Intras for Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

02/2024
09/2022

02/2024
9,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

03/2024
09/2022

03/2024
9,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

04/2024
09/2022

04/2024
9,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

05/2024
09/2022

05/2024
9,350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

06/2024
09/2022

06/2024
9,450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

07/2024
09/2022

07/2024
9,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

08/2024
09/2022

08/2024
9,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

09/2024
09/2022

09/2024
9,750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

10/2024
09/2022

10/2024
9,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

11/2024
09/2022

11/2024
9,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

12/2024
09/2022

12/2024
10,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

01/2025
09/2022

01/2025
10,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

02/2025
09/2022

02/2025
10,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

03/2025
09/2022

03/2025
10,300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

04/2025
09/2022

04/2025
10,350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

05/2025
09/2022

05/2025
10,450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

06/2025
09/2022

06/2025
10,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

07/2025
09/2022

07/2025
10,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

08/2025
09/2022

08/2025
10,750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

09/2025
09/2022

09/2025
10,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

10/2025
09/2022

10/2025
10,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

11/2025
09/2022

11/2025
10,750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

12/2025
09/2022

12/2025
10,750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

01/2026
09/2022

01/2026
10,750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

02/2026
09/2022

02/2026
10,750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

03/2026
09/2022

03/2026
10,750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

04/2026
09/2022

04/2026
10,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

05/2026
09/2022

05/2026
10,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

06/2026
09/2022

06/2026
10,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

07/2026
09/2022

07/2026
10,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

08/2026
09/2022

08/2026
10,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

09/2026
09/2022

09/2026
10,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

10/2026
09/2022

10/2026
10,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

11/2026
09/2022

11/2026
10,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

12/2026
09/2022

12/2026
10,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

01/2027
09/2022

01/2027
10,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

02/2027
09/2022

02/2027
10,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

03/2027
09/2022

03/2027
10,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

04/2027
09/2022

04/2027
10,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

05/2027
09/2022

05/2027
10,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

06/2027
09/2022

06/2027
10,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

07/2027
09/2022

07/2027
10,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

08/2027
09/2022

08/2027
10,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

09/2027
09/2022

09/2027
10,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

10/2027
09/2022

10/2027
10,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

11/2027
09/2022

11/2027
10,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

12/2027
09/2022

12/2027
10,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

01/2028
09/2022

01/2028
10,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

02/2028
09/2022

02/2028
10,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

03/2028
09/2022

03/2028
10,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

04/2028
09/2022

04/2028
10,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

05/2028
09/2022

05/2028
10,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2022

06/2028
09/2022

12/2034
10,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

11/2022
10/2022

11/2022
325 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

2

1
A

B

A
10/2022

11/2022

12/2022
10/2022

11/2022

12/2022
325 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

12/2022
10/2022

12/2022
400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

01/2023
10/2022

01/2023
450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

02/2023
10/2022

02/2023
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

03/2023
10/2022

03/2023
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

04/2023
10/2022

04/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

05/2023
10/2022

05/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

06/2023
10/2022

06/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

07/2023
10/2022

07/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

08/2023
10/2022

08/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

09/2023
10/2022

09/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

10/2023
10/2022

10/2023
200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

11/2023
10/2022

11/2023
200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

12/2023
10/2022

12/2023
300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

01/2024
10/2022

01/2024
400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

02/2024
10/2022

02/2024
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

03/2024
10/2022

03/2024
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

04/2024
10/2022

04/2024
50 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

05/2024
10/2022

05/2024
150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

06/2024
10/2022

06/2024
250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

07/2024
10/2022

07/2024
350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

08/2024
10/2022

08/2024
450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

09/2024
10/2022

09/2024
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

10/2024
10/2022

10/2024
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

11/2024
10/2022

11/2024
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

12/2024
10/2022

12/2024
850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

01/2025
10/2022

01/2025
950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

02/2025
10/2022

02/2025
1,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

03/2025
10/2022

03/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

04/2025
10/2022

04/2025
1,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

05/2025
10/2022

05/2025
1,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

06/2025
10/2022

06/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

07/2025
10/2022

07/2025
1,450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

08/2025
10/2022

08/2025
1,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

09/2025
10/2022

09/2025
1,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

10/2025
10/2022

10/2025
1,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

11/2025
10/2022

11/2025
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

12/2025
10/2022

12/2025
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

01/2026
10/2022

01/2026
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

02/2026
10/2022

02/2026
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

