Asset Class Navigation

Aluminum MW U.S. Transaction Premium Platts (25MT) Margins

Start Period End Period
CMX METALS ALUMINUM MW TRANS PREM PLATTS FUT AUP 06/2018 06/2018 676 USD 0.04
CMX METALS ALUMINUM MW TRANS PREM PLATTS FUT AUP 07/2018 05/2019 1,450 USD 0.04
CMX METALS ALUMINUM MW TRANS PREM PLATTS FUT AUP 06/2019 02/2020 1,575 USD 0.04
CMX METALS ALUMINUM MW TRANS PREM PLATTS FUT AUP 03/2020 05/2023 1,650 USD 0.04