Intras for Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
07/2023

01/2029
07/2023

01/2029
5,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
07/2023

02/2029
07/2023

02/2029
5,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
07/2023

03/2029
07/2023

03/2029
5,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
07/2023

04/2029
07/2023

12/2035
5,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

2

1
A

B

A
08/2023

09/2023

10/2023
08/2023

09/2023

10/2023
150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

09/2023
08/2023

09/2023
75 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

10/2023
08/2023

10/2023
5 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

11/2023
08/2023

11/2023
875 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

12/2023
08/2023

12/2023
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

01/2024
08/2023

01/2024
975 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

02/2024
08/2023

02/2024
1,000 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

03/2024
08/2023

03/2024
1,125 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

04/2024
08/2023

04/2024
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

05/2024
08/2023

05/2024
1,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

06/2024
08/2023

06/2024
1,300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

07/2024
08/2023

07/2024
1,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

08/2024
08/2023

08/2024
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

09/2024
08/2023

09/2024
1,600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

10/2024
08/2023

10/2024
1,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

11/2024
08/2023

11/2024
1,800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

12/2024
08/2023

12/2024
1,900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

01/2025
08/2023

01/2025
2,000 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

02/2025
08/2023

02/2025
2,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

03/2025
08/2023

03/2025
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

04/2025
08/2023

04/2025
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

05/2025
08/2023

05/2025
2,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

06/2025
08/2023

06/2025
2,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

07/2025
08/2023

07/2025
2,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

08/2025
08/2023

08/2025
2,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

09/2025
08/2023

09/2025
2,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

10/2025
08/2023

10/2025
2,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

11/2025
08/2023

11/2025
2,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

12/2025
08/2023

12/2025
2,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

01/2026
08/2023

01/2026
2,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

02/2026
08/2023

02/2026
2,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

03/2026
08/2023

03/2026
2,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

04/2026
08/2023

04/2026
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

05/2026
08/2023

05/2026
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

06/2026
08/2023

06/2026
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

07/2026
08/2023

07/2026
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

08/2026
08/2023

08/2026
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

09/2026
08/2023

09/2026
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

10/2026
08/2023

10/2026
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

11/2026
08/2023

11/2026
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

12/2026
08/2023

12/2026
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

01/2027
08/2023

01/2027
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

02/2027
08/2023

02/2027
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

03/2027
08/2023

03/2027
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

04/2027
08/2023

04/2027
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

05/2027
08/2023

05/2027
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

06/2027
08/2023

06/2027
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

07/2027
08/2023

07/2027
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

08/2027
08/2023

08/2027
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

09/2027
08/2023

09/2027
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

10/2027
08/2023

10/2027
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

11/2027
08/2023

11/2027
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

12/2027
08/2023

12/2027
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

01/2028
08/2023

01/2028
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

02/2028
08/2023

02/2028
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

03/2028
08/2023

03/2028
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

04/2028
08/2023

04/2028
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

05/2028
08/2023

05/2028
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

06/2028
08/2023

06/2028
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

07/2028
08/2023

07/2028
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

08/2028
08/2023

08/2028
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

09/2028
08/2023

09/2028
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

10/2028
08/2023

10/2028
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

11/2028
08/2023

11/2028
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

12/2028
08/2023

12/2028
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

01/2029
08/2023

01/2029
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

02/2029
08/2023

02/2029
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

03/2029
08/2023

03/2029
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
08/2023

04/2029
08/2023

12/2035
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

2

1
A

B

A
09/2023

10/2023

11/2023
09/2023

10/2023

11/2023
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

10/2023
09/2023

10/2023
75 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

11/2023
09/2023

11/2023
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

12/2023
09/2023

12/2023
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

01/2024
09/2023

01/2024
955 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

02/2024
09/2023

02/2024
1,000 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

03/2024
09/2023

03/2024
1,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

04/2024
09/2023

04/2024
1,300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

05/2024
09/2023

05/2024
1,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

06/2024
09/2023

06/2024
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

07/2024
09/2023

07/2024
