Intras for Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FINANCIAL CALENDAR MONTH FUTURES TTG 1

1
A

B
10/2022

11/2022
10/2022

11/2022
12,300 EUR
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FINANCIAL CALENDAR MONTH FUTURES TTG 1

1
A

B
10/2022

12/2022
10/2022

12/2022
12,500 EUR
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FINANCIAL CALENDAR MONTH FUTURES TTG 1

1
A

B
10/2022

01/2023
10/2022

04/2023
15,500 EUR
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FINANCIAL CALENDAR MONTH FUTURES TTG 1

1
A

B
10/2022

05/2023
10/2022

12/2027
15,300 EUR
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FINANCIAL CALENDAR MONTH FUTURES TTG 1

1
A

B
11/2022

12/2022
11/2022

12/2022
12,300 EUR
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FINANCIAL CALENDAR MONTH FUTURES TTG 1

1
A

B
11/2022

01/2023
11/2022

04/2023
16,000 EUR
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FINANCIAL CALENDAR MONTH FUTURES TTG 1

1
A

B
11/2022

05/2023
11/2022

12/2027
16,000 EUR
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FINANCIAL CALENDAR MONTH FUTURES TTG 1

1
A

B
12/2022

01/2023
12/2022

04/2023
16,000 EUR
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FINANCIAL CALENDAR MONTH FUTURES TTG 1

1
A

B
12/2022

05/2023
12/2022

12/2027
15,500 EUR
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FINANCIAL CALENDAR MONTH FUTURES TTG 1

1
B

A
01/2023

01/2023
04/2023

04/2023
12,500 EUR
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FINANCIAL CALENDAR MONTH FUTURES TTG 1

1
A

B
01/2023

05/2023
04/2023

12/2027
12,500 EUR
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FINANCIAL CALENDAR MONTH FUTURES TTG 1

1
B

A
05/2023

05/2023
12/2027

12/2027
12,500 EUR
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FINANCIAL DAY-AHEAD/WEEKEND (ICIS HEREN) CALENDAR MONTH FUTURES TTI 1

1
A

B
09/2022

10/2022
09/2022

10/2022
61,387 EUR
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FINANCIAL DAY-AHEAD/WEEKEND (ICIS HEREN) CALENDAR MONTH FUTURES TTI 1

1
A

B
09/2022

11/2022
09/2022

11/2022
57,687 EUR
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FINANCIAL DAY-AHEAD/WEEKEND (ICIS HEREN) CALENDAR MONTH FUTURES TTI 1

1
A

B
09/2022

12/2022
09/2022

03/2023
57,687 EUR
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FINANCIAL DAY-AHEAD/WEEKEND (ICIS HEREN) CALENDAR MONTH FUTURES TTI 1

1
A

B
09/2022

04/2023
09/2022

12/2027
58,387 EUR
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FINANCIAL DAY-AHEAD/WEEKEND (ICIS HEREN) CALENDAR MONTH FUTURES TTI 1

1
A

B
10/2022

11/2022
10/2022

11/2022
14,000 EUR
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FINANCIAL DAY-AHEAD/WEEKEND (ICIS HEREN) CALENDAR MONTH FUTURES TTI 1

1
A

B
10/2022

12/2022
10/2022

03/2023
16,000 EUR
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FINANCIAL DAY-AHEAD/WEEKEND (ICIS HEREN) CALENDAR MONTH FUTURES TTI 1

1
A

B
10/2022

04/2023
10/2022

12/2027
16,000 EUR
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FINANCIAL DAY-AHEAD/WEEKEND (ICIS HEREN) CALENDAR MONTH FUTURES TTI 1

1
A

B
11/2022

12/2022
11/2022

03/2023
12,300 EUR
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FINANCIAL DAY-AHEAD/WEEKEND (ICIS HEREN) CALENDAR MONTH FUTURES TTI 1

1
A

B
11/2022

04/2023
11/2022

12/2027
12,300 EUR
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FINANCIAL DAY-AHEAD/WEEKEND (ICIS HEREN) CALENDAR MONTH FUTURES TTI 1

