Asset Class Navigation

HMS 80/20 Ferrous Scrap, CFR Turkey (Platts) Futures Calendar

Contract Month Product Code First Trade
Last Trade
Settlement First Holding
Last Holding
First Position
Last Position
First Notice
Last Notice
First Delivery
Last Delivery
Oct 2017 FSFV17 02 Nov 2015
31 Oct 2017
01 Nov 2017 -
-
-
-
-
-
-
-
Nov 2017 FSFX17 01 Dec 2015
30 Nov 2017
01 Dec 2017 -
-
-
-
-
-
-
-
Dec 2017 FSFZ17 04 Jan 2016
29 Dec 2017
02 Jan 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Jan 2018 FSFF18 01 Feb 2016
31 Jan 2018
01 Feb 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Feb 2018 FSFG18 01 Mar 2016
28 Feb 2018
01 Mar 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Mar 2018 FSFH18 01 Apr 2016
29 Mar 2018
03 Apr 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Apr 2018 FSFJ18 03 May 2016
30 Apr 2018
01 May 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
May 2018 FSFK18 01 Jun 2016
31 May 2018
01 Jun 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Jun 2018 FSFM18 01 Jul 2016
29 Jun 2018
02 Jul 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Jul 2018 FSFN18 01 Aug 2016
31 Jul 2018
01 Aug 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Aug 2018 FSFQ18 01 Sep 2016
31 Aug 2018
04 Sep 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Sep 2018 FSFU18 03 Oct 2016
28 Sep 2018
01 Oct 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Oct 2018 FSFV18 01 Nov 2016
31 Oct 2018
01 Nov 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Nov 2018 FSFX18 01 Dec 2016
30 Nov 2018
03 Dec 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Dec 2018 FSFZ18 03 Jan 2017
31 Dec 2018
02 Jan 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Jan 2019 FSFF19 01 Feb 2017
31 Jan 2019
01 Feb 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Feb 2019 FSFG19 01 Mar 2017
28 Feb 2019
01 Mar 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Mar 2019 FSFH19 03 Apr 2017
29 Mar 2019
01 Apr 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Apr 2019 FSFJ19 02 May 2017
30 Apr 2019
01 May 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
May 2019 FSFK19 01 Jun 2017
31 May 2019
03 Jun 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Jun 2019 FSFM19 03 Jul 2017
28 Jun 2019
01 Jul 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Jul 2019 FSFN19 01 Aug 2017
31 Jul 2019
01 Aug 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Aug 2019 FSFQ19 01 Sep 2017
30 Aug 2019
03 Sep 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Sep 2019 FSFU19 02 Oct 2017
30 Sep 2019
01 Oct 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Oct 2019 FSFV19 01 Nov 2017
31 Oct 2019
01 Nov 2019 -
-
-
-
-
-
-
-