1,600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

08/2024
09/2023

08/2024
1,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

09/2024
09/2023

09/2024
1,800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

10/2024
09/2023

10/2024
1,900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

11/2024
09/2023

11/2024
2,000 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

12/2024
09/2023

12/2024
2,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

01/2025
09/2023

01/2025
2,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

02/2025
09/2023

02/2025
2,300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

03/2025
09/2023

03/2025
2,350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

04/2025
09/2023

04/2025
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

05/2025
09/2023

05/2025
2,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

06/2025
09/2023

06/2025
2,300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

07/2025
09/2023

07/2025
2,300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

08/2025
09/2023

08/2025
2,300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

09/2025
09/2023

09/2025
2,300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

10/2025
09/2023

10/2025
2,300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

11/2025
09/2023

11/2025
2,300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

12/2025
09/2023

12/2025
2,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

01/2026
09/2023

01/2026
2,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

02/2026
09/2023

02/2026
2,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

03/2026
09/2023

03/2026
2,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

04/2026
09/2023

04/2026
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

05/2026
09/2023

05/2026
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

06/2026
09/2023

06/2026
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

07/2026
09/2023

07/2026
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

08/2026
09/2023

08/2026
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

09/2026
09/2023

09/2026
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

10/2026
09/2023

10/2026
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

11/2026
09/2023

11/2026
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

12/2026
09/2023

12/2026
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

01/2027
09/2023

01/2027
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

02/2027
09/2023

02/2027
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

03/2027
09/2023

03/2027
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

04/2027
09/2023

04/2027
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

05/2027
09/2023

05/2027
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

06/2027
09/2023

06/2027
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

07/2027
09/2023

07/2027
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

08/2027
09/2023

08/2027
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

09/2027
09/2023

09/2027
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

10/2027
09/2023

10/2027
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

11/2027
09/2023

11/2027
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

12/2027
09/2023

12/2027
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

01/2028
09/2023

01/2028
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

02/2028
09/2023

02/2028
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

03/2028
09/2023

03/2028
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

04/2028
09/2023

04/2028
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

05/2028
09/2023

05/2028
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

06/2028
09/2023

06/2028
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

07/2028
09/2023

07/2028
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

08/2028
09/2023

08/2028
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

09/2028
09/2023

09/2028
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

10/2028
09/2023

10/2028
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

11/2028
09/2023

11/2028
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

12/2028
09/2023

12/2028
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

01/2029
09/2023

01/2029
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

02/2029
09/2023

02/2029
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

03/2029
09/2023

03/2029
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
09/2023

04/2029
09/2023

12/2035
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

11/2023
10/2023

11/2023
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

2

1
A

B

A
10/2023

11/2023

12/2023
10/2023

11/2023

12/2023
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

12/2023
10/2023

12/2023
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

01/2024
10/2023

01/2024
1,000 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

02/2024
10/2023

02/2024
1,000 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

03/2024
10/2023

03/2024
1,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

04/2024
10/2023

04/2024
1,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

05/2024
10/2023

05/2024
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

06/2024
10/2023

06/2024
1,600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

07/2024
10/2023

07/2024
1,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

08/2024
10/2023

08/2024
1,800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

09/2024
10/2023

09/2024
1,900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

10/2024
10/2023

10/2024
2,000 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

11/2024
10/2023

11/2024
2,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

12/2024
10/2023

12/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

01/2025
10/2023

01/2025
2,300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

02/2025
10/2023

02/2025
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

03/2025
10/2023

03/2025
2,450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

04/2025
10/2023

04/2025
2,450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

05/2025
10/2023

05/2025
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

06/2025
10/2023

06/2025
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

07/2025
10/2023

07/2025
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

08/2025
10/2023

08/2025
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

09/2025
10/2023

09/2025
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

10/2025
10/2023

10/2025
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

11/2025
10/2023

11/2025
2,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

12/2025
10/2023

12/2025
2,300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

01/2026
10/2023

01/2026