1
B

A
12/2022

12/2022
03/2023

03/2023
12,300 EUR
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FINANCIAL DAY-AHEAD/WEEKEND (ICIS HEREN) CALENDAR MONTH FUTURES TTI 1

1
A

B
12/2022

04/2023
03/2023

12/2027
12,300 EUR
NYM NATURAL GAS DUTCH TTF NATURAL GAS FINANCIAL DAY-AHEAD/WEEKEND (ICIS HEREN) CALENDAR MONTH FUTURES TTI 1

1
B

A
04/2023

04/2023
12/2027

12/2027
12,300 EUR
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS CALENDAR MONTH FUTURES UKG 1

1
A

B
09/2022

12/2022
11/2022

12/2022
9,000 GBP
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS CALENDAR MONTH FUTURES UKG 1

1
A

B
09/2022

01/2023
11/2022

01/2023
9,500 GBP
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS CALENDAR MONTH FUTURES UKG 1

1
A

B
09/2022

02/2023
11/2022

07/2023
11,500 GBP
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS CALENDAR MONTH FUTURES UKG 1

1
A

B
09/2022

08/2023
11/2022

12/2027
13,500 GBP
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS CALENDAR MONTH FUTURES UKG 1

1
A

B
12/2022

01/2023
12/2022

01/2023
5,000 GBP
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS CALENDAR MONTH FUTURES UKG 1

1
A

B
12/2022

02/2023
12/2022

07/2023
7,500 GBP
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS CALENDAR MONTH FUTURES UKG 1

1
A

B
12/2022

08/2023
12/2022

12/2027
9,500 GBP
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS CALENDAR MONTH FUTURES UKG 1

1
A

B
01/2023

02/2023
01/2023

07/2023
7,000 GBP
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS CALENDAR MONTH FUTURES UKG 1

1
A

B
01/2023

08/2023
01/2023

12/2027
9,000 GBP
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS CALENDAR MONTH FUTURES UKG 1

1
B

A
02/2023

02/2023
07/2023

07/2023
5,500 GBP
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS CALENDAR MONTH FUTURES UKG 1