03/2026
10/2022

03/2026
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

04/2026
10/2022

04/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

05/2026
10/2022

05/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

06/2026
10/2022

06/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

07/2026
10/2022

07/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

08/2026
10/2022

08/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

09/2026
10/2022

09/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

10/2026
10/2022

10/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

11/2026
10/2022

11/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

12/2026
10/2022

12/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

01/2027
10/2022

01/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

02/2027
10/2022

02/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

03/2027
10/2022

03/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

04/2027
10/2022

04/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

05/2027
10/2022

05/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

06/2027
10/2022

06/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

07/2027
10/2022

07/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

08/2027
10/2022

08/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

09/2027
10/2022

09/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

10/2027
10/2022

10/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

11/2027
10/2022

11/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

12/2027
10/2022

12/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

01/2028
10/2022

01/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

02/2028
10/2022

02/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

03/2028
10/2022

03/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

04/2028
10/2022

04/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

05/2028
10/2022

05/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2022

06/2028
10/2022

12/2034
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

12/2022
11/2022

12/2022
225 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

2

1
A

B

A
11/2022

12/2022

01/2023
11/2022

12/2022

01/2023
200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

01/2023
11/2022

01/2023
300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

02/2023
11/2022

02/2023
725 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

03/2023
11/2022

03/2023
1,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

04/2023
11/2022

04/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

05/2023
11/2022

05/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

06/2023
11/2022

06/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

07/2023
11/2022

07/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

08/2023
11/2022

08/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

09/2023
11/2022

09/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

10/2023
11/2022

10/2023
200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

11/2023
11/2022

11/2023
200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

12/2023
11/2022

12/2023
300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

01/2024
11/2022

01/2024
400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

02/2024
11/2022

02/2024
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

03/2024
11/2022

03/2024
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

04/2024
11/2022

04/2024
50 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

05/2024
11/2022

05/2024
150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

06/2024
11/2022

06/2024
250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

07/2024
11/2022

07/2024
350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

08/2024
11/2022

08/2024
450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

09/2024
11/2022

09/2024
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

10/2024
11/2022

10/2024
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

11/2024
11/2022

11/2024
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

12/2024
11/2022

12/2024
850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

01/2025
11/2022

01/2025
950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

02/2025
11/2022

02/2025
1,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

03/2025
11/2022

03/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

04/2025
11/2022

04/2025
1,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

05/2025
11/2022

05/2025
1,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

06/2025
11/2022

06/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

07/2025
11/2022

07/2025
1,450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

08/2025
11/2022

08/2025
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

09/2025
11/2022

09/2025
1,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

10/2025
11/2022

10/2025
1,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

11/2025
11/2022

11/2025
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

12/2025
11/2022

12/2025
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

01/2026
11/2022

01/2026
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

02/2026
11/2022

02/2026
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

03/2026
11/2022

03/2026
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

04/2026
11/2022

04/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

05/2026
11/2022

05/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

06/2026
11/2022

06/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

07/2026
11/2022

07/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

08/2026
11/2022

08/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

09/2026
11/2022

09/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

10/2026
11/2022

10/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

11/2026
11/2022

11/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

12/2026
11/2022

12/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

01/2027
11/2022

01/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

02/2027
11/2022

02/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

03/2027
11/2022

03/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

04/2027
11/2022

04/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

05/2027
11/2022

05/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

06/2027
11/2022

06/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

07/2027
11/2022

07/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

08/2027
11/2022

08/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

09/2027
11/2022

09/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

10/2027
11/2022

10/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

11/2027
11/2022

11/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

12/2027
11/2022

12/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

01/2028
11/2022

01/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

02/2028
11/2022

02/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

03/2028
11/2022

03/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

04/2028
11/2022

04/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

05/2028
11/2022

05/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2022

06/2028
11/2022

12/2034
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

01/2023
12/2022

01/2023
225 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

2

1
A

B

A
12/2022

01/2023

02/2023
12/2022

01/2023

02/2023
250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

02/2023
12/2022

02/2023
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
1,000 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