2,300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

02/2026
10/2023

02/2026
2,300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

03/2026
10/2023

03/2026
2,300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

04/2026
10/2023

04/2026
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

05/2026
10/2023

05/2026
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

06/2026
10/2023

06/2026
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

07/2026
10/2023

07/2026
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

08/2026
10/2023

08/2026
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

09/2026
10/2023

09/2026
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

10/2026
10/2023

10/2026
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

11/2026
10/2023

11/2026
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

12/2026
10/2023

12/2026
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

01/2027
10/2023

01/2027
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

02/2027
10/2023

02/2027
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

03/2027
10/2023

03/2027
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

04/2027
10/2023

04/2027
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

05/2027
10/2023

05/2027
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

06/2027
10/2023

06/2027
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

07/2027
10/2023

07/2027
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

08/2027
10/2023

08/2027
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

09/2027
10/2023

09/2027
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

10/2027
10/2023

10/2027
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

11/2027
10/2023

11/2027
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

12/2027
10/2023

12/2027
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

01/2028
10/2023

01/2028
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

02/2028
10/2023

02/2028
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

03/2028
10/2023

03/2028
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

04/2028
10/2023

04/2028
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

05/2028
10/2023

05/2028
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

06/2028
10/2023

06/2028
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

07/2028
10/2023

07/2028
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

08/2028
10/2023

08/2028
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

09/2028
10/2023

09/2028
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

10/2028
10/2023

10/2028
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

11/2028
10/2023

11/2028
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

12/2028
10/2023

12/2028
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

01/2029
10/2023

01/2029
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

02/2029
10/2023

02/2029
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

03/2029
10/2023

03/2029
3,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
10/2023

04/2029
10/2023

12/2035
3,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

12/2023
11/2023

12/2023
170 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

2

1
A

B

A
11/2023

12/2023

01/2024
11/2023

12/2023

01/2024
225 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

01/2024
11/2023

01/2024
225 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

02/2024
11/2023

02/2024
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

03/2024
11/2023

03/2024
1,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

04/2024
11/2023

04/2024
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

05/2024
11/2023

05/2024
1,600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

06/2024
11/2023

06/2024
1,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

07/2024
11/2023

07/2024
1,800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

08/2024
11/2023

08/2024
1,900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

09/2024
11/2023

09/2024
2,000 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

10/2024
11/2023

10/2024
2,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

11/2024
11/2023

11/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

12/2024
11/2023

12/2024
2,300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

01/2025
11/2023

01/2025
2,300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

02/2025
11/2023

02/2025
2,300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

03/2025
11/2023

03/2025
2,250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

04/2025
11/2023

04/2025
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

05/2025
11/2023

05/2025
2,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

06/2025
11/2023

06/2025
2,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

07/2025
11/2023

07/2025
2,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

08/2025
11/2023

08/2025
2,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

09/2025
11/2023

09/2025
2,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

10/2025
11/2023

10/2025
2,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

11/2025
11/2023

11/2025
2,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

12/2025
11/2023

12/2025
2,000 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

01/2026
11/2023

01/2026
2,000 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

02/2026
11/2023

02/2026
2,000 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

03/2026
11/2023

03/2026
2,000 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

04/2026
11/2023

04/2026
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

05/2026
11/2023

05/2026
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

06/2026
11/2023

06/2026
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

07/2026
11/2023

07/2026
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

08/2026
11/2023

08/2026
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

09/2026
11/2023

09/2026
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

10/2026
11/2023

10/2026
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

11/2026
11/2023

11/2026
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

12/2026
11/2023

12/2026
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

01/2027
11/2023

01/2027
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

02/2027
11/2023

02/2027
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

03/2027
11/2023

03/2027
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

04/2027
11/2023

04/2027
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

05/2027
11/2023

05/2027
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

06/2027
11/2023

06/2027
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

07/2027
11/2023

07/2027
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

08/2027
11/2023

08/2027
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