1
A

B
02/2023

08/2023
07/2023

12/2027
7,500 GBP
NYM NATURAL GAS UK NBP NATURAL GAS CALENDAR MONTH FUTURES UKG 1

1
B

A
08/2023

08/2023
12/2027

12/2027
5,000 GBP
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2022

10/2022
09/2022

10/2022
718 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2022

11/2022
09/2022

11/2022
678 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2022

12/2022
09/2022

12/2022
638 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2022

01/2023
09/2022

01/2023
578 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2022

02/2023
09/2022

02/2023
538 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2022

03/2023
09/2022

03/2023
498 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2022

04/2023
09/2022

04/2023
478 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2022

05/2023
09/2022

05/2023
458 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2022

06/2023
09/2022

06/2023
458 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2022

07/2023
09/2022

07/2023
398 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2022

08/2023
09/2022

08/2023
398 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2022

09/2023
09/2022

09/2023
358 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2022

10/2023
09/2022

10/2023
348 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2022

11/2023
09/2022

11/2023
308 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2022

12/2023
09/2022

12/2023
298 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2022

01/2024
09/2022

01/2024
298 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2022

02/2024
09/2022

02/2024
298 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2022

03/2024
09/2022

03/2024
298 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2022

04/2024
09/2022

04/2024
298 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2022

05/2024
09/2022

05/2024
298 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2022

06/2024
09/2022

06/2024
298 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2022

07/2024
09/2022

07/2024
298 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2022

08/2024
09/2022

08/2024
308 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2022

09/2024
09/2022

09/2024
308 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2022

10/2024
09/2022

10/2024
308 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2022

11/2024
09/2022

11/2024
308 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2022

12/2024
09/2022

12/2026
308 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2022

11/2022
10/2022

11/2022
120 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2022

12/2022
10/2022

12/2022
160 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2022

01/2023
10/2022

01/2023
180 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2022

02/2023
10/2022

02/2023
220 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2022

03/2023
10/2022

03/2023
240 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2022

04/2023
10/2022

04/2023
240 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2022

05/2023
10/2022

05/2023
240 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2022

06/2023
10/2022

06/2023
250 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2022

07/2023
10/2022

07/2023
250 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2022

08/2023
10/2022

08/2023
250 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2022

09/2023
10/2022

09/2023
260 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2022

10/2023
10/2022

10/2023
270 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2022

11/2023
10/2022

11/2023
310 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2022

12/2023
10/2022

12/2023
310 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2022

01/2024
10/2022

01/2024
320 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2022

02/2024
10/2022

02/2024
320 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2022

03/2024
10/2022

03/2024
320 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2022

04/2024
10/2022

04/2024
320 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2022

05/2024
10/2022

05/2024
320 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2022

06/2024
10/2022

06/2024
320 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2022

07/2024
10/2022

07/2024
320 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2022

08/2024
10/2022

08/2024
320 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2022

09/2024
10/2022

09/2024
320 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2022

10/2024
10/2022

10/2024
320 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2022

11/2024
10/2022

11/2024
320 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2022

12/2024
10/2022

12/2026
320 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2022

12/2022
11/2022

12/2022
90 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2022

01/2023
11/2022

01/2023
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2022

02/2023
11/2022

02/2023
180 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2022

03/2023
11/2022

03/2023
220 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2022

04/2023
11/2022

04/2023
240 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2022

05/2023
11/2022

05/2023
240 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2022

06/2023
11/2022

06/2023
240 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2022

07/2023
11/2022

07/2023
250 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2022

08/2023
11/2022

08/2023
250 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2022

09/2023
11/2022

09/2023
250 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2022

10/2023
11/2022

10/2023
250 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2022

11/2023
11/2022

11/2023
260 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2022

12/2023
11/2022

12/2023
270 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2022

01/2024
11/2022

01/2024
290 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2022

02/2024
11/2022

02/2024
300 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2022

03/2024
11/2022

03/2024
300 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2022

04/2024
11/2022

04/2024
300 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2022

05/2024
11/2022

05/2024
300 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2022

06/2024
11/2022

06/2024
300 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2022

07/2024
11/2022

07/2024
300 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2022

08/2024
11/2022

08/2024
300 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2022

09/2024
11/2022

09/2024
300 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2022

10/2024
11/2022

10/2024
300 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2022

11/2024
11/2022

11/2024
300 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2022

12/2024
11/2022

12/2026
300 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2022

01/2023
12/2022

01/2023
80 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2022

02/2023
12/2022

02/2023
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
180 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2022

