Asset Class Navigation

Aluminum Japan Premium (Platts) Futures Calendar

Contract Month Product Code First Trade
Last Trade
Settlement First Holding
Last Holding
First Position
Last Position
First Notice
Last Notice
First Delivery
Last Delivery
Dec 2017 MJPZ17 21 Mar 2016
29 Dec 2017
03 Jan 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Jan 2018 MJPF18 22 Aug 2016
31 Jan 2018
02 Feb 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Feb 2018 MJPG18 22 Aug 2016
28 Feb 2018
02 Mar 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Mar 2018 MJPH18 22 Aug 2016
29 Mar 2018
03 Apr 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Apr 2018 MJPJ18 22 Aug 2016
27 Apr 2018
01 May 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
May 2018 MJPK18 22 Aug 2016
31 May 2018
04 Jun 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Jun 2018 MJPM18 22 Aug 2016
29 Jun 2018
03 Jul 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Jul 2018 MJPN18 22 Aug 2016
31 Jul 2018
02 Aug 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Aug 2018 MJPQ18 22 Aug 2016
31 Aug 2018
05 Sep 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Sep 2018 MJPU18 22 Aug 2016
28 Sep 2018
02 Oct 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Oct 2018 MJPV18 22 Aug 2016
31 Oct 2018
02 Nov 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Nov 2018 MJPX18 22 Aug 2016
30 Nov 2018
04 Dec 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Dec 2018 MJPZ18 22 Aug 2016
28 Dec 2018
02 Jan 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Jan 2019 MJPF19 04 Jan 2017
31 Jan 2019
04 Feb 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Feb 2019 MJPG19 04 Jan 2017
28 Feb 2019
04 Mar 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Mar 2019 MJPH19 04 Jan 2017
29 Mar 2019
02 Apr 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Apr 2019 MJPJ19 04 Jan 2017
30 Apr 2019
02 May 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
May 2019 MJPK19 04 Jan 2017
31 May 2019
04 Jun 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Jun 2019 MJPM19 04 Jan 2017
28 Jun 2019
02 Jul 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Jul 2019 MJPN19 04 Jan 2017
31 Jul 2019
02 Aug 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Aug 2019 MJPQ19 04 Jan 2017
30 Aug 2019
04 Sep 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Sep 2019 MJPU19 04 Jan 2017
30 Sep 2019
02 Oct 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Oct 2019 MJPV19 04 Jan 2017
31 Oct 2019
04 Nov 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Nov 2019 MJPX19 04 Jan 2017
29 Nov 2019
03 Dec 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Dec 2019 MJPZ19 04 Jan 2017
30 Dec 2019
02 Jan 2020 -
-
-
-
-
-
-
-