09/2027
11/2023

09/2027
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

10/2027
11/2023

10/2027
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

11/2027
11/2023

11/2027
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

12/2027
11/2023

12/2027
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

01/2028
11/2023

01/2028
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

02/2028
11/2023

02/2028
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

03/2028
11/2023

03/2028
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

04/2028
11/2023

04/2028
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

05/2028
11/2023

05/2028
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

06/2028
11/2023

06/2028
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

07/2028
11/2023

07/2028
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

08/2028
11/2023

08/2028
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

09/2028
11/2023

09/2028
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

10/2028
11/2023

10/2028
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

11/2028
11/2023

11/2028
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

12/2028
11/2023

12/2028
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

01/2029
11/2023

01/2029
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

02/2029
11/2023

02/2029
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

03/2029
11/2023

03/2029
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
11/2023

04/2029
11/2023

12/2035
1,950 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

01/2024
12/2023

01/2024
220 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

2

1
A

B

A
12/2023

01/2024

02/2024
12/2023

01/2024

02/2024
150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

02/2024
12/2023

02/2024
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

04/2024
12/2023

04/2024
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

05/2024
12/2023

05/2024
1,600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

06/2024
12/2023

06/2024
1,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

07/2024
12/2023

07/2024
1,800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

08/2024
12/2023

08/2024
1,900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

09/2024
12/2023

09/2024
2,000 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

10/2024
12/2023

10/2024
2,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

11/2024
12/2023

11/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

12/2024
12/2023

12/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

01/2025
12/2023

01/2025
2,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

02/2025
12/2023

02/2025
2,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

03/2025
12/2023

03/2025
2,150 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

04/2025
12/2023

04/2025
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

05/2025
12/2023

05/2025
2,000 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

06/2025
12/2023

06/2025
2,000 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

07/2025
12/2023

07/2025
2,000 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

08/2025
12/2023

08/2025
2,000 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

09/2025
12/2023

09/2025
2,000 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

10/2025
12/2023

10/2025
2,000 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

11/2025
12/2023

11/2025
2,000 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

12/2025
12/2023

12/2025
1,900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

01/2026
12/2023

01/2026
1,900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

02/2026
12/2023

02/2026
1,900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

03/2026
12/2023

03/2026
1,900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

04/2026
12/2023

04/2026
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

05/2026
12/2023

05/2026
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

06/2026
12/2023

06/2026
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

07/2026
12/2023

07/2026
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

08/2026
12/2023

08/2026
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

09/2026
12/2023

09/2026
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

10/2026
12/2023

10/2026
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

11/2026
12/2023

11/2026
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

12/2026
12/2023

12/2026
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

01/2027
12/2023

01/2027
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

02/2027
12/2023

02/2027
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

03/2027
12/2023

03/2027
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

04/2027
12/2023

04/2027
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

05/2027
12/2023

05/2027
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

06/2027
12/2023

06/2027
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

07/2027
12/2023

07/2027
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

08/2027
12/2023

08/2027
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

09/2027
12/2023

09/2027
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

10/2027
12/2023

10/2027
2,050 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

11/2027
12/2023

11/2027
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

12/2027
12/2023

12/2027
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

01/2028
12/2023

01/2028
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

02/2028
12/2023

02/2028
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

03/2028
12/2023

03/2028
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

04/2028
12/2023

04/2028
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

05/2028
12/2023

05/2028
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

06/2028
12/2023

06/2028
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

07/2028
12/2023

07/2028
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

08/2028
12/2023

08/2028
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

09/2028
12/2023

09/2028
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

10/2028
12/2023

10/2028
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

11/2028
12/2023

11/2028
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

12/2028
12/2023

12/2028
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

01/2029
12/2023

01/2029
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

02/2029
12/2023

02/2029
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

03/2029
12/2023

03/2029
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
12/2023

04/2029
12/2023

12/2035
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

02/2024
01/2024

02/2024
350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

