Asset Class Navigation

Gulf Coast HSFO (Platts) Brent Crack Spread Margins

Start Period End Period
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 11/2017 11/2017 110 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 12/2017 12/2017 743 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 01/2018 01/2018 957 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 02/2018 02/2018 954 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 03/2018 03/2018 952 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 04/2018 04/2018 949 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 05/2018 05/2018 945 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 06/2018 06/2018 924 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 07/2018 07/2018 919 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 08/2018 08/2018 914 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 09/2018 09/2018 909 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 10/2018 10/2018 899 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 11/2018 11/2018 894 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 12/2018 12/2018 889 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 01/2019 01/2019 884 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 02/2019 02/2019 879 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 03/2019 03/2019 869 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 04/2019 04/2019 859 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 05/2019 05/2019 854 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 06/2019 06/2019 849 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 07/2019 07/2019 845 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 08/2019 08/2019 844 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 09/2019 09/2019 840 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 10/2019 10/2019 839 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 11/2019 11/2019 830 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 12/2019 12/2019 829 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 01/2020 11/2020 825 USD 0.08