04/2023
12/2022

04/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

05/2023
12/2022

05/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

06/2023
12/2022

06/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

07/2023
12/2022

07/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

08/2023
12/2022

08/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

09/2023
12/2022

09/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

10/2023
12/2022

10/2023
200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

11/2023
12/2022

11/2023
200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

12/2023
12/2022

12/2023
300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

01/2024
12/2022

01/2024
400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

02/2024
12/2022

02/2024
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

03/2024
12/2022

03/2024
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

04/2024
12/2022

04/2024
50 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

05/2024
12/2022

05/2024
150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

06/2024
12/2022

06/2024
250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

07/2024
12/2022

07/2024
350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

08/2024
12/2022

08/2024
450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

09/2024
12/2022

09/2024
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

10/2024
12/2022

10/2024
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

11/2024
12/2022

11/2024
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

12/2024
12/2022

12/2024
850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

01/2025
12/2022

01/2025
950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

02/2025
12/2022

02/2025
1,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

03/2025
12/2022

03/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

04/2025
12/2022

04/2025
1,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

05/2025
12/2022

05/2025
1,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

06/2025
12/2022

06/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

07/2025
12/2022

07/2025
1,450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

08/2025
12/2022

08/2025
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

09/2025
12/2022

09/2025
1,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

10/2025
12/2022

10/2025
1,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

11/2025
12/2022

11/2025
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

12/2025
12/2022

12/2025
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

01/2026
12/2022

01/2026
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

02/2026
12/2022

02/2026
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

03/2026
12/2022

03/2026
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

04/2026
12/2022

04/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

05/2026
12/2022

05/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

06/2026
12/2022

06/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

07/2026
12/2022

07/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

08/2026
12/2022

08/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

09/2026
12/2022

09/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

10/2026
12/2022

10/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

11/2026
12/2022

11/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

12/2026
12/2022

12/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

01/2027
12/2022

01/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

02/2027
12/2022

02/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

03/2027
12/2022

03/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

04/2027
12/2022

04/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

05/2027
12/2022

05/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

06/2027
12/2022

06/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

07/2027
12/2022

07/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

08/2027
12/2022

08/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

09/2027
12/2022

09/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

10/2027
12/2022

10/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

11/2027
12/2022

11/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

12/2027
12/2022

12/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

01/2028
12/2022

01/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

02/2028
12/2022

02/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

03/2028
12/2022

03/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

04/2028
12/2022

04/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

05/2028
12/2022

05/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2022

06/2028
12/2022

12/2034
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

02/2023
01/2023

02/2023
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

2

1
A

B

A
01/2023

02/2023

03/2023
01/2023

02/2023

03/2023
50 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

03/2023
01/2023

03/2023
950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

04/2023
01/2023

04/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

05/2023
01/2023

05/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

06/2023
01/2023

06/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

07/2023
01/2023

07/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

08/2023
01/2023

08/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

09/2023
01/2023

09/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

10/2023
01/2023

10/2023
200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

11/2023
01/2023

11/2023
200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

12/2023
01/2023

12/2023
300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

01/2024
01/2023

01/2024
400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

02/2024
01/2023

02/2024
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

03/2024
01/2023

03/2024
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

04/2024
01/2023

04/2024
50 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

05/2024
01/2023

05/2024
150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

06/2024
01/2023

06/2024
250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

07/2024
01/2023

07/2024
350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

08/2024
01/2023

08/2024
450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

09/2024
01/2023

09/2024
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

10/2024
01/2023

10/2024
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

11/2024
01/2023

11/2024
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

12/2024
01/2023

12/2024
850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

01/2025
01/2023

01/2025
950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

02/2025
01/2023

02/2025
1,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

03/2025
01/2023

03/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

04/2025
01/2023

04/2025
1,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

05/2025
01/2023

05/2025
1,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

06/2025
01/2023

06/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

07/2025
01/2023

07/2025
1,450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

08/2025
01/2023

08/2025
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

09/2025
01/2023

09/2025
1,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

10/2025
01/2023

10/2025
1,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

11/2025
01/2023

11/2025
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

12/2025
01/2023

12/2025
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

01/2026
01/2023

01/2026
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

02/2026
01/2023

02/2026
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

03/2026
01/2023

03/2026
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

04/2026
01/2023

04/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

05/2026
01/2023

05/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

06/2026
01/2023

06/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

07/2026
01/2023

07/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

08/2026