2

1
A

B

A
01/2024

02/2024

03/2024
01/2024

02/2024

03/2024
75 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

03/2024
01/2024

03/2024
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

04/2024
01/2024

04/2024
1,350 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

05/2024
01/2024

05/2024
1,450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

06/2024
01/2024

06/2024
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

07/2024
01/2024

07/2024
1,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

08/2024
01/2024

08/2024
1,750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

09/2024
01/2024

09/2024
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

10/2024
01/2024

10/2024
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

11/2024
01/2024

11/2024
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

12/2024
01/2024

12/2024
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

01/2025
01/2024

01/2025
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

02/2025
01/2024

02/2025
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

03/2025
01/2024

03/2025
1,800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

04/2025
01/2024

04/2025
1,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

05/2025
01/2024

05/2025
1,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

06/2025
01/2024

06/2025
1,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

07/2025
01/2024

07/2025
1,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

08/2025
01/2024

08/2025
1,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

09/2025
01/2024

09/2025
1,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

10/2025
01/2024

10/2025
1,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

11/2025
01/2024

11/2025
1,650 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

12/2025
01/2024

12/2025
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

01/2026
01/2024

01/2026
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

02/2026
01/2024

02/2026
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

03/2026
01/2024

03/2026
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

04/2026
01/2024

04/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

05/2026
01/2024

05/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

06/2026
01/2024

06/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

07/2026
01/2024

07/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

08/2026
01/2024

08/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

09/2026
01/2024

09/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

10/2026
01/2024

10/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

11/2026
01/2024

11/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

12/2026
01/2024

12/2026
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

01/2027
01/2024

01/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

02/2027
01/2024

02/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

03/2027
01/2024

03/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

04/2027
01/2024

04/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

05/2027
01/2024

05/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

06/2027
01/2024

06/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

07/2027
01/2024

07/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

08/2027
01/2024

08/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

09/2027
01/2024

09/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

10/2027
01/2024

10/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

11/2027
01/2024

11/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

12/2027
01/2024

12/2027
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

01/2028
01/2024

01/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

02/2028
01/2024

02/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

03/2028
01/2024

03/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

04/2028
01/2024

04/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

05/2028
01/2024

05/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

06/2028
01/2024

06/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

07/2028
01/2024

07/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

08/2028
01/2024

08/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

09/2028
01/2024

09/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

10/2028
01/2024

10/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

11/2028
01/2024

11/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

12/2028
01/2024

12/2028
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

01/2029
01/2024

01/2029
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

02/2029
01/2024

02/2029
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

03/2029
01/2024

03/2029
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
01/2024

04/2029
01/2024

12/2035
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

2

1
A

B

A
02/2024

03/2024

04/2024
02/2024

03/2024

04/2024
250 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

03/2024
02/2024

03/2024
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

04/2024
02/2024

04/2024
1,300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

05/2024
02/2024

05/2024
1,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

06/2024
02/2024

06/2024
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

07/2024
02/2024

07/2024
1,600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

08/2024
02/2024

08/2024
1,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

09/2024
02/2024

09/2024
1,800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

10/2024
02/2024

10/2024
1,900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

11/2024
02/2024

11/2024
1,900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

12/2024
02/2024

12/2024
1,900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

01/2025
02/2024

01/2025
1,900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

02/2025
02/2024

02/2025
1,900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

03/2025
02/2024

03/2025
1,850 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

04/2025
02/2024

04/2025
1,750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

05/2025
02/2024

05/2025
1,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

06/2025
02/2024

06/2025
1,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

07/2025
02/2024

07/2025
1,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

08/2025
02/2024

08/2025
1,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

09/2025
02/2024

09/2025
1,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

10/2025
02/2024

10/2025
1,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

11/2025
02/2024

11/2025
1,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

12/2025
02/2024

12/2025
1,600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

01/2026
02/2024

01/2026