04/2023
12/2022

04/2023
210 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2022

05/2023
12/2022

05/2023
210 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2022

06/2023
12/2022

06/2023
210 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2022

07/2023
12/2022

07/2023
210 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2022

08/2023
12/2022

08/2023
220 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2022

09/2023
12/2022

09/2023
220 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2022

10/2023
12/2022

10/2023
230 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2022

11/2023
12/2022

11/2023
240 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2022

12/2023
12/2022

12/2023
250 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2022

01/2024
12/2022

01/2024
250 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2022

02/2024
12/2022

02/2024
270 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2022

03/2024
12/2022

03/2024
270 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2022

04/2024
12/2022

04/2024
280 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2022

05/2024
12/2022

05/2024
280 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2022

06/2024
12/2022

06/2024
280 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2022

07/2024
12/2022

07/2024
280 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2022

08/2024
12/2022

08/2024
280 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2022

09/2024
12/2022

09/2024
280 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2022

10/2024
12/2022

10/2024
300 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2022

11/2024
12/2022

11/2024
300 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2022

12/2024
12/2022

12/2026
300 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2023

02/2023
01/2023

02/2023
70 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2023

03/2023
01/2023

03/2023
110 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2023

04/2023
01/2023

04/2023
150 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2023

05/2023
01/2023

05/2023
150 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2023

06/2023
01/2023

06/2023
150 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2023

07/2023
01/2023

07/2023
150 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2023

08/2023
01/2023

08/2023
160 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2023

09/2023
01/2023

09/2023
180 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2023

10/2023
01/2023

10/2023
190 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2023

11/2023
01/2023

11/2023
190 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2023

12/2023
01/2023

12/2023
200 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2023

01/2024
01/2023

01/2024
210 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2023

02/2024
01/2023

02/2024
230 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2023

03/2024
01/2023

03/2024
230 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2023

04/2024
01/2023

04/2024
230 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2023

05/2024
01/2023

05/2024
230 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2023

06/2024
01/2023

06/2024
230 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2023

07/2024
01/2023

07/2024
230 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2023

08/2024
01/2023

08/2024
230 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2023

09/2024
01/2023

09/2024
230 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2023

10/2024
01/2023

10/2024
230 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2023

11/2024
01/2023

11/2024
230 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2023

12/2024
01/2023

12/2026
230 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2023

03/2023
02/2023

03/2023
70 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2023

04/2023
02/2023

04/2023
100 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2023

05/2023
02/2023

05/2023
110 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2023

06/2023
02/2023

06/2023
130 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2023

07/2023
02/2023

07/2023
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2023

08/2023
02/2023

08/2023
150 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2023

09/2023
02/2023

09/2023
160 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2023

10/2023
02/2023

10/2023
170 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2023

11/2023
02/2023

11/2023
180 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2023

12/2023
02/2023

12/2023
180 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2023

01/2024
02/2023

01/2024
200 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2023

02/2024
02/2023

02/2024
200 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2023

03/2024
02/2023

03/2024
210 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2023

04/2024
02/2023

04/2024
210 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2023

05/2024
02/2023

05/2024
210 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2023

06/2024
02/2023

06/2024
210 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2023

07/2024
02/2023

07/2024
210 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2023

08/2024
02/2023

08/2024
210 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2023

09/2024
02/2023

09/2024
210 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2023

10/2024
02/2023

10/2024
210 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2023

11/2024
02/2023

11/2024
210 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2023

12/2024
02/2023

12/2026
210 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
03/2023

04/2023
03/2023

04/2023
70 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
03/2023

05/2023
03/2023

05/2023
80 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
100 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
03/2023

