Asset Class Navigation

Gulf Coast HSFO (Platts) Brent Crack Spread Margins

Start Period End Period
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 02/2018 02/2018 382 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 03/2018 03/2018 839 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 04/2018 04/2018 834 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 05/2018 05/2018 832 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 06/2018 06/2018 829 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 07/2018 07/2018 825 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 08/2018 08/2018 794 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 09/2018 09/2018 789 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 10/2018 10/2018 784 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 11/2018 11/2018 779 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 12/2018 12/2018 769 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 01/2019 01/2019 764 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 02/2019 02/2019 759 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 03/2019 03/2019 754 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 04/2019 04/2019 749 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 05/2019 05/2019 739 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 06/2019 06/2019 729 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 07/2019 07/2019 724 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 08/2019 08/2019 719 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 09/2019 09/2019 715 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 10/2019 10/2019 714 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 11/2019 11/2019 710 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 12/2019 12/2019 709 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 01/2020 01/2020 700 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 02/2020 02/2020 829 USD 0.08
NYM PETROLEUM CRACKS AND SPREADS GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK GCI 03/2020 01/2021 825 USD 0.08