01/2023

08/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

09/2026
01/2023

09/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

10/2026
01/2023

10/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

11/2026
01/2023

11/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

12/2026
01/2023

12/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

01/2027
01/2023

01/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

02/2027
01/2023

02/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

03/2027
01/2023

03/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

04/2027
01/2023

04/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

05/2027
01/2023

05/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

06/2027
01/2023

06/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

07/2027
01/2023

07/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

08/2027
01/2023

08/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

09/2027
01/2023

09/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

10/2027
01/2023

10/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

11/2027
01/2023

11/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

12/2027
01/2023

12/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

01/2028
01/2023

01/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

02/2028
01/2023

02/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

03/2028
01/2023

03/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

04/2028
01/2023

04/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

05/2028
01/2023

05/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2023

06/2028
01/2023

12/2034
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

03/2023
02/2023

03/2023
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

2

1
A

B

A
02/2023

03/2023

04/2023
02/2023

03/2023

04/2023
2,000 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

04/2023
02/2023

04/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

05/2023
02/2023

05/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

06/2023
02/2023

06/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

07/2023
02/2023

07/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

08/2023
02/2023

08/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

09/2023
02/2023

09/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

10/2023
02/2023

10/2023
200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

11/2023
02/2023

11/2023
200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

12/2023
02/2023

12/2023
300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

01/2024
02/2023

01/2024
400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

02/2024
02/2023

02/2024
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

03/2024
02/2023

03/2024
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

04/2024
02/2023

04/2024
50 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

05/2024
02/2023

05/2024
150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

06/2024
02/2023

06/2024
250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

07/2024
02/2023

07/2024
350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

08/2024
02/2023

08/2024
450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

09/2024
02/2023

09/2024
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

10/2024
02/2023

10/2024
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

11/2024
02/2023

11/2024
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

12/2024
02/2023

12/2024
850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

01/2025
02/2023

01/2025
950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

02/2025
02/2023

02/2025
1,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

03/2025
02/2023

03/2025
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

04/2025
02/2023

04/2025
1,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

05/2025
02/2023

05/2025
1,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

06/2025
02/2023

06/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

07/2025
02/2023

07/2025
1,450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

08/2025
02/2023

08/2025
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

09/2025
02/2023

09/2025
1,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

10/2025
02/2023

10/2025
1,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

11/2025
02/2023

11/2025
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

12/2025
02/2023

12/2025
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

01/2026
02/2023

01/2026
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

02/2026
02/2023

02/2026
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

03/2026
02/2023

03/2026
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

04/2026
02/2023

04/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

05/2026
02/2023

05/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

06/2026
02/2023

06/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

07/2026
02/2023

07/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

08/2026
02/2023

08/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

09/2026
02/2023

09/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

10/2026
02/2023

10/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

11/2026
02/2023

11/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

12/2026
02/2023

12/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

01/2027
02/2023

01/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

02/2027
02/2023

02/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

03/2027
02/2023

03/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

04/2027
02/2023

04/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

05/2027
02/2023

05/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

06/2027
02/2023

06/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

07/2027
02/2023

07/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

08/2027
02/2023

08/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

09/2027
02/2023

09/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

10/2027
02/2023

10/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

11/2027
02/2023

11/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

12/2027
02/2023

12/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

01/2028
02/2023

01/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

02/2028
02/2023

02/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

03/2028
02/2023

03/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

04/2028
02/2023

04/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

05/2028
02/2023

05/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2023

06/2028
02/2023

12/2034
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

04/2023
03/2023

04/2023
1,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

2

1
A

B

A
03/2023

04/2023

05/2023
03/2023

04/2023

05/2023
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

05/2023
03/2023

05/2023
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

07/2023
03/2023

07/2023
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

08/2023
03/2023

08/2023
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

09/2023
03/2023

09/2023
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

10/2023
03/2023

10/2023
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

11/2023
03/2023

11/2023
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

12/2023
03/2023

12/2023
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

01/2024
03/2023

01/2024
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

02/2024
03/2023

02/2024
1,000 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

03/2024
03/2023

03/2024
1,000 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

04/2024
03/2023

04/2024
350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

05/2024
03/2023

05/2024
450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

06/2024
03/2023

06/2024
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

07/2024
03/2023

07/2024
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

08/2024
03/2023

08/2024
750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

09/2024
03/2023

09/2024
850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

10/2024
03/2023

10/2024