07/2023
03/2023

07/2023
120 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
03/2023

08/2023
03/2023

08/2023
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
03/2023

09/2023
03/2023

09/2023
150 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
03/2023

10/2023
03/2023

10/2023
160 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
03/2023

11/2023
03/2023

11/2023
170 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
03/2023

12/2023
03/2023

12/2023
180 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
03/2023

01/2024
03/2023

01/2024
180 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
03/2023

02/2024
03/2023

02/2024
190 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
03/2023

03/2024
03/2023

03/2024
190 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
03/2023

04/2024
03/2023

04/2024
190 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
03/2023

05/2024
03/2023

05/2024
190 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
03/2023

06/2024
03/2023

06/2024
190 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
03/2023

07/2024
03/2023

07/2024
190 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
03/2023

08/2024
03/2023

08/2024
190 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
03/2023

09/2024
03/2023

09/2024
190 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
03/2023

10/2024
03/2023

10/2024
190 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
03/2023

11/2024
03/2023

11/2024
190 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
03/2023

12/2024
03/2023

12/2026
190 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
04/2023

05/2023
04/2023

05/2023
70 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
04/2023

06/2023
04/2023

06/2023
80 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
04/2023

07/2023
04/2023

07/2023
100 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
04/2023

08/2023
04/2023

08/2023
120 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
04/2023

09/2023
04/2023

09/2023
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
04/2023

10/2023
04/2023

10/2023
150 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
04/2023

11/2023
04/2023

11/2023
160 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
04/2023

12/2023
04/2023

12/2023
170 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
04/2023

01/2024
04/2023

01/2024
170 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
04/2023

02/2024
04/2023

02/2024
180 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
04/2023

03/2024
04/2023

03/2024
190 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
04/2023

04/2024
04/2023

04/2024
190 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
04/2023

05/2024
04/2023

05/2024
190 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
04/2023

06/2024
04/2023

06/2024
190 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
04/2023

07/2024
04/2023

07/2024
190 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
04/2023

08/2024
04/2023

08/2024
190 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
04/2023

09/2024
04/2023

09/2024
190 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
04/2023

10/2024
04/2023

10/2024
190 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
04/2023

11/2024
04/2023

11/2024
190 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
04/2023

12/2024
04/2023

12/2026
190 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
05/2023

06/2023
05/2023

06/2023
70 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
05/2023

07/2023
05/2023

07/2023
80 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
05/2023

08/2023
05/2023

08/2023
100 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
05/2023

09/2023
05/2023

09/2023
120 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
05/2023

10/2023
05/2023

10/2023
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
05/2023

11/2023
05/2023

11/2023
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
05/2023

12/2023
05/2023

12/2023
150 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
05/2023

01/2024
05/2023

01/2024
170 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
05/2023

02/2024
05/2023

02/2024
170 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
05/2023

03/2024
05/2023

03/2024
170 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
05/2023

04/2024
05/2023

04/2024
170 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
05/2023

05/2024
05/2023

05/2024
180 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
05/2023

06/2024
05/2023

06/2024
180 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
05/2023

07/2024
05/2023

07/2024
180 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
05/2023

08/2024
05/2023

08/2024
180 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
05/2023

09/2024
05/2023

09/2024
180 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
05/2023

10/2024
05/2023

10/2024
180 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
05/2023

11/2024
05/2023

11/2024
180 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
05/2023

12/2024
05/2023

12/2026
180 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
06/2023

07/2023
06/2023

07/2023
70 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
06/2023

08/2023
06/2023

08/2023
80 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
06/2023

09/2023
06/2023

09/2023
100 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
06/2023

10/2023
06/2023

10/2023
120 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
06/2023

11/2023
06/2023

11/2023
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
06/2023

12/2023
06/2023

12/2023
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
06/2023

01/2024
06/2023

01/2024
150 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
06/2023

02/2024
06/2023

02/2024
170 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
06/2023

03/2024
06/2023

03/2024
170 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
06/2023

04/2024
06/2023

04/2024
170 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
06/2023

05/2024
06/2023

05/2024
170 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
06/2023

06/2024
06/2023

06/2024
180 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
06/2023

07/2024
06/2023

07/2024
180 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
06/2023

08/2024
06/2023

08/2024
180 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
06/2023

09/2024
06/2023

09/2024
180 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
06/2023

10/2024
06/2023

10/2024
180 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
06/2023

11/2024
06/2023

11/2024
180 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
06/2023

12/2024
06/2023

12/2026
180 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
07/2023

08/2023
07/2023

08/2023
70 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
07/2023

09/2023
07/2023

09/2023
80 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
07/2023

10/2023
07/2023

10/2023
100 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
07/2023

11/2023
07/2023

11/2023
120 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
07/2023

12/2023
07/2023

12/2023
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
07/2023

01/2024
07/2023

01/2024
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
07/2023

02/2024
07/2023

02/2024
150 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
07/2023

03/2024
07/2023

03/2024
160 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
07/2023

04/2024
07/2023

04/2024
160 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
07/2023

05/2024
07/2023

05/2024
160 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
07/2023

06/2024
07/2023

06/2024
160 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
07/2023

07/2024
07/2023

07/2024
160 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
07/2023

08/2024
07/2023

08/2024
160 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
07/2023

09/2024
07/2023

09/2024
160 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
07/2023

10/2024
07/2023

10/2024
160 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
07/2023

11/2024
07/2023

11/2024
160 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
