/2024 2,900 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 07/2024 07/2024 2,850 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 08/2024 08/2024 2,800 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 09/2024 02/2032 2,750 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT MARKER LONDON CLL 09/2021 09/2021 5,450 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT MARKER LONDON CLL 10/2021 10/2021 5,350 USD 22.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT MARKER LONDON CLL 11/2021 11/2021 5,250 USD 17.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT MARKER SINGAPORE CLS 09/2021 09/2021 5,450 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT MARKER SINGAPORE CLS 10/2021 10/2021 5,350 USD 22.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT MARKER SINGAPORE CLS 11/2021 11/2021 5,250 USD 17.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 09/2021 09/2021 5,450 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 10/2021 10/2021 5,350 USD 22.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 11/2021 11/2021 5,250 USD 17.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 12/2021 12/2021 5,150 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 01/2022 01/2022 5,050 USD 13.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 02/2022 02/2022 4,950 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 03/2022 03/2022 4,850 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 04/2022 04/2022 4,750 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 05/2022 05/2022 4,650 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 06/2022 06/2022 4,550 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 07/2022 07/2022 4,450 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 08/2022 08/2022 4,350 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 09/2022 09/2022 4,200 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 12/2022 12/2022 3,925 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL CRUDE OIL TRADE AT SETTLEMENT CLT 06/2023 06/2023 3,550 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 07/2021 07/2021 261 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 08/2021 08/2021 5,418 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 09/2021 09/2021 5,316 USD 22.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 10/2021 10/2021 5,216 USD 17.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 11/2021 11/2021 5,121 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 12/2021 12/2021 5,013 USD 13.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 01/2022 01/2022 4,915 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 02/2022 02/2022 4,828 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 03/2022 03/2022 4,719 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 04/2022 04/2022 4,615 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 05/2022 05/2022 4,521 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 06/2022 06/2022 4,418 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 07/2022 07/2022 4,297 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 08/2022 08/2022 4,169 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 09/2022 09/2022 4,061 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 10/2022 10/2022 3,975 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 11/2022 11/2022 3,903 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 12/2022 12/2022 3,825 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 01/2023 01/2023 3,748 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 02/2023 02/2023 3,686 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 03/2023 03/2023 3,632 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 04/2023 04/2023 3,584 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 05/2023 05/2023 3,536 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 06/2023 06/2023 3,481 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 07/2023 07/2023 3,415 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 08/2023 08/2023 3,334 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 09/2023 09/2023 3,282 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 10/2023 10/2023 3,234 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 11/2023 11/2023 3,183 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 12/2023 12/2023 3,132 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 01/2024 01/2024 3,083 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 02/2024 02/2024 3,032 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 03/2024 03/2024 2,985 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 04/2024 04/2024 2,936 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 05/2024 05/2024 2,884 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 06/2024 06/2024 2,835 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 07/2024 07/2024 2,784 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 08/2024 12/2029 2,750 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL WTI CALENDAR FUT CS 02/2027 02/2027 2,749 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 07/2021 07/2021 240 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 08/2021 08/2021 4,995 USD 22.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 09/2021 09/2021 4,945 USD 17.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 10/2021 10/2021 4,845 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 11/2021 11/2021 4,747 USD 13.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 12/2021 12/2021 4,695 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 01/2022 01/2022 4,647 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 02/2022 02/2022 4,596 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 03/2022 03/2022 4,521 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 04/2022 04/2022 4,447 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 05/2022 05/2022 4,395 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 06/2022 06/2022 4,295 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 07/2022 07/2022 4,195 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 08/2022 08/2022 4,096 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 09/2022 09/2022 4,022 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 10/2022 10/2022 3,972 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 11/2022 11/2022 3,922 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 12/2022 12/2022 3,870 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 01/2023 01/2023 3,822 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 02/2023 02/2023 3,772 