Asset Class Navigation

Alumina FOB Australia (Platts) Margins

Start Period End Period
CMX METALS ALUMINA FOB AUSTRALIA PLATT FUTURES ALA 11/2017 12/2018 3,100 USD 0.06