07/2023

12/2024
07/2023

12/2026
160 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
08/2023

09/2023
08/2023

09/2023
70 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
08/2023

10/2023
08/2023

10/2023
80 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
08/2023

11/2023
08/2023

11/2023
100 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
08/2023

12/2023
08/2023

12/2023
110 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
08/2023

01/2024
08/2023

01/2024
120 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
08/2023

02/2024
08/2023

02/2024
130 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
08/2023

03/2024
08/2023

03/2024
130 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
08/2023

04/2024
08/2023

04/2024
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
08/2023

05/2024
08/2023

05/2024
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
08/2023

06/2024
08/2023

06/2024
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
08/2023

07/2024
08/2023

07/2024
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
08/2023

08/2024
08/2023

08/2024
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
08/2023

09/2024
08/2023

09/2024
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
08/2023

10/2024
08/2023

10/2024
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
08/2023

11/2024
08/2023

11/2024
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
08/2023

12/2024
08/2023

12/2026
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2023

10/2023
09/2023

10/2023
50 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2023

11/2023
09/2023

11/2023
80 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2023

12/2023
09/2023

12/2023
80 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2023

01/2024
09/2023

01/2024
90 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2023

02/2024
09/2023

02/2024
90 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2023

03/2024
09/2023

03/2024
100 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2023

04/2024
09/2023

04/2024
110 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2023

05/2024
09/2023

05/2024
110 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2023

06/2024
09/2023

06/2024
110 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2023

07/2024
09/2023

07/2024
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2023

08/2024
09/2023

08/2024
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2023

09/2024
09/2023

09/2024
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2023

10/2024
09/2023

10/2024
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2023

11/2024
09/2023

11/2024
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2023

12/2024
09/2023

12/2026
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2023

11/2023
10/2023

11/2023
50 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2023

12/2023
10/2023

12/2023
70 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2023

01/2024
10/2023

01/2024
80 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2023

02/2024
10/2023

02/2024
90 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2023

03/2024
10/2023

03/2024
90 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2023

04/2024
10/2023

04/2024
100 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2023

05/2024
10/2023

05/2024
110 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2023

06/2024
10/2023

06/2024
110 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2023

07/2024
10/2023

07/2024
110 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2023

08/2024
10/2023

08/2024
110 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2023

09/2024
10/2023

09/2024
120 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2023

10/2024
10/2023

10/2024
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2023

11/2024
10/2023

11/2024
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2023

12/2024
10/2023

12/2026
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2023

12/2023
11/2023

12/2023
50 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2023

01/2024
11/2023

01/2024
70 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2023

02/2024
11/2023

02/2024
70 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2023

03/2024
11/2023

03/2024
90 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2023

04/2024
11/2023

04/2024
90 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2023

05/2024
11/2023

05/2024
100 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2023

06/2024
11/2023

06/2024
110 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2023

07/2024
11/2023

07/2024
110 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2023

08/2024
11/2023

08/2024
110 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2023

09/2024
11/2023

09/2024
110 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2023

10/2024
11/2023

10/2024
110 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2023

11/2024
11/2023

11/2024
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2023

12/2024
11/2023

12/2026
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2023

01/2024
12/2023

01/2024
50 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2023

02/2024
12/2023

02/2024
70 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
70 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2023

04/2024
12/2023

04/2024
90 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2023

05/2024
12/2023

05/2024
90 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2023

06/2024
12/2023

06/2024
100 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2023

07/2024
12/2023

07/2024
110 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2023

08/2024
12/2023

08/2024
110 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2023

09/2024
12/2023

09/2024
110 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2023

10/2024
12/2023

10/2024
110 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2023

11/2024
12/2023

11/2024
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
12/2023

12/2024
12/2023

12/2026
140 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2024

02/2024
01/2024

02/2024
50 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2024

03/2024
01/2024

03/2024
70 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2024

04/2024
01/2024

04/2024
70 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2024

05/2024
01/2024

05/2024
90 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2024

06/2024
01/2024

06/2024
90 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2024

07/2024
01/2024

07/2024
100 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2024

08/2024
01/2024

08/2024
110 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2024

09/2024
01/2024

09/2024
110 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2024

10/2024
01/2024

10/2024
110 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2024

11/2024
01/2024

11/2024
110 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
01/2024

12/2024
01/2024

12/2026
110 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2024

03/2024
02/2024

03/2024
50 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2024

04/2024
02/2024

04/2024
70 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2024

05/2024
02/2024

05/2024
70 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2024

06/2024
02/2024

06/2024
90 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2024

07/2024
02/2024

07/2024
90 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2024

08/2024
02/2024

08/2024
100 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2024

09/2024
02/2024

09/2024
110 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2024

10/2024
02/2024

10/2024
110 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2024

11/2024
02/2024

11/2024
110 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
02/2024

12/2024
02/2024

12/2026
110 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
03/2024

04/2024
03/2024

04/2024
50 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
03/2024

05/2024
03/2024

05/2024
60 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
60 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
03/2024

