Asset Class Navigation

Aluminum MW U.S. Transaction Premium Platts (25MT) Margins

Start Period End Period
CMX METALS ALUMINUM MW TRANS PREM PLATTS SWAPS AUP 10/2017 10/2017 159 USD 0.04
CMX METALS ALUMINUM MW TRANS PREM PLATTS SWAPS AUP 11/2017 09/2018 330 USD 0.04
CMX METALS ALUMINUM MW TRANS PREM PLATTS SWAPS AUP 10/2018 06/2019 370 USD 0.04
CMX METALS ALUMINUM MW TRANS PREM PLATTS SWAPS AUP 07/2019 09/2022 470 USD 0.04