1,600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

02/2026
02/2024

02/2026
1,600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

03/2026
02/2024

03/2026
1,600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

04/2026
02/2024

04/2026
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

05/2026
02/2024

05/2026
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

06/2026
02/2024

06/2026
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

07/2026
02/2024

07/2026
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

08/2026
02/2024

08/2026
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

09/2026
02/2024

09/2026
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

10/2026
02/2024

10/2026
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

11/2026
02/2024

11/2026
1,450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

12/2026
02/2024

12/2026
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

01/2027
02/2024

01/2027
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

02/2027
02/2024

02/2027
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

03/2027
02/2024

03/2027
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

04/2027
02/2024

04/2027
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

05/2027
02/2024

05/2027
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

06/2027
02/2024

06/2027
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

07/2027
02/2024

07/2027
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

08/2027
02/2024

08/2027
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

09/2027
02/2024

09/2027
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

10/2027
02/2024

10/2027
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

11/2027
02/2024

11/2027
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

12/2027
02/2024

12/2027
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

01/2028
02/2024

01/2028
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

02/2028
02/2024

02/2028
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

03/2028
02/2024

03/2028
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

04/2028
02/2024

04/2028
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

05/2028
02/2024

05/2028
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

06/2028
02/2024

06/2028
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

07/2028
02/2024

07/2028
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

08/2028
02/2024

08/2028
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

09/2028
02/2024

09/2028
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

10/2028
02/2024

10/2028
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

11/2028
02/2024

11/2028
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

12/2028
02/2024

12/2028
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

01/2029
02/2024

01/2029
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

02/2029
02/2024

02/2029
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

03/2029
02/2024

03/2029
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
02/2024

04/2029
02/2024

12/2035
1,550 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

2

1
A

B

A
03/2024

04/2024

05/2024
03/2024

04/2024

05/2024
50 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

04/2024
03/2024

04/2024
400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

05/2024
03/2024

05/2024
500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

07/2024
03/2024

07/2024
700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

08/2024
03/2024

08/2024
800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

09/2024
03/2024

09/2024
900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

10/2024
03/2024

10/2024
1,000 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

11/2024
03/2024

11/2024
1,100 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

12/2024
03/2024

12/2024
1,200 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

01/2025
03/2024

01/2025
1,300 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

02/2025
03/2024

02/2025
1,400 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

03/2025
03/2024

03/2025
1,450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

04/2025
03/2024

04/2025
1,450 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

05/2025
03/2024

05/2025
1,500 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

06/2025
03/2024

06/2025
1,600 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

07/2025
03/2024

07/2025
1,700 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

08/2025
03/2024

08/2025
1,900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

09/2025
03/2024

09/2025
1,900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

10/2025
03/2024

10/2025
1,900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

11/2025
03/2024

11/2025
1,900 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

12/2025
03/2024

12/2025
1,800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

01/2026
03/2024

01/2026
1,800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

02/2026
03/2024

02/2026
1,800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

03/2026
03/2024

03/2026
1,800 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

04/2026
03/2024

04/2026
1,750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

05/2026
03/2024

05/2026
1,750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

06/2026
03/2024

06/2026
1,750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

07/2026
03/2024

07/2026
1,750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

08/2026
03/2024

08/2026
1,750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

09/2026
03/2024

09/2026
1,750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

10/2026
03/2024

10/2026
1,750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

11/2026
03/2024

11/2026
1,750 USD
NYM NATURAL GAS NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT HHT 1

1
A

B
03/2024

12/2026
03/2024

12/2026
1,650 USD

About Margins | Performance Bonds

Margins, also known as Performance Bonds are deposits required to ensure that a clearing member can cover potential losses with his or her trading positions. Margins / Performance bonds help to ensure that clearing members can meet their obligations to their customers and to CME Clearing. Performance bonds/margins vary according to product and market volatility.

Read more about performance bonds/margin

Subscribe to Notices

To stay up-to-date with performance bond requirements and compliance concerns with the changing regulatory environment.

Subscribe

Contacts

Clearing Fees
+1 312 648 5470
efsadmin@cmegroup.com

Risk Management, PC-SPAN Hotline
+1 312 648 3888
Clearing.riskmanagement@cmegroup.com

CME Clearing Financial Unit
+1 312 207 2594
chfin@cmegroup.com

Clearing System Password Help
+1 312 930 3444

Deliveries
+1 312 930 3172

General Clearing Division
+1 312 930 3170