07/2024
03/2024

07/2024
80 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
03/2024

08/2024
03/2024

08/2024
90 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
03/2024

09/2024
03/2024

09/2024
90 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
03/2024

10/2024
03/2024

10/2024
90 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
03/2024

11/2024
03/2024

11/2024
90 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
03/2024

12/2024
03/2024

12/2026
110 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
04/2024

05/2024
04/2024

05/2024
50 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
04/2024

06/2024
04/2024

06/2024
60 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
04/2024

07/2024
04/2024

07/2024
60 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
04/2024

08/2024
04/2024

08/2024
80 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
04/2024

09/2024
04/2024

09/2024
90 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
04/2024

10/2024
04/2024

10/2024
90 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
04/2024

11/2024
04/2024

11/2024
90 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
04/2024

12/2024
04/2024

12/2026
90 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
05/2024

06/2024
05/2024

06/2024
50 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
05/2024

07/2024
05/2024

07/2024
60 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
05/2024

08/2024
05/2024

08/2024
60 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
05/2024

09/2024
05/2024

09/2024
80 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
05/2024

10/2024
05/2024

10/2024
90 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
05/2024

11/2024
05/2024

11/2024
90 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
05/2024

12/2024
05/2024

12/2026
90 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
06/2024

07/2024
06/2024

07/2024
50 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
06/2024

08/2024
06/2024

08/2024
60 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
06/2024

09/2024
06/2024

09/2024
60 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
06/2024

10/2024
06/2024

10/2024
80 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
06/2024

11/2024
06/2024

11/2024
90 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
06/2024

12/2024
06/2024

12/2026
90 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
07/2024

08/2024
07/2024

08/2024
50 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
07/2024

09/2024
07/2024

09/2024
60 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
07/2024

10/2024
07/2024

10/2024
60 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
07/2024

11/2024
07/2024

11/2024
80 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
07/2024

12/2024
07/2024

12/2026
90 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
08/2024

09/2024
08/2024

09/2024
50 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
08/2024

10/2024
08/2024

10/2024
60 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
08/2024

11/2024
08/2024

11/2024
60 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
08/2024

12/2024
08/2024

12/2026
80 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2024

10/2024
09/2024

10/2024
50 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2024

11/2024
09/2024

11/2024
60 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
09/2024

12/2024
09/2024

12/2026
60 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2024

11/2024
10/2024

11/2024
50 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
10/2024

12/2024
10/2024

12/2026
60 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
A

B
11/2024

12/2024
11/2024

12/2026
50 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU NORMAL BUTANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 113 1