950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

11/2024
03/2023

11/2024
1,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

12/2024
03/2023

12/2024
1,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

01/2025
03/2023

01/2025
1,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

02/2025
03/2023

02/2025
1,350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

03/2025
03/2023

03/2025
1,300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

04/2025
03/2023

04/2025
1,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

05/2025
03/2023

05/2025
1,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

06/2025
03/2023

06/2025
1,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

07/2025
03/2023

07/2025
1,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

08/2025
03/2023

08/2025
1,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

09/2025
03/2023

09/2025
1,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

10/2025
03/2023

10/2025
1,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

11/2025
03/2023

11/2025
1,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

12/2025
03/2023

12/2025
1,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

01/2026
03/2023

01/2026
1,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

02/2026
03/2023

02/2026
1,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

03/2026
03/2023

03/2026
1,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

04/2026
03/2023

04/2026
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

05/2026
03/2023

05/2026
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

06/2026
03/2023

06/2026
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

07/2026
03/2023

07/2026
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

08/2026
03/2023

08/2026
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

09/2026
03/2023

09/2026
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

10/2026
03/2023

10/2026
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

11/2026
03/2023

11/2026
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

12/2026
03/2023

12/2026
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

01/2027
03/2023

01/2027
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

02/2027
03/2023

02/2027
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

03/2027
03/2023

03/2027
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

04/2027
03/2023

04/2027
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

05/2027
03/2023

05/2027
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

06/2027
03/2023

06/2027
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

07/2027
03/2023

07/2027
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

08/2027
03/2023

08/2027
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

09/2027
03/2023

09/2027
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

10/2027
03/2023

10/2027
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

11/2027
03/2023

11/2027
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

12/2027
03/2023

12/2027
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

01/2028
03/2023

01/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

02/2028
03/2023

02/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

03/2028
03/2023

03/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

04/2028
03/2023

04/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

05/2028
03/2023

05/2028
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2023

06/2028
03/2023

12/2034
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

2

1
A

B

A
04/2023

05/2023

06/2023
04/2023

05/2023

06/2023
25 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

05/2023
04/2023

05/2023
25 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

06/2023
04/2023

06/2023
25 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

07/2023
04/2023

07/2023
50 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

08/2023
04/2023

08/2023
50 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

09/2023
04/2023

09/2023
50 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

10/2023
04/2023

10/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

11/2023
04/2023

11/2023
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

12/2023
04/2023

12/2023
200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

01/2024
04/2023

01/2024
300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

02/2024
04/2023

02/2024
400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

03/2024
04/2023

03/2024
400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

04/2024
04/2023

04/2024
50 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

05/2024
04/2023

05/2024
100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

06/2024
04/2023

06/2024
150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

07/2024
04/2023

07/2024
200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

08/2024
04/2023

08/2024
250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

09/2024
04/2023

09/2024
300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

10/2024
04/2023

10/2024
350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

11/2024
04/2023

11/2024
400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

12/2024
04/2023

12/2024
450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

01/2025
04/2023

01/2025
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

02/2025
04/2023

02/2025
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

03/2025
04/2023

03/2025
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

04/2025
04/2023

04/2025
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

05/2025
04/2023

05/2025
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

06/2025
04/2023

06/2025
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

07/2025
04/2023

07/2025
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

08/2025
04/2023

08/2025
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

09/2025
04/2023

09/2025
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

10/2025
04/2023

10/2025
650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

11/2025
04/2023

11/2025
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

12/2025
04/2023

12/2025
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

01/2026
04/2023

01/2026
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

02/2026
04/2023

02/2026
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

03/2026
04/2023

03/2026
550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

04/2026
04/2023

04/2026
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

05/2026
04/2023

05/2026
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

06/2026
04/2023

06/2026
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

07/2026
04/2023

07/2026
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

08/2026
04/2023

08/2026
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

09/2026
04/2023

09/2026
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

10/2026
04/2023

10/2026
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

11/2026
04/2023

11/2026
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

12/2026
04/2023

12/2026
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

01/2027
04/2023

01/2027
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

02/2027
04/2023

02/2027
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
04/2023

03/2027
04/2023

03/2027
500 USD

About Margins | Performance Bonds

Margins, also known as Performance Bonds are deposits required to ensure that a clearing member can cover potential losses with his or her trading positions. Margins / Performance bonds help to ensure that clearing members can meet their obligations to their customers and to CME Clearing. Performance bonds/margins vary according to product and market volatility.

Read more about performance bonds/margin

Subscribe to Notices

To stay up-to-date with performance bond requirements and compliance concerns with the changing regulatory environment.

Subscribe

Contacts

Clearing Fees
+1 312 648 5470
efsadmin@cmegroup.com

Risk Management, PC-SPAN Hotline
+1 312 648 3888
Clearing.riskmanagement@cmegroup.com

CME Clearing Financial Unit
+1 312 207 2594
chfin@cmegroup.com

Clearing System Password Help
+1 312 930 3444

Deliveries
+1 312 930 3172

General Clearing Division
+1 312 930 3170