Asset Class Navigation

Aluminum Japan Premium (Platts) Margins

Start Period End Period
CMX METALS ALUMINUM JAPAN PREMIUM (PLATTS) FUT MJP 10/2017 10/2017 210 USD 0.1
CMX METALS ALUMINUM JAPAN PREMIUM (PLATTS) FUT MJP 11/2017 06/2018 210 USD 0.04
CMX METALS ALUMINUM JAPAN PREMIUM (PLATTS) FUT MJP 07/2018 12/2019 210 USD 0.03