1
B

A
12/2024

12/2024
12/2026

12/2026
85 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

10/2022
09/2022

10/2022
386 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

11/2022
09/2022

11/2022
326 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

12/2022
09/2022

12/2022
316 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

01/2023
09/2022

01/2023
296 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

02/2023
09/2022

02/2023
276 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

03/2023
09/2022

03/2023
266 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

04/2023
09/2022

04/2023
246 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

05/2023
09/2022

05/2023
236 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

06/2023
09/2022

06/2023
226 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

07/2023
09/2022

07/2023
216 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

08/2023
09/2022

08/2023
156 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

09/2023
09/2022

09/2023
146 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

10/2023
09/2022

10/2023
136 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

11/2023
09/2022

11/2023
136 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

12/2023
09/2022

12/2023
126 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

01/2024
09/2022

01/2024
126 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

02/2024
09/2022

02/2024
126 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

03/2024
09/2022

03/2024
126 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

04/2024
09/2022

04/2024
126 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

05/2024
09/2022

05/2024
126 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

06/2024
09/2022

06/2024
136 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

07/2024
09/2022

07/2024
136 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

08/2024
09/2022

08/2024
126 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

09/2024
09/2022

09/2024
126 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

10/2024
09/2022

10/2024
126 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

11/2024
09/2022

11/2024
126 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

12/2024
09/2022

12/2024
126 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

01/2025
09/2022

01/2025
126 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

02/2025
09/2022

02/2025
126 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

03/2025
09/2022

03/2025
126 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

04/2025
09/2022

04/2025
126 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

05/2025
09/2022

05/2025
126 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

06/2025
09/2022

06/2025
126 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
09/2022

07/2025
09/2022

12/2026
126 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

11/2022
10/2022

11/2022
60 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

12/2022
10/2022

12/2022
70 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

01/2023
10/2022

01/2023
90 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

02/2023
10/2022

02/2023
100 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

03/2023
10/2022

03/2023
110 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

04/2023
10/2022

04/2023
120 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

05/2023
10/2022

05/2023
130 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

06/2023
10/2022

06/2023
150 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

07/2023
10/2022

07/2023
160 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

08/2023
10/2022

08/2023
170 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

09/2023
10/2022

09/2023
170 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

10/2023
10/2022

10/2023
180 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

11/2023
10/2022

11/2023
190 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

12/2023
10/2022

12/2023
210 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

01/2024
10/2022

01/2024
210 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

02/2024
10/2022

02/2024
210 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

03/2024
10/2022

03/2024
210 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

04/2024
10/2022

04/2024
210 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

05/2024
10/2022

05/2024
210 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

06/2024
10/2022

06/2024
220 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

07/2024
10/2022

07/2024
220 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

08/2024
10/2022

08/2024
220 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

09/2024
10/2022

09/2024
220 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

10/2024
10/2022

10/2024
220 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

11/2024
10/2022

11/2024
220 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

12/2024
10/2022

12/2024
220 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

01/2025
10/2022

01/2025
220 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

02/2025
10/2022

02/2025
220 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

03/2025
10/2022

03/2025
220 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

04/2025
10/2022

04/2025
220 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

05/2025
10/2022

05/2025
220 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

06/2025
10/2022

06/2025
220 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
10/2022

07/2025
10/2022

12/2026
220 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
11/2022

12/2022
11/2022

12/2022
60 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
11/2022

01/2023
11/2022

01/2023
70 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
11/2022

02/2023
11/2022

02/2023
90 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
11/2022

03/2023
11/2022

03/2023
100 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
11/2022

04/2023
11/2022

04/2023
110 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
11/2022

05/2023
11/2022

05/2023
120 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
11/2022

06/2023
11/2022

06/2023
130 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
11/2022

07/2023
11/2022

07/2023
150 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
11/2022

08/2023
11/2022

08/2023
160 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
11/2022

09/2023
11/2022

09/2023
170 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
11/2022

10/2023
11/2022

10/2023
170 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
11/2022

11/2023
11/2022

11/2023
180 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
11/2022

12/2023
11/2022

12/2023
180 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
11/2022

01/2024
11/2022

01/2024
180 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
11/2022

02/2024
11/2022

02/2024
180 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
11/2022

03/2024
11/2022

03/2024
180 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
11/2022

04/2024
11/2022

04/2024
180 USD
NYM NGL/PETROCHEMICALS MONT BELVIEU ETHANE 5 DECIMALS (OPIS) SWAP FUTURES 114 1

1
A

B
11/2022

05/2024
11/2022

05/2024
180 USD

About Margins | Performance Bonds

Margins, also known as Performance Bonds are deposits required to ensure that a clearing member can cover potential losses with his or her trading positions. Margins / Performance bonds help to ensure that clearing members can meet their obligations to their customers and to CME Clearing. Performance bonds/margins vary according to product and market volatility.

Read more about performance bonds/margin

Subscribe to Notices

To stay up-to-date with performance bond requirements and compliance concerns with the changing regulatory environment.

Subscribe

Contacts

Clearing Fees
+1 312 648 5470
efsadmin@cmegroup.com

Risk Management, PC-SPAN Hotline
+1 312 648 3888
Clearing.riskmanagement@cmegroup.com

CME Clearing Financial Unit
+1 312 207 2594
chfin@cmegroup.com

Clearing System Password Help
+1 312 930 3444

Deliveries
+1 312 930 3172

General Clearing Division
+1 312 930 3170