Asset Class Navigation

Alumina FOB Australia (Platts) Margins

Start Period End Period
CMX METALS ALUMINA FOB AUSTRALIA PLATT FUTURES ALA 02/2018 12/2019 3,100 USD 0.06