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 03/2023 03/2023 3,722 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 04/2023 04/2023 3,672 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 05/2023 05/2023 3,622 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 06/2023 06/2023 3,572 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 07/2023 07/2023 3,522 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 08/2023 08/2023 3,472 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 09/2023 09/2023 3,422 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 10/2023 10/2023 3,372 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 11/2023 11/2023 3,322 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 12/2023 12/2023 3,270 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 01/2024 01/2024 3,222 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 02/2024 02/2024 3,172 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 03/2024 03/2024 3,122 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 04/2024 04/2024 3,072 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 05/2024 05/2024 3,023 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT FINANCIAL FUTURES CY 06/2024 12/2028 3,000 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL MINI DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) FUT DBL 07/2021 07/2021 64 USD 0.08
NYM CRUDE OIL MINI DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) FUT DBL 08/2021 08/2021 490 USD 0.08
NYM CRUDE OIL MINI DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) FUT DBL 09/2021 02/2022 480 USD 0.08
NYM CRUDE OIL MINI DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) FUT DBL 03/2022 12/2023 420 USD 0.08
NYM CRUDE OIL MINI DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) BALMO DBT 07/01/2021 07/30/2021 161 USD 0.025
NYM CRUDE OIL MINI DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) BALMO DBT 08/02/2021 10/29/2021 450 USD 0.025
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL CALENDAR FUT DC 07/2021 07/2021 645 USD 0.08
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL CALENDAR FUT DC 08/2021 08/2021 4,900 USD 0.08
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL CALENDAR FUT DC 09/2021 02/2022 4,800 USD 0.08
NYM CRUDE OIL DUBAI CRUDE OIL CALENDAR FUT DC 03/2022 12/2026 4,200 USD 0.08
NYM CRUDE OIL DAILY WTI CALENDAR FUT DCL 07/21/2021 09/30/2021 4,300 USD 0.06
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON CRUDE OIL FUTURES HCL 07/2021 09/2021 5,900 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON CRUDE OIL FUTURES HCL 10/2021 10/2021 5,400 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON CRUDE OIL FUTURES HCL 11/2021 12/2021 4,900 USD 25.000%
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON (ARGUS) FINANCIAL FUT HIA 07/2021 07/2021 516 USD 0.05
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON (ARGUS) FINANCIAL FUT HIA 08/2021 12/2024 4,000 USD 0.05
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON (ARGUS) TRADE MONTH FUT HTA 08/2021 08/2021 % 0.05
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON (ARGUS) TRADE MONTH FUT HTA 09/2021 09/2021 3,883 USD 0.05
NYM CRUDE OIL WTI HOUSTON (ARGUS) TRADE MONTH FUT HTA 10/2021 12/2024 4,300 USD 0.05
NYM CRUDE OIL ICE BRENT-EURO DENOMINATED CAL FUT IBE 07/2021 07/2021 580 EUR 0.11
NYM CRUDE OIL ICE BRENT-EURO DENOMINATED CAL FUT IBE 08/2021 10/2021 4,500 EUR 0.04
NYM CRUDE OIL ICE BRENT-EURO DENOMINATED CAL FUT IBE 11/2021 12/2029 4,500 EUR 0.025
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 07/2021 07/2021 5,000 USD 30.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 08/2021 08/2021 5,000 USD 22.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 09/2021 09/2021 5,000 USD 17.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 10/2021 10/2021 5,000 USD 15.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 11/2021 11/2021 4,950 USD 13.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 12/2021 12/2021 4,850 USD 12.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 01/2022 01/2022 4,750 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 02/2022 02/2022 4,700 USD 10.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 03/2022 03/2022 4,650 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 04/2022 04/2022 4,600 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 05/2022 05/2022 4,525 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 06/2022 06/2022 4,450 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 07/2022 07/2022 4,400 USD 8.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 08/2022 08/2022 4,300 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 09/2022 09/2022 4,200 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 10/2022 10/2022 4,100 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 11/2022 11/2022 4,025 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL ICE BRENT (SINGAPORE MARKER) FUT IBS 12/2022 12/2022 3,975 USD 6.000%
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 07/01/2021 07/01/2021 227 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 07/02/2021 07/02/2021 238 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 07/05/2021 07/05/2021 250 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 07/06/2021 07/06/2021 263 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 07/07/2021 07/07/2021 278 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 07/08/2021 07/08/2021 294 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 07/09/2021 07/09/2021 312 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 07/12/2021 07/12/2021 333 USD 0.025
NYM CRUDE OIL BRENT BALMO FUT J9 07/13/2021 07/13/2021 357 USD 0.025

About Margins | Performance Bonds

Margins, also known as Performance Bonds are deposits required to ensure that a clearing member can cover potential losses with his or her trading positions. Margins / Performance bonds help to ensure that clearing members can meet their obligations to their customers and to CME Clearing. Performance bonds/margins vary according to product and market volatility.

Read more about performance bonds/margin

Subscribe to Notices

To stay up-to-date with performance bond requirements and compliance concerns with the changing regulatory environment.

Subscribe

Contacts

Clearing Fees
+1 312 648 5470
efsadmin@cmegroup.com

Risk Management, PC-SPAN Hotline
+1 312 648 3888
Clearing.riskmanagement@cmegroup.com

CME Clearing Financial Unit
+1 312 207 2594
chfin@cmegroup.com

Clearing System Password Help
+1 312 930 3444

Deliveries
+1 312 930 3172

General Clearing Division
+1 312 930 3170